gl.yml

Complete file for current trunk - Guillermo ML, 2019-03-29 17:42

Download (61.3 KB)

 
1
# Galician (Spain) for Ruby on Rails
2
# By:
3
# Marcos Arias Pena <markus@agil-e.com>
4
# Adrián Chaves Fernández (Gallaecio) <adriyetichaves@gmail.com>
5

  
6
gl:
7
 number:
8
  format:
9
   separator: ","
10
   delimiter: "."
11
   precision: 3
12

  
13
  currency:
14
   format:
15
    format: "%n %u"
16
    unit: ""
17
    separator: ","
18
    delimiter: "."
19
    precision: 2
20

  
21
  percentage:
22
   format:
23
    # separator:
24
    delimiter: ""
25
    # precision:
26

  
27
  precision:
28
   format:
29
    # separator:
30
    delimiter: ""
31
    # precision:
32

  
33
  human:
34
   format:
35
    # separator:
36
    delimiter: ""
37
    precision: 3
38
   storage_units:
39
    format: "%n %u"
40
    units:
41
     byte:
42
      one: "B"
43
      other: "B"
44
     kb: "KB"
45
     mb: "MB"
46
     gb: "GB"
47
     tb: "TB"
48

  
49
 direction: ltr
50
 date:
51
  formats:
52
   default: "%e/%m/%Y"
53
   short:  "%e %b"
54
   long:   "%A %e de %B de %Y"
55
  day_names:    [Domingo, Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres, Sábado]
56
  abbr_day_names:  [Dom, Lun, Mar, Mer, Xov, Ven, Sab]
57
  month_names:   [~, Xaneiro, Febreiro, Marzo, Abril, Maio, Xunio, Xullo, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Decembro]
58
  abbr_month_names: [~, Xan, Feb, Maz, Abr, Mai, Xun, Xul, Ago, Set, Out, Nov, Dec]
59
  order:
60
   - :day
61
   - :month
62
   - :year
63

  
64
 time:
65
  formats:
66
   default:  "%A, %e de %B de %Y, %H:%M hs"
67
   time:    "%H:%M hs"
68
   short:   "%e/%m, %H:%M hs"
69
   long:    "%A %e de %B de %Y ás %H:%M horas"
70

  
71
  am: ''
72
  pm: ''
73

  
74
 datetime:
75
  distance_in_words:
76
   half_a_minute: 'medio minuto'
77
   less_than_x_seconds:
78
    zero: 'menos dun segundo'
79
    one: '1 segundo'
80
    few: 'poucos segundos'
81
    other: '%{count} segundos'
82
   x_seconds:
83
    one: '1 segundo'
84
    other: '%{count} segundos'
85
   less_than_x_minutes:
86
    zero: 'menos dun minuto'
87
    one: '1 minuto'
88
    other: '%{count} minutos'
89
   x_minutes:
90
    one: '1 minuto'
91
    other: '%{count} minuto'
92
   about_x_hours:
93
    one: 'aproximadamente unha hora'
94
    other: '%{count} horas'
95
   x_hours:
96
    one:  "1 hora"
97
    other: "%{count} horas"
98
   x_days:
99
    one: '1 día'
100
    other: '%{count} días'
101
   x_weeks:
102
    one: '1 semana'
103
    other: '%{count} semanas'
104
   about_x_months:
105
    one: 'aproximadamente 1 mes'
106
    other: '%{count} meses'
107
   x_months:
108
    one: '1 mes'
109
    other: '%{count} meses'
110
   about_x_years:
111
    one: 'aproximadamente 1 ano'
112
    other: '%{count} anos'
113
   over_x_years:
114
    one: 'máis dun ano'
115
    other: '%{count} anos'
116
   almost_x_years:
117
    one:  "almost 1 year"
118
    other: "almost %{count} years"
119
   now: 'agora'
120
   today: 'hoxe'
121
   tomorrow: 'mañá'
122
   in: 'dentro de'
123

  
124
 support:
125
  array:
126
   sentence_connector: e
127

  
128
 activerecord:
129
  models:
130
  attributes:
131
  errors:
132
   template:
133
    header:
134
     one: "1 erro evitou que se poidese gardar o %{model}"
135
     other: "%{count} erros evitaron que se poidese gardar o %{model}"
136
    body: "Atopáronse os seguintes problemas:"
137
   messages:
138
    inclusion: "non está incluido na lista"
139
    exclusion: "xa existe"
140
    invalid: "non é válido"
141
    confirmation: "non coincide coa confirmación"
142
    accepted: "debe ser aceptado"
143
    empty: "non pode estar baleiro"
144
    blank: "non pode estar en branco"
145
    too_long: "é demasiado longo (non máis de %{count} carácteres)"
146
    too_short: "é demasiado curto (non menos de %{count} carácteres)"
147
    wrong_length: "non ten a lonxitude correcta (debe ser de %{count} carácteres)"
148
    taken: "non está dispoñíbel"
149
    not_a_number: "non é un número"
150
    greater_than: "debe ser maior que %{count}"
151
    greater_than_or_equal_to: "debe ser maior ou igual que %{count}"
152
    equal_to: "debe ser igual a %{count}"
153
    less_than: "debe ser menor que %{count}"
154
    less_than_or_equal_to: "debe ser menor ou igual que %{count}"
155
    odd: "debe ser par"
156
    even: "debe ser impar"
157
    greater_than_start_date: "debe ser posterior á data de comezo"
158
    not_same_project: "non pertence ao mesmo proxecto"
159
    circular_dependency: "Esta relación podería crear unha dependencia circular"
160
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "As peticións non poden estar ligadas coas súas subtarefas"
161
    earlier_than_minimum_start_date: "Non pode ser antes de %{date} por mor de peticións anteriores"
162
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
163
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
164

