Project

General

Profile

Patch #13551 » update_dutch_translations.diff

Anonymous, 2013-03-21 19:31

View differences:

config/locales/nl.yml
343 343
  one:  1 open
344 344
  other: "%{count} open"
345 345
 label_x_closed_issues_abbr:
346
  zero: 0 closed
347
  one:  1 closed
348
  other: "%{count} closed"
346
  zero: 0 gesloten
347
  one:  1 gesloten
348
  other: "%{count} gesloten"
349 349
 label_comment: Commentaar
350 350
 label_comment_add: Voeg commentaar toe
351 351
 label_comment_added: Commentaar toegevoegd
......
420 420
 label_information_plural: Informatie
421 421
 label_integer: Integer
422 422
 label_internal: Intern
423
 label_issue: Incident
424
 label_issue_added: Incident toegevoegd
425
 label_issue_category: Incident categorie
423
 label_issue: Issue
424
 label_issue_added: Issue toegevoegd
425
 label_issue_category: Issue categorie
426 426
 label_issue_category_new: Nieuwe categorie
427 427
 label_issue_category_plural: Issuecategorieën
428
 label_issue_new: Nieuw incident
429
 label_issue_plural: Incidenten
430
 label_issue_status: Incident status
428
 label_issue_new: Nieuw issue
429
 label_issue_plural: Issues
430
 label_issue_status: Issue status
431 431
 label_issue_status_new: Nieuwe status
432
 label_issue_status_plural: Incident statussen
433
 label_issue_tracking: Incident-tracking
434
 label_issue_updated: Incident bijgewerkt
435
 label_issue_view_all: Bekijk alle incidenten
432
 label_issue_status_plural: Issue statussen
433
 label_issue_tracking: Issue-tracking
434
 label_issue_updated: Issue bijgewerkt
435
 label_issue_view_all: Bekijk alle issues
436 436
 label_issue_watchers: Monitoren
437 437
 label_issues_by: "Issues door %{value}"
438 438
 label_jump_to_a_project: Ga naar een project...
......
922 922
 button_collapse_all: Klap in
923 923
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de toegewezene is
924 924
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de auteur is
925
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Massa wijziging geselecteerd tijd-registraties?
925
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Alle geselecteerde tijdregistraties wijzigen?
926 926
 text_time_entries_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u de geselecteerde item(s) wilt verwijderen ?
927 927
 label_role_anonymous: Anoniem
928 928
 label_role_non_member: Geen lid
929 929
 label_issue_note_added: Notitie toegevoegd
930 930
 label_issue_status_updated: Status gewijzigd
931
 label_issue_priority_updated: Prioriteit geupdate
932
 label_issues_visibility_own: Probleem aangemaakt door of toegewezen aan
933
 field_issues_visibility: Incidenten weergave
934
 label_issues_visibility_all: Alle incidenten
935
 permission_set_own_issues_private: Zet eigen incidenten publiekelijk of privé
931
 label_issue_priority_updated: Prioriteit gewijzigd
932
 label_issues_visibility_own: Issue aangemaakt door of toegewezen aan
933
 field_issues_visibility: Issues weergave
934
 label_issues_visibility_all: Alle issues
935
 permission_set_own_issues_private: Zet eigen issues publiekelijk of privé
936 936
 field_is_private: Privé
937
 permission_set_issues_private: Zet incidenten publiekelijk of privé
938
 label_issues_visibility_public: Alle niet privé-incidenten
937
 permission_set_issues_private: Zet issues publiekelijk of privé
938
 label_issues_visibility_public: Alle niet privé-issues
939 939
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Dit zal ook de %{count} subtaken verwijderen.
940 940
 field_commit_logs_encoding: Encodering van commit berichten
941 941
 field_scm_path_encoding: Pad encodering
942 942
 text_scm_path_encoding_note: "Standaard: UTF-8"
943 943
 field_path_to_repository: Pad naar versie overzicht
944
 field_root_directory: Root directorie
944
 field_root_directory: Root directory
945 945
 field_cvs_module: Module
946 946
 field_cvsroot: CVSROOT
947 947
