Project

General

Profile

Patch #3378 » sk.yml

Stanislav Pach, 2009-05-17 19:55

 
1
sk:
2
 date:
3
  formats:
4
   # Use the strftime parameters for formats.
5
   # When no format has been given, it uses default.
6
   # You can provide other formats here if you like!
7
   default: "%Y-%m-%d"
8
   short: "%b %d"
9
   long: "%B %d, %Y"
10
   
11
  day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
12
  abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
13
   
14
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
15
  month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
16
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
17
  # Used in date_select and datime_select.
18
  order: [ :year, :month, :day ]
19

  
20
 time:
21
  formats:
22
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
23
   time: "%H:%M"
24
   short: "%d %b %H:%M"
25
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
26
  am: "am"
27
  pm: "pm"
28
   
29
 datetime:
30
  distance_in_words:
31
   half_a_minute: "pol minúty"
32
   less_than_x_seconds:
33
    one:  "menej ako 1 sekunda"
34
    other: "menej ako {{count}} sekúnd"
35
   x_seconds:
36
    one:  "1 sekunda"
37
    other: "{{count}} sekúnd"
38
   less_than_x_minutes:
39
    one:  "menej ako minúta"
40
    other: "menej ako {{count}} minút"
41
   x_minutes:
42
    one:  "1 minuta"
43
    other: "{{count}} minút"
44
   about_x_hours:
45
    one:  "okolo 1 hodiny"
46
    other: "okolo {{count}} hodín"
47
   x_days:
48
    one:  "1 deň"
49
    other: "{{count}} dní"
50
   about_x_months:
51
    one:  "okolo 1 mesiaca"
52
    other: "okolo {{count}} mesiace/ov"
53
   x_months:
54
    one:  "1 mesiac"
55
    other: "{{count}} mesiace/ov"
56
   about_x_years:
57
    one:  "okolo 1 roka"
58
    other: "okolo {{count}} roky/ov"
59
   over_x_years:
60
    one:  "cez 1 rok"
61
    other: "cez {{count}} roky/ov"
62
    
63
# Used in array.to_sentence.
64
 support:
65
  array:
66
   sentence_connector: "a"
67
   skip_last_comma: false
68
   
69
 activerecord:
70
  errors:
71
   messages:
72
    inclusion: "nieje zahrnuté v zozname"
73
    exclusion: "je rezervované"
74
    invalid: "je neplatné"
75
    confirmation: "sa nezhoduje s potvrdením"
76
    accepted: "musí byť akceptované"
77
    empty: "nemôže byť prázdne"
78
    blank: "nemôže byť prázdne"
79
    too_long: "je príliš dlhé"
80
    too_short: "je príliš krátke"
81
    wrong_length: " chybnú dĺžku"
82
    taken: "je použité"
83
    not_a_number: "nieje číslo"
84
    not_a_date: "nieje platný dátum"
85
    greater_than: "musí byť väčšíe ako {{count}}"
86
    greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovné {{count}}"
87
    equal_to: "musí byť rovné {{count}}"
88
    less_than: "musí byť menej ako {{count}}"
89
    less_than_or_equal_to: "musí byť menej alebo rovné {{count}}"
90
    odd: "musí byť nepárne"
91
    even: "musí byť párne"
92
    greater_than_start_date: "musí byť neskôr ako počiatočný dátum"
93
    not_same_project: "nepatrí rovnakému projektu"
94
    circular_dependency: "Tento vzťah by vytvoril cyklickú závislosť"
95

  
96
 # SK translation by Stanislav Pach | stano.pach@seznam.cz
97
 
98
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
99
 
100
 general_text_No: 'Nie'
101
 general_text_Yes: 'Áno'
102
 general_text_no: 'nie'
103
 general_text_yes: 'áno'
104
 general_lang_name: 'Slovenčina'
105
 general_csv_separator: ','
106
 general_csv_decimal_separator: '.'
107
 general_csv_encoding: UTF-8
108
 general_pdf_encoding: UTF-8
109
 general_first_day_of_week: '1'
110
 
