Project

General

Profile

Patch #18182 » lv.yml

config/locales/lv.yml - Jānis Elmeris, 2014-10-24 15:42

 
1
# translated by Dzintars Bergs (dzintars.bergs@gmail.com)
2

  
3
lv:
4
 direction: ltr
5
 date:
6
  formats:
7
   default: "%d.%m.%Y"
8
   short: "%d %b"
9
   long: "%d %B %Y"
10

  
11
  day_names: [Svētdiena, Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena, Sestdiena]
12
  abbr_day_names: [Sv, Pr, Ot, Tr, Ct, Pk, St]
13

  
14
  month_names: [~, Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis , Maijs, Jūnijs, Jūlijs, Augusts, Septembris, Oktobris, Novembris, Decembris]
15
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jūn, Jūl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
16
  order:
17
   - :day
18
   - :month
19
   - :year
20

  
21
 time:
22
  formats:
23
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
24
   time: "%H:%M"
25
   short: "%d %b, %H:%M"
26
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
27
  am: "rītā"
28
  pm: "vakarā"
29

  
30
 datetime:
31
  distance_in_words:
32
   half_a_minute: "pus minūte"
33
   less_than_x_seconds:
34
    one:  "mazāk 1 sekunde"
35
    other: "mazāk %{count} sekundes"
36
   x_seconds:
37
    one:  "1 sekunde"
38
    other: "%{count} sekundes"
39
   less_than_x_minutes:
40
    one:  "mazāk minūte"
41
    other: "mazāk %{count} minūtes"
42
   x_minutes:
43
    one:  "1 minūte"
44
    other: "%{count} minūtes"
45
   about_x_hours:
46
    one:  "aptuveni 1 stunda"
47
    other: "aptuveni %{count} stundas"
48
   x_hours:
49
    one:  "1 stunda"
50
    other: "%{count} stundas"
51
   x_days:
52
    one:  "1 diena"
53
    other: "%{count} dienas"
54
   about_x_months:
55
    one:  "aptuveni 1 mēnesis"
56
    other: "aptuveni %{count} mēneši"
57
   x_months:
58
    one:  "1 mēnesis"
59
    other: "%{count} mēneši"
60
   about_x_years:
61
    one:  "aptuveni 1 gads"
62
    other: "aptuveni %{count} gadi"
63
   over_x_years:
64
    one:  "ilgāk par 1 gadu"
65
    other: "ilgāk par %{count} gadiem"
66
   almost_x_years:
67
    one:  "gandrīz 1 gadu"
68
    other: "gandrīz %{count} gadus"
69

  
70
 number:
71
  format:
72
   separator: "."
73
   delimiter: ""
74
   precision: 3
75
  human:
76
   format:
77
    delimiter: " "
78
    precision: 3
79
   storage_units:
80
    format: "%n %u"
81
    units:
82
     byte:
83
      one: "Baits"
84
      other: "Baiti"
85
     kb: "KB"
86
     mb: "MB"
87
     gb: "GB"
88
     tb: "TB"
89

  
90
 support:
91
  array:
92
   sentence_connector: "un"
93
   skip_last_comma: false
94

  
95
 activerecord:
96
  errors:
97
   template:
98
    header:
99
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
100
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
101
   messages:
102
    inclusion: "nav iekļauts sarakstā"
103
    exclusion: "ir rezervēts"
104
    invalid: "nederīgs"
105
    confirmation: "apstiprinājums nesakrīt"
106
    accepted: "jābūt akceptētam"
107
    empty: "nevar būt tukšs"
108
    blank: "nevar būt neaizpildīts"
109
    too_long: "ir pārāk gara(š) (maksimālais garums ir %{count} simboli)"
110
    too_short: "ir pārāk īsa(s) (minimālais garums ir %{count} simboli)"
111
    wrong_length: "ir nepareiza garuma (vajadzētu būt %{count} simboli)"
112
    taken: "eksistē"
113
    not_a_number: "nav skaitlis"
114
    not_a_date: "nav derīgs datums"
115
    greater_than: "jābūt lielākam par %{count}"
116
    greater_than_or_equal_to: "jābūt lielākam vai vienādam ar %{count}"
117
    equal_to: "jābūt vienādam ar %{count}"
118
    less_than: "jābūt mazākam %{count}"
119
    less_than_or_equal_to: "jābūt mazākam vai vienādam ar %{count}"
120
    odd: "jāatšķirās"
121
    even: "jāsakrīt"
122
    greater_than_start_date: "jābūt vēlākam par sākuma datumu"
123
    not_same_project: "nepieder pie paša projekta"
124
    circular_dependency: "Šī relācija radītu ciklisku atkarību"
125
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
126
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
127

  
128
 actionview_instancetag_blank_option: Izvēlieties
129

  
130
 general_text_No: 'Nē'
131
 general_text_Yes: 'Jā'
132
 general_text_no: 'nē'
133
 general_text_yes: 'jā'
134
 general_lang_name: 'Latvian (Latviešu)'
135
 general_csv_separator: ','
136
 general_csv_decimal_separator: '.'
137
 general_csv_encoding: UTF-8
138
 general_pdf_fontname: freesans
139
 general_first_day_of_week: '1'
140

  
141
 notice_account_updated: Konts tika atjaunots veiksmīgi.
142
 notice_account_invalid_creditentials: Nepareizs lietotāja vārds vai parole.
143
 notice_account_password_updated: Parole tika veiksmīgi atjaunota.
144
 notice_account_wrong_password: Nepareiza parole
145
 notice_account_register_done: Konts veiksmīgi izveidots. Lai aktivizētu kontu, spiediet uz saites, kas Jums tika nosūtīta.
146
 notice_account_unknown_email: Nezināms lietotājs
147
 notice_can_t_change_password: Šis konts izmanto ārēju pilnvarošanas avotu. Nav iespējams nomainīt paroli.
148
 notice_account_lost_email_sent: Jums tika nosūtīts e-pasts ar instrukcijām, kā izveidot jaunu paroli.
149
 notice_account_activated: Jūsu konts ir aktivizēts. Varat pieslēgties sistēmai.
150
 notice_successful_create: Veiksmīga izveide.
151
 notice_successful_update: Veiksmīga atjaunošana.
152
 notice_successful_delete: Veiksmīga dzēšana.
153
 notice_successful_connection: Veiksmīgs savienojums.
154
 notice_file_not_found: Lapa, ko Jūs mēģināt atvērt, neeksistē vai ir pārvietota.
155
 notice_locking_conflict: Datus ir atjaunojis cits lietotājs.
156
 notice_not_authorized: Jums nav tiesību piekļūt šai lapai.
157
 notice_email_sent: "E-pasts tika nosūtīts uz %{value}"
158
 notice_email_error: "Kļūda sūtot e-pastu (%{value})"
159
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsu Atom pieejas atslēga tika iestatīta sākuma stāvoklī.
160
 notice_api_access_key_reseted: Jūsu API pieejas atslēga tika iestatīta sākuma stāvoklī.
161
 notice_failed_to_save_issues: "Neizdevās saglabāt %{count} uzdevumu(us) no %{total} izvēlēti: %{ids}."
162
 notice_no_issue_selected: "Nav izvēlēts uzdevums! Lūdzu, atzīmējiet uzdevumus, kurus vēlaties rediģēt!"
163
 notice_account_pending: "Jūsu konts tika izveidots un šobrīd gaida administratora apstiprinājumu."
164
 notice_default_data_loaded: Noklusētā konfigurācija tika veiksmīgi ielādēta.
165
 notice_unable_delete_version: Neizdevās dzēst versiju.
166
 notice_issue_done_ratios_updated: Uzdevuma izpildes koeficients atjaunots.
167

