tr.yml

Hakan Buyukbayrak, 2011-06-22 13:49

Download (4.04 KB)

 
1
tr:
2
 contacts_title: Kişiler
3

  
4
 label_all_people: Tüm kişiler
5
 label_all_companies: Tüm şirketler
6
 label_all_people_and_companies: Tüm kişi ve şirketler
7
 label_recently_viewed: Son görüntülenen
8
 label_gravatar_enabled: Gravatar kullan
9
 label_thumbnails_enabled: Notlarda küçük resimleri göster
10
 label_max_thumbnail_file_size: Maksimum küçük resim boyutu
11
 label_contacts_view_all: Tüm kişileri göster
12
 label_contact_files: Dosyalar
13
 label_task_plural: İşler
14
 label_contact_background_info: Geçmiş bilgisi
15
 label_contact: Kişi
16
 label_company: Şirket  
17
 label_contact_plural: Kişi Listesi
18
 label_contact_information: Kişi Bilgileri
19
 label_contact_edit_information: Kişi Bilgisi Düzenleme
20
 label_edit_tags: Etiket düzenleme
21
 label_contact_view: Göster
22
 label_contact_list: Liste
23
 label_contact_new: Yeni
24
 label_at_company: @
25
 label_last_notes: Son notlar
26
 label_tags_plural: Etiketler
27
 label_multi_tags_plural: Çoklu etiket seç
28
 label_single_tag_mode: Tek etiket
29
 label_multiple_tags_mode: Çoklu etiket
30
 label_contact_tag: Etiket
31
 label_time_ago: önce
32
 label_add_note_plural: Not ekle 
33
 label_note_plural: Notlar
34
 label_company_employees: Çalışanlar
35
 label_add_tags_rule: virgül ile ayır
36
 label_search: İsim ile ara
37
 label_note_for: Not ->
38
 label_show_on_map: Haritada göster
39
 label_add_another_phone: telefon ekle  
40
 label_contact_note_plural: Tüm notlar 
41
 label_remove: Sil    
42
 label_related_contacts: İlgili kişiler  
43
 label_assigned_to: İlgili kişi
44
 label_issue_added: İş eklendi
45
 label_add_emails_rule: virgül ile ayır
46
 label_add_phones_rule: virgül ile ayır
47
 label_add_employee: Yeni çalışan 
48
 label_merge_dublicate_plural: Birleştir
49
 label_dublicate_plural: Potansiyel çift kopyalar
50
 label_dublicate_for_plural: Potansiyel çift kopyalar ->
51
  
52
 label_note_show_extras: İleri düzey (dosya(lar), zaman)
53
 label_note_hide_extras: İleri düzeyi sakla
54
 label_note_added: Not başarıyla eklendi 
55
 label_note_read_more: (fazlasını göster)
56

  
57
 label_deal_plural: Anlaşmalar
58
 label_contractor_plural: Yükleniciler
59
 label_deal: Anlaşma   
60
 label_deal_new: Yeni anlaşma
61
 label_deal_edit_information: Anlaşma bilgisi düzenle
62
 label_deal_change_status: Durum değiştir
63
 label_deal_pending: Beklemede
64
 label_deal_won: Kazanıldı
65
 label_deal_lost: Kaybedildi 
66
 
67

  
68
 field_note_date: Not tarihi
69
 
70
 field_deal_name: İsim
71
 field_deal_background: Bilgi
72
 field_deal_contact: Kişi  
73
 field_deal_price: Toplam 
74
 field_price: Toplam 
75
 
76
 field_contact_avatar: Avatar
77
 field_contact_is_company: Şirket
78
 field_contact_name: İsim
79
 field_contact_last_name: Soyisim
80
 field_contact_first_name: İlk isim
81
 field_contact_middle_name: Orta isim
82
 field_contact_job_title: Görev
83
 field_contact_company: Şirket
84
 field_contact_address: Adres
85
 field_contact_phone: Telefon
86
 field_contact_email: Email
87
 field_contact_website: Website
88
 field_contact_skype: Skype
89
 field_contact_status: Durum
90
 field_contact_background: Bilgi
91
 field_contact_tag_names: Etiketler
92
 field_first_name: İsim
93
 field_last_name: Soyisim
94
 field_company: Şirket
95
 field_birthday: Doğumgünü   
96
 field_contact_department: Bölüm
97
 
98
 field_company_field: İş alanı 
99
 
100
 field_color: Renk
101
 
102
 button_add_note: Not ekle 
103
 notice_successful_save: Başarıyla kaydedildi.
104
 notice_successful_add: Başarıyla yaratıldı.
105
 notice_unsuccessful_save: Kayıt edilemedi.
106
 notice_successful_merged: Başarıyla birleştirildi.
107
 
108
 notice_merged_warning: Bu kişi ile ilgili tüm proje, not ve etiketler seçilen kişiye taşınacak ve bu kişi silinecek.
109
 
110
 project_module_contacts_module: Kişiler
111
 
112
 permission_view_contacts: Kişileri göster
113
 permission_edit_contacts: Kişileri düzenle
114
 permission_delete_contacts: Kişileri sil
115
 permission_view_deals: Anlaşmaları göster
116
 permission_edit_deals: Anlaşmaları düzenle
117
 permission_delete_deals: Anlaşmaları sil
118
 permission_add_notes: Not ekle    
119
 permission_delete_notes: Not sil
120
 permission_delete_own_notes: Kendi notlarını sil