111
 notice_account_updated: Účet bol úspešne zmenený.
112
 notice_account_invalid_creditentials: Chybné meno alebo heslo
113
 notice_account_password_updated: Heslo bolo úspešne zmenené.
114
 notice_account_wrong_password: Chybné heslo
115
 notice_account_register_done: Účet bol úspešne vytvorený. Pre aktiváciu účtu kliknite na odkaz v emailu, ktorý vam bol zaslaný.
116
 notice_account_unknown_email: Neznámy užívateľ.
117
 notice_can_t_change_password: Tento účet používa externú autentifikáciu. Tu heslo zmeniť nemôžete.
118
 notice_account_lost_email_sent: Bol vám zaslaný email s inštrukciami ako si nastavite nové heslo.
119
 notice_account_activated: Váš účet bol aktivovaný. Teraz se môžete prihlásiť.
120
 notice_successful_create: Úspešne vytvorené.
121
 notice_successful_update: Úspešne aktualizované.
122
 notice_successful_delete: Úspešne odstránené.
123
 notice_successful_connection: Úspešne pripojené.
124
 notice_file_not_found: Stránka, ktorú se snažíte zobraziť, neexistuje alebo bola zmazaná.
125
 notice_locking_conflict: Údaje boli zmenené iným užívateľom.
126
 notice_scm_error: Položka a/alebo revízia neexistuje v repozitári.
127
 notice_not_authorized: Nemáte dostatočné práva pre zobrazenie tejto stránky.
128
 notice_email_sent: "Na adresu {{value}} bol odeslaný email"
129
 notice_email_error: "Pri odosielaní emailu nastala chyba ({{value}})"
130
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš klúč pre prístup k Atomu bol resetovaný.
131
 notice_failed_to_save_issues: "Nastala chyba pri ukládaní {{count}} úloh na {{total}} zvolený: {{ids}}."
132
 notice_no_issue_selected: "Nebola zvolená žiadná úloha. Prosím, zvoľte úlohy, ktoré chcete upraviť"
133
 notice_account_pending: "Váš účet bol vytvorený, teraz čaká na schválenie administrátorom."
134
 notice_default_data_loaded: Výchozia konfigurácia úspešne nahraná.
135
 
136
 error_can_t_load_default_data: "Výchozia konfigurácia nebola nahraná: {{value}}"
137
 error_scm_not_found: "Položka a/alebo revízia neexistuje v repozitári."
138
 error_scm_command_failed: "Pri pokuse o prístup k repozitári došlo k chybe: {{value}}"
139
 error_issue_not_found_in_project: 'Úloha nebola nájdená alebo nepatrí k tomuto projektu'
140
 
141
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo ({{value}})"
142
 mail_body_lost_password: 'Pre zmenu vašeho hesla kliknite na následujúci odkaz:'
143
 mail_subject_register: "Aktivácia účtu ({{value}})"
144
 mail_body_register: 'Pre aktiváciu vašeho účtu kliknite na následujúci odkaz:'
145
 mail_body_account_information_external: "Pomocou vašeho účtu {{value}} se môžete prihlásiť."
146
 mail_body_account_information: Informácie o vašom účte
147
 mail_subject_account_activation_request: "Aktivácia {{value}} účtu"
148
 mail_body_account_activation_request: "Bol zaregistrovaný nový uživateľ {{value}}. Aktivácia jeho účtu závisí na vašom potvrdení."
149
 
150
 gui_validation_error: 1 chyba
151
 gui_validation_error_plural: "{{count}} chyb(y)"
152
 
153
 field_name: Názov
154
 field_description: Popis
155
 field_summary: Prehľad
156
 field_is_required: Povinné pole
157
 field_firstname: Meno
158
 field_lastname: Priezvisko
159
 field_mail: Email
160
 field_filename: Súbor
161
 field_filesize: Veľkosť
162
 field_downloads: Stiahnuté
163
 field_author: Autor
164
 field_created_on: Vytvorené
165
 field_updated_on: Aktualizované
166
 field_field_format: Formát
167
 field_is_for_all: Pre všetky projekty
168
 field_possible_values: Možné hodnoty
169
 field_regexp: Regulérny výraz
170
 field_min_length: Minimálna dĺžka
171
 field_max_length: Maximálna dĺžka
172
 field_value: Hodnota
173
 field_category: Kategória
174
 field_title: Názov
175
 field_project: Projekt
176
 field_issue: Úloha
177
 field_status: Stav
178
 field_notes: Poznámka
179
 field_is_closed: Úloha uzavretá
180
 field_is_default: Východzí stav
181
 field_tracker: Fronta
182
 field_subject: Predmet
183
 field_due_date: Uzavrieť do
184
 field_assigned_to: Priradené
185
 field_priority: Priorita
186
 field_fixed_version: Priradené k verzii
187
 field_user: Užívateľ
188
 field_role: Rola
189
 field_homepage: Domovská stránka
190
 field_is_public: Verejný
191
 field_parent: Nadradený projekt
192
 field_is_in_chlog: Úlohy zobrazené v rozdielovom logu
193
 field_is_in_roadmap: Úlohy zobrazené v pláne
194
 field_login: Login
195
 field_mail_notification: Emailové oznámenie
196
 field_admin: Administrátor
197
 field_last_login_on: Posledné prihlásenie
198
 field_language: Jazyk
199
 field_effective_date: Dátum
200
 field_password: Heslo
201
 field_new_password: Nové heslo
202
 field_password_confirmation: Potvrdenie
203
 field_version: Verzia
204
 field_type: Typ
205
 field_host: Host
206
 field_port: Port
207
 field_account: Účet
208
 field_base_dn: Base DN
209
 field_attr_login: Prihlásenie (atribut)
210
 field_attr_firstname: Meno (atribut)
211
 field_attr_lastname: Priezvisko (atribut)
212
 field_attr_mail: Email (atribut)
213
 field_onthefly: Automatické vytváranie užívateľov
214
 field_start_date: Začiatok
215
 field_done_ratio: % hotovo
216
 field_auth_source: Autentifikačný mód
217
 field_hide_mail: Nezobrazovať môj email
218
 field_comments: Komentár
219
 field_url: URL
220
 field_start_page: Výchozia stránka
221
 field_subproject: Podprojekt
222
 field_hours: Hodiny
223
 field_activity: Aktivita
224
 field_spent_on: Dátum
225
 field_identifier: Identifikátor
226
 field_is_filter: Použiť ako filter
227
 field_issue_to_id: Súvisiaca úloha
228
 field_delay: Oneskorenie
229
 field_assignable: Úlohy môžu byť priradené tejto roli
230
 field_redirect_existing_links: Presmerovať existujúce odkazy
231
 field_estimated_hours: Odhadovaná doba
232
 field_column_names: Stĺpce
233
 field_time_zone: Časové pásmo
234
 field_searchable: Umožniť vyhľadávanie
235
 field_default_value: Východzia hodnota
236
 field_comments_sorting: Zobraziť komentáre
237
 