  
168
 error_can_t_load_default_data: "Nevar ielādēt noklusētos konfigurācijas datus: %{value}"
169
 error_scm_not_found: "Ieraksts vai versija nebija repozitorijā."
170
 error_scm_command_failed: "Mēģinot piekļūt repozitorijam, notika kļūda: %{value}"
171
 error_scm_annotate: "Ieraksts neeksistē vai tam nevar tikt pievienots paskaidrojums."
172
 error_issue_not_found_in_project: 'Uzdevums netika atrasts vai nepieder šim projektam.'
173
 error_no_tracker_in_project: 'Neviens trakeris nav saistīts ar šo projektu. Pārbaudiet projekta iestatījumus.'
174
 error_no_default_issue_status: 'Nav definēts uzdevuma noklusētais statuss. Pārbaudiet konfigurāciju (Ejat uz: "Administrācija -> Uzdevumu statusi")!'
175
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Nevar pievienot atsauksmi uzdevumam, kas saistīts ar slēgtu versiju.'
176
 error_can_not_archive_project: Šis projekts nevar tikt arhivēts
177
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Uzdevuma izpildes koeficients nav atjaunots."
178
 error_workflow_copy_source: 'Lūdzu izvēlieties avota trakeri vai lomu'
179
 error_workflow_copy_target: 'Lūdzu izvēlēties mērķa trakeri(us) un lomu(as)'
180

  
181
 warning_attachments_not_saved: "%{count} datnes netika saglabātas."
182

  
183
 mail_subject_lost_password: "Jūsu %{value} parole"
184
 mail_body_lost_password: 'Lai mainītu paroli, spiediet uz šīs saites:'
185
 mail_subject_register: "Jūsu %{value} konta aktivizācija"
186
 mail_body_register: 'Lai izveidotu kontu, spiediet uz šīs saites:'
187
 mail_body_account_information_external: "Varat izmantot Jūsu %{value} kontu, lai pieslēgtos."
188
 mail_body_account_information: Jūsu konta informācija
189
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konta aktivizācijas pieprasījums"
190
 mail_body_account_activation_request: "Jauns lietotājs (%{value}) ir reģistrēts. Lietotāja konts gaida Jūsu apstiprinājumu:"
191
 mail_subject_reminder: "%{count} uzdevums(i) sagaidāms(i) tuvākajās %{days} dienās"
192
 mail_body_reminder: "%{count} uzdevums(i), kurš(i) ir nozīmēts(i) Jums, sagaidāms(i) tuvākajās %{days} dienās:"
193
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki lapa pievienota"
194
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' Wiki lapu pievienojis %{author}."
195
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki lapa atjaunota"
196
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' Wiki lapu atjaunojis %{author}."
197

  
198

  
199
 field_name: Nosaukums
200
 field_description: Apraksts
201
 field_summary: Kopsavilkums
202
 field_is_required: Nepieciešams
203
 field_firstname: Vārds
204
 field_lastname: Uzvārds
205
 field_mail: "E-pasts"
206
 field_filename: Datne
207
 field_filesize: Izmērs
208
 field_downloads: Lejupielādes
209
 field_author: Autors
210
 field_created_on: Izveidots
211
 field_updated_on: Atjaunots
212
 field_field_format: Formāts
213
 field_is_for_all: Visiem projektiem
214
 field_possible_values: Iespējamās vērtības
215
 field_regexp: Regulārā izteiksme
216
 field_min_length: Minimālais garums
217
 field_max_length: Maksimālais garums
218
 field_value: Vērtība
219
 field_category: Kategorija
220
 field_title: Nosaukums
221
 field_project: Projekts
222
 field_issue: Uzdevums
223
 field_status: Statuss
224
 field_notes: Piezīmes
225
 field_is_closed: Uzdevums slēgts
226
 field_is_default: Noklusētā vērtība
227
 field_tracker: Trakeris
228
 field_subject: Temats
229
 field_due_date: Sagaidāmais datums
230
 field_assigned_to: Piešķirts
231
 field_priority: Prioritāte
232
 field_fixed_version: Mērķa versija
233
 field_user: Lietotājs
234
 field_role: Loma
235
 field_homepage: Vietne
236
 field_is_public: Publisks
237
 field_parent: Apakšprojekts projektam
238
 field_is_in_roadmap: Ceļvedī parādītie uzdevumi
239
 field_login: Pieslēgties
240
 field_mail_notification: "E-pasta paziņojumi"
241
 field_admin: Administrators
242
 field_last_login_on: Pēdējo reizi pieslēdzies
243
 field_language: Valoda
244
 field_effective_date: Datums
245
 field_password: Parole
246
 field_new_password: Janā parole
247
 field_password_confirmation: Paroles apstiprinājums
248
 field_version: Versija
249
 field_type: Tips
250
 field_host: Hosts
251
 field_port: Ports
252
 field_account: Konts
253
 field_base_dn: Base DN
254
 field_attr_login: Pieslēgšanās atribūts
255
 field_attr_firstname: Vārda atribūts
256
 field_attr_lastname: Uzvārda atribūts
257
 field_attr_mail: "E-pasta atribūts"
258
 field_onthefly: "Lietotāja izveidošana on-the-fly"
259
 field_start_date: Sākuma datums
260
 field_done_ratio: "% padarīti"
261
 field_auth_source: Pilnvarošanas režīms
262
 field_hide_mail: "Paslēpt manu e-pasta adresi"
263
 field_comments: Komentārs
264
 field_url: URL
265
 field_start_page: Sākuma lapa
266
 field_subproject: Apakšprojekts
267
 field_hours: Stundas
268
 field_activity: Aktivitāte
269
 field_spent_on: Datums
270
 field_identifier: Identifikators
271
 field_is_filter: Izmantots kā filtrs
272
 field_issue_to: Saistīts uzdevums
273
 field_delay: Kavējums
274
 field_assignable: Uzdevums var tikt piesaistīts šai lomai
275
 field_redirect_existing_links: Pāradresēt eksistējošās saites
276
 field_estimated_hours: Paredzētais laiks
277
 field_column_names: Kolonnas
278
 field_time_zone: Laika zona
279
 field_searchable: Meklējams
280
 field_default_value: Noklusētā vērtība
281
 field_comments_sorting: Rādīt komentārus
282
 field_parent_title: Vecāka lapa
283
 field_editable: Rediģējams
284
 field_watcher: Vērotājs
285
 field_identity_url: OpenID URL
286
 field_content: Saturs
287
 field_group_by: Grupēt rezultātus pēc
288
 field_sharing: Koplietošana
289

