Project

General

Profile

Patch #5432 » sk.yml

Stanislav Pach, 2010-05-03 22:06

 
1
sk:
2
 date:
3
  formats:
4
   # Use the strftime parameters for formats.
5
   # When no format has been given, it uses default.
6
   # You can provide other formats here if you like!
7
   default: "%Y-%m-%d"
8
   short: "%b %d"
9
   long: "%B %d, %Y"
10
   
11
  day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
12
  abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
13
   
14
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
15
  month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
16
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
17
  # Used in date_select and datime_select.
18
  order: [ :year, :month, :day ]
19

  
20
 time:
21
  formats:
22
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
23
   time: "%H:%M"
24
   short: "%d %b %H:%M"
25
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
26
  am: "am"
27
  pm: "pm"
28
   
29
 datetime:
30
  distance_in_words:
31
   half_a_minute: "pol minúty"
32
   less_than_x_seconds:
33
    one:  "menej ako 1 sekunda"
34
    other: "menej ako {{count}} sekúnd"
35
   x_seconds:
36
    one:  "1 sekunda"
37
    other: "{{count}} sekúnd"
38
   less_than_x_minutes:
39
    one:  "menej ako minúta"
40
    other: "menej ako {{count}} minút"
41
   x_minutes:
42
    one:  "1 minuta"
43
    other: "{{count}} minút"
44
   about_x_hours:
45
    one:  "okolo 1 hodiny"
46
    other: "okolo {{count}} hodín"
47
   x_days:
48
    one:  "1 deň"
49
    other: "{{count}} dní"
50
   about_x_months:
51
    one:  "okolo 1 mesiaca"
52
    other: "okolo {{count}} mesiace/ov"
53
   x_months:
54
    one:  "1 mesiac"
55
    other: "{{count}} mesiace/ov"
56
   about_x_years:
57
    one:  "okolo 1 roka"
58
    other: "okolo {{count}} roky/ov"
59
   over_x_years:
60
    one:  "cez 1 rok"
61
    other: "cez {{count}} roky/ov"
62
   almost_x_years:
63
    one:  "almost 1 year"
64
    other: "almost {{count}} years"
65

  
66
 number: 
67
  human: 
68
   format: 
69
    precision: 1
70
    delimiter: ""
71
   storage_units: 
72
    format: "%n %u"
73
    units: 
74
     kb: KB
75
     tb: TB
76
     gb: GB
77
     byte: 
78
      one: Byte
79
      other: Bytes
80
     mb: MB
81
    
82
# Used in array.to_sentence.
83
 support:
84
  array:
85
   sentence_connector: "a"
86
   skip_last_comma: false
87
   
88
 activerecord:
89
  errors:
90
   messages:
91
    inclusion: "nieje zahrnuté v zozname"
92
    exclusion: "je rezervované"
93
    invalid: "je neplatné"
94
    confirmation: "sa nezhoduje s potvrdením"
95
    accepted: "musí byť akceptované"
96
    empty: "nemôže byť prázdne"
97
    blank: "nemôže byť prázdne"
98
    too_long: "je príliš dlhé"
99
    too_short: "je príliš krátke"
100
    wrong_length: " chybnú dĺžku"
101
    taken: "je použité"
102
    not_a_number: "nieje číslo"
103
    not_a_date: "nieje platný dátum"
104
    greater_than: "musí byť väčšíe ako {{count}}"
105
    greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovné {{count}}"
106
    equal_to: "musí byť rovné {{count}}"
107
    less_than: "musí byť menej ako {{count}}"
108
    less_than_or_equal_to: "musí byť menej alebo rovné {{count}}"
109
    odd: "musí byť nepárne"
110
    even: "musí byť párne"
111
    greater_than_start_date: "musí byť neskôr ako počiatočný dátum"
112
    not_same_project: "nepatrí rovnakému projektu"
113
    circular_dependency: "Tento vzťah by vytvoril cyklickú závislosť"
114

  
115
 # SK translation by Stanislav Pach | stano.pach@seznam.cz
116
 
117
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
118
 
119
 general_text_No: 'Nie'
120
 general_text_Yes: 'Áno'
121
 general_text_no: 'nie'
122
 general_text_yes: 'áno'
123
 general_lang_name: 'Slovenčina'
124
 general_csv_separator: ','
125
 general_csv_decimal_separator: '.'
126
 general_csv_encoding: UTF-8
127
 general_pdf_encoding: UTF-8
128
 general_first_day_of_week: '1'
129
 
130
 notice_account_updated: Účet bol úspešne zmenený.
131
 notice_account_invalid_creditentials: Chybné meno alebo heslo
132
 notice_account_password_updated: Heslo bolo úspešne zmenené.
133
 notice_account_wrong_password: Chybné heslo
134
 notice_account_register_done: Účet bol úspešne vytvorený. Pre aktiváciu účtu kliknite na odkaz v emailu, ktorý vam bol zaslaný.
135
 notice_account_unknown_email: Neznámy užívateľ.
136
 notice_can_t_change_password: Tento účet používa externú autentifikáciu. Tu heslo zmeniť nemôžete.
137
 notice_account_lost_email_sent: Bol vám zaslaný email s inštrukciami ako si nastavite nové heslo.
138
 notice_account_activated: Váš účet bol aktivovaný. Teraz se môžete prihlásiť.
139
 notice_successful_create: Úspešne vytvorené.
140
 notice_successful_update: Úspešne aktualizované.
141
 notice_successful_delete: Úspešne odstránené.
142
 notice_successful_connection: Úspešne pripojené.
143
 notice_file_not_found: Stránka, ktorú se snažíte zobraziť, neexistuje alebo bola zmazaná.
144
 notice_locking_conflict: Údaje boli zmenené iným užívateľom.
145
 notice_scm_error: Položka a/alebo revízia neexistuje v repozitári.
146
 notice_not_authorized: Nemáte dostatočné práva pre zobrazenie tejto stránky.
147
 notice_email_sent: "Na adresu {{value}} bol odeslaný email"
148
 notice_email_error: "Pri odosielaní emailu nastala chyba ({{value}})"
149
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš klúč pre prístup k Atomu bol resetovaný.
150
 notice_failed_to_save_issues: "Nastala chyba pri ukládaní {{count}} úloh na {{total}} zvolený: {{ids}}."
151
 notice_no_issue_selected: "Nebola zvolená žiadná úloha. Prosím, zvoľte úlohy, ktoré chcete upraviť"
152
 notice_account_pending: "Váš účet bol vytvorený, teraz čaká na schválenie administrátorom."
153
 notice_default_data_loaded: Výchozia konfigurácia úspešne nahraná.
154
 