238
 setting_app_title: Názov aplikácie
239
 setting_app_subtitle: Podtitulok aplikácie
240
 setting_welcome_text: Uvítací text
241
 setting_default_language: Východzí jazyk
242
 setting_login_required: Auten. vyžadovaná
243
 setting_self_registration: Povolenie registrácie
244
 setting_attachment_max_size: Maximálna veľkosť prílohy
245
 setting_issues_export_limit: Limit pre export úloh
246
 setting_mail_from: Odosielať emaily z adresy
247
 setting_bcc_recipients: Príjemcovia skrytej kópie (bcc)
248
 setting_host_name: Hostname
249
 setting_text_formatting: Formátovanie textu
250
 setting_wiki_compression: Kompresia histórie Wiki 
251
 setting_feeds_limit: Limit zobrazených položiek (Atom feed)
252
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovať ako verejné
253
 setting_autofetch_changesets: Automatický prenos zmien
254
 setting_sys_api_enabled: Povolit Webovú Službu (WS) pre správu repozitára
255
 setting_commit_ref_keywords: Klúčové slová pre odkazy
256
 setting_commit_fix_keywords: Klúčové slová pre uzavretie
257
 setting_autologin: Automatické prihlasovanie
258
 setting_date_format: Formát dátumu
259
 setting_time_format: Formát času
260
 setting_cross_project_issue_relations: Povoliť väzby úloh skrz projekty
261
 setting_issue_list_default_columns: Východzie stĺpce zobrazené v zozname úloh
262
 setting_ itories_encodings: Kódovanie 
263
 setting_emails_footer: Zapätie emailov
264
 setting_protocol: Protokol
265
 setting_per_page_options: Povolené množstvo riadkov na stránke
266
 setting_user_format: Formát zobrazenia užívateľa
267
 setting_activity_days_default: "Zobrazené dni aktivity projektu:" 
268
 setting_display_subprojects_issues: Prednastavenie zobrazenia úloh podporojektov v hlavnom projekte
269
 
270
 project_module_issue_tracking: Sledovanie úloh
271
 project_module_time_tracking: Sledovanie času
272
 project_module_news: Novinky
273
 project_module_documents: Dokumenty
274
 project_module_files: Súbory
275
 project_module_wiki: Wiki 
276
 project_module_repository: Repozitár
277
 project_module_boards: Diskusie
278
 
