Project

General

Profile

Patch #15391 » wiki_syntax_patch.diff

Karel Pičman, 2013-11-19 09:42

View differences:

config/locales/cs.yml (working copy)
1
# Update to 2.2 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
1
# Update to 2.2, 2.4 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
2 2
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
3 3
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
4 4
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......
413 413
 permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
414 414
 permission_manage_repository: Spravování repozitáře
415 415
 permission_browse_repository: Procházení repozitáře
416
 permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
416
 permission_view_changesets: Zobrazování revizí
417 417
 permission_commit_access: Commit přístup
418 418
 permission_manage_boards: Správa diskusních fór
419
 permission_view_messages: Prohlížení zpráv
420
 permission_add_messages: Posílání zpráv
421
 permission_edit_messages: Upravování zpráv
422
 permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
423
 permission_delete_messages: Mazání zpráv
424
 permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
419
 permission_view_messages: Prohlížení příspěvků
420
 permission_add_messages: Posílání příspěvků
421
 permission_edit_messages: Upravování příspěvků
422
 permission_edit_own_messages: Upravit vlastní příspěvky
423
 permission_delete_messages: Mazání příspěvků
424
 permission_delete_own_messages: Smazat vlastní příspěvky
425 425
 permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
426 426
 permission_manage_subtasks: Spravovat dílčí úkoly
427 427

 
......
707 707
 label_board_locked: Zamčeno
708 708
 label_board_sticky: Nálepka
709 709
 label_topic_plural: Témata
710
 label_message_plural: Zprávy
711
 label_message_last: Poslední zpráva
712
 label_message_new: Nová zpráva
713
 label_message_posted: Zpráva přidána
710
 label_message_plural: Příspěvky
711
 label_message_last: Poslední příspěvek
712
 label_message_new: Nový příspěvek
713
 label_message_posted: Příspěvek přidán
714 714
 label_reply_plural: Odpovědi
715 715
 label_send_information: Zaslat informace o účtu uživateli
716 716
 label_year: Rok
......
730 730
 label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}"
731 731
 label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
732 732
 label_file_plural: Soubory
733
 label_changeset_plural: Sady změn
733
 label_changeset_plural: Revize
734 734
 label_default_columns: Výchozí sloupce
735 735
 label_no_change_option: (beze změny)
736 736
 label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
......
1093 1093
 field_generate_password: Generovat heslo
1094 1094
 setting_default_projects_tracker_ids: Výchozí fronta pro nové projekty
1095 1095
 label_total_time: Celkem
1096
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
1097
  to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
1098
 notice_account_locked: Your account is locked.
1099
 label_hidden: Hidden
1100
 label_visibility_private: to me only
1101
 label_visibility_roles: to these roles only
1102
 label_visibility_public: to any users
1103
 field_must_change_passwd: Must change password at next logon
1104
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
1105
  current password
1106
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1107
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
1096
 notice_account_not_activated_yet: Neaktivovali jste si dosud Váš účet. 
1097
  Pro opětovné zaslání aktivačního emailu <a href="%{url}">klikněte na tento odkaz</a>, prosím.
1098
 notice_account_locked: Váš účet je uzamčen.
1099
 label_hidden: Skrytý
1100
 label_visibility_private: pouze pro mě
1101
 label_visibility_roles: pouze pro tyto role
1102
 label_visibility_public: pro všechny uživatele
1103
 field_must_change_passwd: Musí změnit heslo při příštím přihlášení
1104
 notice_new_password_must_be_different: Nové heslo se musí lišit od stávajícího
1105
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Vyřadit přílohy podle jména
1106
 text_convert_available: ImageMagick convert k dispozici (volitelné)
public/help/cs/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
1 1
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
2 2
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
3 3
<head>
4
<title>RedmineWikiFormatting</title>
4
<title>Formátování Wiki v Redminu</title>
5 5
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 6
<style type="text/css">
7 7
  body { font:80% Verdana,Tahoma,Arial,sans-serif; }
......
38 38
</head>
39 39

