updated_basque_translation.patch

Patch of the translation, as svn diff in trunk - Ales Zabala Alava, 2011-01-31 19:02

Download (9.06 KB)

View differences:

config/locales/eu.yml (working copy)
99 99
  errors:
100 100
   template:
101 101
    header:
102
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
103
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
102
     one:  "Errore batek %{model} hau godetzea galarazi du."
103
     other: "%{count} errorek %{model} hau gordetzea galarazi dute."
104 104
   messages:
105 105
    inclusion: "ez dago zerrendan"
106 106
    exclusion: "erreserbatuta dago"
......
125 125
    greater_than_start_date: "hasiera data baino handiagoa izan behar du"
126 126
    not_same_project: "ez dago proiektu berdinean"
127 127
    circular_dependency: "Erlazio honek mendekotasun zirkular bat sortuko luke"
128
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
128
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zeregin bat ezin da bere azpiataza batekin estekatu."
129 129

 
130 130
 actionview_instancetag_blank_option: Hautatu mesedez
131 131
 
......
277 277
 field_issue_to: Erlazionatutako zereginak
278 278
 field_delay: Atzerapena
279 279
 field_assignable: Arazoak rol honetara esleitu daitezke
280
 field_redirect_existing_links: Existitzen diren estelak berbideratu
280
 field_redirect_existing_links: Existitzen diren estekak berbideratu
281 281
 field_estimated_hours: Estimatutako denbora
282 282
 field_column_names: Zutabeak
283 283
 field_time_zone: Ordu zonaldea
......
318 318
 setting_cross_project_issue_relations: Zereginak proiektuen artean erlazionatzea baimendu
319 319
 setting_issue_list_default_columns: Zereginen zerrendan defektuz ikusten diren zutabeak
320 320
 setting_repositories_encodings: Biltegien kodeketak
321
 setting_commit_logs_encoding: Commit-en mezuen kodetzea
321
 setting_commit_logs_encoding: Commit-en egunkarien kodetzea
322 322
 setting_emails_footer: Eposten oina
323 323
 setting_protocol: Protokoloa
324 324
 setting_per_page_options: Orriko objektuen aukerak
......
363 363
 permission_delete_issues: Zereginak ezabatu
364 364
 permission_manage_public_queries: Galdera publikoak kudeatu
365 365
 permission_save_queries: Galderak gorde
366
 permission_view_gantt: Gantt diagrama ikusi
366
 permission_view_gantt: Gantt grafikoa ikusi
367 367
 permission_view_calendar: Egutegia ikusi
368 368
 permission_view_issue_watchers: Behatzaileen zerrenda ikusi
369 369
 permission_add_issue_watchers: Behatzaileak gehitu
......
441 441
 label_tracker: Aztarnaria
442 442
 label_tracker_plural: Aztarnariak
443 443
 label_tracker_new: Aztarnari berria
444
 label_workflow: Workflow
444
 label_workflow: Lan-fluxua
445 445
 label_issue_status: Zeregin egoera
446 446
 label_issue_status_plural: Zeregin egoerak
447 447
 label_issue_status_new: Egoera berria
......
506 506
 label_file_added: Fitxategia gehituta
507 507
 label_report: Berri ematea
508 508
 label_report_plural: Berri emateak
509
 label_news: Beria
509
 label_news: Berria
510 510
 label_news_new: Berria gehitu
511 511
 label_news_plural: Berriak
512 512
 label_news_latest: Azken berriak
......
553 553
 label_add_note: Oharra gehitu
554 554
 label_per_page: Orriko
555 555
 label_calendar: Egutegia
556
 label_months_from: months from
556
 label_months_from: hilabete noiztik
557 557
 label_gantt: Gantt
558 558
 label_internal: Barnekoa
559 559
 label_last_changes: "azken %{count} aldaketak"
......
784 784
 button_cancel: Ezeztatu
785 785
 button_activate: Gahitu
786 786
 button_sort: Ordenatu
787
 button_log_time: Denbora apuntatu
787
 button_log_time: Denbora erregistratu
788 788
 button_rollback: Itzuli bertsio honetara
789 789
 button_watch: Behatu
790 790
 button_unwatch: Behatzen utzi
......
824 824
 text_journal_set_to: "%{label}-k %{value} balioa hartu du"
825 825
 text_journal_deleted: "%{label} ezabatuta (%{old})"
826 826
 text_journal_added: "%{label} %{value} gehituta"
827
 text_tip_issue_begin_day: gaur hasten diren atazak
828
 text_tip_issue_end_day: gaur bukatzen diren atazak
829
 text_tip_issue_begin_end_day: gaur hasi eta bukatzen diren atazak
827
 text_tip_issue_begin_day: gaur hasten diren zereginak
828
 text_tip_issue_end_day: gaur bukatzen diren zereginak
829
 text_tip_issue_begin_end_day: gaur hasi eta bukatzen diren zereginak
830 830
 text_project_identifier_info: 'Letra xeheak (a-z), zenbakiak eta marrak erabil daitezke bakarrik.<br />Gorde eta gero identifikadorea ezin da aldatu.'
831 831
 text_caracters_maximum: "%{count} karaktere gehienez."
832 832
