Project

General

Profile

RE: Contacts plugin » cs.yml

Martin Belobrad, 2010-12-28 21:55

 
1
cs:
2
 contacts_title: Kontakty
3
 
4
 label_contacts_view_all: Zobraz všechny kontakty
5
 label_contact_files: Soubory
6
 label_task_plural: Úkoly
7
 label_contact_background_info: Poznámky o kontaktu
8
 label_contact: Kontakt
9
 label_company: Společnost  
10
 label_contact_plural: Kontakty
11
 label_contact_information: Informace o kontaktu
12
 label_contact_edit_information: Úprava kontaktních informací
13
 label_edit_tags: Upravit štítky
14
 label_contact_view: Zobrazit
15
 label_contact_list: Seznam
16
 label_contact_new: Nový
17
 label_at_company: v
18
 label_last_notes: Poslední poznámky
19
 label_tags_plural: Štítky
20
 label_contact_tag: Štítek
21
 label_time_ago: před
22
 label_add_note_plural: Přidat poznámky k
23
 label_note_plural: Poznámky
24
 label_company_employees: Zaměstnanci
25
 label_add_tags_rule: oddělit čárkami
26
 label_search: Vyhledat podle jména
27
 label_note_for: Poznámka pro
28
 label_show_on_map: Zobrazit na mapě
29
 label_add_another_phone: přidat telefon 
30
 label_contact_note_plural: Všechny poznámky
31
 label_remove: smazat
32
 label_related_contacts: Související kontakty
33
 label_assigned_to: Odpovědný
34
 label_issue_added: Issue added
35
 label_add_emails_rule: oddělit čárkami
36
 label_add_phones_rule: oddělit čárkami
37
  
38
 label_note_show_extras: Pokročilé (soubory, datum)
39
 label_note_hide_extras: Skrýt pokročilé 
40
 label_note_added: Poznámka úspěšně pŕidána
41

  
42
 label_deal_plural: Nabídky
43
 label_contractor_plural: Zprostředkovatelé
44
 label_deal: Nabídka
45
 label_deal_new: Nová nabídka
46
 label_deal_edit_information: Upravit informace o nabídce
47
 label_deal_change_status: Změnit stav
48
 label_deal_pending: Čeká
49
 label_deal_won: Přijata
50
 label_deal_lost: Odmítnuta
51
 
52

  
53
 field_note_date: Datum poznámky
54
 
55
 field_deal_name: Jméno
56
 field_deal_background: Poznámky k nabídce
57
 field_deal_contact: Contact  
58
 field_deal_price: Sum 
59
 field_price: Sum 
60
 
61
 field_contact_avatar: Avatar
62
 field_contact_is_company: Kontakt na společnost
63
 field_contact_name: Jméno
64
 field_contact_last_name: Příjmení
65
 field_contact_first_name: Jméno
66
 field_contact_middle_name: Prostřední jméno
67
 field_contact_job_title: Pracovní pozice
68
 field_contact_company: Společnost
69
 field_contact_address: Adresa
70
 field_contact_phone: Telefon
71
 field_contact_email: Email
72
 field_contact_website: Webová stránka
73
 field_contact_skype: Skype
74
 field_contact_status: Status  
75
 field_contact_background: Poznámky ke kontaktu  
76
 field_contact_tag_names: Štítky 
77
 field_first_name: Jméno
78
 field_last_name: Příjmení
79
 field_company: Společnost
80
 field_birthday: Narozeniny   
81
 field_contact_department: Oddělení
82
 
83
 field_company_field: Industry 
84
 
85
 button_add_note: Přidat poznámku
86
 notice_successful_save: Uloženo
87
 notice_successful_add: Vytvořeno
88
 notice_unsuccessful_save: Chyba při uložení
89
 
90
 project_module_contacts_module: Kontakty
91
 
92
 permission_view_contacts: Zobrazit kontakty
93
 permission_edit_contacts: Upravit kontakty
94
 permission_delete_contacts: Smazat kontakty
95
 permission_view_deals: Zobrazit nabídky
96
 permission_edit_deals: Upravit nabídky
97
 permission_delete_deals: Smazat nabídky
98
 permission_add_notes: Přidat poznámky  
  (1-1/1)