dutch-translation-enhancements.diff

Patch with Dutch (NL) translations on revision 15993 - Gregory Van der Steen, 2016-11-19 18:33

Download (75.9 KB)

View differences:

config/locales/nl.yml
129 129
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Een issue kan niet gelinked worden met een subtask"
130 130
    earlier_than_minimum_start_date: "kan niet eerder zijn dan %{date} wegens voorafgaande issues"
131 131

 
132
 actionview_instancetag_blank_option: Selecteer
132
 actionview_instancetag_blank_option: Selecteren
133 133

 
134
 button_activate: Activeer
135
 button_add: Voeg toe
136
 button_annotate: Annoteer
137
 button_apply: Pas toe
138
 button_archive: Archiveer
134
 button_activate: Activeren
135
 button_add: Toevoegen
136
 button_annotate: Annoteren
137
 button_apply: Toepassen
138
 button_archive: Archiveren
139 139
 button_back: Terug
140
 button_cancel: Annuleer
141
 button_change: Wijzig
142
 button_change_password: Wijzig wachtwoord
143
 button_check_all: Selecteer alle
144
 button_clear: Leeg maken
145
 button_configure: Configureer
146
 button_copy: Kopiëer
147
 button_create: Maak
148
 button_delete: Verwijder
140
 button_cancel: Annuleren
141
 button_change: Wijzigen
142
 button_change_password: Wachtwoord wijzigen
143
 button_check_all: Alles selecteren
144
 button_clear: Leegmaken
145
 button_configure: Configureren
146
 button_copy: Kopiëren
147
 button_create: Aanmaken
148
 button_delete: Verwijderen
149 149
 button_download: Download
150
 button_edit: Bewerk
150
 button_edit: Bewerken
151 151
 button_list: Lijst
152
 button_lock: Sluit
153
 button_log_time: Registreer tijd
152
 button_lock: Vergrendelen
153
 button_log_time: Tijd registreren
154 154
 button_login: Inloggen
155 155
 button_move: Verplaatsen
156
 button_quote: Citaat
156
 button_quote: Citeren
157 157
 button_rename: Hernoemen
158
 button_reply: Antwoord
159
 button_reset: Reset
160
 button_rollback: Rollback naar deze versie
161
 button_save: Bewaren
162
 button_sort: Sorteer
158
 button_reply: Antwoorden
159
 button_reset: Herstellen
160
 button_rollback: Terugdraaien naar deze versie
161
 button_save: Opslaan
162
 button_sort: Sorteren
163 163
 button_submit: Toevoegen
164
 button_test: Test
165
 button_unarchive: Dearchiveer
166
 button_uncheck_all: Deselecteer alle
167
 button_unlock: Open
168
 button_unwatch: Niet meer monitoren
169
 button_update: Update
170
 button_view: Bekijken
171
 button_watch: Monitor
164
 button_test: Testen
165
 button_unarchive: Dearchiveren
166
 button_uncheck_all: Deselecteren
167
 button_unlock: Ontgrendelen
168
 button_unwatch: Niet meer volgen
169
 button_update: Bijwerken
170
 button_view: Weergeven
171
 button_watch: Volgen
172 172
 default_activity_design: Ontwerp
173 173
 default_activity_development: Ontwikkeling
174 174
 default_doc_category_tech: Technische documentatie
175 175
 default_doc_category_user: Gebruikersdocumentatie
176
 default_issue_status_in_progress: In Progress
176
 default_issue_status_in_progress: In uitvoering
177 177
 default_issue_status_closed: Gesloten
178 178
 default_issue_status_feedback: Terugkoppeling
179 179
 default_issue_status_new: Nieuw
......
183 183
 default_priority_immediate: Onmiddellijk
184 184
 default_priority_low: Laag
185 185
 default_priority_normal: Normaal
186
 default_priority_urgent: Spoed
186
 default_priority_urgent: Dringend
187 187
 default_role_developer: Ontwikkelaar
188 188
 default_role_manager: Manager
189 189
 default_role_reporter: Rapporteur
190 190
 default_tracker_bug: Bug
191 191
 default_tracker_feature: Feature
192 192
 default_tracker_support: Support
193
 enumeration_activities: Activiteiten (tijdtracking)
193
 enumeration_activities: Activiteiten (tijdregistratie)
194 194
 enumeration_doc_categories: Documentcategorieën
195 195
 enumeration_issue_priorities: Issueprioriteiten
196
 error_can_t_load_default_data: "De standaard configuratie kon niet worden geladen: %{value}"
197
 error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue is niet gevonden of behoort niet toe tot dit project.'
196
 error_can_t_load_default_data: "De standaardconfiguratie kan niet worden geladen: %{value}"
197
 error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue kan niet gevonden worden of behoort niet toe aan dit project.'
198 198
 error_scm_annotate: "Er kan geen commentaar toegevoegd worden."
199
 error_scm_command_failed: "Er trad een fout op tijdens de poging om verbinding te maken met de repository: %{value}"
200
 error_scm_not_found: "Deze ingang of revisie bestaat niet in de repository."
199
 error_scm_command_failed: "Er is een fout opgetreden tijdens het verbinding maken met de repository: %{value}"
200
 error_scm_not_found: "Dit item of deze revisie bestaat niet in de repository."
201 201
 field_account: Account
202 202
 field_activity: Activiteit
203 203
 field_admin: Beheerder
204
 field_assignable: Issues kunnen toegewezen worden aan deze rol
204
 field_assignable: Issues kunnen aan deze rol toegewezen worden
205 205
 field_assigned_to: Toegewezen aan
206
 field_attr_firstname: Voornaam attribuut
207
 field_attr_lastname: Achternaam attribuut
208
 field_attr_login: Login attribuut
209
 field_attr_mail: E-mail attribuut
206
 field_attr_firstname: Voornaamattribuut
207
 field_attr_lastname: Achternaamattribuut
208
 field_attr_login: Loginattribuut
209
 field_attr_mail: E-mailattribuut
210 210
 field_auth_source: Authenticatiemethode
211 211
 field_author: Auteur
212 212
 field_base_dn: Base DN
......
214 214
 field_column_names: Kolommen
215 215
 field_comments: Commentaar
216 216
 field_comments_sorting: Commentaar weergeven
217
 field_created_on: Aangemaakt
217
 field_created_on: Aangemaakt op
218 218
 field_default_value: Standaardwaarde
219 219
 field_delay: Vertraging
220 220
 field_description: Beschrijving
221
 field_done_ratio: "% Gereed"
221
 field_done_ratio: "% voltooid"
222 222
 field_downloads: Downloads
223
 field_due_date: Verwachte datum gereed
223
 field_due_date: Verwachte einddatum
224 224
 field_effective_date: Datum
225 225
 field_estimated_hours: Geschatte tijd
226 226
 field_field_format: Formaat
......
229 229
 field_firstname: Voornaam
230 230
 field_fixed_version: Versie
231 231
 field_hide_mail: Verberg mijn e-mailadres
232
 field_homepage: Homepage
232
 field_homepage: Homepagina
233 233
 field_host: Host
234 234
 field_hours: Uren
235 235
 field_identifier: Identificatiecode
236 236
 field_is_closed: Issue gesloten
237 237
 field_is_default: Standaard
238
 field_is_filter: Gebruikt als een filter
238
 field_is_filter: Als filter gebruiken
239 239
 field_is_for_all: Voor alle projecten
240 240
 field_is_in_roadmap: Issues weergegeven in roadmap
241
 field_is_public: Publiek
241
 field_is_public: Openbaar
242 242
 field_is_required: Verplicht
243 243
 field_issue: Issue
244 244
 field_issue_to: Gerelateerd issue
......
247 247
 field_lastname: Achternaam
248 248
 field_login: Gebruikersnaam
249 249
 field_mail: E-mail
250
 field_mail_notification: Mail notificaties
250
 field_mail_notification: E-mailnotificaties
251 251
 field_max_length: Maximale lengte
252 252
 field_min_length: Minimale lengte
253 253
 field_name: Naam
......
258 258
 field_parent_title: Bovenliggende pagina
259 259
 field_password: Wachtwoord
260 260
 field_password_confirmation: Bevestig wachtwoord
261
 field_port: Port
261
 field_port: Poort
262 262
 field_possible_values: Mogelijke waarden
263 263
 field_priority: Prioriteit
264 264
 field_project: Project
265
 field_redirect_existing_links: Verwijs bestaande links door
265
 field_redirect_existing_links: Bestaande links doorverwijzen
266 266
 field_regexp: Reguliere expressie
267 267
 field_role: Rol
268 268
 field_searchable: Doorzoekbaar
......
277 277
 field_title: Titel
278 278
 field_tracker: Tracker
279 279
 field_type: Type
280
 field_updated_on: Gewijzigd
280
 field_updated_on: Laatst gewijzigd op
281 281
 field_url: URL
282 282
 field_user: Gebruiker
283 283
 field_value: Waarde
......
295 295
 general_text_yes: 'ja'
296 296
 label_activity: Activiteit
297 297
 label_add_another_file: Ander bestand toevoegen
298
 label_add_note: Voeg een notitie toe
298
 label_add_note: Notitie toevoegen
299 299
 label_added: toegevoegd
300 300
 label_added_time_by: "Toegevoegd door %{author} %{age} geleden"
301 301
 label_administration: Administratie
......
304 304
 label_all: alle
305 305
 label_all_time: alles
306 306
 label_all_words: Alle woorden
307
 label_and_its_subprojects: "%{value} en zijn subprojecten."
307
 label_and_its_subprojects: "%{value} en de subprojecten."
308 308
 label_applied_status: Toegekende status
309 309
 label_assigned_to_me_issues: Aan mij toegewezen issues
310 310
 label_associated_revisions: Geassociëerde revisies
311 311
 label_attachment: Bestand
312
 label_attachment_delete: Verwijder bestand
312
 label_attachment_delete: Bestand verwijderen
313 313
 label_attachment_new: Nieuw bestand
314 314
 label_attachment_plural: Bestanden
315 315
 label_attribute: Attribuut
......
