Project

General

Profile

Actions

Patch #15403

closed

Czech "message" and "changeset" translation change

Added by Toshi MARUYAMA over 10 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
Translations
Target version:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

From #15391.

diff --git a/config/locales/cs.yml b/config/locales/cs.yml
--- a/config/locales/cs.yml
+++ b/config/locales/cs.yml
@@ -413,15 +413,15 @@ cs:
  permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
  permission_manage_repository: Spravování repozitáře
  permission_browse_repository: Procházení repozitáře
- permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
+ permission_view_changesets: Zobrazování revizí
  permission_commit_access: Commit přístup
  permission_manage_boards: Správa diskusních fór
- permission_view_messages: Prohlížení zpráv
- permission_add_messages: Posílání zpráv
- permission_edit_messages: Upravování zpráv
- permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
- permission_delete_messages: Mazání zpráv
- permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
+ permission_view_messages: Prohlížení příspěvků
+ permission_add_messages: Posílání příspěvků
+ permission_edit_messages: Upravování příspěvků
+ permission_edit_own_messages: Upravit vlastní příspěvky
+ permission_delete_messages: Mazání příspěvků
+ permission_delete_own_messages: Smazat vlastní příspěvky
  permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
  permission_manage_subtasks: Spravovat dílčí úkoly

@@ -707,10 +707,10 @@ cs:
  label_board_locked: Zamčeno
  label_board_sticky: Nálepka
  label_topic_plural: Témata
- label_message_plural: Zprávy
- label_message_last: Poslední zpráva
- label_message_new: Nová zpráva
- label_message_posted: Zpráva přidána
+ label_message_plural: Příspěvky
+ label_message_last: Poslední příspěvek
+ label_message_new: Nový příspěvek
+ label_message_posted: Příspěvek přidán
  label_reply_plural: Odpovědi
  label_send_information: Zaslat informace o účtu uživateli
  label_year: Rok
@@ -730,7 +730,7 @@ cs:
  label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}" 
  label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
  label_file_plural: Soubory
- label_changeset_plural: Sady změn
+ label_changeset_plural: Revize
  label_default_columns: Výchozí sloupce
  label_no_change_option: (beze změny)
  label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
Actions #1

Updated by Toshi MARUYAMA over 10 years ago

 • Status changed from New to Closed

Committed in trunk r12303.

Actions

Also available in: Atom PDF