sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2010-10-25 11:43

Download (3.76 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
195 195
 notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller är borttagen.
196 196
 notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
197 197
 notice_not_authorized: Du saknar behörighet att komma åt den här sidan.
198
 notice_not_authorized_archived_project: Projektet du försöker komma åt har arkiverats.
198 199
 notice_email_sent: "Ett mail skickades till {{value}}"
199 200
 notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades ({{value}})"
200 201
 notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-nyckel återställdes.
......
339 340
 field_group_by: Gruppera resultat efter
340 341
 field_sharing: Delning
341 342
 field_parent_issue: Förälderaktivitet
343
 field_member_of_group: Tilldelad användares grupp
344
 field_assigned_to_role: Tilldelad användares roll
345
 field_text: Textfält
342 346
 
343 347
 setting_app_title: Applikationsrubrik
344 348
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......
393 397
 setting_start_of_week: Första dagen i veckan
394 398
 setting_rest_api_enabled: Aktivera REST webbtjänst
395 399
 setting_cache_formatted_text: Cacha formaterad text
400
 setting_default_notification_option: Standard notifieringsalternativ
396 401
 
397 402
 permission_add_project: Skapa projekt
398 403
 permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
......
768 773
 label_search_titles_only: Sök endast i titlar
769 774
 label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
770 775
 label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
776
 label_user_mail_option_none: Inga händelser
777
 label_user_mail_option_only_my_events: Endast för saker jag bevakar eller är inblandad i
778
 label_user_mail_option_only_assigned: Endast för saker jag är tilldelad
779
 label_user_mail_option_only_owner: Endast för saker jag äger
771 780
 label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
772 781
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
773 782
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
......
829 838
 button_create_and_continue: Skapa och fortsätt
830 839
 button_test: Testa
831 840
 button_edit: Ändra
841
 button_edit_associated_wikipage: "Ändra associerad Wikisida: {{page_title}}"
832 842
 button_add: Lägg till
833 843
 button_change: Ändra
834 844
 button_apply: Verkställ
......
880 890
 text_subprojects_destroy_warning: "Alla underprojekt: {{value}} kommer också tas bort."
881 891
 text_workflow_edit: Välj en roll och en ärendetyp för att ändra arbetsflöde
882 892
 text_are_you_sure: Är du säker ?
893
 text_are_you_sure_with_children: Ta bort ärende och alla underärenden?
883 894
 text_journal_changed: "{{label}} ändrad från {{old}} till {{new}}"
884 895
 text_journal_set_to: "{{label}} satt till {{value}}"
885 896
 text_journal_deleted: "{{label}} borttagen ({{old}})"
......
957 968
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
958 969
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
959 970
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
960
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: {{page_title}}"
961
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
962
 field_text: Text field
963
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
964
 setting_default_notification_option: Default notification option
965
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
966
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
967
 label_user_mail_option_none: No events
968
 field_member_of_group: Assignee's group
969
 field_assigned_to_role: Assignee's role
970
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.