323 323
 label_board: Forum
324 324
 label_board_new: Nieuw forum
325 325
 label_board_plural: Forums
326
 label_boolean: Boolean
327
 label_browse: Blader
328
 label_bulk_edit_selected_issues: Bewerk geselecteerde issues in bulk
326
 label_boolean: Booleaanse waarde
327
 label_browse: Bladeren
328
 label_bulk_edit_selected_issues: Geselecteerde issues in bulk bewerken
329 329
 label_calendar: Kalender
330 330
 label_change_plural: Wijzigingen
331 331
 label_change_properties: Eigenschappen wijzigen
332
 label_change_status: Wijzig status
333
 label_change_view_all: Bekijk alle wijzigingen
332
 label_change_status: Status wijzigen
333
 label_change_view_all: Alle wijzigingen weergeven
334 334
 label_changes_details: Details van alle wijzigingen
335 335
 label_changeset_plural: Changesets
336 336
 label_chronological_order: In chronologische volgorde
......
345 345
  one:  1 gesloten
346 346
  other: "%{count} gesloten"
347 347
 label_comment: Commentaar
348
 label_comment_add: Voeg commentaar toe
348
 label_comment_add: Commentaar toevoegen
349 349
 label_comment_added: Commentaar toegevoegd
350
 label_comment_delete: Verwijder commentaar
351
 label_comment_plural: Commentaar
350
 label_comment_delete: Commentaar verwijderen
351
 label_comment_plural: Commentaren
352 352
 label_x_comments:
353 353
  zero: geen commentaar
354 354
  one: 1x commentaar
......
361 361
 label_copy_workflow_from: Kopieer workflow van
362 362
 label_current_status: Huidige status
363 363
 label_current_version: Huidige versie
364
 label_custom_field: Specifiek veld
365
 label_custom_field_new: Nieuw specifiek veld
366
 label_custom_field_plural: Specifieke velden
364
 label_custom_field: Vrij veld
365
 label_custom_field_new: Nieuw vrij veld
366
 label_custom_field_plural: Vrije velden
367 367
 label_date: Datum
368 368
 label_date_from: Van
369 369
 label_date_range: Datumbereik
370 370
 label_date_to: Tot
371 371
 label_day_plural: dagen
372 372
 label_default: Standaard
373
 label_default_columns: Standaard kolommen.
373
 label_default_columns: Standaardkolommen.
374 374
 label_deleted: verwijderd
375 375
 label_details: Details
376 376
 label_diff_inline: inline
......
393 393
 label_f_hour: "%{value} uur"
394 394
 label_f_hour_plural: "%{value} uren"
395 395
 label_feed_plural: Feeds
396
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom toegangssleutel %{value} geleden gemaakt."
396
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom-toegangssleutel %{value} geleden gemaakt"
397 397
 label_file_added: Bestand toegevoegd
398 398
 label_file_plural: Bestanden
399
 label_filter_add: Voeg filter toe
399
 label_filter_add: Filter toevoegen
400 400
 label_filter_plural: Filters
401
 label_float: Float
401
 label_float: Decimaal getal
402 402
 label_follows: volgt op
403 403
 label_gantt: Gantt
404 404
 label_general: Algemeen
405
 label_generate_key: Genereer een sleutel
405
 label_generate_key: Een sleutel genereren
406 406
 label_help: Help
407 407
 label_history: Geschiedenis
408 408
 label_home: Home
......
414 414
 label_index_by_title: Indexeer op titel
415 415
 label_information: Informatie
416 416
 label_information_plural: Informatie
417
 label_integer: Integer
417
 label_integer: Getal
418 418
 label_internal: Intern
419 419
 label_issue: Issue
420 420
 label_issue_added: Issue toegevoegd
421
 label_issue_category: Issue categorie
421
 label_issue_category: Issuecategorie
422 422
 label_issue_category_new: Nieuwe categorie
423 423
 label_issue_category_plural: Issuecategorieën
424 424
 label_issue_new: Nieuw issue
425 425
 label_issue_plural: Issues
426
 label_issue_status: Issue status
426
 label_issue_status: Issuestatus
427 427
 label_issue_status_new: Nieuwe status
428
 label_issue_status_plural: Issue statussen
429
 label_issue_tracking: Issue-tracking
428
 label_issue_status_plural: Issuestatussen
429
 label_issue_tracking: Issue tracking
430 430
 label_issue_updated: Issue bijgewerkt
431
 label_issue_view_all: Bekijk alle issues
432
 label_issue_watchers: Monitoren
431
 label_issue_view_all: Alle issues bekijken
432
 label_issue_watchers: Volgers
433 433
 label_issues_by: "Issues door %{value}"
434 434
 label_jump_to_a_project: Ga naar een project...
435 435
 label_language_based: Taal gebaseerd
......
443 443
 label_ldap_authentication: LDAP authenticatie
444 444
 label_less_than_ago: minder dan x dagen geleden
445 445
 label_list: Lijst
446
 label_loading: Laden...
446
 label_loading: Bezig met laden...
447 447
 label_logged_as: Ingelogd als
448 448
 label_login: Inloggen
449 449
 label_logout: Uitloggen
......
467 467
 label_my_page: Mijn pagina
468 468
 label_my_projects: Mijn projecten
469 469
 label_new: Nieuw
470
 label_new_statuses_allowed: Nieuwe toegestane statussen
470
 label_new_statuses_allowed: Nieuw toegestane statussen
471 471
 label_news: Nieuws
472 472
 label_news_added: Nieuws toegevoegd
473 473
 label_news_latest: Laatste nieuws
474
 label_news_new: Voeg nieuws toe
474
 label_news_new: Nieuws toevoegen
475 475
 label_news_plural: Nieuws
476
 label_news_view_all: Bekijk al het nieuws
476
 label_news_view_all: Alle nieuws weergeven
477 477
 label_next: Volgende
478 478
 label_no_change_option: (Geen wijziging)
479
 label_no_data: Geen gegevens om te tonen
479
 label_no_data: Er zijn geen gegevens om weer te geven
480 480
 label_nobody: niemand
481 481
 label_none: geen
482 482
 label_not_contains: bevat niet
......
487 487
 label_options: Opties
488 488
 label_overall_activity: Activiteit
489 489
 label_overview: Overzicht
490
 label_password_lost: Wachtwoord verloren
490
 label_password_lost: Wachtwoord vergeten
491 491
 label_permissions: Permissies
492 492
 label_permissions_report: Permissierapport
493 493
 label_personalize_page: Personaliseer deze pagina
494 494
 label_planning: Planning
495
 label_please_login: Log a.u.b. in
495
 label_please_login: Gelieve in te loggen
496 496
 label_plugins: Plugins
497 497
 label_precedes: gaat vooraf aan
498 498
 label_preferences: Voorkeuren
......
511 511
 label_query: Eigen zoekopdracht
512 512
 label_query_new: Nieuwe zoekopdracht
513 513
 label_query_plural: Eigen zoekopdrachten
514
 label_read: Lees...
515
 label_register: Registreer
514
 label_read: Lees meer...
515
 label_register: Registreren
516 516
 label_registered_on: Geregistreerd op
517
 label_registration_activation_by_email: accountactivatie per e-mail
518
 label_registration_automatic_activation: automatische accountactivatie
519
 label_registration_manual_activation: handmatige accountactivatie
517
 label_registration_activation_by_email: accountactivering per e-mail
518
 label_registration_automatic_activation: automatische accountactivering
519
 label_registration_manual_activation: handmatige accountactivering
520 520
 label_related_issues: Gerelateerde issues
521 521
 label_relates_to: gerelateerd aan
522
 label_relation_delete: Verwijder relatie
522
 label_relation_delete: Relatie verwijderen
523 523
 label_relation_new: Nieuwe relatie
524 524
 label_renamed: hernoemd
525 525
 label_reply_plural: Antwoorden
......
544 544
 label_search: Zoeken
545 545
 label_search_titles_only: Enkel titels doorzoeken
546 546
 label_send_information: Stuur accountinformatie naar de gebruiker
547
 label_send_test_email: Stuur een test e-mail
547
 label_send_test_email: Stuur een e-mail om te testen
548 548
 label_settings: Instellingen
549
 label_show_completed_versions: Toon afgeronde versies
549
 label_show_completed_versions: Afgeronde versies weergeven
550 550
 label_sort_by: "Sorteer op %{value}"
551 551
 label_sort_higher: Verplaats naar boven
552 552
 label_sort_highest: Verplaats naar begin
553 553
 label_sort_lower: Verplaats naar beneden
554
 label_sort_lowest: Verplaats naar eind
554
 label_sort_lowest: Verplaats naar einde
555 555
 label_spent_time: Gespendeerde tijd
556 556
 label_statistics: Statistieken
557
 label_stay_logged_in: Blijf ingelogd
557
 label_stay_logged_in: Ingelogd blijven
558 558
 label_string: Tekst
559 559
 label_subproject_plural: Subprojecten
560 560
 label_text: Lange tekst
......
576 576
 label_user_activity: "%{value}'s activiteit"
577 577
 label_user_mail_no_self_notified: Ik wil niet op de hoogte gehouden worden van mijn eigen wijzigingen
578 578
 label_user_mail_option_all: "Bij elke gebeurtenis in al mijn projecten..."
579
 label_user_mail_option_selected: "Enkel bij elke gebeurtenis op het geselecteerde project..."
579
 label_user_mail_option_selected: "Enkel bij iedere gebeurtenis op het geselecteerde project..."
580 580
 label_user_new: Nieuwe gebruiker
581 581
 label_user_plural: Gebruikers
582 582
 label_version: Versie
583 583
 label_version_new: Nieuwe versie
584 584
 label_version_plural: Versies
585
 label_view_diff: Bekijk verschillen
586
 label_view_revisions: Bekijk revisies
587
 label_watched_issues: Gemonitorde issues
585
 label_view_diff: Verschillen weergeven
586
 label_view_revisions: Revisies weergeven
587
 label_watched_issues: Gevolgde issues
588 588
 label_week: Week
589 589
 label_wiki: Wiki
590
 label_wiki_edit: Wiki edit
591
 label_wiki_edit_plural: Wiki edits
590
 label_wiki_edit: Wiki-aanpassing
591
 label_wiki_edit_plural: Wiki-aanpassingen
592 592
 label_wiki_page: Wikipagina
593 593
 label_wiki_page_plural: Wikipagina's
594 594
 label_workflow: Workflow
595 595
 label_year: Jaar
596 596
 label_yesterday: gisteren
597
 mail_body_account_activation_request: "Een nieuwe gebruiker (%{value}) is geregistreerd. Zijn account wacht op uw akkoord:"
597
 mail_body_account_activation_request: "Een nieuwe gebruiker (%{value}) heeft zich geregistreerd. Zijn account wacht op uw akkoord:"
598 598
 mail_body_account_information: Uw account gegevens
599 599
 mail_body_account_information_external: "U kunt uw account (%{value}) gebruiken om in te loggen."