  
165
 actionview_instancetag_blank_option: Por favor seleccione
166

  
167
 button_activate: Activar
168
 button_add: Engadir
169
 button_annotate: Anotar
170
 button_apply: Aceptar
171
 button_archive: Arquivar
172
 button_back: Atrás
173
 button_cancel: Cancelar
174
 button_change: Cambiar
175
 button_change_password: "Cambiar o contrasinal"
176
 button_check_all: "Seleccionalo todo"
177
 button_clear: Anular
178
 button_configure: Configurar
179
 button_copy: Copiar
180
 button_create: Crear
181
 button_delete: Borrar
182
 button_download: Descargar
183
 button_edit: Modificar
184
 button_list: Listar
185
 button_lock: Bloquear
186
 button_log_time: Tempo dedicado
187
 button_login: Acceder
188
 button_move: Mover
189
 button_quote: Citar
190
 button_rename: Renomear
191
 button_reply: Respostar
192
 button_reset: Restablecer
193
 button_rollback: Volver a esta versión
194
 button_save: Gardar
195
 button_sort: Ordenar
196
 button_submit: Aceptar
197
 button_test: Probar
198
 button_unarchive: Desarquivar
199
 button_uncheck_all: Non seleccionar nada
200
 button_unlock: Desbloquear
201
 button_unwatch: Non monitorizar
202
 button_update: Actualizar
203
 button_view: Ver
204
 button_watch: Monitorizar
205
 default_activity_design: Deseño
206
 default_activity_development: Desenvolvemento
207
 default_doc_category_tech: Documentación técnica
208
 default_doc_category_user: Documentación de usuario
209
 default_issue_status_in_progress: "En curso"
210
 default_issue_status_closed: Pechada
211
 default_issue_status_feedback: Comentarios
212
 default_issue_status_new: Nova
213
 default_issue_status_rejected: Rexeitada
214
 default_issue_status_resolved: Resolta
215
 default_priority_high: Alta
216
 default_priority_immediate: Inmediata
217
 default_priority_low: Baixa
218
 default_priority_normal: Normal
219
 default_priority_urgent: Urxente
220
 default_role_developer: Desenvolvedor
221
 default_role_manager: Xefe de proxecto
222
 default_role_reporter: Informador
223
 default_tracker_bug: Erros
224
 default_tracker_feature: Tarefas
225
 default_tracker_support: Soporte
226
 enumeration_activities: Actividades (tempo dedicado)
227
 enumeration_doc_categories: Categorías do documento
228
 enumeration_issue_priorities: Prioridade das peticións
229
 error_can_t_load_default_data: "Non se puido cargar a configuración predeterminada: %{value}"
230
 error_issue_not_found_in_project: 'A petición non se atopa ou non está asociada a este proxecto'
231
 error_scm_annotate: "Non existe a entrada ou non se puido anotar"
232
 error_scm_command_failed: "Aconteceu un erro ao acceder ao repositorio: %{value}"
233
 error_scm_not_found: "A entrada e/ou revisión non existe no repositorio."
234
 field_account: Conta
235
 field_activity: Actividade
236
 field_admin: Administrador
237
 field_assignable: Pódense asignar peticións a este perfil
238
 field_assigned_to: Asignado a
239
 field_attr_firstname: "Atributo do nome"
240
 field_attr_lastname: "Atributo dos apelidos"
241
 field_attr_login: "Atributo do nome de usuario"
242
 field_attr_mail: "Atributo da conta de correo electrónico"
243
 field_auth_source: Modo de identificación
244
 field_author: Autor
245
 field_base_dn: DN base
246
 field_category: Categoría
247
 field_column_names: Columnas
248
 field_comments: Comentario
249
 field_comments_sorting: Mostrar comentarios
250
 field_created_on: Creado
251
 field_default_value: "Estado predeterminado"
252
 field_delay: Retraso
253
 field_description: Descrición
254
 field_done_ratio: "% Realizado"
255
 field_downloads: Descargas
256
 field_due_date: Data fin
257
 field_effective_date: Data
258
 field_estimated_hours: Tempo estimado
259
 field_field_format: Formato
260
 field_filename: Ficheiro
261
 field_filesize: Tamaño
262
 field_firstname: Nome
263
 field_fixed_version: Versión prevista
264
 field_hide_mail: "Agochar o enderezo de correo."
265
 field_homepage: Sitio web
266
 field_host: Anfitrión
267
 field_hours: Horas
268
 field_identifier: Identificador
269
 field_is_closed: Petición resolta
270
 field_is_default: "Estado predeterminado"
271
 field_is_filter: Usado como filtro
272
 field_is_for_all: Para todos os proxectos
273
 field_is_in_roadmap: Consultar as peticións na planificación
274
 field_is_public: Público
275
 field_is_required: Obrigatorio
276
 field_issue: Petición
277
 field_issue_to: Petición relacionada
278
 field_language: Idioma
279
 field_last_login_on: "Último acceso"
280
 field_lastname: "Apelidos"
281
 field_login: "Usuario"
282
 field_mail: Correo electrónico
283
 field_mail_notification: Notificacións por correo
284
 field_max_length: Lonxitude máxima
285