155
 error_can_t_load_default_data: "Výchozia konfigurácia nebola nahraná: {{value}}"
156
 error_scm_not_found: "Položka a/alebo revízia neexistuje v repozitári."
157
 error_scm_command_failed: "Pri pokuse o prístup k repozitári došlo k chybe: {{value}}"
158
 error_issue_not_found_in_project: 'Úloha nebola nájdená alebo nepatrí k tomuto projektu'
159
 
160
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo ({{value}})"
161
 mail_body_lost_password: 'Pre zmenu vašeho hesla kliknite na následujúci odkaz:'
162
 mail_subject_register: "Aktivácia účtu ({{value}})"
163
 mail_body_register: 'Pre aktiváciu vašeho účtu kliknite na následujúci odkaz:'
164
 mail_body_account_information_external: "Pomocou vašeho účtu {{value}} se môžete prihlásiť."
165
 mail_body_account_information: Informácie o vašom účte
166
 mail_subject_account_activation_request: "Aktivácia {{value}} účtu"
167
 mail_body_account_activation_request: "Bol zaregistrovaný nový uživateľ {{value}}. Aktivácia jeho účtu závisí na vašom potvrdení."
168
 
169
 gui_validation_error: 1 chyba
170
 gui_validation_error_plural: "{{count}} chyb(y)"
171
 
172
 field_name: Názov
173
 field_description: Popis
174
 field_summary: Prehľad
175
 field_is_required: Povinné pole
176
 field_firstname: Meno
177
 field_lastname: Priezvisko
178
 field_mail: Email
179
 field_filename: Súbor
180
 field_filesize: Veľkosť
181
 field_downloads: Stiahnuté
182
 field_author: Autor
183
 field_created_on: Vytvorené
184
 field_updated_on: Aktualizované
185
 field_field_format: Formát
186
 field_is_for_all: Pre všetky projekty
187
 field_possible_values: Možné hodnoty
188
 field_regexp: Regulérny výraz
189
 field_min_length: Minimálna dĺžka
190
 field_max_length: Maximálna dĺžka
191
 field_value: Hodnota
192
 field_category: Kategória
193
 field_title: Názov
194
 field_project: Projekt
195
 field_issue: Úloha
196
 field_status: Stav
197
 field_notes: Poznámka
198
 field_is_closed: Úloha uzavretá
199
 field_is_default: Východzí stav
200
 field_tracker: Fronta
201
 field_subject: Predmet
202
 field_due_date: Uzavrieť do
203
 field_assigned_to: Priradené
204
 field_priority: Priorita
205
 field_fixed_version: Priradené k verzii
206
 field_user: Užívateľ
207
 field_role: Rola
208
 field_homepage: Domovská stránka
209
 field_is_public: Verejný
210
 field_parent: Nadradený projekt
211
 field_is_in_roadmap: Úlohy zobrazené v pláne
212
 field_login: Login
213
 field_mail_notification: Emailové oznámenie
214
 field_admin: Administrátor
215
 field_last_login_on: Posledné prihlásenie
216
 field_language: Jazyk
217
 field_effective_date: Dátum
218
 field_password: Heslo
219
 field_new_password: Nové heslo
220
 field_password_confirmation: Potvrdenie
221
 field_version: Verzia
222
 field_type: Typ
223
 field_host: Host
224
 field_port: Port
225
 field_account: Účet
226
 field_base_dn: Base DN
227
 field_attr_login: Prihlásenie (atribut)
228
 field_attr_firstname: Meno (atribut)
229
 field_attr_lastname: Priezvisko (atribut)
230
 field_attr_mail: Email (atribut)
231
 field_onthefly: Automatické vytváranie užívateľov
232
 field_start_date: Začiatok
233
 field_done_ratio: % hotovo
234
 field_auth_source: Autentifikačný mód
235
 field_hide_mail: Nezobrazovať môj email
236
 field_comments: Komentár
237
 field_url: URL
238
 field_start_page: Výchozia stránka
239
 field_subproject: Podprojekt
240
 field_hours: Hodiny
241
 field_activity: Aktivita
242
 field_spent_on: Dátum
243
 field_identifier: Identifikátor
244
 field_is_filter: Použiť ako filter
245
 field_issue_to: Súvisiaca úloha
246
 field_delay: Oneskorenie
247
 field_assignable: Úlohy môžu byť priradené tejto roli
248
 field_redirect_existing_links: Presmerovať existujúce odkazy
249
 field_estimated_hours: Odhadovaná doba
250
 field_column_names: Stĺpce
251
 field_time_zone: Časové pásmo
252
 field_searchable: Umožniť vyhľadávanie
253
 field_default_value: Východzia hodnota
254
 field_comments_sorting: Zobraziť komentáre
255
 
