sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2013-05-07 21:41

Download (1.92 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
272 272
 field_author: Författare
273 273
 field_created_on: Skapad
274 274
 field_updated_on: Uppdaterad
275
 field_closed_on: Stängd
275 276
 field_field_format: Format
276 277
 field_is_for_all: För alla projekt
277 278
 field_possible_values: Möjliga värden
......
372 373
 field_timeout: "Timeout (i sekunder)"
373 374
 field_board_parent: Förälderforum
374 375
 field_private_notes: Privata anteckningar
376
 field_inherit_members: Ärv medlemmar
377
 field_generate_password: Generera lösenord
375 378

 
376 379
 setting_app_title: Applikationsrubrik
377 380
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......
440 443
 setting_thumbnails_enabled: Visa miniatyrbilder av bilagor
441 444
 setting_thumbnails_size: Storlek på miniatyrbilder (i pixlar)
442 445
 setting_non_working_week_days: Lediga dagar
446
 setting_jsonp_enabled: Aktivera JSONP-stöd
447
 setting_default_projects_tracker_ids: Standardärendetyper för nya projekt
443 448

 
444 449
 permission_add_project: Skapa projekt
445 450
 permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
......
657 662
  one:  1 ärende
658 663
  other: "%{count} ärenden"
659 664
 label_total: Total
665
 label_total_time: Total tid
660 666
 label_permissions: Behörigheter
661 667
 label_current_status: Nuvarande status
662 668
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
......
1120 1126
 description_date_from: Ange startdatum
1121 1127
 description_date_to: Ange slutdatum
1122 1128
 text_repository_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'
1123
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
1124
 field_inherit_members: Inherit members
1125
 field_closed_on: Closed
1126
 field_generate_password: Generate password
1127
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1128
 label_total_time: Total