sv.yml.patch

Nicklas Holm, 2012-04-24 11:31

Download (12.3 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
203 203
 notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades (%{value})"
204 204
 notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-nyckel återställdes.
205 205
 notice_api_access_key_reseted: Din API-nyckel återställdes.
206
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara %{count} ärende(n) på %{total} valt: %{ids}."
206
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara %{count} ärende(n) på %{total} valda: %{ids}."
207
 notice_failed_to_save_time_entries: "Misslyckades med att spara %{count} tidloggning(ar) på %{total} valda: %{ids}."
207 208
 notice_failed_to_save_members: "Misslyckades med att spara medlem(mar): %{errors}."
208 209
 notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
209 210
 notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
......
213 214
 notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
214 215
 notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
215 216
 notice_issue_successful_create: Ärende %{id} skapades.
217
 notice_issue_update_conflict: Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det.
218
 notice_account_deleted: Ditt konto har avslutats permanent.
216 219

 
217 220
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
218 221
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
219 222
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att nå versionsarkivet: %{value}"
220 223
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
224
 error_scm_annotate_big_text_file: Inlägget kan inte annoteras eftersom det överskrider maximal storlek för textfiler.
221 225
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
222 226
 error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
223 227
 error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
......
231 235
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
232 236
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
233 237
 error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
234

 
238
 error_attachment_too_big: Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})
235 239
 warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
236 240

 
237 241
 mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} lösenord"
......
358 362
 field_root_directory: Rotmapp
359 363
 field_cvsroot: CVSROOT
360 364
 field_cvs_module: Modul
365
 field_repository_is_default: Huvudarkiv
366
 field_multiple: Flera värden
367
 field_ldap_filter: LDAP-filter
361 368

 
362 369
 setting_app_title: Applikationsrubrik
363 370
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......
384 391
 setting_time_format: Tidsformat
385 392
 setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
386 393
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
394
 setting_repositories_encodings: Encoding för bilagor och versionsarkiv
387 395
 setting_emails_header: Mail-header
388 396
 setting_emails_footer: Signatur
389 397
 setting_protocol: Protokoll
......
416 424
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet för loggad tid
417 425
 setting_gantt_items_limit: Maximalt antal aktiviteter som visas i gantt-schemat
418 426
 setting_issue_group_assignment: Tillåt att ärenden tilldelas till grupper
427
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Använd dagens datum som startdatum för nya ärenden
428
 setting_commit_cross_project_ref: Tillåt ärende i alla de andra projekten att bli refererade och fixade
429
 setting_unsubscribe: Tillåt användare att avsluta prenumereration
419 430

 
420 431
 permission_add_project: Skapa projekt
421 432
 permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
......
474 485
 permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
475 486
 permission_export_wiki_pages: Exportera wikisidor
476 487
 permission_manage_subtasks: Hantera underaktiviteter
488
 permission_manage_related_issues: Hantera relaterade ärenden
477 489

 
478 490
 project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
479 491
 project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
......
624 636
  zero: 0 stängda
625 637
  one:  1 stängd
626 638
  other: "%{count} stängda"
639
 label_x_issues:
640
  zero: 0 ärenden
641
  one:  1 ärende
642
  other: "%{count} ärenden"
627 643
 label_total: Total
628 644
 label_permissions: Behörigheter
629 645
 label_current_status: Nuvarande status
......
684 700
 label_not_contains: innehåller inte
685 701
 label_day_plural: dagar
686 702
 label_repository: Versionsarkiv
703
 label_repository_new: Nytt versionsarkiv
687 704
 label_repository_plural: Versionsarkiv
688 705
 label_browse: Bläddra
689 706
 label_modification: "%{count} ändring"
......
736 753
 label_statistics: Statistik
737 754
 label_commits_per_month: Commits per månad
738 755
 label_commits_per_author: Commits per författare
756
 label_diff: diff
739 757
 label_view_diff: Visa skillnader
740 758
 label_diff_inline: i texten
741 759
 label_diff_side_by_side: sida vid sida
......
864 882
 label_issues_visibility_public: Alla icke-privata ärenden
865 883
 label_issues_visibility_own: Ärenden skapade av eller tilldelade till användaren
866 884
 label_git_report_last_commit: Rapportera senaste commit av filer och mappar
885
 label_parent_revision: Förälder
886
 label_child_revision: Barn
887
 label_export_options: "%{export_format} exportalternativ"
888
 label_copy_attachments: Kopiera bilagor
889
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
890
 label_completed_versions: Klara versioner
891
 label_search_for_watchers: Sök efter bevakare att lägga till
867 892

