Project

General

Profile

RE: XLS export plugin » pl.yml

Polish translation for Redmine XLS Export plugin - Tomasz Sawicki, 2011-05-12 23:37

 
1
# Polish translation by Tomasz Sawicki (https://github.com/Furgas)
2

  
3
pl:
4
 label_plugin_xlse_relations: "Eksportuj powiązania"
5
 label_plugin_xlse_watchers: "Eksportuj obserwatorów"
6
 label_plugin_xlse_description: "Eksportuj opis"
7
 label_plugin_xlse_time: "Eksportuj dziennik"
8
 label_plugin_xlse_attachments: "Ekportuj listę załączników"
9
 label_plugin_xlse_query_columns_only: "Eksportuj tylko zaznaczone kolumny"
10
 label_plugin_xlse_group: "Podziel wg kryteriów grupujących"
11
 label_plugin_xlse_generate_name: "Sugeruj nazwę pliku"
12
 label_plugin_xlse_issues_limit: "Limit eksportowanych pozycji"
13
 label_plugin_xlse_issues_limit_help: "0 - domyślna"
14
 label_plugin_xlse_export_name: "Przyrostek nazwy pliku"
15
 
16
 label_plugin_xlse_settings_title: "Szczegóły eksportu"
17
 label_plugin_xlse_button_export: "Eksportuj"
18
 label_plugin_xlse_button_back: "Wróć do zagadnień"
19
 
20
 label_plugin_xlse_field_attachment: "Załączniki"
21

  
22
 label_plugin_xlse_export_format: "Eksport XLS:"
23
 label_plugin_xlse_export_format_quick: "Szybki"
24
 label_plugin_xlse_export_format_quick_tooltip: "Eksportuj z domyślnymi ustawieniami"
25
 label_plugin_xlse_export_format_detailed: "Szczegółowy"
26
 label_plugin_xlse_export_format_detailed_tooltip: "Ustaw opcje przed eksportem"
27

  
  (1-1/1)