Project

General

Profile

RE: XLS export plugin » cs.yml

Lubor Nosek, 2011-01-26 15:13

 
1
cs:
2
 label_plugin_xlse_relations: "Exportovat vazby"
3
 label_plugin_xlse_watchers: "Exportovat sledování"
4
 label_plugin_xlse_description: "Exportovat popis"
5
 label_plugin_xlse_time: "Exportovat strávený čas"
6
 label_plugin_xlse_attachments: "Vypsat přílohy"
7
 label_plugin_xlse_query_columns_only: "Exportovat pouze zvolené sloupce"
8
 label_plugin_xlse_group: "Rozdělit podle seskupení"
9
 label_plugin_xlse_generate_name: "Generovat název exportu"
10
 label_plugin_xlse_issues_limit: "Změnit horní mez exportu"
11
 label_plugin_xlse_issues_limit_help: "0 - použít výchozí"
12
 label_plugin_xlse_export_name: "Postfix názvu exportního souboru"
13
 
14
 label_plugin_xlse_settings_title: "Detaily exportu"
15
 label_plugin_xlse_button_export: "Export"
16
 label_plugin_xlse_button_back: "Zpět na úkoly"
17
 
18
 label_plugin_xlse_field_attachment: "Přílohy"
19
 
  (1-1/1)