256
 setting_app_title: Názov aplikácie
257
 setting_app_subtitle: Podtitulok aplikácie
258
 setting_welcome_text: Uvítací text
259
 setting_default_language: Východzí jazyk
260
 setting_login_required: Auten. vyžadovaná
261
 setting_self_registration: Povolenie registrácie
262
 setting_attachment_max_size: Maximálna veľkosť prílohy
263
 setting_issues_export_limit: Limit pre export úloh
264
 setting_mail_from: Odosielať emaily z adresy
265
 setting_bcc_recipients: Príjemcovia skrytej kópie (bcc)
266
 setting_host_name: Hostname
267
 setting_text_formatting: Formátovanie textu
268
 setting_wiki_compression: Kompresia histórie Wiki 
269
 setting_feeds_limit: Limit zobrazených položiek (Atom feed)
270
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovať ako verejné
271
 setting_autofetch_changesets: Automatický prenos zmien
272
 setting_sys_api_enabled: Povolit Webovú Službu (WS) pre správu repozitára
273
 setting_commit_ref_keywords: Klúčové slová pre odkazy
274
 setting_commit_fix_keywords: Klúčové slová pre uzavretie
275
 setting_autologin: Automatické prihlasovanie
276
 setting_date_format: Formát dátumu
277
 setting_time_format: Formát času
278
 setting_cross_project_issue_relations: Povoliť väzby úloh skrz projekty
279
 setting_issue_list_default_columns: Východzie stĺpce zobrazené v zozname úloh
280
 setting_ itories_encodings: Kódovanie 
281
 setting_emails_footer: Zapätie emailov
282
 setting_protocol: Protokol
283
 setting_per_page_options: Povolené množstvo riadkov na stránke
284
 setting_user_format: Formát zobrazenia užívateľa
285
 setting_activity_days_default: "Zobrazené dni aktivity projektu:" 
286
 setting_display_subprojects_issues: Prednastavenie zobrazenia úloh podporojektov v hlavnom projekte
287
 
288
 project_module_issue_tracking: Sledovanie úloh
289
 project_module_time_tracking: Sledovanie času
290
 project_module_news: Novinky
291
 project_module_documents: Dokumenty
292
 project_module_files: Súbory
293
 project_module_wiki: Wiki 
294
 project_module_repository: Repozitár
295
 project_module_boards: Diskusie
296
 
