lt.yml

Gediminas Muižis, 2012-10-20 10:35

Download (47.4 KB)

 
1
# Lithuanian translations for Ruby on Rails
2
# by Laurynas Butkus (laurynas.butkus@gmail.com)
3
# Redmine translation by Gediminas Muižis gediminas.muizis@gmail.com
4
#           and Sergej Jegorov sergej.jegorov@gmail.com
5
#                      and Gytis Gurklys gytis.gurklys@gmail.com
6
lt:
7
 direction: ltr
8
 date:
9
  formats:
10
   # Use the strftime parameters for formats.
11
   # When no format has been given, it uses default.
12
   # You can provide other formats here if you like!
13
   default: "%Y-%m-%d"
14
   short: "%b %d"
15
   long: "%B %d, %Y"
16

  
17
  day_names: [sekmadienis, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis]
18
#  standalone_day_names: [Sekmadienis, Pirmadienis, Antradienis, Trečiadienis, Ketvirtadienis, Penktadienis, Šeštadienis]
19
  abbr_day_names: [Sek, Pir, Ant, Tre, Ket, Pen, Šeš]
20

  
21
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
22
  month_names: [~, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio]
23
  abbr_month_names: [~, Sau, Vas, Kov, Bal, Geg, Bir, Lie, Rgp, Rgs, Spa, Lap, Grd]
24
  # Used in date_select and datime_select.
25
  order:
26
   - :year
27
   - :month
28
   - :day
29

  
30
 time:
31
  formats:
32
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
33
   time: "%H:%M"
34
   short: "%d %b %H:%M"
35
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
36
  am: "ryto"
37
  pm: "vakaro"
38

  
39
 datetime:
40
  distance_in_words:
41
   half_a_minute: "pusė minutės"
42
   less_than_x_seconds:
43
    one:  "mažiau nei %{count} sekundė"
44
    few:  "mažiau nei %{count} sekundės"
45
    many: "mažiau nei %{count} sekundžių"
46
    other: "mažiau nei %{count} sekundės"
47
   x_seconds:
48
    one:  "%{count} sekundė"
49
    few:  "%{count} sekundžių"
50
    many: "%{count} sekundžių"
51
    other: "%{count} sekundės"
52
   less_than_x_minutes:
53
    one:  "mažiau nei minutė"
54
    other: "mažiau nei %{count} minutės"
55
   x_minutes:
56
    one:  "1 minutė"
57
    other: "%{count} minutės"
58
   about_x_hours:
59
    one:  "apie 1 valanda"
60
    other: "apie %{count} valandų"
61
   x_days:
62
    one:  "1 diena"
63
    other: "%{count} dienų"
64
   about_x_months:
65
    one:  "apie 1 mėnuo"
66
    other: "apie %{count} mėnesiai"
67
   x_months:
68
    one:  "1 mėnuo"
69
    other: "%{count} mėnesiai"
70
   about_x_years:
71
    one:  "apie 1 metai"
72
    other: "apie %{count} metų"
73
   over_x_years:
74
    one:  "virš 1 metų"
75
    other: "virš %{count} metų"
76
   almost_x_years:
77
    one:  "beveik 1 metai"
78
    other: "beveik %{count} metai(us)"
79
  prompts:
80
   year:  "Metai"
81
   month: "Mėnuo"
82
   day:  "Diena"
83
   hour:  "Valanda"
84
   minute: "Minutė"
85
   second: "Sekundės"
86

  
87
 number:
88
  format:
89
   separator: ","
90
   delimiter: " "
91
   precision: 3
92
   
93
  currency:
94
   format:
95
    format: "%n %u"
96
    unit: "Lt"
97
    separator: ","
98
    delimiter: " "
99
    precision: 2
100
    
101
  percentage:
102
   format:
103
    delimiter: ""
104
    
105
  precision:
106
   format:
107
    delimiter: ""
108
    
109
  human:
110
   format:
111
    delimiter: ""
112
    precision: 1
113
   storage_units:
114
    # Storage units output formatting.
115
    # %u is the storage unit, %n is the number (default: 2 MB)
116
    format: "%n %u"
117
    units:
118
     byte:
119
      one:  "baitas"
120
      few:  "baitų(ai)"
121
      many: "baitų(ai)"
122
      other: "baitų(ai)"
123
     kb: "KB"
124
     mb: "MB"
125
     gb: "GB"
126
     tb: "TB"
127

  
128
# Used in array.to_sentence.
129
 support:
130
  array:
131
   # Rails 2.2
132
   sentence_connector: "ir"
133
   skip_last_comma: true
134
   # Rails 2.3
135
   words_connector: ", "
136
   two_words_connector: " ir "
137
   last_word_connector: " ir "
138

  
139
 activerecord:
140
  errors:
141
   template:
142
    header:
143
     one:  "Išsaugant objektą %{model} rasta %{count} klaida"
144
     few:  "Išsaugant objektą %{model} rasta %{count} klaidų"
145
     many:  "Išsaugant objektą %{model} rastos %{count} klaidos"
146
     other: "Išsaugant objektą %{model} rastos %{count} klaidos"
147
    body: "Šiuose laukuose yra klaidų:"
148

  
149
   messages:
150
    inclusion: "nenumatyta reikšmė"
151
    exclusion: "užimtas"
152
    invalid: "neteisingas"
153
    confirmation: "neteisingai pakartotas"
154
    accepted: "turi būti patvirtintas"
155
    empty: "negali būti tuščias"
156
    blank: "negali būti tuščias"
157
    too_long:
158
     one:  "per ilgas (daugiausiai %{count} simbolius)"
159
     few:  "per ilgas (daugiausiai %{count} simboliu)"
160
     many: "per ilgas (daugiausiai %{count} simboliu)"
161
     other: "per ilgas (daugiausiai %{count} simboliai)"
162
    too_short:
163
     one:  "per trumpas (mažiausiai %{count} simbolius)"
164
     few:  "per trumpas (mažiausiai %{count} simboliu)"
165
     many: "per trumpas (mažiausiai %{count} simboliu)"
166
     other: "per trumpas (mažiausiai %{count} simboliai)"
167
    wrong_length:
168
     one:  "neteisingo ilgio (turi būti lygiai %{count} simbolius)"
169
     few:  "neteisingo ilgio (turi būti lygiai %{count} simboliu)"
170
     many: "neteisingo ilgio (turi būti lygiai %{count} simboliu)"
171
     other: "neteisingo ilgio (turi būti lygiai %{count} simboliai)"
172
    taken: "jau užimtas"
173
    not_a_number: "ne skaičius"
174
    not_a_date: "is not a valid date"
175
    greater_than: "turi būti didesnis už %{count}"
176
    greater_than_or_equal_to: "turi būti didesnis arba lygus %{count}"
177
    equal_to: "turi būti lygus %{count}"
178
    less_than: "turi būti mažesnis už %{count}"
179
    less_than_or_equal_to: "turi būti mažesnis arba lygus %{count}"
180
    odd: "turi būti nelyginis"
181
    even: "turi būti lyginis"
182
    greater_than_start_date: "turi būti didesnė negu pradžios data"
183
    not_same_project: "nepriklauso tam pačiam projektui"
184
    circular_dependency: "Šis ryšys sukurtų ciklinę priklausomybę"
185
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Darbas negali būti susietas su viena iš savo darbo dalių"
186
  