 field_min_length: Lonxitude mínima
286
 field_name: Nome
287
 field_new_password: Novo contrasinal
288
 field_notes: Notas
289
 field_onthefly: Creación do usuario "ao voo"
290
 field_parent: Proxecto pai
291
 field_parent_title: Páxina pai
292
 field_password: Contrasinal
293
 field_password_confirmation: Confirmación
294
 field_port: Porto
295
 field_possible_values: Valores posibles
296
 field_priority: Prioridade
297
 field_project: Proxecto
298
 field_redirect_existing_links: Redireccionar ligazóns existentes
299
 field_regexp: Expresión regular
300
 field_role: Perfil
301
 field_searchable: Incluír nas buscas
302
 field_spent_on: Data
303
 field_start_date: Data de inicio
304
 field_start_page: Páxina principal
305
 field_status: Estado
306
 field_subject: Tema
307
 field_subproject: Proxecto secundario
308
 field_summary: Resumo
309
 field_time_zone: Zona horaria
310
 field_title: Título
311
 field_tracker: Tipo
312
 field_type: Tipo
313
 field_updated_on: Actualizado
314
 field_url: URL
315
 field_user: Usuario
316
 field_value: Valor
317
 field_version: Versión
318
 general_csv_decimal_separator: ','
319
 general_csv_encoding: ISO-8859-15
320
 general_csv_separator: ';'
321
 general_pdf_fontname: freesans
322
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
323
 general_first_day_of_week: '1'
324
 general_lang_name: 'Galician (Galego)'
325
 general_text_No: 'Non'
326
 general_text_Yes: 'Si'
327
 general_text_no: 'non'
328
 general_text_yes: 'si'
329
 label_activity: Actividade
330
 label_add_another_file: Engadir outro ficheiro
331
 label_add_note: Engadir unha nota
332
 label_added: engadido
333
 label_added_time_by: "Engadido por %{author} hai %{age}"
334
 label_administration: Administración
335
 label_age: Idade
336
 label_ago: "hai"
337
 label_all: todos
338
 label_all_words: Tódalas palabras
339
 label_and_its_subprojects: "%{value} e proxectos secundarios"
340
 label_applied_status: Aplicar estado
341
 label_assigned_to_me_issues: "Peticións asignadas a vostede"
342
 label_associated_revisions: Revisións asociadas
343
 label_attachment: Ficheiro
344
 label_attachment_delete: Borrar o ficheiro
345
 label_attachment_new: Novo ficheiro
346
 label_attachment_plural: Ficheiros
347
 label_attribute: Atributo
348
 label_attribute_plural: Atributos
349
 label_auth_source: Modo de autenticación
350
 label_auth_source_new: Novo modo de autenticación
351
 label_auth_source_plural: Modos de autenticación
352
 label_authentication: Autenticación
353
 label_blocked_by: bloqueado por
354
 label_blocks: bloquea a
355
 label_board: Foro
356
 label_board_new: Novo foro
357
 label_board_plural: Foros
358
 label_boolean: Booleano
359
 label_browse: Ollar
360
 label_bulk_edit_selected_issues: Editar as peticións seleccionadas
361
 label_calendar: Calendario
362
 label_change_plural: Cambios
363
 label_change_properties: Cambiar propiedades
364
 label_change_status: Cambiar o estado
365
 label_change_view_all: Ver todos os cambios
366
 label_changes_details: Detalles de todos os cambios
367
 label_changeset_plural: Cambios
368
 label_chronological_order: En orde cronolóxica
369
 label_closed_issues: pechada
370
 label_closed_issues_plural: pechadas
371
 label_x_open_issues_abbr:
372
  zero: 0 open
373
  one:  1 open
374
  other: "%{count} open"
375
 label_x_closed_issues_abbr:
376
  zero: 0 closed
377
  one:  1 closed
378
  other: "%{count} closed"
379
 label_comment: Comentario
380
 label_comment_add: Engadir un comentario
381
 label_comment_added: Comentario engadido
382
 label_comment_delete: Borrar comentarios
383
 label_comment_plural: Comentarios
384
 label_x_comments:
385
  zero: no comments
386
  one: 1 comment
387
  other: "%{count} comments"
388
 label_commits_per_author: Remisións por autor
389
 label_commits_per_month: Remisións por mes
390
 label_confirmation: Confirmación
391
 label_contains: conten
392
 label_copied: copiado
393
 label_copy_workflow_from: Copiar fluxo de traballo dende
394
 label_current_status: Estado actual
395
 label_current_version: Versión actual
396
 label_custom_field: Campo personalizado
397
 label_custom_field_new: Novo campo personalizado
398
 label_custom_field_plural: Campos personalizados
399
 label_date: Data
400
 label_date_from: Dende
401
 label_date_range: Rango de datas
402
 label_date_to: Ata
403
 label_day_plural: días
404
 label_default: Predeterminada
405
 label_default_columns: Columnas predeterminadas
406
 label_deleted: suprimido
407
 label_details: Detalles
408
 label_diff_inline: liña por liña
409
 label_diff_side_by_side: un a cada lado
410
 label_disabled: deshabilitado
411
 label_display_per_page: "Por páxina: %{value}"
