mn.yml

Munkh B, 2021-08-02 07:52

Download (78.1 KB)

 
1
mn:
2
 direction: ltr
3
 jquery:
4
  locale: "en"
5
 date:
6
  formats:
7
   # Use the strftime parameters for formats.
8
   # When no format has been given, it uses default.
9
   # You can provide other formats here if you like!
10
   default: "%Y/%m/%d"
11
   short: "%b %d"
12
   long: "%Y, %B %d"
13

  
14
  day_names: [Даваа, Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан, Бямба, Ням]
15
  abbr_day_names: [Дав, Мяг, Лха, Пүр, Бсн, Бям, Ням]
16

  
17
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
18
  month_names: [~, 1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар]
19
  abbr_month_names: [~, 1сар, 2сар, 3сар, 4сар, 5сар, 6сар, 7сар, 8сар, 9сар, 10сар, 11сар, 12сар]
20
  # Used in date_select and datime_select.
21
  order:
22
   - :day
23
   - :month
24
   - :year
25

  
26
 time:
27
  formats:
28
   default: "%Y/%m/%d %I:%M %p"
29
   time: "%I:%M %p"
30
   short: "%d %b %H:%M"
31
   long: "%Y, %B %d %H:%M"
32
  am: "am"
33
  pm: "pm"
34

  
35
 datetime:
36
  distance_in_words:
37
   half_a_minute: "хагас минут"
38
   less_than_x_seconds:
39
    one:  "секунд орчим"
40
    other: "%{count} секундээс бага хугацаа"
41
   x_seconds:
42
    one:  "1 секунд"
43
    other: "%{count} секунд"
44
   less_than_x_minutes:
45
    one:  "минутаас бага хугацаа"
46
    other: "%{count} минутаас бага хугацаа"
47
   x_minutes:
48
    one:  "1 минут"
49
    other: "%{count} минут"
50
   about_x_hours:
51
    one:  "1 цаг орчим"
52
    other: "ойролцоогоор %{count} цаг"
53
   x_hours:
54
    one:  "1 цаг"
55
    other: "%{count} цаг"
56
   x_days:
57
    one:  "1 өдөр"
58
    other: "%{count} өдөр"
59
   about_x_months:
60
    one:  "1 сар орчим"
61
    other: "ойролцоогоор %{count} сар"
62
   x_months:
63
    one:  "1 сар"
64
    other: "%{count} сар"
65
   about_x_years:
66
    one:  "ойролцоогоор 1 жил"
67
    other: "ойролцоогоор %{count} жил"
68
   over_x_years:
69
    one:  "1 жилээс их"
70
    other: "%{count} жилээс их"
71
   almost_x_years:
72
    one:  "бараг 1 жил"
73
    other: "бараг %{count} жил"
74

  
75
 number:
76
  format:
77
   separator: "."
78
   delimiter: ""
79
   precision: 3
80
  human:
81
   format:
82
    delimiter: ""
83
    precision: 3
84
   storage_units:
85
    format: "%n %u"
86
    units:
87
     byte:
88
      one: "Байт"
89
      other: "Байт"
90
     kb: "KB"
91
     mb: "MB"
92
     gb: "GB"
93
     tb: "TB"
94

  
95
# Used in array.to_sentence.
96
 support:
97
  array:
98
   sentence_connector: "бас"
99
   skip_last_comma: false
100

  
101
 activerecord:
102
  errors:
103
   template:
104
    header:
105
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
106
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
107
   messages:
108
    inclusion: "жагсаалтад заагдаагүй байна"
109
    exclusion: "нөөцлөгдсөн"
110
    invalid: "буруу"
111
    confirmation: "баталгаажсан өгөгдөлтэй таарахгүй байна"
112
    accepted: "хүлээж авах ёстой"
113
    empty: "хоосон байж болохгүй"
114
    blank: "бланк байж болохгүй"
115
    too_long: "дэндүү урт байна (хамгийн ихдээ %{count} тэмдэгт)"
116
    too_short: "дэндүү богино байна (хамгийн багадаа %{count} тэмдэгт)"
117
    wrong_length: "буруу урттай байна (заавал %{count} тэмдэгт)"
118
    taken: "аль хэдийнэ авсан байна"
119
    not_a_number: "тоо биш байна"
120
    not_a_date: "зөв огноо биш байна"
121
    greater_than: "%{count} их байх ёстой"
122
    greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to %{count}"
123
    equal_to: "must be equal to %{count}"
124
    less_than: "must be less than %{count}"
125
    less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to %{count}"
126
    odd: "заавал сондгой"
127
    even: "заавал тэгш"
128
    greater_than_start_date: "must be greater than start date"
129
    not_same_project: "нэг ижил төсөлд хамаарахгүй байна"
130
    circular_dependency: "Энэ харьцаа нь гинжин(рекурсив) харьцаа үүсгэх юм байна"
131
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
132
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
133
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
134
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
135
    must_contain_uppercase: "must contain uppercase letters (A-Z)"
136
    must_contain_lowercase: "must contain lowercase letters (a-z)"
137
    must_contain_digits: "must contain digits (0-9)"
138
    must_contain_special_chars: "must contain special characters (!, $, %, ...)"
139

  
140
 actionview_instancetag_blank_option: Сонгоно уу
141

  
142
 general_text_No: 'Үгүй'
143
 general_text_Yes: 'Тийм'
144
 general_text_no: 'үгүй'
145
 general_text_yes: 'тийм'
146
 general_lang_name: 'Mongolian (Монгол)'
147
 general_csv_separator: ','
148
 general_csv_decimal_separator: '.'
149
 general_csv_encoding: UTF-8
150
 general_pdf_fontname: freesans
151
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
152
 general_first_day_of_week: '7'
153

  
154
 notice_account_updated: Дансыг амжилттай өөрчиллөө.
155
 notice_account_invalid_credentials: Хэрэглэгчийн нэр эсвэл нууц үг буруу байна
156
 notice_account_password_updated: Нууц үгийг амжилттай өөрчиллөө.
157
 notice_account_wrong_password: Буруу нууц үг
158
 notice_account_register_done: Шинэ хэрэглэгч амжилттай үүсгэлээ. Идэвхжүүлэхийн тулд, бидний тань луу илгээсэн мэйл дотор байгаа холбоос дээр дараарай.
159
 notice_account_unknown_email: Үл мэдэгдэх хэрэглэгч.
160
 notice_can_t_change_password: Энэ эрх гадаад нэвтрэлтэд ашигладаг учраас нууц үгийг өөрчлөх боломжгүй.
161
 notice_account_lost_email_sent: Бид таньд мэйлээр нууц үгээ өөрчлөх зааврыг илгээсэн байгаа.
162
 notice_account_activated: Таны данс идэвхжлээ. Одоо нэвтэрч орж болно.
163
 notice_successful_create: Амжилттай үүсгэлээ.
164
 notice_successful_update: Амжилттай өөрчиллөө.
165
 notice_successful_delete: Амжилттай устгалаа.
166
 notice_successful_connection: Амжилттай холбогдлоо.
167
 notice_file_not_found: Таны үзэх гэсэн хуудас байхгүй юмуу устгагдсан байна.
168
 notice_locking_conflict: Өгөгдлийг өөр хүн өөрчилсөн байна.
169
 notice_not_authorized: Танд энэ хуудсыг үзэх эрх байхгүй байна.
170
 notice_email_sent: "%{value} - руу мэйл илгээлээ"
171
 notice_email_error: "Мэйл илгээхэд алдаа гарлаа (%{value})"
172
 notice_feeds_access_key_reseted: Таны Atom хандалтын түлхүүрийг дахин эхлүүллээ.
173
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
174
 notice_failed_to_save_issues: "%{total} асуудал сонгогдсоноос %{count} асуудлыг нь хадгалахад алдаа гарлаа: %{ids}."
175
 notice_account_pending: "Таны дансыг үүсгэж дууслаа, администратор баталгаажуулах хүртэл хүлээнэ үү."
176
 notice_default_data_loaded: Стандарт тохиргоог амжилттай ачааллаа.
177
 notice_unable_delete_version: Хувилбарыг устгах боломжгүй.
178
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
179

  
180
 error_can_t_load_default_data: "Стандарт тохиргоог ачаалж чадсангүй: %{value}"
181
 error_scm_not_found: "Repository дотор тухайн бичлэг эсвэл хувилбарыг олсонгүй."
182
 error_scm_command_failed: "Repository-д хандахад алдаа гарлаа: %{value}"
183
 error_scm_annotate: "Бичлэг байхгүй байна, эсвэл бичлэгт тайлбар хавсаргаж болохгүй."
184
 error_issue_not_found_in_project: 'Сонгосон асуудал энэ төсөлд хамаардаггүй юм уу эсвэл системд байхгүй байна.'
185
 error_no_tracker_in_project: 'No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.'
186
 error_no_default_issue_status: 'No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").'
187
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'An issue assigned to a closed version can not be reopened'
188
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
189
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Issue done ratios not updated."
190
 error_workflow_copy_source: 'Please select a source tracker or role'
191
 error_workflow_copy_target: 'Please select target tracker(s) and role(s)'
192