187
 actionview_instancetag_blank_option: Prašom parinkti
188
 
189

  
190
 general_text_No: 'Ne'
191
 general_text_Yes: 'Taip'
192
 general_text_no: 'ne'
193
 general_text_yes: 'taip'
194
 general_lang_name: 'Lithuanian (lietuvių)'
195
 general_csv_separator: ','
196
 general_csv_decimal_separator: '.'
197
 general_csv_encoding: UTF-8
198
 general_pdf_encoding: UTF-8
199
 general_first_day_of_week: '1'
200

  
201
 notice_account_updated: Paskyra buvo sėkmingai atnaujinta.
202
 notice_account_invalid_creditentials: Negaliojantis vartotojo vardas ar slaptažodis
203
 notice_account_password_updated: Slaptažodis buvo sėkmingai atnaujintas.
204
 notice_account_wrong_password: Neteisingas slaptažodis
205
 notice_account_register_done: Paskyra buvo sėkmingai sukurta. Kad aktyvintumėte savo paskyrą, paspauskite nuorodą, kuri jums buvo siųsta elektroniniu paštu.
206
 notice_account_unknown_email: Nežinomas vartotojas.
207
 notice_can_t_change_password: Šis pranešimas naudoja išorinį autentiškumo nustatymo šaltinį. Neįmanoma pakeisti slaptažodį.
208
 notice_account_lost_email_sent: Į Jūsų paštą išsiųstas laiškas su naujo slaptažodžio pasirinkimo instrukcija.
209
 notice_account_activated: Jūsų paskyra aktyvuota. Galite prisijungti.
210
 notice_successful_create: Sėkmingas sukūrimas.
211
 notice_successful_update: Sėkmingas atnaujinimas.
212
 notice_successful_delete: Sėkmingas panaikinimas.
213
 notice_successful_connection: Sėkmingas susijungimas.
214
 notice_file_not_found: Puslapis, į kurį ketinate įeiti, neegzistuoja arba yra pašalintas.
215
 notice_locking_conflict: Duomenys atnaujinti kito vartotojo.
216
 notice_not_authorized: Jūs neturite teisių gauti prieigą prie šio puslapio.
217
 notice_not_authorized_archived_project: Projektas, kurį bandote atidaryti, buvo suarchyvuotas.
218
 notice_email_sent: "Laiškas išsiųstas %{value}"
219
 notice_email_error: "Laiško siuntimo metu įvyko klaida (%{value})"
220
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsų RSS raktas buvo atnaujintas.
221
 notice_api_access_key_reseted: Jūsų API prieigos raktas buvo atnaujintas.
222
 notice_failed_to_save_issues: "Nepavyko išsaugoti %{count} problemos(ų) iš %{total} pasirinkto: %{ids}."
223
 notice_failed_to_save_members: "Nepavyko išsaugoti nario(ių): %{errors}."
224
 notice_no_issue_selected: "Nepasirinkta nė viena problema! Prašom pažymėti problemą, kurią norite redaguoti."
225
 notice_account_pending: "Jūsų paskyra buvo sukurta ir dabar laukiama administratoriaus patvirtinimo."
226
 notice_default_data_loaded: Numatytoji konfiguracija sėkmingai užkrauta.
227
 notice_unable_delete_version: Neįmanoma panaikinti versiją.
228
 notice_unable_delete_time_entry: Neįmano ištrinti laiko žurnalo įrašą.
229
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
230
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
231
 notice_issue_successful_create: Darbas %{id} sukurtas.
232

  
233
 error_can_t_load_default_data: "Numatytoji konfiguracija negali būti užkrauta: %{value}"
234
 error_scm_not_found: "Duomenys ir/ar pakeitimai saugykloje(repozitorojoje) neegzistuoja."
235
 error_scm_command_failed: "Įvyko klaida jungiantis prie saugyklos: %{value}"
236
 error_scm_annotate: "Įrašas neegzistuoja arba negalima jo atvaizduoti."
237
 error_scm_annotate_big_text_file: "Įrašo negalima atvaizduoti, nes jis viršija maksimalų tekstinio failo dydį."
238
 error_issue_not_found_in_project: 'Darbas nerastas arba nesurištas su šiuo projektu'
239
 error_no_tracker_in_project: 'Joks pėdsekys nesusietas su šiuo projektu. Prašom patikrinti Projekto nustatymus.'
240
 error_no_default_issue_status: Nenustatyta numatytoji darbų būsena. Prašome patikrinti konfigūravimą ("Administravimas -> Darbų būsenos").
241
 error_can_not_delete_custom_field: Negalima ištrinti kliento lauko
242
 error_can_not_delete_tracker: "This tracker contains issues and cannot be deleted."
243
 error_can_not_remove_role: "This role is in use and cannot be deleted."
244
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Uždarytai versijai priskirtas darbas negali būti atnaujintas.
245
 error_can_not_archive_project: Šio projekto negalima suarchyvuoti
246
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Issue done ratios not updated."
247
 error_workflow_copy_source: 'Please select a source tracker or role'
248
 error_workflow_copy_target: 'Please select target tracker(s) and role(s)'
249
 error_unable_delete_issue_status: 'Negalima ištrinti darbo statuso'
250
 error_unable_to_connect: Negalima prisijungti (%{value})
251
 error_attachment_too_big: "This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})"
252
 warning_attachments_not_saved: "%{count} byla(ų) negali būti išsaugota."
253

  
254
 mail_subject_lost_password: "Jūsų %{value} slaptažodis"
255
 mail_body_lost_password: 'Norėdami pakeisti slaptažodį, spauskite nuorodą:'
256
 mail_subject_register: "Jūsų %{value} paskyros aktyvavimas"
257
 mail_body_register: 'Norėdami aktyvuoti paskyrą, spauskite nuorodą:'
258
 mail_body_account_information_external: "Jūs galite naudoti Jūsų %{value} paskyrą, norėdami prisijungti."
259
 mail_body_account_information: Informacija apie Jūsų paskyrą
260
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} paskyros aktyvavimo prašymas"
261
 mail_body_account_activation_request: "Užsiregistravo naujas vartotojas (%{value}). Jo paskyra laukia jūsų patvirtinimo:"
262
 mail_subject_reminder: "%{count} jums priskirti darbai per artimiausias %{days} dienų(as)"
263
 mail_body_reminder: "%{count} darbas(ai), kurie yra jums priskirti, baigiasi per artimiausias %{days} dienų(as):"
264
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' pridėtas wiki puslapis"
265
 mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' wiki puslapį pridėjo %{author}."
266
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' atnaujintas wiki puslapis"
267
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki puslapį atnaujino %{author}."
268

  
269
 gui_validation_error: 1 klaida
270
 gui_validation_error_plural: "%{count} klaidų(os)"
271

