Project

General

Profile

Patch #37263 » lt.yml

Mindaugas Muckus, 2022-06-19 15:18

 
1
# Lithuanian translations for Ruby on Rails
2
# by Laurynas Butkus (laurynas.butkus@gmail.com)
3
# and Sergej Jegorov sergej.jegorov@gmail.com
4
# and Gytis Gurklys gytis.gurklys@gmail.com
5
# and Andrius Kriučkovas andrius.kriuckovas@gmail.com
6
# and Gediminas Muižis gediminas.muizis@gmail.com
7
# and Marius Žilėnas m.zilenas@litrail.lt
8

  
9
lt:
10
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
11
 direction: ltr
12
 date:
13
  formats:
14
   # Use the strftime parameters for formats.
15
   # When no format has been given, it uses default.
16
   # You can provide other formats here if you like!
17
   default: "%m/%d/%Y"
18
   short: "%b %d"
19
   long: "%B %d, %Y"
20

  
21
  day_names: [sekmadienis, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis]
22
  abbr_day_names: [Sek, Pir, Ant, Tre, Ket, Pen, Šeš]
23

  
24
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
25
  month_names: [~, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio]
26
  abbr_month_names: [~, Sau, Vas, Kov, Bal, Geg, Bir, Lie, Rgp, Rgs, Spa, Lap, Grd]
27
  # Used in date_select and datime_select.
28
  order:
29
   - :year
30
   - :month
31
   - :day
32

  
33
 time:
34
  formats:
35
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
36
   time: "%H:%M"
37
   short: "%d %b %H:%M"
38
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
39
  am: "ryto"
40
  pm: "vakaro"
41

  
42
 datetime:
43
  distance_in_words:
44
   half_a_minute: "pusė minutės"
45
   less_than_x_seconds:
46
    one:  "mažiau nei 1 sekundę"
47
    other: "mažiau nei %{count} sekundžių(ės)"
48
   x_seconds:
49
    one:  "1 sekundė"
50
    other: "%{count} sekundžių(ės)"
51
   less_than_x_minutes:
52
    one: "mažiau nei minutė"
53
    other: "mažiau nei %{count} minučių(ės)"
54
   x_minutes:
55
    one: "1 minutė"
56
    other: "mažiau nei %{count} minučių(ės)"
57
   about_x_hours:
58
    one:  "apie 1 valandą"
59
    other: "apie %{count} valandų(as)"
60
   x_hours:
61
    one: "1 valanda"
62
    other: "%{count} valandų(os)"
63
   x_days:
64
    one: "1 diena"
65
    other: "%{count} dienų(os)"
66
   about_x_months:
67
    one: "apie 1 mėnesį"
68
    other: "apie %{count} mėnesių(ius)"
69
   x_months:
70
    one:  "1 mėnuo"
71
    other: "%{count} mėnesių(iai)"
72
   about_x_years:
73
    one:  "apie 1 metus"
74
    other: "apie %{count} metų(us)"
75
   over_x_years:
76
    one:  "virš 1 metų"
77
    other: "virš %{count} metų"
78
   almost_x_years:
79
    one:  "beveik 1 metai"
80
    other: "beveik %{count} metų(ai)"
81

  
82
 number:
83
  format:
84
   separator: ","
85
   delimiter: " "
86
   precision: 3
87

  
88
  human:
89
   format:
90
    delimiter: " "
91
    precision: 3
92
   storage_units:
93
    format: "%n %u"
94
    units:
95
     byte:
96
      one:  "baitas"
97
      other: "baitų(ai)"
98
     kb: "KB"
99
     mb: "MB"
100
     gb: "GB"
101
     tb: "TB"
102

  
103
# Used in array.to_sentence.
104
 support:
105
  array:
106
   sentence_connector: "ir"
107
   skip_last_comma: false
108

  
109
 activerecord:
110
  errors:
111
   template:
112
    header:
113
     one: "Išsaugant objektą %{model} rasta 1 klaida"
114
     other: "Išsaugant objektą %{model} rastos %{count} klaidų(os)"
115
   messages:
116
    inclusion: "neįtraukta į sąrašą"
117
    exclusion: "užimtas"
118
    invalid: "neteisingas"
119
    confirmation: "neteisingai pakartotas"
120
    accepted: "turi būti patvirtinta(as)"
121
    empty: "negali būti tuščias"
122
    blank: "negali būti tuščias"
123
    too_long: "per ilgas tekstas (daugiausiai %{count} simbolių"
124
    not_a_number: "ne skaičius"
125
    not_a_date: "neteisinga data"
126
    greater_than: "turi būti daugiau %{count}"
127
    greater_than_or_equal_to: "turi būti daugiau arba lygu %{count}"
128
    equal_to: "turi būti lygus %{count}"
129
    less_than: "turi būti mažiau %{count}"
130
    less_than_or_equal_to: "turi būti mažiau arba lygu %{count}"
131
    odd: "turi būti nelyginis"
132
    even: "turi būti lyginis"
133
    greater_than_start_date: "turi būti didesnė negu pradžios data"
134
    not_same_project: "nepriklauso tam pačiam projektui"
135
    circular_dependency: "Šis ryšys sukurtų ciklinę priklausomybę"
136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Darbas negali būti susietas su viena savo darbo dalių"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "negali būti anksčiau %{date} dėl ankstesnių darbų"
138
    not_a_regexp: "neteisingas reguliarusis reiškinys"
139
    open_issue_with_closed_parent: "Atviras darbas negali būti pridėtas prie uždarytos tėvinės užduoties"
140
    must_contain_uppercase: "must contain uppercase letters (A-Z)"
141
    must_contain_lowercase: "must contain lowercase letters (a-z)"
142
    must_contain_digits: "must contain digits (0-9)"
143
    must_contain_special_chars: "must contain special characters (!, $, %, ...)"
144

  
145
 actionview_instancetag_blank_option: Prašom parinkti
146

  
147
 general_text_No: 'Ne'
148
 general_text_Yes: 'Taip'
149
 general_text_no: 'ne'
150
 general_text_yes: 'taip'
151
 general_lang_name: 'Lithuanian (lietuvių)'
152
 general_csv_separator: ','
153
 general_csv_decimal_separator: '.'
154
 general_csv_encoding: UTF-8
155
 general_pdf_fontname: freesans
156
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
157
 general_first_day_of_week: '1'
158

  
159
 notice_account_updated: Paskyra buvo sėkmingai atnaujinta.
160
 notice_account_invalid_credentials: Neteisingas vartotojo vardas ar slaptažodis
161
 notice_account_password_updated: Slaptažodis buvo sėkmingai atnaujintas.
162
 notice_account_wrong_password: Neteisingas slaptažodis
163
 notice_account_register_done: Paskyra buvo sėkmingai sukurta. Norint aktyvinti savo paskyrą, paspauskite nuorodą, kuri jums buvo siųsta į %{email}.
164
 notice_account_unknown_email: Nežinomas vartotojas.
165
 notice_account_not_activated_yet: Dar nesatę aktyvavę savo paskyros. Jei norite gauti naują aktyvavimo laišką, paspauskite <a href="%{url}">šią nuorodą</a>
166
 notice_account_locked: Jūsų paskyra užblokuota.
167
 notice_can_t_change_password: Šis pranešimas naudoja išorinį autentiškumo nustatymo šaltinį. Neįmanoma pakeisti slaptažodžio.
168
 notice_account_lost_email_sent: Į Jūsų paštą išsiųstas laiškas su naujo slaptažodžio pasirinkimo instrukcija.
169
 notice_account_activated: Jūsų paskyra aktyvuota. Galite prisijungti.
170
 notice_successful_create: Sėkmingas sukūrimas.
171
 notice_successful_update: Sėkmingas atnaujinimas.
172
 notice_successful_delete: Sėkmingas panaikinimas.
173
 notice_successful_connection: Sėkmingas susijungimas.
174
 notice_file_not_found: Puslapis, į kurį ketinate įeiti, neegzistuoja arba yra pašalintas.
175
 notice_locking_conflict: Duomenys buvo atnaujinti kito vartotojo.
176
 notice_not_authorized: Jūs neturite teisių gauti prieigą prie šio puslapio.
177
 notice_not_authorized_archived_project: Projektas, kurį bandote atidaryti, buvo suarchyvuotas.
178
 notice_email_sent: "Laiškas išsiųstas į %{value}"
179
 notice_email_error: "Laiško siuntimo metu (%{value}) įvyko klaida"
180
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsų Atom raktas buvo atnaujintas.
181
 notice_api_access_key_reseted: Jūsų API prieigos raktas buvo atnaujintas.
182
 notice_failed_to_save_issues: "Nepavyko išsaugoti %{count} darbo(ų) %{total} pasirinktų: %{ids}."
183
 notice_failed_to_save_time_entries: "Nepavyko išsaugoti %{count} laiko įrašo(ų) %{total} pasirinktų: %{ids}."
184
 notice_failed_to_save_members: "Nepavyko išsaugoti nario(ių): %{errors}."
185
 notice_account_pending: "Jūsų paskyra buvo sukurta ir dabar laukiama administratoriaus patvirtinimo."
186
 notice_default_data_loaded: Numatytoji konfigūracija sėkmingai įkrauta.
187
 notice_unable_delete_version: Neįmanoma ištrinti versijos.
188
 notice_unable_delete_time_entry: Neįmano ištrinti laiko žurnalo įrašo.
189
 notice_issue_done_ratios_updated: Darbo atlikimo progresas atnaujintas.
190
 notice_gantt_chart_truncated: "Grafikas buvo sutrumpintas, kadangi jis viršija maksimalų (%{max}) leistinų atvaizduoti elementų kiekį"
191
 notice_issue_successful_create: "Darbas %{id} sukurtas."
192
 notice_issue_update_conflict: "Darbas buvo atnaujintas kito vartotojo kol jūs redagavote."
193
 notice_account_deleted: "Jūsų paskyra panaikinta."
194
 notice_user_successful_create: "Vartotojas %{id} sukurtas."
195
 notice_new_password_must_be_different: Naujas slaptažodis turi skirtis nuo esamo slaptažodžio
196
 notice_import_finished: "%{count} įrašai hbuvo suimportuoti"
197
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} %{total} įrašų nepavyko suimportuoti"
198
 error_can_t_load_default_data: "Numatytoji konfigūracija negali būti užkrauta: %{value}"
199
 error_scm_not_found: "Saugykloje nebuvo rastas toks įrašas ar revizija"
200
 error_scm_command_failed: "Įvyko klaida jungiantis prie saugyklos: %{value}"
201
 error_scm_annotate: "Įrašas neegzistuoja arba jo negalima atvaizduoti"
202
 error_scm_annotate_big_text_file: "Įrašo negalima atvaizduoti, nes jis viršija maksimalų tekstinio failo dydį."
203
 error_issue_not_found_in_project: 'Darbas nerastas arba nepriklauso šiam projektui'
204
 error_no_tracker_in_project: 'Joks pėdsekys nesusietas su šiuo projektu. Prašom patikrinti Projekto nustatymus.'
205
 error_no_default_issue_status: 'Nenustatyta numatytoji darbo būsena. Prašome patikrinti nustatymus ("Administravimas -> Darbų būsenos").'
206
 error_can_not_delete_custom_field: Negalima ištrinti kliento lauko
207
 error_can_not_delete_tracker: "Šis pėdsekys turi įrašų ir todėl negali būti ištrintas."
208
 error_can_not_remove_role: "Ši rolė yra naudojama ir negali būti ištrinta."
209
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Uždarytai versijai priskirtas darbas negali būti atnaujintas.'
210
 error_can_not_archive_project: Šio projekto negalima suarchyvuoti
211
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Įrašo baigtumo rodikliai nebuvo atnaujinti. "
212
 error_workflow_copy_source: 'Prašome pasirinkti pirminį seklį arba rolę, kurį norite kopijuoti'
213
 error_workflow_copy_target: 'Prašome pasirinkti seklį(-ius) arba rolę(-s) į kuriuos norite kopijuoti'
214
 error_unable_delete_issue_status: 'Negalima ištrinti darbo statuso (%{value})'
215
 error_unable_to_connect: "Negalima prisijungti (%{value})"
216
 error_attachment_too_big: "Šis failas negali būti įkeltas, nes viršija maksimalų (%{max_size}) leistiną failo dydį"
217
 error_session_expired: "Jūsų sesija pasibaigė. Prašome prisijunti naujo."
218
 warning_attachments_not_saved: "%{count} byla(-ų) negali būti išsaugota."
219
 error_password_expired: "Jūsų slaptažodžio galiojimo laikas baigėsi arba administratorius reikalauja jūsų pasikeisti"
220
 error_invalid_file_encoding: "Failas nėra tinkamas %{encoding} koduotės failas"
221
 error_invalid_csv_file_or_settings: "Failas nėra CSV failas arba neatitinka žemiau esančių nustatymų (%{value})"
222
 error_can_not_read_import_file: "Iškilo klaida skaitant importuojamą failą"
223
 error_attachment_extension_not_allowed: "Priedo plėtinys %{extension} negalimas"
224
 error_ldap_bind_credentials: "Netinkamas LDAP Vartotojo vardas/Slaptažodis"
225