297
 label_user: Užívateľ
298
 label_user_plural: Užívatelia
299
 label_user_new: Nový užívateľ
300
 label_project: Projekt
301
 label_project_new: Nový projekt
302
 label_project_plural: Projekty
303
 label_x_projects:
304
  zero: žiadne projekty
305
  one:  1 projekt
306
  other: "{{count}} projekty/ov"
307
 label_project_all: Všetky projekty
308
 label_project_latest: Posledné projekty
309
 label_issue: Úloha
310
 label_issue_new: Nová úloha
311
 label_issue_plural: Úlohy
312
 label_issue_view_all: Všetky úlohy
313
 label_issues_by: "Úlohy od užívateľa {{value}}"
314
 label_issue_added: Úloha pridaná
315
 label_issue_updated: Úloha aktualizovaná
316
 label_document: Dokument
317
 label_document_new: Nový dokument
318
 label_document_plural: Dokumenty
319
 label_document_added: Dokument pridaný
320
 label_role: Rola
321
 label_role_plural: Role
322
 label_role_new: Nová rola
323
 label_role_and_permissions: Role a práva
324
 label_member: Člen
325
 label_member_new: Nový člen
326
 label_member_plural: Členovia
327
 label_tracker: Fronta
328
 label_tracker_plural: Fronty
329
 label_tracker_new: Nová fronta
330
 label_workflow: Workflow
331
 label_issue_status: Stav úloh
332
 label_issue_status_plural: Stavy úloh
333
 label_issue_status_new: Nový stav
334
 label_issue_category: Kategória úloh
335
 label_issue_category_plural: Kategórie úloh
336
 label_issue_category_new: Nová kategória
337
 label_custom_field: Užívateľské pole
338
 label_custom_field_plural: Užívateľské polia
339
 label_custom_field_new: Nové užívateľské pole
340
 label_enumerations: Zoznamy
341
 label_enumeration_new: Nová hodnota
342
 label_information: Informácia
343
 label_information_plural: Informácie
344
 label_please_login: Prosím prihláste sa
345
 label_register: Registrovať
346
 label_password_lost: Zabudnuté heslo
347
 label_home: Domovská stránka
348
 label_my_page: Moja stránka
349
 label_my_account: Môj účet
350
 label_my_projects: Moje projekty
351
 label_administration: Administrácia
352
 label_login: Prihlásenie
353
 label_logout: Odhlásenie
354
 label_help: Nápoveda
355
 label_reported_issues: Nahlásené úlohy
356
 label_assigned_to_me_issues: Moje úlohy
357
 label_last_login: Posledné prihlásenie
358
 label_registered_on: Registrovaný
359
 label_activity: Aktivita
360
 label_overall_activity: Celková aktivita
361
 label_new: Nový
362
 label_logged_as: Prihlásený ako
363
 label_environment: Prostredie
364
 label_authentication: Autentifikácia
365
 label_auth_source: Mód autentifikácie
366
 label_auth_source_new: Nový mód autentifikácie
367
 label_auth_source_plural: Módy autentifikácie
368
 label_subproject_plural: Podprojekty
369
 label_min_max_length: Min - Max dĺžka
370
 label_list: Zoznam
371
 label_date: Dátum
372
 label_integer: Celé číslo
373
 label_float: Desatinné číslo
374
 label_boolean: Áno/Nie
375
 label_string: Text
376
 label_text: Dlhý text
377
 label_attribute: Atribut
378
 label_attribute_plural: Atributy
379
 label_download: "{{count}} Download"
380
 label_download_plural: "{{count}} Downloady"
381
 label_no_data: Žiadné položky
382
 label_change_status: Zmeniť stav
383
 label_history: História
384
 label_attachment: Súbor
385
 label_attachment_new: Nový súbor
386
 label_attachment_delete: Odstrániť súbor
387
 label_attachment_plural: Súbory
388
 label_file_added: Súbor pridaný
389
 label_report: Prehľad
390
 label_report_plural: Prehľady
391
 label_news: Novinky
392
 label_news_new: Pridať novinku
393
 label_news_plural: Novinky
394
 label_news_latest: Posledné novinky
395
 label_news_view_all: Zobrazit všetky novinky
396
 label_news_added: Novinka pridaná
397
 label_settings: Nastavenie
398
 label_overview: Prehľad
399
 label_version: Verzia
400
 label_version_new: Nová verzia
401
 label_version_plural: Verzie
402
 label_confirmation: Potvrdenie
403
 label_export_to: 'Tiež k dispozícií:'
404
 label_read: Načíta sa...
405
 label_public_projects: Verejné projekty
406
 label_open_issues: Otvorený
407
 label_open_issues_plural: Otvorené
408
 label_closed_issues: Uzavrený
409
 label_closed_issues_plural: Uzavrené
410
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
411
  zero: 0 otvorených z celkovo {{total}}
412
  one:  1 otvorený z celkovo {{total}}
413
  other: "{{count}} otvorené/ých z celkovo {{total}}"
414
 label_x_open_issues_abbr:
415
  zero: 0 otvorených
416
  one:  1 otvorený
417
  other: "{{count}} otvorené/ých"
418
 label_x_closed_issues_abbr:
419
  zero: 0 zavretých
420
  one:  1 zavretý
421
  other: "{{count}} zavreté/ých"
422
 label_total: Celkovo
423
 label_permissions: Práva
424
 label_current_status: Aktuálny stav
425
 label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
426
 label_all: všetko
427
 label_none: nič
428
 label_nobody: nikto
429
 label_next: Ďalší
430
 label_previous: Predchádzajúci
431
 label_used_by: Použité
432
 label_details: Detaily
433
 label_add_note: Pridať poznámku
434
 label_per_page: Na stránku
435
 label_calendar: Kalendár
436
 label_months_from: mesiacov od
437
 label_gantt: Ganttov graf
438
 label_internal: Interný
439
 label_last_changes: "posledných {{count}} zmien"
440
 label_change_view_all: Zobraziť všetky zmeny
441
 label_personalize_page: Prispôsobiť túto stránku
442
 label_comment: Komentár
443
 label_comment_plural: Komentáre
444
 label_x_comments:
445
  zero: žiaden komentár
446
  one: 1 komentár
447
  other: "{{count}} komentáre/ov"
448
 label_comment_add: Pridať komentár
449
 label_comment_added: Komentár pridaný
450
 label_comment_delete: Odstrániť komentár
451
 label_query: Užívateľský dotaz
452
 label_query_plural: Užívateľské dotazy
453
 label_query_new: Nový dotaz
454
 label_filter_add: Pridať filter
455
 label_filter_plural: Filtre
456
 label_equals: je
457
 label_not_equals: nieje
458
 label_in_less_than: je menší ako
459
 label_in_more_than: je väčší ako