  
290
 setting_app_title: Programmas nosaukums
291
 setting_app_subtitle: Programmas apakš-nosaukums
292
 setting_welcome_text: Sveiciena teksts
293
 setting_default_language: Noklusētā valoda
294
 setting_login_required: Nepieciešama pilnvarošana
295
 setting_self_registration: Pašreģistrēšanās
296
 setting_attachment_max_size: Pielikuma maksimālais izmērs
297
 setting_issues_export_limit: Uzdevumu eksporta ierobežojums
298
 setting_mail_from: "E-pasta adrese informācijas nosūtīšanai"
299
 setting_bcc_recipients: "Saņēmēju adreses neparādīsies citu saņēmēju vēstulēs (bcc)"
300
 setting_plain_text_mail: "Vēstule brīvā tekstā (bez HTML)"
301
 setting_host_name: Hosta nosaukums un piekļuves ceļš
302
 setting_text_formatting: Teksta formatēšana
303
 setting_wiki_compression: Wiki vēstures saspiešana
304
 setting_feeds_limit: Barotnes satura ierobežojums
305
 setting_default_projects_public: Jaunie projekti noklusēti ir publiski pieejami
306
 setting_autofetch_changesets: "Automātiski lietot jaunāko versiju, pieslēdzoties repozitorijam (Autofetch)"
307
 setting_sys_api_enabled: Ieslēgt WS repozitoriju menedžmentam
308
 setting_commit_ref_keywords: Norādes atslēgvārdi
309
 setting_commit_fix_keywords: Fiksējošie atslēgvārdi
310
 setting_autologin: Automātiskā pieslēgšanās
311
 setting_date_format: Datuma formāts
312
 setting_time_format: Laika formāts
313
 setting_cross_project_issue_relations: "Atļaut starp-projektu uzdevumu relācijas"
314
 setting_issue_list_default_columns: Noklusēti rādītās kolonnas uzdevumu sarakstā
315
 setting_emails_footer: "E-pastu kājene"
316
 setting_protocol: Protokols
317
 setting_per_page_options: Objekti vienā lapā
318
 setting_user_format: Lietotāju rādīšanas formāts
319
 setting_activity_days_default: Dienus skaits aktivitāšu rādīšanai aktivitāšu sadaļā
320
 setting_display_subprojects_issues: Rādīt apakšprojekta uzdevumus galvenajā projektā pēc noklusējuma
321
 setting_enabled_scm: Lietot SCM
322
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Saīsināt pēc vienas no šim rindām"
323
 setting_mail_handler_api_enabled: "Lietot WS ienākošajiem e-pastiem"
324
 setting_mail_handler_api_key: API atslēga
325
 setting_sequential_project_identifiers: Ģenerēt secīgus projektu identifikatorus
326
 setting_gravatar_enabled: Izmantot Gravatar lietotāju ikonas
327
 setting_gravatar_default: Noklusētais Gravatar attēls
328
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimālais rādīto diff rindu skaits
329
 setting_file_max_size_displayed: Maksimālais izmērs iekļautajiem teksta failiem
330
 setting_repository_log_display_limit: Maksimālais žurnāla datnē rādīto revīziju skaits
331
 setting_openid: Atļaut OpenID pieslēgšanos un reģistrēšanos
332
 setting_password_min_length: Minimālais paroles garums
333
 setting_new_project_user_role_id: Loma, kura tiek piešķirta ne-administratora lietotājam, kurš izveido projektu
334
 setting_default_projects_modules: Noklusētie lietotie moduļi jaunam projektam
335
 setting_issue_done_ratio: Aprēķināt uzdevuma izpildes koeficientu ar
336
 setting_issue_done_ratio_issue_field: uzdevuma lauku
337
 setting_issue_done_ratio_issue_status: uzdevuma statusu
338
 setting_start_of_week: Sākt kalendāru ar
339
 setting_rest_api_enabled: Lietot REST web-servisu
340
 setting_cache_formatted_text: Kešot formatētu tekstu
341

  
342
 permission_add_project: Izveidot projektu
343
 permission_add_subprojects: Izveidot apakšprojektu
344
 permission_edit_project: Rediģēt projektu
345
 permission_select_project_modules: Izvēlēties projekta moduļus
346
 permission_manage_members: Pārvaldīt dalībniekus
347
 permission_manage_project_activities: Pārvaldīt projekta aktivitātes
348
 permission_manage_versions: Pārvaldīt versijas
349
 permission_manage_categories: Pārvaldīt uzdevumu kategorijas
350
 permission_view_issues: Apskatīt uzdevumus
351
 permission_add_issues: Pievienot uzdevumus
352
 permission_edit_issues: Rediģēt uzdevumus
353
 permission_manage_issue_relations: Pārvaldīt uzdevumu relācijas
354
 permission_add_issue_notes: Pievienot piezīmes
355
 permission_edit_issue_notes: Rediģēt piezīmes
356
 permission_edit_own_issue_notes: Rediģēt paša piezīmes
357
 permission_move_issues: Pārvietot uzdevumus
358
 permission_delete_issues: Dzēst uzdevumus
359
 permission_manage_public_queries: Pārvaldīt publiskos pieprasījumus
360
 permission_save_queries: Saglabāt pieprasījumus
361
 permission_view_gantt: Skatīt Ganta diagrammu
362
 permission_view_calendar: Skatīt kalendāru
363
 permission_view_issue_watchers: Skatīt vērotāju sarakstu
364
 permission_add_issue_watchers: Pievienot vērotājus
365
 permission_delete_issue_watchers: Dzēst vērotājus
366
 permission_log_time: Piereģistrēt pavadīto laiku
367
 permission_view_time_entries: Skatīt pavadīto laiku
368
 permission_edit_time_entries: Rdiģēt laika reģistrus
369
 permission_edit_own_time_entries: Rediģēt savus laika reģistrus
370
 permission_manage_news: Pārvaldīt jaunumus
371
 permission_comment_news: Komentēt jaunumus
372
 permission_view_documents: Skatīt dokumentus
373
 permission_manage_files: Pārvaldīt failus
374
 permission_view_files: Skatīt failus
375
 permission_manage_wiki: Pārvaldīt wiki
376
 permission_rename_wiki_pages: Pārsaukt wiki lapas
377
 permission_delete_wiki_pages: Dzēst wiki lapas
378
 permission_view_wiki_pages: Skatīt wiki
379
 permission_view_wiki_edits: Skatīt wiki vēsturi
380
 permission_edit_wiki_pages: Rdiģēt wiki lapas
381
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Dzēst pielikumus
382
 permission_protect_wiki_pages: Projekta wiki lapas
383
 permission_manage_repository: Pārvaldīt repozitoriju
384
 permission_browse_repository: Pārlūkot repozitoriju
385
 permission_view_changesets: Skatīt izmaiņu kopumus
386
 permission_commit_access: Atļaut piekļuvi
387
 permission_manage_boards: Pārvaldīt ziņojumu dēļus
388
 permission_view_messages: Skatīt ziņas
389
 permission_add_messages: Publicēt ziņas
390
 permission_edit_messages: Rediģēt ziņas
391
 permission_edit_own_messages: Rediģēt savas ziņas
392
 permission_delete_messages: Dzēst ziņas
393
 permission_delete_own_messages: Dzēst savas ziņas
394
 permission_export_wiki_pages: Eksportēt Wiki lapas
395