  
226
 mail_subject_lost_password: "Jūsų %{value} slaptažodis"
227
 mail_body_lost_password: 'Norėdami pakeisti slaptažodį, spauskite nuorodą:'
228
 mail_subject_register: "Jūsų %{value} paskyros aktyvavimas"
229
 mail_body_register: 'Norėdami aktyvuoti paskyrą, spauskite nuorodą:'
230
 mail_body_account_information_external: "Jūs galite naudoti savo %{value} paskyrą, norėdami prisijungti."
231
 mail_body_account_information: Informacija apie Jūsų paskyrą
232
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} paskyros aktyvavimo prašymas"
233
 mail_body_account_activation_request: "Užsiregistravo naujas vartotojas (%{value}). Jo paskyra laukia jūsų patvirtinimo:"
234
 mail_subject_reminder: "%{count} darbų(ai) baigiasi per artimiausias %{days} dienų(as)"
235
 mail_body_reminder: "%{count} darbas(ai), kurie yra jums priskirti, baigiasi per artimiausias %{days} dienų(as):"
236
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki puslapis '%{id}' pridėtas"
237
 mail_body_wiki_content_added: "Wiki puslapis '%{id}' buvo pridėtas %{author}."
238
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki puslapis '%{id}' buvo atnaujintas"
239
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki puslapį atnaujino %{author}."
240
 mail_subject_security_notification: "Saugumo pranešimas"
241
 mail_body_security_notification_change: "%{field} buvo pakeista(as)."
242
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} buvo pakeista(as) į %{value}."
243
 mail_body_security_notification_add: "Prie %{field} pridėta %{value}."
244
 mail_body_security_notification_remove: " %{field} pašalinta vertė %{value}."
245
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Elektroninis paštas %{value} dabar gauna pranešimus."
246
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Elektroninis paštas %{value} nebegauna pranešimų."
247
 mail_body_settings_updated: "Tokie nustatymai buvo pakeisti:"
248

  
249
 field_name: Pavadinimas
250
 field_description: Aprašas
251
 field_summary: Santrauka
252
 field_is_required: Reikalaujama
253
 field_firstname: Vardas
254
 field_lastname: Pavardė
255
 field_mail: El. paštas
256
 field_address: El. paštas
257
 field_filename: Failas
258
 field_filesize: Dydis
259
 field_downloads: Atsiuntimai
260
 field_author: Autorius
261
 field_created_on: Sukurta
262
 field_updated_on: Atnaujintas(a)
263
 field_closed_on: Uždarytas
264
 field_field_format: Formatas
265
 field_is_for_all: Visiems projektams
266
 field_possible_values: Galimos reikšmės
267
 field_regexp: Pastovi išraiška
268
 field_min_length: Minimalus ilgis
269
 field_max_length: Maksimalus ilgis
270
 field_value: Vertė
271
 field_category: Kategorija
272
 field_title: Pavadinimas
273
 field_project: Projektas
274
 field_issue: Darbas
275
 field_status: Būsena
276
 field_notes: Pastabos
277
 field_is_closed: Darbas uždarytas
278
 field_is_default: Numatytoji vertė
279
 field_tracker: Pėdsekys
280
 field_subject: Tema
281
 field_due_date: Užbaigimo data
282
 field_assigned_to: Paskirtas
283
 field_priority: Prioritetas
284
 field_fixed_version: Tikslinė versija
285
 field_user: Vartotojas
286
 field_principal: Vardas
287
 field_role: Vaidmuo
288
 field_homepage: Pagrindinis puslapis
289
 field_is_public: Viešas
290
 field_parent: Priklauso projektui
291
 field_is_in_roadmap: Darbai rodomi veiklos grafike
292
 field_login: Registracijos vardas
293
 field_mail_notification: Elektroninio pašto pranešimai
294
 field_admin: Administratorius
295
 field_last_login_on: Paskutinis prisijungimas
296
 field_language: Kalba
297
 field_effective_date: Data
298
 field_password: Slaptažodis
299
 field_new_password: Naujas slaptažodis
300
 field_password_confirmation: Patvirtinimas
301
 field_version: Versija
302
 field_type: Tipas
303
 field_host: Pagrindinis kompiuteris
304
 field_port: Prievadas
305
 field_account: Paskyra
306
 field_base_dn: Bazinis skiriamasis vardas (base DN)
307
 field_attr_login: Registracijos vardo požymis (login)
308
 field_attr_firstname: Vardo požymis
309
 field_attr_lastname: Pavardės požymis
310
 field_attr_mail: Elektroninio pašto požymis
311
 field_onthefly: Automatinis vartotojų registravimas
312
 field_start_date: Pradėti
313
 field_done_ratio: "% atlikta"
314
 field_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
315
 field_hide_mail: Slėpti mano elektroninio pašto adresą
316
 field_comments: Komentaras
317
 field_url: URL
318
 field_start_page: Pradžios puslapis
319
 field_subproject: Sub-projektas
320
 field_hours: Valandos
321
 field_activity: Veikla
322
 field_spent_on: Data
323
 field_identifier: Identifikatorius
324
 field_is_filter: Naudojamas kaip filtras
325
 field_issue_to: Susijęs darbas
326
 field_delay: Užlaikymas
327
 field_assignable: Darbai gali būti paskirti šiam vaidmeniui
328
 field_redirect_existing_links: Peradresuokite egzistuojančias sąsajas
329
 field_estimated_hours: Numatyta trukmė
330
 field_column_names: Stulpeliai
331
 field_time_entries: Praleistas laikas
332
 field_time_zone: Laiko juosta
333
 field_searchable: Randamas
334
 field_default_value: Numatytoji vertė
335
 field_comments_sorting: Rodyti komentarus
336
 field_parent_title: Pagrindinis puslapis
337
 field_editable: Redaguojamas
338
 field_watcher: Stebėtojas
339
 field_content: Turinys
340
 field_group_by: Sugrupuoti pagal
341
 field_sharing: Dalijimasis
342
 field_parent_issue: Pagrindinė užduotis
343
 field_member_of_group: "Priskirtojo grupė"
344
 field_assigned_to_role: "Priskirtojo rolė"
345
 field_text: Teksto laukas
346
 field_visible: Matomas
347
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Įspėti mane, kai paliekamas puslapis su neišsaugotu tekstu"
348
 field_issues_visibility: Darbų matomumas
349
 field_is_private: Privatus
350
 field_commit_logs_encoding: Commit žinučių koduotė
351
 field_scm_path_encoding: SCM kelio koduotė
352
 field_path_to_repository: Saugyklos kelias
353
 field_root_directory: Šakninis katalogas
354
 field_cvsroot: CVSROOT
355
 field_cvs_module: Modulis
356
 field_repository_is_default: Pagrindinė saugykla
357
 field_multiple: Keletas reikšmių
358
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtras
359
 field_core_fields: Standartiniai laukai
360
 field_timeout: "Timeout (po sek.)"
361
 field_board_parent: Pagrindinis forumas
362
 field_private_notes: Privačios žinutės
363
 field_inherit_members: Paveldėti narius
364
 field_generate_password: Sugeneruoti slaptažodį
365
 field_must_change_passwd: Privalo pakeisti slaptažodį kito prisijungimo metu
366
 field_default_status: Numatytoji būsena
367
 field_users_visibility: Vartotojų matomumas
368
 field_time_entries_visibility: Laiko įrašų matomumas
369
 field_total_estimated_hours: Visas įsivertinas laikas
370
 field_default_version: Numatytoji versija
371
 field_remote_ip: IP adresas
372