460
 label_in: v
461
 label_today: dnes
462
 label_all_time: vždy
463
 label_yesterday: včera
464
 label_this_week: tento týždeň
465
 label_last_week: minulý týždeň
466
 label_last_n_days: "posledných {{count}} dní"
467
 label_this_month: tento mesiac
468
 label_last_month: minulý mesiac
469
 label_this_year: tento rok
470
 label_date_range: Časový rozsah
471
 label_less_than_ago: pred menej ako (dňami)
472
 label_more_than_ago: pred viac ako (dňami)
473
 label_ago: pred (dňami)
474
 label_contains: obsahuje
475
 label_not_contains: neobsahuje
476
 label_day_plural: dní
477
 label_repository: Repozitár
478
 label_repository_plural: Repozitáre
479
 label_browse: Prechádzať
480
 label_modification: "{{count}} zmena"
481
 label_modification_plural: "{{count}} zmien"
482
 label_revision: Revízia
483
 label_revision_plural: Revízií
484
 label_associated_revisions: Súvisiace verzie
485
 label_added: pridané
486
 label_modified: zmenené
487
 label_deleted: odstránené
488
 label_latest_revision: Posledná revízia
489
 label_latest_revision_plural: Posledné revízie
490
 label_view_revisions: Zobraziť revízie
491
 label_max_size: Maximálna veľkosť
492
 label_sort_highest: Presunúť na začiatok
493
 label_sort_higher: Presunúť navrch
494
 label_sort_lower: Presunúť dole
495
 label_sort_lowest: Presunúť na koniec
496
 label_roadmap: Plán
497
 label_roadmap_due_in: "Zostáva {{value}}"
498
 label_roadmap_overdue: "{{value}} neskoro"
499
 label_roadmap_no_issues: Pre túto verziu niesú žiadne úlohy
500
 label_search: Hľadať
501
 label_result_plural: Výsledky
502
 label_all_words: Všetky slova
503
 label_wiki: Wiki 
504
 label_wiki_edit: Wiki úprava
505
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
506
 label_wiki_page: Wiki stránka
507
 label_wiki_page_plural: Wiki stránky
508
 label_index_by_title: Index podľa názvu
509
 label_index_by_date: Index podľa dátumu
510
 label_current_version: Aktuálna verzia
511
 label_preview: Náhľad
512
 label_feed_plural: Príspevky
513
 label_changes_details: Detail všetkých zmien
514
 label_issue_tracking: Sledovanie úloh
515
 label_spent_time: Strávený čas
516
 label_f_hour: "{{value}} hodina"
517
 label_f_hour_plural: "{{value}} hodín"
518
 label_time_tracking: Sledovánie času
519
 label_change_plural: Zmeny
520
 label_statistics: Štatistiky
521
 label_commits_per_month: Úkony za mesiac
522
 label_commits_per_author: Úkony podľa autora
523
 label_view_diff: Zobrazit rozdiely
524
 label_diff_inline: vo vnútri
525
 label_diff_side_by_side: vedľa seba
526
 label_options: Nastavenie
527
 label_copy_workflow_from: Kopírovať workflow z
528
 label_permissions_report: Prehľad práv
529
 label_watched_issues: Sledované úlohy
530
 label_related_issues: Súvisiace úlohy
531
 label_applied_status: Použitý stav
532
 label_loading: Nahrávam ...
533
 label_relation_new: Nová súvislosť
534
 label_relation_delete: Odstrániť súvislosť
535
 label_relates_to: súvisiací s
536
 label_duplicates: duplicity
537
 label_blocks: blokovaný
538
 label_blocked_by: zablokovaný
539
 label_precedes: predcháza
540
 label_follows: následuje
541
 label_end_to_start: od konca na začiatok
542
 label_end_to_end: od konca do konca
543
 label_start_to_start: od začiatku do začiatku
544
 label_start_to_end: od začiatku do konca
545
 label_stay_logged_in: Zostať prihlásený
546
 label_disabled: zakazané
547
 label_show_completed_versions: Ukázať dokončené verzie
548
 label_me: ja
549
 label_board: Fórum
550
 label_board_new: Nové fórum
551
 label_board_plural: Fóra
552
 label_topic_plural: Témy
553
 label_message_plural: Správy
554
 label_message_last: Posledná správa
555
 label_message_new: Nová správa
556
 label_message_posted: Správa pridaná
557
 label_reply_plural: Odpovede
558
 label_send_information: Zaslať informácie o účte užívateľa
559
 label_year: Rok
560
 label_month: Mesiac
561
 label_week: Týžden
562
 label_date_from: Od
563
 label_date_to: Do
564
 label_language_based: Podľa výchozieho jazyka
565
 label_sort_by: "Zoradenie podľa {{value}}"
566
 label_send_test_email: Poslať testovací email
567
 label_feeds_access_key_created_on: "Prístupový klúč pre RSS bol vytvorený pred {{value}}"
568
 label_module_plural: Moduly
569
 label_added_time_by: "Pridané užívateľom {{author}} pred {{age}}"
570
 label_updated_time: "Aktualizované pred {{value}}"
571
 label_jump_to_a_project: Zvoliť projekt...
572
 label_file_plural: Súbory
573
 label_changeset_plural: Sady zmien
574
 label_default_columns: Východzie stĺpce
575
 label_no_change_option: (bez zmeny)
576
 label_bulk_edit_selected_issues: Skupinová úprava vybraných úloh
577
 label_theme: Téma
578
 label_default: Východzí
579
 label_search_titles_only: Vyhľadávať iba v názvoch
580
 label_user_mail_option_all: "Pre všetky události všetkých mojích projektov"
581
 label_user_mail_option_selected: "Pre všetky události vybraných projektov"
582
 label_user_mail_option_none: "Len pre události, ktoré sledujem alebo sa ma týkajú"
583
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasielať informácie o mnou vytvorených zmenách"
584
 label_registration_activation_by_email: aktivácia účtu emailom
585
 label_registration_manual_activation: manuálna aktivácia účtu
586
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivácia účtu
587
 label_display_per_page: "{{value}} na stránku"
588
 label_age: Vek
589
 label_change_properties: Zmeniť vlastnosti
590
 label_general: Všeobecné
591
 label_more: Viac
592
 label_scm: SCM
593
 label_plugins: Pluginy
594
 label_ldap_authentication: Autentifikácia LDAP
595
 label_downloads_abbr: D/L
596
 label_optional_description: Voliteľný popis
597
 label_add_another_file: Pridať ďaľší súbor
598
 label_preferences: Nastavenia
599
 label_chronological_order: V chronologickom poradí
600
 label_reverse_chronological_order: V obrátenom chronologickom poradí
601
 
