cs.yml

Michal Gebauer, 2011-02-01 00:51

Download (41.4 KB)

 
1
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
2
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
3
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
4
# Based on original CZ translation by Jan Kadleček
5
cs:
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
7
 direction: ltr
8
 date:
9
  formats:
10
   # Use the strftime parameters for formats.
11
   # When no format has been given, it uses default.
12
   # You can provide other formats here if you like!
13
   default: "%Y-%m-%d"
14
   short: "%b %d"
15
   long: "%B %d, %Y"
16
   
17
  day_names: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]
18
  abbr_day_names: [Ne, Po, Út, St, Čt, Pá, So]
19
   
20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
21
  month_names: [~, Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec]
22
  abbr_month_names: [~, Led, Úno, Bře, Dub, Kvě, Čer, Čec, Srp, Zář, Říj, Lis, Pro]
23
  # Used in date_select and datime_select.
24
  order: [ :year, :month, :day ]
25

  
26
 time:
27
  formats:
28
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
29
   time: "%H:%M"
30
   short: "%d %b %H:%M"
31
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
32
  am: "dop."
33
  pm: "odp."
34
   
35
 datetime:
36
  distance_in_words:
37
   half_a_minute: "půl minuty"
38
   less_than_x_seconds:
39
    one:  "méně než sekunda"
40
    other: "méně než %{count} sekund"
41
   x_seconds:
42
    one:  "1 sekunda"
43
    other: "%{count} sekund"
44
   less_than_x_minutes:
45
    one:  "méně než minuta"
46
    other: "méně než %{count} minut"
47
   x_minutes:
48
    one:  "1 minuta"
49
    other: "%{count} minut"
50
   about_x_hours:
51
    one:  "asi 1 hodina"
52
    other: "asi %{count} hodin"
53
   x_days:
54
    one:  "1 den"
55
    other: "%{count} dnů"
56
   about_x_months:
57
    one:  "asi 1 měsíc"
58
    other: "asi %{count} měsíců"
59
   x_months:
60
    one:  "1 měsíc"
61
    other: "%{count} měsíců"
62
   about_x_years:
63
    one:  "asi 1 rok"
64
    other: "asi %{count} let"
65
   over_x_years:
66
    one:  "více než 1 rok"
67
    other: "více než %{count} roky"
68
   almost_x_years:
69
    one:  "témeř 1 rok"
70
    other: "téměř %{count} roky"
71

  
72
 number:
73
  # Výchozí formát pro čísla
74
  format:
75
   separator: "." 
76
   delimiter: ""
77
   precision: 3
78
  human:
79
   format:
80
    delimiter: ""
81
    precision: 1
82
   storage_units:
83
    format: "%n %u"
84
    units:
85
     byte:
86
      one: "Bajt"
87
      other: "Bajtů"
88
     kb: "kB"
89
     mb: "MB"
90
     gb: "GB"
91
     tb: "TB"
92

  
93
    
94
# Used in array.to_sentence.
95
 support:
96
  array:
97
   sentence_connector: "a"
98
   skip_last_comma: false
99
   
100
 activerecord:
101
  errors:
102
   template:
103
    header:
104
     one:  "1 chyba zabránila uložení %{model}"
105
     other: "%{count} chyb zabránilo uložení %{model}"
106
   messages:
107
    inclusion: "není zahrnuto v seznamu"
108
    exclusion: "je rezervováno"
109
    invalid: "je neplatné"
110
    confirmation: "se neshoduje s potvrzením"
111
    accepted: "musí být akceptováno"
112
    empty: "nemůže být prázdný"
113
    blank: "nemůže být prázdný"
114
    too_long: "je příliš dlouhý"
115
    too_short: "je příliš krátký"
116
    wrong_length: "má chybnou délku"
117
    taken: "je již použito"
118
    not_a_number: "není číslo"
119
    not_a_date: "není platné datum"
120
    greater_than: "musí být větší než %{count}"
121
    greater_than_or_equal_to: "musí být větší nebo rovno %{count}"
122
    equal_to: "musí být přesně %{count}"
123
    less_than: "musí být méně než %{count}"
124
    less_than_or_equal_to: "musí být méně nebo rovno %{count}"
125
    odd: "musí být liché"
126
    even: "musí být sudé"
127
    greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum"
128
    not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
129
    circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
130
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
131

  
132
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
133
 
134
 general_text_No: 'Ne'
135
 general_text_Yes: 'Ano'
136
 general_text_no: 'ne'
137
 general_text_yes: 'ano'
138
 general_lang_name: 'Čeština'
139
 general_csv_separator: ','
140
 general_csv_decimal_separator: '.'
141
 general_csv_encoding: UTF-8
142
 general_pdf_encoding: UTF-8
143
 general_first_day_of_week: '1'
144
 