  
272
 field_name: Pavadinimas
273
 field_description: Aprašas
274
 field_summary: Santrauka
275
 field_is_required: Reikalaujama
276
 field_firstname: Vardas
277
 field_lastname: Pavardė
278
 field_mail: El. paštas
279
 field_filename: Failas
280
 field_filesize: Dydis
281
 field_downloads: Atsiuntimai
282
 field_author: Autorius
283
 field_created_on: Sukurta
284
 field_updated_on: Atnaujintas(a)
285
 field_field_format: Formatas
286
 field_is_for_all: Visiems projektams
287
 field_possible_values: Galimos reikšmės
288
 field_regexp: Pastovi išraiška
289
 field_min_length: Minimalus ilgis
290
 field_max_length: Maksimalus ilgis
291
 field_value: Vertė
292
 field_category: Kategorija
293
 field_title: Pavadinimas
294
 field_project: Projektas
295
 field_issue: Darbas
296
 field_status: Būsena
297
 field_notes: Pastabos
298
 field_is_closed: Darbas uždarytas
299
 field_is_default: Numatytoji vertė
300
 field_tracker: Pėdsekys
301
 field_subject: Tema
302
 field_due_date: Užbaigimo data
303
 field_assigned_to: Paskirtas
304
 field_priority: Prioritetas
305
 field_fixed_version: Tikslinė versija
306
 field_user: Vartotojas
307
 field_principal: Vardas
308
 field_role: Vaidmuo
309
 field_homepage: Pagrindinis puslapis
310
 field_is_public: Viešas
311
 field_parent: Priklauso projektui
312
 field_is_in_roadmap: Darbai rodomi veiklos grafike
313
 field_login: Registracijos vardas
314
 field_mail_notification: Elektroninio pašto pranešimai
315
 field_admin: Administratorius
316
 field_last_login_on: Paskutinis prisijungimas
317
 field_language: Kalba
318
 field_effective_date: Data
319
 field_password: Slaptažodis
320
 field_new_password: Naujas slaptažodis
321
 field_password_confirmation: Patvirtinimas
322
 field_version: Versija
323
 field_type: Tipas
324
 field_host: Pagrindinis kompiuteris
325
 field_port: Prievadas
326
 field_account: Paskyra
327
 field_base_dn: Bazinis skiriamasis vardas (base DN)
328
 field_attr_login: Registracijos vardo požymis (login)
329
 field_attr_firstname: Vardo požymis
330
 field_attr_lastname: Pavardės požymis
331
 field_attr_mail: Elektroninio pašto požymis
332
 field_onthefly: Automatinis vartotojų registravimas
333
 field_start_date: Pradėti
334
 field_done_ratio: "% atlikta"
335
 field_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
336
 field_hide_mail: Slėpti mano elektroninio pašto adresą
337
 field_comments: Komentaras
338
 field_url: URL
339
 field_start_page: Pradžios puslapis
340
 field_subproject: Subprojektas
341
 field_hours: valandos
342
 field_activity: Veikla
343
 field_spent_on: Data
344
 field_identifier: Identifikuotojas
345
 field_is_filter: Panaudotas kaip filtras
346
 field_issue_to: Susijęs darbas
347
 field_delay: Užlaikymas
348
 field_assignable: Darbai gali būti paskirti šiam vaidmeniui
349
 field_redirect_existing_links: Peradresuokite egzistuojančias sąsajas
350
 field_estimated_hours: Numatyta trukmė
351
 field_column_names: Skiltys
352
 field_time_entries: Praleistas laikas
353
 field_time_zone: Laiko juosta
354
 field_searchable: Randamas
355
 field_default_value: Numatytoji vertė
356
 field_comments_sorting: Rodyti komentarus
357
 field_parent_title: Aukštesnio lygio puslapis
358
 field_editable: Redaguojamas
359
 field_watcher: Stebėtojas
360
 field_identity_url: OpenID URL
361
 field_content: Turinys
362
 field_group_by: Sugrupuoti pagal
363
 field_sharing: Dalijimasis
364
 field_parent_issue: Pagrindinė užduotis
365
 field_member_of_group: "Priskirtojo grupė"
366
 field_assigned_to_role: "Priskirtojo rolė"
367
 field_text: Teksto laukas
368
 field_visible: Matomas
369
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Įspėti mane, kai paliekamas puslapis su neišsaugotu tekstu"
370
 field_issues_visibility: Darbų matomumas
371
 field_is_private: Privatus
372
 field_commit_logs_encoding: Commit pranešimų koduotė
373
 field_scm_path_encoding: Kelio koduotė
374
 field_path_to_repository: Saugyklos kelias
375
 field_root_directory: Root directorija
376
 field_cvsroot: CVSROOT
377
 field_cvs_module: Modulis
378

  
379
 setting_app_title: Programos pavadinimas
380
 setting_app_subtitle: Programos paantraštė
381
 setting_welcome_text: Pasveikinimas
382
 setting_default_language: Numatytoji kalba
383
 setting_login_required: Reikalingas autentiškumo nustatymas
384
 setting_self_registration: Saviregistracija
385
 setting_attachment_max_size: Priedo maks. dydis
386
 setting_issues_export_limit: Darbų eksportavimo riba
387
 setting_mail_from: Išleidimo elektroninio pašto adresas
388
 setting_bcc_recipients: Akli tikslios kopijos gavėjai (bcc)
389
 setting_plain_text_mail: Tik tekstas (be HTML)
390
 setting_host_name: Pagrindinio kompiuterio vardas
391
 setting_text_formatting: Teksto formatavimas
392
 setting_wiki_compression: Wiki istorijos suspaudimas
393
 setting_feeds_limit: Perdavimo turinio maksimali riba
394
 setting_default_projects_public: Nauji projektai vieši pagal nutylėjimą
395
 setting_autofetch_changesets: Automatinis pakeitimų siuntimas
396
 setting_sys_api_enabled: Įgalinti WS sandėlio valdymui
397
 setting_commit_ref_keywords: Nurodymo reikšminiai žodžiai
398
 setting_commit_fix_keywords: Fiksavimo reikšminiai žodžiai
399
 setting_autologin: Automatinis prisijungimas
400
 setting_date_format: Datos formatas
401
 setting_time_format: Laiko formatas
402
 setting_cross_project_issue_relations: Leisti tarprojektinius darbų ryšius
403
 setting_issue_list_default_columns: Numatytosios skiltys darbų sąraše
404
 setting_repositories_encodings: Pridėtų failų ir saugyklų šifravimas
405
 setting_emails_header: Laiško antraštė
406
 setting_emails_footer: Laiško poraštė
407
 setting_protocol: Protokolas
408
 setting_per_page_options: Įrašų puslapyje nustatymas 
409
 setting_user_format: Vartotojo atvaizdavimo formatas
410
 setting_activity_days_default: Atvaizduojamos dienos projekto veikloje
411
 setting_display_subprojects_issues: Pagal nutylėjimą rodyti subprojektų darbus pagrindiniame projekte
412
 setting_enabled_scm: Įgalinti SCM
413
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trumpinti laiškus po vienos iš šių eilučių"
414
 setting_mail_handler_api_enabled: Įgalinti WS įeinantiems laiškams
415
 setting_mail_handler_api_key: API raktas
416
 setting_sequential_project_identifiers: Generuoti nuoseklius projekto identifikatorius
417
 setting_gravatar_enabled: Naudoti Gravatar vartotojo paveiksliukus
418
 setting_gravatar_default: Gravatar paveiksliukas pagal nutylėjimą
419
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalus rodomas pakeitimų eilučių skaičius
420
 setting_file_max_size_displayed: Maksimalus testinių failų dydis rodomas vienoje eilutėje
421
 setting_repository_log_display_limit: Maksimalus revizijų skaičius rodomas failo loge
422
 setting_openid: Leisti OpenID prisijungimą ir registraciją
423
 setting_password_min_length: Minimalus slaptažodžio ilgis
424
 setting_new_project_user_role_id: Vartotojo vaidmuo, suteikiamas ne administratoriui, kuris sukuria projektą
425
 setting_default_projects_modules: Pagal nutylėjimą naujam projektui priskirti moduliai
426
 setting_issue_done_ratio: DArbo įvykdymo progresą skaičiuoti su
427
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Naudoti darbo lauką
428
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Naudoti darbo statusą
429
 setting_start_of_week: Savaitės pradžios diena
430
 setting_rest_api_enabled: Įjungti REST web service
431
 setting_cache_formatted_text: Paslėpti formatuotą tekstą
432
 setting_default_notification_option: Numatytosios pranešimų nuostatos
433
 setting_commit_logtime_enabled: Įjungti laiko registravimą
434
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
435
 setting_gantt_items_limit: Maksimalus rodmenų skaičius rodomas Gantt'o grafike
436
 setting_issue_group_assignment: Leisti darbo priskirimą grupėms
437
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Naudoti dabartinę datą kaip naujų darbų pradžios datą
438