  
193
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file(s) файлыг хадгалж чадсангүй."
194

  
195
 mail_subject_lost_password: "Таны %{value} нууц үг"
196
 mail_body_lost_password: 'Нууц үгээ өөрчлөхийн тулд доорх холбоос дээр дарна уу:'
197
 mail_subject_register: "Таны %{value} дансыг идэвхжүүлэх"
198
 mail_body_register: 'Дансаа идэвхжүүлэхийн тулд доорх холбоос дээр дарна уу:'
199
 mail_body_account_information_external: "Та өөрийнхөө %{value} дансыг ашиглаж холбогдож болно."
200
 mail_body_account_information: Таны дансны тухай мэдээлэл
201
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} дансыг идэвхжүүлэх хүсэлт"
202
 mail_body_account_activation_request: "Шинэ хэрэглэгч (%{value}) бүртгүүлсэн байна. Таны баталгаажуулахыг хүлээж байна:"
203
 mail_subject_reminder: "Дараагийн өдрүүдэд %{count} асуудлыг шийдэх хэрэгтэй (%{days})"
204
 mail_body_reminder: "Танд оноогдсон %{count} асуудлуудыг дараагийн %{days} өдрүүдэд шийдэх хэрэгтэй:"
205
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki page has been added"
206
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wiki page has been added by %{author}."
207
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki page has been updated"
208
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wiki page has been updated by %{author}."
209

  
210

  
211
 field_name: Нэр
212
 field_description: Тайлбар
213
 field_summary: Дүгнэлт
214
 field_is_required: Зайлшгүй
215
 field_firstname: Таны нэр
216
 field_lastname: Овог
217
 field_mail: Имэйл
218
 field_filename: Файл
219
 field_filesize: Хэмжээ
220
 field_downloads: Татаж авах зүйлс
221
 field_author: Зохиогч
222
 field_created_on: Үүссэн
223
 field_updated_on: Өөрчилсөн
224
 field_field_format: Формат
225
 field_is_for_all: Бүх төслийн хувьд
226
 field_possible_values: Боломжтой утгууд
227
 field_regexp: Энгийн илэрхийлэл
228
 field_min_length: Минимум урт
229
 field_max_length: Максимум урт
230
 field_value: Утга
231
 field_category: Төрөл
232
 field_title: Гарчиг
233
 field_project: Төсөл
234
 field_issue: Асуудал
235
 field_status: Төлөв
236
 field_notes: Тэмдэглэл
237
 field_is_closed: Асуудал хаагдсан
238
 field_is_default: Стандарт утга
239
 field_tracker: Чиглэл
240
 field_subject: Гарчиг
241
 field_due_date: Дуусах огноо
242
 field_assigned_to: Оноогдсон
243
 field_priority: Зэрэглэл
244
 field_fixed_version: Хувилбар
245
 field_user: Хэрэглэгч
246
 field_role: Хандалтын эрх
247
 field_homepage: Нүүр хуудас
248
 field_is_public: Олон нийтийн
249
 field_parent: Эцэг төсөл нь
250
 field_is_in_roadmap: Асуудлуудыг явцын зураг дээр харуулах
251
 field_login: Нэвтрэх нэр
252
 field_mail_notification: Имэйл мэдэгдлүүд
253
 field_admin: Администратор
254
 field_last_login_on: Сүүлийн холбоо
255
 field_language: Хэл
256
 field_effective_date: Огноо
257
 field_password: Нууц үг
258
 field_new_password: Шннэ нууц үг
259
 field_password_confirmation: Баталгаажуулах
260
 field_version: Хувилбар
261
 field_type: Төрөл
262
 field_host: Хост
263
 field_port: Порт
264
 field_account: Данс
265
 field_base_dn: Үндсэн ДН
266
 field_attr_login: Нэвтрэх аттрибут
267
 field_attr_firstname: Таны нэр аттрибут
268
 field_attr_lastname: Овог аттрибут
269
 field_attr_mail: Имэйл аттрибут
270
 field_onthefly: Хүссэн үедээ хэрэглэгч үүсгэх
271
 field_start_date: Эхлэл
272
 field_done_ratio: "Гүйцэтгэл %"
273
 field_auth_source: Нэвтрэх арга
274
 field_hide_mail: Миний имэйл хаягийг нуу
275
 field_comments: Тайлбар
276
 field_url: URL Хаяг
277
 field_start_page: Тэргүүн хуудас
278
 field_subproject: Дэд төсөл
279
 field_hours: Цаг
280
 field_activity: Үйл ажиллагаа
281
 field_spent_on: Огноо
282
 field_identifier: Төслийн глобал нэр
283
 field_is_filter: Шүүлтүүр болгон хэрэглэгддэг
284
 field_issue_to: Хамаатай асуудал
285
 field_delay: Хоцролт
286
 field_assignable: Энэ хандалтын эрхэд асуудлуудыг оноож өгч болно
287
 field_redirect_existing_links: Байгаа холбоосуудыг дахин чиглүүлэх
288
 field_estimated_hours: Барагцаалсан цаг
289
 field_column_names: Баганууд
290
 field_time_zone: Цагын бүс
291
 field_searchable: Хайж болох
292
 field_default_value: Стандарт утга
293
 field_comments_sorting: Тайлбаруудыг харуул
294
 field_parent_title: Эцэг хуудас
295
 field_editable: Засварлагдана
296
 field_watcher: Харна
297
 field_identity_url: OpenID URL
298
 field_content: Агуулга
299
 field_group_by: Үр дүнгээр бүлэглэх
300
 field_sharing: Sharing
301

  
302
 setting_app_title: Программын гарчиг
303
 setting_welcome_text: Мэндчилгээ
304
 setting_default_language: Стандарт хэл
305
 setting_login_required: Нэвтрэх шаардлагатай
306
 setting_self_registration: Өөрийгөө бүртгүүлэх
307
 setting_attachment_max_size: Хавсралт файлын дээд хэмжээ
308
 setting_issues_export_limit: Асуудал экспортлох хязгаар
309
 setting_mail_from: Ямар имэйл хаяг үүсгэх
310
 setting_plain_text_mail: дан текст мэйл (HTML биш)
311
 setting_host_name: Хостын нэр болон зам
312
 setting_text_formatting: Текст хэлбэржүүлэлт
313
 setting_wiki_compression: Вики хуудсуудын түүх дээр шахалт хийх
314
 setting_feeds_limit: Фийд агуулгын хязгаар
315
 setting_default_projects_public: Шинэ төслүүд автоматаар олон нийтийнх байна
316
 setting_autofetch_changesets: Комитуудыг автоматаар татаж авах
317
 setting_sys_api_enabled: Репозитори менежментэд зориулан WS-ийг идэвхжүүлэх
318
 setting_commit_ref_keywords: Хамааруулах түлхүүр үгс
319
 setting_commit_fix_keywords: Зоолттой түлхүүр үгс
320
 setting_autologin: Компьютер дээр санах
321
 setting_date_format: Огнооны формат
322
 setting_time_format: Цагийн формат
323
 setting_cross_project_issue_relations: Төсөл хооронд асуудал хамааруулахыг зөвшөөрөх
324
 setting_issue_list_default_columns: Асуудлуудыг харуулах стандарт баганууд
325
 setting_emails_footer: Имэйлүүдийн хөл хэсэг
326
 setting_protocol: Протокол
327
 setting_per_page_options: Нэг хуудсанд байх обьектуудын тохиргоо
328
 setting_user_format: Хэрэглэгчдийг харуулах формат
329
 setting_activity_days_default: Төслийн үйл ажиллагаа хэсэгт үзүүлэх өдрийн тоо
330
 setting_display_subprojects_issues: Дэд төслүүдийн асуудлуудыг автоматаар гол төсөл дээр харуулах
331
 setting_enabled_scm: SCM - ийг идэвхжүүлэх
332
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Truncate emails after one of these lines"
333
 setting_mail_handler_api_enabled: Ирсэн мэйлүүдийн хувьд WS-ийг идэвхжүүлэх
334
 setting_mail_handler_api_key: API түлхүүр
335
 setting_sequential_project_identifiers: Дэс дараалсан төслийн глобал нэр үүсгэж байх
336
 setting_gravatar_enabled: Gravatar дүрсүүдийг хэрэглэгчдэд хэрэглэж байх
337
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
338
 setting_diff_max_lines_displayed: Ялгаатай мөрүүдийн тоо (дээд тал нь)
339
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
340
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
341
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
342
 setting_password_min_length: Minimum password length
343
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
344
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
345
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
346
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
347
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
348
 setting_start_of_week: Start calendars on
349
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
350
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
351

