Patch #27767

Czech translation for 3.4-stable

Added by Toshi MARUYAMA over 4 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:ClosedStart date:
Priority:NormalDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:Translations
Target version:3.4.4

Description

From #27506.

=== (+23,-23) config/locales/cs.yml ===
@@ -135,8 +135,8 @@
     circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost" 
     cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů" 
     earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli předřazeným úkolům" 
-    not_a_regexp: "is not a valid regular expression" 
-    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task" 
+    not_a_regexp: "není platný regulární výraz" 
+    open_issue_with_closed_parent: "Otevřený úkol nemůže být přiřazen pod uzavřený rodičovský úkol" 

  actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte

@@ -1205,25 +1205,25 @@
  label_font_proportional: Proporciální písmo
  setting_timespan_format: Formát časového intervalu
  label_table_of_contents: Obsah
- setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
- setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Enable regular expressions
- error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
-  project: %{errors}'
+ setting_commit_logs_formatting: Použij textové formátování pro popisky comitů
+ setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Povol regulární výrazy
+ error_move_of_child_not_possible: 'Dílčí úkol %{child} nemůže být přesunut do nového
+  projektu: %{errors}'
  error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Strávený čas nemůže
   být přiřazen k úkolu, který se bude mazat
- setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
- label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
- label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
- label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
- warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
-  of values from one or more fields on the selected objects
- field_updated_by: Updated by
- field_last_updated_by: Last updated by
- field_full_width_layout: Full width layout
- label_last_notes: Last notes
- field_digest: Checksum
- field_default_assigned_to: Default assignee
- setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
- permission_view_news: View news
- label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
- label_no_preview_download: Download
+ setting_timelog_required_fields: Požadovaná pole pro zapisování času
+ label_attribute_of_object: "%{object_name} %{name}" 
+ label_user_mail_option_only_assigned: Pouze pro věci, které sleduji nebo jsem na ně přiřazený
+ label_user_mail_option_only_owner: Pouze pro věci, které sleduji nebo jsem jejich vlastníkem
+ warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Změny způsobí automatické smazání
+  hodnot z jednoho nebo více polí vybraných objektů
+ field_updated_by: Aktualizoval
+ field_last_updated_by: Naposledy změnil
+ field_full_width_layout: Celá šířka schematu
+ label_last_notes: Poslední poznámky
+ field_digest: Kontrolní součet
+ field_default_assigned_to: Výchozí přiřazený uživatel
+ setting_show_custom_fields_on_registration: Zobraz uživatelská pole při registraci
+ permission_view_news: Zobraz novinky
+ label_no_preview_alternative_html: "Náhled není k dispozici. Soubor: %{link}." 
+ label_no_preview_download: Stažení

Czech-help-3.4-stable.diff Magnifier (3.36 KB) Toshi MARUYAMA, 2017-12-09 19:17

Associated revisions

Revision 17084
Added by Toshi MARUYAMA over 4 years ago

Czech translation for 3.4-stable updated by Karel Pičman (#27506, #27767)

Revision 17089
Added by Toshi MARUYAMA over 4 years ago

Czech help files translation for 3.4-stable updated by Karel Pičman (#27507, #27767)

Revision 17093
Added by Toshi MARUYAMA over 4 years ago

Merged r17084 from trunk to 3.4-stable (#27506, #27767)

Czech translation for 3.4-stable updated by Karel Pičman.

Revision 17097
Added by Toshi MARUYAMA over 4 years ago

Merged r17089 from trunk to 3.4-stable (#27507, #27767)

Czech help files translation for 3.4-stable updated by Karel Pičman.

History

#1 Updated by Toshi MARUYAMA over 4 years ago

From #27507.

#2 Updated by Toshi MARUYAMA over 4 years ago

 • Status changed from New to Closed

Committed in trunk and 3.4-stable.

Also available in: Atom PDF