  
439
 permission_add_project: Sukurti projektą
440
 permission_add_subprojects: Kurti subprojektus
441
 permission_edit_project: Taisyti projektą
442
 permission_select_project_modules: Parinkti projekto modulius
443
 permission_manage_members: Valdyti narius
444
 permission_manage_project_activities: Valdyti projekto veiklas
445
 permission_manage_versions: Valdyti versijas
446
 permission_manage_categories: Valdyti darbų kategorijas
447
 permission_view_issues: Užduočių peržiūra
448
 permission_add_issues: Sukurti darbus
449
 permission_edit_issues: Redaguoti darbus
450
 permission_manage_issue_relations: Valdyti darbų ryšius
451
 permission_set_issues_private: Nustatyti darbą viešu ar privačiu
452
 permission_set_own_issues_private: Nustatyti savo darbus viešais ar privačiais
453
 permission_add_issue_notes: Sukurti pastabas
454
 permission_edit_issue_notes: Redaguoti pastabas
455
 permission_edit_own_issue_notes: Redaguoti savo pastabas
456
 permission_move_issues: Perkelti darbus
457
 permission_delete_issues: Pašalinti darbus
458
 permission_manage_public_queries: Valdyti viešas užklausas
459
 permission_save_queries: Išsaugoti užklausas
460
 permission_view_gantt: Matyti Gantt grafiką
461
 permission_view_calendar: Matyti kalendorių
462
 permission_view_issue_watchers: Matyti stebėtojų sąrašą
463
 permission_add_issue_watchers: Pridėti stebėtojus
464
 permission_delete_issue_watchers: Pašalinti stebėtojus
465
 permission_log_time: Regsitruoti dirbtą laiką
466
 permission_view_time_entries: Matyti dirbtą laiką
467
 permission_edit_time_entries: Redaguoti laiko įrašus
468
 permission_edit_own_time_entries: Redguoti savo laiko įrašus
469
 permission_manage_news: Valdyti naujienas
470
 permission_comment_news: Komentuoti naujienas
471
 permission_manage_documents: Valdyti dokumentus
472
 permission_view_documents: Matyti dokumentus
473
 permission_manage_files: Valdyti failus
474
 permission_view_files: Matyti failus
475
 permission_manage_wiki: Valdyti wiki
476
 permission_rename_wiki_pages: Pervadinti wiki puslapius
477
 permission_delete_wiki_pages: Pašalinti wiki puslapius
478
 permission_view_wiki_pages: Matyti wiki
479
 permission_view_wiki_edits: Matyti wiki istoriją
480
 permission_edit_wiki_pages: Redaguoti wiki puslapius
481
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Pašalinti priedus
482
 permission_protect_wiki_pages: Apsaugoti wiki puslapius
483
 permission_manage_repository: Valdyti saugyklą
484
 permission_browse_repository: Peržiūrėti saugyklą
485
 permission_view_changesets: Matyti pakeitimus
486
 permission_commit_access: Prieiga prie pakeitimų
487
 permission_manage_boards: Valdyti forumus
488
 permission_view_messages: Matyti pranešimus
489
 permission_add_messages: Skelbti pranešimus
490
 permission_edit_messages: Redaguoti pranešimus
491
 permission_edit_own_messages: Redaguoti savo pranešimus
492
 permission_delete_messages: Pašalinti pranešimus
493
 permission_delete_own_messages: Pašalinti savo pranešimus
494
 permission_export_wiki_pages: Eksportuoti wiki puslapius
495
 permission_manage_subtasks: Valdyti darbo dalis
496

  
497
 project_module_issue_tracking: Darbų pėdsekys
498
 project_module_time_tracking: Laiko pėdsekys
499
 project_module_news: Naujienos
500
 project_module_documents: Dokumentai
501
 project_module_files: Failai
502
 project_module_wiki: Wiki
503
 project_module_repository: Saugykla
504
 project_module_boards: Forumai
505
 project_module_calendar: Kalendorius
506
 project_module_gantt: Gantt
507