  
396
 project_module_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
397
 project_module_time_tracking: Laika uzskaite
398
 project_module_news: Jaunumi
399
 project_module_documents: Dokumenti
400
 project_module_files: Datnes
401
 project_module_wiki: Wiki
402
 project_module_repository: Repozitorijs
403
 project_module_boards: Ziņojumu dēļi
404

  
405
 label_user: Lietotājs
406
 label_user_plural: Lietotāji
407
 label_user_new: Jauns lietotājs
408
 label_user_anonymous: Anonīms
409
 label_project: Projekts
410
 label_project_new: Jauns projekts
411
 label_project_plural: Projekti
412
 label_x_projects:
413
  zero: nav projektu
414
  one:  1 projekts
415
  other: "%{count} projekti"
416
 label_project_all: Visi projekti
417
 label_project_latest: Jaunākie projekti
418
 label_issue: Uzdevums
419
 label_issue_new: Jauns uzdevums
420
 label_issue_plural: Uzdevumi
421
 label_issue_view_all: Skatīt visus uzdevumus
422
 label_issues_by: "Kārtot pēc %{value}"
423
 label_issue_added: Uzdevums pievienots
424
 label_issue_updated: Uzdevums atjaunots
425
 label_document: Dokuments
426
 label_document_new: Jauns dokuments
427
 label_document_plural: Dokumenti
428
 label_document_added: Dokuments pievienots
429
 label_role: Loma
430
 label_role_plural: Lomas
431
 label_role_new: Jauna loma
432
 label_role_and_permissions: Lomas un atļaujas
433
 label_member: Dalībnieks
434
 label_member_new: Jauns dalībnieks
435
 label_member_plural: Dalībnieki
436
 label_tracker: Trakeris
437
 label_tracker_plural: Trakeri
438
 label_tracker_new: Jauns trakeris
439
 label_workflow: Darba gaita
440
 label_issue_status: Uzdevuma statuss
441
 label_issue_status_plural: Uzdevumu statusi
442
 label_issue_status_new: Jauns statuss
443
 label_issue_category: Uzdevuma kategorija
444
 label_issue_category_plural: Uzdevumu kategorijas
445
 label_issue_category_new: Jauna kategorija
446
 label_custom_field: Pielāgojams lauks
447
 label_custom_field_plural: Pielāgojami lauki
448
 label_custom_field_new: Jauns pielāgojams lauks
449
 label_enumerations: Uzskaitījumi
450
 label_enumeration_new: Jauna vērtība
451
 label_information: Informācija
452
 label_information_plural: Informācija
453
 label_please_login: Lūdzu pieslēdzieties
454
 label_register: Reģistrēties
455
 label_login_with_open_id_option: vai pieslēgties ar OpenID
456
 label_password_lost: Nozaudēta parole
457
 label_home: Sākums
458
 label_my_page: Mana lapa
459
 label_my_account: Mans konts
460
 label_my_projects: Mani projekti
461
 label_administration: Administrācija
462
 label_login: Pieslēgties
463
 label_logout: Atslēgties
464
 label_help: Palīdzība
465
 label_reported_issues: Ziņotie uzdevumi
466
 label_assigned_to_me_issues: Man piesaistītie uzdevumi
467
 label_last_login: Pēdējā pieslēgšanās
468
 label_registered_on: Reģistrējies
469
 label_activity: Aktivitāte
470
 label_overall_activity: Kopējās aktivitātes
471
 label_user_activity: "Lietotāja %{value} aktivitātes"
472
 label_new: Jauns
473
 label_logged_as: Pieslēdzies kā
474
 label_environment: Vide
475
 label_authentication: Pilnvarošana
476
 label_auth_source: Pilnvarošanas režīms
477
 label_auth_source_new: Jauns pilnvarošanas režīms
478
 label_auth_source_plural: Pilnvarošanas režīmi
479
 label_subproject_plural: Apakšprojekti
480
 label_subproject_new: Jauns apakšprojekts
481
 label_and_its_subprojects: "%{value} un apakšprojekti"
482
 label_min_max_length: Minimālais - Maksimālais garums
483
 label_list: Saraksts
484
 label_date: Datums
485
 label_integer: Vesels skaitlis
486
 label_float: Decimālskaitlis
487
 label_boolean: Patiesuma vērtība
488
 label_string: Teksts
489
 label_text: Garš teksts
490
 label_attribute: Atribūts
491
 label_attribute_plural: Atribūti
492
 label_no_data: Nav datu, ko parādīt
493
 label_change_status: Mainīt statusu
494
 label_history: Vēsture
495
 label_attachment: Pielikums
496
 label_attachment_new: Jauns pielikums
497
 label_attachment_delete: Dzēst pielikumu
498
 label_attachment_plural: Pielikumi
499
 label_file_added: Lauks pievienots
500
 label_report: Atskaite
501
 label_report_plural: Atskaites
502
 label_news: Ziņa
503
 label_news_new: Pievienot ziņu
504
 label_news_plural: Ziņas
505
 label_news_latest: Jaunākās ziņas
506
 label_news_view_all: Skatīt visas ziņas
507
 label_news_added: Ziņas pievienotas
508
 label_settings: Iestatījumi
509
 label_overview: Pārskats
510
 label_version: Versija
511
 label_version_new: Jauna versija
512
 label_version_plural: Versijas
513
 label_close_versions: Aizvērt pabeigtās versijas
514
 label_confirmation: Apstiprinājums
515
 label_export_to: 'Pieejams arī:'
516
 label_read: Lasīt...
517
 label_public_projects: Publiskie projekti
518
 label_open_issues: atvērts
519
 label_open_issues_plural: atvērti
520
 label_closed_issues: slēgts
521
 label_closed_issues_plural: slēgti
522
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
523
  zero: 0 atvērti / %{total}
524
  one:  1 atvērts / %{total}
525
  other: "%{count} atvērti / %{total}"
526
 label_x_open_issues_abbr:
527
  zero: 0 atvērti
528
  one:  1 atvērts
529
  other: "%{count} atvērti"
530
 label_x_closed_issues_abbr:
531
  zero: 0 slēgti
532
  one:  1 slēgts
533
  other: "%{count} slēgti"
534
 label_total: Kopā
535
 label_permissions: Atļaujas
536
 label_current_status: Pašreizējais statuss
537
 label_new_statuses_allowed: Jauni statusi atļauti
538
 label_all: visi
539
 label_none: neviens
540
 label_nobody: nekas
541
 label_next: Nākošais
542
 label_previous: Iepriekšējais
543
 label_used_by: Izmanto
544
 label_details: Detaļas
545
 label_add_note: Pievienot piezīmi
546
 label_per_page: katrā lapā
547
 label_calendar: Kalendārs
548
 label_months_from: mēneši no
549
 label_gantt: Ganta diagramma
550
 label_internal: Iekšējais
551
 label_last_changes: "pēdējās %{count} izmaiņas"
552
 label_change_view_all: Skatīt visas izmaiņas
553
 label_personalize_page: Pielāgot šo lapu
554
 label_comment: Komentārs
555
 label_comment_plural: Komentāri
556
 label_x_comments:
557
  zero: nav komentāru
558
  one: 1 komentārs
559
  other: "%{count} komentāri"
560
 label_comment_add: Pievienot komentāru
561
 label_comment_added: Komentārs pievienots
562
 label_comment_delete: Dzēst komentārus
563
 label_query: Pielāgots pieprasījums
564
 label_query_plural: Pielāgoti pieprasījumi
565
 label_query_new: Jauns pieprasījums
566
 label_filter_add: Pievienot filtru
567
 label_filter_plural: Filtri
568
 label_equals: ir
569
 label_not_equals: nav
570
 label_in_less_than: ir mazāk kā
571
 label_in_more_than: ir vairāk kā
572
 label_greater_or_equal: '>='
573
 label_less_or_equal: '<='
574
 label_in: iekš
575
 label_today: šodien
576
 label_all_time: visu laiku
577
 label_yesterday: vakar
578
 label_this_week: šonedēļ
579
 label_last_week: pagājušo šonedēļ
580
 label_last_n_days: "pēdējās %{count} dienas"
581
 label_this_month: šomēnes
582
 label_last_month: pagājušo mēnes
583
 label_this_year: šogad
584
 label_date_range: Datumu apgabals
585
 label_less_than_ago: mazāk kā dienas iepriekš
586
 label_more_than_ago: vairāk kā dienas iepriekš
587
