czech-translation-change.diff

Translated by Karel Pičman - Go MAEDA, 2018-09-30 15:21

Download (3.65 KB)

View differences:

config/locales/cs.yml (working copy)
275 275
 field_base_dn: Base DN
276 276
 field_attr_login: Přihlášení (atribut)
277 277
 field_attr_firstname: Jméno (atribut)
278
 field_attr_lastname: Příjemní (atribut)
278
 field_attr_lastname: Příjmení (atribut)
279 279
 field_attr_mail: Email (atribut)
280 280
 field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů
281 281
 field_start_date: Začátek
......
1036 1036
 label_required: Vyžadováno
1037 1037
 text_repository_identifier_info: Jou povoleny pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor změnit.
1038 1038
 field_board_parent: Rodičovské fórum
1039
 label_attribute_of_project: Projektové %{name}
1040
 label_attribute_of_author: Autorovo %{name}
1039
 label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
1040
 label_attribute_of_author: "%{name} autora"
1041 1041
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} přiřazené(ho)"
1042 1042
 label_attribute_of_fixed_version: Cílová verze %{name}
1043 1043
 label_copy_subtasks: Kopírovat dílčí úkoly
......
1060 1060
 setting_non_working_week_days: Dny pracovního volna/klidu
1061 1061
 label_in_the_next_days: v přístích
1062 1062
 label_in_the_past_days: v minulých
1063
 label_attribute_of_user: "%{name} uživatel(e/ky)"
1063
 label_attribute_of_user: "%{name} uživatele"
1064 1064
 text_turning_multiple_off: Jestliže zakážete více hodnot,
1065 1065
  hodnoty budou smazány za účelem rezervace pouze jediné hodnoty na položku.
1066 1066
 label_attribute_of_issue: "%{name} úkolu"
......
1175 1175
 setting_sys_api_key: API klíč
1176 1176
 setting_lost_password: Zapomenuté heslo
1177 1177
 mail_subject_security_notification: Bezpečnostní upozornění
1178
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} bylo změněno.'
1179
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} bylo změněno na %{value}.'
1180
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} bylo přidáno.'
1181
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} bylo odebráno.'
1182
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email %{value} nyní dostává
1183
  notifikace.
1184
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email %{value} už nedostává
1185
  notifikace.
1186
 mail_body_settings_updated: ! 'Následující nastavení byla změněna:'
1178
 mail_body_security_notification_change: "%{field} bylo změněno."
1179
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} bylo změněno na %{value}."
1180
 mail_body_security_notification_add: "%{field} %{value} bylo přidáno."
1181
 mail_body_security_notification_remove: "%{field} %{value} bylo odebráno."
1182
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email %{value} nyní dostává notifikace.
1183
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email %{value} už nedostává notifikace.
1184
 mail_body_settings_updated: "Následující nastavení byla změněna:"
1187 1185
 field_remote_ip: IP adresa
1188 1186
 label_wiki_page_new: Nová wiki stránka
1189 1187
 label_relations: Relace
......
1204 1202
 label_table_of_contents: Obsah
1205 1203
 setting_commit_logs_formatting: Použij textové formátování pro popisky comitů
1206 1204
 setting_mail_handler_enable_regex: Povol regulární výrazy
1207
 error_move_of_child_not_possible: 'Dílčí úkol %{child} nemůže být přesunut do nového
1208
  projektu: %{errors}'
1205
 error_move_of_child_not_possible: "Dílčí úkol %{child} nemůže být přesunut do nového projektu: %{errors}"
1209 1206
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Strávený čas nemůže
1210 1207
  být přiřazen k úkolu, který se bude mazat
1211 1208
 setting_timelog_required_fields: Požadovaná pole pro zapisování času