279
 label_user: Užívateľ
280
 label_user_plural: Užívatelia
281
 label_user_new: Nový užívateľ
282
 label_project: Projekt
283
 label_project_new: Nový projekt
284
 label_project_plural: Projekty
285
 label_x_projects:
286
  zero: žiadne projekty
287
  one:  1 projekt
288
  other: "{{count}} projekty/ov"
289
 label_project_all: Všetky projekty
290
 label_project_latest: Posledné projekty
291
 label_issue: Úloha
292
 label_issue_new: Nová úloha
293
 label_issue_plural: Úlohy
294
 label_issue_view_all: Všetky úlohy
295
 label_issues_by: "Úlohy od užívateľa {{value}}"
296
 label_issue_added: Úloha pridaná
297
 label_issue_updated: Úloha aktualizovaná
298
 label_document: Dokument
299
 label_document_new: Nový dokument
300
 label_document_plural: Dokumenty
301
 label_document_added: Dokument pridaný
302
 label_role: Rola
303
 label_role_plural: Role
304
 label_role_new: Nová rola
305
 label_role_and_permissions: Role a práva
306
 label_member: Člen
307
 label_member_new: Nový člen
308
 label_member_plural: Členovia
309
 label_tracker: Fronta
310
 label_tracker_plural: Fronty
311
 label_tracker_new: Nová fronta
312
 label_workflow: Workflow
313
 label_issue_status: Stav úloh
314
 label_issue_status_plural: Stavy úloh
315
 label_issue_status_new: Nový stav
316
 label_issue_category: Kategória úloh
317
 label_issue_category_plural: Kategórie úloh
318
 label_issue_category_new: Nová kategória
319
 label_custom_field: Užívateľské pole
320
 label_custom_field_plural: Užívateľské polia
321
 label_custom_field_new: Nové užívateľské pole
322
 label_enumerations: Zoznamy
323
 label_enumeration_new: Nová hodnota
324
 label_information: Informácia
325
 label_information_plural: Informácie
326
 label_please_login: Prosím prihláste sa
327
 label_register: Registrovať
328
 label_password_lost: Zabudnuté heslo
329
 label_home: Domovská stránka
330
 label_my_page: Moja stránka
331
 label_my_account: Môj účet
332
 label_my_projects: Moje projekty
333
 label_administration: Administrácia
334
 label_login: Prihlásenie
335
 label_logout: Odhlásenie
336
 label_help: Nápoveda
337
 label_reported_issues: Nahlásené úlohy
338
 label_assigned_to_me_issues: Moje úlohy
339
 label_last_login: Posledné prihlásenie
340
 label_registered_on: Registrovaný
341
 label_activity: Aktivita
342
 label_overall_activity: Celková aktivita
343
 label_new: Nový
344
 label_logged_as: Prihlásený ako
345
 label_environment: Prostredie
346
 label_authentication: Autentifikácia
347
 label_auth_source: Mód autentifikácie
348
 label_auth_source_new: Nový mód autentifikácie
349
 label_auth_source_plural: Módy autentifikácie
350
 label_subproject_plural: Podprojekty
351
 label_min_max_length: Min - Max dĺžka
352
 label_list: Zoznam
353
 label_date: Dátum
354
 label_integer: Celé číslo
355
 label_float: Desatinné číslo
356
 label_boolean: Áno/Nie
357
 label_string: Text
358
 label_text: Dlhý text
359
 label_attribute: Atribut
360
 label_attribute_plural: Atributy
361
 label_download: "{{count}} Download"
362
 label_download_plural: "{{count}} Downloady"
363
 label_no_data: Žiadné položky
364
 label_change_status: Zmeniť stav
365
 label_history: História
366
 label_attachment: Súbor
367
 label_attachment_new: Nový súbor
368
 label_attachment_delete: Odstrániť súbor
369
 label_attachment_plural: Súbory
370
 label_file_added: Súbor pridaný
371
 label_report: Prehľad
372
 label_report_plural: Prehľady
373
 label_news: Novinky
374
 label_news_new: Pridať novinku
375
 label_news_plural: Novinky
376
 label_news_latest: Posledné novinky
377
 label_news_view_all: Zobrazit všetky novinky
378
 label_news_added: Novinka pridaná
379
 label_change_log: Protokol zmien
380
 label_settings: Nastavenie
381
 label_overview: Prehľad
382
 label_version: Verzia
383
 label_version_new: Nová verzia
384
 label_version_plural: Verzie
385
 label_confirmation: Potvrdenie
386
 label_export_to: 'Tiež k dispozícií:'
387
 label_read: Načíta sa...
388
 label_public_projects: Verejné projekty
389
 label_open_issues: Otvorený
390
 label_open_issues_plural: Otvorené
391
 label_closed_issues: Uzavrený
392
 label_closed_issues_plural: Uzavrené
393
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
394
  zero: 0 otvorených z celkovo {{total}}
395
  one:  1 otvorený z celkovo {{total}}
396
  other: "{{count}} otvorené/ých z celkovo {{total}}"
397
 label_x_open_issues_abbr:
398
  zero: 0 otvorených
399
  one:  1 otvorený
400
  other: "{{count}} otvorené/ých"
401
 label_x_closed_issues_abbr:
402
  zero: 0 zavretých
403
  one:  1 zavretý
404
  other: "{{count}} zavreté/ých"
405
 label_total: Celkovo
406
 label_permissions: Práva
407
 label_current_status: Aktuálny stav
408
 label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
409
 label_all: všetko
410
 label_none: nič
411
 label_nobody: nikto
412
 label_next: Ďalší
413
 label_previous: Predchádzajúci
414
 label_used_by: Použité
415
 label_details: Detaily
416
 label_add_note: Pridať poznámku
417
 label_per_page: Na stránku
418
 label_calendar: Kalendár
419
 label_months_from: mesiacov od
420
 label_gantt: Ganttov graf
421
 label_internal: Interný
422
 label_last_changes: "posledných {{count}} zmien"
423
 label_change_view_all: Zobraziť všetky zmeny
424
 label_personalize_page: Prispôsobiť túto stránku
425
 label_comment: Komentár
426
 label_comment_plural: Komentáre
427
 label_x_comments:
428
  zero: žiaden komentár
429
  one: 1 komentár
430
  other: "{{count}} komentáre/ov"
431
 label_comment_add: Pridať komentár
432
 label_comment_added: Komentár pridaný
433
 label_comment_delete: Odstrániť komentár
434
 label_query: Užívateľský dotaz
435
 label_query_plural: Užívateľské dotazy
436
 label_query_new: Nový dotaz
437
 label_filter_add: Pridať filter
438
 label_filter_plural: Filtre
439
 label_equals: je
440
 label_not_equals: nieje
441
 label_in_less_than: je menší ako
442