  
352
 permission_add_project: Create project
353
 permission_add_subprojects: Create subprojects
354
 permission_edit_project: Төслийг засварлах
355
 permission_select_project_modules: Төслийн модулуудийг сонгоно уу
356
 permission_manage_members: Системийн хэрэглэгчид
357
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
358
 permission_manage_versions: Хувилбарууд
359
 permission_manage_categories: Асуудлын ангиллууд
360
 permission_view_issues: Асуудлуудыг харах
361
 permission_add_issues: Асуудлууд нэмэх
362
 permission_edit_issues: Асуудлуудыг засварлах
363
 permission_manage_issue_relations: Асуудлын хамаарлыг зохицуулах
364
 permission_add_issue_notes: Тэмдэглэл нэмэх
365
 permission_edit_issue_notes: Тэмдэглэлүүд засварлах
366
 permission_edit_own_issue_notes: Өөрийн үлдээсэн тэмдэглэлүүдийг засварлах
367
 permission_delete_issues: Асуудлуудыг устгах
368
 permission_manage_public_queries: Олон нийтийн асуултууд
369
 permission_save_queries: Асуултуудыг хадгалах
370
 permission_view_gantt: Гант диаграмыг үзэх
371
 permission_view_calendar: Календарь үзэх
372
 permission_view_issue_watchers: Ажиглагчдын жагсаалтыг харах
373
 permission_add_issue_watchers: Ажиглагчид нэмэх
374
 permission_delete_issue_watchers: Ажиглагчдыг устгах
375
 permission_log_time: Зарцуулсан хугацааг лог хийх
376
 permission_view_time_entries: Зарцуулсан хугацааг харах
377
 permission_edit_time_entries: Хугацааны логуудыг засварлах
378
 permission_edit_own_time_entries: Өөрийн хугацааны логуудыг засварлах
379
 permission_manage_news: Мэдээ мэдээллүүд
380
 permission_comment_news: Мэдээнд тайлбар үлдээх
381
 permission_view_documents: Бичиг баримтуудыг харах
382
 permission_manage_files: Файлууд
383
 permission_view_files: Файлуудыг харах
384
 permission_manage_wiki: Вики удирдах
385
 permission_rename_wiki_pages: Вики хуудсуудыг дахиж нэрлэх
386
 permission_delete_wiki_pages: Вики хуудсуудыг устгах
387
 permission_view_wiki_pages: Вики үзэх
388
 permission_view_wiki_edits: Вики түүх үзэх
389
 permission_edit_wiki_pages: Вики хуудсуудыг засварлах
390
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Хавсралтуудыг устгах
391
 permission_protect_wiki_pages: Вики хуудсуудыг хамгаалах
392
 permission_manage_repository: Репозитори
393
 permission_browse_repository: Репозиторийг үзэх
394
 permission_view_changesets: Өөрчлөлтүүдийг харах
395
 permission_commit_access: Коммит хандалт
396
 permission_manage_boards: Самбарууд
397
 permission_view_messages: Зурвасуудыг харах
398
 permission_add_messages: Зурвас илгээх
399
 permission_edit_messages: Зурвасуудыг засварлах
400
 permission_edit_own_messages: Өөрийн зурвасуудыг засварлах
401
 permission_delete_messages: Зурвасуудыг устгах
402
 permission_delete_own_messages: Өөрийн зурвасуудыг устгах
403
 permission_export_wiki_pages: Вики хуудсуудыг экспорт хийх
404

  
405
 project_module_issue_tracking: Асуудал хянах
406
 project_module_time_tracking: Хугацаа хянах
407
 project_module_news: Мэдээ мэдээллүүд
408
 project_module_documents: Бичиг баримтууд
409
 project_module_files: Файлууд
410
 project_module_wiki: Вики
411
 project_module_repository: Репозитори
412
 project_module_boards: Самбарууд
413

