nl.yml.diff

Sander Datema, 2008-10-08 02:44

Download (20.7 KB)

View differences:

lang/nl.yml (working copy)
22 22
activerecord_error_inclusion: staat niet in de lijst
23 23
activerecord_error_exclusion: is gereserveerd
24 24
activerecord_error_invalid: is ongeldig
25
activerecord_error_confirmation: komt niet overeen met confirmatie
25
activerecord_error_confirmation: komt niet overeen met bevestiging
26 26
activerecord_error_accepted: moet geaccepteerd worden
27 27
activerecord_error_empty: mag niet leeg zijn
28 28
activerecord_error_blank: mag niet blanco zijn
......
61 61
notice_account_register_done: Account is met succes aangemaakt.
62 62
notice_account_unknown_email: Onbekende gebruiker.
63 63
notice_can_t_change_password: Dit account gebruikt een externe bron voor authenticatie. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen.
64
notice_account_lost_email_sent: Er is een email naar U verstuurd met instructies over het kiezen van een nieuw wachtwoord.
65
notice_account_activated: Uw account is geactiveerd. U kunt nu inloggen.
66
notice_successful_create: Maken succesvol.
64
notice_account_lost_email_sent: Er is een e-mail naar u verstuurd met instructies over het kiezen van een nieuw wachtwoord.
65
notice_account_activated: uw account is geactiveerd. u kunt nu inloggen.
66
notice_successful_create: Succesvol aangemaakt.
67 67
notice_successful_update: Wijzigen succesvol.
68
notice_successful_delete: Verwijderen succesvol.
68
notice_successful_delete: Succesvol verwijderd.
69 69
notice_successful_connection: Verbinding succesvol.
70
notice_file_not_found: De pagina die U probeerde te benaderen bestaat niet of is verwijderd.
70
notice_file_not_found: De pagina die u probeerde te benaderen bestaat niet of is verwijderd.
71 71
notice_locking_conflict: De gegevens zijn gewijzigd door een andere gebruiker.
72
notice_not_authorized: Het is U niet toegestaan om deze pagina te raadplegen.
72
notice_not_authorized: Het is u niet toegestaan deze pagina te raadplegen.
73 73
notice_email_sent: Een e-mail werd verstuurd naar %s
74 74
notice_email_error: Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van (%s)
75 75
notice_feeds_access_key_reseted: Je RSS toegangssleutel werd gereset.
76 76

  
77 77
error_scm_not_found: "Deze ingang of revisie bestaat niet in de repository."
78
error_scm_command_failed: "Een fout trad op tijdens de poging om verbinding te maken met de repository: %s"
78
error_scm_command_failed: "Er trad een fout op tijdens de poging om verbinding te maken met de repository: %s"
79 79

  
80
mail_subject_lost_password: Uw %s wachtwoord
81
mail_body_lost_password: 'Gebruik de volgende link om Uw wachtwoord te wijzigen:'
82
mail_subject_register: Uw %s account activatie
83
mail_body_register: 'Gebruik de volgende link om Uw account te activeren:'
80
mail_subject_lost_password: uw %s wachtwoord
81
mail_body_lost_password: 'Gebruik de volgende link om uw wachtwoord te wijzigen:'
82
mail_subject_register: uw %s account activatie
83
mail_body_register: 'Gebruik de volgende link om uw account te activeren:'
84 84