  
508
 label_user: Vartotojas
509
 label_user_plural: Vartotojai
510
 label_user_new: Naujas vartotojas
511
 label_user_anonymous: Anonimas
512
 label_project: Projektas
513
 label_project_new: Naujas projektas
514
 label_project_plural: Projektai
515
 label_x_projects:
516
  zero: nėra projektų
517
  one:  1 projektas
518
  other: "%{count} projektų"
519
 label_project_all: Visi Projektai
520
 label_project_latest: Naujausi projektai
521
 label_issue: Darbas
522
 label_issue_new: Naujas darbas
523
 label_issue_plural: Darbai
524
 label_issue_view_all: Peržiūrėti visus darbus
525
 label_issues_by: "Darbai pagal %{value}"
526
 label_issue_added: Darbas pridėtas
527
 label_issue_updated: Darbas atnaujintas
528
 label_issue_note_added: Pastaba pridėta 
529
 label_issue_status_updated: Statusas atnaujintas
530
 label_issue_priority_updated: Prioritetas atnaujintas
531
 label_document: Dokumentas
532
 label_document_new: Naujas dokumentas
533
 label_document_plural: Dokumentai
534
 label_document_added: Dokumentas pridėtas
535
 label_role: Vaidmuo
536
 label_role_plural: Vaidmenys
537
 label_role_new: Naujas vaidmuo
538
 label_role_and_permissions: Vaidmenys ir leidimai
539
 label_role_anonymous: Anonimas
540
 label_role_non_member: Nėra narys
541
 label_member: Narys
542
 label_member_new: Naujas narys
543
 label_member_plural: Nariai
544
 label_tracker: Pėdsekys
545
 label_tracker_plural: Pėdsekiai
546
 label_tracker_new: Naujas pėdsekys
547
 label_workflow: Darbų eiga
548
 label_issue_status: Darbo būsena
549
 label_issue_status_plural: Darbų būsenos
550
 label_issue_status_new: Nauja būsena
551
 label_issue_category: Darbo kategorija
552
 label_issue_category_plural: Darbo kategorijos
553
 label_issue_category_new: Nauja kategorija
554
 label_custom_field: Kliento laukas
555
 label_custom_field_plural: Kliento laukai
556
 label_custom_field_new: Naujas kliento laukas
557
 label_enumerations: Išvardinimai
558
 label_enumeration_new: Nauja vertė
559
 label_information: Informacija
560
 label_information_plural: Informacija
561
 label_please_login: Prašom prisijungti
562
 label_register: Užsiregistruoti
563
 label_login_with_open_id_option: arba prisijunkite su OpenID
564
 label_password_lost: Prarastas slaptažodis
565
 label_home: Pagrindinis
566
 label_my_page: Mano puslapis
567
 label_my_account: Mano paskyra
568
 label_my_projects: Mano projektai
569
 label_my_page_block: Mano puslapio blokas
570
 label_administration: Administravimas
571
 label_login: Prisijungti
572
 label_logout: Atsijungti
573
 label_help: Pagalba
574
 label_reported_issues: Pranešti darbai
575
 label_assigned_to_me_issues: Darbai, priskirti man
576
 label_last_login: Paskutinis prisijungimas
577
 label_registered_on: Užregistruota
578
 label_activity: Veikla
579
 label_overall_activity: Visa veikla
580
 label_user_activity: "%{value} veikla"
581
 label_new: Naujas
582
 label_logged_as: Prisijungęs kaip
583
 label_environment: Aplinka
584
 label_authentication: Autentiškumo nustatymas
585
 label_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
586
 label_auth_source_new: Naujas autentiškumo nustatymo būdas
587
 label_auth_source_plural: Autentiškumo nustatymo būdai
588
 label_subproject_plural: Subprojektai
589
 label_subproject_new: Naujas subprojektas
590
 label_and_its_subprojects: "%{value} projektas ir jo subprojektai"
591
 label_min_max_length: Min - Maks ilgis
592
 label_list: Sąrašas
593
 label_date: Data
594
 label_integer: Sveikasis skaičius
595
 label_float: Slankiojo kablelio skaičius
596
 label_boolean: Loginis
597
 label_string: Tekstas
598
 label_text: Ilgas tekstas
599
 label_attribute: Požymis
600
 label_attribute_plural: Požymiai
601
 label_download: "%{count} persiuntimas"
602
 label_download_plural: "%{count} persiuntimai"
603
 label_no_data: Nėra ką atvaizduoti
604
 label_change_status: Pakeitimo būsena
605
 label_history: Istorija
606
 label_attachment: Filas
607
 label_attachment_new: Naujas failas
608
 label_attachment_delete: Pašalinkite failą
609
 label_attachment_plural: Failai
610
 label_file_added: Failas pridėtas
611
 label_report: Ataskaita
612
 label_report_plural: Ataskaitos
613
 label_news: Naujiena
614
 label_news_new: Pridėti naujienas
615
 label_news_plural: Naujienos
616
 label_news_latest: Paskutinės naujienos
617
 label_news_view_all: Peržiūrėti visas naujienas
618
 label_news_added: Naujiena pridėta
619
 label_news_comment_added: Prie naujienos pridėtas komentaras
620
 label_settings: Nustatymai
621
 label_overview: Apžvalga
622
 label_version: Versija
623
 label_version_new: Nauja versija
624
 label_version_plural: Versijos
625
 label_close_versions: Uždaryti užbaigtas versijas
626
 label_confirmation: Patvirtinimas
627
 label_export_to: 'Eksportuoti į:'
628
 label_read: Skaitykite...
629
 label_public_projects: Vieši projektai
630
 label_open_issues: atidaryta
631
 label_open_issues_plural: atidaryti
632
 label_closed_issues: uždaryta
633
 label_closed_issues_plural: uždaryti
634
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
635
  zero: 0 atvirų / %{total}
636
  one:  1 atviras / %{total}
637
  other: "%{count} atviri / %{total}"
638
 label_x_open_issues_abbr:
639
  zero: 0 atvirų
640
  one:  1 atviras
641
  other: "%{count} atviri"
642
 label_x_closed_issues_abbr:
643
  zero: 0 uždarytų
644
  one:  1 uždarytas
645
  other: "%{count} uždarytų"
646
 label_total: Iš viso
647
 label_permissions: Leidimai
648
 label_current_status: Dabartinė būsena
649
 label_new_statuses_allowed: Naujos būsenos galimos
650
 label_all: visi(os)
651
 label_none: joks
652
 label_nobody: niekas
653
 label_next: Kitas
654
 label_previous: Ankstesnis
655
 label_used_by: Naudotas
656
 label_details: Detalės
657
 label_add_note: Pridėkite pastabą
658
 label_per_page: Puslapyje
659
 label_calendar: Kalendorius
660
 label_months_from: mėnesiai nuo
661
 label_gantt: Gantt
662
 label_internal: Vidinis
663
 label_last_changes: "paskutiniai %{count} pokyčiai(ių)"
664
 label_change_view_all: Peržiūrėti visus pakeitimus
665
 label_personalize_page: Suasmeninti šį puslapį
666
 label_comment: Komentaras
667
 label_comment_plural: Komentarai
668
 label_x_comments:
669
  zero: nėra komentarų
670
  one: 1 komentaras
671
  other: "%{count} komentarų"
672
 label_comment_add: Pridėkite komentarą
673
 label_comment_added: Komentaras pridėtas
674
 label_comment_delete: Pašalinti komentarus
675
 label_query: Užklausa
676
 label_query_plural: Užklausos
677
 label_query_new: Nauja užklausa
678
 label_my_queries: Mano sukurtos užklausos
679
 label_filter_add: Pridėti filtrą
680
 label_filter_plural: Filtrai
681
 label_equals: yra
682
 label_not_equals: nėra
683
 label_in_less_than: mažiau negu
684
 label_in_more_than: daugiau negu
685
 label_greater_or_equal: '>='
686
 label_less_or_equal: '<='
687
 label_between: tarp
688
 label_in: po
689
 label_today: šiandien
690
 label_all_time: visas laikas
691
 label_yesterday: vakar
692
 label_this_week: šią savaitę
693
 label_last_week: praeita savaitė
694
 label_last_n_days: "paskutinių %{count} dienų"
695
 label_this_month: šis menuo
696
 label_last_month: praeitas mėnuo
697
 label_this_year: šiemet
698
 label_date_range: Dienų diapazonas
699
 label_less_than_ago: prieš mažiau negu dienas
700
 label_more_than_ago: prieš daugiau negu dienas
701
 label_ago: dienomis prieš
702
 label_contains: turi savyje
703
 label_not_contains: neturi savyje
704
 label_day_plural: dienų(os)
705
 label_repository: Saugykla
706
 label_repository_plural: Saugyklos
707
 label_browse: Naršyti
708
 label_modification: "%{count} pakeitimas"
709
 label_modification_plural: "%{count} pakeitimai"
710
 label_branch: Šaka
711
 label_tag: Tag
712
 label_revision: Revizija
713
 label_revision_plural: Revizijos
714
 label_revision_id: Revizija %{value}
715
 label_associated_revisions: Susijusios revizijos
716
 label_added: pridėtas
717
 label_modified: pakeistas
718
 label_copied: nukopijuotas
719
 label_renamed: pervardintas