145
 notice_account_updated: Účet byl úspěšně změněn.
146
 notice_account_invalid_creditentials: Chybné jméno nebo heslo
147
 notice_account_password_updated: Heslo bylo úspěšně změněno.
148
 notice_account_wrong_password: Chybné heslo
149
 notice_account_register_done: Účet byl úspěšně vytvořen. Pro aktivaci účtu klikněte na odkaz v emailu, který vám byl zaslán.
150
 notice_account_unknown_email: Neznámý uživatel.
151
 notice_can_t_change_password: Tento účet používá externí autentifikaci. Zde heslo změnit nemůžete.
152
 notice_account_lost_email_sent: Byl vám zaslán email s intrukcemi jak si nastavíte nové heslo.
153
 notice_account_activated: Váš účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit.
154
 notice_successful_create: Úspěšně vytvořeno.
155
 notice_successful_update: Úspěšně aktualizováno.
156
 notice_successful_delete: Úspěšně odstraněno.
157
 notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
158
 notice_file_not_found: Stránka na kterou se snažíte zobrazit neexistuje nebo byla smazána.
159
 notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
160
 notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
161
 notice_not_authorized_archived_project: Projekt ke kterému se snažíte přistupovat byl archivován.
162
 notice_email_sent: "Na adresu %{value} byl odeslán email"
163
 notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba (%{value})"
164
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k RSS byl resetován.
165
 notice_api_access_key_reseted: Váš API přístupový klíč byl resetován.
166
 notice_failed_to_save_issues: "Chyba při uložení %{count} úkolu(ů) z %{total} vybraných: %{ids}."
167
 notice_failed_to_save_members: "Nepodařilo se uložit člena(y): %{errors}."
168
 notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat"
169
 notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
170
 notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
171
 notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
172
 notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat čas ze záznamu.
173
 notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
174
 notice_gantt_chart_truncated: Graf byl oříznut, počet položek přesáhl limit pro zobrazení (%{max})
175
 
176
 error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: %{value}"
177
 error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
178
 error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: %{value}"
179
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
180
 error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
181
 error_no_tracker_in_project: Žádná fronta nebyla přiřazena tomuto projektu. Prosím zkontroluje nastavení projektu.
182
 error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolu. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
183
 error_can_not_delete_custom_field: Nelze smazat volitelné pole
184
 error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazán.
185
 error_can_not_remove_role: Tato role je právě používaná a nelze ji smazat.
186
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
187
 error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
188
 error_issue_done_ratios_not_updated: Koeficient dokončení úkolu nebyl aktualizován.
189
 error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roly
190
 error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roly(e)
191
 error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
192
 error_unable_to_connect: Nelze se připojit (%{value})
193
 warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
194
 
195
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})"
196
 mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:'
197
 mail_subject_register: "Aktivace účtu (%{value})"
198
 mail_body_register: 'Pro aktivaci vašeho účtu klikněte na následující odkaz:'
199
 mail_body_account_information_external: "Pomocí vašeho účtu %{value} se můžete přihlásit."
200
 mail_body_account_information: Informace o vašem účtu
201
 mail_subject_account_activation_request: "Aktivace %{value} účtu"
202
 mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel %{value}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení."
203
 mail_subject_reminder: "%{count} úkol(ů) má termín během několik dní (%{days})"
204
 mail_body_reminder: "%{count} úkol(ů), které máte přiřazeny má termín během několik dní (%{days}):"
205
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána"
206
 mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána od %{author}."
207
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována"
208
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována od %{author}."
209
 
210
 gui_validation_error: 1 chyba
211
 gui_validation_error_plural: "%{count} chyb(y)"
212
 