600
 mail_body_lost_password: 'Gebruik de volgende link om uw wachtwoord te wijzigen:'
601
 mail_body_register: 'Gebruik de volgende link om uw account te activeren:'
600
 mail_body_lost_password: 'Gebruik volgende link om uw wachtwoord te wijzigen:'
601
 mail_body_register: 'Gebruik volgende link om uw account te activeren:'
602 602
 mail_body_reminder: "%{count} issue(s) die aan u toegewezen zijn en voldaan moeten zijn in de komende %{days} dagen:"
603
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} accountactivatieverzoek"
603
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} account activeringsverzoek"
604 604
 mail_subject_lost_password: "uw %{value} wachtwoord"
605
 mail_subject_register: "uw %{value} accountactivatie"
605
 mail_subject_register: "uw %{value} accountactivering"
606 606
 mail_subject_reminder: "%{count} issue(s) die voldaan moeten zijn in de komende %{days} dagen."
607
 notice_account_activated: uw account is geactiveerd. u kunt nu inloggen.
607
 notice_account_activated: Uw account is geactiveerd. U kunt nu inloggen.
608 608
 notice_account_invalid_credentials: Incorrecte gebruikersnaam of wachtwoord
609
 notice_account_lost_email_sent: Er is een e-mail naar u verstuurd met instructies over het kiezen van een nieuw wachtwoord.
609
 notice_account_lost_email_sent: Er is een e-mail naar u verzonden met instructies over de keuze van een nieuw wachtwoord.
610 610
 notice_account_password_updated: Wachtwoord is met succes gewijzigd
611
 notice_account_pending: "Uw account is aangemaakt, maar wacht nog op goedkeuring van de beheerder."
611
 notice_account_pending: Uw account is aangemaakt, maar wacht nog op goedkeuring van een beheerder.
612 612
 notice_account_unknown_email: Onbekende gebruiker.
613
 notice_account_updated: Account is met succes gewijzigd
614
 notice_account_wrong_password: Incorrect wachtwoord
615
 notice_can_t_change_password: Dit account gebruikt een externe bron voor authenticatie. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen.
616
 notice_default_data_loaded: Standaard configuratie succesvol geladen.
617
 notice_email_error: "Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van (%{value})"
613
 notice_account_updated: Account is succesvol gewijzigd
614
 notice_account_wrong_password: Ongeldig wachtwoord
615
 notice_can_t_change_password: Deze account gebruikt een externe authenticatiebron. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen.
616
 notice_default_data_loaded: Standaardconfiguratie succesvol geladen.
617
 notice_email_error: "Er is een fout opgetreden bij het versturen van (%{value})"
618 618
 notice_email_sent: "Een e-mail werd verstuurd naar %{value}"
619 619
 notice_failed_to_save_issues: "Fout bij bewaren van %{count} issue(s) (%{total} geselecteerd): %{ids}."
620
 notice_feeds_access_key_reseted: Je Atom toegangssleutel werd gereset.
621
 notice_file_not_found: De pagina die u probeerde te benaderen bestaat niet of is verwijderd.
622
 notice_locking_conflict: De gegevens zijn gewijzigd door een andere gebruiker.
623
 notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer de issue die u wilt bewerken."
624
 notice_not_authorized: Het is u niet toegestaan deze pagina te raadplegen.
620
 notice_feeds_access_key_reseted: Uw Atom-toegangssleutel werd opnieuw ingesteld.
621
 notice_file_not_found: De pagina, die u probeerde te benaderen, bestaat niet of is verwijderd.
622
 notice_locking_conflict: De gegevens werden reeds eerder gewijzigd door een andere gebruiker.
623
 notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer het issue dat u wil bewerken."
624
 notice_not_authorized: U heeft niet de juiste machtigingen om deze pagina te raadplegen.
625 625
 notice_successful_connection: Verbinding succesvol.
626 626
 notice_successful_create: Succesvol aangemaakt.
627 627
 notice_successful_delete: Succesvol verwijderd.
628
 notice_successful_update: Wijzigen succesvol.
629
 notice_unable_delete_version: Niet mogelijk om deze versie te verwijderen.
630
 permission_add_issue_notes: Voeg notities toe
631
 permission_add_issue_watchers: Voeg monitors toe
632
 permission_add_issues: Voeg issues toe
633
 permission_add_messages: Voeg berichten toe
628
 notice_successful_update: Succesvol gewijzigd.
629
 notice_unable_delete_version: Het is niet mogelijk om deze versie te verwijderen.
630
 permission_add_issue_notes: Notities toevoegen
631
 permission_add_issue_watchers: Volgers toevoegen
632
 permission_add_issues: Issues toevoegen
633
 permission_add_messages: Berichten toevoegen
634 634
 permission_browse_repository: Repository doorbladeren
635
 permission_comment_news: Nieuws commentaar geven
636
 permission_commit_access: Commit toegang
635
 permission_comment_news: Commentaar toevoegen bij nieuws
636
 permission_commit_access: Commit-rechten
637 637
 permission_delete_issues: Issues verwijderen
638 638
 permission_delete_messages: Berichten verwijderen
639 639
 permission_delete_own_messages: Eigen berichten verwijderen
640
 permission_delete_wiki_pages: Wiki pagina's verwijderen
640
 permission_delete_wiki_pages: Wikipagina's verwijderen
641 641
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Bijlagen verwijderen
642 642
 permission_edit_issue_notes: Notities bewerken
643 643
 permission_edit_issues: Issues bewerken
644 644
 permission_edit_messages: Berichten bewerken
645 645
 permission_edit_own_issue_notes: Eigen notities bewerken
646 646
 permission_edit_own_messages: Eigen berichten bewerken
647
 permission_edit_own_time_entries: Eigen tijdlogboek bewerken
647
 permission_edit_own_time_entries: Eigen tijdregistraties bewerken
648 648
 permission_edit_project: Project bewerken
649
 permission_edit_time_entries: Tijdlogboek bewerken
650
 permission_edit_wiki_pages: Wiki pagina's bewerken
651
 permission_log_time: Gespendeerde tijd loggen
649
 permission_edit_time_entries: Tijdregistraties bewerken
650
 permission_edit_wiki_pages: Wikipagina's bewerken
651
 permission_log_time: Tijdregistraties boeken
652 652
 permission_manage_boards: Forums beheren
653
 permission_manage_categories: Issue-categorieën beheren
653
 permission_manage_categories: Issuecategorieën beheren
654 654
 permission_manage_files: Bestanden beheren
655 655
 permission_manage_issue_relations: Issuerelaties beheren
656 656
 permission_manage_members: Leden beheren
......
668 668
 permission_view_changesets: Changesets bekijken
669 669
 permission_view_documents: Documenten bekijken
670 670
 permission_view_files: Bestanden bekijken
671
 permission_view_gantt: Gantt grafiek bekijken
672
 permission_view_issue_watchers: Monitorlijst bekijken
671
 permission_view_gantt: Gantt-grafiek bekijken
672
 permission_view_issue_watchers: Lijst met volgers bekijken
673 673
 permission_view_messages: Berichten bekijken
674
 permission_view_time_entries: Gespendeerde tijd bekijken
674
 permission_view_time_entries: Tijdregistraties bekijken
675 675
 permission_view_wiki_edits: Wikihistorie bekijken
676 676
 permission_view_wiki_pages: Wikipagina's bekijken
677 677
 project_module_boards: Forums
......
680 680
 project_module_issue_tracking: Issue tracking
681 681
 project_module_news: Nieuws
682 682
 project_module_repository: Repository
683
 project_module_time_tracking: Tijd tracking
683
 project_module_time_tracking: Tijdregistratie
684 684
 project_module_wiki: Wiki
685
 setting_activity_days_default: Aantal dagen getoond bij het tabblad "Activiteit"
685
 setting_activity_days_default: Aantal weergegeven dagen bij het tabblad "Activiteit"
686 686
 setting_app_subtitle: Applicatieondertitel
687 687
 setting_app_title: Applicatietitel
688
 setting_attachment_max_size: Attachment max. grootte
689
 setting_autofetch_changesets: Haal commits automatisch op
688
 setting_attachment_max_size: Max. grootte bijlage
689
 setting_autofetch_changesets: Commits automatisch ophalen
690 690
 setting_autologin: Automatisch inloggen
691 691
 setting_bcc_recipients: Blind carbon copy ontvangers (bcc)
692
 setting_commit_fix_keywords: Gefixeerde trefwoorden
692
 setting_commit_fix_keywords: Vaste trefwoorden
693 693
 setting_commit_ref_keywords: Refererende trefwoorden
694
 setting_cross_project_issue_relations: Sta cross-project issuerelaties toe
694
 setting_cross_project_issue_relations: Issuerelaties tussen projecten toelaten
695 695
 setting_date_format: Datumformaat
696
 setting_default_language: Standaard taal
697
 setting_default_projects_public: Nieuwe projecten zijn standaard publiek
698
 setting_diff_max_lines_displayed: Max aantal diff regels weer te geven
699
 setting_display_subprojects_issues: Standaard issues van subproject tonen
700
 setting_emails_footer: E-mails voettekst
696
 setting_default_language: Standaardtaal
697
 setting_default_projects_public: Nieuwe projecten zijn standaard openbaar
698
 setting_diff_max_lines_displayed: Max aantal weergegeven diff regels
699
 setting_display_subprojects_issues: Standaardissues van subproject weergeven
700
 setting_emails_footer: Voettekst voor e-mails
701 701
 setting_enabled_scm: SCM ingeschakeld
702 702
 setting_feeds_limit: Feedinhoudlimiet
703 703
 setting_gravatar_enabled: Gebruik Gravatar gebruikersiconen
704 704
 setting_host_name: Hostnaam
705
 setting_issue_list_default_columns: Standaardkolommen getoond op de lijst met issues
705
 setting_issue_list_default_columns: Zichtbare standaardkolommen in lijst met issues
706 706
 setting_issues_export_limit: Max aantal te exporteren issues
707 707
 setting_login_required: Authenticatie vereist
708
 setting_mail_from: Afzender e-mail adres
709
 setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende mail.
710
 setting_mail_handler_api_key: API sleutel
708
 setting_mail_from: E-mailadres afzender
709
 setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende e-mail.