 
40 40
<body>
41
<h1><a name="1" class="wiki-page"></a>Wiki formatting</h1>
41
<h1><a name="1" class="wiki-page"></a>Formátování Wiki</h1>
42 42

 
43
  <h2><a name="2" class="wiki-page"></a>Links</h2>
43
  <h2><a name="2" class="wiki-page"></a>Odkazy</h2>
44 44

 
45
    <h3><a name="3" class="wiki-page"></a>Redmine links</h3>
45
    <h3><a name="3" class="wiki-page"></a>Odkazy Redmine</h3>
46 46

 
47
    <p>Redmine allows hyperlinking between resources (issues, changesets, wiki pages...) from anywhere wiki formatting is used.</p>
47
    <p>Redmine umožňuje hypertextové odkazy mezi jednotlivými zdroji (úkoly, revize, wiki stránky...) kdekoli, kde je použito Wiki formátování.</p>
48 48
    <ul>
49
      <li>Link to an issue: <strong>#124</strong> (displays <del><a href="#" class="issue" title="bulk edit doesn't change the category or fixed version properties (Closed)">#124</a></del>, link is striked-through if the issue is closed)</li>
50
      <li>Link to an issue note: <strong>#124-6</strong>, or <strong>#124#note-6</strong></li>
49
      <li>Odkaz na úkol: <strong>#124</strong> (zobrazí <del><a href="#" class="issue" title="Hromadná změna nezmění kategorii úkolů (Uzavřeno)">#124</a></del>, odkaz je přeškrtnutý, jestliže je úkol uzavřen)</li>
50
      <li>Odkaz na poznámku k úkolu: <strong>#124-6</strong>, nebo <strong>#124#note-6</strong></li>
51 51
    </ul>
52 52

 
53
    <p>Wiki links:</p>
53
    <p>Odkazy Wiki:</p>
54 54

 
55 55
    <ul>
56
      <li><strong>[[Guide]]</strong> displays a link to the page named 'Guide': <a href="#" class="wiki-page">Guide</a></li>
57
      <li><strong>[[Guide#further-reading]]</strong> takes you to the anchor "further-reading". Headings get automatically assigned anchors so that you can refer to them: <a href="#" class="wiki-page">Guide</a></li>
58
      <li><strong>[[Guide|User manual]]</strong> displays a link to the same page but with a different text: <a href="#" class="wiki-page">User manual</a></li>
56
      <li><strong>[[Příručka]]</strong> zobrazí odkaz na stránku nazvanou "Příručka": <a href="#" class="wiki-page">Příručka</a>.</li>
57
      <li><strong>[[Příručka#čtěte-více]]</strong> Vás přenese ke kotvě "čtěte-více". Nadpisy mají automaticky přiřazené kotvy, na které se můžete odkazovat: <a href="#" class="wiki-page">Příručka</a>.</li>
58
      <li><strong>[[Příručka|Uživatelský manuál]]</strong> zobrazí odkaz na tu samou stránku, ale s jiným textem: <a href="#" class="wiki-page">Uživatelský manuál</a>.</li>
59 59
    </ul>
60 60

 
61
    <p>You can also link to pages of an other project wiki:</p>
61
    <p>Můžete se také odkazovat na Wiki stránky jiného projektu:</p>
62 62

 
63 63
    <ul>
64
      <li><strong>[[sandbox:some page]]</strong> displays a link to the page named 'Some page' of the Sandbox wiki</li>
65
      <li><strong>[[sandbox:]]</strong> displays a link to the Sandbox wiki main page</li>
64
      <li><strong>[[projekt_test:Nějaká stránka]]</strong> zobrazí odkaz na stránku s názvem "Nějaká stránka" na Wiki projektu projekt_test.</li>
65
      <li><strong>[[projekt_test:]]</strong> zobrazí odkaz na hlavní Wiki stránku projektu projekt_test.</li>
66 66
    </ul>
67 67

 
68
    <p>Wiki links are displayed in red if the page doesn't exist yet, eg: <a href="#" class="wiki-page new">Nonexistent page</a>.</p>
68
    <p>Odkazy na Wiki stránky jsou zobrazeny červeně v případě, že odkazovaná stránka dosud neexistuje, např.: <a href="#" class="wiki-page new">Neexistující stránka</a>.</p>
69 69