412
 label_document: Documento
413
 label_document_added: Documento engadido
414
 label_document_new: Novo documento
415
 label_document_plural: Documentos
416
 label_downloads_abbr: D/L
417
 label_duplicated_by: duplicada por
418
 label_duplicates: duplicada de
419
 label_enumeration_new: Novo valor
420
 label_enumerations: Listas de valores
421
 label_environment: Entorno
422
 label_equals: igual
423
 label_example: Exemplo
424
 label_export_to: 'Exportar a:'
425
 label_f_hour: "%{value} hora"
426
 label_f_hour_plural: "%{value} horas"
427
 label_feed_plural: Feeds
428
 label_feeds_access_key_created_on: "Chave de acceso por Atom creada hai %{value}"
429
 label_file_added: Ficheiro engadido
430
 label_file_plural: Ficheiros
431
 label_filter_add: Engadir o filtro
432
 label_filter_plural: Filtros
433
 label_float: Flotante
434
 label_follows: posterior a
435
 label_gantt: Gantt
436
 label_general: Xeral
437
 label_generate_key: Xerar chave
438
 label_help: Axuda
439
 label_history: Histórico
440
 label_home: Inicio
441
 label_in: en
442
 label_in_less_than: "en menos de"
443
 label_in_more_than: "en máis de"
444
 label_incoming_emails: Correos entrantes
445
 label_index_by_date: Índice por data
446
 label_index_by_title: Índice por título
447
 label_information: Información
448
 label_information_plural: Información
449
 label_integer: Número
450
 label_internal: Interno
451
 label_issue: Petición
452
 label_issue_added: Petición engadida
453
 label_issue_category: Categoría das peticións
454
 label_issue_category_new: Nova categoría
455
 label_issue_category_plural: Categorías das peticións
456
 label_issue_new: Nova petición
457
 label_issue_plural: Peticións
458
 label_issue_status: Estado da petición
459
 label_issue_status_new: Novo estado
460
 label_issue_status_plural: Estados das peticións
461
 label_issue_tracking: Peticións
462
 label_issue_updated: Petición actualizada
463
 label_issue_view_all: Ver todas as peticións
464
 label_issue_watchers: Seguidores
465
 label_issues_by: "Peticións por %{value}"
466
 label_jump_to_a_project: Ir ao proxecto…
467
 label_language_based: Baseado no idioma
468
 label_last_changes: "últimos %{count} cambios"
469
 label_last_login: "Último acceso"
470
 label_last_month: último mes
471
 label_last_n_days: "últimos %{count} días"
472
 label_last_week: última semana
473
 label_latest_revision: Última revisión
474
 label_latest_revision_plural: Últimas revisións
475
 label_ldap_authentication: Autenticación LDAP
476
 label_less_than_ago: "hai menos de"
477
 label_list: Lista
478
 label_loading: Cargando…
479
 label_logged_as: "Identificado como"
480
 label_login: "Acceder"
481
 label_logout: "Saír"
482
 label_max_size: Tamaño máximo
483
 label_me: eu mesmo
484
 label_member: Membro
485
 label_member_new: Novo membro
486
 label_member_plural: Membros
487
 label_message_last: Última mensaxe
488
 label_message_new: Nova mensaxe
489
 label_message_plural: Mensaxes
490
 label_message_posted: Mensaxe engadida
491
 label_min_max_length: Lonxitude mín - máx
492
 label_modified: modificado
493
 label_module_plural: Módulos
494
 label_month: Mes
495
 label_months_from: meses de
496
 label_more_than_ago: "hai máis de"
497
 label_my_account: "Conta"
498
 label_my_page: "Páxina persoal"
499
 label_my_projects: "Proxectos persoais"
500
 label_new: Novo
501
 label_new_statuses_allowed: Novos estados autorizados
502
 label_news: Noticia
503
 label_news_added: Noticia engadida
504
 label_news_latest: Últimas noticias
505
 label_news_new: Nova noticia
506
 label_news_plural: Noticias
507
 label_news_view_all: Ver todas as noticias
508
 label_next: Seguinte
509
 label_no_change_option: (sen cambios)
510
 label_no_data: "Non hai ningún dato que mostrar."
511
 label_nobody: ninguén
512
 label_none: ningún
513
 label_not_contains: non conten
514
 label_not_equals: non igual
515
 label_open_issues: aberta
516
 label_open_issues_plural: abertas
517
 label_optional_description: Descrición opcional
518
 label_options: Opcións
519
 label_overall_activity: Actividade global
520
 label_overview: Vistazo
521
 label_password_lost: "Esqueceu o contrasinal?"
522
 label_permissions: Permisos
523
 label_permissions_report: Informe de permisos
524
 label_please_login: "Acceder"
525
 label_plugins: Complementos
526
 label_precedes: anterior a
527
 label_preferences: Preferencias
528
 label_preview: "Vista previa"
529
 label_previous: Anterior
530
 label_project: Proxecto
531
 label_project_all: Tódolos proxectos
532
 label_project_latest: Últimos proxectos
533
 label_project_new: Novo proxecto
534
 label_project_plural: Proxectos
535
 label_x_projects:
536