 text_mercurial_repository_note: "Lokale versie overzicht (Voorbeeld: /hgrepo, c:\\hgrepo)"
......
950 950
 label_git_report_last_commit: Rapporteer laatste toevoegen voor bestanden en directories
951 951
 text_scm_config: U kan de scm commando's configureren in config/configuration.yml. Herstart de applicatie na het wijzigen ervan.
952 952
 text_scm_command_not_available: Scm commando is niet beschikbaar. Controleer de instellingen in het administratiepaneel.
953
 notice_issue_successful_create: Probleem %{id} aangemaakt.
953
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} aangemaakt.
954 954
 label_between: tussen
955 955
 setting_issue_group_assignment: Sta groepstoewijzingen toe
956
 label_diff: Verschil
956
 label_diff: diff
957 957
 text_git_repository_note: "Versie overzicht lokaal is leeg (Voorbeeld: /gitrepo, c:\\gitrepo)"
958 958
 description_query_sort_criteria_direction: Sortering
959 959
 description_project_scope: Zoek bereik
......
963 963
 description_message_content: Inhoud bericht
964 964
 description_available_columns: Beschikbare kolommen
965 965
 description_date_range_interval: Kies een bereik bij het selecteren van een start en eind datum
966
 description_issue_category_reassign: Kies probleem categorie
966
 description_issue_category_reassign: Kies issue categorie
967 967
 description_search: Zoekveld
968 968
 description_notes: Notities
969 969
 description_date_range_list: Kies bereik vanuit de lijst
......
975 975
 label_parent_revision: Hoofd
976 976
 label_child_revision: Sub
977 977
 error_scm_annotate_big_text_file: De vermelding kan niet worden geannoteerd, omdat het groter is dan de maximale toegewezen grootte.
978
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Gebruik huidige datum als start datum voor nieuwe incidenten.
978
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Gebruik huidige datum als start datum voor nieuwe issues.
979 979
 button_edit_section: Wijzig deze sectie
980 980
 setting_repositories_encodings: Bijlage en opgeslagen bestanden coderingen
981 981
 description_all_columns: Alle kolommen
......
984 984
 error_attachment_too_big: Dit bestand kan niet worden geupload omdat het de maximaal toegestane grootte overschrijd (%{max_size})
985 985
 notice_failed_to_save_time_entries: "Opslaan gefaald voor %{count} tijdsnotatie(s) van %{total} geselecteerde: %{ids}."
986 986
 label_x_issues:
987
  zero: 0 incidenten
988
  one:  1 incidenten
989
  other: "%{count} incidenten"
987
  zero: 0 issues
988
  one:  1 issue
989
  other: "%{count} issues"
990 990
 label_repository_new: Nieuw repository
991 991
 field_repository_is_default: Hoofd repository
992
 label_copy_attachments: Copieer bijlage(n)
992
 label_copy_attachments: Kopieer bijlage(n)
993 993
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
994 994
 label_completed_versions: Versies compleet
995 995
 field_multiple: Meerdere waardes
996
 setting_commit_cross_project_ref: Sta toe om incidenten van alle projecten te refereren en oplossen
996
 setting_commit_cross_project_ref: Sta toe om issues van alle projecten te refereren en oplossen
997 997
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Voeg mijn notities toe en annuleer andere wijzigingen
998 998
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Voeg mijn wijzigingen alsnog toe (voorgaande notities worden bewaard, maar sommige kunnen overschreden worden)
999
 notice_issue_update_conflict: Dit incident is reeds geupdate door een andere gebruiker terwijl jij bezig was
999
 notice_issue_update_conflict: Dit issue is reeds geupdate door een andere gebruiker terwijl jij bezig was
1000 1000
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Annuleer mijn wijzigingen en geef pagina opnieuw weer %{link}
1001
 permission_manage_related_issues: Beheer gerelateerde incidenten
1001
 permission_manage_related_issues: Beheer gerelateerde issues
1002 1002
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1003