213
 field_name: Název
214
 field_description: Popis
215
 field_summary: Přehled
216
 field_is_required: Povinné pole
217
 field_firstname: Jméno
218
 field_lastname: Příjmení
219
 field_mail: Email
220
 field_filename: Soubor
221
 field_filesize: Velikost
222
 field_downloads: Staženo
223
 field_author: Autor
224
 field_created_on: Vytvořeno
225
 field_updated_on: Aktualizováno
226
 field_field_format: Formát
227
 field_is_for_all: Pro všechny projekty
228
 field_possible_values: Možné hodnoty
229
 field_regexp: Regulární výraz
230
 field_min_length: Minimální délka
231
 field_max_length: Maximální délka
232
 field_value: Hodnota
233
 field_category: Kategorie
234
 field_title: Název
235
 field_project: Projekt
236
 field_issue: Úkol
237
 field_status: Stav
238
 field_notes: Poznámka
239
 field_is_closed: Úkol uzavřen
240
 field_is_default: Výchozí stav
241
 field_tracker: Fronta
242
 field_subject: Předmět
243
 field_due_date: Uzavřít do
244
 field_assigned_to: Přiřazeno
245
 field_priority: Priorita
246
 field_fixed_version: Cílová verze
247
 field_user: Uživatel
248
 field_principal: Hlavní
249
 field_role: Role
250
 field_homepage: Domovská stránka
251
 field_is_public: Veřejný
252
 field_parent: Nadřazený projekt
253
 field_is_in_roadmap: Úkoly zobrazené v plánu
254
 field_login: Přihlášení
255
 field_mail_notification: Emailová oznámení
256
 field_admin: Administrátor
257
 field_last_login_on: Poslední přihlášení
258
 field_language: Jazyk
259
 field_effective_date: Datum
260
 field_password: Heslo
261
 field_new_password: Nové heslo
262
 field_password_confirmation: Potvrzení
263
 field_version: Verze
264
 field_type: Typ
265
 field_host: Host
266
 field_port: Port
267
 field_account: Účet
268
 field_base_dn: Base DN
269
 field_attr_login: Přihlášení (atribut)
270
 field_attr_firstname: Jméno (atribut)
271
 field_attr_lastname: Příjemní (atribut)
272
 field_attr_mail: Email (atribut)
273
 field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů
274
 field_start_date: Začátek
275
 field_done_ratio: % Hotovo
276
 field_auth_source: Autentifikační mód
277
 field_hide_mail: Nezobrazovat můj email
278
 field_comments: Komentář
279
 field_url: URL
280
 field_start_page: Výchozí stránka
281
 field_subproject: Podprojekt
282
 field_hours: Hodiny
283
 field_activity: Aktivita
284
 field_spent_on: Datum
285
 field_identifier: Identifikátor
286
 field_is_filter: Použít jako filtr
287
 field_issue_to: Související úkol
288
 field_delay: Zpoždění
289
 field_assignable: Úkoly mohou být přiřazeny této roli
290
 field_redirect_existing_links: Přesměrovat stvávající odkazy
291
 field_estimated_hours: Odhadovaná doba
292
 field_column_names: Sloupce
293
 field_time_entries: Zaznamenaný čas
294
 field_time_zone: Časové pásmo
295
 field_searchable: Umožnit vyhledávání
296
 field_default_value: Výchozí hodnota
297
 field_comments_sorting: Zobrazit komentáře
298
 field_parent_title: Rodičovská stránka
299
 field_editable: Editovatelný
300
 field_watcher: Sleduje
301
 field_identity_url: OpenID URL
302
 field_content: Obsah
303
 field_group_by: Seskupovat výsledky podle
304
 field_sharing: Sdílení
305
 field_parent_issue: Rodičovský úkol
306
 field_member_of_group: Skupina přiřaditele
307
 field_assigned_to_role: Role přiřaditele
308
 field_text: Textové pole
309
 field_visible: Viditelný
310
 
311
 setting_app_title: Název aplikace
312
 setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace
313
 setting_welcome_text: Uvítací text
314
 setting_default_language: Výchozí jazyk
315
 setting_login_required: Autentifikace vyžadována
316
 setting_self_registration: Povolena automatická registrace
317
 setting_attachment_max_size: Maximální velikost přílohy
318
 setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
319
 setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
320
 setting_bcc_recipients: Příjemci skryté kopie (bcc)
321
 setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
322
 setting_host_name: Jméno serveru
323
 setting_text_formatting: Formátování textu
324
 setting_wiki_compression: Komprese historie Wiki
325
 setting_feeds_limit: Limit obsahu příspěvků
326
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovat jako veřejné
327
 setting_autofetch_changesets: Automaticky stahovat commity
328
 setting_sys_api_enabled: Povolit WS pro správu repozitory
329
 setting_commit_ref_keywords: Klíčová slova pro odkazy
330
 setting_commit_fix_keywords: Klíčová slova pro uzavření
331
 setting_autologin: Automatické přihlašování
332
 setting_date_format: Formát data
333
 setting_time_format: Formát času
334
 setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty
335
 setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů
336
 setting_repositories_encodings: Kódování 
337
 setting_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
338
 setting_emails_header: Hlavička emailů
339
 setting_emails_footer: Patička emailů
340
 setting_protocol: Protokol
341
 setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
342
 setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
343
 setting_activity_days_default: Dny zobrazené v činnosti projektu
344
 setting_display_subprojects_issues: Automaticky zobrazit úkoly podprojektu v hlavním projektu
345
 setting_enabled_scm: Povolené SCM
346
 setting_mail_handler_body_delimiters: Zkrátit e-maily po jednom z těchto řádků
347
 setting_mail_handler_api_enabled: Povolit WS pro příchozí e-maily
348
 setting_mail_handler_api_key: API klíč
349
 setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
350
 setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
351
 setting_gravatar_default: Výchozí Gravatar
352
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazenách řádků rozdílů
353
 setting_file_max_size_displayed: Maximální velikost textových souborů zobrazených přímo na stránce
354
 setting_repository_log_display_limit: Maximální počet revizí zobrazených v logu souboru
355
 setting_openid: Umožnit přihlašování a registrace s OpenID
356
 setting_password_min_length: Minimální délka hesla
357
 setting_new_project_user_role_id: Role přiřazená uživateli bez práv administrátora, který projekt vytvořil
358
 setting_default_projects_modules: Výchozí zapnutné moduly pro nový projekt
359
 setting_issue_done_ratio: Spočítat koeficient dokončení úkolu s
360
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Použít pole úkolu
361
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Použít stav úkolu
362
 setting_start_of_week: Začínat kalendáře
363
 setting_rest_api_enabled: Zapnout službu REST
364
 setting_cache_formatted_text: Ukládat formátovaný text do vyrovnávací paměti
365
 setting_default_notification_option: Výchozí nastavení oznámení
366
 setting_commit_logtime_enabled: Povolit zapisování času
367
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivita pro zapsaný čas
368
 setting_gantt_items_limit: Maximální počet položek zobrazený na ganttově grafu
369
 