 label_ago: dienas iepriekš
588
 label_contains: satur
589
 label_not_contains: nesatur
590
 label_day_plural: dienas
591
 label_repository: Repozitorijs
592
 label_repository_plural: Repozitoriji
593
 label_browse: Pārlūkot
594
 label_branch: Zars
595
 label_tag: Birka
596
 label_revision: Revīzija
597
 label_revision_plural: Revīzijas
598
 label_revision_id: "Revīzija %{value}"
599
 label_associated_revisions: Saistītās revīzijas
600
 label_added: pievienots
601
 label_modified: modificēts
602
 label_copied: nokopēts
603
 label_renamed: pārsaukts
604
 label_deleted: dzēsts
605
 label_latest_revision: Pēdējā revīzija
606
 label_latest_revision_plural: Pēdējās revīzijas
607
 label_view_revisions: Skatīt revīzijas
608
 label_view_all_revisions: Skatīt visas revīzijas
609
 label_max_size: Maksimālais izmērs
610
 label_sort_highest: Pārvietot uz augšu
611
 label_sort_higher: Pārvietot soli augšup
612
 label_sort_lower: Pārvietot uz leju
613
 label_sort_lowest: Pārvietot vienu soli uz leju
614
 label_roadmap: Ceļvedis
615
 label_roadmap_due_in: "Sagaidāms pēc %{value}"
616
 label_roadmap_overdue: "nokavēts %{value}"
617
 label_roadmap_no_issues: Šai versijai nav uzdevumu
618
 label_search: Meklēt
619
 label_result_plural: Rezultāti
620
 label_all_words: Visi vārdi
621
 label_wiki: Wiki
622
 label_wiki_edit: Wiki labojums
623
 label_wiki_edit_plural: Wiki labojumi
624
 label_wiki_page: Wiki lapa
625
 label_wiki_page_plural: Wiki lapas
626
 label_index_by_title: Indeksēt pēc nosaukuma
627
 label_index_by_date: Indeksēt pēc datuma
628
 label_current_version: Tekošā versija
629
 label_preview: Priekšskatījums
630
 label_feed_plural: Barotnes
631
 label_changes_details: Visu izmaiņu detaļas
632
 label_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
633
 label_spent_time: Pavadītais laiks
634
 label_f_hour: "%{value} stunda"
635
 label_f_hour_plural: "%{value} stundas"
636
 label_time_tracking: Laika uzskaite
637
 label_change_plural: Izmaiņas
638
 label_statistics: Statistika
639
 label_commits_per_month: Nodevumi mēnesī
640
 label_commits_per_author: Nodevumi no autora
641
 label_view_diff: Skatīt atšķirības
642
 label_diff_inline: iekļauts
643
 label_diff_side_by_side: blakus
644
 label_options: Opcijas
645
 label_copy_workflow_from: Kopēt darba plūsmu no
646
 label_permissions_report: Atļauju atskaite
647
 label_watched_issues: Vērotie uzdevumi
648
 label_related_issues: Saistītie uzdevumi
649
 label_applied_status: Piešķirtais statuss
650
 label_loading: Lādējas...
651
 label_relation_new: Jauna relācija
652
 label_relation_delete: Dzēst relāciju
653
 label_relates_to: saistīts ar
654
 label_duplicates: Dublē uzdevumu
655
 label_duplicated_by: Dublē uzdevums
656
 label_blocks: Bloķē uzdevumu
657
 label_blocked_by: Bloķē uzdevums
658
 label_precedes: Pirms
659
 label_follows: Seko pēc
660
 label_end_to_start: no beigām uz sākumu
661
 label_end_to_end: no beigām uz beigām
662
 label_start_to_start: no sākuma uz sākumu
663
 label_start_to_end: no sākuma uz beigām
664
 label_stay_logged_in: Atcerēties mani
665
 label_disabled: izslēgts
666
 label_show_completed_versions: Rādīt pabeigtās versijas
667
 label_me: es
668
 label_board: Forums
669
 label_board_new: Jauns forums
670
 label_board_plural: Forumi
671
 label_board_locked: Slēgts
672
 label_board_sticky: Svarīgs
673
 label_topic_plural: Tēmas
674
 label_message_plural: Ziņas
675
 label_message_last: Pēdējā ziņa
676
 label_message_new: Jauna ziņa
677
 label_message_posted: Ziņa pievienota
678
 label_reply_plural: Atbildes
679
 label_send_information: Sūtīt konta informāciju lietotājam
680
 label_year: Gads
681
 label_month: Mēnesis
682
 label_week: Nedēļa
683
 label_date_from: No
684
 label_date_to: Kam
685
 label_language_based: Izmantot lietotāja valodu
686
 label_sort_by: "Kārtot pēc %{value}"
687
 label_send_test_email: "Sūtīt testa e-pastu"
688
 label_feeds_access_key: Atom piekļuves atslēga
689
 label_missing_feeds_access_key: Trūkst Atom piekļuves atslēgas
690
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom piekļuves atslēga izveidota pirms %{value}"
691
 label_module_plural: Moduļi
692
 label_added_time_by: "Pievienojis %{author} pirms %{age}"
693
 label_updated_time_by: "Atjaunojis %{author} pirms %{age}"
694
 label_updated_time: "Atjaunots pirms %{value}"
695
 label_jump_to_a_project: Pāriet uz projektu...
696
 label_file_plural: Datnes
697
 label_changeset_plural: Izmaiņu kopumi
698
 label_default_columns: Noklusētās kolonnas
699
 label_no_change_option: (Nav izmaiņu)
700
 label_bulk_edit_selected_issues: Labot visus izvēlētos uzdevumus
701
 label_theme: Tēma
702
 label_default: Noklusēts
703
 label_search_titles_only: Meklēt tikai nosaukumos
704
 label_user_mail_option_all: "Par visiem notikumiem visos manos projektos"
705
 label_user_mail_option_selected: "Par visiem notikumiem tikai izvēlētajos projektos..."
706
 label_user_mail_no_self_notified: "Neziņot man par izmaiņām, kuras veicu es pats"
707
 label_registration_activation_by_email: "konta aktivizācija caur e-pastu"
708
 label_registration_manual_activation: manuālā konta aktivizācija
709
 label_registration_automatic_activation: automātiskā konta aktivizācija
710
 label_display_per_page: "Rādīt vienā lapā: %{value}"
711
 label_age: Vecums
712
 label_change_properties: Mainīt atribūtus
713
 label_general: Galvenais
714
 label_more: Vēl
715
 label_scm: SCM
716
 label_plugins: Spraudņi
717
 label_ldap_authentication: LDAP pilnvarošana
718
 label_downloads_abbr: L-lād.
719
 label_optional_description: "Apraksts (neobligāts)"
720
 label_add_another_file: Pievienot citu failu
721
 label_preferences: Priekšrocības
722
 label_chronological_order: Hronoloģiskā kārtībā
723
 label_reverse_chronological_order: Apgriezti hronoloģiskā kārtībā
724
 label_planning: Plānošana
725
 label_incoming_emails: "Ienākošie e-pasti"
726
 label_generate_key: Ģenerēt atslēgu
727
 label_issue_watchers: Vērotāji
728
 label_example: Piemērs
729
 label_display: Rādīt
730
 label_sort: Kārtot
731
 label_ascending: Augoši
732
 label_descending: Dilstoši
733
 label_date_from_to: "No %{start} līdz %{end}"
734
 label_wiki_content_added: Wiki lapa pievienota
735
 label_wiki_content_updated: Wiki lapa atjaunota
736
 label_group: Grupa
737
 label_group_plural: Grupas
738
 label_group_new: Jauna grupa
739
 label_time_entry_plural: Pavadītais laiks
740
 label_version_sharing_none: Nav koplietošanai
741
 label_version_sharing_descendants: Ar apakšprojektiem
742
 label_version_sharing_hierarchy: Ar projektu hierarhiju
743
 label_version_sharing_tree: Ar projekta koku
744
 label_version_sharing_system: Ar visiem projektiem
745
 label_update_issue_done_ratios: Atjaunot uzdevuma veikuma attiecību
746
 label_copy_source: Avots
747
 label_copy_target: Mērķis
748
 label_copy_same_as_target: Tāds pats kā mērķis
749
 label_display_used_statuses_only: "Rādīt tikai statusus, ko lieto šis trakeris"
750
 label_api_access_key: API pieejas atslēga
751
 label_missing_api_access_key: Trūkst API pieejas atslēga
752
 label_api_access_key_created_on: "API pieejas atslēga izveidota pirms %{value}"
753

