Project

General

Profile

Slovak translation » sk.yml

Slovak translation for code review plugin - Milan Freml, 2009-11-19 15:08

 
1
label_add_review: Pridať revíziu
2
label_show_review: Zobraziť revíziu
3
code_reviews: Revízie kódu
4
code_review: Revízia kódu
5
project_module_code_review: Revízie kódu
6
label_code_path: Cesta
7
label_code_reviewer: Revízor
8
label_code_author: Autor kódu
9
label_code_line: Riadok
10

  
11
label_review_open: Otvorená
12
label_review_closed: Uzavretá
13

  
14
label_reopen_review: Znovu otvoriť túto revíziu
15
label_close_review: Uzavrieť túto revíziu
16

  
17
label_code_review_plural: Revízie kódu
18

  
19
label_line_number: 'Riadok: %d'
20
notice_review_updated: Revízia bola úspešne upravená.
21
label_show_closed_reviews: Zobraz uzavrené revízie.
22
label_review: revízia
23
label_review_new: Nová Revízia
24
review_notify_only_involved_in: "Iba pre tie, v ktorých som zainteresovaný"
25
review_notify_all: "Pre všetky revízie vo všetkých mojich projektoch"
26

  
27
old_review_data_found: 'Boli nájdené staré záznamy o revíziách. Chcete ich skonvertovať do nových záznamov?'
28
select_tracker_for_code_reviews: 'Vyberte frontu pre revízie kódov.'
29
field_hide_code_review_tab: 'Skryť kartu "Revízie kódu".'
30
lable_no_code_reviews: 'Žiadne revízie'
31
field_comment: Komentár
32

  
33
label_if_revision_has_issues: 'Ak revízia našla ďalšiu chybu'
34
label_review_issue_relates: 'Chyba z revízie s nimi súvisí'
35
label_review_issue_blocks: 'Chyba z revízie ich blokuje'
36
label_review_issue_do_nothing: 'Nerobiť nič'
  (1-1/1)