710
 setting_mail_handler_api_key: API-sleutel
711 711
 setting_per_page_options: Aantal objecten per pagina (opties)
712 712
 setting_plain_text_mail: platte tekst (geen HTML)
713 713
 setting_protocol: Protocol
714 714
 setting_self_registration: Zelfregistratie toegestaan
715
 setting_sequential_project_identifiers: Genereer sequentiële projectidentiteiten
715
 setting_sequential_project_identifiers: Sequentiële projectidentiteiten genereren
716 716
 setting_sys_api_enabled: Gebruik WS voor repository beheer
717 717
 setting_text_formatting: Tekstformaat
718
 setting_time_format: Tijd formaat
719
 setting_user_format: Gebruikers weergaveformaat
718
 setting_time_format: Tijdformaat
719
 setting_user_format: Weergaveformaat gebruikers
720 720
 setting_welcome_text: Welkomsttekst
721 721
 setting_wiki_compression: Wikigeschiedenis comprimeren
722 722
 status_active: actief
723 723
 status_locked: vergrendeld
724 724
 status_registered: geregistreerd
725 725
 text_are_you_sure: Weet u het zeker?
726
 text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren toevoegen aan dit project
726
 text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren aan dit project toevoegen
727 727
 text_caracters_maximum: "%{count} van maximum aantal tekens."
728 728
 text_caracters_minimum: "Moet minstens %{count} karakters lang zijn."
729 729
 text_comma_separated: Meerdere waarden toegestaan (kommagescheiden).
730 730
 text_default_administrator_account_changed: Standaard beheerderaccount gewijzigd
731
 text_destroy_time_entries: Verwijder gerapporteerde uren
732
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} uren werden gerapporteerd op de issue(s) die u wilde verwijderen. Wat wil u doen?"
733
 text_diff_truncated: '... Deze diff werd afgekort omdat het de maximale weer te geven karakters overschreed.'
734
 text_email_delivery_not_configured: "E-mailbezorging is niet geconfigureerd. Mededelingen zijn uitgeschakeld.\nConfigureer uw SMTP server in config/configuration.yml en herstart de applicatie om dit te activeren."
735
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Wijs de volgende waarde toe:'
731
 text_destroy_time_entries: Gerapporteerde uren verwijderen
732
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} uren werden gerapporteerd op de issue(s) die u wilt verwijderen. Wat wilt u doen?"
733
 text_diff_truncated: '... Deze diff werd ingekort omdat het de maximale weer te geven karakters overschrijdt.'
734
 text_email_delivery_not_configured: "E-mailbezorging is niet geconfigureerd. Mededelingen zijn uitgeschakeld.\nConfigureer uw SMTP server in config/configuration.yml en herstart de applicatie om e-mailbezorging te activeren."
735
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Volgende waarde toewijzen:'
736 736
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objecten zijn toegewezen aan deze waarde."
737
 text_file_repository_writable: Bestandsrepository beschrijfbaar
737
 text_file_repository_writable: Bestandsrepository schrijfbaar
738 738
 text_issue_added: "Issue %{id} is gerapporteerd (door %{author})."
739
 text_issue_category_destroy_assignments: Verwijder toewijzingen aan deze categorie
740
 text_issue_category_destroy_question: "Er zijn issues (%{count}) aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u hiermee doen ?"
741
 text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw toewijzen aan deze categorie
739
 text_issue_category_destroy_assignments: Toewijzingen aan deze categorie verwijderen
740
 text_issue_category_destroy_question: "Er zijn issues (%{count}) aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u doen?"
741
 text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw aan deze categorie toewijzen
742 742
 text_issue_updated: "Issue %{id} is gewijzigd (door %{author})."
743
 text_issues_destroy_confirmation: 'Weet u zeker dat u deze issue(s) wil verwijderen?'
743
 text_issues_destroy_confirmation: 'Weet u zeker dat u deze issue(s) wilt verwijderen?'
744 744
 text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commitberichten
745 745
 text_length_between: "Lengte tussen %{min} en %{max} tekens."
746
 text_load_default_configuration: Laad de standaardconfiguratie
747
 text_min_max_length_info: 0 betekent geen restrictie
748
 text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaard configuratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
749
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory beschrijfbaar
746
 text_load_default_configuration: Standaardconfiguratie laden
747
 text_min_max_length_info: 0 betekent geen beperking
748
 text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issuestatussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaardconfiguratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
749
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets map schrijfbaar
750 750
 text_project_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen?
751
 text_project_identifier_info: 'Alleen kleine letter (a-z), cijfers, streepjes en liggende streepjes zijn toegestaan.<br />Eenmaal opgeslagen kan de identifier niet worden gewijzigd.'
751
 text_project_identifier_info: 'Alleen kleine letters (a-z), cijfers, streepjes en liggende streepjes zijn toegestaan.<br />Eenmaal opgeslagen kan de identifier niet worden gewijzigd.'
752 752
 text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
753 753
 text_regexp_info: bv. ^[A-Z0-9]+$
754
 text_repository_usernames_mapping: "Koppel de Redminegebruikers aan gebruikers in de repository log.\nGebruikers met dezelfde Redmine en repository gebruikersnaam of email worden automatisch gekoppeld."
754
 text_repository_usernames_mapping: "Koppel de Redmine-gebruikers aan gebruikers in de repository log.\nGebruikers met dezelfde Redmine en repository gebruikersnaam of e-mail worden automatisch gekoppeld."
755 755
 text_rmagick_available: RMagick beschikbaar (optioneel)
756
 text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via mail moeten worden verstuurd.
756
 text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via e-mail moeten worden verstuurd.
757 757
 text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die u wilt gebruiken voor dit project:'
758 758
 text_status_changed_by_changeset: "Toegepast in changeset %{value}."
759 759
 text_subprojects_destroy_warning: "De subprojecten: %{value} zullen ook verwijderd worden."
760
 text_tip_issue_begin_day: issue die op deze dag begint
761
 text_tip_issue_begin_end_day: issue die op deze dag begint en eindigt
762
 text_tip_issue_end_day: issue die op deze dag eindigt
760
 text_tip_issue_begin_day: issue begint op deze dag
761
 text_tip_issue_begin_end_day: issue begint en eindigt op deze dag
762
 text_tip_issue_end_day: issue eindigt op deze dag
763 763
 text_tracker_no_workflow: Geen workflow gedefinieerd voor deze tracker
764
 text_unallowed_characters: Niet toegestane tekens
765
 text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zult u enkel mededelingen ontvangen voor issues die u monitort of waar u bij betrokken bent (als auteur of toegewezen persoon)."
764
 text_unallowed_characters: Ongeldige tekens
765
 text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zal u enkel mededelingen ontvangen voor issues die u volgt of waar u bij betrokken bent (als auteur of toegewezen persoon)."
766 766
 text_user_wrote: "%{value} schreef:"
767
 text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
767
 text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en de inhoud wenst te verwijderen?
768 768
 text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
769 769
 warning_attachments_not_saved: "%{count} bestand(en) konden niet opgeslagen worden."
770
 button_create_and_continue: Maak en ga verder
770
 button_create_and_continue: Aanmaken en verdergaan
771 771
 text_custom_field_possible_values_info: 'Per lijn een waarde'
772
 label_display: Toon
772
 label_display: Weergave
773 773
 field_editable: Bewerkbaar
774 774
 setting_repository_log_display_limit: Max aantal revisies zichbaar
775
 setting_file_max_size_displayed: Max grootte van tekst bestanden inline zichtbaar
776
 field_watcher: Watcher
775
 setting_file_max_size_displayed: Max grootte van tekstbestanden inline zichtbaar
776
 field_watcher: Volger
777 777
 setting_openid: Sta OpenID login en registratie toe
778 778
 field_identity_url: OpenID URL
779
 label_login_with_open_id_option: of login met je OpenID
779
 label_login_with_open_id_option: of login met uw OpenID
780 780
 field_content: Content
781 781
 label_descending: Aflopend
782 782
 label_sort: Sorteer
......
784 784
 label_date_from_to: Van %{start} tot %{end}
785 785
 label_greater_or_equal: ">="
786 786
 label_less_or_equal: <=
787
 text_wiki_page_destroy_question: Deze pagina heeft %{descendants} subpagina's en onderliggende pagina's?. Wat wilt u hiermee doen?
787
 text_wiki_page_destroy_question: Deze pagina heeft %{descendants} subpagina's en onderliggende pagina's?. Wat wilt u doen?
788 788
 text_wiki_page_reassign_children: Alle subpagina's toewijzen aan deze hoofdpagina
789 789
 text_wiki_page_nullify_children: Behoud subpagina's als hoofdpagina's
790 790
 text_wiki_page_destroy_children: Verwijder alle subpagina's en onderliggende pagina's
791
 setting_password_min_length: Minimum wachtwoord lengte
791
 setting_password_min_length: Minimum wachtwoordlengte
792 792
 field_group_by: Groepeer resultaten per
793
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki pagina is bijgewerkt"
794
 label_wiki_content_added: Wiki pagina toegevoegd
795
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki pagina is toegevoegd"
796
 mail_body_wiki_content_added: De '%{id}' wiki pagina is toegevoegd door %{author}.
797
 label_wiki_content_updated: Wiki pagina bijgewerkt
798
 mail_body_wiki_content_updated: De '%{id}' wiki pagina is bijgewerkt door %{author}.
793
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikipagina is bijgewerkt"
794
 label_wiki_content_added: Wikipagina toegevoegd
795
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wikipagina is toegevoegd"
796
 mail_body_wiki_content_added: De '%{id}' wikipagina is toegevoegd door %{author}.
797
 label_wiki_content_updated: Wikipagina bijgewerkt
798
 mail_body_wiki_content_updated: De '%{id}' wikipagina is bijgewerkt door %{author}.
799 799
 permission_add_project: Maak project
800 800
 setting_new_project_user_role_id: Rol van gebruiker die een project maakt
801
 label_view_all_revisions: Bekijk alle revisies
801
 label_view_all_revisions: Alle revisies bekijken
802 802
 label_tag: Tag
803 803
 label_branch: Branch
804
 error_no_tracker_in_project: Geen tracker is geassocieerd met dit project. Check de project instellingen.
805
 error_no_default_issue_status: Geen standaard issue status ingesteld. Check de configuratie (Ga naar "Administratie -> Issue statussen").
804
 error_no_tracker_in_project: Geen tracker is geassocieerd met dit project. Check de projectinstellingen.
805
 error_no_default_issue_status: Geen standaard issuestatus ingesteld. Check de configuratie (Ga naar "Administratie -> Issuestatussen").