  
414
 label_user: Хэрэглэгч
415
 label_user_plural: Хэрэглэгчид
416
 label_user_new: Шинэ хэрэглэгч
417
 label_user_anonymous: Хамаагүй хэрэглэгч
418
 label_project: Төсөл
419
 label_project_new: Шинэ төсөл
420
 label_project_plural: Төслүүд
421
 label_x_projects:
422
  zero: төсөл байхгүй
423
  one:  1 төсөл
424
  other: "%{count} төслүүд"
425
 label_project_all: Бүх Төслүүд
426
 label_project_latest: Сүүлийн үеийн төслүүд
427
 label_issue: Асуудал
428
 label_issue_new: Шинэ асуудал
429
 label_issue_plural: Асуудлууд
430
 label_issue_view_all: Бүх асуудлуудыг харах
431
 label_issues_by: "%{value} - н асуудлууд"
432
 label_issue_added: Асуудал нэмэгдлээ
433
 label_issue_updated: Асуудал өөрчлөгдлөө
434
 label_document: Бичиг баримт
435
 label_document_new: Шинэ бичиг баримт
436
 label_document_plural: Бичиг баримтууд
437
 label_document_added: Бичиг баримт нэмэгдлээ
438
 label_role: Хандалтын эрх
439
 label_role_plural: Хандалтын эрхүүд
440
 label_role_new: Шинэ хандалтын эрх
441
 label_role_and_permissions: Хандалтын эрхүүд болон зөвшөөрлүүд
442
 label_member: Гишүүн
443
 label_member_new: Шинэ гишүүн
444
 label_member_plural: Гишүүд
445
 label_tracker: Чиглэл
446
 label_tracker_plural: Чиглэлүүд
447
 label_tracker_new: Шинэ чиглэл
448
 label_workflow: Ажлын дараалал
449
 label_issue_status: Асуудлын төлөв
450
 label_issue_status_plural: Асуудлын төлвүүд
451
 label_issue_status_new: Шинэ төлөв
452
 label_issue_category: Асуудлын ангилал
453
 label_issue_category_plural: Асуудлын ангиллууд
454
 label_issue_category_new: Шинэ ангилал
455
 label_custom_field: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбар
456
 label_custom_field_plural: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбарууд
457
 label_custom_field_new: Шинээр хэрэглэгчийн тодорхойлсон талбар үүсгэх
458
 label_enumerations: Ангиллууд
459
 label_enumeration_new: Шинэ утга
460
 label_information: Мэдээлэл
461
 label_information_plural: Мэдээллүүд
462
 label_register: Бүртгүүлэх
463
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
464
 label_password_lost: Нууц үгээ алдсан
465
 label_home: Нүүр
466
 label_my_page: Миний хуудас
467
 label_my_account: Миний данс
468
 label_my_projects: Миний төслүүд
469
 label_administration: Админ хэсэг
470
 label_login: Нэвтрэх
471
 label_logout: Гарах
472
 label_help: Тусламж
473
 label_reported_issues: Мэдэгдсэн асуудлууд
474
 label_assigned_to_me_issues: Надад оноогдсон асуудлууд
475
 label_last_login: Сүүлийн холболт
476
 label_registered_on: Бүртгүүлсэн огноо
477
 label_activity: Үйл ажиллагаа
478
 label_user_activity: "%{value}-ийн үйл ажиллагаа"
479
 label_new: Шинэ
480
 label_logged_as: Холбогдсон нэр
481
 label_environment: Орчин
482
 label_authentication: Нэвтрэх
483
 label_auth_source: Нэвтрэх арга
484
 label_auth_source_new: Шинэ нэвтрэх арга
485
 label_auth_source_plural: Нэвтрэх аргууд
486
 label_subproject_plural: Дэд төслүүд
487
 label_subproject_new: Шинэ дэд төсөл
488
 label_and_its_subprojects: "%{value} болон холбогдох дэд төслүүд"
489
 label_min_max_length: Дээд - Доод урт
490
 label_list: Жагсаалт
491
 label_date: Огноо
492
 label_integer: Бүхэл тоо
493
 label_float: Бутархай тоо
494
 label_boolean: Үнэн худал утга
495
 label_string: Текст
496
 label_text: Урт текст
497
 label_attribute: Аттрибут
498
 label_attribute_plural: Аттрибутууд
499
 label_no_data: Үзүүлэх өгөгдөл байхгүй байна
500
 label_change_status: Төлвийг өөрчлөх
501
 label_history: Түүх
502
 label_attachment: Файл
503
 label_attachment_new: Шинэ файл
504
 label_attachment_delete: Файл устгах
505
 label_attachment_plural: Файлууд
506
 label_file_added: Файл нэмэгдлээ
507
 label_report: Тайлан
508
 label_report_plural: Тайлангууд
509
 label_news: Мэдээ
510
 label_news_new: Шинэ мэдээ
511
 label_news_plural: Мэдээ
512
 label_news_latest: Сүүлийн үеийн мэдээнүүд
513
 label_news_view_all: Бүх мэдээг харах
514
 label_news_added: Мэдээ нэмэгдлээ
515
 label_settings: Тохиргоо
516
 label_overview: Эхлэл
517
 label_version: Хувилбар
518
 label_version_new: Шинэ хувилбар
519
 label_version_plural: Хувилбарууд
520
 label_close_versions: Гүйцэт хувилбаруудыг хаалаа
521
 label_confirmation: Баталгаажуулах
522
 label_export_to: 'Өөр авч болох формат:'
523
 label_read: Унших...
524
 label_public_projects: Олон нийтийн төслүүд
525
 label_open_issues: нээлттэй
526
 label_open_issues_plural: нээлттэй
527
 label_closed_issues: хаалттай
528
 label_closed_issues_plural: хаалттай
529
 label_x_open_issues_abbr:
530
  zero: 0 нээлттэй
531
  one:  1 нээлттэй
532
  other: "%{count} нээлттэй"
533
 label_x_closed_issues_abbr:
534
  zero: 0 хаалттай
535
  one:  1 хаалттай
536
  other: "%{count} хаалттай"
537
 label_total: Нийт
538
 label_permissions: Зөвшөөрлүүд
539
 label_current_status: Одоогийн төлөв
540
 label_new_statuses_allowed: Шинээр олгож болох төлвүүд
541
 label_all: бүгд
542
 label_none: хоосон
543
 label_nobody: хэн ч биш
544
 label_next: Дараагийн
545
 label_previous: Өмнөх
546
 label_used_by: Хэрэглэгддэг
547
 label_details: Дэлгэрэнгүй
548
 label_add_note: Тэмдэглэл нэмэх
549
 label_calendar: Календарь
550
 label_months_from: Саруудыг хаанаас
551
 label_gantt: Гант диаграм
552
 label_internal: Дотоод
553
 label_last_changes: "сүүлийн %{count} өөрчлөлтүүд"
554
 label_change_view_all: Бүх өөрчлөлтүүдийг харах
555
 label_comment: Тайлбар
556
 label_comment_plural: Тайлбарууд
557
 label_x_comments:
558
  zero: сэтгэгдэл байхгүй
559
  one: 1 сэтгэгдэлтэй
560
  other: "%{count} сэтгэгдэлтэй"
561
 label_comment_add: Тайлбар нэмэх
562
 label_comment_added: Тайлбар нэмэгдлээ
563
 label_comment_delete: Тайлбарууд устгах
564
 label_query: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуулт
565
 label_query_plural: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуултууд
566
 label_query_new: Шинээр хэрэглэгчийн тодорхойлсон асуулт үүсгэх
567
 label_filter_add: Шүүлтүүр нэмэх
568
 label_filter_plural: Шүүлтүүрүүд
569
 label_equals: бол
570
 label_not_equals: биш
571
 label_in_less_than: аас бага
572
 label_in_more_than: аас их
573
 label_greater_or_equal: '>='
574
 label_less_or_equal: '<='
575
 label_in: дотор
576
 label_today: өнөөдөр
577
 label_yesterday: өчигдөр
578
 label_this_week: энэ долоо хоног
579
 label_last_week: өнгөрсөн долоо хоног
580
 label_last_n_days: "сүүлийн %{count} өдрүүд"
581
 label_this_month: энэ сар
582
 label_last_month: сүүлийн сар
583
 label_this_year: энэ жил
584
 label_date_range: Хязгаар огноо
585
 label_less_than_ago: бага өдрийн дотор
586
 label_more_than_ago: их өдрийн дотор
587
 label_ago: өдрийн өмнө
588
 label_contains: агуулж байгаа
589
 label_not_contains: агуулаагүй
590
 label_day_plural: өдрүүд
591
 label_repository: Репозитори
592
 label_repository_plural: Репозиторууд
593
 label_browse: Үзэх
594
 label_branch: Салбар
595
 label_tag: Шошго
596
 label_revision: Хувилбар
597
 label_revision_plural: Хувилбарууд
598
 label_revision_id: "%{value} Хувилбар"
599
 label_associated_revisions: Хамааралтай хувилбарууд
600
 label_added: нэмэгдсэн
601
 label_modified: өөрчлөгдсөн
602
 label_copied: хуулсан
603
 label_renamed: нэрийг нь өөрчилсөн
604
 label_deleted: устгасан
605
 label_latest_revision: Сүүлийн үеийн хувилбар
606
 label_latest_revision_plural: Сүүлийн үеийн хувилбарууд
607
 label_view_revisions: Хувилбаруудыг харах
608
 label_view_all_revisions: Бүх хувилбаруудыг харах
609
 label_max_size: Maximum size
610
 label_sort_highest: Хамгийн дээр
611
 label_sort_higher: Дээш нь
612
 label_sort_lower: Доош нь
613
 label_sort_lowest: Хамгийн доор
614
 label_roadmap: Хөтөч
615
 label_roadmap_due_in: "%{value} дотор дуусгах"
616
 label_roadmap_overdue: "%{value} оройтсон"
617
 label_roadmap_no_issues: Энэ хувилбарт асуудал байхгүй байна
618
 label_search: Хайх
619
 label_result_plural: Үр дүн
620
 label_all_words: Бүх үгс
621
 label_wiki: Вики
622
 label_wiki_edit: Вики засвар
623
 label_wiki_edit_plural: Вики засварууд
624
 label_wiki_page: Вики хуудас
625
 label_wiki_page_plural: Вики хуудас
626
 label_index_by_title: Гарчгаар эрэмбэлэх
627
 label_index_by_date: Огноогоор эрэмбэлэх
628
 label_current_version: Одоогийн хувилбар
629
 label_preview: Ямар харагдахыг шалгах
630
 label_feed_plural: Feeds
631
 label_changes_details: Бүх өөрчлөлтүүдийн дэлгэрэнгүй
632
 label_issue_tracking: Асуудал хянах
633
 label_spent_time: Зарцуулсан хугацаа
634
 label_f_hour: "%{value} цаг"
635
 label_f_hour_plural: "%{value} цаг"
636
 label_time_tracking: Хугацааг хянах
637
 label_change_plural: Өөрчлөлтүүд
638
 label_statistics: Статистик
639
 label_commits_per_month: Сард хийсэн коммитын тоо
640
 label_commits_per_author: Зохиогч бүрийн хувьд коммитын тоо
641
 label_view_diff: Ялгаануудыг харах
642
 label_diff_inline: дотор нь
643
 label_diff_side_by_side: зэрэгцүүлж
644
 label_options: Тохиргоо
645
 label_copy_workflow_from: Ажлын дарааллыг хуулах
646
 label_permissions_report: Зөвшөөрлүүдийн таблиц
647
 label_watched_issues: Ажиглагдаж байгаа асуудлууд
648
 label_related_issues: Хамааралтай асуудлууд
649
 label_applied_status: Олгосон төлөв
650
 label_loading: Ачаалж байна...
651
 label_relation_new: Шинэ хамаарал
652
 label_relation_delete: Хамаарлыг устгах
653
 label_relates_to: энгийн хамааралтай
654
 label_duplicates: хос хамааралтай
655
 label_duplicated_by: давхардуулсан эзэн
656
 label_blocks: шаардах хамааралтай
657
 label_blocked_by: блоколсон эзэн
658
 label_precedes: урьдчилах хамааралтай
659
 label_follows: дагаж
660
 label_stay_logged_in: Энэ комьютер дээр санах
661
 label_disabled: идэвхгүй болсон
662
 label_show_completed_versions: Гүйцэд хувилбаруудыг харуулах
663
 label_me: би
664
 label_board: Форум
665
 label_board_new: Шинэ форум
666
 label_board_plural: Форумууд
667
 label_board_locked: Түгжээтэй
668
 label_board_sticky: Sticky
669
 label_topic_plural: Сэдвүүд
670
 label_message_plural: Зурвасууд
671
 label_message_last: Сүүлийн зурвас
672
 label_message_new: Шинэ зурвас
673
 label_message_posted: Зурвас нэмэгдлээ
674
 label_reply_plural: Хариултууд
675
 label_send_information: Дансны мэдээллийг хэрэглэгчид илгээх
676
 label_year: Жил
677
 label_month: Сар
678
 label_week: Долоо хоног
679
 label_date_from: Хэзээнээс
680
 label_date_to: Хэдий хүртэл
681
 label_language_based: Хэрэглэгчийн хэлнас шалтгаалан
682
 label_sort_by: "%{value} талбараар нь эрэмбэлэх"
683
 label_send_test_email: Турших мэйл илгээх
684
 label_feeds_access_key: Atom хандах түлхүүр
685
 label_missing_feeds_access_key: Atom хандах түлхүүр алга
686
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom хандалтын түлхүүр %{value}-ийн өмнө үүссэн"
687
 label_module_plural: Модулууд
688
 label_added_time_by: "%{author} %{age}-ийн өмнө нэмсэн"
689
 label_updated_time_by: "%{author} %{age}-ийн өмнө өөрчилсөн"
690
 label_updated_time: "%{value} -ийн өмнө өөрчлөгдсөн"
691
 label_jump_to_a_project: Төсөл рүү очих...
692
 label_file_plural: Файлууд
693
 label_changeset_plural: Өөрчлөлтүүд
694
 label_default_columns: Стандарт баганууд
695
 label_no_change_option: (Өөрчлөлт байхгүй)
696
 label_bulk_edit_selected_issues: Сонгогдсон асуудлуудыг бөөнөөр засварлах
697
 label_theme: Системийн Дизайн
698
 label_default: Стандарт
699
 label_search_titles_only: Зөвхөн гарчиг хайх
700
 label_user_mail_option_all: "Миний бүх төсөл дээрх бүх үзэгдлүүдийн хувьд"
701
 label_user_mail_option_selected: "Сонгогдсон төслүүдийн хувьд бүх үзэгдэл дээр..."
702
 label_user_mail_no_self_notified: "Миний өөрийн хийсэн өөрчлөлтүүдийн тухай надад мэдэгдэх хэрэггүй"
703
 label_registration_activation_by_email: дансыг имэйлээр идэвхжүүлэх
704
 label_registration_manual_activation: дансыг гараар идэвхжүүлэх
705
 label_registration_automatic_activation: дансыг автоматаар идэвхжүүлэх
706
 label_display_per_page: 'Нэг хуудсанд: %{value}'
707
 label_age: Нас
708
 label_change_properties: Тохиргоог өөрчлөх
709
 label_general: Ерөнхий
710
 label_scm: SCM
711
 label_plugins: Модулууд
712
 label_ldap_authentication: LDAP нэвтрэх горим
713
 label_downloads_abbr: D/L
714
 label_optional_description: Дурын тайлбар
715
 label_add_another_file: Дахин файл нэмэх
716
 label_preferences: Тохиргоо
717
 label_chronological_order: Цагаан толгойн үсгийн дарааллаар
718
 label_reverse_chronological_order: Урвуу цагаан толгойн үсгийн дарааллаар
719
 label_incoming_emails: Ирсэн мэйлүүд
720
 label_generate_key: Түлхүүр үүсгэх
721
 label_issue_watchers: Ажиглагчид
722
 label_example: Жишээ
723
 label_display: Display
724
 label_sort: Sort
725
 label_ascending: Ascending
726
 label_descending: Descending
727
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
728
 label_wiki_content_added: Wiki page added
729
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
730
 label_group: Group
731
 label_group_plural: Groups
732
 label_group_new: New group
733
 label_time_entry_plural: Spent time
734
 label_version_sharing_none: Not shared
735
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
736
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
737
 label_version_sharing_tree: With project tree
738
 label_version_sharing_system: With all projects
739
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
740
 label_copy_source: Source
741
 label_copy_target: Target
742
 label_copy_same_as_target: Same as target
743
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
744
 label_api_access_key: API access key
745
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
746
 label_api_access_key_created_on: "API access key created %{value} ago"
747