 label_in_more_than: je väčší ako
443
 label_in: v
444
 label_today: dnes
445
 label_all_time: vždy
446
 label_yesterday: včera
447
 label_this_week: tento týždeň
448
 label_last_week: minulý týždeň
449
 label_last_n_days: "posledných {{count}} dní"
450
 label_this_month: tento mesiac
451
 label_last_month: minulý mesiac
452
 label_this_year: tento rok
453
 label_date_range: Časový rozsah
454
 label_less_than_ago: pred menej ako (dňami)
455
 label_more_than_ago: pred viac ako (dňami)
456
 label_ago: pred (dňami)
457
 label_contains: obsahuje
458
 label_not_contains: neobsahuje
459
 label_day_plural: dní
460
 label_repository: Repozitár
461
 label_repository_plural: Repozitáre
462
 label_browse: Prechádzať
463
 label_modification: "{{count}} zmena"
464
 label_modification_plural: "{{count}} zmien"
465
 label_revision: Revízia
466
 label_revision_plural: Revízií
467
 label_associated_revisions: Súvisiace verzie
468
 label_added: pridané
469
 label_modified: zmenené
470
 label_deleted: odstránené
471
 label_latest_revision: Posledná revízia
472
 label_latest_revision_plural: Posledné revízie
473
 label_view_revisions: Zobraziť revízie
474
 label_max_size: Maximálna veľkosť
475
 label_sort_highest: Presunúť na začiatok
476
 label_sort_higher: Presunúť navrch
477
 label_sort_lower: Presunúť dole
478
 label_sort_lowest: Presunúť na koniec
479
 label_roadmap: Plán
480
 label_roadmap_due_in: "Zostáva {{value}}"
481
 label_roadmap_overdue: "{{value}} neskoro"
482
 label_roadmap_no_issues: Pre túto verziu niesú žiadne úlohy
483
 label_search: Hľadať
484
 label_result_plural: Výsledky
485
 label_all_words: Všetky slova
486
 label_wiki: Wiki 
487
 label_wiki_edit: Wiki úprava
488
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
489
 label_wiki_page: Wiki stránka
490
 label_wiki_page_plural: Wiki stránky
491
 label_index_by_title: Index podľa názvu
492
 label_index_by_date: Index podľa dátumu
493
 label_current_version: Aktuálna verzia
494
 label_preview: Náhľad
495
 label_feed_plural: Príspevky
496
 label_changes_details: Detail všetkých zmien
497
 label_issue_tracking: Sledovanie úloh
498
 label_spent_time: Strávený čas
499
 label_f_hour: "{{value}} hodina"
500
 label_f_hour_plural: "{{value}} hodín"
501
 label_time_tracking: Sledovánie času
502
 label_change_plural: Zmeny
503
 label_statistics: Štatistiky
504
 label_commits_per_month: Úkony za mesiac
505
 label_commits_per_author: Úkony podľa autora
506
 label_view_diff: Zobrazit rozdiely
507
 label_diff_inline: vo vnútri
508
 label_diff_side_by_side: vedľa seba
509
 label_options: Nastavenie
510
 label_copy_workflow_from: Kopírovať workflow z
511
 label_permissions_report: Prehľad práv
512
 label_watched_issues: Sledované úlohy
513
 label_related_issues: Súvisiace úlohy
514
 label_applied_status: Použitý stav
515
 label_loading: Nahrávam ...
516
 label_relation_new: Nová súvislosť
517
 label_relation_delete: Odstrániť súvislosť
518
 label_relates_to: súvisiací s
519
 label_duplicates: duplicity
520
 label_blocks: blokovaný
521
 label_blocked_by: zablokovaný
522
 label_precedes: predcháza
523
 label_follows: následuje
524
 label_end_to_start: od konca na začiatok
525
 label_end_to_end: od konca do konca
526
 label_start_to_start: od začiatku do začiatku
527
 label_start_to_end: od začiatku do konca
528
 label_stay_logged_in: Zostať prihlásený
529
 label_disabled: zakazané
530
 label_show_completed_versions: Ukázať dokončené verzie
531
 label_me: ja
532
 label_board: Fórum
533
 label_board_new: Nové fórum
534
 label_board_plural: Fóra
535
 label_topic_plural: Témy
536
 label_message_plural: Správy
537
 label_message_last: Posledná správa
538
 label_message_new: Nová správa
539
 label_message_posted: Správa pridaná
540
 label_reply_plural: Odpovede
541
 label_send_information: Zaslať informácie o účte užívateľa
542
 label_year: Rok
543
 label_month: Mesiac
544
 label_week: Týžden
545
 label_date_from: Od
546
 label_date_to: Do
547
 label_language_based: Podľa výchozieho jazyka
548
 label_sort_by: "Zoradenie podľa {{value}}"
549
 label_send_test_email: Poslať testovací email
550
 label_feeds_access_key_created_on: "Prístupový klúč pre RSS bol vytvorený pred {{value}}"
551
 label_module_plural: Moduly
552
 label_added_time_by: "Pridané užívateľom {{author}} pred {{age}}"
553
 label_updated_time: "Aktualizované pred {{value}}"
554
 label_jump_to_a_project: Zvoliť projekt...
555
 label_file_plural: Súbory
556
 label_changeset_plural: Sady zmien
557
 label_default_columns: Východzie stĺpce
558
 label_no_change_option: (bez zmeny)
559
 label_bulk_edit_selected_issues: Skupinová úprava vybraných úloh
560
 label_theme: Téma
561
 label_default: Východzí
562
 label_search_titles_only: Vyhľadávať iba v názvoch
563
 label_user_mail_option_all: "Pre všetky události všetkých mojích projektov"
564
 label_user_mail_option_selected: "Pre všetky události vybraných projektov"
565
 label_user_mail_option_none: "Len pre události, ktoré sledujem alebo sa ma týkajú"
566
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasielať informácie o mnou vytvorených zmenách"
567
 label_registration_activation_by_email: aktivácia účtu emailom
568
 label_registration_manual_activation: manuálna aktivácia účtu
569
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivácia účtu
570
 label_display_per_page: "{{value}} na stránku"
571
 label_age: Vek
572
 label_change_properties: Zmeniť vlastnosti
573
 label_general: Všeobecné
574
 label_more: Viac
575
 label_scm: SCM
576
 label_plugins: Pluginy
577
 label_ldap_authentication: Autentifikácia LDAP
578
 label_downloads_abbr: D/L
579
 label_optional_description: Voliteľný popis
580
 label_add_another_file: Pridať ďaľší súbor
581
 label_preferences: Nastavenia
582
 label_chronological_order: V chronologickom poradí
583
 label_reverse_chronological_order: V obrátenom chronologickom poradí
584
 