806 806
 text_journal_changed: "%{label} gewijzigd van %{old} naar %{new}"
807 807
 text_journal_set_to: "%{label} gewijzigd naar %{value}"
808 808
 text_journal_deleted: "%{label} verwijderd (%{old})"
809 809
 label_group_plural: Groepen
810 810
 label_group: Groep
811 811
 label_group_new: Nieuwe groep
812
 label_time_entry_plural: Bestede tijd
812
 label_time_entry_plural: Tijdregistraties
813 813
 text_journal_added: "%{label} %{value} toegevoegd"
814 814
 field_active: Actief
815
 enumeration_system_activity: Systeem Activiteit
816
 permission_delete_issue_watchers: Verwijder volgers
815
 enumeration_system_activity: Systeemactiviteit
816
 permission_delete_issue_watchers: Volgers verwijderen
817 817
 version_status_closed: gesloten
818 818
 version_status_locked: vergrendeld
819 819
 version_status_open: open
820 820
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Een issue toegewezen aan een gesloten versie kan niet heropend worden
821 821
 label_user_anonymous: Anoniem
822
 button_move_and_follow: Verplaats en volg
822
 button_move_and_follow: Verplaatsen en volgen
823 823
 setting_default_projects_modules: Standaard geactiveerde modules voor nieuwe projecten
824 824
 setting_gravatar_default: Standaard Gravatar plaatje
825 825
 field_sharing: Delen
826
 label_version_sharing_hierarchy: Met project hiërarchie
826
 label_version_sharing_hierarchy: Met projecthiërarchie
827 827
 label_version_sharing_system: Met alle projecten
828 828
 label_version_sharing_descendants: Met subprojecten
829
 label_version_sharing_tree: Met project boom
829
 label_version_sharing_tree: Met projectboom
830 830
 label_version_sharing_none: Niet gedeeld
831 831
 error_can_not_archive_project: Dit project kan niet worden gearchiveerd
832 832
 button_duplicate: Dupliceer
833
 button_copy_and_follow: Kopiëer en volg
833
 button_copy_and_follow: Kopiëren en volgen
834 834
 label_copy_source: Bron
835
 setting_issue_done_ratio: Bereken issue percentage voldaan met
836
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Gebruik de issue status
837
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue percentage voldaan niet geupdate.
835
 setting_issue_done_ratio: Bereken voltooiingspercentage voor issue met
836
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Gebruik de issuestatus
837
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue-voltooiingspercentage niet gewijzigd.
838 838
 error_workflow_copy_target: Selecteer tracker(s) en rol(len)
839
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Gebruik het issue veld
839
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Gebruik het issue-veld
840 840
 label_copy_same_as_target: Zelfde als doel
841 841
 label_copy_target: Doel
842
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue percentage voldaan geupdate.
843
 error_workflow_copy_source: Selecteer een bron tracker of rol
844
 label_update_issue_done_ratios: Update issue percentage voldaan
842
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue-voltooiingspercentage aangepast.
843
 error_workflow_copy_source: Selecteer een brontracker of rol
844
 label_update_issue_done_ratios: Update issue-voltooiingspercentage
845 845
 setting_start_of_week: Week begint op
846
 permission_view_issues: Bekijk Issues
847
 label_display_used_statuses_only: Laat alleen statussen zien die gebruikt worden door deze tracker
846
 permission_view_issues: Issues bekijken
847
 label_display_used_statuses_only: Alleen statussen weergeven die gebruikt worden door deze tracker
848 848
 label_revision_id: Revisie %{value}
849
 label_api_access_key: API access key
850
 label_api_access_key_created_on: API access key gemaakt %{value} geleden
851
 label_feeds_access_key: Atom access key
852
 notice_api_access_key_reseted: Uw API access key was gereset.
849
 label_api_access_key: API-toegangssleutel
850
 label_api_access_key_created_on: "API-toegangssleutel %{value} geleden gemaakt"
851
 label_feeds_access_key: Atom-toegangssleutel
852
 notice_api_access_key_reseted: Uw API-toegangssleutel werd opnieuw ingesteld.
853 853
 setting_rest_api_enabled: Activeer REST web service
854
 label_missing_api_access_key: Geen API access key
855
 label_missing_feeds_access_key: Geen Atom access key
856
 button_show: Laat zien
854
 label_missing_api_access_key: Geen API-toegangssleutel
855
 label_missing_feeds_access_key: Geen Atom-toegangssleutel
856
 button_show: Weergeven
857 857
 text_line_separated: Meerdere waarden toegestaan (elke regel is een waarde).
858
 setting_mail_handler_body_delimiters: Breek email verwerking af na een van deze regels
859
 permission_add_subprojects: Maak subprojecten
858
 setting_mail_handler_body_delimiters: E-mailverwerking afbreken na een van deze regels
859
 permission_add_subprojects: Subprojecten aanmaken
860 860
 label_subproject_new: Nieuw subproject
861 861
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
862
  U staat op punt om sommige of alle van uw permissies te verwijderen en bent mogelijk niet meer toegestaan om dit project hierna te wijzigen.
863
  Wilt u doorgaan?
864
 label_close_versions: Sluit complete versies
865
 label_board_sticky: Sticky
862
  U staat op het punt om enkele van (of al) uw permissies te verwijderen, zodus het is mogelijk dat
863
  u dit project hierna niet meer kan wijzigen. Wilt u doorgaan?
864
 label_close_versions: Afgeronde versies sluiten
865
 label_board_sticky: Vastgeplakt (sticky)
866 866
 label_board_locked: Vergrendeld
867
 permission_export_wiki_pages: Exporteer wiki pagina's
868
 setting_cache_formatted_text: Cache opgemaakte tekst
869
 permission_manage_project_activities: Beheer project activiteiten
870
 error_unable_delete_issue_status: Verwijderen van issue status niet gelukt
867
 permission_export_wiki_pages: Wikipagina's exporteren
868
 setting_cache_formatted_text: Opgemaakte tekst cachen
869
 permission_manage_project_activities: Projectactiviteiten beheren
870
 error_unable_delete_issue_status: Verwijderen van issuestatus is niet gelukt
871 871
 label_profile: Profiel
872
 permission_manage_subtasks: Beheer subtaken
873
 field_parent_issue: Hoofdtaak
872
 permission_manage_subtasks: Subtaken beheren
873
 field_parent_issue: Hoofdissue
874 874
 label_subtask_plural: Subtaken
875
 label_project_copy_notifications: Stuur email notificaties voor de project kopie
876
 error_can_not_delete_custom_field: Verwijderen niet mogelijk van custom field
875
 label_project_copy_notifications: E-mailnotificaties voor de projectkopie sturen
876
 error_can_not_delete_custom_field: Custom field verwijderen is niet mogelijk
877 877
 error_unable_to_connect: Geen connectie (%{value})
878 878
 error_can_not_remove_role: Deze rol is in gebruik en kan niet worden verwijderd.
879
 error_can_not_delete_tracker: Deze tracker bevat nog issues en kan niet worden verwijderd.
879
 error_can_not_delete_tracker: Deze tracker bevat nog issues en kan niet verwijderd worden.
880 880
 field_principal: Hoofd
881 881
 label_my_page_block: Mijn pagina block
882
 notice_failed_to_save_members: "Niet gelukt om lid/leden op te slaan: %{errors}."
883
 text_zoom_out: Zoom uit
884
 text_zoom_in: Zoom in
885
 notice_unable_delete_time_entry: Verwijderen niet mogelijk van tijd log invoer.
886
 label_overall_spent_time: Totaal bestede tijd
887
 field_time_entries: Registreer tijd
882
 notice_failed_to_save_members: "Het is niet gelukt om lid/leden op te slaan: %{errors}."
883
 text_zoom_out: Uitzoomen
884
 text_zoom_in: Inzoomen
885
 notice_unable_delete_time_entry: Verwijderen van tijdregistratie is niet mogelijk.
886
 label_overall_spent_time: Totaal gespendeerde tijd
887
 field_time_entries: Tijdregistratie
888 888
 project_module_gantt: Gantt
889 889
 project_module_calendar: Kalender
890
 button_edit_associated_wikipage: "Bewerk bijbehorende wiki pagina: %{page_title}"
891
 field_text: Tekst veld
892
 label_user_mail_option_only_owner: Alleen voor dingen waarvan ik de auteur ben
893
 setting_default_notification_option: Standaard instelling voor mededelingen
894
 label_user_mail_option_only_my_events: Alleen voor dingen die ik volg of bij betrokken ben
895
 label_user_mail_option_only_assigned: Alleen voor dingen die aan mij zijn toegewezen
896
 label_user_mail_option_none: Bij geen enkele gebeurtenis
897
 field_member_of_group: Groep van toegewezene
898
 field_assigned_to_role: Rol van toegewezene
890
 button_edit_associated_wikipage: "Bijbehorende wikipagina bewerken: %{page_title}"
891
 field_text: Tekstveld
892
 label_user_mail_option_only_owner: Alleen voor activiteiten waarvan ik de auteur ben
893
 setting_default_notification_option: Standaardinstelling voor mededelingen
894
 label_user_mail_option_only_my_events: Alleen voor activiteiten die ik volg of waarbij ik betrokken ben
895
 label_user_mail_option_only_assigned: Alleen voor activiteiten die aan mij zijn toegewezen
896
 label_user_mail_option_none: Bij geen enkele activiteit
897
 field_member_of_group: Groep van toegewezen persoon
898
 field_assigned_to_role: Rol van toegewezen persoon
899 899
 notice_not_authorized_archived_project: Het project dat u wilt bezoeken is gearchiveerd.
900 900
 label_principal_search: "Zoek naar gebruiker of groep:"
901 901
 label_user_search: "Zoek naar gebruiker:"
902
 field_visible: Zichtbaar
903
 setting_commit_logtime_activity_id: Standaard activiteit voor tijdregistratie
902
 field_visible: Zichtbaarheid
903
 setting_commit_logtime_activity_id: Standaardactiviteit voor tijdregistratie
904 904
 text_time_logged_by_changeset: Toegepast in changeset %{value}.
905
 setting_commit_logtime_enabled: Activeer tijdregistratie
906
 notice_gantt_chart_truncated: De gantt chart is ingekort omdat het meer objecten bevat dan kan worden weergegeven, (%{max})
907
 setting_gantt_items_limit: Max. aantal objecten op gantt chart
908
 field_warn_on_leaving_unsaved: Waarschuw me wanneer ik een pagina verlaat waarvan de tekst niet opgeslagen is
909
 text_warn_on_leaving_unsaved: De huidige pagina bevat tekst die niet is opgeslagen en dit zal verloren gaan als u deze pagina nu verlaat.