  
748
 button_login: Нэвтрэх
749
 button_submit: Илгээх
750
 button_save: Хадгалах
751
 button_check_all: Бүгдийг сонго
752
 button_uncheck_all: Бүгдийг үл сонго
753
 button_delete: Устгах
754
 button_create: Үүсгэх
755
 button_create_and_continue: Үүсгээд цааш үргэлжлүүлэх
756
 button_test: Турших
757
 button_edit: Засварлах
758
 button_add: Нэмэх
759
 button_change: Өөрчлөх
760
 button_apply: Өөрчлөлтийг хадгалах
761
 button_clear: Цэвэрлэх
762
 button_lock: Түгжих
763
 button_unlock: Түгжээг тайлах
764
 button_download: Татах
765
 button_list: Жагсаалт
766
 button_view: Харах
767
 button_move: Зөөх
768
 button_move_and_follow: Зөө бас дага
769
 button_back: Буцах
770
 button_cancel: Болих
771
 button_activate: Идэвхжүүлэх
772
 button_sort: Эрэмбэлэх
773
 button_log_time: Лог хийсэн хугацаа
774
 button_rollback: Энэ хувилбар руу буцах
775
 button_watch: Ажиглах
776
 button_unwatch: Ажиглахаа болих
777
 button_reply: Хариулах
778
 button_archive: Архивлах
779
 button_unarchive: Архивыг задлах
780
 button_reset: Анхны утгууд
781
 button_rename: Нэрийг нь солих
782
 button_change_password: Нууц үгээ өөрчлөх
783
 button_copy: Хуулах
784
 button_copy_and_follow: Зөө бас дага
785
 button_annotate: Тайлбар хавсаргах
786
 button_update: Шинэчлэх
787
 button_configure: Тохируулах
788
 button_quote: Ишлэл
789
 button_show: Үзэх
790

  
791
 status_active: идэвхтэй
792
 status_registered: бүртгүүлсэн
793
 status_locked: түгжээтэй
794

  
795
 version_status_open: нээлттэй
796
 version_status_locked: түгжээтэй
797
 version_status_closed: хаалттай
798

  
799
 field_active: идэвхтэй
800

  
801
 text_select_mail_notifications: Ямар үед имэйлээр мэдэгдэл илгээхийг сонгоно уу.
802
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
803
 text_project_destroy_confirmation: Та энэ төсөл болоод бусад мэдээллийг нь үнэхээр устгамаар байна уу ?
804
 text_subprojects_destroy_warning: "Уг төслийн дэд төслүүд : %{value} нь бас устгагдах болно."
805
 text_workflow_edit: Ажлын дарааллыг өөрчлөхийн тулд хандалтын эрх болон асуудлын чиглэлийг сонгоно уу
806
 text_are_you_sure: Та итгэлтэй байна уу ?
807
 text_journal_changed: "%{label} %{old} байсан нь %{new} болов"
808
 text_journal_set_to: "%{label} %{value} болгож өөрчиллөө"
809
 text_journal_deleted: "%{label} устсан (%{old})"
810
 text_journal_added: "%{label} %{value} нэмэгдсэн"
811
 text_tip_issue_begin_day: энэ өдөр эхлэх ажил
812
 text_tip_issue_end_day: энэ өдөр дуусах ажил
813
 text_tip_issue_begin_end_day: энэ өдөр эхлээд мөн дуусч байгаа ажил
814
 text_caracters_maximum: "дээд тал нь %{count} үсэг."
815
 text_caracters_minimum: "Хамгийн багадаа ядаж %{count} тэмдэгт байх."
816
 text_length_between: "Урт нь багадаа %{min}, ихдээ %{max} тэмдэгт."
817
 text_tracker_no_workflow: Энэхүү асуудлын чиглэлд ямар ч ажлын дараалал тодорхойлогдоогүй байна
818
 text_unallowed_characters: Хэрэглэж болохгүй тэмдэгтүүд
819
 text_comma_separated: Таслалаар зааглан олон утга оруулж болно.
820
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
821
 text_issues_ref_in_commit_messages: Коммитийн зурвасуудад хамааруулсан болон байнгын асуудлууд
822
 text_issue_added: "Асуудал %{id} - ийг хэрэглэгч %{author} мэдэгдсэн байна."
823
 text_issue_updated: "Асуудал %{id} - ийг хэрэглэгч %{author} өөрчилсөн байна."
824
 text_wiki_destroy_confirmation: Та энэ вики болон холбогдох бүх мэдээллийг үнэхээр устгамаар байна уу ?
825
 text_issue_category_destroy_question: "Энэ ангилалд зарим асуудлууд (%{count}) орсон байна. Та яах вэ ?"
826
 text_issue_category_destroy_assignments: Асуудлуудыг энэ ангиллаас авах
827
 text_issue_category_reassign_to: Асуудлуудыг энэ ангилалд дахин оноох
828
 text_user_mail_option: "Сонгогдоогүй төслүүдийн хувьд, та зөвхөн өөрийнхөө ажиглаж байгаа зүйлс юмуу танд хамаатай зүйлсийн талаар мэдэгдэл авах болно (Таны оруулсан асуудал, эсвэл танд оноосон гэх мэт)."
829
 text_no_configuration_data: "Хандалтын эрхүүд, чиглэлүүд, асуудлын төлвүүд болон ажлын дарааллын тухай мэдээллийг хараахан оруулаагүй байна.\nТа стандарт өгөгдлүүдийг даруйхан оруулахыг зөвлөж байна, оруулсан хойно та засварлаж болно."
830
 text_load_default_configuration: Стандарт өгөгдлийг ачаалах
831
 text_status_changed_by_changeset: "%{value} өөрчлөлтөд хийгдсэн."
832
 text_issues_destroy_confirmation: 'Та сонгогдсон асуудлуудыг үнэхээр устгамаар байна уу ?'
833
 text_select_project_modules: 'Энэ төслийн хувьд идэвхжүүлэх модулуудаа сонгоно уу:'
834
 text_default_administrator_account_changed: Стандарт администраторын бүртгэл өөрчлөгдлөө
835
 text_file_repository_writable: Хавсралт файл хадгалах хавтас руу бичих эрхтэй
836
 text_plugin_assets_writable: Плагин модулийн ассет хавтас руу бичих эрхтэй
837
 text_minimagick_available: MiniMagick суулгагдсан (заавал биш)
838
 text_destroy_time_entries_question: "Таны устгах гэж байгаа асуудлууд дээр нийт %{hours} цаг зарцуулсан юм байна, та яах вэ ?"
839
 text_destroy_time_entries: Мэдэгдсэн цагуудыг устгах
840
 text_assign_time_entries_to_project: Мэдэгдсэн асуудлуудыг төсөлд оноох
841
 text_reassign_time_entries: 'Мэдэгдсэн асуудлуудыг энэ асуудалд дахин оноо:'
842
 text_user_wrote: "%{value} бичихдээ:"
843
 text_user_wrote_in: "%{value} бичихдээ (%{link}):"
844
 text_enumeration_destroy_question: "Энэ утгад %{count} обьект оноогдсон байна."
845
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Тэдгээрийг энэ утгад дахин оноо:'
846
 text_email_delivery_not_configured: "Имэйлийн тохиргоог хараахан тохируулаагүй байна, тиймээс имэйл мэдэгдэл явуулах боломжгүй байна.\nSMTP сервэрээ config/configuration.yml файл дотор тохируулаад төслийн менежерээ дахиад эхлүүлээрэй."
847
 text_repository_usernames_mapping: "Репозиторийн логд байгаа бүх хэрэглэгчийн нэрүүдэд харгалзсан Төслийн Менежер системд бүртгэлтэй хэрэглэгчдийг Сонгох юмуу шинэчилнэ үү.\nТөслийн менежер болон репозиторид байгаа ижилхэн нэр юмуу имэйлтэй хэрэглэгчид харилцан харгалзна."
848
 text_diff_truncated: '... Файлын ялгаврын хэмжээ үзүүлэхэд дэндүү урт байгаа учраас төгсгөлөөс нь хасч үзүүлэв.'
849
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
850
 text_wiki_page_destroy_question: "This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?"
851
 text_wiki_page_nullify_children: "Keep child pages as root pages"
852
 text_wiki_page_destroy_children: "Delete child pages and all their descendants"
853
 text_wiki_page_reassign_children: "Reassign child pages to this parent page"
854
 text_own_membership_delete_confirmation: "You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.\nAre you sure you want to continue?"
855