585
 button_login: Prihlásiť
586
 button_submit: Potvrdiť
587
 button_save: Uložiť
588
 button_check_all: Označiť všetko
589
 button_uncheck_all: Odznačiť všetko
590
 button_delete: Odstrániť
591
 button_create: Vytvoriť
592
 button_test: Test
593
 button_edit: Upraviť
594
 button_add: Pridať
595
 button_change: Zmeniť
596
 button_apply: Použiť
597
 button_clear: Zmazať
598
 button_lock: Zamknúť
599
 button_unlock: Odomknúť
600
 button_download: Stiahnúť
601
 button_list: Vypísať
602
 button_view: Zobraziť
603
 button_move: Presunúť
604
 button_back: Naspäť
605
 button_cancel: Storno
606
 button_activate: Aktivovať
607
 button_sort: Zoradenie
608
 button_log_time: Pridať čas
609
 button_rollback: Naspäť k tejto verzii
610
 button_watch: Sledovať
611
 button_unwatch: Nesledovať
612
 button_reply: Odpovedať
613
 button_archive: Archivovať
614
 button_unarchive: Odarchivovať
615
 button_reset: Reset
616
 button_rename: Premenovať
617
 button_change_password: Zmeniť heslo
618
 button_copy: Kopírovať
619
 button_annotate: Komentovať
620
 button_update: Aktualizovať
621
 button_configure: Konfigurovať
622
 