  
373
 setting_app_title: Programos pavadinimas
374
 setting_welcome_text: Pasveikinimas
375
 setting_default_language: Numatytoji kalba
376
 setting_login_required: Reikalingas autentiškumo nustatymas
377
 setting_self_registration: Savi-registracija
378
 setting_attachment_max_size: Priedo maksimalus dydis
379
 setting_issues_export_limit: Darbų eksportavimo riba
380
 setting_mail_from: Išleidimo elektroninio pašto adresas
381
 setting_plain_text_mail: Tik tekstas laiške (be HTML)
382
 setting_host_name: Pagrindinio kompiuterio pavadinimas ir kelias
383
 setting_text_formatting: Teksto formatavimas
384
 setting_wiki_compression: Wiki istorijos suspaudimas
385
 setting_feeds_limit: Maksimalus objektų kiekis Atom sklaidos kanale
386
 setting_default_projects_public: Nauji projektai yra vieši pagal nutylėjimą
387
 setting_autofetch_changesets: Automatinis pakeitimų atnaujinimas
388
 setting_sys_api_enabled: Įgalinti WS saugyklos valdymui
389
 setting_commit_ref_keywords: Nuoroda į reikšminius žodžius
390
 setting_commit_fix_keywords: Reikšminių žodžių fiksavimas
391
 setting_autologin: Automatinis prisijungimas
392
 setting_date_format: Datos formatas
393
 setting_time_format: Laiko formatas
394
 setting_cross_project_issue_relations: Leisti tarp-projektinius darbų ryšius
395
 setting_cross_project_subtasks: Leisti susieti skirtingų projektų užduočių dalis
396
 setting_issue_list_default_columns: Numatytieji stulpeliai darbų sąraše
397
 setting_repositories_encodings: Pridėtų failų ir saugyklų šifravimas
398
 setting_emails_header: Laiško antraštė
399
 setting_emails_footer: Laiško paraštė
400
 setting_protocol: Protokolas
401
 setting_per_page_options: Įrašų puslapyje nustatymas
402
 setting_user_format: Vartotojo atvaizdavimo formatas
403
 setting_activity_days_default: Atvaizduojamos dienos projekto veikloje
404
 setting_display_subprojects_issues: Pagal nutylėjimą, rodyti sub-projektų darbus pagrindiniame projekte
405
 setting_enabled_scm: Įgalinti SCM
406
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trumpinti laiškus po vienos šių eilučių"
407
 setting_mail_handler_api_enabled: Įgalinti WS įeinantiems laiškams
408
 setting_mail_handler_api_key: Įeinančių laiškų WS API raktas
409
 setting_sys_api_key: Repository management WS API key
410
 setting_sequential_project_identifiers: Generuoti nuoseklius projekto identifikatorius
411
 setting_gravatar_enabled: Naudoti Gravatar vartotojo paveiksliukus
412
 setting_gravatar_default: Gravatar paveiksliukas pagal nutylėjimą
413
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalus rodomas pakeitimų eilučių skaičius
414
 setting_file_max_size_displayed: Maksimalus tekstinių failų dydis rodomas vienoje eilutėje
415
 setting_repository_log_display_limit: Maksimalus revizijų skaičius rodomas failo žurnale
416
 setting_password_max_age: Reikalauti slaptažodžio pakeitimo po
417
 setting_password_min_length: Minimalus slaptažodžio ilgis
418
 setting_lost_password: Leisti slaptažodžio atstatymą elektroninu laišku
419
 setting_new_project_user_role_id: Vaidmuo suteiktas vartotojui, kuris nėra administratorius ir kuris sukuria projektą
420
 setting_default_projects_modules: Pagal nutylėjimą naujame projekte įjungti moduliai
421
 setting_issue_done_ratio: Darbo įvykdymo progresą skaičiuoti pagal
422
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Naudoti darbo lauką
423
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Naudoti darbo statusą
424
 setting_start_of_week: Savaitės pradžios diena
425
 setting_rest_api_enabled: Įjungti REST tinklo servisą (WS)
426
 setting_cache_formatted_text: Laikyti atmintyje formatuotą tekstą
427
 setting_default_notification_option: Numatytosios pranešimų nuostatos
428
 setting_commit_logtime_enabled: Įjungti laiko registravimą
429
 setting_commit_logtime_activity_id: Laiko įrašų veikla
430
 setting_gantt_items_limit: Maksimalus rodmenų skaičius rodomas Gantt'o grafike
431
 setting_issue_group_assignment: Leisti darbo priskirimą grupėms
432
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Naudoti dabartinę datą kaip naujų darbų pradžios datą
433
 setting_commit_cross_project_ref: Leisti kurti nuorodą darbams iš visų kitų projektų
434
 setting_unsubscribe: Leisti vartotojams panaikinti savo paskyrą
435
 setting_session_lifetime: Sesijos maksimalus galiojimas
436
 setting_session_timeout: Sesijos neveiklumo laiko tarpas
437
 setting_thumbnails_enabled: Rodyti sumažintus priedų atvaizdus
438
 setting_thumbnails_size: Sumažinto atvaizdo dydis (pikseliais)
439
 setting_non_working_week_days: Nedarbo dienos
440
 setting_jsonp_enabled: Įgalinti JSONP palaikymą
441
 setting_default_projects_tracker_ids: Numatytieji pėdsekiai naujiems projektams
442
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Neįtraukti priedų su pavadinimu
443
 setting_force_default_language_for_anonymous: Priverstinai nustatyti numatytąją kalbą anoniminiams vartotojams
444
 setting_force_default_language_for_loggedin: Priverstinai nustatyti numatytąją kalbą prisijungusiems vartotojams
445
 setting_link_copied_issue: Susieti darbus kopijavimo metu
446
 setting_max_additional_emails: Maksimalus skaičius papildomų elektronikių laiškų adresų
447
 setting_search_results_per_page: Paieškos rezultatai puslapyje
448
 setting_attachment_extensions_allowed: Leistini plėtiniai
449
 setting_attachment_extensions_denied: Neleistini plėtiniai
450

  
451
 permission_add_project: Sukurti projektą
452
 permission_add_subprojects: Kurti sub-projektus
453
 permission_edit_project: Redaguoti projektą
454
 permission_close_project: Uždaryti / atkurti projektą
455
 permission_select_project_modules: Parinkti projekto modulius
456
 permission_manage_members: Valdyti narius
457
 permission_manage_project_activities: Valdyti projekto veiklas
458
 permission_manage_versions: Valdyti versijas
459
 permission_manage_categories: Valdyti darbų kategorijas
460
 permission_view_issues: Peržiūrėti Darbus
461
 permission_add_issues: Sukurti darbus
462
 permission_edit_issues: Redaguoti darbus
463
 permission_copy_issues: Kopijuoti darbus
464
 permission_manage_issue_relations: Valdyti darbų ryšius
465
 permission_set_issues_private: Nustatyti darbą viešu ar privačiu
466
 permission_set_own_issues_private: Nustatyti savo darbus viešais ar privačiais
467
 permission_add_issue_notes: Rašyti pastabas
468
 permission_edit_issue_notes: Redaguoti pastabas
469
 permission_edit_own_issue_notes: Redaguoti savo pastabas
470
 permission_view_private_notes: Matyti privačias pastabas
471
 permission_set_notes_private: Nustatyti pastabas privačiomis
472
 permission_delete_issues: Pašalinti darbus
473
 permission_manage_public_queries: Valdyti viešas užklausas
474
 permission_save_queries: Išsaugoti užklausas
475
 permission_view_gantt: Matyti Gantt grafiką
476
 permission_view_calendar: Matyti kalendorių
477
 permission_view_issue_watchers: Matyti stebėtojų sąrašą
478
 permission_add_issue_watchers: Pridėti stebėtojus
479
 permission_delete_issue_watchers: Pašalinti stebėtojus
480
 permission_log_time: Regsitruoti dirbtą laiką
481
 permission_view_time_entries: Matyti dirbtą laiką
482
 permission_edit_time_entries: Redaguoti laiko įrašus
483
 permission_edit_own_time_entries: Redaguoti savo laiko įrašus
484
 permission_manage_news: Valdyti naujienas
485
 permission_comment_news: Komentuoti naujienas
486
 permission_view_documents: Matyti dokumentus
487
 permission_add_documents: Pridėti dokumentus
488
 permission_edit_documents: Redaguoti dokumentus
489
 permission_delete_documents: Trinti dokumentus
490
 permission_manage_files: Valdyti failus
491
 permission_view_files: Matyti failus
492
 permission_manage_wiki: Valdyti wiki
493
 permission_rename_wiki_pages: Pervadinti wiki puslapius
494
 permission_delete_wiki_pages: Pašalinti wiki puslapius
495
 permission_view_wiki_pages: Matyti wiki
496
 permission_view_wiki_edits: Matyti wiki istoriją
497
 permission_edit_wiki_pages: Redaguoti wiki puslapius
498
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Pašalinti priedus
499
 permission_protect_wiki_pages: Apsaugoti wiki puslapius
500
 permission_manage_repository: Valdyti saugyklą
501
 permission_browse_repository: Peržiūrėti saugyklą
502
 permission_view_changesets: Matyti pakeitimus
503
 permission_commit_access: Prieiga prie pakeitimų
504
 permission_manage_boards: Valdyti forumus
505
 permission_view_messages: Matyti pranešimus
506
 permission_add_messages: Skelbti pranešimus
507
 permission_edit_messages: Redaguoti pranešimus
508
 permission_edit_own_messages: Redaguoti savo pranešimus
509
 permission_delete_messages: Pašalinti pranešimus
510
 permission_delete_own_messages: Pašalinti savo pranešimus
511
 permission_export_wiki_pages: Eksportuoti wiki puslapius
512
 permission_manage_subtasks: Valdyti darbo dalis
513
 permission_manage_related_issues: Tvarkyti susietus darbus
514
 permission_import_issues: Importuoti darbus
515

  
516
 project_module_issue_tracking: Darbų pėdsekys
517
 project_module_time_tracking: Laiko pėdsekys
518
 project_module_news: Naujienos
519
 project_module_documents: Dokumentai
520
 project_module_files: Failai
521
 project_module_wiki: Wiki
522
 project_module_repository: Saugykla
523
 project_module_boards: Forumai
524
 project_module_calendar: Kalendorius
525
 project_module_gantt: Gantt
526