905
 setting_commit_logtime_enabled: Tijdregistratie activeren
906
 notice_gantt_chart_truncated: De Gantt-grafiek is ingekort omdat het meer objecten bevat dan kan worden weergegeven, (%{max})
907
 setting_gantt_items_limit: Max. aantal objecten op Gantt-grafiek
908
 field_warn_on_leaving_unsaved: Waarschuw me wanneer ik een pagina verlaat waarvan de tekst niet is opgeslagen
909
 text_warn_on_leaving_unsaved: De huidige pagina bevat tekst die niet is opgeslagen en zal verloren gaan als u deze pagina nu verlaat.
910 910
 label_my_queries: Mijn aangepaste zoekopdrachten
911
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
912
 label_news_comment_added: Commentaar toegevoegd aan een nieuwsitem
913
 button_expand_all: Klap uit
914
 button_collapse_all: Klap in
915
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de toegewezene is
911
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} gewijzigd"
912
 label_news_comment_added: Commentaar aan een nieuwsitem toegevoegd
913
 button_expand_all: Uitklappen
914
 button_collapse_all: Inklappen
915
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de toegewezen persoon is
916 916
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de auteur is
917 917
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Alle geselecteerde tijdregistraties wijzigen?
918
 text_time_entries_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u de geselecteerde item(s) wilt verwijderen ?
918
 text_time_entries_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u de geselecteerde tijdregistratie(s) wilt verwijderen ?
919 919
 label_role_anonymous: Anoniem
920 920
 label_role_non_member: Geen lid
921 921
 label_issue_note_added: Notitie toegevoegd
922 922
 label_issue_status_updated: Status gewijzigd
923 923
 label_issue_priority_updated: Prioriteit gewijzigd
924
 label_issues_visibility_own: Issue aangemaakt door of toegewezen aan
925
 field_issues_visibility: Issues weergave
924
 label_issues_visibility_own: Issues aangemaakt door of toegewezen aan de gebruiker
925
 field_issues_visibility: Issueweergave
926 926
 label_issues_visibility_all: Alle issues
927
 permission_set_own_issues_private: Zet eigen issues publiekelijk of privé
927
 permission_set_own_issues_private: Eigen issues openbaar of privé maken
928 928
 field_is_private: Privé
929
 permission_set_issues_private: Zet issues publiekelijk of privé
929
 permission_set_issues_private: Issues openbaar of privé maken
930 930
 label_issues_visibility_public: Alle niet privé-issues
931
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Dit zal ook de %{count} subtaken verwijderen.
932
 field_commit_logs_encoding: Encodering van commit berichten
933
 field_scm_path_encoding: Pad encodering
931
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Dit zal ook %{count} subtaken verwijderen.
932
 field_commit_logs_encoding: Codering van commitberichten
933
 field_scm_path_encoding: Padcodering
934 934
 text_scm_path_encoding_note: "Standaard: UTF-8"
935
 field_path_to_repository: Pad naar versie overzicht
936
 field_root_directory: Root directory
935
 field_path_to_repository: Pad naar versieoverzicht
936
 field_root_directory: Hoofdmap
937 937
 field_cvs_module: Module
938 938
 field_cvsroot: CVSROOT
939
 text_mercurial_repository_note: "Lokale versie overzicht (Voorbeeld: /hgrepo, c:\\hgrepo)"
939
 text_mercurial_repository_note: "Lokale versieoverzicht (Voorbeeld: /hgrepo, c:\\hgrepo)"
940 940
 text_scm_command: Commando
941 941
 text_scm_command_version: Versie
942
 label_git_report_last_commit: Rapporteer laatste toevoegen voor bestanden en directories
943
 text_scm_config: U kan de scm commando's configureren in config/configuration.yml. Herstart de applicatie na het wijzigen ervan.
944
 text_scm_command_not_available: Scm commando is niet beschikbaar. Controleer de instellingen in het administratiepaneel.
942
 label_git_report_last_commit: Laatste toevoegen voor bestanden en mappen rapporteren
943
 text_scm_config: U kan de SCM-commando's instellen in config/configuration.yml. U moet de applicatie herstarten na de wijzigingen.
944
 text_scm_command_not_available: SCM-commando is niet beschikbaar. Controleer de instellingen in het administratiepaneel.
945 945
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} aangemaakt.
946 946
 label_between: tussen
947
 setting_issue_group_assignment: Sta groepstoewijzingen toe
947
 setting_issue_group_assignment: Groepstoewijzingen toelaten
948 948
 label_diff: diff
949
 text_git_repository_note: "Versie overzicht lokaal is leeg (Voorbeeld: /gitrepo, c:\\gitrepo)"
949
 text_git_repository_note: "Lokaal versieoverzicht is leeg (Voorbeeld: /gitrepo, c:\\gitrepo)"
950 950
 description_query_sort_criteria_direction: Sortering
951
 description_project_scope: Zoek bereik
952
 description_filter: Filter
953
 description_user_mail_notification: Mail notificatie instellingen
954
 description_date_from: Vul start datum in
955
 description_message_content: Inhoud bericht
951
 description_project_scope: Zoekbereik
952
 description_filter: Filteren
953
 description_user_mail_notification: Instellingen voor e-mailnotificaties
954
 description_date_from: Startdatum invullen
955
 description_message_content: Berichtinhoud
956 956
 description_available_columns: Beschikbare kolommen
957
 description_date_range_interval: Kies een bereik bij het selecteren van een start en eind datum
958
 description_issue_category_reassign: Kies issue categorie
957
 description_date_range_interval: Bereik bij het selecteren van een start- en einddatum kiezen
958
 description_issue_category_reassign: Issuecategorie kiezen
959 959
 description_search: Zoekveld
960 960
 description_notes: Notities
961
 description_date_range_list: Kies bereik vanuit de lijst
961
 description_date_range_list: Bereik vanuit de lijst kiezen
962 962
 description_choose_project: Projecten
963
 description_date_to: Vul eind datum in
964
 description_query_sort_criteria_attribute: Sorteer attribuut
965
 description_wiki_subpages_reassign: Kies nieuwe hoofdpagina
963
 description_date_to: Einddatum invullen
964
 description_query_sort_criteria_attribute: Attribuut sorteren
965
 description_wiki_subpages_reassign: Nieuwe hoofdpagina kiezen
966 966
 description_selected_columns: Geselecteerde kolommen
967 967
 label_parent_revision: Hoofd
968 968
 label_child_revision: Sub
969 969
 error_scm_annotate_big_text_file: De vermelding kan niet worden geannoteerd, omdat het groter is dan de maximale toegewezen grootte.
970
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Gebruik huidige datum als start datum voor nieuwe issues.
971
 button_edit_section: Wijzig deze sectie
972
 setting_repositories_encodings: Bijlage en opgeslagen bestanden coderingen
970
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Huidige datum als startdatum gebruiken voor nieuwe issues.
971
 button_edit_section: Deze sectie wijzigen
972
 setting_repositories_encodings: Coderingen voor bijlagen en opgeslagen bestanden
973 973
 description_all_columns: Alle kolommen
974 974
 button_export: Exporteren
975 975
 label_export_options: "%{export_format} export opties"
976
 error_attachment_too_big: Dit bestand kan niet worden geupload omdat het de maximaal toegestane grootte overschrijd (%{max_size})
977
 notice_failed_to_save_time_entries: "Opslaan gefaald voor %{count} tijdsnotatie(s) van %{total} geselecteerde: %{ids}."
976
 error_attachment_too_big: Dit bestand kan niet worden geüpload omdat het de maximaal toegestane grootte overschrijdt (%{max_size})
977
 notice_failed_to_save_time_entries: "Opslaan mislukt voor %{count} tijdregistratie(s) van %{total} geselecteerde: %{ids}."
978 978
 label_x_issues:
979 979
  zero: 0 issues
980 980
  one:  1 issue
981 981
  other: "%{count} issues"
982
 label_repository_new: Nieuw repository
983
 field_repository_is_default: Hoofd repository
982
 label_repository_new: Nieuwe repository
983
 field_repository_is_default: Hoofdrepository
984 984
 label_copy_attachments: Kopieer bijlage(n)
985 985
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
986
 label_completed_versions: Versies compleet
987
 field_multiple: Meerdere waardes
988
 setting_commit_cross_project_ref: Sta toe om issues van alle projecten te refereren en oplossen
989
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Voeg mijn notities toe en annuleer andere wijzigingen
990
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Voeg mijn wijzigingen alsnog toe (voorgaande notities worden bewaard, maar sommige kunnen overschreden worden)
991
 notice_issue_update_conflict: Dit issue is reeds geupdate door een andere gebruiker terwijl jij bezig was
992
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Annuleer mijn wijzigingen en geef pagina opnieuw weer %{link}
993
 permission_manage_related_issues: Beheer gerelateerde issues
986
 label_completed_versions: Afgeronde versies
987
 field_multiple: Meerdere waarden
988
 setting_commit_cross_project_ref: Toestaan om issues van alle projecten te refereren en op te lossen
989
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Mijn notities toevoegen en andere wijzigingen annuleren
990
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Mijn wijzigingen alsnog toevoegen (voorgaande notities worden opgeslagen,
991
  maar sommige notities kunnen overschreden worden)
992
 notice_issue_update_conflict: Dit issue is reeds aangepast door een andere gebruiker terwijl u bezig was met wijzigingen
993
  aan te brengen
994
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Mijn wijzigingen annuleren en pagina opnieuw weergeven: %{link}"
995
 permission_manage_related_issues: Gerelateerde issues beheren
994 996
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
995
 label_search_for_watchers: Zoek om monitors toe te voegen
997
 label_search_for_watchers: Klik om volgers toe te voegen
996 998
 notice_account_deleted: Uw account is permanent verwijderd
997
 setting_unsubscribe: Sta gebruikers toe hun eigen account te verwijderen
998
 button_delete_my_account: Verwijder mijn account
999
 setting_unsubscribe: Gebruikers toestaan hun eigen account te verwijderen
1000
 button_delete_my_account: Mijn account verwijderen
999 1001
 text_account_destroy_confirmation: |-
1000 1002
  Weet u zeker dat u door wilt gaan?