  zero: "ningún proxecto"
537
  one:  "un proxecto"
538
  other: "%{count} proxectos"
539
 label_public_projects: Proxectos públicos
540
 label_query: Consulta personalizada
541
 label_query_new: Nova consulta
542
 label_query_plural: Consultas personalizadas
543
 label_read: Ler…
544
 label_register: "Rexistrarse"
545
 label_registered_on: Inscrito o
546
 label_registration_activation_by_email: activación de conta por correo
547
 label_registration_automatic_activation: activación automática de conta
548
 label_registration_manual_activation: activación manual de conta
549
 label_related_issues: Peticións relacionadas
550
 label_relates_to: relacionada con
551
 label_relation_delete: Eliminar relación
552
 label_relation_new: Nova relación
553
 label_renamed: renomeado
554
 label_reply_plural: Respostas
555
 label_report: Informe
556
 label_report_plural: Informes
557
 label_reported_issues: "Peticións rexistradas por vostede"
558
 label_repository: Repositorio
559
 label_repository_plural: Repositorios
560
 label_result_plural: Resultados
561
 label_reverse_chronological_order: En orde cronolóxica inversa
562
 label_revision: Revisión
563
 label_revision_plural: Revisións
564
 label_roadmap: Planificación
565
 label_roadmap_due_in: "Remata en %{value}"
566
 label_roadmap_no_issues: Non hai peticións para esta versión
567
 label_roadmap_overdue: "%{value} tarde"
568
 label_role: Perfil
569
 label_role_and_permissions: Perfís e permisos
570
 label_role_new: Novo perfil
571
 label_role_plural: Perfís
572
 label_scm: SCM
573
 label_search: Busca
574
 label_search_titles_only: Buscar só en títulos
575
 label_send_information: Enviar información da conta ao usuario
576
 label_send_test_email: Enviar un correo de proba
577
 label_settings: Configuración
578
 label_show_completed_versions: Mostra as versións rematadas
579
 label_sort_by: "Ordenar por %{value}"
580
 label_sort_higher: Subir
581
 label_sort_highest: Primeiro
582
 label_sort_lower: Baixar
583
 label_sort_lowest: Último
584
 label_spent_time: Tempo dedicado
585
 label_statistics: Estatísticas
586
 label_stay_logged_in: "Lembrar o contrasinal."
587
 label_string: Texto
588
 label_subproject_plural: Proxectos secundarios
589
 label_text: Texto largo
590
 label_theme: Tema
591
 label_this_month: este mes
592
 label_this_week: esta semana
593
 label_this_year: este ano
594
 label_time_tracking: Control de tempo
595
 label_today: hoxe
596
 label_topic_plural: Temas
597
 label_total: Total
598
 label_tracker: Tipo
599
 label_tracker_new: Novo tipo
600
 label_tracker_plural: Tipos de peticións
601
 label_updated_time: "Actualizado hai %{value}"
602
 label_updated_time_by: "Actualizado por %{author} hai %{age}"
603
 label_used_by: Utilizado por
604
 label_user: Usuario
605
 label_user_activity: "Actividade de %{value}"
606
 label_user_mail_no_self_notified: "Non quero ser avisado de cambios feitos por min mesmo."
607
 label_user_mail_option_all: "Para calquera evento en todos os proxectos."
608
 label_user_mail_option_selected: "Para calquera evento dos proxectos seleccionados…"
609
 label_user_new: Novo usuario
610
 label_user_plural: Usuarios
611
 label_version: Versión
612
 label_version_new: Nova versión
613
 label_version_plural: Versións
614
 label_view_diff: Ver diferencias
615
 label_view_revisions: Ver as revisións
616
 label_watched_issues: Peticións monitorizadas
617
 label_week: Semana
618
 label_wiki: Wiki
619
 label_wiki_edit: Wiki edición
620
 label_wiki_edit_plural: Wiki edicións
621
 label_wiki_page: Wiki páxina
622
 label_wiki_page_plural: Wiki páxinas
623
 label_workflow: Fluxo de traballo
624
 label_year: Ano
625
 label_yesterday: onte
626
 mail_body_account_activation_request: "Inscribiuse un novo usuario (%{value}). A conta está pendente de aprobación:"
627
 mail_body_account_information: Información sobre a súa conta
628
 mail_body_account_information_external: "Pode usar a súa conta %{value} para conectarse."
629
 mail_body_lost_password: 'Para cambiar o seu contrasinal, prema a seguinte ligazón:'
630
 mail_body_register: 'Para activar a súa conta, prema a seguinte ligazón:'
631
 mail_body_reminder: "%{count} petición(s) asignadas a ti rematan nos próximos %{days} días:"
632
 mail_subject_account_activation_request: "Petición de activación de conta %{value}"
633
 mail_subject_lost_password: "O teu contrasinal de %{value}"
634
 mail_subject_register: "Activación da conta de %{value}"
635
 mail_subject_reminder: "%{count} petición(s) rematarán nos próximos %{days} días"
636
 notice_account_activated: A súa conta foi activada. Xa pode conectarse.
637
 notice_account_invalid_credentials: "O usuario ou contrasinal non é correcto."
