no.yml.diff

Kai Olav Fredriksen, 2008-03-29 20:05

Download (2.54 KB)

View differences:

no.yml (working copy)
80 80
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfigurasjonen kunne ikke lastes inn: %s"
81 81
error_scm_not_found: "Elementet og/eller revisjonen eksisterer ikke i depoet."
82 82
error_scm_command_failed: "En feil oppstod under tilkobling til depoet: %s"
83
error_scm_annotate: "Elementet eksisterer ikke, eller kan ikke annoteres."
83
error_scm_annotate: "Elementet eksisterer ikke, eller kan ikke noteres."
84 84
error_issue_not_found_in_project: 'Saken eksisterer ikke, eller hører ikke til dette prosjektet'
85 85

  
86 86
mail_subject_lost_password: Ditt %s passord
......
137 137
field_is_in_chlog: Vises i endringslogg
138 138
field_is_in_roadmap: Vises i veikart
139 139
field_login: Brukernavn
140
field_mail_notification: E-post varsling
140
field_mail_notification: E-post-varsling
141 141
field_admin: Administrator
142 142
field_last_login_on: Sist innlogget
143 143
field_language: Språk
......
545 545
button_rename: Endre navn
546 546
button_change_password: Endre passord
547 547
button_copy: Kopier
548
button_annotate: Annotér
548
button_annotate: Notér
549 549
button_update: Oppdater
550 550
button_configure: Konfigurer
551 551

  
......
565 565
text_tip_task_begin_day: oppgaven starter denne dagen
566 566
text_tip_task_end_day: oppgaven avsluttes denne dagen
567 567
text_tip_task_begin_end_day: oppgaven starter og avsluttes denne dagen
568
text_project_identifier_info: 'Små bokstaver (a-z), nummer og binde-/understrek tillat.<br />Identifikatoren kan ikke endres etter den er lagret.'
568
text_project_identifier_info: 'Små bokstaver (a-z), nummer og bindestrek tillatt.<br />Identifikatoren kan ikke endres etter den er lagret.'
569 569
text_caracters_maximum: %d tegn maksimum.
570 570
text_caracters_minimum: Må være minst %d tegn langt.
571 571
text_length_between: Lengde mellom %d og %d tegn.
......
586 586
text_issues_destroy_confirmation: 'Er du sikker på at du vil slette valgte sak(er) ?'
587 587
text_select_project_modules: 'Velg moduler du vil aktivere for dette prosjektet:'
588 588
text_default_administrator_account_changed: Standard administrator-konto er endret
589
text_file_repository_writable: Fil-depotet er skrivbart
590
text_rmagick_available: RMagick tilgjengelig (valgfritt)
589
text_file_repository_writable: Fil-arkivet er skrivbart
590
text_rmagick_available: RMagick er tilgjengelig (valgfritt)
591 591
text_destroy_time_entries_question: %.02f timer er ført på sakene du er i ferd med å slette. Hva vil du gjøre ?
592 592
text_destroy_time_entries: Slett førte timer
593 593
text_assign_time_entries_to_project: Overfør førte timer til prosjektet