1001
  Uw account wordt permanent verwijderd zonder mogelijkheid deze te heractiveren.
1002
 error_session_expired: Uw sessie is verlopen. U dient opnieuw in te loggen.
1003
 text_session_expiration_settings: "Waarschuwing: door deze instelling te wijzigen kan sessies laten verlopen inclusief de uwe"
1003
  Uw account wordt permanent verwijderd zonder enige mogelijkheid deze te heractiveren.
1004
 error_session_expired: Uw sessie is verlopen. Gelieve opnieuw in te loggen.
1005
 text_session_expiration_settings: "Opgelet: door het wijzigen van deze instelling zullen de huidige sessies verlopen, inclusief die van u."
1004 1006
 setting_session_lifetime: Maximale sessieduur
1005
 setting_session_timeout: Sessie inactiviteit timeout
1007
 setting_session_timeout: Sessie-inactiviteit timeout
1006 1008
 label_session_expiration: Sessie verlopen
1007
 permission_close_project: Sluit / heropen project
1009
 permission_close_project: Project sluiten/heropenen
1008 1010
 label_show_closed_projects: Gesloten projecten weergeven
1009 1011
 button_close: Sluiten
1010
 button_reopen: Heropen
1012
 button_reopen: Heropenen
1011 1013
 project_status_active: actief
1012 1014
 project_status_closed: gesloten
1013 1015
 project_status_archived: gearchiveerd
1014
 text_project_closed: Dit project is gesloten en op alleen-lezen
1016
 text_project_closed: Dit project is gesloten en kan alleen gelezen worden
1015 1017
 notice_user_successful_create: Gebruiker %{id} aangemaakt.
1016
 field_core_fields: Standaard verleden
1018
 field_core_fields: Standaardvelden
1017 1019
 field_timeout: Timeout (in seconden)
1018
 setting_thumbnails_enabled: Geef bijlage miniaturen weer
1020
 setting_thumbnails_enabled: Miniaturen voor bijlagen weergeven
1019 1021
 setting_thumbnails_size: Grootte miniaturen (in pixels)
1020
 label_status_transitions: Status transitie
1021
 label_fields_permissions: Permissie velden
1022
 label_status_transitions: Statustransitie
1023
 label_fields_permissions: Permissievelden
1022 1024
 label_readonly: Alleen-lezen
1023 1025
 label_required: Verplicht
1024 1026
 text_repository_identifier_info: 'Alleen kleine letter (a-z), cijfers, streepjes en liggende streepjes zijn toegestaan.<br />Eenmaal opgeslagen kan de identifier niet worden gewijzigd.'
1025
 field_board_parent: Hoofd forum
1027
 field_board_parent: Hoofdforum
1026 1028
 label_attribute_of_project: Project %{name}
1027 1029
 label_attribute_of_author: Auteur(s) %{name}
1028 1030
 label_attribute_of_assigned_to: Toegewezen %{name}
1029
 label_attribute_of_fixed_version: Target versions %{name}
1030
 label_copy_subtasks: Kopieer subtaken
1031
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} van versie"
1032
 label_copy_subtasks: Subtaken kopiëren
1031 1033
 label_copied_to: gekopieerd naar
1032 1034
 label_copied_from: gekopieerd van
1033
 label_any_issues_in_project: any issues in project
1034
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
1035
 field_private_notes: Privé notities
1036
 permission_view_private_notes: Bekijk privé notities
1037
 permission_set_notes_private: Maak notities privé
1035
 label_any_issues_in_project: alle issues in project
1036
 label_any_issues_not_in_project: alle issues niet in project
1037
 field_private_notes: Privénotities
1038
 permission_view_private_notes: Privénotities bekijken
1039
 permission_set_notes_private: Notities privé maken
1038 1040
 label_no_issues_in_project: geen issues in project
1039 1041
 label_any: alle
1040 1042
 label_last_n_weeks: afgelopen %{count} weken
1041
 setting_cross_project_subtasks: Sta subtaken in andere projecten toe
1043
 setting_cross_project_subtasks: Subtaken in andere projecten toelaten
1042 1044
 label_cross_project_descendants: Met subprojecten
1043
 label_cross_project_tree: Met project boom
1044
 label_cross_project_hierarchy: Met project hiërarchie
1045
 label_cross_project_tree: Met projectboom
1046
 label_cross_project_hierarchy: Met projecthiërarchie
1045 1047
 label_cross_project_system: Met alle projecten
1046 1048
 button_hide: Verberg
1047 1049
 setting_non_working_week_days: Niet-werkdagen
1048 1050
 label_in_the_next_days: in de volgende
1049 1051
 label_in_the_past_days: in de afgelopen
1050
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1051
 text_turning_multiple_off: Bij het uitschakelen van meerdere waardes zal er maar een waarde bewaard blijven.
1052
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1053
 permission_add_documents: Voeg documenten toe
1054
 permission_edit_documents: Bewerk documenten
1055
 permission_delete_documents: Verwijder documenten
1052
 label_attribute_of_user: Gebruikers %{name}
1053
 text_turning_multiple_off: "Bij het uitschakelen van meerdere waarden zal er maar één waarde bewaard blijven."
1054
 label_attribute_of_issue: Issues %{name}
1055
 permission_add_documents: Documenten toevoegen
1056
 permission_edit_documents: Documenten bewerken
1057
 permission_delete_documents: Documenten verwijderen
1056 1058
 label_gantt_progress_line: Voortgangslijn
1057
 setting_jsonp_enabled: Schakel JSONP support in
1058
 field_inherit_members: Neem leden over
1059
 setting_jsonp_enabled: JSONP support inschakelen
1060
 field_inherit_members: Bovenliggende leden erven
1059 1061
 field_closed_on: Gesloten
1060
 field_generate_password: Genereer wachtwoord
1061
 setting_default_projects_tracker_ids: Standaard trackers voor nieuwe projecten
1062
 field_generate_password: Wachtwoord genereren
1063
 setting_default_projects_tracker_ids: Standaardtrackers voor nieuwe projecten
1062 1064
 label_total_time: Totaal
1063
 setting_emails_header: Email header
1064
 notice_account_not_activated_yet: Je hebt je account nog niet geactiveerd. Om een nieuwe activatie email te ontvangen, <a href="%{url}">klik op deze link</a>.
1065
 notice_account_locked: Je account is vergrendeld.
1066
 notice_account_register_done: "Account aanmaken is gelukt. Een email met instructies om je account te activeren is gestuurd naar: %{email}."
1065
 setting_emails_header: E-mailhoofding
1066
 notice_account_not_activated_yet: U heeft uw account nog niet geactiveerd. <a href="%{url}">Klik op deze link</a>
1067
  om een nieuwe activeringsemail te versturen.
1068
 notice_account_locked: Uw account is vergrendeld.
1069
 notice_account_register_done: "Account aanmaken is gelukt. Een e-mail met instructies om uw account te activeren is verstuurd naar: %{email}."
1067 1070
 label_hidden: Verborgen
1068 1071
 label_visibility_private: voor mij alleen
1069 1072
 label_visibility_roles: alleen voor deze rollen
1070 1073
 label_visibility_public: voor elke gebruiker
1071
 field_must_change_passwd: Moet wachtwoord wijziging bij volgende keer inloggen
1074
 field_must_change_passwd: Wachtwoord wijzigen bij eerstvolgende login
1072 1075
 notice_new_password_must_be_different: Het nieuwe wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als het huidige wachtwoord
1073
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1074
 text_convert_available: ImageMagick convert beschikbaar (optioneel)
1076
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Bijlagen uitsluiten op basis van naam
1077
 text_convert_available: ImageMagick comversie beschikbaar (optioneel)
1075 1078
 label_link: Link
1076
 label_only: only
1077
 label_drop_down_list: drop-down list
1078
 label_checkboxes: checkboxes
1079
 label_link_values_to: Link values to URL
1080
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
1081
  users
1082
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
1083
  users
1084
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
1085
  is to be attached
1086
 label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
1087
 label_check_for_updates: Check for updates
1088
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
1089
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
1090
 label_radio_buttons: radio buttons
1091
 label_group_anonymous: Anonymous users
1092
 label_group_non_member: Non member users
1093
 label_add_projects: Add projects
1094
 field_default_status: Default status
1095
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1096
 field_users_visibility: Users visibility
1097
 label_users_visibility_all: All active users
1098
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
1099
 label_edit_attachments: Edit attached files
1100
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
1101
 label_link_copied_issue: Link copied issue
1102
 label_ask: Ask
1103
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
1104
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
1105
 label_search_attachments_only: Search attachments only
1106
 label_search_open_issues_only: Open issues only
1107
 field_address: E-mail
1108
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
1109
 label_email_address_plural: Emails
1110
 label_email_address_add: Add email address
1111
 label_enable_notifications: Enable notifications
1112
 label_disable_notifications: Disable notifications
1113
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1114
 label_blank_value: blank
1115
 permission_copy_issues: Copy issues
1116
 error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
1117
  to change it.