623
 status_active: aktívny
624
 status_registered: registrovaný
625
 status_locked: uzamknutý
626
 
627
 text_select_mail_notifications: Vyberte akciu, pri ktorej bude zaslané upozornenie emailom
628
 text_regexp_info: napr. ^[A-Z0-9]+$
629
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
630
 text_project_destroy_confirmation: Ste si istý, že chcete odstránit tento projekt a všetky súvisiace dáta ?
631
 text_workflow_edit: Vyberte rolu a frontu k úprave workflow
632
 text_are_you_sure: Ste si istý?
633
 text_journal_changed: "zmenené z {{old}} na {{new}}"
634
 text_journal_set_to: "nastavené na {{value}}"
635
 text_journal_deleted: odstránené
636
 text_tip_task_begin_day: úloha začína v tento deň
637
 text_tip_task_end_day: úloha končí v tento deň
638
 text_tip_task_begin_end_day: úloha začína a končí v tento deň
639
 text_project_identifier_info: 'Povolené znaky malé písmena (a-z), čísla a pomlčka.<br />Po uložení nieje možné identifikátor zmeniť.'
640
 text_caracters_maximum: "{{count}} znakov maximálne."
641
 text_caracters_minimum: "Musí byť aspoň {{count}} znaky/ov dlhé."
642
 text_length_between: "Dĺžka medzi {{min}} {{max}} znakmi."
643
 text_tracker_no_workflow: Pre tuto frontu nieje definovaný žiadný workflow
644
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
645
 text_comma_separated: Je povolené viacero hodnôt (oddelené navzájom čiarkou).
646
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazovať a upravovať úlohy v správach s následovnym obsahom
647
 text_issue_added: "úloha {{id}} bola vytvorená užívateľom {{author}}."
648
 text_issue_updated: "Úloha {{id}} byla aktualizovaná užívateľom {{author}}."
649
 text_wiki_destroy_confirmation: Naozaj si prajete odstrániť túto Wiki a celý jej obsah?
650
 text_issue_category_destroy_question: "Niektoré úlohy ({{count}}) priradené k tejto kategórii. Čo chtete s nimi spraviť?"
651
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušiť priradenie ku kategórii
652
 text_issue_category_reassign_to: Priradiť úlohy do tejto kategórie
653
 text_user_mail_option: "U projektov, které neboli vybrané, budete dostávať oznamenie iba o vašich či o sledovaných položkách (napr. o položkách, ktorých ste autor, alebo ku ktorým ste priradený/á)."
654
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úloh ani workflow neboli zatiaľ nakonfigurované.\nVelmi doporučujeme nahrať východziu konfiguráciu. Potom si môžete všetko upraviť"
655
 text_load_default_configuration: Nahrať východziu konfiguráciu
656
 text_status_changed_by_changeset: "Aktualizované v sade zmien {{value}}."
657
 text_issues_destroy_confirmation: 'Naozaj si prajete odstrániť všetky zvolené úlohy?'
658
 text_select_project_modules: 'Aktivne moduly v tomto projekte:'
659
 text_default_administrator_account_changed: Zmenené výchozie nastavenie administrátorského účtu
660
 text_file_repository_writable: Povolený zápis do repozitára
661
 text_rmagick_available: RMagick k dispozícií (voliteľné)
662
 text_destroy_time_entries_question: U úloh, které chcete odstraniť, je evidované %.02f práce. Čo chcete vykonať?
663
 text_destroy_time_entries: Odstrániť evidované hodiny.
664
 text_assign_time_entries_to_project: Priradiť evidované hodiny projektu
665
 text_reassign_time_entries: 'Preradiť evidované hodiny k tejto úlohe:'
666
 