370
 permission_add_project: Vytvořit projekt
371
 permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
372
 permission_edit_project: Úprava projektů
373
 permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
374
 permission_manage_members: Spravování členství
375
 permission_manage_project_activities: Spravovat aktivity projektu
376
 permission_manage_versions: Spravování verzí
377
 permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
378
 permission_view_issues: Zobrazit úkoly
379
 permission_add_issues: Přidávání úkolů
380
 permission_edit_issues: Upravování úkolů
381
 permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
382
 permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
383
 permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
384
 permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
385
 permission_move_issues: Přesouvání úkolů
386
 permission_delete_issues: Mazání úkolů
387
 permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
388
 permission_save_queries: Ukládání dotazů
389
 permission_view_gantt: Zobrazené Ganttova diagramu
390
 permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
391
 permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujícíh uživatelů
392
 permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
393
 permission_delete_issue_watchers: Smazat přihlížející
394
 permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
395
 permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
396
 permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
397
 permission_edit_own_time_entries: Upravování vlastních zázamů o stráveném čase
398
 permission_manage_news: Spravování novinek
399
 permission_comment_news: Komentování novinek
400
 permission_manage_documents: Správa dokumentů
401
 permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
402
 permission_manage_files: Spravování souborů
403
 permission_view_files: Prohlížení souborů
404
 permission_manage_wiki: Spravování Wiki
405
 permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání Wiki stránek
406
 permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na Wiki
407
 permission_view_wiki_pages: Prohlížení Wiki
408
 permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie Wiki
409
 permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek Wiki
410
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
411
 permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
412
 permission_manage_repository: Spravování repozitáře
413
 permission_browse_repository: Procházení repozitáře
414
 permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
415
 permission_commit_access: Commit přístup
416
 permission_manage_boards: Správa diskusních fór
417
 permission_view_messages: Prohlížení zpráv
418
 permission_add_messages: Posílání zpráv
419
 permission_edit_messages: Upravování zpráv
420
 permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
421
 permission_delete_messages: Mazání zpráv
422
 permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
423
 permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
424
 permission_manage_subtasks: Spravovat podúkoly
425
 
426
 project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
427
 project_module_time_tracking: Sledování času
428
 project_module_news: Novinky
429
 project_module_documents: Dokumenty
430
 project_module_files: Soubory
431
 project_module_wiki: Wiki
432
 project_module_repository: Repozitář
433
 project_module_boards: Diskuse
434
 project_module_calendar: Kalendář
435
 project_module_gantt: Gantt
436
 