  
527
 label_user: Vartotojas
528
 label_user_plural: Vartotojai
529
 label_user_new: Naujas vartotojas
530
 label_user_anonymous: Anonimas
531
 label_project: Projektas
532
 label_project_new: Naujas projektas
533
 label_project_plural: Projektai
534
 label_x_projects:
535
  zero: nėra projektų
536
  one:  1 projektas
537
  other: "%{count} projektų(ai)"
538
 label_project_all: Visi Projektai
539
 label_project_latest: Naujausi projektai
540
 label_issue: Darbas
541
 label_issue_new: Naujas darbas
542
 label_issue_plural: Darbai
543
 label_issue_view_all: Peržiūrėti visus darbus
544
 label_issues_by: "Darbai pagal %{value}"
545
 label_issue_added: Darbas pridėtas
546
 label_issue_updated: Darbas atnaujintas
547
 label_issue_note_added: Pastaba pridėta
548
 label_issue_status_updated: Statusas atnaujintas
549
 label_issue_assigned_to_updated: Paskirtasis atnaujintas
550
 label_issue_priority_updated: Prioritetas atnaujintas
551
 label_document: Dokumentas
552
 label_document_new: Naujas dokumentas
553
 label_document_plural: Dokumentai
554
 label_document_added: Dokumentas pridėtas
555
 label_role: Vaidmuo
556
 label_role_plural: Vaidmenys
557
 label_role_new: Naujas vaidmuo
558
 label_role_and_permissions: Vaidmenys ir leidimai
559
 label_role_anonymous: Anonimas
560
 label_role_non_member: Nėra narys
561
 label_member: Narys
562
 label_member_new: Naujas narys
563
 label_member_plural: Nariai
564
 label_tracker: Pėdsekys
565
 label_tracker_plural: Pėdsekiai
566
 label_tracker_new: Naujas pėdsekys
567
 label_workflow: Darbų eiga
568
 label_issue_status: Darbo būsena
569
 label_issue_status_plural: Darbų būsenos
570
 label_issue_status_new: Nauja būsena
571
 label_issue_category: Darbo kategorija
572
 label_issue_category_plural: Darbo kategorijos
573
 label_issue_category_new: Nauja kategorija
574
 label_custom_field: Kliento laukas
575
 label_custom_field_plural: Kliento laukai
576
 label_custom_field_new: Naujas kliento laukas
577
 label_enumerations: Išvardinimai
578
 label_enumeration_new: Nauja vertė
579
 label_information: Informacija
580
 label_information_plural: Informacija
581
 label_register: Užsiregistruoti
582
 label_password_lost: Prarastas slaptažodis
583
 label_password_required: Norėdami tęsti, patvirtinkite savo slaptažodį
584
 label_home: Pagrindinis
585
 label_my_page: Mano puslapis
586
 label_my_account: Mano paskyra
587
 label_my_projects: Mano projektai
588
 label_administration: Administravimas
589
 label_login: Prisijungti
590
 label_logout: Atsijungti
591
 label_help: Pagalba
592
 label_reported_issues: Pranešti darbai
593
 label_assigned_issues: Priskirti darbai
594
 label_assigned_to_me_issues: Darbai, priskirti man
595
 label_last_login: Paskutinis prisijungimas
596
 label_registered_on: Užregistruota
597
 label_activity: Veikla
598
 label_user_activity: "%{value} veikla"
599
 label_new: Naujas
600
 label_logged_as: Prisijungęs kaip
601
 label_environment: Aplinka
602
 label_authentication: Autentiškumo nustatymas
603
 label_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
604
 label_auth_source_new: Naujas autentiškumo nustatymo būdas
605
 label_auth_source_plural: Autentiškumo nustatymo būdai
606
 label_subproject_plural: Sub-projektai
607
 label_subproject_new: Naujas sub-projektas
608
 label_and_its_subprojects: "%{value} projektas ir jo sub-projektai"
609
 label_min_max_length: Min - Maks ilgis
610
 label_list: Sąrašas
611
 label_date: Data
612
 label_integer: Sveikasis skaičius
613
 label_float: Slankiojo kablelio skaičius
614
 label_boolean: BLoginis
615
 label_string: Tekstas
616
 label_text: Ilgas tekstas
617
 label_attribute: Požymis
618
 label_attribute_plural: Požymiai
619
 label_no_data: Nėra ką atvaizduoti
620
 label_change_status: Pakeitimo būsena
621
 label_history: Istorija
622
 label_attachment: Failas
623
 label_attachment_new: Naujas failas
624
 label_attachment_delete: Pašalinkite failą
625
 label_attachment_plural: Failai
626
 label_file_added: Failas pridėtas
627
 label_report: Ataskaita
628
 label_report_plural: Ataskaitos
629
 label_news: Naujiena
630
 label_news_new: Pridėti naujienas
631
 label_news_plural: Naujienos
632
 label_news_latest: Paskutinės naujienos
633
 label_news_view_all: Peržiūrėti visas naujienas
634
 label_news_added: Naujiena pridėta
635
 label_news_comment_added: Prie naujienos pridėtas komentaras
636
 label_settings: Nustatymai
637
 label_overview: Apžvalga
638
 label_version: Versija
639
 label_version_new: Nauja versija
640
 label_version_plural: Versijos
641
 label_close_versions: Uždaryti užbaigtas versijas
642
 label_confirmation: Patvirtinimas
643
 label_export_to: 'Eksportuoti į:'
644
 label_read: Skaitykite...
645
 label_public_projects: Vieši projektai
646
 label_open_issues: atidaryta
647
 label_open_issues_plural: atidaryti
648
 label_closed_issues: uždaryta
649
 label_closed_issues_plural: uždaryti
650
 label_x_open_issues_abbr:
651
  zero: 0 atidarytų
652
  one:  1 atidarytas
653
  other: "%{count} atidarytų(i)"
654
 label_x_closed_issues_abbr:
655
  zero: 0 uždarytų
656
  one:  1 uždarytas
657
  other: "%{count} uždarytų(i)"
658
 label_x_issues:
659
  zero: 0 darbų
660
  one:  1 darbas
661
  other: "%{count} darbų(ai)"
662
 label_total: Iš viso
663
 label_total_plural: Iš viso
664
 label_total_time: Visas laikas
665
 label_permissions: Leidimai
666
 label_current_status: Dabartinė būsena
667
 label_new_statuses_allowed: Naujos būsenos galimos
668
 label_all: visi
669
 label_any: bet kuris
670
 label_none: joks
671
 label_nobody: niekas
672
 label_next: Kitas
673
 label_previous: Ankstesnis
674
 label_used_by: Naudotas
675
 label_details: Detalės
676
 label_add_note: Pridėkite pastabą
677
 label_calendar: Kalendorius
678
 label_months_from: mėnesiai nuo
679
 label_gantt: Gantt
680
 label_internal: Vidinis
681
 label_last_changes: "paskutiniai %{count} pokyčiai(-ių)"
682
 label_change_view_all: Peržiūrėti visus pakeitimus
683
 label_comment: Komentaras
684
 label_comment_plural: Komentarai
685
 label_x_comments:
686
  zero: 0 komentarų
687
  one: 1 komentaras
688
  other: "%{count} komentarų(-ai)"
689
 label_comment_add: Pridėkite komentarą
690
 label_comment_added: Komentaras pridėtas
691
 label_comment_delete: Pašalinti komentarus
692
 label_query: Išsaugota užklausa
693
 label_query_plural: Išsaugotos užklausos
694
 label_query_new: Nauja užklausa
695
 label_my_queries: Mano sukurtos užklausos
696
 label_filter_add: Pridėti filtrą
697
 label_filter_plural: Filtrai
698
 label_equals: yra
699
 label_not_equals: nėra
700
 label_in_less_than: mažiau nei
701
 label_in_more_than: daugiau nei
702
 label_in_the_next_days: per ateinančias
703
 label_in_the_past_days: per paskutines
704
 label_greater_or_equal: '>='
705
 label_less_or_equal: '<='
706
 label_between: tarp
707
 label_in: per
708
 label_today: šiandien
709
 label_yesterday: vakar
710
 label_this_week: šią savaitę
711
 label_last_week: praeita savaitė
712
 label_last_n_weeks: "paskutinės %{count} sav."
713
 label_last_n_days: "paskutinės %{count} dienų"
714
 label_this_month: šis mėnuo
715
 label_last_month: praeitas mėnuo
716
 label_this_year: šiemet
717
 label_date_range: Dienų diapazonas
718
 label_less_than_ago: vėliau nei prieš dienų
719
 label_more_than_ago: anksčiau nei prieš dienų
720
 label_ago: dienų prieš
721
 label_contains: turi
722
 label_not_contains: neturi
723
 label_any_issues_in_project: bet kurie darbai projekte
724
 label_any_issues_not_in_project: bet kurie ne projekto darbai
725
 label_no_issues_in_project: projekte nėra darbų
726
 label_any_open_issues: bet kurie atviri darbai
727
 label_no_open_issues: nėra atvirų darbų
728
 label_day_plural: dienų(-os)
729
 label_repository: Saugykla
730
 label_repository_new: Nauja saugykla
731
 label_repository_plural: Saugyklos
732
 label_browse: Naršyti
733
 label_branch: Šaka
734
 label_tag: Tag'as
735
 label_revision: Revizija
736
 label_revision_plural: Revizijos
737
 label_revision_id: "Revizija %{value}"
738
 label_associated_revisions: Susijusios revizijos
739
 label_added: pridėtas
740
 label_modified: pakeistas
741
 label_copied: nukopijuotas
742
 label_renamed: pervardintas
743
 label_deleted: pašalintas
744
 label_latest_revision: Paskutinė revizija
745
 label_latest_revision_plural: Paskutinės revizijos
746
 label_view_revisions: Peržiūrėti revizijas
747
 label_view_all_revisions: Peržiūrėti visas revizijas
748
 label_max_size: Maksimalus dydis
749
 label_sort_highest: Perkelti į viršūnę
750
 label_sort_higher: Perkelti į viršų
751
 label_sort_lower: Perkelti žemyn
752
 label_sort_lowest: Perkelti į apačią
753
 label_roadmap: Veiklos grafikas
754
 label_roadmap_due_in: "Baigiasi po %{value}"
755
 label_roadmap_overdue: "%{value} vėluojama"
756
 label_roadmap_no_issues: Šiai versijai nepriskirtas joks darbas
757
 label_search: Ieškoti
758
 label_result_plural: Rezultatai
759
 label_all_words: Visi žodžiai
760
 label_wiki: Wiki
761
 label_wiki_edit: Wiki redakcija
762
 label_wiki_edit_plural: Wiki redakcijos
763
 label_wiki_page: Wiki puslapis
764
 label_wiki_page_plural: Wiki puslapiai
765
 label_index_by_title: Rūšiuoti pagal pavadinimą
766
 label_index_by_date: Rūšiuoti pagal datą
767
 label_current_version: Einamoji versija
768
 label_preview: Peržiūra
769
 label_feed_plural: Kanalai
770
 label_changes_details: Visų pakeitimų detalės
771
 label_issue_tracking: Darbų sekimas
772
 label_spent_time: Dirbtas laikas
773
 label_total_spent_time: Visas dirbtas laikas
774
 label_f_hour: "%{value} valanda"
775
 label_f_hour_plural: "%{value} valandų(-os)"
776
 label_f_hour_short: "%{value} h"
777
 label_time_tracking: Laiko apskaita
778
 label_change_plural: Pakeitimai
779
 label_statistics: Statistika
780
 label_commits_per_month: Įkėlimai per mėnesį
781
 label_commits_per_author: Įkėlimai pagal autorių
782
 label_diff: skirt.
783
 label_view_diff: Skirtumų peržiūra
784
 label_diff_inline: įterptas
785
 label_diff_side_by_side: šalia