602
 button_login: Prihlásiť
603
 button_submit: Potvrdiť
604
 button_save: Uložiť
605
 button_check_all: Označiť všetko
606
 button_uncheck_all: Odznačiť všetko
607
 button_delete: Odstrániť
608
 button_create: Vytvoriť
609
 button_test: Test
610
 button_edit: Upraviť
611
 button_add: Pridať
612
 button_change: Zmeniť
613
 button_apply: Použiť
614
 button_clear: Zmazať
615
 button_lock: Zamknúť
616
 button_unlock: Odomknúť
617
 button_download: Stiahnúť
618
 button_list: Vypísať
619
 button_view: Zobraziť
620
 button_move: Presunúť
621
 button_back: Naspäť
622
 button_cancel: Storno
623
 button_activate: Aktivovať
624
 button_sort: Zoradenie
625
 button_log_time: Pridať čas
626
 button_rollback: Naspäť k tejto verzii
627
 button_watch: Sledovať
628
 button_unwatch: Nesledovať
629
 button_reply: Odpovedať
630
 button_archive: Archivovať
631
 button_unarchive: Odarchivovať
632
 button_reset: Reset
633
 button_rename: Premenovať
634
 button_change_password: Zmeniť heslo
635
 button_copy: Kopírovať
636
 button_annotate: Komentovať
637
 button_update: Aktualizovať
638
 button_configure: Konfigurovať
639
 
640
 status_active: aktívny
641
 status_registered: registrovaný
642
 status_locked: uzamknutý
643
 