437
 label_user: Uživatel
438
 label_user_plural: Uživatelé
439
 label_user_new: Nový uživatel
440
 label_user_anonymous: Anonymní
441
 label_project: Projekt
442
 label_project_new: Nový projekt
443
 label_project_plural: Projekty
444
 label_x_projects:
445
  zero: žádné projekty
446
  one:  1 projekt
447
  other: "%{count} projekty(ů)"
448
 label_project_all: Všechny projekty
449
 label_project_latest: Poslední projekty
450
 label_issue: Úkol
451
 label_issue_new: Nový úkol
452
 label_issue_plural: Úkoly
453
 label_issue_view_all: Všechny úkoly
454
 label_issues_by: "Úkoly podle %{value}"
455
 label_issue_added: Úkol přidán
456
 label_issue_updated: Úkol aktualizován
457
 label_document: Dokument
458
 label_document_new: Nový dokument
459
 label_document_plural: Dokumenty
460
 label_document_added: Dokument přidán
461
 label_role: Role
462
 label_role_plural: Role
463
 label_role_new: Nová role
464
 label_role_and_permissions: Role a práva
465
 label_member: Člen
466
 label_member_new: Nový člen
467
 label_member_plural: Členové
468
 label_tracker: Fronta
469
 label_tracker_plural: Fronty
470
 label_tracker_new: Nová fronta
471
 label_workflow: Průběh práce
472
 label_issue_status: Stav úkolu
473
 label_issue_status_plural: Stavy úkolů
474
 label_issue_status_new: Nový stav
475
 label_issue_category: Kategorie úkolu
476
 label_issue_category_plural: Kategorie úkolů
477
 label_issue_category_new: Nová kategorie
478
 label_custom_field: Uživatelské pole
479
 label_custom_field_plural: Uživatelská pole
480
 label_custom_field_new: Nové uživatelské pole
481
 label_enumerations: Seznamy
482
 label_enumeration_new: Nová hodnota
483
 label_information: Informace
484
 label_information_plural: Informace
485
 label_please_login: Prosím přihlašte se
486
 label_register: Registrovat
487
 label_login_with_open_id_option: nebo se přihlašte s OpenID
488
 label_password_lost: Zapomenuté heslo
489
 label_home: Úvodní
490
 label_my_page: Moje stránka
491
 label_my_account: Můj účet
492
 label_my_projects: Moje projekty
493
 label_my_page_block: Bloky na mé stránce
494
 label_administration: Administrace
495
 label_login: Přihlášení
496
 label_logout: Odhlášení
497
 label_help: Nápověda
498
 label_reported_issues: Nahlášené úkoly
499
 label_assigned_to_me_issues: Mé úkoly
500
 label_last_login: Poslední přihlášení
501
 label_registered_on: Registrován
502
 label_activity: Aktivita
503
 label_overall_activity: Celková aktivita
504
 label_user_activity: "Aktivita uživatele: %{value}"
505
 label_new: Nový
506
 label_logged_as: Přihlášen jako
507
 label_environment: Prostředí
508
 label_authentication: Autentifikace
509
 label_auth_source: Mód autentifikace
510
 label_auth_source_new: Nový mód autentifikace
511
 label_auth_source_plural: Módy autentifikace
512
 label_subproject_plural: Podprojekty
513
 label_subproject_new: Nový podprojekt
514
 label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
515
 label_min_max_length: Min - Max délka
516
 label_list: Seznam
517
 label_date: Datum
518
 label_integer: Celé číslo
519
 label_float: Desetinné číslo
520
 label_boolean: Ano/Ne
521
 label_string: Text
522
 label_text: Dlouhý text
523
 label_attribute: Atribut
524
 label_attribute_plural: Atributy
525
 label_download: "%{count} stažení"
526
 label_download_plural: "%{count} stažení"
527
 label_no_data: Žádné položky
528
 label_change_status: Změnit stav
529
 label_history: Historie
530
 label_attachment: Soubor
531
 label_attachment_new: Nový soubor
532
 label_attachment_delete: Odstranit soubor
533
 label_attachment_plural: Soubory
534
 label_file_added: Soubor přidán
535
 label_report: Přehled
536
 label_report_plural: Přehledy
537
 label_news: Novinky
538
 label_news_new: Přidat novinku
539
 label_news_plural: Novinky
540
 label_news_latest: Poslední novinky
541
 label_news_view_all: Zobrazit všechny novinky
542
 label_news_added: Novinka přidána
543
 label_settings: Nastavení
544
 label_overview: Přehled
545
 label_version: Verze
546
 label_version_new: Nová verze
547
 label_version_plural: Verze
548
 label_close_versions: Zavřít dokončené verze
549
 label_confirmation: Potvrzení
550
 label_export_to: 'Také k dispozici:'
551
 label_read: Načítá se...
552
 label_public_projects: Veřejné projekty
553
 label_open_issues: otevřený
554
 label_open_issues_plural: otevřené
555
 label_closed_issues: uzavřený
556
 label_closed_issues_plural: uzavřené
557
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
558
  zero: 0 otevřených / %{total}
559
  one:  1 otevřený / %{total}
560
  other: "%{count} otevřených / %{total}"
561
 label_x_open_issues_abbr:
562
  zero: 0 otevřených
563
  one:  1 otevřený
564
  other: "%{count} otevřených"
565
 label_x_closed_issues_abbr:
566
  zero: 0 uzavřených
567
  one:  1 uzavřený
568
  other: "%{count} uzavřených"
569
 label_total: Celkem
570
 label_permissions: Práva
571
 label_current_status: Aktuální stav
572
 label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
573
 label_all: vše
574
 label_none: nic
575
 label_nobody: nikdo
576
 label_next: Další
577
 label_previous: Předchozí
578
 label_used_by: Použito
579
 label_details: Detaily
580
 label_add_note: Přidat poznámku
581
 label_per_page: Na stránku
582
 label_calendar: Kalendář
583
 label_months_from: měsíců od
584
 label_gantt: Ganttův graf
585
 label_internal: Interní
586
 label_last_changes: "posledních %{count} změn"
587
 label_change_view_all: Zobrazit všechny změny
588
 label_personalize_page: Přizpůsobit tuto stránku
589
 label_comment: Komentář
590
 label_comment_plural: Komentáře
591
 label_x_comments:
592
  zero: žádné komentáře
593
  one: 1 komentář
594
  other: "%{count} komentářů"
595
 label_comment_add: Přidat komentáře
596
 label_comment_added: Komentář přidán
597
 label_comment_delete: Odstranit komentář
598
 label_query: Uživatelský dotaz
599
 label_query_plural: Uživatelské dotazy
600
 label_query_new: Nový dotaz
601
 label_filter_add: Přidat filtr
602
 label_filter_plural: Filtry
603
 label_equals: je
604
 label_not_equals: není
605
 label_in_less_than: je měší než
606
 label_in_more_than: je větší než
607
 label_greater_or_equal: '>='
608
 label_less_or_equal: '<='
609
 label_in: v
610
 label_today: dnes
611
 label_all_time: vše
612
 label_yesterday: včera
613
 label_this_week: tento týden
614
 label_last_week: minulý týden
615
 label_last_n_days: "posledních %{count} dnů"
616
 label_this_month: tento měsíc
617
 label_last_month: minulý měsíc
618
 label_this_year: tento rok
619
 label_date_range: Časový rozsah
620
 label_less_than_ago: před méně jak (dny)
621
 label_more_than_ago: před více jak (dny)
622
 label_ago: před (dny)
623
 label_contains: obsahuje
624
 label_not_contains: neobsahuje
625
 label_day_plural: dny
626
 label_repository: Repozitář
627
 label_repository_plural: Repozitáře
628
 label_browse: Procházet
629
 label_modification: "%{count} změna"
630
 label_modification_plural: "%{count} změn"
631
 label_branch: Větev
632
 label_tag: Tag
633
 label_revision: Revize
634
 label_revision_plural: Revizí
635
 label_revision_id: "Revize %{value}"
636