786
 label_options: Pasirinkimai
787
 label_copy_workflow_from: Kopijuoti darbų eiga iš
788
 label_permissions_report: Leidimų apžvalga
789
 label_watched_issues: Stebimi darbai
790
 label_related_issues: Susiję darbai
791
 label_applied_status: Taikomoji būsena
792
 label_loading: Kraunama...
793
 label_relation_new: Naujas ryšys
794
 label_relation_delete: Pašalinti ryšį
795
 label_relates_to: Susietas su
796
 label_duplicates: Dubliuoja
797
 label_duplicated_by: Dubliuojasi su
798
 label_blocks: Blokuoja
799
 label_blocked_by: Blokuojamas
800
 label_precedes: Pradedamas vėliau
801
 label_follows: Užbaigiamas anksčiau
802
 label_copied_to: Nukopijuota į
803
 label_copied_from: Nukopijuota iš
804
 label_stay_logged_in: Likti prisijungus
805
 label_disabled: išjungta(-as)
806
 label_show_completed_versions: Rodyti užbaigtas versijas
807
 label_me: 
808
 label_board: Forumas
809
 label_board_new: Naujas forumas
810
 label_board_plural: Forumai
811
 label_board_locked: Užrakinta
812
 label_board_sticky: Lipnus
813
 label_topic_plural: Temos
814
 label_message_plural: Pranešimai
815
 label_message_last: Paskutinis pranešimas
816
 label_message_new: Naujas pranešimas
817
 label_message_posted: Pranešimas pridėtas
818
 label_reply_plural: Atsakymai
819
 label_send_information: Nusiųsti vartotojui paskyros informaciją
820
 label_year: Metai
821
 label_month: Mėnuo
822
 label_week: Savaitė
823
 label_date_from: Nuo
824
 label_date_to: Iki
825
 label_language_based: Pagrįsta vartotojo kalba
826
 label_sort_by: "Rūšiuoti pagal %{value}"
827
 label_send_test_email: Nusiųsti bandomąjį laišką
828
 label_feeds_access_key: Atom prieigos raktas
829
 label_missing_feeds_access_key: Trūksta Atom prieigos rakto
830
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom prieigos raktas sukurtas prieš %{value}"
831
 label_module_plural: Moduliai
832
 label_added_time_by: "%{author} pridėjo prieš %{age}"
833
 label_updated_time_by: "%{author} atnaujino prieš %{age}"
834
 label_updated_time: "Atnaujinta prieš %{value}"
835
 label_jump_to_a_project: Šuolis į projektą...
836
 label_file_plural: Failai
837
 label_changeset_plural: Pakeitimų rinkiniai
838
 label_default_columns: Numatytieji stulpeliai
839
 label_no_change_option: (Jokio pakeitimo)
840
 label_bulk_edit_selected_issues: Masiškai redaguoti pasirinktus darbus
841
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masiškai redaguotumėte pasirinktus laiko įrašus
842
 label_theme: Tema
843
 label_default: Numatyta(-as)
844
 label_search_titles_only: Ieškoti tiktai pavadinimuose
845
 label_user_mail_option_all: "Bet kokiam įvykiui visuose mano projektuose"
846
 label_user_mail_option_selected: "Bet kokiam įvykiui tiktai pasirinktuose projektuose ..."
847
 label_user_mail_option_none: "Jokių įvykių"
848
 label_user_mail_option_only_my_events: "Tiktai dalykai, kuriuos stebiu arba esu įtrauktas"
849
 label_user_mail_no_self_notified: "Nenoriu būti informuotas apie pakeitimus, kuriuos pats atlieku"
850
 label_registration_activation_by_email: paskyros aktyvacija per e-paštą
851
 label_registration_manual_activation: rankinė paskyros aktyvacija
852
 label_registration_automatic_activation: automatinė paskyros aktyvacija
853
 label_display_per_page: "%{value} įrašų puslapyje"
854
 label_age: Amžius
855
 label_change_properties: Pakeisti nustatymus
856
 label_general: Bendri(-as)
857
 label_scm: SCM
858
 label_plugins: Įskiepiai
859
 label_ldap_authentication: LDAP autentifikacija
860
 label_downloads_abbr: Siunt.
861
 label_optional_description: Laisvai pasirenkamas apibūdinimas
862
 label_add_another_file: Pridėti kitą failą
863
 label_preferences: Savybės
864
 label_chronological_order: Chronologine tvarka
865
 label_reverse_chronological_order: Atbuline chronologine tvarka
866
 label_incoming_emails: Įeinantys laiškai
867
 label_generate_key: Generuoti raktą
868
 label_issue_watchers: Stebėtojai
869
 label_example: Pavyzdys
870
 label_display: Demonstruoti
871
 label_sort: Rūšiuoti
872
 label_ascending: Didėjantis
873
 label_descending: Mažėjantis
874
 label_date_from_to: Nuo %{start} iki %{end}
875
 label_wiki_content_added: Wiki puslapis pridėtas
876
 label_wiki_content_updated: Wiki puslapis atnaujintas
877
 label_group: Grupė
878
 label_group_plural: Grupės
879
 label_group_new: Nauja grupė
880
 label_group_anonymous: Anoniminiai vartotojai
881
 label_group_non_member: Nepriklausantys projektui vartotojai
882
 label_time_entry_plural: Sprendimo laikas
883
 label_version_sharing_none: Nesidalinama
884
 label_version_sharing_descendants: Su sub-projektais
885
 label_version_sharing_hierarchy: Su projekto hierarchija
886
 label_version_sharing_tree: Su projekto medžiu
887
 label_version_sharing_system: Su visais projektais
888
 label_update_issue_done_ratios: Atnaujinti darbo atlikimo progresą
889
 label_copy_source: Šaltinis
890
 label_copy_target: Tikslas
891
 label_copy_same_as_target: Toks pat kaip tikslas
892
 label_display_used_statuses_only: Rodyti tik tuos statusus, kurie naudojami šio pėdsekio
893
 label_api_access_key: API prieigos raktas
894
 label_missing_api_access_key: Trūksta API prieigos rakto
895
 label_api_access_key_created_on: "API prieigos raktas sukurtas prieš %{value}"
896
 label_profile: Profilis
897
 label_subtask_plural: Darbo dalys
898
 label_project_copy_notifications: Siųsti pranešimus į e-paštą kopijuojant projektą
899
 label_principal_search: "Ieškoti vartotojo arba grupės:"
900
 label_user_search: "Ieškoti vartotojo:"
901
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Papildomi darbų eigos variantai leistini, kai vartotojas yra darbo autorius
902
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Papildomi darbų eigos variantai leistini, kai darbas paskirtas vartotojui
903
 label_issues_visibility_all: Visi darbai
904
 label_issues_visibility_public: Visi vieši darbai
905
 label_issues_visibility_own: Darbai, sukurti vartotojo arba jam priskirti
906
 label_git_report_last_commit: Nurodyti paskutinį failų ir katalogų pakeitimą
907
 label_parent_revision: Pirminė revizija
908
 label_child_revision: Sekanti revizija
909
 label_export_options: "%{export_format} eksportavimo nustatymai"
910
 label_copy_attachments: Kopijuoti priedus
911
 label_copy_subtasks: Kopijuoti darbo dalis
912
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
913
 label_completed_versions: Užbaigtos versijos
914
 label_search_for_watchers: Ieškoti vartotojų kuriuos įtraukti kaip stebėtojus
915
 label_session_expiration: Baigėsi sujungimo sesija
916
 label_status_transitions: Darbų eiga
917
 label_fields_permissions: Leidimai
918
 label_readonly: Tik peržiūra
919
 label_required: Privaloma(s)
920
 label_hidden: Paslėptas
921
 label_attribute_of_project: "Projekto %{name}"
922
 label_attribute_of_issue: "Darbo %{name}"
923
 label_attribute_of_author: "Autoriaus %{name}"
924
 label_attribute_of_assigned_to: "Paskirto %{name}"
925
 label_attribute_of_user: "Vartotojo %{name}"
926
 label_attribute_of_fixed_version: "Versijos %{name}"
927
 label_cross_project_descendants: Su sub-projektais
928
 label_cross_project_tree: Su projekto medžiu
929
 label_cross_project_hierarchy: Su projekto hierarchija
930
 label_cross_project_system: Su visais projektais
931
 label_gantt_progress_line: Progreso linija
932
 label_visibility_private: tik man
933
 label_visibility_roles: tik šioms rolėms
934
 label_visibility_public: bet kuriam vartotojui
935
 label_link: Nuoroda
936
 label_only: tik
937
 label_drop_down_list: pasirinkimų sąrašas
938
 label_checkboxes: žymimieji langeliai
939
 label_radio_buttons: akutės
940
 label_link_values_to: Nuorodos vertės į URL
941
 label_custom_field_select_type: Pasirinkite objektą, su kuriuo kliento laukas bus susietas
942
 label_check_for_updates: Tikrinti, ar yra atnaujinimų
943
 label_latest_compatible_version: Naujausia suderinama versija
944
 label_unknown_plugin: Nežinomas įskiepis
945
 label_add_projects: Pridėti projektus
946
 label_users_visibility_all: Visi aktyvūs vartotojai
947
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Visų prieinamų projektų vartotojai
948
 label_edit_attachments: Redaguoti prisegtus failus
949
 label_link_copied_issue: Susieti nukopijuotą darbą
950
 label_ask: Klausti
951
 label_search_attachments_yes: Ieškoti priedų pavadinimuose ir jų aprašymuose
952
 label_search_attachments_no: Neieškoti prieduose
953
 label_search_attachments_only: Ieškoti tik prieduose
954
 label_search_open_issues_only: Tik atidaryti darbai
955
 label_email_address_plural: E-paštai
956
 label_email_address_add: E-pašto adresas
957
 label_enable_notifications: Įjungti pranešimus
958
 label_disable_notifications: Išjungti pranešimus
959
 label_blank_value: tuščias(ia)
960
 label_parent_task_attributes: Pagrindinės užduoties požymiai
961
 label_parent_task_attributes_derived: Apskaičiuota iš darbo dalių
962
 label_parent_task_attributes_independent: Nepriklauso nuo darbo dalių
963
 label_time_entries_visibility_all: Visi laiko įrašai
964
 label_time_entries_visibility_own: Laiko įrašai įrašyti vartotojo
965
 label_member_management: Vartotojų valdymas
966
 label_member_management_all_roles: Visos rolės
967
 label_member_management_selected_roles_only: Tik šios rolės
968
 label_import_issues: Importuoti darbus
969
 label_select_file_to_import: Pasirinkite failą importavimui
970
 label_fields_separator: Lauko skirtukas
971
 label_fields_wrapper: Lauko aplankas
972
 label_encoding: Kodavimas
973
 label_comma_char: Kablelis
974
 label_semi_colon_char: Kabliataškis
975
 label_quote_char: Kabutės
976
 label_double_quote_char: Apostrofas
977
 label_fields_mapping: Laukų sujungimas
978
 label_file_content_preview: Failo turinio peržiūra
979
 label_create_missing_values: Sukurti trūkstamas reikšmes
980
 label_api: API
981
 label_field_format_enumeration: Raktas/reikšmė sąrašas
982
 label_default_values_for_new_users: Numatytosios reikšmės naujiems vartotojams
983