 text_caracters_minimum: "Gutxienez %{count} karaktereetako luzerakoa izan behar du."
......
895 895
 enumeration_doc_categories: Dokumentu kategoriak
896 896
 enumeration_activities: Jarduerak (denbora kontrola))
897 897
 enumeration_system_activity: Sistemako Jarduera
898
 label_board_sticky: Itxaskorra
898
 label_board_sticky: Itsaskorra
899 899
 label_board_locked: Blokeatuta
900 900
 permission_export_wiki_pages: Wiki orriak esportatu
901 901
 setting_cache_formatted_text: Formatudun testua katxeatu
......
903 903
 error_unable_delete_issue_status: Ezine da zereginaren egoera ezabatu
904 904
 label_profile: Profila
905 905
 permission_manage_subtasks: Azpiatazak kudeatu
906
 field_parent_issue: Guraso ataza
906
 field_parent_issue: Zeregin gurasoa
907 907
 label_subtask_plural: Azpiatazak
908 908
 label_project_copy_notifications: Proiektua kopiatzen den bitartean eposta jakinarazpenak bidali
909
 error_can_not_delete_custom_field: Ezin da eremu pertsonallizatua ezabatu
909
 error_can_not_delete_custom_field: Ezin da eremu pertsonalizatua ezabatu
910 910
 error_unable_to_connect: Ezin da konektatu (%{value})
911 911
 error_can_not_remove_role: Rol hau erabiltzen hari da eta ezin da ezabatu.
912 912
 error_can_not_delete_tracker: Aztarnari honek zereginak ditu eta ezin da ezabatu.
913
 field_principal: Principal
914
 label_my_page_block: My page block
915
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
916
 text_zoom_out: Zoom out
917
 text_zoom_in: Zoom in
918
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
919
 label_overall_spent_time: Overall spent time
920
 field_time_entries: Log time
913
 field_principal: Ekintzaile
914
 label_my_page_block: "Nire orriko blokea"
915
 notice_failed_to_save_members: "Kidea(k) gordetzean errorea: %{errors}."
916
 text_zoom_out: Zooma txikiagotu
917
 text_zoom_in: Zooma handiagotu
918
 notice_unable_delete_time_entry: "Ezin da hautatutako denbora erregistroa ezabatu."
919
 label_overall_spent_time: Igarotako denbora guztira
920
 field_time_entries: "Denbora erregistratu"
921 921
 project_module_gantt: Gantt
922
 project_module_calendar: Calendar
923
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
924
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
925
 field_text: Text field
926
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
927
 setting_default_notification_option: Default notification option
928
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
929
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
930
 label_user_mail_option_none: No events
931
 field_member_of_group: Assignee's group
932
 field_assigned_to_role: Assignee's role
933
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
934
 label_principal_search: "Search for user or group:"
935
 label_user_search: "Search for user:"
936
 field_visible: Visible
937
 setting_emails_header: Emails header
938
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
939
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
940
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
941
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
942
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
922
 project_module_calendar: Egutegia
923
 button_edit_associated_wikipage: "Esleitutako wiki orria editatu: %{page_title}"
924
 text_are_you_sure_with_children: "Zeregina eta azpi zeregin guztiak ezabatu?"
925
 field_text: Testu eremua
926
 label_user_mail_option_only_owner: "Jabea naizen gauzetarako barrarik"
927
 setting_default_notification_option: "Lehenetsitako ohartarazpen aukera"
928
 label_user_mail_option_only_my_events: "Behatzen ditudan edo partaide naizen gauzetarako bakarrik"
929
 label_user_mail_option_only_assigned: "Niri esleitutako gauzentzat bakarrik"
930
 label_user_mail_option_none: "Gertakaririk ez"
931
 field_member_of_group: "Esleituta duenaren taldea"
932
 field_assigned_to_role: "Esleituta duenaren rola"
933
 notice_not_authorized_archived_project: "Atzitu nahi duzun proiektua artxibatua izan da."
934
 label_principal_search: "Bilatu erabiltzaile edo taldea:"
935
 label_user_search: "Erabiltzailea bilatu:"
936
 field_visible: Ikusgai
937
 setting_emails_header: "Eposten goiburua"
938
 setting_commit_logtime_activity_id: "Erregistratutako denboraren jarduera"
939
 text_time_logged_by_changeset: "%{value} aldaketan egindakoa."
940
 setting_commit_logtime_enabled: "Erregistrutako denbora gaitu"
941
 notice_gantt_chart_truncated: Grafikoa moztu da bistara daitekeen elementuen kopuru maximoa gainditu delako (%{max})
942
 setting_gantt_items_limit: "Gantt grafikoan bistara daitekeen elementu kopuru maximoa"