lt.yml.patch

Willmore BattleShipNet, 2017-11-10 08:38

Download (6.77 KB)

View differences:

lt.yml (working copy)
4 4
# and Gytis Gurklys gytis.gurklys@gmail.com
5 5
# and Andrius Kriučkovas andrius.kriuckovas@gmail.com
6 6
# and Gediminas Muižis gediminas.muizis@gmail.com
7
# and Marius Žilėnas m.zilenas@litrail.lt
7 8

 
8 9
lt:
9 10
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
......
134 135
    circular_dependency: "Šis ryšys sukurtų ciklinę priklausomybę"
135 136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Darbas negali būti susietas su viena iš savo darbo dalių"
136 137
    earlier_than_minimum_start_date: "negali būti anksčiau už %{date} dėl ankstesnių darbų"
137
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
138
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
138
    not_a_regexp: "neteisingas reguliarusis reiškinys"
139
    open_issue_with_closed_parent: "Atviras darbas negali būti pridėtas prie uždarytos tėvinės užduoties"
139 140

 
140 141
 actionview_instancetag_blank_option: Prašom parinkti
141 142

 
......
365 366
 field_time_entries_visibility: Laiko įrašų matomumas
366 367
 field_total_estimated_hours: Visas įsivertinas laikas
367 368
 field_default_version: Numatytoji versija
368
 field_remote_ip: IP address
369
 field_remote_ip: IP adresas
369 370

 
370 371
 setting_app_title: Programos pavadinimas
371 372
 setting_app_subtitle: Programos paantraštė
......
1136 1137
 text_turning_multiple_off: "Jei jūs išjungsite kelių reikšmių pasirinkimą, visos išvardintos reikšmės bus pašalintos ir palikta tik viena reikšmė kiekvienam laukui."
1137 1138

 
1138 1139
 default_role_manager: Vadovas
1139
 default_role_developer: Projektuotojas
1140
 default_role_developer: Plėtotojas
1140 1141
 default_role_reporter: Pranešėjas
1141 1142
 default_tracker_bug: Klaida
1142 1143
 default_tracker_feature: Ypatybė
......
1176 1177
 description_issue_category_reassign: Pasirinkti darbo kategoriją
1177 1178
 description_wiki_subpages_reassign: Pasirinkti naują pagrindinį puslapį
1178 1179
 text_repository_identifier_info: 'Leidžiamos tik mažosios raidės (a-z), skaitmenys, brūkšneliai ir pabraukimo simboliai.<br />Kartą išsaugojus pakeitimai negalimi'
1179
 label_wiki_page_new: New wiki page
1180
 label_relations: Relations
1181
 button_filter: Filter
1182
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
1183
 label_no_preview: No preview available
1184
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
1185
  for which you can create an issue
1186
 label_tracker_all: All trackers
1187
 label_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
1188
 setting_new_item_menu_tab: Project menu tab for creating new objects
1189
 label_new_object_tab_enabled: Display the "+" drop-down
1190
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: There are no projects with trackers
1191
  for which you can create an issue
1192
 field_textarea_font: Font used for text areas
1193
 label_font_default: Default font
1194
 label_font_monospace: Monospaced font
1195
 label_font_proportional: Proportional font
1196
 setting_timespan_format: Time span format
1197
 label_table_of_contents: Table of contents
1198
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1199
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Enable regular expressions
1200
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
1201
  project: %{errors}'
1202
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
1203
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1204
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1180
 label_wiki_page_new: Naujas wiki puslapis
1181
 label_relations: Ryšiai
1182
 button_filter: Filtras
1183
 mail_body_password_updated: Slaptažodis pakeistas.
1184
 label_no_preview: Peržiūra negalima
1185
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Projektas neturi jokių pėdsekių,
1186
  kuriems galima būtų sukurti darbą
1187
 label_tracker_all: Visi pėdsekiai
1188
 label_new_project_issue_tab_enabled: Rodyti "Naujo darbo kortelę"
1189
 setting_new_item_menu_tab: Projekto meniu ąselė naujų objektų kūrimui
1190
 label_new_object_tab_enabled: Rodyti "+" išskleidžiąmąjį sąrašą
1191
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Nėra projektų su pėdsekiais,
1192
  kuriems galima būtų sukurti darbą
1193
 field_textarea_font: Šriftas naudojamas teksto sritims
1194
 label_font_default: Numatytasis šriftas
1195
 label_font_monospace: Lygiaplotis šriftas
1196
 label_font_proportional: Įvairiaplotis šriftas
1197
 setting_timespan_format: Laiko tarpo formatas
1198
 label_table_of_contents: Turinio lentelė
1199
 setting_commit_logs_formatting: Pritaikyti teksto formatavimą patvirtinimo žinutėms
1200
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Įjungti reguliariuosius reiškinius
1201
 error_move_of_child_not_possible: 'Darbo dalis %{child} negali būti perkelta į naują 
1202
  projektą: %{errors}'
1203
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Dirbtas laikas negali būti
1204
  iš naujo paskirtas darbui, kuris bus ištrintas
1205
 setting_timelog_required_fields: Privalomi laukai laiko registracijai
1205 1206
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1206
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
1207
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1208
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
1209
  of values from one or more fields on the selected objects
1210
 field_updated_by: Updated by
1211
 field_last_updated_by: Last updated by
1212
 field_full_width_layout: Full width layout
1213
 label_last_notes: Last notes
1214
 field_digest: Checksum
1215
 field_default_assigned_to: Default assignee
1216
 setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
1217
 permission_view_news: View news
1218
 label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
1219
 label_no_preview_download: Download
1207
 label_user_mail_option_only_assigned: Tik dalykai, kuriuos stebiu arba esu įtrauktas
1208
 label_user_mail_option_only_owner: Tik dalykai, kuriuos stebiu arba esu jų savininkas
1209
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Pakeitimai iššauks automatinį reikšmių
1210
  pašalinimą iš vieno arba kelių laukų pažymėtiems objektams
1211
 field_updated_by: Atnaujino
1212
 field_last_updated_by: Paskutinį kartą atnaujino
1213
 field_full_width_layout: Viso pločio išdėstymas
1214
 label_last_notes: Paskutinės pastabos
1215
 field_digest: Kontrolinė suma
1216
 field_default_assigned_to: Numatytasis paskirtasis
1217
 setting_show_custom_fields_on_registration: Rodyti individualizuotus laukus registracijoje
1218
 permission_view_news: Žiūrėti naujienas
1219
 label_no_preview_alternative_html: Peržiūra neprieinama. Naudokite failą %{link}.
1220
 label_no_preview_download: Atsisiųsti