  
856
 default_role_manager: Менежер
857
 default_role_developer: Хөгжүүлэгч
858
 default_role_reporter: Мэдэгдэгч
859
 default_tracker_bug: Алдаа
860
 default_tracker_feature: Онцлог
861
 default_tracker_support: Тусламж
862
 default_issue_status_new: Шинэ
863
 default_issue_status_in_progress: Ахицтай
864
 default_issue_status_resolved: Шийдвэрлэгдсэн
865
 default_issue_status_feedback: Feedback
866
 default_issue_status_closed: Хаагдсан
867
 default_issue_status_rejected: Хүлээж аваагүй
868
 default_doc_category_user: Хэрэглэгчийн бичиг баримт
869
 default_doc_category_tech: Техникийн бичиг баримт
870
 default_priority_low: Бага
871
 default_priority_normal: Хэвийн
872
 default_priority_high: Өндөр
873
 default_priority_urgent: Нэн яаралтай
874
 default_priority_immediate: Нэн даруй
875
 default_activity_design: Дизайн
876
 default_activity_development: Хөгжүүлэлт
877

  
878
 enumeration_issue_priorities: Асуудлын зэрэглэлүүд
879
 enumeration_doc_categories: Бичиг баримтын ангиллууд
880
 enumeration_activities: Үйл ажиллагаанууд (хугацааг хянах)
881
 enumeration_system_activity: Системийн үйл ажиллагаа
882