  
85 85
gui_validation_error: 1 fout
86 86
gui_validation_error_plural: %d fouten
......
91 91
field_is_required: Verplicht
92 92
field_firstname: Voornaam
93 93
field_lastname: Achternaam
94
field_mail: Email
94
field_mail: E-mail
95 95
field_filename: Bestand
96 96
field_filesize: Grootte
97 97
field_downloads: Downloads
......
144 144
field_attr_login: Login attribuut
145 145
field_attr_firstname: Voornaam attribuut
146 146
field_attr_lastname: Achternaam attribuut
147
field_attr_mail: Email attribuut
147
field_attr_mail: E-mail attribuut
148 148
field_onthefly: On-the-fly aanmaken van een gebruiker
149 149
field_start_date: Start
150 150
field_done_ratio: %% Gereed
151 151
field_auth_source: Authenticatiemethode
152
field_hide_mail: Verberg mijn emailadres
152
field_hide_mail: Verberg mijn e-mailadres
153 153
field_comments: Commentaar
154 154
field_url: URL
155 155
field_start_page: Startpagina
......
166 166
field_estimated_hours: Geschatte tijd
167 167
field_default_value: Standaard waarde
168 168

  
169
setting_app_title: Applicatie titel
170
setting_app_subtitle: Applicatie ondertitel
169
setting_app_title: Applicatietitel
170
setting_app_subtitle: Applicatieondertitel
171 171
setting_welcome_text: Welkomsttekst
172 172
setting_default_language: Standaard taal
173 173
setting_login_required: Authent. nodig
174
setting_self_registration: Zelf-registratie toegestaan
174
setting_self_registration: Zelfregistratie toegestaan
175 175
setting_attachment_max_size: Attachment max. grootte
176 176
setting_issues_export_limit: Limiet export issues
177
setting_mail_from: Afzender mail adres
178
setting_host_name: Host naam
179
setting_text_formatting: Tekst formaat
180
setting_wiki_compression: Wiki geschiedenis comprimeren
181
setting_feeds_limit: Feed inhoud limiet
177
setting_mail_from: Afzender e-mail adres
178
setting_host_name: Hostnaam
179
setting_text_formatting: Tekstformaat
180
setting_wiki_compression: Wikigeschiedenis comprimeren
181
setting_feeds_limit: Feedinhoud limiet
182 182
setting_autofetch_changesets: Haal commits automatisch op
183 183
setting_sys_api_enabled: Gebruik WS voor repository beheer
184
setting_commit_ref_keywords: Referencing trefwoorden
185
setting_commit_fix_keywords: Fixing trefwoorden
186
setting_autologin: Autologin
187
setting_date_format: Datum formaat
188
setting_cross_project_issue_relations: Sta cross-project issue relaties toe
184
setting_commit_ref_keywords: Refererende trefwoorden
185
setting_commit_fix_keywords: Gefixeerde trefwoorden
186
setting_autologin: Automatisch inloggen
187
setting_date_format: Datumformaat
188
setting_cross_project_issue_relations: Sta crossproject issuerelaties toe
189 189