638
 notice_account_lost_email_sent: Enviouse un correo con instrucións para elixir un novo contrasinal.
639
 notice_account_password_updated: Contrasinal modificado correctamente.
640
 notice_account_pending: "A súa conta creouse e está pendente da aprobación por parte do administrador."
641
 notice_account_register_done: "A conta creouse correctamente. Recibirá unha ligazón na súa conta de correo electrónico, sígaa para activar a nova conta."
642
 notice_account_unknown_email: Usuario descoñecido.
643
 notice_account_updated: Conta actualizada correctamente.
644
 notice_account_wrong_password: Contrasinal incorrecto.
645
 notice_can_t_change_password: Esta conta utiliza unha fonte de autenticación externa. Non é posible cambiar o contrasinal.
646
 notice_default_data_loaded: "A configuración predeterminada cargouse correctamente."
647
 notice_email_error: "Ocorreu un error enviando o correo (%{value})"
648
 notice_email_sent: "Enviouse un correo a %{value}"
649
 notice_failed_to_save_issues: "Imposible gravar %{count} petición(s) de %{total} seleccionada(s): %{ids}."
650
 notice_feeds_access_key_reseted: A súa chave de acceso para Atom reiniciouse.
651
 notice_file_not_found: A páxina á que tenta acceder non existe.
652
 notice_locking_conflict: Os datos modificáronse por outro usuario.
653
 notice_no_issue_selected: "Ningunha petición seleccionada. Por favor, comprobe a petición que quere modificar"
654
 notice_not_authorized: Non ten autorización para acceder a esta páxina.
655
 notice_successful_connection: "Accedeu correctamente."
656
 notice_successful_create: Creación correcta.
657
 notice_successful_delete: Borrado correcto.
658
 notice_successful_update: Modificación correcta.
659
 notice_unable_delete_version: Non se pode borrar a versión
660
 permission_add_issue_notes: Engadir notas
661
 permission_add_issue_watchers: Engadir seguidores
662
 permission_add_issues: Engadir peticións
663
 permission_add_messages: Enviar mensaxes
664
 permission_browse_repository: Ollar repositorio
665
 permission_comment_news: Comentar noticias
666
 permission_commit_access: Acceso de escritura
667
 permission_delete_issues: Borrar peticións
668
 permission_delete_messages: Borrar mensaxes
669
 permission_delete_own_messages: Borrar mensaxes propios
670
 permission_delete_wiki_pages: Borrar páxinas wiki
671
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Borrar ficheiros
672
 permission_edit_issue_notes: Modificar notas
673
 permission_edit_issues: Modificar peticións
674
 permission_edit_messages: Modificar mensaxes
675
 permission_edit_own_issue_notes: Modificar notas propias
676
 permission_edit_own_messages: Editar mensaxes propios
677
 permission_edit_own_time_entries: Modificar tempos dedicados propios
678
 permission_edit_project: Modificar proxecto
679
 permission_edit_time_entries: Modificar tempos dedicados
680
 permission_edit_wiki_pages: Modificar páxinas wiki
681
 permission_log_time: Anotar tempo dedicado
682
 permission_manage_boards: Administrar foros
683
 permission_manage_categories: Administrar categorías de peticións
684
 permission_manage_files: Administrar ficheiros
685
 permission_manage_issue_relations: Administrar relación con outras peticións
686
 permission_manage_members: Administrar membros
687
 permission_manage_news: Administrar noticias
688
 permission_manage_public_queries: Administrar consultas públicas
689
 permission_manage_repository: Administrar repositorio
690
 permission_manage_versions: Administrar versións
691
 permission_manage_wiki: Administrar wiki
692
 permission_protect_wiki_pages: Protexer páxinas wiki
693
 permission_rename_wiki_pages: Renomear páxinas wiki
694
 permission_save_queries: Gravar consultas
695
 permission_select_project_modules: Seleccionar módulos do proxecto
696
 permission_view_calendar: Ver calendario
697
 permission_view_changesets: Ver cambios
698
 permission_view_documents: Ver documentos
699
 permission_view_files: Ver ficheiros
700
 permission_view_gantt: Ver diagrama de Gantt
701
 permission_view_issue_watchers: Ver lista de seguidores
702
 permission_view_messages: Ver mensaxes
703
 permission_view_time_entries: Ver tempo dedicado
704
 permission_view_wiki_edits: Ver histórico do wiki
705
 permission_view_wiki_pages: Ver wiki
706
 project_module_boards: Foros
707
 project_module_documents: Documentos
708
 project_module_files: Ficheiros
709
 project_module_issue_tracking: Peticións
710
 project_module_news: Noticias
711
 project_module_repository: Repositorio
712
 project_module_time_tracking: Control de tempo
713
 project_module_wiki: Wiki
714