  
984
 button_login: Prisijungti
985
 button_submit: Pateikti
986
 button_save: Išsaugoti
987
 button_check_all: Žymėti visus
988
 button_uncheck_all: Atžymėti visus
989
 button_collapse_all: Sutraukti visus
990
 button_expand_all: Išskleisti visus
991
 button_delete: Pašalinti
992
 button_create: Sukurti
993
 button_create_and_continue: Sukurti ir tęsti
994
 button_test: Testas
995
 button_edit: Redaguoti
996
 button_edit_associated_wikipage: "Redaguoti susijusį Wiki puslapį: %{page_title}"
997
 button_add: Pridėti
998
 button_change: Keisti
999
 button_apply: Pritaikyti
1000
 button_clear: Išvalyti
1001
 button_lock: Rakinti
1002
 button_unlock: Atrakinti
1003
 button_download: Atsisiųsti
1004
 button_list: Sąrašas
1005
 button_view: Žiūrėti
1006
 button_move: Perkelti
1007
 button_move_and_follow: Perkelti ir sekti
1008
 button_back: Atgal
1009
 button_cancel: Atšaukti
1010
 button_activate: Aktyvinti
1011
 button_sort: Rūšiuoti
1012
 button_log_time: Registruoti laiką
1013
 button_rollback: Grąžinti į šią versiją
1014
 button_watch: Stebėti
1015
 button_unwatch: Nestebėti
1016
 button_reply: Atsakyti
1017
 button_archive: Archyvuoti
1018
 button_unarchive: Išpakuoti
1019
 button_reset: Atstatyti
1020
 button_rename: RPervadinti
1021
 button_change_password: Pakeisti slaptažodį
1022
 button_copy: Kopijuoti
1023
 button_copy_and_follow: Kopijuoti ir sekti
1024
 button_annotate: Rašyti pastabą
1025
 button_update: Atnaujinti
1026
 button_configure: Konfigūruoti
1027
 button_quote: Cituoti
1028
 button_show: Rodyti
1029
 button_hide: Slėpti
1030
 button_edit_section: Redaguoti šį skirsnį
1031
 button_export: Eksportuoti
1032
 button_delete_my_account: Panaikinti savo paskyrą
1033
 button_close: Uždaryti
1034
 button_reopen: Atidaryti iš naujo
1035
 button_import: Importuoti
1036