  
883
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
884
 label_profile: Profile
885
 field_parent_issue: Parent task
886
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status (%{value})
887
 label_subtask_plural: Subtasks
888
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
889
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
890
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
891
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
892
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and cannot be deleted.
893
 field_principal: Principal
894
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
895
 text_zoom_out: Zoom out
896
 text_zoom_in: Zoom in
897
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
898
 field_time_entries: Log time
899
 project_module_gantt: Gantt
900
 project_module_calendar: Calendar
901
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
902
 field_text: Text field
903
 setting_default_notification_option: Default notification option
904
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
905
 label_user_mail_option_none: No events
906
 field_member_of_group: Assignee's group
907
 field_assigned_to_role: Assignee's role
908
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
909
 label_principal_search: "Search for user or group:"
910
 label_user_search: "Search for user:"
911
 field_visible: Visible
912
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
913
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
914
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
915
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
916
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
917
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
918
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
919
 label_my_queries: My custom queries
920
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
921
 label_news_comment_added: Comment added to a news
922
 button_expand_all: Expand all
923
 button_collapse_all: Collapse all
924
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
925
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
926
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
927
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
928
 label_role_anonymous: Anonymous
929
 label_role_non_member: Non member
930
 label_issue_note_added: Note added
931
 label_issue_status_updated: Status updated
932
 label_issue_priority_updated: Priority updated
933
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
934
 field_issues_visibility: Issues visibility
935
 label_issues_visibility_all: All issues
936
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
937
 field_is_private: Private
938
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
939
 label_issues_visibility_public: All non private issues
940
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
941
 field_commit_logs_encoding: Коммит хийх үед харуулах текстүүдийн энкодинг
942
 field_scm_path_encoding: Path encoding
943
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
944
 field_path_to_repository: Path to repository
945
 field_root_directory: Root directory
946
 field_cvs_module: Module
947
 field_cvsroot: CVSROOT
948
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
949
 text_scm_command: Command
950
 text_scm_command_version: Version
951
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
952
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
953
 label_between: between
954
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
955
 label_diff: diff
956
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
957
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
958
 description_project_scope: Search scope
959
 description_filter: Filter
960
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
961
 description_message_content: Message content
962
 description_available_columns: Available Columns
963
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
964
 description_search: Searchfield
965
 description_notes: Тэмдэглэл
966
 description_choose_project: Projects
967
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
968
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
969
 description_selected_columns: Selected Columns
970
 label_parent_revision: Parent
971
 label_child_revision: Child
972
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
973
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
974
 button_edit_section: Edit this section
975
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
976
 description_all_columns: All Columns
977
 button_export: Export
978
 label_export_options: "%{export_format} export options"
979
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
980
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
981
 label_x_issues:
982
  zero: 0 Асуудал
983
  one:  1 Асуудал
984
  other: "%{count} Асуудлууд"
985
 label_repository_new: New repository
986
 field_repository_is_default: Main repository
987
 label_copy_attachments: Copy attachments
988
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
989
 label_completed_versions: Completed versions
990
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
991
 field_multiple: Multiple values
992
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
993
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
994
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
995
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
996
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
997
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
998
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
999
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
1000
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
1001
 setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
1002
 button_delete_my_account: Delete my account
1003
 text_account_destroy_confirmation: |-
1004
  Are you sure you want to proceed?
1005
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1006
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
1007
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
1008
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
1009
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
1010
 label_session_expiration: Session expiration
1011
 permission_close_project: Close / reopen the project
1012
 button_close: Close
1013
 button_reopen: Reopen
1014
 project_status_active: active
1015
 project_status_closed: closed
1016
 project_status_archived: archived
1017
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1018
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
1019
 field_core_fields: Standard fields
1020
 field_timeout: Timeout (in seconds)
1021
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
1022
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
1023
 label_status_transitions: Status transitions
1024
 label_fields_permissions: Fields permissions
1025
 label_readonly: Read-only
1026
 label_required: Required
1027
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1028
 field_board_parent: Parent forum
1029
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1030
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1031
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
1032
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1033
 label_copy_subtasks: Copy subtasks
1034
 label_copied_to: copied to
1035
 label_copied_from: copied from
1036
 label_any_issues_in_project: any issues in project
1037
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
1038
 field_private_notes: Хувийн тэмдэглэл
1039
 permission_view_private_notes: View private notes
1040
 permission_set_notes_private: Set notes as private
1041
 label_no_issues_in_project: no issues in project
1042
 label_any: бүгд
1043
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
1044
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
1045
 label_cross_project_descendants: With subprojects
1046
 label_cross_project_tree: With project tree
1047
 label_cross_project_hierarchy: With project hierarchy
1048
 label_cross_project_system: With all projects
1049
 button_hide: Hide
1050
 setting_non_working_week_days: Non-working days
1051
 label_in_the_next_days: in the next
1052
 label_in_the_past_days: in the past
1053
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1054
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1055
  removed in order to preserve only one value per item.
1056
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1057
 permission_add_documents: Add documents
1058
 permission_edit_documents: Edit documents
1059
 permission_delete_documents: Delete documents
1060
 label_gantt_progress_line: Progress line
1061
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
1062
 field_inherit_members: Inherit members
1063
 field_closed_on: Closed
1064
 field_generate_password: Generate password
1065
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1066
 label_total_time: Нийт
1067
 text_scm_config: You can configure your SCM commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
1068
 text_scm_command_not_available: SCM command is not available. Please check settings on the administration panel.
1069
 setting_emails_header: Email header
1070
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
1071
  to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
1072
 notice_account_locked: Your account is locked.
1073
 label_hidden: Hidden
1074
 label_visibility_private: to me only
1075
 label_visibility_roles: to these roles only
1076
 label_visibility_public: to any users
1077
 field_must_change_passwd: Must change password at next logon
1078
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
1079
  current password
1080
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1081
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
1082
 label_link: Link
1083
 label_only: only
1084
 label_drop_down_list: drop-down list
1085
 label_checkboxes: checkboxes
1086
 label_link_values_to: Link values to URL
1087
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
1088
  users
1089
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
1090
  users
1091
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
1092
  is to be attached
1093
 label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
1094
 label_check_for_updates: Check for updates
1095
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
1096
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
1097
 label_radio_buttons: radio buttons
1098
 label_group_anonymous: Anonymous users
1099
 label_group_non_member: Non member users
1100
 label_add_projects: Add projects
1101
 field_default_status: Default status
1102
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1103
 field_users_visibility: Users visibility
1104
 label_users_visibility_all: All active users
1105
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
1106
 label_edit_attachments: Edit attached files
1107
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
1108
 label_link_copied_issue: Link copied issue
1109
 label_ask: Ask
1110
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
1111
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
1112
 label_search_attachments_only: Search attachments only
1113
 label_search_open_issues_only: Open issues only
1114
 field_address: Имэйл
1115
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
1116
 label_email_address_plural: Emails
1117
 label_email_address_add: Add email address
1118
 label_enable_notifications: Enable notifications
1119
 label_disable_notifications: Disable notifications
1120
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1121
 label_blank_value: blank
1122
 permission_copy_issues: Copy issues
1123
 error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
1124
  to change it.
1125
 field_time_entries_visibility: Time logs visibility
1126
 setting_password_max_age: Require password change after
1127
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
1128
 label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
1129
 label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
1130
 label_time_entries_visibility_all: All time entries
1131
 label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
1132
 label_member_management: Member management
1133
 label_member_management_all_roles: All roles
1134
 label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
1135
 label_password_required: Confirm your password to continue
1136
 label_total_spent_time: Overall spent time
1137
 notice_import_finished: "%{count} items have been imported"
1138
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} out of %{total} items could not be imported"
1139
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
1140
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
1141
  settings below (%{value})
1142
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
1143
 permission_import_issues: Import issues
1144
 label_import_issues: Import issues
1145
 label_select_file_to_import: Select the file to import
1146
 label_fields_separator: Field separator
1147
 label_fields_wrapper: Field wrapper
1148
 label_encoding: Encoding
1149
 label_comma_char: Comma
1150
 label_semi_colon_char: Semicolon
1151
 label_quote_char: Quote
1152
 label_double_quote_char: Double quote
1153
 label_fields_mapping: Fields mapping
1154
 label_file_content_preview: File content preview
1155
 label_create_missing_values: Create missing values
1156
 button_import: Import
1157
 field_total_estimated_hours: Total estimated time
1158
 label_api: API
1159
 label_total_plural: Нийлбэр
1160
 label_assigned_issues: Assigned issues
1161
 label_field_format_enumeration: Key/value list
1162
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1163
 field_default_version: Default version
1164
 error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
1165
 setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
1166
 setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
1167
 label_any_open_issues: any open issues
1168
 label_no_open_issues: no open issues
1169
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1170
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
1171
 setting_sys_api_key: API түлхүүр
1172
 setting_lost_password: Нууц үгээ алдсан
1173
 mail_subject_security_notification: Security notification
1174
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
1175
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
1176
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
1177
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
1178
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
1179
  notifications.
1180
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
1181
  receives notifications.
1182
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
1183
 field_remote_ip: IP address
1184
 label_wiki_page_new: New wiki page
1185
 label_relations: Relations
1186
 button_filter: Filter
1187
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
1188
 label_no_preview: No preview available