 
70
    <p>Links to other resources:</p>
70
    <p>Odkazy na další zdroje:</p>
71 71

 
72 72
    <ul>
73
      <li>Documents:
73
      <li>Dokumenty:
74 74
        <ul>
75
          <li><strong>document#17</strong> (link to document with id 17)</li>
76
          <li><strong>document:Greetings</strong> (link to the document with title "Greetings")</li>
77
          <li><strong>document:"Some document"</strong> (double quotes can be used when document title contains spaces)</li>
78
          <li><strong>sandbox:document:"Some document"</strong> (link to a document with title "Some document" in other project "sandbox")</li>
75
          <li><strong>document#17</strong> (odkaz na dokument s ID 17)</li>
76
          <li><strong>document:Úvod</strong> (odkaz na dokument s názvem "Úvod")</li>
77
          <li><strong>document:"Nějaký dokument"</strong> (Uvozovky se mohou použít v případě, že název obsahuje mezery.)</li>
78
          <li><strong>projekt_test:document:"Nějaký dokument"</strong> (odkaz na dokument s názvem "Nějaký dokument" v jiném projektu "projekt_test")</li>
79 79
        </ul></li>
80 80
    </ul>
81 81

 
82 82
    <ul>
83
      <li>Versions:
83
      <li>Verze:
84 84
        <ul>
85
          <li><strong>version#3</strong> (link to version with id 3)</li>
86
          <li><strong>version:1.0.0</strong> (link to version named "1.0.0")</li>
85
          <li><strong>version#3</strong> (odkaz na verzi s ID 3)</li>
86
          <li><strong>version:1.0.0</strong> odkaz na verzi s názvem "1.0.0")</li>
87 87
          <li><strong>version:"1.0 beta 2"</strong></li>
88
          <li><strong>sandbox:version:1.0.0</strong> (link to version "1.0.0" in the project "sandbox")</li>
88
          <li><strong>projekt_test:version:1.0.0</strong> (odkaz na verzi "1.0.0" jiného projektu "projekt_test")</li>
89 89
        </ul></li>
90 90
    </ul>
91 91

 
92 92
    <ul>
93
      <li>Attachments:
93
      <li>Přílohy:
94 94
        <ul>
95
          <li><strong>attachment:file.zip</strong> (link to the attachment of the current object named file.zip)</li>
96
          <li>For now, attachments of the current object can be referenced only (if you're on an issue, it's possible to reference attachments of this issue only)</li>
95
          <li><strong>attachment:soubor.zip</strong> (odkaz na přílohu aktuálního objektu s názvem soubor.zip)</li>
96
          <li>Aktuálně mohou být odkazovány pouze přílohy aktuálního objektu (u úkolu mohou být odkazy pouze na přílohy danného úkolu).</li>
97 97
        </ul></li>
98 98
    </ul>
99 99

 
100 100
    <ul>
101
      <li>Changesets:
101
      <li>Revize:
102 102
        <ul>
103
          <li><strong>r758</strong>            (link to a changeset)</li>
104
          <li><strong>commit:c6f4d0fd</strong>      (link to a changeset with a non-numeric hash)</li>
105
          <li><strong>svn1|r758</strong>         (link to a changeset of a specific repository, for projects with multiple repositories)</li>
106
          <li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong>     (link to a changeset with a non-numeric hash of a specific repository)</li>
107
          <li><strong>sandbox:r758</strong>        (link to a changeset of another project)</li>
108
          <li><strong>sandbox:commit:c6f4d0fd</strong>  (link to a changeset with a non-numeric hash of another project)</li>
103
          <li><strong>r758</strong>            (odkaz na revizi)</li>
104
          <li><strong>commit:c6f4d0fd</strong>      (odkaz na revizi s nečíselným označním revize)</li>
105
          <li><strong>svn1|r758</strong>         (odkaz na revizi určitého repozitáře, pro projekty s více repozitáři)</li>
106
          <li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong>     (odkaz na revizi s nečíselným označním revize určitého repozitáře, pro projekty s více repozitáři)</li>
107
          <li><strong>projekt_test:r758</strong>        (odkaz na revizi jiného projektu)</li>
108
          <li><strong>projekt_test:commit:c6f4d0fd</strong>  (odkaz na revizi s nečíselným označním revize jiného projektu)</li>
109 109
        </ul></li>
110 110
    </ul>
111 111