  
1037
 status_active: aktyvus
1038
 status_registered: užregistruotas
1039
 status_locked: užrakintas
1040

  
1041
 project_status_active: aktyvus
1042
 project_status_closed: uždarytas
1043
 project_status_archived: archyvuotas
1044

  
1045
 version_status_open: atidaryta
1046
 version_status_locked: užrakinta
1047
 version_status_closed: uždaryta
1048

  
1049
 field_active: Aktyvus
1050

  
1051
 text_select_mail_notifications: Išrinkite veiksmus, apie kuriuos būtų pranešta elektroniniu paštu.
1052
 text_regexp_info: pvz. ^[A-Z0-9]+$
1053
 text_project_destroy_confirmation: Ar esate įsitikinęs, kad norite pašalinti šį projektą ir visus susijusius duomenis?
1054
 text_subprojects_destroy_warning: "Šis(-ie) sub-projektas(-ai): %{value} bus taip pat pašalinti."
1055
 text_workflow_edit: Išrinkite vaidmenį ir pėdsekį, kad redaguotumėte darbų eigą
1056
 text_are_you_sure: Ar esate įsitikinęs?
1057
 text_journal_changed: "%{label} pakeistas(a) %{old} į %{new}"
1058
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} atnaujintas(a)"
1059
 text_journal_set_to: "%{label} nustatytas(a) į %{value}"
1060
 text_journal_deleted: "%{label} ištrintas(a) (%{old})"
1061
 text_journal_added: "%{label} pridėtas(a) %{value}"
1062
 text_tip_issue_begin_day: užduotis, prasidedanti šią dieną
1063
 text_tip_issue_end_day: užduotis, pasibaigianti šią dieną
1064
 text_tip_issue_begin_end_day: užduotis, prasidedanti ir pasibaigianti šią dieną
1065
 text_project_identifier_info: 'Leistinos mažosios raidės (a-z), skaičiai, pabraukimai ir brūkšniai, bei turi prasidėti mažąja raide .<br/>Išsaugojus, identifikatorius negali būti keičiamas.'
1066
 text_caracters_maximum: "%{count} simbolių maksimumas."
1067
 text_caracters_minimum: "Turi būti mažiausiai %{count} simbolių ilgio."
1068
 text_length_between: "Ilgis tarp %{min} ir %{max} simbolių."
1069
 text_tracker_no_workflow: Jokia darbų eiga neparinkta šiam pėdsekiui
1070
 text_unallowed_characters: Neleistini simboliai
1071
 text_comma_separated: Leistinos kelios reikšmės (atskirtos kableliu).
1072
 text_line_separated: Galimos kelios reikšmės (viena linija vienai vertei).
1073
 text_issues_ref_in_commit_messages: Darbų susiejimas ir fiksavimas pavedimų žinutėse
1074
 text_issue_added: "%{author} užregistravo darbą %{id}."
1075
 text_issue_updated: "%{author} atnaujino darbą %{id}."
1076
 text_wiki_destroy_confirmation: Ar esate įsitikinęs, jog norite pašalinti šį wiki puslapį ir visą jo turinį?
1077
 text_issue_category_destroy_question: "Kai kurie darbai (%{count}) yra paskirti šiai kategorijai. jūs norite daryti?"
1078
 text_issue_category_destroy_assignments: Pašalinti priskirimus kategorijai
1079
 text_issue_category_reassign_to: Iš naujo priskirti darbus šiai kategorijai
1080
 text_user_mail_option: "Nepasirinktiems projektams, jūs gausite pranešimus tiktai apie tuos įvykius, kuriuos jūs stebite, arba į kuriuos esate įtrauktas (pvz. darbai, kurių autorius esate ar kuriems esate priskirtas)."
1081
 text_no_configuration_data: "Vaidmenys, pėdsekiai, darbų būsenos ir darbų eiga dar nebuvo sukonfigūruota.\nGriežtai rekomenduojam užkrauti numatytąją (default) konfigūraciją. Užkrovus, galėsite modifikuoti."
1082
 text_load_default_configuration: Užkrauti numatytąją konfigūraciją
1083
 text_status_changed_by_changeset: "Pakeista %{value} revizijoje."
1084
 text_time_logged_by_changeset: "Pakeista %{value} revizijoje."
1085
 text_issues_destroy_confirmation: 'Ar jūs tikrai norite ištrinti pažymėtą(-us) darbą(-us)?'
1086
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Taip pat bus ištrinta(-os) %{count} darbo dalis(ys)."
1087
 text_time_entries_destroy_confirmation: 'Ar jūs tikrai norite ištrinti pasirinktą(-us) laiko įrašą(-us)?'
1088
 text_select_project_modules: 'Parinkite modulius, kuriuos norite naudoti šiame projekte:'
1089
 text_default_administrator_account_changed: Administratoriaus numatytoji paskyra pakeista
1090
 text_file_repository_writable: Į failų saugyklą saugoti galima (RW)
1091
 text_plugin_assets_writable: Į įskiepių katalogą įrašyti galima
1092
 text_minimagick_available: MiniMagick pasiekiamas (pasirinktinai)
1093
 text_convert_available: ImageMagick konvertavimas galimas (pasirinktinai)
1094
 text_destroy_time_entries_question: "Naikinamam darbui priskirta %{hours} valandų. norite su jomis daryti?"
1095
 text_destroy_time_entries: Ištrinti įrašytas valandas
1096
 text_assign_time_entries_to_project: Priskirti įrašytas valandas prie projekto
1097
 text_reassign_time_entries: 'Priskirti įrašytas valandas šiam darbui:'
1098
 text_user_wrote: "%{value} parašė:"
1099
 text_user_wrote_in: "%{value} parašė (%{link}):"
1100
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektai(ų) priskirti šiai reikšmei “%{name}”."
1101
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Priskirti juos šiai reikšmei:'
1102
 text_email_delivery_not_configured: "El.pašto siuntimas nesukonfigūruotas ir perspėjimai neaktyvus.\nSukonfigūruokite savo SMTP serverį byloje config/configuration.yml ir perleiskite programą norėdami pritaikyti pakeitimus."
1103
 text_repository_usernames_mapping: "Parinkite ar atnaujinkite Redmine vartotoją, kuris paminėtas saugyklos žurnale.\nVartotojai, turintys patį Redmine ir saugyklos vardą ar el. paštą yra automatiškai surišti."
1104
 text_diff_truncated: "... Šis diff'as sutrauktas, nes viršija maksimalų rodomų eilučių skaičių."
1105
 text_custom_field_possible_values_info: 'Po vieną eilutę kiekvienai reikšmei'
1106
 text_wiki_page_destroy_question: "Šis puslapis turi %{descendants} susijusių arba išvestinių puslapių. norite daryti?"
1107
 text_wiki_page_nullify_children: "Palikti susijusius puslapius kaip pagrindinius puslapius"
1108
 text_wiki_page_destroy_children: "Pašalinti susijusius puslapius ir palikuonis"
1109
 text_wiki_page_reassign_children: "Priskirkite naujo 'susijusius' puslapius šiam pagrindiniam puslapiui"
1110
 text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs tuoj panaikinsite dalį arba visus leidimus ir po šio pakeitimo galite prarasti šio projekto redagavimo galimybę.\nAr jūs tikrai norite tęsti?"
1111
 text_zoom_in: Priartinti
1112
 text_zoom_out: Nutolinti
1113
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Dabartinis puslapis turi neišsaugoto teksto, kuris bus prarastas, jeigu paliksite šį puslapį."
1114
 text_scm_path_encoding_note: "Numatytasis: UTF-8"
1115
 text_subversion_repository_note: "Pavyzdžiai: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://"
1116
 text_git_repository_note: Saugykla (repository) yra tuščia ir lokali (pvz. /gitrepo, c:\gitrepo)
1117
 text_mercurial_repository_note: Lokali saugykla (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
1118
 text_scm_command: Komanda
1119
 text_scm_command_version: Versija
1120
 text_scm_config: Jūs galite nustatyti SCM komandas config/configuration.yml faile. Prašome perkrauti programą po failo redagavimo, norint įgalinti pakeitimus.
1121
 text_scm_command_not_available: SCM komanda nepasiekiama. Patikrinkite nustatymus administravimo skyriuje.
1122
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Išsaugoti mano pakeitimus bet kuriuo atveju (ankstesni įrašai bus išsaugot, tačiau kai kurie pakeitimai bus perrašyti)
1123
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Išsaugoti mano įrašus ir atmesti likusius mano pakeitimus"
1124
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Atmesti visus mano pakeitimus ir naujo rodyti %{link}"
1125
 text_account_destroy_confirmation: "Ar tikrai norite tęsti?\nJūsų paskyra bus negrįžtamai pašalinta be galimybės vėl aktyvuoti."
1126
 text_session_expiration_settings: "Įspėjimas: šių nustatymų pakeitimas gali nutraukti galiojančias sesijas, įskaitant jūsų."
1127
 text_project_closed: Šis projektas yra uždarytas ir prieinamas tik peržiūrai.
1128
 text_turning_multiple_off: "Jei jūs išjungsite kelių reikšmių pasirinkimą, visos išvardintos reikšmės bus pašalintos ir palikta tik viena reikšmė kiekvienam laukui."
1129