  
754
 button_login: Pieslēgties
755
 button_submit: Nosūtīt
756
 button_save: Saglabāt
757
 button_check_all: Atzīmēt visu
758
 button_uncheck_all: Noņemt visus atzīmējumus
759
 button_delete: Dzēst
760
 button_create: Izveidot
761
 button_create_and_continue: Izveidot un turpināt
762
 button_test: Testēt
763
 button_edit: Labot
764
 button_add: Pievienot
765
 button_change: Mainīt
766
 button_apply: Apstiprināt
767
 button_clear: Notīrīt
768
 button_lock: Slēgt
769
 button_unlock: Atslēgt
770
 button_download: Lejuplādēt
771
 button_list: Saraksts
772
 button_view: Skats
773
 button_move: Pārvietot
774
 button_move_and_follow: Pārvietot un sekot
775
 button_back: Atpakaļ
776
 button_cancel: Atcelt
777
 button_activate: Aktivizēt
778
 button_sort: Kārtot
779
 button_log_time: Reģistrēt laiku
780
 button_rollback: Atjaunot uz šo versiju
781
 button_watch: Vērot
782
 button_unwatch: Nevērot
783
 button_reply: Atbildēt
784
 button_archive: Arhivēt
785
 button_unarchive: Atarhivēt
786
 button_reset: Atiestatīt
787
 button_rename: Pārsaukt
788
 button_change_password: Mainīt paroli
789
 button_copy: Kopēt
790
 button_copy_and_follow: Kopēt un sekot
791
 button_annotate: Pierakstīt paskaidrojumu
792
 button_update: Atjaunot
793
 button_configure: Konfigurēt
794
 button_quote: Citāts
795
 button_duplicate: Dublēt
796
 button_show: Rādīt
797

  
798
 status_active: aktīvs
799
 status_registered: reģistrēts
800
 status_locked: slēgts
801

  
802
 version_status_open: atvērta
803
 version_status_locked: slēgta
804
 version_status_closed: aizvērta
805

