sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2013-01-21 12:42

Download (3.59 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
477 477
 permission_manage_news: Hantera nyheter
478 478
 permission_comment_news: Kommentera nyheter
479 479
 permission_view_documents: Visa dokument
480
 permission_add_documents: Lägga till dokument
481
 permission_edit_documents: Ändra dokument
482
 permission_delete_documents: Ta bort dokument
480 483
 permission_manage_files: Hantera filer
481 484
 permission_view_files: Visa filer
482 485
 permission_manage_wiki: Hantera wiki
......
658 661
 label_current_status: Nuvarande status
659 662
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
660 663
 label_all: alla
661
 label_any: några
662
 label_none: ingen
664
 label_any: vad/vem som helst
665
 label_none: inget/ingen
663 666
 label_nobody: ingen
664 667
 label_next: Nästa
665 668
 label_previous: Föregående
......
917 920
 label_readonly: Skrivskyddad
918 921
 label_required: Nödvändig
919 922
 label_attribute_of_project: Projektets %{name}
923
 label_attribute_of_issue: Ärendets %{name}
920 924
 label_attribute_of_author: Författarens %{name}
921
 label_attribute_of_assigned_to: Tilldelads %{name}
925
 label_attribute_of_assigned_to: Tilldelad användares %{name}
922 926
 label_attribute_of_user: Användarens %{name}
923 927
 label_attribute_of_fixed_version: Målversionens %{name}
924 928
 label_cross_project_descendants: Med underprojekt
925 929
 label_cross_project_tree: Med projektträd
926 930
 label_cross_project_hierarchy: Med projekthierarki
927 931
 label_cross_project_system: Med alla projekt
932
 label_gantt_progress_line: Framstegslinje
928 933

 
929 934
 button_login: Logga in
930 935
 button_submit: Skicka
......
1008 1013
 text_tip_issue_begin_day: ärende som börjar denna dag
1009 1014
 text_tip_issue_end_day: ärende som slutar denna dag
1010 1015
 text_tip_issue_begin_end_day: ärende som börjar och slutar denna dag
1011
 text_project_identifier_info: Ändast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.
1016
 text_project_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna, måste börja med en bokstav.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'
1012 1017
 text_caracters_maximum: "max %{count} tecken."
1013 1018
 text_caracters_minimum: "Måste vara minst %{count} tecken lång."
1014 1019
 text_length_between: "Längd mellan %{min} och %{max} tecken."
......
1068 1073
 text_account_destroy_confirmation: "Är du säker på att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
1069 1074
 text_session_expiration_settings: "Varning: ändring av dessa inställningar kan få alla nuvarande sessioner, inklusive din egen, att gå ut."
1070 1075
 text_project_closed: Detta projekt är stängt och skrivskyddat.
1076
 text_turning_multiple_off: "Om du inaktiverar möjligheten till flera värden kommer endast ett värde per objekt behållas."
1071 1077

 
1072 1078
 default_role_manager: Projektledare
1073 1079
 default_role_developer: Utvecklare
......
1114 1120
 description_date_from: Ange startdatum
1115 1121
 description_date_to: Ange slutdatum
1116 1122
 text_repository_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'
1117
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1118
  removed in order to preserve only one value per item.
1119
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1120
 permission_add_documents: Add documents
1121
 permission_edit_documents: Edit documents
1122
 permission_delete_documents: Delete documents
1123
 label_gantt_progress_line: Progress line