 
112 112
    <ul>
113
       <li>Repository files:
113
       <li>Soubory repositáře:
114 114
        <ul>
115
          <li><strong>source:some/file</strong>      (link to the file located at /some/file in the project's repository)</li>
116
          <li><strong>source:some/file@52</strong>    (link to the file's revision 52)</li>
117
          <li><strong>source:some/file#L120</strong>   (link to line 120 of the file)</li>
118
          <li><strong>source:some/file@52#L120</strong>  (link to line 120 of the file's revision 52)</li>
119
          <li><strong>source:"some file@52#L120"</strong> (use double quotes when the URL contains spaces</li>
120
          <li><strong>export:some/file</strong>      (force the download of the file)</li>
121
          <li><strong>source:svn1|some/file</strong>   (link to a file of a specific repository, for projects with multiple repositories)</li>
122
          <li><strong>sandbox:source:some/file</strong>  (link to the file located at /some/file in the repository of the project "sandbox")</li>
123
          <li><strong>sandbox:export:some/file</strong>  (force the download of the file)</li>
115
          <li><strong>source:some/file</strong>      (odkaz na soubor umístěný v /some/file respozitáře projektu)</li>
116
          <li><strong>source:some/file@52</strong>    (odkaz na revizi souboru č. 52)</li>
117
          <li><strong>source:some/file#L120</strong>   (odkaz na 120. řádek souboru)</li>
118
          <li><strong>source:some/file@52#L120</strong>  (odkaz na 120. řádek revize souboru č. 52)</li>
119
          <li><strong>source:"some file@52#L120"</strong> (použijte uvozovky, když URL obsahuje mezery)</li>
120
          <li><strong>export:some/file</strong>      (vynutit stažení souboru)</li>
121
          <li><strong>source:svn1|some/file</strong>   (odkaz na soubor určitého repozitáře, pro projekty s více repositáři)</li>
122
          <li><strong>projekt_test:source:some/file</strong>  (odkaz na soubor umístěný v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
123
          <li><strong>projekt_test:export:some/file</strong>  (vynutit stažení souboru umístěného v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
124 124
        </ul></li>
125 125
    </ul>
126 126

 
127 127
    <ul>
128
      <li>Forum messages:
128
      <li>Příspěvky diskuzního fóra:
129 129
        <ul>
130
          <li><strong>message#1218</strong> (link to message with id 1218)</li>
130
          <li><strong>message#1218</strong> (odkaz na příspěvek s ID 1218)</li>
131 131
        </ul></li>
132 132
    </ul>
133 133

 
134 134
    <ul>
135
      <li>Projects:
135
      <li>Projekty:
136 136
        <ul>
137
          <li><strong>project#3</strong> (link to project with id 3)</li>
138
          <li><strong>project:someproject</strong> (link to project named "someproject")</li>
137
          <li><strong>project#3</strong> (odkaz na projekt s ID 3)</li>
138
          <li><strong>project:projekt_test</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt_test")</li>
139 139
        </ul></li>
140 140
    </ul>
141 141

 
......
143 143
    <p>Escaping:</p>
144 144

 
145 145
    <ul>
146
      <li>You can prevent Redmine links from being parsed by preceding them with an exclamation mark: !</li>
146
      <li>Zabránit parsování Redmine odkazů, lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
147 147
    </ul>
148 148

 
149 149

 
150
    <h3><a name="4" class="wiki-page"></a>External links</h3>
150
    <h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Externí odkazy</h3>
151 151

 
152
    <p>HTTP URLs and email addresses are automatically turned into clickable links:</p>
152
    <p>URL odkazy a emaily jsou automaticky zobrazeny jako klikací odkaz:</p>
153 153

