Upgrading may delete customize setting?

Added by Ngoc Lan Bui almost 11 years ago

I installed Redmine version 0.8.4.
To suitalbe to my work, I changed code of some files in folder app\views.
I also added more features such as: Customer fields ...
Is it disapear when I upgrade a new version?

I'm very sorry if there is a similar question like this.

Replies (8)

RE: Upgrading may delete customize setting? - Added by Đức Tạ almost 11 years ago

you need to change the new version also.

bạn phải đổi cả bản mới lại, nếu có SVN thì sử dụng chức năng DIFF rồi xem xem những file nào khác nhau thì sửa :) ...

RE: Upgrading may delete customize setting? - Added by Bui Ngoc Lan almost 11 years ago

Đức Tạ wrote:

you need to change the new version also.

bạn phải đổi cả bản mới lại, nếu có SVN thì sử dụng chức năng DIFF rồi xem xem những file nào khác nhau thì sửa :) ...

Thanks for your repply.

Dieu nay co nghia la khi em thay doi source code thi can phai memo lai, roi sua lai cac buoc y chang sau khi nang cap phien ban.
Doi voi cac du lieu da co trong database thi sao a? Co mat het khong hay lam the nao a?

RE: Upgrading may delete customize setting? - Added by Đức Tạ almost 11 years ago

khi sử dụng rails, nếu có update về CSDL, cậu có thể dùng rake db:migrate trong cmd. tốt nhất là backup 1 bản CSDL. nhưng rake db:migrate giúp bạn làm điều này nhanh hơn vì mình để ý trong folder DB có các migrate version. :)

RE: Upgrading may delete customize setting? - Added by Bui Ngoc Lan almost 11 years ago

Em chua thu upgrade lan nao, nen chua hieu lam.
Neu em lam theo cac buoc nhu o tai lieu duoi nay lieu co duoc khong a?

http://www.redmine.org/wiki/1/RedmineUpgrade

RE: Upgrading may delete customize setting? - Added by Đức Tạ almost 11 years ago

Chính xác là phải làm như vậy, nhưng nếu bạn có chỉnh sửa gì ở CSDL cũ thì nên backup lại, thường thì khi migrate, Rake sẽ chạy file migrate trong folder DB. và thường là chỉ add vào và xóa đi nhunữg cột gốc của version cũ.

Làm như trên ok. nếu bạn down từ SVN của Redmine thì dùng SVN UPDATE cũng ok, khi update nó sẽ thông báo file nào bị conflict.

RE: Upgrading may delete customize setting? - Added by Bui Ngoc Lan almost 11 years ago

Em con mot thac mac nua, mong duoc chi dan.
Khi em upgrade, doi voi nhung file dinh kem ma em da upload len server va file log co bi anh huong gi khong a?

(1-8/8)