  
190 190
label_user: Gebruiker
191 191
label_user_plural: Gebruikers
......
193 193
label_project: Project
194 194
label_project_new: Nieuw project
195 195
label_project_plural: Projecten
196
label_project_all: Alle Projecten
196
label_project_all: Alle projecten
197 197
label_project_latest: Nieuwste projecten
198 198
label_issue: Issue
199 199
label_issue_new: Nieuw issue
......
216 216
label_issue_status: Issue status
217 217
label_issue_status_plural: Issue statussen
218 218
label_issue_status_new: Nieuwe status
219
label_issue_category: Issue categorie
220
label_issue_category_plural: Issue categorieën
219
label_issue_category: Issuecategorie
220
label_issue_category_plural: Issuecategorieën
221 221
label_issue_category_new: Nieuwe categorie
222 222
label_custom_field: Specifiek veld
223 223
label_custom_field_plural: Specifieke velden
......
226 226
label_enumeration_new: Nieuwe waarde
227 227
label_information: Informatie
228 228
label_information_plural: Informatie
229
label_please_login: Inloggen a.u.b.
229
label_please_login: Log a.u.b. in
230 230
label_register: Registreer
231 231
label_password_lost: Wachtwoord verloren
232 232
label_home: Home
......
252 252
label_auth_source_new: Nieuwe authenticatie modus
253 253
label_auth_source_plural: Authenticatie modi
254 254
label_subproject_plural: Subprojecten
255
label_min_max_length: Min - Max lengte
255
label_min_max_length: Min-max lengte
256 256
label_list: Lijst
257 257
label_date: Datum
258 258
label_integer: Integer
......
294 294
label_total: Totaal
295 295
label_permissions: Permissies
296 296
label_current_status: Huidige status
297
label_new_statuses_allowed: Nieuwe statuses toegestaan
297
label_new_statuses_allowed: Nieuwe toegestane statussen
298 298
label_all: alle
299 299
label_none: geen
300 300
label_next: Volgende
......
327 327
label_in: in
328 328
label_today: vandaag
329 329
label_this_week: deze week
330
label_less_than_ago: minder dan dagen geleden
331
label_more_than_ago: meer dan dagen geleden
330
label_less_than_ago: minder dan x dagen geleden
331
label_more_than_ago: meer dan x dagen geleden
332 332
label_ago: dagen geleden
333 333
label_contains: bevat
334 334
label_not_contains: bevat niet
......
353 353
label_sort_lowest: Verplaats naar eind
354 354
label_roadmap: Roadmap
355 355
label_roadmap_due_in: Voldaan in %s
356
label_roadmap_overdue: %s overtijd
356
label_roadmap_overdue: %s over tijd
357 357
label_roadmap_no_issues: Geen issues voor deze versie
358 358
label_search: Zoeken
359 359
label_result_plural: Resultaten
......
361 361
label_wiki: Wiki
362 362
label_wiki_edit: Wiki edit
363 363
label_wiki_edit_plural: Wiki edits
364
label_wiki_page: Wiki page
365
label_wiki_page_plural: Wiki pages
366
label_index_by_title: Index by title
367
label_index_by_date: Index by date
364
label_wiki_page: Wikipagina
365
label_wiki_page_plural: Wikipagina's
366
label_index_by_title: Indexeer op titel
367
label_index_by_date: Indexeer op datum
368 368
label_current_version: Huidige versie
369
label_preview: Testweergave
369
label_preview: Voorbeeldweergave
370 370
label_feed_plural: Feeds
371 371
label_changes_details: Details van alle wijzigingen
372 372
label_issue_tracking: Issue tracking
373 373
label_spent_time: Gespendeerde tijd
374 374
label_f_hour: %.2f uur
375 375
label_f_hour_plural: %.2f uren
376
label_time_tracking: Tijd tracking
376
label_time_tracking: Tijdregistratie bijhouden
377 377
label_change_plural: Wijzigingen
378 378
label_statistics: Statistieken
379 379
label_commits_per_month: Commits per maand
......
383 383
label_diff_side_by_side: naast elkaar
384 384
label_options: Opties
385 385
label_copy_workflow_from: Kopieer workflow van
386
label_permissions_report: Permissies rapport
386
label_permissions_report: Permissierapport
387 387
label_watched_issues: Gemonitorde issues
388 388
label_related_issues: Gerelateerde issues
389 389
label_applied_status: Toegekende status
......
406 406
label_me: ik
407 407
label_board: Forum
408 408
label_board_new: Nieuw forum
409
label_board_plural: Forums
409
label_board_plural: Fora
410 410
label_topic_plural: Onderwerpen
411 411
label_message_plural: Berichten
412 412
label_message_last: Laatste bericht
413 413
label_message_new: Nieuw bericht
414 414
label_reply_plural: Antwoorden
415
label_send_information: Stuur account informatie naar de gebruiker
415
label_send_information: Stuur accountinformatie naar de gebruiker
416 416
label_year: Jaar
417 417
label_month: Maand
418 418
label_week: Week
......
424 424
label_feeds_access_key_created_on: RSS toegangssleutel %s geleden gemaakt.
425 425
label_module_plural: Modules
426 426
label_added_time_by: Toegevoegd door %s %s geleden
427
label_updated_time: Upgedated %s geleden
428
label_jump_to_a_project: Spring naar een project...
427
label_updated_time: %s geleden bijgewerkt
428
label_jump_to_a_project: Ga naar een project...
429 429