1118
 field_time_entries_visibility: Time logs visibility
1119
 setting_password_max_age: Require password change after
1120
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
1121
 label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
1122
 label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
1123
 label_time_entries_visibility_all: All time entries
1124
 label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
1125
 label_member_management: Member management
1126
 label_member_management_all_roles: All roles
1127
 label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
1128
 label_password_required: Confirm your password to continue
1129
 label_total_spent_time: Totaal bestede tijd
1130
 notice_import_finished: "%{count} items have been imported"
1131
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} out of %{total} items could not be imported"
1132
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
1133
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
1134
  settings below
1135
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
1136
 permission_import_issues: Import issues
1137
 label_import_issues: Import issues
1138
 label_select_file_to_import: Select the file to import
1139
 label_fields_separator: Field separator
1140
 label_fields_wrapper: Field wrapper
1141
 label_encoding: Encoding
1142
 label_comma_char: Comma
1143
 label_semi_colon_char: Semicolon
1144
 label_quote_char: Quote
1145
 label_double_quote_char: Double quote
1146
 label_fields_mapping: Fields mapping
1147
 label_file_content_preview: File content preview
1148
 label_create_missing_values: Create missing values
1149
 button_import: Import
1150
 field_total_estimated_hours: Total estimated time
1079
 label_only: enkel
1080
 label_drop_down_list: keuzelijst
1081
 label_checkboxes: keuzevakjes
1082
 label_link_values_to: Waarden koppelen aan URL
1083
 setting_force_default_language_for_anonymous: Standaardtaal voor anonieme gebruikers
1084
 setting_force_default_language_for_loggedin: Standaardtaal voor ingelogde gebruikers
1085
 label_custom_field_select_type: Selecteer het objecttype waaraan u het vrij veld wilt vasthangen
1086
 label_issue_assigned_to_updated: Toegewezen persoon gewijzigd
1087
 label_check_for_updates: Controleren of er updates beschikbaar zijn
1088
 label_latest_compatible_version: Laatste compatibele versie
1089
 label_unknown_plugin: Onbekende plugin
1090
 label_radio_buttons: selectieknoppen
1091
 label_group_anonymous: Anonieme gebruikers
1092
 label_group_non_member: Geen lid gebruikers
1093
 label_add_projects: Projecten toevoegen
1094
 field_default_status: Standaardstatus
1095
 text_subversion_repository_note: 'Voorbeelden: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelschema]://'
1096
 field_users_visibility: Gebruikersweergave
1097
 label_users_visibility_all: Alle actieve gebruikers
1098
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Gebruikers van zichtbare projecten
1099
 label_edit_attachments: Bijlagen bewerken
1100
 setting_link_copied_issue: Koppelen met issue bij kopiëren
1101
 label_link_copied_issue: Koppelen met issuekopie
1102
 label_ask: Vraag iedere keer
1103
 label_search_attachments_yes: Zoeken in bestandsnamen en beschrijvingen van bijlagen
1104
 label_search_attachments_no: Niet zoeken in bijlagen
1105
 label_search_attachments_only: Enkel zoeken in bijlagen
1106
 label_search_open_issues_only: Enkel openstaande issues
1107
 field_address: Adres
1108
 setting_max_additional_emails: Maximum aantal bijkomende e-mailadressen
1109
 label_email_address_plural: E-mails
1110
 label_email_address_add: Nieuw e-mailadres
1111
 label_enable_notifications: Notificaties inschakelen
1112
 label_disable_notifications: Notificaties uitschakelen
1113
 setting_search_results_per_page: Zoekresultaten per pagina
1114
 label_blank_value: leeg
1115
 permission_copy_issues: Issues kopiëren
1116
 error_password_expired: Uw wachtwoord is verlopen of moet gewijzigd worden op vraag van een beheerder.
1117
 field_time_entries_visibility: Tijdregistratieweergave
1118
 setting_password_max_age: Wachtwoord wijzigen verplicht na
1119
 label_parent_task_attributes: Attributen van bovenliggende taken
1120
 label_parent_task_attributes_derived: Berekend vanuit subtaken
1121
 label_parent_task_attributes_independent: Onafhankelijk van subtaken
1122
 label_time_entries_visibility_all: Alle tijdregistraties
1123
 label_time_entries_visibility_own: Tijdregistraties aangemaakt door gebruiker
1124
 label_member_management: Ledenbeheer
1125
 label_member_management_all_roles: Alle rollen
1126
 label_member_management_selected_roles_only: Enkel deze rollen
1127
 label_password_required: Bevestig uw wachtwoord om verder te gaan
1128
 label_total_spent_time: Totaal gespendeerde tijd
1129
 notice_import_finished: "%{count} items werden geïmporteerd"
1130
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} van in totaal %{total} items kunnen niet geïmporteerd worden"
1131
 error_invalid_file_encoding: Het bestand is geen geldig geëncodeerd %{encoding} bestand
1132
 error_invalid_csv_file_or_settings: Het bestand is geen CSV-bestand of voldoet niet aan onderstaande instellingen
1133
 error_can_not_read_import_file: Er is een fout opgetreden bij het inlezen van het bestand
1134
 permission_import_issues: Issues importeren
1135
 label_import_issues: Issues importeren
1136
 label_select_file_to_import: Selecteer het bestand om te importeren
1137
 label_fields_separator: Scheidingsteken
1138
 label_fields_wrapper: Tekstscheidingsteken
1139
 label_encoding: Codering
1140
 label_comma_char: Komma
1141
 label_semi_colon_char: Puntkomma
1142
 label_quote_char: Enkel aanhalingsteken
1143
 label_double_quote_char: Dubbel aanhalingsteken
1144
 label_fields_mapping: Veldkoppeling
1145
 label_file_content_preview: Voorbeeld van bestandsinhoud
1146
 label_create_missing_values: Ontbrekende waarden invullen
1147
 button_import: Importeren
1148
 field_total_estimated_hours: Geschatte totaaltijd
1151 1149
 label_api: API
1152
 label_total_plural: Totals
1153
 label_assigned_issues: Assigned issues
1154
 label_field_format_enumeration: Key/value list
1155
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1156
 field_default_version: Default version
1157
 error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
1158
 setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
1159
 setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
1160
 label_any_open_issues: any open issues
1161
 label_no_open_issues: no open issues
1162
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1163
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
1164
 setting_sys_api_key: API sleutel
1165
 setting_lost_password: Wachtwoord verloren
1166
 mail_subject_security_notification: Security notification
1167
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
1168
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
1169
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
1170
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
1171
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
1172
  notifications.
1173
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
1174
  receives notifications.
1175
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
1176
 field_remote_ip: IP address
1177
 label_wiki_page_new: New wiki page
1178
 label_relations: Relations
1179
 button_filter: Filter
1180
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
1181
 label_no_preview: No preview available
1182
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
1183
  for which you can create an issue
1184
 label_tracker_all: All trackers
1185
 label_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
1186
 setting_new_item_menu_tab: Project menu tab for creating new objects
1187
 label_new_object_tab_enabled: Display the "+" drop-down
1188
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: There are no projects with trackers
1189
  for which you can create an issue
1190
 field_textarea_font: Font used for text areas
1191
 label_font_default: Default font
1192
 label_font_monospace: Monospaced font
1193
 label_font_proportional: Proportional font
1194
 setting_timespan_format: Time span format
1150
 label_total_plural: Totalen
1151
 label_assigned_issues: Toegewezen issues
1152
 label_field_format_enumeration: Sleutel/waarde lijst
1153
 label_f_hour_short: '%{value} u'
1154
 field_default_version: Standaardversie
1155
 error_attachment_extension_not_allowed: Bestandsextensie %{extension} van bijlage is niet toegelaten
1156
 setting_attachment_extensions_allowed: Toegelaten bestandsextensies
1157
 setting_attachment_extensions_denied: Niet toegelaten bestandsextensies
1158
 label_any_open_issues: alle open issues
1159
 label_no_open_issues: geen open issues
1160
 label_default_values_for_new_users: Standaardwaarden voor nieuwe gebruikers
1161
 error_ldap_bind_credentials: Ongeldige LDAP account/wachtwoord-combinatie
1162
 setting_sys_api_key: API-sleutel
1163
 setting_lost_password: Wachtwoord vergeten
1164
 mail_subject_security_notification: Beveiligingsnotificatie
1165
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} werd aangepast.'
1166
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} werd aangepast naar %{value}.'
1167
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} werd toegevoegd.'
1168
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} werd verwijderd.'
1169
 mail_body_security_notification_notify_enabled: E-mailadres %{value} ontvangt vanaf heden notificaties.
1170
 mail_body_security_notification_notify_disabled: E-mailadres %{value} ontvangt niet langer notificaties.
1171
 mail_body_settings_updated: ! 'Volgende instellingen werden gewijzigd:'
1172
 field_remote_ip: IP-adres
1173
 label_wiki_page_new: Nieuwe wikipagina
1174
 label_relations: Relaties
1175
 button_filter: Filteren
1176
 mail_body_password_updated: Uw wachtwoord werd gewijzigd.
1177
 label_no_preview: Geen voorbeeld beschikbaar
1178
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Het project bevat geen tracker waarvoor u een
1179
  issue kan aanmaken
1180
 label_tracker_all: Alle trackers
1181
 setting_new_item_menu_tab: Projectmenu-tab om nieuwe objecten aan te maken
1182
 label_new_project_issue_tab_enabled: ! '"Nieuw issue"-tab weergeven'
1183
 label_new_object_tab_enabled: ! '"+"-tab met keuzelijst weergeven'
1184
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Er zijn geen projecten met trackers
1185
  waarvoor u een issue kan aanmaken
1186
 field_textarea_font: Lettertype voor tekstvelden
1187
 label_font_default: Standaardlettertype
1188
 label_font_monospace: Monospaced-lettertype
1189
 label_font_proportional: Proportioneel lettertype
1190
 setting_timespan_format: Tijdspanneformaat
1191
 label_table_of_contents: Inhoudsopgave
public/javascripts/jstoolbar/lang/jstoolbar-nl.js
1 1
jsToolBar.strings = {};
2
jsToolBar.strings['Strong'] = 'Extra nadruk';
2
jsToolBar.strings['Strong'] = 'Vetgedrukt';
3 3
jsToolBar.strings['Italic'] = 'Cursief';
4 4
jsToolBar.strings['Underline'] = 'Onderstreept';
5 5
jsToolBar.strings['Deleted'] = 'Verwijderd';
6 6
jsToolBar.strings['Code'] = 'Computercode';
7
jsToolBar.strings['Heading 1'] = 'Kop 1';
8
jsToolBar.strings['Heading 2'] = 'Kop 2';
9
jsToolBar.strings['Heading 3'] = 'Kop 3';
10
jsToolBar.strings['Highlighted code'] = 'Highlighted code';
7
jsToolBar.strings['Heading 1'] = 'Hoofding 1';
8
jsToolBar.strings['Heading 2'] = 'Hoofding 2';
9
jsToolBar.strings['Heading 3'] = 'Hoofding 3';
10
jsToolBar.strings['Highlighted code'] = 'Gemarkeerde code';
11 11
jsToolBar.strings['Unordered list'] = 'Ongeordende lijst';
12 12
jsToolBar.strings['Ordered list'] = 'Geordende lijst';
13 13
jsToolBar.strings['Quote'] = 'Citaat';
14
jsToolBar.strings['Unquote'] = 'Verwijder citaat';
15
jsToolBar.strings['Preformatted text'] = 'Voor-geformateerde tekst';
16
jsToolBar.strings['Wiki link'] = 'Link naar een Wiki pagina';
14
jsToolBar.strings['Unquote'] = 'Citaat verwijderen';
15
jsToolBar.strings['Preformatted text'] = 'Vooropgemaakte tekst';
16
jsToolBar.strings['Wiki link'] = 'Link naar een Wikipagina';
17 17
jsToolBar.strings['Image'] = 'Afbeelding';