 
154 154
<pre>
155 155
http://www.redmine.org, someone@foo.bar
156 156
</pre>
157 157

 
158
    <p>displays: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">someone@foo.bar</a></p>
158
    <p>zobrazí: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">someone@foo.bar</a></p>
159 159

 
160
    <p>If you want to display a specific text instead of the URL, you can use the standard textile syntax:</p>
160
    <p>Jestliže chcete zobrazit určitý text místo URL, můžete použít standardní syntaxi textile:</p>
161 161

 
162 162
<pre>
163
"Redmine web site":http://www.redmine.org
163
"Webová stránka Redmine":http://www.redmine.org
164 164
</pre>
165 165

 
166
    <p>displays: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Redmine web site</a></p>
166
    <p>zobrazí: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Webová stránka Redmine</a></p>
167 167

 
168 168

 
169
  <h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Text formatting</h2>
169
  <h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formátování textu</h2>
170 170

 
171 171

 
172
  <p>For things such as headlines, bold, tables, lists, Redmine supports Textile syntax. See <a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_%28markup_language%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_(markup_language)</a> for information on using any of these features. A few samples are included below, but the engine is capable of much more of that.</p>
172
  <p>Pro nadpisy, tučný text, tabulky a seznamy, Redmine podporuje syntaxi Textile. Podívejte se na <a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_%28markup_language%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_(markup_language)</a> pro informace o využití těchto vlastností. Několik příkladů je uvedeno níže, ale Textile toho dokáže mnohem víc.</p>
173 173

 
174
    <h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Font style</h3>
174
    <h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Styly písma</h3>
175 175

 
176 176
<pre>
177
* *bold*
178
* _italic_
179
* _*bold italic*_
180
* +underline+
181
* -strike-through-
177
* *tučný*
178
* _kurzíva_
179
* _*tučná kurzíva*_
180
* +podtržený+
181
* -přeškrtnutý-
182 182
</pre>
183 183

 
184
    <p>Display:</p>
184
    <p>Zobrazí:</p>
185 185

 
186 186
    <ul>
187
      <li><strong>bold</strong></li>
188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
190
      <li><ins>underline</ins></li>
191
      <li><del>strike-through</del></li>
187
      <li><strong>tučný</strong></li>
188
      <li><em>kurzíva</em></li>
189
      <li><em><strong>tučná kurzíva</strong></em></li>
190
      <li><ins>podtržený</ins></li>
191
      <li><del>přeškrtnutý</del></li>
192 192
    </ul>
193 193

 
194
    <h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Inline images</h3>
194
    <h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Vložené obrázky</h3>
195 195

 
196 196
    <ul>
197
      <li><strong>!image_url!</strong> displays an image located at image_url (textile syntax)</li>
198
      <li><strong>!>image_url!</strong> right floating image</li>
199
      <li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>!attached_image.png!</strong></li>
197
      <li><strong>!image_url!</strong> zobrazí obrázek z odkazu (syntaxe textile)</li>
198
      <li><strong>!>image_url!</strong> obrázek zarovnaný napravo</li>
199
      <li>Jestliže máte obrázek přiložený k Wiki stránce, může být zobrazen jako vložený obrázek pomocí jeho jména: <strong>!prilozeny_obrazek.png!</strong></li>
200 200
    </ul>
201 201

 
202
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Headings</h3>
202
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Nadpisy</h3>
203 203

 
204 204
<pre>
205
h1. Heading
206
h2. Subheading
207
h3. Subsubheading
205
h1. Nadpis 1. úrovně
206
h2. Nadpis 2. úrovně
207
h3. Nadpis 3. úrovně
208 208
</pre>
209 209

 
210
    <p>Redmine assigns an anchor to each of those headings thus you can link to them with "#Heading", "#Subheading" and so forth.</p>
210
    <p>Redmine přiřadí kotvu ke každému nadpisu, takže se na ně lze odkazovat pomocí "#Nadpis", "#Podnadpis" atd.</p>
211 211

 
212 212

 
213
    <h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Paragraphs</h3>
213
    <h3><a name="9" class="wiki-page"></a>Odstavce</h3>
214 214