  
430 430
button_login: Inloggen
431 431
button_submit: Toevoegen
......
456 456
button_unwatch: Niet meer monitoren
457 457
button_reply: Antwoord
458 458
button_archive: Archiveer
459
button_unarchive: Desarchiveer
459
button_unarchive: Dearchiveer
460 460
button_reset: Reset
461 461
button_rename: Hernoemen
462 462

  
......
467 467
text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via mail moeten worden verstuurd.
468 468
text_regexp_info: bv. ^[A-Z0-9]+$
469 469
text_min_max_length_info: 0 betekent geen restrictie
470
text_project_destroy_confirmation: Weet U zeker dat U dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen ?
470
text_project_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen?
471 471
text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
472
text_are_you_sure: Weet U het zeker ?
472
text_are_you_sure: Weet u het zeker?
473 473
text_journal_changed: gewijzigd van %s naar %s
474 474
text_journal_set_to: ingesteld op %s
475 475
text_journal_deleted: verwijderd
......
482 482
text_tracker_no_workflow: Geen workflow gedefinieerd voor deze tracker
483 483
text_unallowed_characters: Niet toegestane tekens
484 484
text_coma_separated: Meerdere waarden toegestaan (door komma's gescheiden).
485
text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commit berichten
485
text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commitberichten
486 486
text_issue_added: Issue %s is gerapporteerd (by %s).
487 487
text_issue_updated: Issue %s is gewijzigd (by %s).
488
text_wiki_destroy_confirmation: Bent u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
489
text_issue_category_destroy_question: Sommige issues (%d) zijn aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u hiermee doen ?
490
text_issue_category_destroy_assignments: Verwijder categorie toewijzigingen
488
text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
489
text_issue_category_destroy_question: Er zijn issues (%d) aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u hiermee doen ?
490
text_issue_category_destroy_assignments: Verwijder toewijzingen aan deze categorie
491 491
text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw toewijzen aan deze categorie
492 492

  
493 493
default_role_manager: Manager
......
509 509
default_priority_high: Hoog
510 510
default_priority_urgent: Spoed
511 511
default_priority_immediate: Onmiddellijk
512
default_activity_design: Design
513
default_activity_development: Development
512
default_activity_design: Ontwerp
513
default_activity_development: Ontwikkeling
514 514

  
515
enumeration_issue_priorities: Issue prioriteiten
516
enumeration_doc_categories: Document categorieën
517
enumeration_activities: Activiteiten (tijd tracking)
515
enumeration_issue_priorities: Issueprioriteiten
516
enumeration_doc_categories: Documentcategorieën
517
enumeration_activities: Activiteiten (tijdtracking)
518 518
text_comma_separated: Meerdere waarden toegestaan (kommagescheiden).
519 519
label_file_plural: Bestanden
520 520
label_changeset_plural: Changesets
......
525 525
notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer de issue die u wilt bewerken."
526 526
label_bulk_edit_selected_issues: Bewerk geselecteerde issues in bulk
527 527
label_no_change_option: (Geen wijziging)
528
notice_failed_to_save_issues: "Gefaald om %d issue(s) (%d geselecteerd) te bewaren: %s."
528
notice_failed_to_save_issues: "Fout bij bewaren van %d issue(s) (%d geselecteerd): %s."
529 529