720
 label_deleted: pašalintas
721
 label_latest_revision: Paskutinė revizija
722
 label_latest_revision_plural: Paskutinės revizijos
723
 label_view_revisions: Pežiūrėti revizijas
724
 label_view_all_revisions: Pežiūrėti visas revizijas
725
 label_max_size: Maksimalus dydis
726
 label_sort_highest: Perkelti į viršūnę
727
 label_sort_higher: Perkelti į viršų
728
 label_sort_lower: Perkelti žemyn
729
 label_sort_lowest: Perkelti į apačią
730
 label_roadmap: Veiklos grafikas
731
 label_roadmap_due_in: "Baigiasi po %{value}"
732
 label_roadmap_overdue: "%{value} vėluojama"
733
 label_roadmap_no_issues: Šiai versijai nepriskirtas koks darbas
734
 label_search: Ieškoti
735
 label_result_plural: Rezultatai
736
 label_all_words: Visi žodžiai
737
 label_wiki: Wiki
738
 label_wiki_edit: Wiki redakcija
739
 label_wiki_edit_plural: Wiki redakcijos
740
 label_wiki_page: Wiki puslapis
741
 label_wiki_page_plural: Wiki puslapiai
742
 label_index_by_title: Indeksuoti pagal pavadinimą
743
 label_index_by_date: Indeksuoti pagal datą
744
 label_current_version: Einamoji versija
745
 label_preview: Peržiūra
746
 label_feed_plural: Kanalai
747
 label_changes_details: Visų pakeitimų detalės
748
 label_issue_tracking: Darbų sekimas
749
 label_spent_time: Dirbtas laikas
750
 label_overall_spent_time: Visas dirbtas laikas
751
 label_f_hour: "%{value} valanda"
752
 label_f_hour_plural: "%{value} valandų(os)"
753
 label_time_tracking: Laiko sekimas
754
 label_change_plural: Pakeitimai
755
 label_statistics: Statistika
756
 label_commits_per_month: Įkėlimai per mėnesį
757
 label_commits_per_author: Įkėlimai pagal autorių
758
 label_diff: skirt
759
 label_view_diff: Skirtumų peržiūra
760
 label_diff_inline: įterptas
761
 label_diff_side_by_side: šalia
762
 label_options: Pasirinkimai
763
 label_copy_workflow_from: Kopijuoti darbų eiga iš
764
 label_permissions_report: Leidimų pranešimas
765
 label_watched_issues: Stebimi darbai
766
 label_related_issues: Susiję darbai
767
 label_applied_status: Taikomoji būsena
768
 label_loading: Kraunama...
769
 label_relation_new: Naujas ryšys
770
 label_relation_delete: Pašalinti ryšį
771
 label_relates_to: susietas su
772
 label_duplicates: dubliuoja
773
 label_duplicated_by: dubliuojasi su
774
 label_blocks: blokuoja
775
 label_blocked_by: blokuojamas
776
 label_precedes: ankstesnė(is)
777
 label_follows: seka
778
 label_end_to_start: užbaigti, kad pradėti
779
 label_end_to_end: užbaigti, kad pabaigti
780
 label_start_to_start: pradėkite pradėti
781
 label_start_to_end: pradėkite užbaigti
782
 label_stay_logged_in: Likti prisijungus
783
 label_disabled: išjungta(as)
784
 label_show_completed_versions: Rodyti užbaigtas versijas
785
 label_me: 
786
 label_board: Forumas
787
 label_board_new: Naujas forumas
788
 label_board_plural: Forumai
789
 label_board_locked: Užrakinta
790
 label_board_sticky: Lipnus
791
 label_topic_plural: Temos
792
 label_message_plural: Pranešimai
793
 label_message_last: Paskutinis pranešimas
794
 label_message_new: Naujas pranešimas
795
 label_message_posted: Pranešimas pridėtas
796
 label_reply_plural: Atsakymai
797
 label_send_information: Nusiųsti paskyros informaciją vartotojui
798
 label_year: Metai
799
 label_month: Mėnuo
800
 label_week: Savaitė
801
 label_date_from: Nuo
802
 label_date_to: Iki
803
 label_language_based: Pagrįsta vartotojo kalba
804
 label_sort_by: "Rūšiuoti pagal %{value}"
805
 label_send_test_email: Nusiųsti bandomąjį laišką
806
 label_feeds_access_key: RSS prieigos raktas 
807
 label_missing_feeds_access_key: TRūksta RSS prieigos rakto
808
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS prieigos raktas sukurtas prieš %{value}"
809
 label_module_plural: Moduliai
810
 label_added_time_by: "Pridėjo %{author} prieš %{age}"
811
 label_updated_time_by: "Atnaujino %{author} prieš %{age}"
812
 label_updated_time: "Atnaujinta prieš %{value}"
813
 label_jump_to_a_project: Šuolis į projektą...
814
 label_file_plural: Failai
815
 label_changeset_plural: Pakeitimų rinkiniai
816
 label_default_columns: Numatytieji stulpeliai
817
 label_no_change_option: (Jokio pakeitimo)
818
 label_bulk_edit_selected_issues: Masiškai readguoti pasirinktus darbus
819
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masiškai redaguotumėte pasirinktus laiko įrašus
820
 label_theme: Tema
821
 label_default: Numatyta(as)
822
 label_search_titles_only: Ieškoti tiktai pavadinimų 
823
 label_user_mail_option_all: "Bet kokiam įvykiui visuose mano projektuose"
824
 label_user_mail_option_selected: "Bet kokiam įvykiui tiktai pasirinktuose projektuose ..."
825
 label_user_mail_option_none: "Nėra įvykių"
826
 label_user_mail_option_only_my_events: "Tiktai įvikiai, kuriuos stebiu arba esu įtrauktas"
827
 label_user_mail_option_only_assigned: "Tiktai įvykiai, kuriems esu priskirtas"
828
 label_user_mail_option_only_owner: "Tiktai įvikiai, kurių šeikininkas esu"
829
 label_user_mail_no_self_notified: "Nenoriu būti informuotas apie pakeitimus, kuriuos pats atlieku"
830
 label_registration_activation_by_email: paskyros aktyvacija per e-paštą
831
 label_registration_manual_activation: rankinė paskyros aktyvacija
832
 label_registration_automatic_activation: automatinė paskyros aktyvacija
833
 label_display_per_page: "%{value} įrašų puslapyje"
834
 label_age: Amžius
835
 label_change_properties: Pakeisti nustatymus
836
 label_general: Bendri(as)
837
 label_more: Daugiau
838
 label_scm: SCM
839
 label_plugins: Įskiepiai
840
 label_ldap_authentication: LDAP autentifikacija
841
 label_downloads_abbr: siunt.
842
 label_optional_description: Apibūdinimas (laisvai pasirenkamas)
843
 label_add_another_file: Pridėti kitą failą
844
 label_preferences: Savybės
845
 label_chronological_order: Chronologine tvarka
846
 label_reverse_chronological_order: Atbuline chronologine tvarka
847
 label_planning: Planavimas
848
 label_incoming_emails: Įeinantys laiškai
849
 label_generate_key: Generuoti raktą
850
 label_issue_watchers: Stebėtojai
851
 label_example: Pavyzdys
852
 label_display: Demonstruoti
853
 label_sort: Rūšiuoti
854
 label_ascending: Didėjantis
855
 label_descending: Mažėjantis
856
 label_date_from_to: Nuo %{start} iki %{end}
857
 label_wiki_content_added: Wiki puslapis pridėtas
858
 label_wiki_content_updated: Wiki puslapis atnaujintas
859
 label_group: Grupė
860
 label_group_plural: Grupės
861
 label_group_new: Nauja grupė
862
 label_time_entry_plural: Sprendimo laikas
863
 label_version_sharing_none: Nesidalinama
864
 label_version_sharing_descendants: Su subprojektais
865
 label_version_sharing_hierarchy: Su projekto hierarchija
866
 label_version_sharing_tree: Su projekto medžiu
867
 label_version_sharing_system: Su visais projektais
868
 label_update_issue_done_ratios: Atnaujinti darbo atlikimo progresą
869
 label_copy_source: Šaltinis
870
 label_copy_target: Tikslas
871
 label_copy_same_as_target: Toks pat kaip tikslas
872
 label_display_used_statuses_only: Rodyti tik tuos statusus, kurie naudojami šio pėdsekio
873
 label_api_access_key: API prieigos raktas
874
 label_missing_api_access_key: Trūksta API prieigos rakto
875
 label_api_access_key_created_on: "API prieigos raktas sukurtas prieš %{value}"
876
 label_profile: Profilis
877
 label_subtask_plural: Darbo dalys
878
 label_project_copy_notifications: Siųsti pašto pranešimus kopijuojant projektą
879
 label_principal_search: "Ieškoti vartotojo arba grupės:"
880
 label_user_search: "Ieškoti vartotojo:"
881
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
882
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
883
 label_issues_visibility_all: Visi darbai
884
 label_issues_visibility_public: Visi vieši darbai
885
 label_issues_visibility_own: Darbai, sukurti vartotojo arba jam priskirti
886
 label_git_report_last_commit: Nurodyti paskutinį failų ir katalogų pakeitimą
887
 label_parent_revision: Parent
888
 label_child_revision: Child
889
 label_export_options: %{export_format} eksportavimo nustatymai
890