  
806
 field_active: Aktīvs
807

  
808
 text_select_mail_notifications: "Izvēlieties darbības, par kurām vēlaties saņemt ziņojumus e-pastā"
809
 text_regexp_info: "piem. ^[A-Z0-9]+$"
810
 text_min_max_length_info: "0 nozīmē, ka nav ierobežojumu"
811
 text_project_destroy_confirmation: "Vai tiešām vēlaties dzēst šo projektu un ar to saistītos datus?"
812
 text_subprojects_destroy_warning: " apakšprojekts(i): %{value} arī tiks dzēsts(i)."
813
 text_workflow_edit: Lai labotu darba plūsmu, izvēlieties lomu un trakeri
814
 text_are_you_sure: "Vai esat pārliecināts?"
815
 text_journal_changed: "%{label} mainīts no %{old} uz %{new}"
816
 text_journal_set_to: "%{label} iestatīts uz %{value}"
817
 text_journal_deleted: "%{label} dzēsts (%{old})"
818
 text_journal_added: "%{label} %{value} pievienots"
819
 text_tip_issue_begin_day: uzdevums sākas šodien
820
 text_tip_issue_end_day: uzdevums beidzas šodien
821
 text_tip_issue_begin_end_day: uzdevums sākas un beidzas šodien
822
 text_caracters_maximum: "%{count} simboli maksimāli."
823
 text_caracters_minimum: "Jābūt vismaz %{count} simbolu garumā."
824
 text_length_between: "Garums starp %{min} un %{max} simboliem."
825
 text_tracker_no_workflow: Šim trakerim nav definēta darba plūsma
826
 text_unallowed_characters: Neatļauti simboli
827
 text_comma_separated: "Atļautas vairākas vērtības (atdalīt ar komatu)."
828
 text_line_separated: "Atļautas vairākas vērtības (rakstīt katru savā rindā)."
829
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Izmaiņu salīdzināšana izejot no ziņojumiem"
830
 text_issue_added: "Uzdevumu %{id} pievienojis %{author}."
831
 text_issue_updated: "Uzdevumu %{id} atjaunojis %{author}."
832
 text_wiki_destroy_confirmation: "Vai esat drošs, ka vēlaties dzēst šo wiki un visu tās saturu?"
833
 text_issue_category_destroy_question: "Daži uzdevumi (%{count}) ir nozīmēti šai kategorijai. Ko Jūs vēlaties darīt?"
834
 text_issue_category_destroy_assignments: Dzēst kategoriju nozīmējumus
835
 text_issue_category_reassign_to: Nozīmēt uzdevumus šai kategorijai
836
 text_user_mail_option: "No neizvēlētajiem projektiem Jūs saņemsiet ziņojumus e-pastā tikai par notikumiem, kuriem Jūs sekojat vai kuros esat iesaistīts."
837
 text_no_configuration_data: "Lomas, trakeri, uzdevumu statusi un darba plūsmas vēl nav konfigurētas.\nĻoti ieteicams ielādēt noklusēto konfigurāciju. Pēc ielādēšanas to būs iespējams modificēt."
838
 text_load_default_configuration: Ielādēt noklusēto konfigurāciju
839
 text_status_changed_by_changeset: "Apstiprināts izmaiņu kopumā %{value}."
840
 text_issues_destroy_confirmation: 'Vai tiešām vēlaties dzēst izvēlēto uzdevumu(us)?'
841
 text_select_project_modules: 'Izvēlieties moduļus šim projektam:'
842
 text_default_administrator_account_changed: Noklusētais administratora konts mainīts
843
 text_file_repository_writable: Pielikumu direktorijā atļauts rakstīt
844
 text_plugin_assets_writable: Spraudņu kataloga direktorijā atļauts rakstīt
845
 text_rmagick_available: "RMagick pieejams (neobligāts)"
846
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} stundas tika ziņotas par uzdevumu, ko vēlaties dzēst. Ko darīt?"
847
 text_destroy_time_entries: Dzēst ziņotās stundas
848
 text_assign_time_entries_to_project: Piešķirt ziņotās stundas projektam
849
 text_reassign_time_entries: 'Piešķirt ziņotās stundas uzdevumam:'
850
 text_user_wrote: "%{value} rakstīja:"
851
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekti ir piešķirti šai vērtībai."
852
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Piešķirt tos šai vērtībai:'
853
 text_email_delivery_not_configured: "E-pastu nosūtīšana nav konfigurēta, un ziņojumi ir izslēgti.\nKonfigurējiet savu SMTP serveri datnē config/configuration.yml un pārstartējiet lietotni."
854
 text_repository_usernames_mapping: "Izvēlieties vai atjaunojiet Redmine lietotāju, saistītu ar katru lietotājvārdu, kas atrodams repozitorija žurnālā.\nLietotāji ar to pašu Redmine un repozitorija lietotājvārdu būs saistīti automātiski."
855
 text_diff_truncated: '... Šis diff tika nošķelts, jo tas pārsniedz maksimālo izmēru, ko var parādīt.'
856
 text_custom_field_possible_values_info: 'Katra vērtības savā rindā'
857
 text_wiki_page_destroy_question: "Šij lapai ir %{descendants} apakšlapa(as) un pēcnācēji. Ko darīt?"
858
 text_wiki_page_nullify_children: "Paturēt apakšlapas pamatlapas"
859
 text_wiki_page_destroy_children: "Dzēst apakšlapas un visus pēcnācējus"
860
 text_wiki_page_reassign_children: "Piešķirt apakšlapas šai lapai"
861
 text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs tūlīt dzēsīsiet dažas vai visas atļaujas, un Jums pēc tam var nebūt atļauja labot šo projektu.\nVai turpināt?"
862

  
863
 default_role_manager: Menedžeris
864
 default_role_developer: Izstrādātājs
865
 default_role_reporter: Ziņotājs
866
 default_tracker_bug: Kļūda
867
 default_tracker_feature: Iezīme
868
 default_tracker_support: Atbalsts
869
 default_issue_status_new: Jauns
870
 default_issue_status_in_progress: Attīstībā
871
 default_issue_status_resolved: Atrisināts
872
 default_issue_status_feedback: Atsauksmes
873
 default_issue_status_closed: Slēgts
874
 default_issue_status_rejected: Noraidīts
875
 default_doc_category_user: Lietotāja dokumentācija
876
 default_doc_category_tech: Tehniskā dokumentācija
877
 default_priority_low: Zema
878
 default_priority_normal: Normāla
879
 default_priority_high: Augsta
880
 default_priority_urgent: Steidzama
881
 default_priority_immediate: Tūlītēja
882
 default_activity_design: Dizains
883
 default_activity_development: Izstrādāšana
884

  
885
 enumeration_issue_priorities: Uzdevumu prioritātes
886
 enumeration_doc_categories: Dokumentu kategorijas
887
 enumeration_activities: Aktivitātes (laika uzskaite)
888
 enumeration_system_activity: Sistēmas aktivitātes
889