  
530 530
label_theme: Thema
531 531
label_default: Standaard
532 532
label_search_titles_only: Enkel titels doorzoeken
533
label_nobody: nobody
533
label_nobody: niemand
534 534
button_change_password: Wijzig wachtwoord
535
text_user_mail_option: "For unselected projects, you will only receive notifications about things you watch or you're involved in (eg. issues you're the author or assignee)."
536
text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zult u enkel notificaties ontvangen voor issues die u monitort of waar je bij betrokken bent (auteur of toegewezen persoon)."
535
text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zult u enkel notificaties ontvangen voor issues die u monitort of waar u bij betrokken bent (als auteur of toegewezen persoon)."
537 536
label_user_mail_option_selected: "Enkel bij elke gebeurtenis op het geselecteerde project..."
538 537
label_user_mail_option_all: "Bij elk gebeurtenis in al mijn projecten..."
539 538
label_user_mail_option_none: "Alleen in de dingen die ik monitor of in betrokken ben"
540
setting_emails_footer: Emails footer
539
setting_emails_footer: E-mails footer
541 540
label_float: Float
542
button_copy: Kopieer
543
mail_body_account_information_external: Je kan je account (%s) gebruiken om in te loggen.
544
mail_body_account_information: Je account gegevens
541
button_copy: Kopiëer
542
mail_body_account_information_external: U kunt uw account (%s) gebruiken om in te loggen.
543
mail_body_account_information: Uw account gegevens
545 544
setting_protocol: Protocol
546 545
label_user_mail_no_self_notified: "Ik wil niet verwittigd worden van wijzigingen die ik zelf maak."
547 546
setting_time_format: Tijd formaat
548
label_registration_activation_by_email: account activatie per email
547
label_registration_activation_by_email: account activatie per e-mail
549 548
mail_subject_account_activation_request: %s account activatie verzoek
550 549
mail_body_account_activation_request: 'Een nieuwe gebruiker (%s) is geregistreerd. Zijn account wacht op uw akkoord:'
551 550
label_registration_automatic_activation: automatische account activatie
552 551
label_registration_manual_activation: manuele account activatie
553
notice_account_pending: "Je account is aangemaakt maar wacht nog op goedkeuring van de beheerder."
554
field_time_zone: Tijd zone
552
notice_account_pending: "Uw account is aangemaakt, maar wacht nog op goedkeuring van de beheerder."
553
field_time_zone: Tijdzone
555 554
text_caracters_minimum: Moet minstens %d karakters lang zijn.
556 555
setting_bcc_recipients: Blind carbon copy ontvangers (bcc)
557 556
button_annotate: Annotate
558 557
label_issues_by: Issues door %s
559 558
field_searchable: Doorzoekbaar
560 559
label_display_per_page: 'Per pagina: %s'
561
setting_per_page_options: Objects per pagina opties
560
setting_per_page_options: Objects per pagina-opties
562 561
label_age: Leeftijd
563 562
notice_default_data_loaded: Standaard configuratie succesvol geladen.
564
text_load_default_configuration: Laad de standaardconfiguratie
565
text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statuses en workflow zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaardconfiguratie in te laden. Je kan deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
563
text_load_default_configuration: Laad de standaard configuratie
564
text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaard configuratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
566 565
error_can_t_load_default_data: "Standaard configuratie kon niet worden geladen: %s"
567 566
button_update: Update
568 567
label_change_properties: Eigenschappen wijzigen
569 568
label_general: Algemeen
570 569
label_repository_plural: Repositories
571
label_associated_revisions: Geassocieerde revisies
572
setting_user_format: Gebruikers weergave formaat
570
label_associated_revisions: Geassociëerde revisies
571
setting_user_format: Gebruikers weergaveformaat
573 572
text_status_changed_by_changeset: Toegepast in changeset %s.
574 573
label_more: Meer
575
text_issues_destroy_confirmation: 'Ben je zeker dat je deze issue(s) wenst te verwijderen?'
574
text_issues_destroy_confirmation: 'Weet u zeker dat u deze issue(s) wil verwijderen?'