 
215 215
<pre>
216
p>. right aligned
217
p=. centered
216
p>. zarovnaný doprava
217
p=. zarovnaný na střed
218 218
</pre>
219 219

 
220
    <p style="text-align:center;">This is a centered paragraph.</p>
220
    <p style="text-align:center;">Toto je odstavec zarovnaný na střed.</p>
221 221

 
222 222

 
223
    <h3><a name="10" class="wiki-page"></a>Blockquotes</h3>
223
    <h3><a name="10" class="wiki-page"></a>Citace</h3>
224 224

 
225
    <p>Start the paragraph with <strong>bq.</strong></p>
225
    <p>Začněte odstavec s <strong>bq.</strong></p>
226 226

 
227 227
<pre>
228
bq. Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern.
229
To go live, all you need to add is a database and a web server.
228
bq. Rails je framework pro vývoj webových aplikací podle modelu Model-View-Control.
229
Vše, co je potřeba, je databázový a webový server.
230 230
</pre>
231 231

 
232
    <p>Display:</p>
232
    <p>Zobrazí:</p>
233 233

 
234 234
    <blockquote>
235
        <p>Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern.<br />To go live, all you need to add is a database and a web server.</p>
235
        <p>Rails je framework pro vývoj webových aplikací podle modelu Model-View-Control.<br />Vše, co je potřeba, je databázový a webový server.</p>
236 236
    </blockquote>
237 237

 
238 238

 
239
    <h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
239
    <h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Obsah</h3>
240 240

 
241 241
<pre>
242
{{toc}} => left aligned toc
243
{{>toc}} => right aligned toc
242
{{toc}} => obsah zarovnaný doleva
243
{{>toc}} => obsah zarovnaný doprava
244 244
</pre>
245 245

 
246
    <h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
246
    <h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Vodorovná čára</h3>
247 247

 
248 248
<pre>
249 249
---
250 250
</pre>
251 251

 
252
  <h2><a name="12" class="wiki-page"></a>Macros</h2>
252
  <h2><a name="12" class="wiki-page"></a>Makra</h2>
253 253

 
254
  <p>Redmine has the following builtin macros:</p>
254
  <p>Redmine obsahuje následující vestavěná makra:</p>
255 255

 
256
  <p><dl><dt><code>hello_world</code></dt><dd><p>Sample macro.</p></dd><dt><code>include</code></dt><dd><p>Include a wiki page. Example:</p>
256
  <p><dl><dt><code>hello_world</code></dt><dd><p>Jednoduché makro.</p></dd><dt><code>include</code></dt><dd><p>Vloží Wiki stránku. Např.:</p>
257 257

 
258
  <pre><code>{{include(Foo)}}</code></pre></dd><dt><code>macro_list</code></dt><dd><p>Displays a list of all available macros, including description if available.</p></dd></dl></p>
258
  <pre><code>{{include(Foo)}}</code></pre></dd><dt><code>macro_list</code></dt><dd><p>Zobrazí seznam všech dostupných maker, včetně jejich popisu, existuje-li.</p></dd></dl></p>
259 259

 
260 260

 
261
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Code highlighting</h2>
261
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Zvýrazňování kódu</h2>
262 262

 
263
  <p>Default code highlightment relies on <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, a fast syntax highlighting library written completely in Ruby. It currently supports c, cpp, css, delphi, groovy, html, java, javascript, json, php, python, rhtml, ruby, scheme, sql, xml and yaml languages.</p>
263
  <p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. Aktuálně podporuje jazyky C/C++, CSS, Delphi, Groovy, HTML, Java, Javascript, JSON, PHP, Python, RHTML, Ruby, Scheme, SQL, XML a YAML.</p>
264 264

 
265
  <p>You can highlight code in your wiki page using this syntax:</p>
265
  <p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe:</p>
266 266

 
267 267
<pre>
268 268
&lt;pre&gt;&lt;code class="ruby"&gt;
269
 Place you code here.
269
 Váš kód vložte zde.
270 270
&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;
271 271
</pre>
272 272