667
 default_role_manager: Manažér
668
 default_role_developper: Vývojár
669
 default_role_reporter: Reportér
670
 default_tracker_bug: Chyba
671
 default_tracker_feature: Rozšírenie
672
 default_tracker_support: Podpora
673
 default_issue_status_new: Nový
674
 default_issue_status_assigned: Priradený
675
 default_issue_status_resolved: Vyriešený
676
 default_issue_status_feedback: Čaká sa
677
 default_issue_status_closed: Uzavrený
678
 default_issue_status_rejected: Odmietnutý
679
 default_doc_category_user: Užívateľská dokumentácia
680
 default_doc_category_tech: Technická dokumentácia
681
 default_priority_low: Nízká
682
 default_priority_normal: Normálna
683
 default_priority_high: Vysoká
684
 default_priority_urgent: Urgentná
685
 default_priority_immediate: Okamžitá
686
 default_activity_design: Design
687
 default_activity_development: Vývoj
688
 
689
 enumeration_issue_priorities: Priority úloh
690
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentov
691
 enumeration_activities: Aktivity (sledovanie času)
692
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje alebo nemôže byť komentovaná."
693
 label_planning: Plánovanie
694
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojekt(y): {{value}} budú takisto vymazané."
695
 label_and_its_subprojects: "{{value}} a jeho podprojekty"
696
 mail_body_reminder: "{{count}} úloha(y), ktorá(é) je(sú) vám priradený(é), ma(jú) byť hotova(é) za {{days}} dní:"
697
 mail_subject_reminder: "{{count}} úloha(y) ma(jú) byť hotova(é) za pár dní"
698
 text_user_wrote: "{{value}} napísal:"
699
 label_duplicated_by: duplikovaný
700
 setting_enabled_scm: Zapnúť SCM
701
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Prenastaviť na túto hodnotu:'
702
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objekty nastavené na túto hodnotu."
703
 label_incoming_emails: Príchádzajúce emaily
704
 label_generate_key: Vygenerovať kľúč
705
 setting_mail_handler_api_enabled: Zapnúť Webovú Službu (WS) pre príchodzie emaily
706
 setting_mail_handler_api_key: API kľúč
707
 text_email_delivery_not_configured: "Doručenie emailov nieje nastavené, notifikácie vypnuté.\nNastavte váš SMTP server v config/email.yml a reštartnite aplikáciu pre aktiváciu funkcie."
708
 field_parent_title: Nadradená stránka
709
 label_issue_watchers: Pozorovatelia
710
 setting_commit_logs_encoding: Kódovanie prenášaných správ
711
 button_quote: Citácia
712
 setting_sequential_project_identifiers: Generovať sekvenčné identifikátory projektov
713
 notice_unable_delete_version: Verzia nemôže byť zmazaná
714
 label_renamed: premenované
715
 label_copied: kopírované
716
 setting_plain_text_mail: Len jednoduchý text (bez HTML)
717
 permission_view_files: Zobrazenie súborov
718
 permission_edit_issues: Úprava úloh
719
 permission_edit_own_time_entries: Úprava vlastných zaznamov o strávenom čase
720
 permission_manage_public_queries: Správa verejných otáziek
721
 permission_add_issues: Pridanie úlohy
722
 permission_log_time: Zaznamenávanie stráveného času
723
 permission_view_changesets: Zobrazenie sád zmien
724
 permission_view_time_entries: Zobrazenie stráveného času
725
 permission_manage_versions: Správa verzií
726
 permission_manage_wiki: Správa Wiki 
727
 permission_manage_categories: Správa kategórií úloh
728
 permission_protect_wiki_pages: Ochrana Wiki strániek
729
 permission_comment_news: Komentovanie noviniek
730
 permission_delete_messages: Mazanie správ
731
 permission_select_project_modules: Voľba projektových modulov
732
 permission_manage_documents: Správa dokumentov
733
 permission_edit_wiki_pages: Úprava Wiki strániek
734
 permission_add_issue_watchers: Pridanie pozorovateľov
735
 permission_view_gantt: Zobrazenie Ganttovho diagramu
736
 permission_move_issues: Presun úloh
737
 permission_manage_issue_relations: Správa vzťahov medzi úlohami
738
 permission_delete_wiki_pages: Mazanie Wiki strániek
739
 permission_manage_boards: Správa diskusií
740
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazanie Wiki príloh
741
 permission_view_wiki_edits: Zobrazenie Wiki úprav
742
 permission_add_messages: Pridanie správ
743
 permission_view_messages: Zobrazenie správ
744
 permission_manage_files: Správa súborov
745
 permission_edit_issue_notes: Úprava poznámok úlohy
746
 permission_manage_news: Správa noviniek
747
 permission_view_calendar: Zobrazenie kalendára
748
 permission_manage_members: Správa členov
749
 permission_edit_messages: Úprava správ
750
 permission_delete_issues: Mazanie správ
751
 permission_view_issue_watchers: Zobrazenie zoznamu pozorovateľov
752
 permission_manage_repository: Správa repozitára
753
 permission_commit_access: Povoliť prístup
754
 permission_browse_repository: Prechádzanie repozitára
755
 permission_view_documents: Zobrazenie dokumentov
756
 permission_edit_project: Úprava projektu
757
 permission_add_issue_notes: Pridanie poznámky úlohy
758
 permission_save_queries: Uloženie otáziek
759
 permission_view_wiki_pages: Zobrazenie Wiki strániek
760
 permission_rename_wiki_pages: Premenovanie Wiki strániek
761
 permission_edit_time_entries: Úprava záznamov o strávenom čase
762
 permission_edit_own_issue_notes: Úprava vlastných poznámok úlohy
763
 setting_gravatar_enabled: Použitie užívateľských Gravatar ikon
764
 permission_edit_own_messages: Úprava vlastných správ
765
 permission_delete_own_messages: Mazanie vlastných správ
766
 text_repository_usernames_mapping: "Vyberte alebo upravte mapovanie medzi užívateľmi systému Redmine a užívateľskými menami nájdenými v logu repozitára.\nUžívatelia s rovnakým prihlasovacím menom alebo emailom v systéme Redmine a repozitára mapovaní automaticky."
767
 label_example: Príklad
768
 label_user_activity: "Aktivita užívateľa {{value}}"
769
 label_updated_time_by: "Aktualizované užívateľom {{author}} pred {{age}}"
770
 text_diff_truncated: '... Tento rozdielový výpis bol skratený, pretože prekračuje maximálnu veľkosť, ktorá môže byť zobrazená.'
771
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximálne množstvo zobrazených riadkov rozdielového výpisu
772
 text_plugin_assets_writable: Adresár pre pluginy s možnosťou zápisu
773
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} súbor(y) nemohol(li) byť uložené."
774
 field_editable: Editovateľné
775
 label_display: Zobrazenie
776
 button_create_and_continue: Vytvoriť a pokračovať
777
 text_custom_field_possible_values_info: 'Jeden riadok pre každú hodnotu'
778
 setting_repository_log_display_limit: Maximálne množstvo revizií zobrazené v logu
779
 setting_file_max_size_displayed: Maximálna veľkosť textových súborov zobrazených priamo na stránke
780
 field_watcher: Pozorovateľ
781
 setting_openid: Povoliť OpenID prihlasovanie a registráciu
782
 field_identity_url: OpenID URL
783
 label_login_with_open_id_option: alebo sa prihlásiť pomocou OpenID
784
 field_content: Obsah
785
 label_descending: Zostupné
786
 label_sort: Zoradenie
787
 label_ascending: Rastúce
788
 label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
789
 label_greater_or_equal: ">="
790
 label_less_or_equal: <=
791
 text_wiki_page_destroy_question: Táto stránka má {{descendants}} podstránku/y a potomka/ov. Čo chcete vykonať?
792
 text_wiki_page_reassign_children: Preradiť podstránky k tejto hlavnej stránke
793
 text_wiki_page_nullify_children: Zachovať podstránky ako hlavné stránky
794
 text_wiki_page_destroy_children: Vymazať podstránky a všetkých ich potomkov
795
 setting_password_min_length: Minimálna dĺžka hesla
796
 field_group_by: Skupinové výsledky podľa
797
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' Wiki stránka bola aktualizovaná"
798
 label_wiki_content_added: Wiki stránka pridaná
799
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' Wiki stránka bola pridaná"
800
 mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' Wiki stránka bola pridaná užívateľom {{author}}.
801
 permission_add_project: Vytvorenie projektu
802
 label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizovaná
803
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki stránka '{{page}}' bola aktualizovaná užívateľom {{author}}.
804
 setting_repositories_encodings: Kódovanie repozitára
805
 setting_new_project_user_role_id: Rola dána non-admin užívateľovi, ktorý vytvorí projekt  
  (1-1/1)