sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2010-11-01 09:04

Download (1.92 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
308 308
 field_attr_lastname: Efternamnsattribut
309 309
 field_attr_mail: Mailattribut
310 310
 field_onthefly: Skapa användare on-the-fly
311
 field_start_date: Startdatum
311 312
 field_done_ratio: % Klart
312 313
 field_auth_source: Autentiseringsläge
313 314
 field_hide_mail: Dölj min mailadress
......
826 827
 label_profile: Profil
827 828
 label_subtask_plural: Underaktiviteter
828 829
 label_project_copy_notifications: Skicka mailnotifieringar när projektet kopieras
830
 label_principal_search: "Sök efter användare eller grupp:"
831
 label_user_search: "Sök efter användare:"
829 832
 
830 833
 button_login: Logga in
831 834
 button_submit: Skicka
......
894 897
 text_journal_set_to: "{{label}} satt till {{value}}"
895 898
 text_journal_deleted: "{{label}} borttagen ({{old}})"
896 899
 text_journal_added: "{{label}} {{value}} tillagd"
897
 text_tip_issue_begin_day: arbetsuppgift som börjar denna dag
898
 text_tip_issue_end_day: arbetsuppgift som slutar denna dag
899
 text_tip_issue_begin_end_day: arbetsuppgift börjar och slutar denna dag
900
 text_tip_issue_begin_day: ärende som börjar denna dag
901
 text_tip_issue_end_day: ärende som slutar denna dag
902
 text_tip_issue_begin_end_day: ärende som börjar och slutar denna dag
900 903
 text_project_identifier_info: 'Små bokstäver (a-z), siffror och streck tillåtna.<br />När den är sparad kan identifieraren inte ändras.'
901 904
 text_caracters_maximum: "max {{count}} tecken."
902 905
 text_caracters_minimum: "Måste vara minst {{count}} tecken lång."
......
967 970
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
968 971
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
969 972
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
970
 field_start_date: Start date
971
 label_principal_search: "Search for user or group:"
972
 label_user_search: "Search for user:"