  
1130
 default_role_manager: Vadovas
1131
 default_role_developer: Plėtotojas
1132
 default_role_reporter: Pranešėjas
1133
 default_tracker_bug: Klaida
1134
 default_tracker_feature: Ypatybė
1135
 default_tracker_support: Palaikymas
1136
 default_issue_status_new: Naujas
1137
 default_issue_status_in_progress: Vykdomas
1138
 default_issue_status_resolved: Išspręstas
1139
 default_issue_status_feedback: Grįžtamasis ryšys
1140
 default_issue_status_closed: Uždarytas
1141
 default_issue_status_rejected: Atmestas
1142
 default_doc_category_user: Vartotojo dokumentacija
1143
 default_doc_category_tech: Techninė dokumentacija
1144
 default_priority_low: Žemas
1145
 default_priority_normal: Normalus
1146
 default_priority_high: Aukštas
1147
 default_priority_urgent: Skubus
1148
 default_priority_immediate: Neatidėliotinas
1149
 default_activity_design: Projektavimas
1150
 default_activity_development: Vystymas
1151

  
1152
 enumeration_issue_priorities: Darbo prioritetai
1153
 enumeration_doc_categories: Dokumento kategorijos
1154
 enumeration_activities: Veiklos (laiko) sekimas
1155
 enumeration_system_activity: Sistemos veikla
1156
 description_filter: Filtras
1157
 description_search: Paieškos laukas
1158
 description_choose_project: Projektai
1159
 description_project_scope: Paieškos sritis
1160
 description_notes: Pastabos
1161
 description_message_content: MŽinutės turinys
1162
 description_query_sort_criteria_attribute: Rūšiuoti atributą
1163
 description_query_sort_criteria_direction: Rūšiuoti kryptį
1164
 description_user_mail_notification: Pašto pranešimų nustatymai
1165
 description_available_columns: Galimi Stulpeliai
1166
 description_selected_columns: Pasirinkti Stulpeliai
1167
 description_all_columns: AVisi stulpeliai
1168
 description_issue_category_reassign: Pasirinkti darbo kategoriją
1169
 description_wiki_subpages_reassign: Pasirinkti naują pagrindinį puslapį
1170
 text_repository_identifier_info: 'Leidžiamos tik mažosios raidės (a-z), skaitmenys, brūkšneliai ir pabraukimo simboliai.<br />Kartą išsaugojus pakeitimai negalimi'
1171
 label_wiki_page_new: Naujas wiki puslapis
1172
 label_relations: Ryšiai
1173
 button_filter: Filtras
1174
 mail_body_password_updated: Slaptažodis pakeistas.
1175
 label_no_preview: Peržiūra negalima
1176
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Projektas neturi jokių pėdsekių,
1177
  kuriems galima būtų sukurti darbą
1178
 label_tracker_all: Visi pėdsekiai
1179
 label_new_project_issue_tab_enabled: Rodyti "Naujo darbo kortelę"
1180
 setting_new_item_menu_tab: Projekto meniu ąselė naujų objektų kūrimui
1181
 label_new_object_tab_enabled: Rodyti "+" išskleidžiąmąjį sąrašą
1182
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Nėra projektų su pėdsekiais,
1183
  kuriems galima būtų sukurti darbą
1184
 field_textarea_font: Šriftas naudojamas teksto sritims
1185
 label_font_default: Numatytasis šriftas
1186
 label_font_monospace: Lygiaplotis šriftas
1187
 label_font_proportional: Įvairiaplotis šriftas
1188
 setting_timespan_format: Laiko tarpo formatas
1189
 label_table_of_contents: Turinio lentelė
1190
 setting_commit_logs_formatting: Pritaikyti teksto formatavimą patvirtinimo žinutėms
1191
 setting_mail_handler_enable_regex: Įjungti reguliariuosius reiškinius
1192
 error_move_of_child_not_possible: 'Darbo dalis %{child} negali būti perkelta į naują
1193
  projektą: %{errors}'
1194
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Dirbtas laikas negali būti
1195
  iš naujo paskirtas darbui, kuris bus ištrintas
1196
 setting_timelog_required_fields: Privalomi laukai laiko registracijai
1197
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1198
 label_user_mail_option_only_assigned: Tik dalykai, kuriuos stebiu arba esu paskirtas
1199
 label_user_mail_option_only_owner: Tik dalykai, kuriuos stebiu arba esu jų savininkas
1200
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Pakeitimai iššauks automatinį reikšmių
1201
  pašalinimą iš vieno arba kelių laukų pažymėtiems objektams
1202
 field_updated_by: Atnaujino
1203
 field_last_updated_by: Paskutinį kartą atnaujino
1204
 field_full_width_layout: Viso pločio išdėstymas
1205
 label_last_notes: Paskutinės pastabos
1206
 field_digest: Kontrolinė suma
1207
 field_default_assigned_to: Numatytasis paskirtasis
1208
 setting_show_custom_fields_on_registration: Rodyti individualizuotus laukus registracijoje
1209
 permission_view_news: Žiūrėti naujienas
1210
 label_no_preview_alternative_html: Peržiūra neprieinama. Naudokite failą %{link}.
1211
 label_no_preview_download: Atsisiųsti
1212
 setting_close_duplicate_issues: Automatiškai uždaryi dubliuojančius darbus
1213
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Dienoje negalima registruoti daugiau valandų nei numatytas maksimumas %{max_hours}
1214
  (jau užregistruotos %{logged_hours} valandos)
1215
 setting_time_entry_list_defaults: Laiko žurnalo sąrašo numatytieji nustatymai
1216
 setting_timelog_accept_0_hours: Galima registruoti užduočių vykdymą su 0 laiko
1217
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maksimalus galimas valandų kiekis naudotojui per dieną
1218
 label_x_revisions: "%{count} revisions"
1219
 error_can_not_delete_auth_source: Šis autentifikavimo metodas yra naudojamas ir negali būti pašalintas.
1220
 button_actions: Veiksmai
1221
 mail_body_lost_password_validity: Nuoroda skirta pakeisti slaptažodį tik vieną kartą.
1222
 text_login_required_html: Vieši projektai ir jų turinys bus matomas visiems jei nėra reikalaujama prisijungimo.
1223
  Taikomus ribojimus galite <a href="%{anonymous_role_path}">pakeisti</a>.
1224
 label_login_required_yes: 'Taip'
1225
 label_login_required_no: Leisti anoniminį prisijungimą prie viešų projektų
1226
 text_project_is_public_non_member: Vieši projektai ir jų turinys matomas tik prisijungusiems naudotojams (visiems).
1227
 text_project_is_public_anonymous: Vieši projektai ir jų turinys matomas laisvai.
1228
 label_version_and_files: Versijos (%{count}) ir failai
1229
 label_ldap: LDAP
1230
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (be saugos sertifikato patikrinimo)
1231
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1232
 label_ldaps_warning: Tam, kad išvengti saugos pažeidimų prisijungimo procese yra rekomenduojama naudoti
1233
  LDAPS ryšį užkoduota naudojant saugos sertifikatą.
1234
 label_nothing_to_preview: Nėra ką peržiūrėti
1235
 error_token_expired: Slaptažodio atstatymo nuoroda nebegalioja. Pakartokite procesą iš naujo..
1236
 error_spent_on_future_date: Negalima registruoti laiko pasirenkant ateities datas
1237
 setting_timelog_accept_future_dates: Leisti registruoti laiką pasirenkant ateities datas
1238
 label_delete_link_to_subtask: Pašalinti ryšį
1239
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Jūs negalite nurodyti kitų naudotojų darbo trukmes
1240
 permission_log_time_for_other_users: Galima nurodyti kitų naudotojų darbo trukmes
1241
 label_tomorrow: rytoj
1242
 label_next_week: kita savaitė
1243
 label_next_month: kitas mėnuo
1244
 text_role_no_workflow: Šiai rolei nenurodyta jokia darbo eiga
1245
 text_status_no_workflow: Nė pėdsekys nenaudoja šios būsenos darbo eigose
1246
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Pageidaujama kelių dalių (HTML) el. laiškų dalis
1247
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Rodyti būsenos pakeitimus laiškų pranešimų temoje
1248
 label_inherited_from_parent_project: Paveldėta iš tėvinio projekto
1249
 label_inherited_from_group: Paveldėta iš grupės %{name}
1250
 label_trackers_description: Pėdsekio aprašymas
1251
 label_open_trackers_description: Rodyti visų pėdsekių aprašymus
1252
 label_preferred_body_part_text: Tekstas
1253
 label_preferred_body_part_html: HTML (bandomoji versija)
1254
 field_parent_issue_subject: Tėvinės užduoties tema
1255
 permission_edit_own_issues: Redaguoti savo darbus
1256
 text_select_apply_tracker: Pasirinkti pėdsekį
1257
 label_updated_issues: Atnaujinti darbai
1258
 text_avatar_server_config_html: Šiuometu naudojamas avataro paveiksliukų serveris <a href="%{url}">%{url}</a>.
1259
  Pakeisti galima faile config/configuration.yml.
1260
 setting_gantt_months_limit: Didžiausias mėnesių skaičius, rodomas Gantt diagramoje
1261
 permission_import_time_entries: Importuoti laiko įrašus
1262
 label_import_notifications: Importavimo metu išsiusti el. pašto pranešimą
1263
 text_gs_available: ImageMagick PDF palaikomas (nebūtinas)
1264
 field_recently_used_projects: Neseniai naudotų projektų skaičius jump box
1265
 label_optgroup_bookmarks: Žymės
1266
 label_optgroup_others: Kiti projektai
1267
 label_optgroup_recents: Pastaruoju metu naudota
1268
 button_project_bookmark: Pridėti žymę
1269
 button_project_bookmark_delete: Pašalinti žymę
1270
 field_history_default_tab: Darbo istorijos skirtukas pagal nutylėjimą
1271
 label_issue_history_properties: Savybių pakeitimai
1272
 label_issue_history_notes: Pastabos
1273
 label_last_tab_visited: Paskutinis žiūrėtas skirtukas
1274
 field_unique_id: Unikalus ID
1275
 text_no_subject: be temos
1276
 setting_password_required_char_classes: Slaptažodyje privalomi simbolių tipai
1277
 label_password_char_class_uppercase: didžiosios raidės
1278
 label_password_char_class_lowercase: mažosios raidės
1279
 label_password_char_class_digits: skaitmenys
1280
 label_password_char_class_special_chars: specialieji simboliai
1281
 text_characters_must_contain: Privalo būti %{character_classes}.
1282
 label_starts_with: prasideda
1283
 label_ends_with: baigiasi
1284
 label_issue_fixed_version_updated: Tikslinė versija atnaujinta
1285
 setting_project_list_defaults: Projektų sąrašo numatytosios reikšmės
1286
 label_display_type: Rodyti įrašus kaip
1287
 label_display_type_list: Sąrašas
1288
 label_display_type_board: Lenta
1289
 label_my_bookmarks: Mano žymės
1290
 label_import_time_entries: Importuoti laiko įrašus
1291
 field_toolbar_language_options: Kodo paryškinimo įrankių juostos kalbos
1292
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: Taip pat informuoti mane apie darbus
1293
  su prioritetu <em>%{prio}</em> ar aukštesniu
1294
 label_assign_to_me: Paskirti man
1295
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: Darbas negali būti uždarytas nes turi nepabaigtų sudėtinių dalių.
1296
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: Darbas negali būti uždarytas nes yra blokuojamas atidaryto darbo.
1297
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: Darbas negali būti pakartotinai atidarytas nes jo motininis darbas yra uždarytas.
1298
 error_bulk_download_size_too_big: Parinkti pridėti failai negali būti atsisiunčiami vienu metu nes bendras failų dydis viršija leistiną (%{max_size})
1299
 setting_bulk_download_max_size: Maksimalus vienu metu atsisiunčiamų failų bendras dydis
1300
 label_download_all_attachments: Parsisiųsti visus failus
1301
 error_attachments_too_many: Šis failas negali būti įkeltas nes viršijamas vienu metu įkeliamų failų skaičius (%{max_number_of_files})
1302
 setting_email_domains_allowed: Leidžiami el. pašto domenai
1303
 setting_email_domains_denied: Draudžiami el. pašto domenai
1304
 field_passwd_changed_on: Slaptažodis buvo pakeistas
1305
 label_relations_mapping: Susiejimas
1306
 label_import_users: Importuoti naudotojus
1307
 label_days_to_html: "%{days} dienos iki %{date}"
1308
 setting_twofa: Dviejų veiksnių autentifikavimas
1309
 label_optional: pasirinktinai
1310
 label_required_lower: būtina
1311
 button_disable: Išjungti
1312
 twofa__totp__name: autentifikavimo programa
1313
 twofa__totp__text_pairing_info_html: Nuskanuokite QR kodą arba rankiniu būdu įveskite rakto tekstą
1314
  į TOTP programą (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google
1315
  Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo
1316
  Mobile</a>) ir įveskite kodą į lauką apačioje tam, kad įjungtumėte dviejų veiksnių autentifikavimą.
1317
 twofa__totp__label_plain_text_key: Rakto tekstas
1318
 twofa__totp__label_activate: Įjungti autentifikavimo programą
1319
 twofa_currently_active: 'Šiuo metu įjungta: %{twofa_scheme_name}'
1320
 twofa_not_active: Neįjungta
1321
 twofa_label_code: Kodas
1322
 twofa_hint_disabled_html: Nustatymas <strong>%{label}</strong> išjungs dviejų veiksnių autentifikaciją visiems naudotojams.
1323
 twofa_hint_required_html: Nustatymas <strong>%{label}</strong> padarys dviejų veiksnių autentifikaciją vieismes naudotojams sekančio jų
1324
  prisijungimo metu.
1325
 twofa_label_setup: Įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją
1326
 twofa_label_deactivation_confirmation: Išjungti dviejų veiksnių autentifikaciją
1327
 twofa_notice_select: 'Pasirinkite jums tinkamą dviejų veiksnių autentifikacijos metodą:'
1328
 twofa_warning_require: Administratorius aktyvavo privalomą dviejų veiksnių autentifikaciją.
1329
 twofa_activated: Dviejų veiksnių autentifikacija sėkmingai įjungta. Rekomenduojama sukurti
1330
  <a data-method="post" href="%{bc_path}">atsarginius kodus</a> skirtus jūsų prisijungimui.
1331
 twofa_deactivated: Dviejų veiksnių autentifikacija išjungta.
1332
 twofa_mail_body_security_notification_paired: Dviejų veiksnių autentifikacija įjungta naudojant %{field}.
1333
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: Jūsų prisijungimui išjungta dviejų veiksnių autentifikacija.
1334
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: Sukurti atsarginiai dviejų veiksnių autentifikacijos kodai.
1335
 twofa_mail_body_backup_code_used: Buvo panaudotas atsarginis dviejų veiksnių autentifikacijos kodas.
1336
 twofa_invalid_code: Kodas yra netinkamas arba pasenęs.
1337
 twofa_label_enter_otp: Įveskite dviejų veiksnių autentifikacijos kodą.
1338
 twofa_too_many_tries: Per daug bandymų.
1339
 twofa_resend_code: Pakartotinai atsiųsti kodą.
1340
 twofa_code_sent: Jums buvo išsiųstas autentifikacijos kodas.
1341
 twofa_generate_backup_codes: Sukurti atsarginius kodus.
1342
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: Šis veiksmas visus anksčiau sugeneruotus atsarginius kodus padarys negaliojančiais
1343
  ir sugeneruos naujus. Ar norite tęsti procesą?
1344
 twofa_notice_backup_codes_generated: Jūsų atsarginiai kodai buvo sugeneruoti.
1345
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: Buvo sugeneruoti nauji atsarginiai kodai.
1346
  Anksčiau %{time} sugeneruotų kodų galiojimas panaikintas.
1347
 twofa_label_backup_codes: Dviejų veiksnių autentifikacijos atsarginiai kodai
1348
 twofa_text_backup_codes_hint: Jei neturite priėjimo prie antros dviejų veiksnių autentifikacijos aplinkos - naudokite šiuos kodus, o ne vienkartinį slaptažodį.
1349
  Kiekvieną kodą galima panaudoti tik vieną kartą, todėl rekomenduojama kodus atsispausdinti ir laikyti saugiai.
1350
 twofa_text_backup_codes_created_at: Atsarginiai kodai sukurti %{datetime}.
1351
 twofa_backup_codes_already_shown: Atsarginiai kodai negali būti parodyti pakartotinai. Jei reikia - <a data-method="post"
1352
  href="%{bc_path}">sugeneruokite naujus atsarginius kodus</a>.
1353
 error_can_not_execute_macro_html: Klaida vykdant <strong>%{name}</strong> makrokomandą
1354
  (%{error})
1355
 error_macro_does_not_accept_block: Ši makrokomanda nepriima teksto bloko
1356
 error_childpages_macro_no_argument: Be jokių argumentų, šią makrokomandą gali iškviesti tik wiki puslapiai
1357
 error_circular_inclusion: Aptiktas ciklinis įterpimas
1358
 error_page_not_found: Puslapis nerastas
1359
 error_filename_required: Failo pavadinimas būtinas
1360
 error_invalid_size_parameter: Netinkamas dydžio parametras
1361
 error_attachment_not_found: Pridėtas failas %{name} nerastas
1362
 permission_delete_project: Pašalinti projektą
1363
 field_twofa_scheme: Dviejų veiksnių autentifikavimo schema
1364
 text_user_destroy_confirmation: Ar tikrai norite pašalinti naudotoją ir visas sąsajas su juo? Po šio veiksmo informacijos atkūrimas negalimas.
1365
  Naudotojo užrakinimas gali būti geresnis sprendimas. Patvirtinimui įveskite šalinamo naudotojo prisijungimo vardą (%{login}).
1366
 text_project_destroy_enter_identifier: Patvirtinimjui įveskite projekto identifikatorių (%{identifier}).
1367
 button_add_subtask: Pridėti užduoties dedamąją
1368
 notice_invalid_watcher: 'Neteisingas stebėtojas: Naudotojas negaus jokių pranešimų nes jam nėra suteikta prieiga prie šio objekto.'
1369
 button_fetch_changesets: Gauti įkėlimus
1370
 permission_view_message_watchers: Peržiūrėti pranešimo stebėtojų sąrašą
1371
 permission_add_message_watchers: Pridėti pranešimo stebėtojus
1372
 permission_delete_message_watchers: Pašalinti pranešimo stebėtojus
1373
 label_message_watchers: Stebėtojai
1374
 button_copy_link: Kopijuoti nuorodą
1375
 error_invalid_authenticity_token: Netinkamas formos autentiškumo ženklas.
1376
 error_query_statement_invalid: Užklausos vykdymo metu įvyko klaida kuri buvo įrašyta į įvykių žurnalą.
1377
  Apie klaidą informuokite Redmine administratorių.
1378
 permission_view_wiki_page_watchers: Peržiūrėkite wiki puslapio stebėtojų sąrašą
1379
 permission_add_wiki_page_watchers: Papildyti wiki puslapio stebėtojų sąrašą
1380
 permission_delete_wiki_page_watchers: Pašalinti wiki puslapio stebėtojus iš sąrašo
1381
 label_wiki_page_watchers: Stebėtojai
1382
 label_attachment_description: Failo aprašymas
1383
 error_no_data_in_file: Faile nėra jokių duomenų
1384
 field_twofa_required: Reikalinga dviejų veiksnių autentifikacija
1385
 twofa_hint_optional_html: Nustatant <strong>%{label}</strong> leis vartotojams įjungti 
1386
   dviejų veiksnių autentifikavimą savo nuožiūra, nebent to reikalauja viena iš jų grupių.
1387
 twofa_text_group_required: Šis nustatymas galioja tik tada kai globalus dviejų veiksnių autentifikavimas įjuntas kaip 'neprivalomas'. 
1388
  Šiuo metu dviejų veiksnių autentifikavimas yra įjungtas kaip privalomas visiems naudotojams.
1389
 twofa_text_group_disabled: Šis nustatymas galioja tik tada kai globalus dviejų veiksnių autentifikavimas įjuntas kaip 'neprivalomas'. 
1390
  Šiuo metu dviejų veiksnių autentifikavimas yra išjungtas pilnai.
1391
 field_default_issue_query: Numatytoji darbo užklausa
1392
 label_default_queries:
1393
  for_all_projects: Visiems projektams
1394
  for_current_project: Pasirinktam projektui
1395
  for_all_users: Visiems naudotojams
1396
 text_allowed_queries_to_select: Galima pasirinkti tik užklausas prieinamas (Viešas) visiems naudotojams
1397
 text_all_migrations_have_been_run: Buvo įvykdytos visos duomenų bazės migravimo procedūros
1398
 button_save_object: Išsaugoti %{object_name}
1399
 button_edit_object: Redaguoti %{object_name}
1400
 button_delete_object: Pašalinti %{object_name}
1401
 text_setting_config_change: Elgseną galite konfiguruoti faile config/configuration.yml.
1402
  Baigę redaguoti - nepamirškite perkrauti aplikacijos.
1403
 label_bulk_edit: Masinis redagavimas
1404
 button_create_and_follow: Kurti ir sekti
1405
 label_subtask: Subužduotis
1406
 label_default_query: Numatytoji užklausa
1407
 field_default_project_query: Numatytoji projekto užklausa
1408
 label_required_administrators: administratoriams privaloma
1409
 twofa_hint_required_administrators_html: Nustatymas <strong>%{label}</strong> veikia kaip neprivalomas, bet reikalauja, kad visi naudotojai
1410
  turintys administravimo teises kito prisijungimo metu aktyvuotų dviejų veiksnių autentifikaciją.
1411
 label_auto_watch_on: Automatinis stebėjimas
1412
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Darbai prie kurių prisidėjau
  (1-1/1)