sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2010-05-07 15:19

Download (1.96 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
211 211
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
212 212
 error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
213 213
 error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
214
 error_can_not_delete_custom_field: Kan inte ta bort användardefinerat fält
215
 error_can_not_delete_tracker: Det finns ärenden av denna typ och den är därför inte möjlig att ta bort.
216
 error_can_not_remove_role: "Denna roll används och den är därför inte möjlig att ta bort."
214 217
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas på nytt'
215 218
 error_can_not_archive_project: Detta projekt kan inte arkiveras
216 219
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% klart inte uppdaterade."
217 220
 error_workflow_copy_source: 'Vänligen välj källans ärendetyp eller roll'
218 221
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
219 222
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
223
 error_unable_to_connect: Kan inte ansluta ({{value}})
220 224
 
221 225
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} fil(er) kunde inte sparas."
222 226
 
......
942 946
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
943 947
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
944 948
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
945
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
946
 error_unable_to_connect: Unable to connect ({{value}})
947
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
948
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.