 setting_activity_days_default: Días a mostrar na actividade do proxecto
715
 setting_app_title: Título da aplicación
716
 setting_attachment_max_size: Tamaño máximo do ficheiro
717
 setting_autofetch_changesets: Autorechear as remisións do repositorio
718
 setting_autologin: "Identificarse automaticamente."
719
 setting_bcc_recipients: Ocultar as copias de carbón (bcc)
720
 setting_commit_fix_keywords: Palabras chave para a corrección
721
 setting_commit_ref_keywords: Palabras chave para a referencia
722
 setting_cross_project_issue_relations: Permitir relacionar peticións de distintos proxectos
723
 setting_date_format: Formato da data
724
 setting_default_language: Idioma predeterminado
725
 setting_default_projects_public: "Os proxectos novos son públicos de maneira predeterminada."
726
 setting_diff_max_lines_displayed: Número máximo de diferencias mostradas
727
 setting_display_subprojects_issues: "Mostrar peticións de prox. secundarios no principal de maneira predeterminada."
728
 setting_emails_footer: Pe de mensaxes
729
 setting_enabled_scm: Activar SCM
730
 setting_feeds_limit: Límite de contido para sindicación
731
 setting_gravatar_enabled: Usar iconas de usuario (Gravatar)
732
 setting_host_name: Nome e ruta do servidor
733
 setting_issue_list_default_columns: "Columnas predeterminadas para a lista de peticións."
734
 setting_issues_export_limit: Límite de exportación de peticións
735
 setting_login_required: Requírese identificación
736
 setting_mail_from: Correo dende o que enviar mensaxes
737
 setting_mail_handler_api_enabled: Activar o programa para mensaxes entrantes
738
 setting_mail_handler_api_key: Chave da API
739
 setting_per_page_options: Obxectos por páxina
740
 setting_plain_text_mail: só texto plano (non HTML)
741
 setting_protocol: Protocolo
742
 setting_self_registration: Rexistro permitido
743
 setting_sequential_project_identifiers: Xerar identificadores de proxecto
744
 setting_sys_api_enabled: Activar o programa para a xestión do repositorio
745
 setting_text_formatting: Formato de texto
746
 setting_time_format: Formato de hora
747
 setting_user_format: Formato de nome de usuario
748
 setting_welcome_text: Texto de benvida
749
 setting_wiki_compression: Compresión do historial do Wiki
750
 status_active: activo
751
 status_locked: bloqueado
752
 status_registered: rexistrado
753
 text_are_you_sure: Está seguro?
754
 text_assign_time_entries_to_project: Asignar as horas ao proxecto
755
 text_caracters_maximum: "%{count} caracteres como máximo."
756
 text_caracters_minimum: "%{count} caracteres como mínimo."
757
 text_comma_separated: Múltiples valores permitidos (separados por coma).
758
 text_default_administrator_account_changed: "Cambiouse a conta predeterminada de administrador."
759
 text_destroy_time_entries: Borrar as horas
760
 text_destroy_time_entries_question: Existen %{hours} horas asignadas á petición que quere borrar. Que quere facer ?
761
 text_diff_truncated: '… Diferencia truncada por exceder o máximo tamaño visíbel.'
762
 text_email_delivery_not_configured: "O envío de correos non está configurado, e as notificacións desactiváronse. \n Configure o servidor de SMTP en config/configuration.yml e reinicie a aplicación para activar os cambios."
763
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Reasignar ao seguinte valor:'
764
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obxectos con este valor asignado."
765
 text_file_repository_writable: Pódese escribir no repositorio
766
 text_issue_added: "Petición %{id} engadida por %{author}."
767
 text_issue_category_destroy_assignments: Deixar as peticións sen categoría
768
 text_issue_category_destroy_question: "Algunhas peticións (%{count}) están asignadas a esta categoría. Que desexa facer?"
769
 text_issue_category_reassign_to: Reasignar as peticións á categoría
770
 text_issue_updated: "A petición %{id} actualizouse por %{author}."
771
 text_issues_destroy_confirmation: 'Seguro que quere borrar as peticións seleccionadas?'
772
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencia e petición de corrección nas mensaxes
773
 text_length_between: "Lonxitude entre %{min} e %{max} caracteres."
774
 text_load_default_configuration: "Cargar a configuración predeterminada"
775
 text_min_max_length_info: 0 para ningunha restrición
776
 text_no_configuration_data: "Inda non se configuraron perfiles, nin tipos, estados e fluxo de traballo asociado a peticións. Recoméndase encarecidamente cargar a configuración predeterminada. Unha vez cargada, poderá modificala."
777
 text_project_destroy_confirmation: Estás seguro de querer eliminar o proxecto?
778
 text_reassign_time_entries: 'Reasignar as horas a esta petición:'