 label_associated_revisions: Související verze
637
 label_added: přidáno
638
 label_modified: změněno
639
 label_copied: zkopírováno
640
 label_renamed: přejmenováno
641
 label_deleted: odstraněno
642
 label_latest_revision: Poslední revize
643
 label_latest_revision_plural: Poslední revize
644
 label_view_revisions: Zobrazit revize
645
 label_view_all_revisions: Zobrazit všechny revize
646
 label_max_size: Maximální velikost
647
 label_sort_highest: Přesunout na začátek
648
 label_sort_higher: Přesunout nahoru
649
 label_sort_lower: Přesunout dolů
650
 label_sort_lowest: Přesunout na konec
651
 label_roadmap: Plán
652
 label_roadmap_due_in: "Zbývá %{value}"
653
 label_roadmap_overdue: "%{value} pozdě"
654
 label_roadmap_no_issues: Pro tuto verzi nejsou žádné úkoly
655
 label_search: Hledat
656
 label_result_plural: Výsledky
657
 label_all_words: Všechna slova
658
 label_wiki: Wiki
659
 label_wiki_edit: Wiki úprava
660
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
661
 label_wiki_page: Wiki stránka
662
 label_wiki_page_plural: Wiki stránky
663
 label_index_by_title: Index dle názvu
664
 label_index_by_date: Index dle data
665
 label_current_version: Aktuální verze
666
 label_preview: Náhled
667
 label_feed_plural: Příspěvky
668
 label_changes_details: Detail všech změn
669
 label_issue_tracking: Sledování úkolů
670
 label_spent_time: Strávený čas
671
 label_overall_spent_time: Celkem strávený čas
672
 label_f_hour: "%{value} hodina"
673
 label_f_hour_plural: "%{value} hodin"
674
 label_time_tracking: Sledování času
675
 label_change_plural: Změny
676
 label_statistics: Statistiky
677
 label_commits_per_month: Commitů za měsíc
678
 label_commits_per_author: Commitů za autora
679
 label_view_diff: Zobrazit rozdíly
680
 label_diff_inline: uvnitř
681
 label_diff_side_by_side: vedle sebe
682
 label_options: Nastavení
683
 label_copy_workflow_from: Kopírovat průběh práce z
684
 label_permissions_report: Přehled práv
685
 label_watched_issues: Sledované úkoly
686
 label_related_issues: Související úkoly
687
 label_applied_status: Použitý stav
688
 label_loading: Nahrávám...
689
 label_relation_new: Nová souvislost
690
 label_relation_delete: Odstranit souvislost
691
 label_relates_to: související s
692
 label_duplicates: duplikuje
693
 label_duplicated_by: zduplikován
694
 label_blocks: blokuje
695
 label_blocked_by: zablokován
696
 label_precedes: předchází
697
 label_follows: následuje
698
 label_end_to_start: od konce do začátku
699
 label_end_to_end: od konce do konce
700
 label_start_to_start: od začátku do začátku
701
 label_start_to_end: od začátku do konce
702
 label_stay_logged_in: Zůstat přihlášený
703
 label_disabled: zakázán
704
 label_show_completed_versions: Ukázat dokončené verze
705
 label_me: 
706
 label_board: Fórum
707
 label_board_new: Nové fórum
708
 label_board_plural: Fóra
709
 label_board_locked: Uzamčeno
710
 label_board_sticky: Nálepka
711
 label_topic_plural: Témata
712
 label_message_plural: Zprávy
713
 label_message_last: Poslední zpráva
714
 label_message_new: Nová zpráva
715
 label_message_posted: Zpráva přidána
716
 label_reply_plural: Odpovědi
717
 label_send_information: Zaslat informace o účtu uživateli
718
 label_year: Rok
719
 label_month: Měsíc
720
 label_week: Týden
721
 label_date_from: Od
722
 label_date_to: Do
723
 label_language_based: Podle výchozího jazyku
724
 label_sort_by: "Seřadit podle %{value}"
725
 label_send_test_email: Poslat testovací email
726
 label_feeds_access_key: Přístupový klíč pro RSS
727
 label_missing_feeds_access_key: Postrádá přístupový klíč pro RSS
728
 label_feeds_access_key_created_on: "Přístupový klíč pro RSS byl vytvořen před %{value}"
729
 label_module_plural: Moduly
730
 label_added_time_by: "Přidáno uživatelem %{author} před %{age}"
731
 label_updated_time_by: "Aktualizováno uživatelem %{author} před %{age}"
732
 label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}"
733
 label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
734
 label_file_plural: Soubory
735
 label_changeset_plural: Changesety
736
 label_default_columns: Výchozí sloupce
737
 label_no_change_option: (beze změny)
738
 label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
739
 label_theme: Téma
740
 label_default: Výchozí
741
 label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
742
 label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
743
 label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
744
 label_user_mail_option_none: "Žádné události"
745
 label_user_mail_option_only_my_events: "Jen pro věci co sleduji nebo jsem v nich zapojen"
746
 label_user_mail_option_only_assigned: "Jen pro všeci kterým sem přiřazen"
747
 label_user_mail_option_only_owner: "Jen pro věci které vlastním"
748
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
749
 label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
750
 label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
751
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivace účtu
752
 label_display_per_page: "%{value} na stránku"
753
 label_age: Věk
754
 label_change_properties: Změnit vlastnosti
755
 label_general: Obecné
756
 label_more: Více
757
 label_scm: SCM
758
 label_plugins: Doplňky
759
 label_ldap_authentication: Autentifikace LDAP
760
 label_downloads_abbr: Staž.
761
 label_optional_description: Volitelný popis
762
 label_add_another_file: Přidat další soubor
763
 label_preferences: Nastavení
764
 label_chronological_order: V chronologickém pořadí
765
 label_reverse_chronological_order: V obrácaném chronologickém pořadí
766
 label_planning: Plánování
767
 label_incoming_emails: Příchozí e-maily
768
 label_generate_key: Generovat klíč
769
 label_issue_watchers: Sledování
770
 label_example: Příklad
771
 label_display: Zobrazit
772
 label_sort: Řazení
773
 label_ascending: Vzestupně
774
 label_descending: Sestupně
775
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
776
 label_wiki_content_added: Wiki stránka přidána
777
 label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizována
778
 label_group: Skupina
779
 label_group_plural: Skupiny
780
 label_group_new: Nová skupina
781
 label_time_entry_plural: Strávený čas
782
 label_version_sharing_none: Nesdíleno
783
 label_version_sharing_descendants: S podprojekty
784
 label_version_sharing_hierarchy: S hierarchií projektu
785
 label_version_sharing_tree: Se stromem projektu
786
 label_version_sharing_system: Se všemi projekty
787
 label_update_issue_done_ratios: Aktualizovat koeficienty dokončení úkolů
788
 label_copy_source: Zdroj
789
 label_copy_target: Cíl
790
 label_copy_same_as_target: Stejný jako cíl
791
 label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
792
 label_api_access_key: API přístupový klíč
793
 label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
794
 label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value} 
795
 label_profile: Profil
796
 label_subtask_plural: Podúkol
797
 label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
798
 label_principal_search: "Hledat uživatele nebo skupinu:"
799
 label_user_search: "Hledat uživatele:"
800
 