644
 text_select_mail_notifications: Vyberte akciu, pri ktorej bude zaslané upozornenie emailom
645
 text_regexp_info: napr. ^[A-Z0-9]+$
646
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
647
 text_project_destroy_confirmation: Ste si istý, že chcete odstránit tento projekt a všetky súvisiace dáta ?
648
 text_workflow_edit: Vyberte rolu a frontu k úprave workflow
649
 text_are_you_sure: Ste si istý?
650
 text_tip_task_begin_day: úloha začína v tento deň
651
 text_tip_task_end_day: úloha končí v tento deň
652
 text_tip_task_begin_end_day: úloha začína a končí v tento deň
653
 text_project_identifier_info: 'Povolené znaky malé písmena (a-z), čísla a pomlčka.<br />Po uložení nieje možné identifikátor zmeniť.'
654
 text_caracters_maximum: "{{count}} znakov maximálne."
655
 text_caracters_minimum: "Musí byť aspoň {{count}} znaky/ov dlhé."
656
 text_length_between: "Dĺžka medzi {{min}} {{max}} znakmi."
657
 text_tracker_no_workflow: Pre tuto frontu nieje definovaný žiadný workflow
658
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
659
 text_comma_separated: Je povolené viacero hodnôt (oddelené navzájom čiarkou).
660
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazovať a upravovať úlohy v správach s následovnym obsahom
661
 text_issue_added: "úloha {{id}} bola vytvorená užívateľom {{author}}."
662
 text_issue_updated: "Úloha {{id}} byla aktualizovaná užívateľom {{author}}."
663
 text_wiki_destroy_confirmation: Naozaj si prajete odstrániť túto Wiki a celý jej obsah?
664
 text_issue_category_destroy_question: "Niektoré úlohy ({{count}}) priradené k tejto kategórii. Čo chtete s nimi spraviť?"
665
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušiť priradenie ku kategórii
666
 text_issue_category_reassign_to: Priradiť úlohy do tejto kategórie
667
 text_user_mail_option: "U projektov, které neboli vybrané, budete dostávať oznamenie iba o vašich či o sledovaných položkách (napr. o položkách, ktorých ste autor, alebo ku ktorým ste priradený/á)."
668
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úloh ani workflow neboli zatiaľ nakonfigurované.\nVelmi doporučujeme nahrať východziu konfiguráciu. Potom si môžete všetko upraviť"
669
 text_load_default_configuration: Nahrať východziu konfiguráciu
670
 text_status_changed_by_changeset: "Aktualizované v sade zmien {{value}}."
671
 text_issues_destroy_confirmation: 'Naozaj si prajete odstrániť všetky zvolené úlohy?'
672
 text_select_project_modules: 'Aktivne moduly v tomto projekte:'
673
 text_default_administrator_account_changed: Zmenené výchozie nastavenie administrátorského účtu
674
 text_file_repository_writable: Povolený zápis do repozitára
675
 text_rmagick_available: RMagick k dispozícií (voliteľné)
676
 text_destroy_time_entries_question: U úloh, které chcete odstraniť, je evidované %.02f práce. Čo chcete vykonať?
677
 text_destroy_time_entries: Odstrániť evidované hodiny.
678
 text_assign_time_entries_to_project: Priradiť evidované hodiny projektu
679
 text_reassign_time_entries: 'Preradiť evidované hodiny k tejto úlohe:'
680
 
681
 default_role_manager: Manažér
682
 default_role_developper: Vývojár
683
 default_role_reporter: Reportér
684
 default_tracker_bug: Chyba
685
 default_tracker_feature: Rozšírenie
686
 default_tracker_support: Podpora
687
 default_issue_status_new: Nový
688
 default_issue_status_in_progress: In Progress
689
 default_issue_status_resolved: Vyriešený
690
 default_issue_status_feedback: Čaká sa
691
 default_issue_status_closed: Uzavrený
692
 default_issue_status_rejected: Odmietnutý
693
 default_doc_category_user: Užívateľská dokumentácia
694
 default_doc_category_tech: Technická dokumentácia
695
 default_priority_low: Nízká
696
 default_priority_normal: Normálna
697
 default_priority_high: Vysoká
698
 default_priority_urgent: Urgentná
699
 default_priority_immediate: Okamžitá
700
 default_activity_design: Design
701
 default_activity_development: Vývoj
702
 
