sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2010-06-23 11:18

Download (1.25 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
203 203
 notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
204 204
 notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
205 205
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
206
 notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
206 207
 notice_issue_done_ratios_updated: % klart uppdaterade.
207 208
 
208 209
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: {{value}}"
......
689 690
 label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
690 691
 label_issue_tracking: Ärendeuppföljning
691 692
 label_spent_time: Spenderad tid
693
 label_overall_spent_time: Total tid spenderad
692 694
 label_f_hour: "{{value}} timme"
693 695
 label_f_hour_plural: "{{value}} timmar"
694 696
 label_time_tracking: Tidsuppföljning
......
951 953
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
952 954
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
953 955
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
954
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
955
 label_overall_spent_time: Overall spent time