  
891
 button_login: Registruotis
892
 button_submit: Pateikti
893
 button_save: Išsaugoti
894
 button_check_all: Žymėti visus
895
 button_uncheck_all: Atžymėti visus
896
 button_collapse_all: Sutraukti visus
897
 button_expand_all: Išskleisti visus
898
 button_delete: Pašalinti
899
 button_create: Sukurti
900
 button_create_and_continue: Sukurti ir tęsti
901
 button_test: Testas
902
 button_edit: Redaguoti
903
 button_edit_associated_wikipage: "Redaguoti susijusį Wiki puslapį: %{page_title}"
904
 button_add: Pridėti
905
 button_change: Keisti
906
 button_apply: Pritaikyti
907
 button_clear: Išvalyti
908
 button_lock: Rakinti
909
 button_unlock: Atrakinti
910
 button_download: Atsisiųsti
911
 button_list: Sąrašas
912
 button_view: Žiūrėti
913
 button_move: Perkelti
914
 button_move_and_follow: Perkelti ir sekti
915
 button_back: Atgal
916
 button_cancel: Atšaukti
917
 button_activate: Aktyvinti
918
 button_sort: Rūšiuoti
919
 button_log_time: Registruoti laiką
920
 button_rollback: Grįžti į šią versiją
921
 button_watch: Stebėti
922
 button_unwatch: Nestebėti
923
 button_reply: Atsakyti
924
 button_archive: Archyvuoti
925
 button_unarchive: Išpakuoti
926
 button_reset: Atstatyti
927
 button_rename: Pervadinti
928
 button_change_password: Pakeisti slaptažodį
929
 button_copy: Kopijuoti
930
 button_copy_and_follow: Kopijuoti ir laikytis
931
 button_annotate: Rašyti pastabą
932
 button_update: Atnaujinti
933
 button_configure: Konfigūruoti
934
 button_quote: Cituoti
935
 button_duplicate: Dubliuoti
936
 button_show: Rodyti
937
 button_edit_section: Redaguoti šį skirsnį
938
 button_export: Eksportuoti
939