 label_search_for_watchers: Zoek om monitoorders toe te voegen
1003
 label_search_for_watchers: Zoek om monitors toe te voegen
1004 1004
 notice_account_deleted: Uw account is permanent verwijderd
1005 1005
 setting_unsubscribe: Sta gebruikers toe hun eigen account te verwijderen
1006 1006
 button_delete_my_account: Verwijder mijn account
......
1022 1022
 text_project_closed: Dit project is gesloten en op alleen-lezen
1023 1023
 notice_user_successful_create: Gebruiker %{id} aangemaakt.
1024 1024
 field_core_fields: Standaard verleden
1025
 field_timeout: Timeout (in seconds)
1025
 field_timeout: Timeout (in seconden)
1026 1026
 setting_thumbnails_enabled: Geef bijlage miniaturen weer
1027 1027
 setting_thumbnails_size: Grootte miniaturen (in pixels)
1028 1028
 label_status_transitions: Status transitie
......
1036 1036
 label_attribute_of_assigned_to: Toegewezen %{name}
1037 1037
 label_attribute_of_fixed_version: Target versions %{name}
1038 1038
 label_copy_subtasks: Kopieer subtaken
1039
 label_copied_to: copied to
1040
 label_copied_from: copied from
1039
 label_copied_to: gekopieerd naar
1040
 label_copied_from: gekopieerd van
1041 1041
 label_any_issues_in_project: any issues in project
1042 1042
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
1043
 field_private_notes: Private notes
1044
 permission_view_private_notes: View private notes
1045
 permission_set_notes_private: Set notes as private
1046
 label_no_issues_in_project: no issues in project
1043
 field_private_notes: Privé notities
1044
 permission_view_private_notes: Bekijk privé notities
1045
 permission_set_notes_private: Maak notities privé
1046
 label_no_issues_in_project: geen issues in project
1047 1047
 label_any: alle
1048
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
1049
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
1048
 label_last_n_weeks: afgelopen %{count} weken
1049
 setting_cross_project_subtasks: Sta subtaken in andere projecten toe
1050 1050
 label_cross_project_descendants: Met subprojecten
1051 1051
 label_cross_project_tree: Met project boom
1052 1052
 label_cross_project_hierarchy: Met project hiërarchie
1053 1053
 label_cross_project_system: Met alle projecten
1054
 button_hide: Hide
1055
 setting_non_working_week_days: Non-working days
1056
 label_in_the_next_days: in the next
1057
 label_in_the_past_days: in the past
1054
 button_hide: Verberg
1055
 setting_non_working_week_days: Niet-werkdagen
1056
 label_in_the_next_days: in de volgende
1057
 label_in_the_past_days: in de afgelopen
1058 1058
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1059
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1060
  removed in order to preserve only one value per item.
1059
 text_turning_multiple_off: Bij het uitschakelen van meerdere waardes zal er maar een waarde bewaard blijven.
1061 1060
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1062
 permission_add_documents: Add documents
1063
 permission_edit_documents: Edit documents
1064
 permission_delete_documents: Delete documents
1065
 label_gantt_progress_line: Progress line
1066
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
1067
 field_inherit_members: Inherit members
1068
 field_closed_on: Closed
1069
 field_generate_password: Generate password
1070
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1061
 permission_add_documents: Voeg documenten toe
1062
 permission_edit_documents: Bewerk documenten
1063
 permission_delete_documents: Verwijder documenten
1064
 label_gantt_progress_line: Voortgangslijn
1065
 setting_jsonp_enabled: Schakel JSONP support in
1066
 field_inherit_members: Neem leden over
1067
 field_closed_on: Gesloten
1068
 field_generate_password: Genereer wachtwoord
1069
 setting_default_projects_tracker_ids: Standaard trackers voor nieuwe projecten
1071 1070
 label_total_time: Totaal
1072 1071
 setting_emails_header: Email header
  (1-1/1)