  
890
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
891
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
892
 label_profile: Profile
893
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
894
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
895
 field_parent_issue: Parent task
896
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
897
 label_subtask_plural: Apakšuzdevumi
898
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
899
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
900
 field_principal: Principal
901
 label_my_page_block: My page block
902
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
903
 text_zoom_out: Zoom out
904
 text_zoom_in: Zoom in
905
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
906
 label_overall_spent_time: Overall spent time
907
 field_time_entries: Log time
908
 project_module_gantt: Gantt
909
 project_module_calendar: Calendar
910
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
911
 field_text: Text field
912
 label_user_mail_option_only_owner: Tikai par uzdevumiem, ko esmu izveidojis
913
 setting_default_notification_option: Default notification option
914
 label_user_mail_option_only_my_events: Tikai par uzdevumiem, kurus novēroju vai kuros esmu iesaistījies
915
 label_user_mail_option_only_assigned: Tikai par uzdevumiem, kas ir piešķirti man
916
 label_user_mail_option_none: Ne par ko
917
 field_member_of_group: Assignee's group
918
 field_assigned_to_role: Assignee's role
919
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
920
 label_principal_search: "Search for user or group:"
921
 label_user_search: "Search for user:"
922
 field_visible: Visible
923
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
924
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
925
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
926
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
927
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
928
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
929
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
930
 label_my_queries: Mani uzdevumu filtri
931
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
932
 label_news_comment_added: Comment added to a news
933
 button_expand_all: Izvērst visu
934
 button_collapse_all: Savērst visu
935
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
936
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
937
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
938
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
939
 label_role_anonymous: Anonymous
940
 label_role_non_member: Non member
941
 label_issue_note_added: Note added
942
 label_issue_status_updated: Status updated
943
 label_issue_priority_updated: Priority updated
944
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
945
 field_issues_visibility: Uzdevumu redzamība
946
 label_issues_visibility_all: Visi uzdevumi
947
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
948
 field_is_private: Private
949
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
950
 label_issues_visibility_public: All non private issues
951
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
952
 field_commit_logs_encoding: Nodošanas ziņojumu kodējums
953
 field_scm_path_encoding: Ceļa kodējums
954
 text_scm_path_encoding_note: "Noklusējuma: UTF-8"
955
 field_path_to_repository: Repozitorija ceļš
956
 field_root_directory: Root directory
957
 field_cvs_module: Module
958
 field_cvsroot: CVSROOT
959
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
960
 text_scm_command: Command
961
 text_scm_command_version: Version
962
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
963
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
964
 label_between: between
965
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
966
 label_diff: diff
967
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
968
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
969
 description_project_scope: Search scope
970
 description_filter: Filter
971
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
972
 description_date_from: Enter start date
973
 description_message_content: Message content
974
 description_available_columns: Available Columns
975
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
976
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
977
 description_search: Searchfield
978
 description_notes: Notes
979
 description_date_range_list: Choose range from list
980
 description_choose_project: Projects
981
 description_date_to: Enter end date
982
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
983
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
984
 description_selected_columns: Selected Columns
985
 label_parent_revision: Parent
986
 label_child_revision: Child
987
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
988
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
989
 button_edit_section: Edit this section
990
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
991
 description_all_columns: All Columns
992
 button_export: Export
993
 label_export_options: "%{export_format} export options"
994
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
995
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
996
 label_x_issues:
997
  zero: 0 uzdevums
998
  one:  1 uzdevums
999
  other: "%{count} uzdevumi"
1000
 label_repository_new: New repository
1001
 field_repository_is_default: Main repository
1002
 label_copy_attachments: Copy attachments
1003
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1004
 label_completed_versions: Completed versions
1005
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1006
 field_multiple: Multiple values
1007
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
1008
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
1009
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
1010
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
1011
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1012
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
1013
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1014
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
1015
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
1016
 setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
1017
 button_delete_my_account: Delete my account
1018
 text_account_destroy_confirmation: |-
1019
  Are you sure you want to proceed?
1020
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1021
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
1022
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
1023
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
1024
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
1025
 label_session_expiration: Session expiration
1026
 permission_close_project: Close / reopen the project
1027
 label_show_closed_projects: View closed projects
1028
 button_close: Aizvērt
1029
 button_reopen: Reopen
1030
 project_status_active: active
1031
 project_status_closed: closed
1032
 project_status_archived: archived
1033
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1034
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
1035
 field_core_fields: Standard fields
1036
 field_timeout: Timeout (in seconds)
1037
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
1038
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
1039
 label_status_transitions: Status transitions
1040
 label_fields_permissions: Fields permissions
1041
 label_readonly: Read-only
1042
 label_required: Required
1043
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1044
 field_board_parent: Parent forum
1045
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1046
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1047
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
1048
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1049
 label_copy_subtasks: Kopēt apakšuzdevumus
1050
 label_copied_to: Kopēts uz
1051
 label_copied_from: Kopēts no
1052
 label_any_issues_in_project: any issues in project
1053
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
1054
 field_private_notes: Private notes
1055
 permission_view_private_notes: View private notes
1056
 permission_set_notes_private: Set notes as private
1057
 label_no_issues_in_project: no issues in project
1058
 label_any: visi
1059
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
1060
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
1061
 label_cross_project_descendants: Ar apakšprojektiem
1062
 label_cross_project_tree: Ar projekta koku
1063
 label_cross_project_hierarchy: Ar projektu hierarhiju
1064
 label_cross_project_system: Ar visiem projektiem
1065
 button_hide: Hide
1066
 setting_non_working_week_days: Non-working days
1067
 label_in_the_next_days: in the next
1068
 label_in_the_past_days: in the past
1069
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1070
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1071
  removed in order to preserve only one value per item.
1072
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1073
 permission_add_documents: Add documents
1074
 permission_edit_documents: Edit documents
1075
 permission_delete_documents: Delete documents
1076
 label_gantt_progress_line: Progress line
1077
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
1078
 field_inherit_members: Inherit members
1079
 field_closed_on: Closed
1080
 field_generate_password: Generate password
1081
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1082
 label_total_time: Kopā
1083
 text_scm_config: You can configure your SCM commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
1084
 text_scm_command_not_available: SCM command is not available. Please check settings on the administration panel.
1085
 setting_emails_header: Email header
1086
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
1087
  to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
1088
 notice_account_locked: Your account is locked.
1089
 label_hidden: Hidden
1090
 label_visibility_private: to me only
1091
 label_visibility_roles: to these roles only
1092
 label_visibility_public: to any users
1093
 field_must_change_passwd: Must change password at next logon
1094
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
1095
  current password
1096
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1097
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
1098
 label_link: Link
1099
 label_only: only
1100
 label_drop_down_list: drop-down list
1101
 label_checkboxes: checkboxes
1102
 label_link_values_to: Link values to URL
1103
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
1104
  users
1105
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
1106
  users
1107
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
1108
  is to be attached
1109
 label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
1110
 label_check_for_updates: Check for updates
1111
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
1112
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
1113
 label_radio_buttons: radio buttons
1114
 label_group_anonymous: Anonymous users
1115
 label_group_non_member: Non member users
1116
 label_add_projects: Add projects
  (1-1/1)