703
 enumeration_issue_priorities: Priority úloh
704
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentov
705
 enumeration_activities: Aktivity (sledovanie času)
706
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje alebo nemôže byť komentovaná."
707
 label_planning: Plánovanie
708
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojekt(y): {{value}} budú takisto vymazané."
709
 label_and_its_subprojects: "{{value}} a jeho podprojekty"
710
 mail_body_reminder: "{{count}} úloha(y), ktorá(é) je(sú) vám priradený(é), ma(jú) byť hotova(é) za {{days}} dní:"
711
 mail_subject_reminder: "{{count}} úloha(y) ma(jú) byť hotova(é) za pár dní"
712
 text_user_wrote: "{{value}} napísal:"
713
 label_duplicated_by: duplikovaný
714
 setting_enabled_scm: Zapnúť SCM
715
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Prenastaviť na túto hodnotu:'
716
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objekty nastavené na túto hodnotu."
717
 label_incoming_emails: Príchádzajúce emaily
718
 label_generate_key: Vygenerovať kľúč
719
 setting_mail_handler_api_enabled: Zapnúť Webovú Službu (WS) pre príchodzie emaily
720
 setting_mail_handler_api_key: API kľúč
721
 text_email_delivery_not_configured: "Doručenie emailov nieje nastavené, notifikácie vypnuté.\nNastavte váš SMTP server v config/email.yml a reštartnite aplikáciu pre aktiváciu funkcie."
722
 field_parent_title: Nadradená stránka
723
 label_issue_watchers: Pozorovatelia
724
 setting_commit_logs_encoding: Kódovanie prenášaných správ
725
 button_quote: Citácia
726
 setting_sequential_project_identifiers: Generovať sekvenčné identifikátory projektov
727
 notice_unable_delete_version: Verzia nemôže byť zmazaná
728
 label_renamed: premenované
729
 label_copied: kopírované
730
 setting_plain_text_mail: Len jednoduchý text (bez HTML)
731
 permission_view_files: Zobrazenie súborov
732
 permission_edit_issues: Úprava úloh
733
 permission_edit_own_time_entries: Úprava vlastných zaznamov o strávenom čase
734
 permission_manage_public_queries: Správa verejných otáziek
735
 permission_add_issues: Pridanie úlohy
736
 permission_log_time: Zaznamenávanie stráveného času
737
 permission_view_changesets: Zobrazenie sád zmien
738
 permission_view_time_entries: Zobrazenie stráveného času
739
 permission_manage_versions: Správa verzií
740
 permission_manage_wiki: Správa Wiki 
741
 permission_manage_categories: Správa kategórií úloh
742
 permission_protect_wiki_pages: Ochrana Wiki strániek
743
 permission_comment_news: Komentovanie noviniek
744
 permission_delete_messages: Mazanie správ
745
 permission_select_project_modules: Voľba projektových modulov
746
 permission_manage_documents: Správa dokumentov
747
 permission_edit_wiki_pages: Úprava Wiki strániek
748
 permission_add_issue_watchers: Pridanie pozorovateľov
749
 permission_view_gantt: Zobrazenie Ganttovho diagramu
750
 permission_move_issues: Presun úloh
751
 permission_manage_issue_relations: Správa vzťahov medzi úlohami
752
 permission_delete_wiki_pages: Mazanie Wiki strániek
753
 permission_manage_boards: Správa diskusií
754
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazanie Wiki príloh
755
 permission_view_wiki_edits: Zobrazenie Wiki úprav
756
 permission_add_messages: Pridanie správ
757
 permission_view_messages: Zobrazenie správ
758
 permission_manage_files: Správa súborov
759
 permission_edit_issue_notes: Úprava poznámok úlohy
760
 permission_manage_news: Správa noviniek
761
 permission_view_calendar: Zobrazenie kalendára
762
 permission_manage_members: Správa členov
763
 permission_edit_messages: Úprava správ
764
 permission_delete_issues: Mazanie správ
765
 permission_view_issue_watchers: Zobrazenie zoznamu pozorovateľov
766
 permission_manage_repository: Správa repozitára
767
 permission_commit_access: Povoliť prístup
768
 permission_browse_repository: Prechádzanie repozitára
769
 permission_view_documents: Zobrazenie dokumentov
770
 permission_edit_project: Úprava projektu
771
 permission_add_issue_notes: Pridanie poznámky úlohy
772
 permission_save_queries: Uloženie otáziek
773
 permission_view_wiki_pages: Zobrazenie Wiki strániek
774
 permission_rename_wiki_pages: Premenovanie Wiki strániek
775
 permission_edit_time_entries: Úprava záznamov o strávenom čase
776
 permission_edit_own_issue_notes: Úprava vlastných poznámok úlohy
777
 setting_gravatar_enabled: Použitie užívateľských Gravatar ikon
778
 permission_edit_own_messages: Úprava vlastných správ
779
 permission_delete_own_messages: Mazanie vlastných správ
780
 text_repository_usernames_mapping: "Vyberte alebo upravte mapovanie medzi užívateľmi systému Redmine a užívateľskými menami nájdenými v logu repozitára.\nUžívatelia s rovnakým prihlasovacím menom alebo emailom v systéme Redmine a repozitára mapovaní automaticky."
781
 label_example: Príklad
782
 label_user_activity: "Aktivita užívateľa {{value}}"
783
 label_updated_time_by: "Aktualizované užívateľom {{author}} pred {{age}}"
784
 text_diff_truncated: '... Tento rozdielový výpis bol skratený, pretože prekračuje maximálnu veľkosť, ktorá môže byť zobrazená.'
785
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximálne množstvo zobrazených riadkov rozdielového výpisu
786
 text_plugin_assets_writable: Adresár pre pluginy s možnosťou zápisu
787
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} súbor(y) nemohol(li) byť uložené."
788
 field_editable: Editovateľné
789
 label_display: Zobrazenie
790
 button_create_and_continue: Vytvoriť a pokračovať
791
 text_custom_field_possible_values_info: 'Jeden riadok pre každú hodnotu'
792
 setting_repository_log_display_limit: Maximálne množstvo revizií zobrazené v logu
793
 setting_file_max_size_displayed: Maximálna veľkosť textových súborov zobrazených priamo na stránke
794
 field_watcher: Pozorovateľ
795
 setting_openid: Povoliť OpenID prihlasovanie a registráciu
796
 field_identity_url: OpenID URL
797
 label_login_with_open_id_option: alebo sa prihlásiť pomocou OpenID
798
 field_content: Obsah
799
 label_descending: Zostupné
800
 label_sort: Zoradenie
801
 label_ascending: Rastúce
802
 label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
803
 label_greater_or_equal: ">="
804
 label_less_or_equal: <=
805
 text_wiki_page_destroy_question: Táto stránka má {{descendants}} podstránku/y a potomka/ov. Čo chcete vykonať?
806
 text_wiki_page_reassign_children: Preradiť podstránky k tejto hlavnej stránke
807
 text_wiki_page_nullify_children: Zachovať podstránky ako hlavné stránky
808
 text_wiki_page_destroy_children: Vymazať podstránky a všetkých ich potomkov
809
 setting_password_min_length: Minimálna dĺžka hesla
810
 field_group_by: Skupinové výsledky podľa
811
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' Wiki stránka bola aktualizovaná"
812
 label_wiki_content_added: Wiki stránka pridaná
813
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' Wiki stránka bola pridaná"
814
 mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' Wiki stránka bola pridaná užívateľom {{author}}.
815
 permission_add_project: Vytvorenie projektu
816
 label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizovaná
817
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki stránka '{{page}}' bola aktualizovaná užívateľom {{author}}.
818
 setting_repositories_encodings: Kódovanie repozitára
819
 setting_new_project_user_role_id: Rola dána non-admin užívateľovi, ktorý vytvorí projekt
820
 label_view_all_revisions: Zobraziť všetkz revízie
821
 label_tag: Tag
822
 label_branch: Vetva
823
 error_no_tracker_in_project: K tomuto projektu nieje priradená žiadna fronta. Prosím skontrolujte nastavenie projektu.
824
 error_no_default_issue_status: Nieje definovaný východzí stav úlohy. Prosím skontrolujte vase nastavenie (Choďte na "Administrácia -> Stavz úloh").
825
 text_journal_changed: "{{label}} zmenené z {{old}} na {{new}}"
826
 text_journal_set_to: "{{label}} nastavené na {{value}}"
827
 text_journal_deleted: "{{label}} zmazané ({{old}})"
828
 label_group_plural: Skupiny
829
 label_group: Skupina
830
 label_group_new: Nová skupina
831
 label_time_entry_plural: Strávený čas
832
 text_journal_added: "{{label}} {{value}} pridané"
833
 field_active: Aktívne
834
 enumeration_system_activity: Aktivita systému
835
 permission_delete_issue_watchers: Odstrániť pozorovateľov
836
 version_status_closed: zavreté
837
 version_status_locked: uzavreté
838
 version_status_open: otvorené
839
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úloha priradená uzavretej verzií nemôže byť znovu-otvorená
840
 label_user_anonymous: Anonym
841
 button_move_and_follow: Presunúť a následovať
842
 setting_default_projects_modules: Prednastavené aktívne moduly pre nové projekty
843
 setting_gravatar_default: Východzí Gravatar obrázok
844
 field_sharing: Zdieľanie
845
 label_version_sharing_hierarchy: S hierarchiou projektu
846
 label_version_sharing_system: So všetkými projektami
847
 label_version_sharing_descendants: S podprojektami
848
 label_version_sharing_tree: S projektovým stromom
849
 label_version_sharing_none: Nezdielané
850
 error_can_not_archive_project: Tento projekt nemôže byť archivovaný
851
 button_duplicate: Duplikovať
852
 button_copy_and_follow: Kopírovať a následovať
853
 label_copy_source: Zdroj
854
 setting_issue_done_ratio: Vyrátať pomer vypracovania úlohy s
855
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Použiť stav úlohy
856
 error_issue_done_ratios_not_updated: Stav vypracovania úlohy neaktualizovaný.
857
 error_workflow_copy_target: Prosím zvoľte cieľovú frontu(y) a rolu(e)
858
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Použiť pole úlohy
859
 label_copy_same_as_target: Rovnaké ako cieľ
860
 label_copy_target: Cieľ
861
 notice_issue_done_ratios_updated: Stav vypracovania úlohy aktualizovaný.
862
 error_workflow_copy_source: Prosím zvoľte zdrojovú frontu alebo rolu
863
 label_update_issue_done_ratios: Aktualizácia stavu úloh
864
 setting_start_of_week: Štart pracovného týždňa v
865
 permission_view_issues: Zobraziť úlohy
866
 label_display_used_statuses_only: Zobraziť len stavy, ktoré sú priradené k tejto fronte
867
 label_revision_id: Revízia {{value}}
868
 label_api_access_key: API prístupový kľúč
869
 label_api_access_key_created_on: API prístupový kľúč vytvorený pred {{value}}
870
 label_feeds_access_key: RSS prístupový kľúč
871
 notice_api_access_key_reseted: Váš API prístupový kľúč bol resetovaný.
872
 setting_rest_api_enabled: Zapnúť REST web službu
873
 label_missing_api_access_key: API prístupový kľuč nenájdený
874
 label_missing_feeds_access_key: RSS prístupový kľúč nenájdený
875
 button_show: Zobraziť
876
 text_line_separated: Možnosť viacerých hodnôt (jeden riadok pre každú hodnotu).
877
 setting_mail_handler_body_delimiters: Orezať emaily po následujúcich riadkoch
878
 permission_add_subprojects: Vytváranie podprojektov
879
 label_subproject_new: Nový podprojekt
880
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
881
  Práve sa pokúšate o odstránenie niektorých alebo všetkých prístupových práv a možno nebudete mať možnost naďalej upravovať tento projekt.
882
  Ste si istý(á), že chcete pokračovat? 
883
 label_close_versions: Uzavrieť ukončené verzie
884
 label_board_sticky: Sticky
885
 label_board_locked: Uzamknuté
886
 permission_export_wiki_pages: Exportovať WiKi stránky
887
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
888
 permission_manage_project_activities: Nastavovať aktivity projektu
889
 error_unable_delete_issue_status: Nieje možné zmeniť stav úlohy
890
 label_profile: Profil
891
 permission_manage_subtasks: Nastavovať podúlohy
892
 field_parent_issue: Nadradená úloha
893
 label_subtask_plural: Podúlohy
894
 label_project_copy_notifications: Zaslať emailové upozornenie behom kopírovania projektu
895
 error_can_not_delete_custom_field: Nieje možné vymazať užívateľské pole
896
 error_unable_to_connect: Nieje možné vymazať ({{value}})
897
 error_can_not_remove_role: Táto roľa sa používa a nemôže byť vymazaná.
898
 error_can_not_delete_tracker: Táto fronta obsahuje úlohy a nemôže byť vymazaná.
  (1-1/1)