801
 button_login: Přihlásit
802
 button_submit: Potvrdit
803
 button_save: Uložit
804
 button_check_all: Zašrtnout vše
805
 button_uncheck_all: Odšrtnout vše
806
 button_delete: Odstranit
807
 button_create: Vytvořit
808
 button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
809
 button_test: Testovat
810
 button_edit: Upravit
811
 button_edit_associated_wikipage: "Upravit přiřazenou Wiki stránku: %{page_title}"
812
 button_add: Přidat
813
 button_change: Změnit
814
 button_apply: Použít
815
 button_clear: Smazat
816
 button_lock: Zamknout
817
 button_unlock: Odemknout
818
 button_download: Stáhnout
819
 button_list: Vypsat
820
 button_view: Zobrazit
821
 button_move: Přesunout
822
 button_move_and_follow: Přesunout a následovat
823
 button_back: Zpět
824
 button_cancel: Storno
825
 button_activate: Aktivovat
826
 button_sort: Seřadit
827
 button_log_time: Přidat čas
828
 button_rollback: Zpět k této verzi
829
 button_watch: Sledovat
830
 button_unwatch: Nesledovat
831
 button_reply: Odpovědět
832
 button_archive: Archivovat
833
 button_unarchive: Odarchivovat
834
 button_reset: Resetovat
835
 button_rename: Přejmenovat
836
 button_change_password: Změnit heslo
837
 button_copy: Kopírovat
838
 button_copy_and_follow: Kopírovat a následovat
839
 button_annotate: Komentovat
840
 button_update: Aktualizovat
841
 button_configure: Konfigurovat
842
 button_quote: Citovat
843
 button_duplicate: Duplikát
844
 button_show: Zobrazit
845
 