  
940
 status_active: aktyvus
941
 status_registered: užregistruotas
942
 status_locked: užrakintas
943

  
944
 version_status_open: atidaryta
945
 version_status_locked: užrakinta
946
 version_status_closed: uždaryta
947

  
948
 field_active: Aktyvus
949

  
950
 text_select_mail_notifications: Išrinkite veiksmus, apie kuriuos būtų pranešta elektroniniu paštu.
951
 text_regexp_info: pvz. ^[A-Z0-9]+$
952
 text_min_max_length_info: 0 reiškia jokių apribojimų
953
 text_project_destroy_confirmation: Ar esate įsitikinęs, kad norite pašalinti šį projektą ir visus susijusius duomenis?
954
 text_subprojects_destroy_warning: "Šis(ie) subprojektas(ai): %{value} taip pat bus ištrintas(i)."
955
 text_workflow_edit: Išrinkite vaidmenį ir pėdsekį, kad redaguotumėte darbų eigą
956
 text_are_you_sure: Ar esate įsitikinęs?
957
 text_are_you_sure_with_children: Ar ištrinti darbą ir visu sudedamuosius darbus?
958
 text_journal_changed: "%{label} pakeistas(a) iš %{old} į %{new}"
959
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} atnaujintas(a)"
960
 text_journal_set_to: "%{label} nustatytas(a) į %{value}"
961
 text_journal_deleted: "%{label} ištrintas(a) (%{old})"
962
 text_journal_added: "%{label} pridėtas(a) %{value}"
963
 text_tip_issue_begin_day: užduotis, prasidedanti šią dieną
964
 text_tip_issue_end_day: užduotis, pasibaigianti šią dieną
965
 text_tip_issue_begin_end_day: užduotis, prasidedanti ir pasibaigianti šią dieną
966
 text_project_identifier_info: 'Mažosios raidės (a-z), skaičiai ir brūkšniai galimi.<br/>Išsaugojus, identifikatorius negali būti keičiamas.'
967
 text_caracters_maximum: "%{count} simbolių maksimumas."
968
 text_caracters_minimum: "Turi būti mažiausiai %{count} simbolių ilgio."
969
 text_length_between: "Ilgis tarp %{min} ir %{max} simbolių."
970
 text_tracker_no_workflow: Jokia darbų eiga neapibrėžta šiam pėdsekiui
971
 text_unallowed_characters: Neleistini simboliai
972
 text_comma_separated: Leistinos kelios reikšmės (atskirtos kableliu).
973
 text_line_separated: Galimos kelios reikšmės (viena linija vienai vertei).
974
 text_issues_ref_in_commit_messages: Darbų susiejimas ir fiksavimas pavedimų žinutėse
975
 text_issue_added: "Darbas %{id} buvo praneštas (by %{author})."
976
 text_issue_updated: "Darbas %{id} buvo atnaujintas (by %{author})."
977
 text_wiki_destroy_confirmation: Ar esate įsitikinęs, kad norite pašalinti šį wiki puslapį ir visą jo turinį?
978
 text_issue_category_destroy_question: "Kai kurie darbai (%{count}) yra paskirti šiai kategorijai. Ką jūs norite daryti?"
979
 text_issue_category_destroy_assignments: Pašalinti kategorijos užduotis
980
 text_issue_category_reassign_to: Iš naujo priskirti darbus šiai kategorijai
981
 text_user_mail_option: "Neišrinktiems projektams, jūs gausite tiktai pranešimus apie tuos įvykius, kuriuos jūs stebite, arba į kuriuos esate įtrauktas (pvz. darbai, kurių autorius jūs esate ar esate priskirtas)."
982
 text_no_configuration_data: "Vaidmenys, pėdsekiai, darbų būsenos ir darbų eiga dar nebuvo konfigūruoti.\nGriežtai rekomenduojam užkrauti numatytąją (default) konfiguraciją. Užkrovus, galėsite ją modifikuoti."
983
 text_load_default_configuration: Užkrauti numatytąj konfiguraciją
984
 text_status_changed_by_changeset: "Pakeista %{value} revizijoje."
985
 text_time_logged_by_changeset: "Applied in changeset %{value}."
986
 text_issues_destroy_confirmation: 'Ar jūs tikrai norite sunaikinti pažymėtą(us) darbą(us)?'
987
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Taip pat bus ištrinta(os) %{count} darbo dalis(ys).
988
 text_time_entries_destroy_confirmation: 'Ar jūs tikrai norite ištrinti pasirinktą(us) laiko įrašą(us)?'
989
 text_select_project_modules: 'Parinkite modulius, kuriuos norite naudoti šiame projekte:'
990
 text_default_administrator_account_changed: Administratoriaus numatytoji paskyra pakeista
991
 text_file_repository_writable: Į failų saugyklą saugoti galima (RW)
992
 text_plugin_assets_writable: Į įskiepių aprašo punktų katalogą įrašyti galima
993
 text_rmagick_available: RMagick pasiekiamas (pasirinktinai)
994
 text_destroy_time_entries_question: "Naikinamam darbui priskirta %{hours} valandų. Ką norite su jomis daryti?"
995
 text_destroy_time_entries: Ištrinti įrašytas valandas
996
 text_assign_time_entries_to_project: Priskirti įrašytas valandas prie projekto
997
 text_reassign_time_entries: 'Priskirti įrašytas valandas šiam darbui:'
998
 text_user_wrote: "%{value} parašė:"
999
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektai(ų) priskirti šiai reikšmei."
1000
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Priskirti juos šiai reikšmei:'
1001
 text_email_delivery_not_configured: "El.pašto siuntimas nesukonfigūruotas, ir perspėjimai neaktyvus.\nSukonfigūruokite savo SMTP serverį byloje config/configuration.yml ir perleiskite programą norėdami pritaikyti pakeitimus."
1002
 text_repository_usernames_mapping: "Select or update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
1003
 text_repository_usernames_mapping: "Parinkite ar atnaujinkite Redmine vartotoją, kuris paminėtas saugyklos log'e.\nVartotojai, turintys tą patį Redmine ir saugyklos vardą ar el.paštą yra automatiškai surišti."
1004
 text_diff_truncated: "... Šis diff'as nukarpytas, nes jis viršijo maksimalų rodomų eilučių skaičių."
1005
 text_custom_field_possible_values_info: 'Po vieną eilutę kiekvienai reikšmei'
1006
 text_wiki_page_destroy_question: "This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?"
1007
 text_wiki_page_nullify_children: Laikyti child puslapius kaip pagrindinius puslapius
1008
 text_wiki_page_destroy_children: "Pašalinti child puslapius ir jų palikuonis"
1009
 text_wiki_page_reassign_children: "Priskirkite iš naujo 'child' puslapius šiam pagrindiniam puslapiui"
1010
 text_own_membership_delete_confirmation: "You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.\nAre you sure you want to continue?"
1011
 text_zoom_in: Priartinti
1012
 text_zoom_out: Nutolinti
1013
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Dabartinis puslapis turi neišsaugoto teksto, kuris bus prarastas, jeigu paliksite šį puslapį."
1014
 text_scm_path_encoding_note: "Numatytasis: UTF-8"
1015
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
1016
 text_mercurial_repository_note: Vietinė saugykla (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
1017
 text_scm_command: Komanda
1018
 text_scm_command_version: Versija
1019
 text_scm_config: You can configure your scm commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
1020
 text_scm_command_not_available: Scm command is not available. Please check settings on the administration panel.
1021

  
1022
 default_role_manager: Vadovas
1023
 default_role_developer: Projektuotojas
1024
 default_role_reporter: Pranešėjas
1025
 default_tracker_bug: Klaida
1026
 default_tracker_feature: Ypatybė
1027
 default_tracker_support: Palaikymas
1028
 default_issue_status_new: Naujas
1029
 default_issue_status_in_progress: Vykdomas
1030
 default_issue_status_resolved: Išspręstas
1031
 default_issue_status_feedback: Grįžtamasis ryšys
1032
 default_issue_status_closed: Uždarytas
1033
 default_issue_status_rejected: Atmestas
1034
 default_doc_category_user: Vartotojo dokumentacija
1035
 default_doc_category_tech: Techninė dokumentacija
1036
 default_priority_low: Žemas
1037
 default_priority_normal: Normalus
1038
 default_priority_high: Aukštas
1039
 default_priority_urgent: Skubus
1040
 default_priority_immediate: Neatidėliotinas
1041
 default_activity_design: Projektavimas
1042
 default_activity_development: Vystymas
1043

  
1044
 enumeration_issue_priorities: Darbo prioritetai
1045
 enumeration_doc_categories: Dokumento kategorijos
1046
 enumeration_activities: Veiklos (laiko sekimas)
1047
 enumeration_system_activity: Sistemos veikla
1048
 description_filter: Filtras
1049
 description_search: Paieškos laukas
1050
 description_choose_project: Projektai
1051
 description_project_scope: Paieškos sritis
1052
 description_notes: Pastabos
1053
 description_message_content: Žinutės turinys
1054
 description_query_sort_criteria_attribute: Rūšiuoti atributą
1055
 description_query_sort_criteria_direction: Rūšiuoti kryptį
1056
 description_user_mail_notification: Pašto pranešimų nustatymai
1057
 description_available_columns: Galimi Stulpeliai
1058
 description_selected_columns: Pasirinkti Stulpeliai
1059
 description_all_columns: Visi stulpeliai
1060
 description_issue_category_reassign: Pasirinkti darbo kategoriją
1061
 description_wiki_subpages_reassign: Pasirinkti naują pagrindinį puslapį
1062
 description_date_range_list: Pasirinkitę diapazoną iš sąrašo
1063
 description_date_range_interval: Pasirinkite diapazoną pasirinkdami pradžios ir pabaigos datas
1064
 description_date_from: Įvesti pradžios datą
1065
 description_date_to: Įvesti pabaigos datą
1066