sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2009-08-24 11:58

Download (1.93 KB)

View differences:

sv.yml (working copy)
194 194
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att nå versionsarkivet: {{value}}"
195 195
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
196 196
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
197
 error_no_tracker_in_project: Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.
198
 error_no_default_issue_status: Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").
197 199
 
198 200
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} fil(er) kunde inte sparas."
199 201
 
......
600 602
 label_browse: Bläddra
601 603
 label_modification: "{{count}} ändring"
602 604
 label_modification_plural: "{{count}} ändringar"
605
 label_branch: Branch
606
 label_tag: Tag
603 607
 label_revision: Revision
604 608
 label_revision_plural: Revisioner
605 609
 label_associated_revisions: Associerade revisioner
......
611 615
 label_latest_revision: Senaste revisionen
612 616
 label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
613 617
 label_view_revisions: Visa revisioner
618
 label_view_all_revisions: Visa alla revisioner
614 619
 label_max_size: Maxstorlek
615 620
 label_sort_highest: Flytta till toppen
616 621
 label_sort_higher: Flytta upp
......
858 863
 enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
859 864
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
860 865
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
861
 label_view_all_revisions: View all revisions
862
 label_tag: Tag
863
 label_branch: Branch
864
 error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
865
 error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").