 
273
  <p>Example:</p>
273
  <p>Např.:</p>
274 274

 
275 275
<pre><code class="ruby syntaxhl"><span class="line-numbers"> 1</span> <span class="comment"># The Greeter class</span>
276 276
<span class="line-numbers"> 2</span> <span class="reserved">class</span> <span class="class">Greeter</span>
public/help/cs/wiki_syntax.html (working copy)
18 18
</head>
19 19
<body>
20 20

 
21
<h1>Wiki Syntax Quick Reference</h1>
21
<h1>Syntaxe Wiki - rychlý náhled</h1>
22 22

 
23 23
<table style="width:100%">
24
<tr><th colspan="3">Font Styles</th></tr>
25
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Strong" /></th><td style="width:50%;">*Strong*</td><td style="width:50%;"><strong>Strong</strong></td></tr>
26
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_em.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Italic" /></th><td>_Italic_</td><td><em>Italic</em></td></tr>
27
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ins.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Underline" /></th><td>+Underline+</td><td><ins>Underline</ins></td></tr>
28
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_del.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Deleted" /></th><td>-Deleted-</td><td><del>Deleted</del></td></tr>
29
<tr><th></th><td>??Quote??</td><td><cite>Quote</cite></td></tr>
30
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_code.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Inline Code" /></th><td>@Inline Code@</td><td><code>Inline Code</code></td></tr>
31
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_pre.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Preformatted text" /></th><td>&lt;pre&gt;<br />&nbsp;lines<br />&nbsp;of code<br />&lt;/pre&gt;</td><td>
24
<tr><th colspan="3">Styly písma</th></tr>
25
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Tučný" /></th><td style="width:50%;">*Tučný*</td><td style="width:50%;"><strong>Tučný</strong></td></tr>
26
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_em.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Kurzívou" /></th><td>_Kurzívou_</td><td><em>Kurzívou</em></td></tr>
27
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ins.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Podtržený" /></th><td>+Podtržený+</td><td><ins>Podtržený</ins></td></tr>
28
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_del.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Smazaný" /></th><td>-Smazaný-</td><td><del>Smazaný</del></td></tr>
29
<tr><th></th><td>??Citace??</td><td><cite>Citace</cite></td></tr>
30
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_code.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Vnořený kód" /></th><td>@Vnořený kód@</td><td><code>Vnořený kód</code></td></tr>
31
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_pre.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Předformátovaný text" /></th><td>&lt;pre&gt;<br />&nbsp;řádky<br />&nbsp;kódu<br />&lt;/pre&gt;</td><td>
32 32
<pre>
33
 lines
34
 of code
33
 řádky
34
 kódu
35 35
</pre>
36 36
</td></tr>
37 37

 
38
<tr><th colspan="3">Lists</th></tr>
39
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ul.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Unordered list" /></th><td>* Item 1<br />* Item 2</td><td><ul><li>Item 1</li><li>Item 2</li></ul></td></tr>
40
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Ordered list" /></th><td># Item 1<br /># Item 2</td><td><ol><li>Item 1</li><li>Item 2</li></ol></td></tr>
38
<tr><th colspan="3">Seznamy</th></tr>
39
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ul.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nesetříděný seznam" /></th><td>* Položka 1<br />* Položka 2</td><td><ul><li>Položka 1</li><li>Položka 2</li></ul></td></tr>
40
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Setříděný seznam" /></th><td># Položka 1<br /># Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1</li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
41 41

 
42
<tr><th colspan="3">Headings</th></tr>
43
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 1" /></th><td>h1. Title 1</td><td><h1>Title 1</h1></td></tr>
44
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h2.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 2" /></th><td>h2. Title 2</td><td><h2>Title 2</h2></td></tr>
45
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h3.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 3" /></th><td>h3. Title 3</td><td><h3>Title 3</h3></td></tr>
42
<tr><th colspan="3">Nadpisy</th></tr>
43
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nadpis 1" /></th><td>h1. Nadpis 1</td><td><h1>Nadpis 1</h1></td></tr>
44
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h2.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nadpis 2" /></th><td>h2. Nadpis 2</td><td><h2>Nadpis 2</h2></td></tr>
45
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h3.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nadpis 3" /></th><td>h3. Nadpis 3</td><td><h3>Nadpis 3</h3></td></tr>
46 46