1189
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
1190
  for which you can create an issue
1191
 label_tracker_all: All trackers
1192
 label_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
1193
 setting_new_item_menu_tab: Project menu tab for creating new objects
1194
 label_new_object_tab_enabled: Display the "+" drop-down
1195
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: There are no projects with trackers
1196
  for which you can create an issue
1197
 field_textarea_font: Font used for text areas
1198
 label_font_default: Default font
1199
 label_font_monospace: Monospaced font
1200
 label_font_proportional: Proportional font
1201
 setting_timespan_format: Time span format
1202
 label_table_of_contents: Table of contents
1203
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1204
 setting_mail_handler_enable_regex: Enable regular expressions
1205
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
1206
  project: %{errors}'
1207
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
1208
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1209
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1210
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1211
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
1212
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1213
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
1214
  of values from one or more fields on the selected objects
1215
 field_updated_by: Updated by
1216
 field_last_updated_by: Last updated by
1217
 field_full_width_layout: Full width layout
1218
 label_last_notes: Сүүлчийн тэмдэглэл
1219
 field_digest: Checksum
1220
 field_default_assigned_to: Default assignee
1221
 setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
1222
 permission_view_news: View news
1223
 label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
1224
 label_no_preview_download: Download
1225
 setting_close_duplicate_issues: Close duplicate issues automatically
1226
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Cannot log more than %{max_hours} hours on the
1227
  same day (%{logged_hours} hours have already been logged)
1228
 setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults
1229
 setting_timelog_accept_0_hours: Accept time logs with 0 hours
1230
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hours that can be logged per day and user
1231
 label_x_revisions: "%{count} revisions"
1232
 error_can_not_delete_auth_source: This authentication mode is in use and cannot be
1233
  deleted.
1234
 button_actions: Actions
1235
 mail_body_lost_password_validity: Please be aware that you may change the password
1236
  only once using this link.
1237
 text_login_required_html: When not requiring authentication, public projects and their
1238
  contents are openly available on the network. You can <a href="%{anonymous_role_path}">edit
1239
  the applicable permissions</a>.
1240
 label_login_required_yes: 'Yes'
1241
 label_login_required_no: No, allow anonymous access to public projects
1242
 text_project_is_public_non_member: Public projects and their contents are available
1243
  to all logged-in users.
1244
 text_project_is_public_anonymous: Public projects and their contents are openly available
1245
  on the network.
1246
 label_version_and_files: Versions (%{count}) and Files
1247
 label_ldap: LDAP
1248
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (without certificate check)
1249
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1250
 label_ldaps_warning: It is recommended to use an encrypted LDAPS connection with certificate
1251
  check to prevent any manipulation during the authentication process.
1252
 label_nothing_to_preview: Nothing to preview
1253
 error_token_expired: This password recovery link has expired, please try again.
1254
 error_spent_on_future_date: Cannot log time on a future date
1255
 setting_timelog_accept_future_dates: Accept time logs on future dates
1256
 label_delete_link_to_subtask: Хамаарлыг устгах
1257
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: You are not allowed to log time
1258
  for other users
1259
 permission_log_time_for_other_users: Log spent time for other users
1260
 label_tomorrow: tomorrow
1261
 label_next_week: next week
1262
 label_next_month: next month
1263
 text_role_no_workflow: No workflow defined for this role
1264
 text_status_no_workflow: No tracker uses this status in the workflows
1265
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferred part of multipart (HTML) emails
1266
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Show status changes in issue mail notifications
1267
  subject
1268
 label_inherited_from_parent_project: Inherited from parent project
1269
 label_inherited_from_group: Inherited from group %{name}
1270
 label_trackers_description: Trackers description
1271
 label_open_trackers_description: View all trackers description
1272
 label_preferred_body_part_text: Text
1273
 label_preferred_body_part_html: HTML (experimental)
1274
 field_parent_issue_subject: Parent task subject
1275
 permission_edit_own_issues: Edit own issues
1276
 text_select_apply_tracker: Select tracker
1277
 label_updated_issues: Updated issues
1278
 text_avatar_server_config_html: The current avatar server is <a href="%{url}">%{url}</a>.
1279
  You can configure it in config/configuration.yml.
1280
 setting_gantt_months_limit: Maximum number of months displayed on the gantt chart
1281
 permission_import_time_entries: Import time entries
1282
 label_import_notifications: Send email notifications during the import
1283
 text_gs_available: ImageMagick PDF support available (optional)
1284
 field_recently_used_projects: Number of recently used projects in jump box
1285
 label_optgroup_bookmarks: Bookmarks
1286
 label_optgroup_others: Other projects
1287
 label_optgroup_recents: Recently used
1288
 button_project_bookmark: Add bookmark
1289
 button_project_bookmark_delete: Remove bookmark
1290
 field_history_default_tab: Issue's history default tab
1291
 label_issue_history_properties: Property changes
1292
 label_issue_history_notes: Тэмдэглэл
1293
 label_last_tab_visited: Last visited tab
1294
 field_unique_id: Unique ID
1295
 text_no_subject: no subject
1296
 setting_password_required_char_classes: Required character classes for passwords
1297
 label_password_char_class_uppercase: uppercase letters
1298
 label_password_char_class_lowercase: lowercase letters
1299
 label_password_char_class_digits: digits
1300
 label_password_char_class_special_chars: special characters
1301
 text_characters_must_contain: Must contain %{character_classes}.
1302
 label_starts_with: starts with
1303
 label_ends_with: ends with
1304
 label_issue_fixed_version_updated: Target version updated
1305
 setting_project_list_defaults: Projects list defaults
1306
 label_display_type: Display results as
1307
 label_display_type_list: List
1308
 label_display_type_board: Board
1309
 label_my_bookmarks: My bookmarks
1310
 label_import_time_entries: Import time entries
1311
 field_toolbar_language_options: Code highlighting toolbar languages
1312
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: Also notify me about issues
1313
  with a priority of <em>%{prio}</em> or higher
1314
 label_assign_to_me: Assign to me
1315
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: This issue cannot be closed because it has
1316
  at least one open subtask.
1317
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: This issue cannot be closed because it
1318
  is blocked by at least one open issue.
1319
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: This issue cannot be reopened
1320
  because its parent issue is closed.
1321
 error_bulk_download_size_too_big: These attachments cannot be bulk downloaded because
1322
  the total file size exceeds the maximum allowed size (%{max_size})
1323
 setting_bulk_download_max_size: Maximum total size for bulk download
1324
 label_download_all_attachments: Download all files
1325
 error_attachments_too_many: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum
1326
  number of files that can be attached simultaneously (%{max_number_of_files})
1327
 setting_email_domains_allowed: Allowed email domains
1328
 setting_email_domains_denied: Disallowed email domains
1329
 field_passwd_changed_on: Password last changed
1330
 label_relations_mapping: Relations mapping
1331
 label_import_users: Import users
1332
 label_days_to_html: "%{days} days up to %{date}"
1333
 setting_twofa: Two-factor authentication
1334
 label_optional: optional
1335
 label_required_lower: required
1336
 button_disable: Disable
1337
 twofa__totp__name: Authenticator app
1338
 twofa__totp__text_pairing_info_html: Scan this QR code or enter the plain text key
1339
  into a TOTP app (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google
1340
  Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo
1341
  Mobile</a>) and enter the code in the field below to activate two-factor authentication.
1342
 twofa__totp__label_plain_text_key: Plain text key
1343
 twofa__totp__label_activate: Enable authenticator app
1344
 twofa_currently_active: 'Currently active: %{twofa_scheme_name}'
1345
 twofa_not_active: Not activated
1346
 twofa_label_code: Code
1347
 twofa_hint_disabled_html: Setting <strong>%{label}</strong> will deactivate and unpair
1348
  two-factor authentication devices for all users.
1349
 twofa_hint_required_html: Setting <strong>%{label}</strong> will require all users
1350
  to set up two-factor authentication at their next login.
1351
 twofa_label_setup: Enable two-factor authentication
1352
 twofa_label_deactivation_confirmation: Disable two-factor authentication
1353
 twofa_notice_select: 'Please select the two-factor scheme you would like to use:'
1354
 twofa_warning_require: The administrator requires you to enable two-factor authentication.
1355
 twofa_activated: Two-factor authentication successfully enabled. It is recommended
1356
  to <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate backup codes</a> for your account.
1357
 twofa_deactivated: Two-factor authentication disabled.
1358
 twofa_mail_body_security_notification_paired: Two-factor authentication successfully
1359
  enabled using %{field}.
1360
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: Two-factor authentication disabled
1361
  for your account.
1362
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: New two-factor authentication backup codes
1363
  generated.
1364
 twofa_mail_body_backup_code_used: A two-factor authentication backup code has been
1365
  used.
1366
 twofa_invalid_code: Code is invalid or outdated.
1367
 twofa_label_enter_otp: Please enter your two-factor authentication code.
1368
 twofa_too_many_tries: Too many tries.
1369
 twofa_resend_code: Resend code
1370
 twofa_code_sent: An authentication code has been sent to you.
1371
 twofa_generate_backup_codes: Generate backup codes
1372
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: This will invalidate all existing backup
1373
  codes and generate new ones. Would you like to continue?
1374
 twofa_notice_backup_codes_generated: Your backup codes have been generated.
1375
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: New backup codes have been generated.
1376
  Your existing codes from %{time} are now invalid.
1377
 twofa_label_backup_codes: Two-factor authentication backup codes
1378
 twofa_text_backup_codes_hint: Use these codes instead of a one-time password should
1379
  you not have access to your second factor. Each code can only be used once. It is
1380
  recommended to print and store them in a safe place.
1381
 twofa_text_backup_codes_created_at: Backup codes generated %{datetime}.
1382
 twofa_backup_codes_already_shown: Backup codes cannot be shown again, please <a data-method="post"
1383
  href="%{bc_path}">generate new backup codes</a> if required.
1384
 error_can_not_execute_macro_html: Error executing the <strong>%{name}</strong> macro
1385
  (%{error})
1386
 error_macro_does_not_accept_block: This macro does not accept a block of text
1387
 error_childpages_macro_no_argument: With no argument, this macro can be called from
1388
  wiki pages only
1389
 error_circular_inclusion: Circular inclusion detected
1390
 error_page_not_found: Page not found
1391
 error_filename_required: Filename required
1392
 error_invalid_size_parameter: Invalid size parameter
1393
 error_attachment_not_found: Attachment %{name} not found
1394
 permission_delete_project: Delete the project
1395
 field_twofa_scheme: Two-factor authentication scheme
1396
 text_user_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this user and remove
1397
  all references to them? This cannot be undone. Often, locking a user instead of
1398
  deleting them is the better solution. To confirm, please enter their login (%{login})
1399
  below.
1400
 text_project_destroy_enter_identifier: To confirm, please enter the project's identifier
1401
  (%{identifier}) below.
1402
 button_add_subtask: Add subtask
1403
 notice_invalid_watcher: 'Invalid watcher: User will not receive any notifications
1404
  because it does not have access to view this object.'
1405
 button_fetch_changesets: Fetch commits
1406
 permission_view_message_watchers: View message watchers list
1407
 permission_add_message_watchers: Add message watchers
1408
 permission_delete_message_watchers: Delete message watchers
1409
 label_message_watchers: Watchers
1410
 button_copy_link: Copy link
1411
 error_invalid_authenticity_token: Invalid form authenticity token.
1412
 error_query_statement_invalid: An error occurred while executing the query and has
1413
  been logged. Please report this error to your Redmine administrator.
1414
 permission_view_wiki_page_watchers: View wiki page watchers list
1415
 permission_add_wiki_page_watchers: Add wiki page watchers
1416
 permission_delete_wiki_page_watchers: Delete wiki page watchers
1417
 label_wiki_page_watchers: Watchers
1418
 label_attachment_description: File description
1419
 error_no_data_in_file: The file does not contain any data
1420
 field_twofa_required: Require two factor authentication
1421
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up
1422
  two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1423
 twofa_text_group_required: This setting is only effective when the global two factor
1424
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1425
  is required for all users.
1426
 twofa_text_group_disabled: This setting is only effective when the global two factor
1427
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1428
  is disabled.
1429
 field_default_issue_query: Default issue query
1430
 setting_default_issue_query: Default Query
1431
 label_default_queries:
1432
  for_all_projects: For all projects
1433
  for_current_project: For current project
1434
  for_all_users: For all users
1435
 text_allowed_queries_to_select: Public (to any users) queries only selectable
1436
 text_all_migrations_have_been_run: All database migrations have been run