 
868 893
 button_login: Logga in
869 894
 button_submit: Skicka
......
911 936
 button_quote: Citera
912 937
 button_duplicate: Duplicera
913 938
 button_show: Visa
939
 button_edit_section: Redigera denna sektion
940
 button_export: Exportera
941
 button_delete_my_account: Ta bort mitt konto
914 942

 
915 943
 status_active: aktiv
916 944
 status_registered: registrerad
......
938 966
 text_tip_issue_begin_day: ärende som börjar denna dag
939 967
 text_tip_issue_end_day: ärende som slutar denna dag
940 968
 text_tip_issue_begin_end_day: ärende som börjar och slutar denna dag
969
 text_project_identifier_info: Ändast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.
941 970
 text_caracters_maximum: "max %{count} tecken."
942 971
 text_caracters_minimum: "Måste vara minst %{count} tecken lång."
943 972
 text_length_between: "Längd mellan %{min} och %{max} tecken."
......
985 1014
 text_zoom_in: Zooma in
986 1015
 text_warn_on_leaving_unsaved: Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan.
987 1016
 text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
1017
 text_git_repository_note: Versionsarkiv är tomt och lokalt (t.ex. /gitrepo, c:\gitrepo)
988 1018
 text_mercurial_repository_note: Lokalt versionsarkiv (t.ex. /hgrepo, c:\hgrepo)
989 1019
 text_scm_command: Kommando
990 1020
 text_scm_command_version: Version
991 1021
 text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
992 1022
 text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
1023
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)
1024
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar
1025
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}
1026
 text_account_destroy_confirmation: "Är du säker på att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
993 1027

 
994 1028
 default_role_manager: Projektledare
995 1029
 default_role_developer: Utvecklare
......
1017 1051
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
1018 1052
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
1019 1053
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
1020
 label_diff: diff
1021
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
1022
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
1023
 description_project_scope: Search scope
1024 1054
 description_filter: Filter
1025
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
1026
 description_date_from: Enter start date
1027
 description_message_content: Message content
1028
 description_available_columns: Available Columns
1029
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
1030
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
1031
 description_search: Searchfield
1032
 description_notes: Notes
1033
 description_date_range_list: Choose range from list
1034
 description_choose_project: Projects
1035
 description_date_to: Enter end date
1036
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
1037
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
1038
 description_selected_columns: Selected Columns
1039
 label_parent_revision: Parent
1040
 label_child_revision: Child
1041
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
1042
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
1043
 button_edit_section: Edit this section
1044
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
1045
 description_all_columns: All Columns
1046
 button_export: Export
1047
 label_export_options: "%{export_format} export options"
1048
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
1049
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1050
 label_x_issues:
1051
  zero: 0 Ärende
1052
  one:  1 Ärende
1053
  other: "%{count} Ärenden"
1054
 label_repository_new: New repository
1055
 field_repository_is_default: Main repository
1056
 label_copy_attachments: Copy attachments
1057
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1058
 label_completed_versions: Completed versions
1059
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1060
 field_multiple: Multiple values
1061
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
1062
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
1063
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
1064
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
1065
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1066
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
1067
 field_ldap_filter: LDAP filter
1068
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
1069
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
1070
 setting_unsubscribe: Allow users to unsubscribe
1071
 button_delete_my_account: Delete my account
1072
 text_account_destroy_confirmation: |-
1073
  Are you sure you want to proceed?
1074
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1055
 description_search: Sökfält
1056
 description_choose_project: Projekt
1057
 description_project_scope: Sökomfång
1058
 description_notes: Anteckningar
1059
 description_message_content: Meddelandeinnehåll
1060
 description_query_sort_criteria_attribute: Sorteringsattribut
1061
 description_query_sort_criteria_direction: Sorteringsriktning
1062
 description_user_mail_notification: Mailnotifieringsinställningar
1063
 description_available_columns: Tillgängliga Kolumner
1064
 description_selected_columns: Valda Kolumner
1065
 description_all_columns: Alla kolumner
1066
 description_issue_category_reassign: Välj ärendekategori
1067
 description_wiki_subpages_reassign: Välj ny föräldersida
1068
 description_date_range_list: Välj intervall från listan
1069
 description_date_range_interval: Ange intervall genom att välja start- och slutdatum
1070
 description_date_from: Ange startdatum
1071
 description_date_to: Ange slutdatum