 
47
<tr><th colspan="3">Links</th></tr>
47
<tr><th colspan="3">Odkazy</th></tr>
48 48
<tr><th></th><td>http://foo.bar</td><td><a href="#">http://foo.bar</a></td></tr>
49
<tr><th></th><td>"Foo":http://foo.bar</td><td><a href="#">Foo</a></td></tr>
49
<tr><th></th><td>"Odkaz":http://foo.bar</td><td><a href="#">Odkaz</a></td></tr>
50 50

 
51
<tr><th colspan="3">Redmine links</th></tr>
52
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_link.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Link to a Wiki page" /></th><td>[[Wiki page]]</td><td><a href="#">Wiki page</a></td></tr>
53
<tr><th></th><td>Issue #12</td><td>Issue <a href="#">#12</a></td></tr>
54
<tr><th></th><td>Revision r43</td><td>Revision <a href="#">r43</a></td></tr>
51
<tr><th colspan="3">Redmine odkazy</th></tr>
52
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_link.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Odkaz na Wiki stránku" /></th><td>[[Wiki stránka]]</td><td><a href="#">Wiki stránka</a></td></tr>
53
<tr><th></th><td>Úkol #12</td><td>Úkol <a href="#">#12</a></td></tr>
54
<tr><th></th><td>Revize r43</td><td>Revize <a href="#">r43</a></td></tr>
55 55
<tr><th></th><td>commit:f30e13e43</td><td><a href="#">f30e13e4</a></td></tr>
56 56
<tr><th></th><td>source:some/file</td><td><a href="#">source:some/file</a></td></tr>
57 57

 
58
<tr><th colspan="3">Inline images</th></tr>
59
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_img.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Image" /></th><td>!<em>image_url</em>!</td><td></td></tr>
60
<tr><th></th><td>!<em>attached_image</em>!</td><td></td></tr>
58
<tr><th colspan="3">Vnořené obrázky</th></tr>
59
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_img.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Obrázek" /></th><td>!<em>url_obrázku</em>!</td><td></td></tr>
60
<tr><th></th><td>!<em>vnořený_obrázek</em>!</td><td></td></tr>
61 61
</table>
62 62

 
63
<p><a href="wiki_syntax_detailed.html" onclick="window.open('wiki_syntax_detailed.html', '', ''); return false;">More Information</a></p>
63
<p><a href="wiki_syntax_detailed.html" onclick="window.open('wiki_syntax_detailed.html', '', ''); return false;">Více informací</a></p>
64 64

 
65 65
</body>
66 66
</html>
public/help/es/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/mk/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/et/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/eu/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/ko/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/az/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/mn/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/it/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/sk/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/sl/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/sr-yu/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/uk/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/sq/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/pt-br/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/da/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/sr/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/fa/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/en-gb/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/bg/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/de/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/sv/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/he/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/fi/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/bs/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/fr/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>gras</strong></li>
188 188
      <li><em>_italique_</em></li>
189
      <li><em>*gras italique*</em></li>
189
      <li><em><strong>gras italique</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>sous-ligné</ins></li>
191 191
      <li><del>barré</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/zh-tw/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>粗體</strong></li>
188 188
      <li><em>斜體</em></li>
189
      <li><em>*粗斜體*</em></li>
189
      <li><em><strong>粗斜體</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>底線</ins></li>
191 191
      <li><del>刪除線</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/nl/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/hr/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/pl/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/th/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/no/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/hu/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/vi/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/lt/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/ro/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/lv/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/zh/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/ca/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/pt/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/tr/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/ru/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/id/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/el/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/en/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/ar/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
public/help/gl/wiki_syntax_detailed.html (working copy)
186 186
    <ul>
187 187
      <li><strong>bold</strong></li>
188 188
      <li><em>italic</em></li>
189
      <li><em>*bold italic*</em></li>
189
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
190 190
      <li><ins>underline</ins></li>
191 191
      <li><del>strike-through</del></li>
192 192
    </ul>
  (1-1/1)