576 575
label_scm: SCM
577
text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die je wenst te gebruiken voor dit project:'
576
text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die u wilt gebruiken voor dit project:'
578 577
label_issue_added: Issue toegevoegd
579
label_issue_updated: Issue geupdated
578
label_issue_updated: Issue bijgewerkt
580 579
label_document_added: Document toegevoegd
581 580
label_message_posted: Bericht toegevoegd
582 581
label_file_added: Bericht toegevoegd
......
598 597
label_downloads_abbr: D/L
599 598
label_this_month: deze maand
600 599
label_last_n_days: %d dagen geleden
601
label_all_time: all time
600
label_all_time: alles
602 601
label_this_year: dit jaar
603 602
label_date_range: Datum bereik
604 603
label_last_week: vorige week
......
606 605
label_last_month: laatste maand
607 606
label_add_another_file: Ander bestand toevoegen
608 607
label_optional_description: Optionele beschrijving
609
text_destroy_time_entries_question: %.02f uren werden gerapporteerd op de issue(s) die je wou verwijderen. Wat wil je doen?
608
text_destroy_time_entries_question: %.02f uren werden gerapporteerd op de issue(s) die u wilde verwijderen. Wat wil u doen?
610 609
error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue is niet gevonden of behoort niet toe tot dit project.'
611
text_assign_time_entries_to_project: Geraporteerde uren toevoegen aan dit project
612
text_destroy_time_entries: Verwijder geraporteerde uren
610
text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren toevoegen aan dit project
611
text_destroy_time_entries: Verwijder gerapporteerde uren
613 612
text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
614 613
setting_activity_days_default: Aantal dagen getoond bij het tabblad "Activiteit"
615 614
label_chronological_order: In chronologische volgorde
......
623 622
label_planning: Planning
624 623
text_subprojects_destroy_warning: 'De subprojecten: %s zullen ook verwijderd worden.'
625 624
label_and_its_subprojects: %s en zijn subprojecten.
626
mail_body_reminder: "%d issue(s) die tot u toegewezen zijn en moeten voldaan zijn in de komende %d dagen:"
627
mail_subject_reminder: "%d issue(s) moeten voldaan zijn in de komende dagen."
625
mail_body_reminder: "%d issue(s) die aan u toegewezen zijn en voldaan moeten zijn in de komende %d dagen:"
626
mail_subject_reminder: "%d issue(s) die voldaan moeten zijn in de komende dagen."
628 627
text_user_wrote: '%s schreef:'
629 628
label_duplicated_by: gedupliceerd door
630 629
setting_enabled_scm: Ingeschakeld SCM
631
text_enumeration_category_reassign_to: 'Reassign them to this value:'
632
text_enumeration_destroy_question: '%d objecten zijn toegewezen op deze waarde.'
630
text_enumeration_category_reassign_to: 'Wijs de volgende waarde toe:'
631
text_enumeration_destroy_question: '%d objecten zijn toegewezen aan deze waarde.'
633 632
label_incoming_emails: Inkomende e-mail
634 633
label_generate_key: Genereer een sleutel
635 634
setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende mail.
636 635
setting_mail_handler_api_key: API sleutel
637
text_email_delivery_not_configured: "Email bezorging is niet geconfigureerd. Notificaties zijn uitgeschakeld.\nConfigureer je SMTP server in config/email.yml en herstant de applicatie om dit in te schakelen."
636
text_email_delivery_not_configured: "E-mail bezorging is niet geconfigureerd. Notificaties zijn uitgeschakeld.\nConfigureer uw SMTP server in config/email.yml en herstart de applicatie om dit te activeren."
638 637
field_parent_title: Bovenliggende pagina
639 638
label_issue_watchers: Monitoren
640
setting_commit_logs_encoding: Commit berichten encodering
639
setting_commit_logs_encoding: Encodering van commit berichten
641 640
button_quote: Citaat
642
setting_sequential_project_identifiers: Genereer sequentiele project identiteiten
643
notice_unable_delete_version: Onmogelijk om deze versie te verwijderen.
644
label_renamed: hernoemt
645
label_copied: gekopieerd
641
setting_sequential_project_identifiers: Genereer sequentiële projectidentiteiten
642
notice_unable_delete_version: Niet mogelijk om deze versie te verwijderen.
643
label_renamed: hernoemd
644
label_copied: gekopieerd