846
 status_active: aktivní
847
 status_registered: registrovaný
848
 status_locked: uzamčený
849
 
850
 version_status_open: otevřený
851
 version_status_locked: uzamčený
852
 version_status_closed: zavřený
853
 
854
 field_active: Aktivní
855
 
856
 text_select_mail_notifications: Vyberte akci při které bude zasláno upozornění emailem.
857
 text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
858
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
859
 text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data ?
860
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojek(y): %{value} budou také smazány."
861
 text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci průběhu práce
862
 text_are_you_sure: Jste si jisti?
863
 text_are_you_sure_with_children: Smazat úkol včetně všech podúkolů?
864
 text_journal_changed: "%{label} změněn z %{old} na %{new}"
865
 text_journal_set_to: "%{label} nastaven na %{value}"
866
 text_journal_deleted: "%{label} smazán (%{old})"
867
 text_journal_added: "%{label} %{value} přidán"
868
 text_tip_issue_begin_day: úkol začíná v tento den
869
 text_tip_issue_end_day: úkol končí v tento den
870
 text_tip_issue_begin_end_day: úkol začíná a končí v tento den
871
 text_project_identifier_info: 'Jsou povolena malá písmena (a-z), čísla a pomlčky.<br />Po uložení již není možné identifikátor změnit.'
872
 text_caracters_maximum: "%{count} znaků maximálně."
873
 text_caracters_minimum: "Musí být alespoň %{count} znaků dlouhé."
874
 text_length_between: "Délka mezi %{min} a %{max} znaky."
875
 text_tracker_no_workflow: Pro tuto frontu není definován žádný průběh práce
876
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
877
 text_comma_separated: Povoleno více hodnot (oddělěné čárkou).
878
 text_line_separated: Více hodnot povoleno (jeden řádek pro každou hodnotu).
879
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazování a opravování úkolů ve zprávách commitů
880
 text_issue_added: "Úkol %{id} byl vytvořen uživatelem %{author}."
881
 text_issue_updated: "Úkol %{id} byl aktualizován uživatelem %{author}."
882
 text_wiki_destroy_confirmation: Opravdu si přejete odstranit tuto Wiki a celý její obsah?
883
 text_issue_category_destroy_question: "Některé úkoly (%{count}) jsou přiřazeny k této kategorii. Co s nimi chtete udělat?"
884
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušit přiřazení ke kategorii
885
 text_issue_category_reassign_to: Přiřadit úkoly do této kategorie
886
 text_user_mail_option: "U projektů, které nebyly vybrány, budete dostávat oznámení pouze o vašich či o sledovaných položkách (např. o položkách jejichž jste autor nebo ke kterým jste přiřazen(a))."
887
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani průběh práce nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci. Po té si můžete vše upravit"
888
 text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
889
 text_status_changed_by_changeset: "Použito v changesetu %{value}."
890
 text_time_logged_by_changeset: Aplikováno v changesetu %{value}.
891
 text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
892
 text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
893
 text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
894
 text_file_repository_writable: Povolen zápis do adresáře ukládání souborů
895
 text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
896
 text_rmagick_available: RMagick k dispozici (volitelné)
897
 text_destroy_time_entries_question: "U úkolů, které chcete odstranit je evidováno %{hours} práce. Co chete udělat?"
898
 text_destroy_time_entries: Odstranit evidované hodiny.
899
 text_assign_time_entries_to_project: Přiřadit evidované hodiny projektu
900
 text_reassign_time_entries: 'Přeřadit evidované hodiny k tomuto úkolu:'
901
 text_user_wrote: "%{value} napsal:"
902
 text_enumeration_destroy_question: "Několik (%{count}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
903
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
904
 text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/email.yml a restartujte aplikaci."
905
 text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
906
 text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
907
 text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
908
 text_wiki_page_destroy_question: Tato stránka má %{descendants} podstránek a potomků. Co chcete udělat?
909
 text_wiki_page_nullify_children: Ponechat podstránky jako kořenové stránky
910
 text_wiki_page_destroy_children: Smazat podstránky a všechny jejich potomky
911
 text_wiki_page_reassign_children: Přiřadit podstránky k tomuto rodiči
912
 text_own_membership_delete_confirmation: "Chystáte se odebrat si některá nebo všechny svá oprávnění a potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.\nOpravdu chcete pokračovat?"
913
 text_zoom_in: Přiblížit
914
 text_zoom_out: Oddálit
915
 
916
 default_role_manager: Manažer
917
 default_role_developer: Vývojář
918
 default_role_reporter: Reportér
919
 default_tracker_bug: Chyba
920
 default_tracker_feature: Požadavek
921
 default_tracker_support: Podpora
922
 default_issue_status_new: Nový
923
 default_issue_status_in_progress: Ve vývoji
924
 default_issue_status_resolved: Vyřešený
925
 default_issue_status_feedback: Čeká se
926
 default_issue_status_closed: Uzavřený
927
 default_issue_status_rejected: Odmítnutý
928
 default_doc_category_user: Uživatelská dokumentace
929
 default_doc_category_tech: Technická dokumentace
930
 default_priority_low: Nízká
931
 default_priority_normal: Normální
932
 default_priority_high: Vysoká
933
 default_priority_urgent: Urgentní
934
 default_priority_immediate: Okamžitá
935
 default_activity_design: Návhr
936
 default_activity_development: Vývoj
937
 
938
 enumeration_issue_priorities: Priority úkolů
939
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentů
940
 enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
941
 enumeration_system_activity: Systémová aktivita
942