779
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
780
 text_repository_usernames_mapping: "Estableza a correspondencia entre os usuarios de Redmine e os presentes no historial do repositorio.\nOs usuarios co mesmo nome ou correo en Redmine e no repositorio serán asociados automaticamente."
781
 text_rmagick_available: RMagick dispoñíbel (opcional)
782
 text_select_mail_notifications: Seleccionar os eventos a notificar
783
 text_select_project_modules: 'Seleccione os módulos a activar para este proxecto:'
784
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicado nos cambios %{value}"
785
 text_subprojects_destroy_warning: "Os proxectos secundarios: %{value} tamén se eliminarán"
786
 text_tip_issue_begin_day: tarefa que comeza este día
787
 text_tip_issue_begin_end_day: tarefa que comeza e remata este día
788
 text_tip_issue_end_day: tarefa que remata este día
789
 text_tracker_no_workflow: Non hai ningún fluxo de traballo definido para este tipo de petición
790
 text_unallowed_characters: Caracteres non permitidos
791
 text_user_mail_option: "Dos proxectos non seleccionados, só recibirá notificacións sobre elementos monitorizados ou elementos nos que estea involucrado (por exemplo, peticións das que vostede sexa autor ou asignadas a vostede)."
792
 text_user_wrote: "%{value} escribiu:"
793
 text_wiki_destroy_confirmation: Seguro que quere borrar o wiki e todo o seu contido?
794
 text_workflow_edit: Seleccionar un fluxo de traballo para actualizar
795
 warning_attachments_not_saved: "Non foi posíbel gardar %{count} ficheiros."
796
 field_editable: "Editábel"
797
 text_plugin_assets_writable: "Ten permisos de escritura no cartafol de recursos do complemento."
798
 label_display: "Mostrar"
799
 button_create_and_continue: "Crear en continuar"
800
 text_custom_field_possible_values_info: "Cada valor nunha liña."
801
 setting_repository_log_display_limit: "Número máximo de revisións que se mostran no ficheiro do historial."
802
 setting_file_max_size_displayed: "Tamaño máximo dos ficheiros de texto que se mostran liña por liña."
803
 field_watcher: "Seguidor"
804
 setting_openid: "Permitir rexistrarse e acceder mediante OpenID."
805
 field_identity_url: "URL de OpenID"
806
 label_login_with_open_id_option: "ou acceda mediante OpenID."
807
 field_content: "Contido"
808
 label_descending: "Descendente"
809
 label_sort: "Ordenar"
810
 label_ascending: "Ascendente"
811
 label_date_from_to: "De %{start} a %{end}"
812
 label_greater_or_equal: ">="
813
 label_less_or_equal: "<="
814
 text_wiki_page_destroy_question: "Esta páxina ten %{descendants} subpáxinas e descendentes. Que quere facer?"
815
 text_wiki_page_reassign_children: "Asignar as subpáxinas a esta páxina superior."
816
 text_wiki_page_nullify_children: "Manter as subpáxinas como páxinas raíz."
817
 text_wiki_page_destroy_children: "Eliminar as subpáxinas e todas as súas descendentes."
818
 setting_password_min_length: "Lonxitude mínima dos contrasinais"
819
 field_group_by: "Agrupar os resultados por"
820
 mail_subject_wiki_content_updated: "Actualizouse a páxina «%{id}» do wiki."
821
 label_wiki_content_added: "Engadiuse unha páxina ao wiki."
822
 mail_subject_wiki_content_added: "Engadiuse a páxina «%{id}» ao wiki."
823
 mail_body_wiki_content_added: "%{author} engadiu a páxina «%{id}» ao wiki."
824
 label_wiki_content_updated: "Actualizouse a páxina."
825
 mail_body_wiki_content_updated: "%{author} actualizou a páxina «%{id}» do wiki."
826
 permission_add_project: "Crear un proxecto"
827
 setting_new_project_user_role_id: "Rol que se lle dá aos usuarios que non son administradores e crear algún proxecto."
828
 label_view_all_revisions: "Ver todas as revisións"
829
 label_tag: "Etiqueta"
830
 label_branch: "Rama"
831
 error_no_tracker_in_project: "Non hai ningún tipo de petición asociado con este proxecto. Revise a configuración do proxecto."
832
 error_no_default_issue_status: "Non se definiu un estado predeterminado para as peticións. Revise a configuración desde «Administración → Estados das peticións»."
833
 text_journal_changed: "O campo «%{label}» cambiou de «%{old}» a «%{new}»."
834
 text_journal_set_to: "O campo «%{label}» é agora «%{value}»."
835
 text_journal_deleted: "Eliminouse o campo «%{label}» (%{old})."
836
 label_group_plural: "Grupos"
837
 label_group: "Grupo"
838
 label_group_new: "Crear un grupo"
839
 label_time_entry_plural: "Tempo empregado"
840
 text_journal_added: "Engadiuse o campo «%{label}» co valor «%{value}»."
841
 field_active: "Activo"
842
 enumeration_system_activity: "Actividade do sistema"
843
 permission_delete_issue_watchers: "Eliminar os seguidores"
844
 version_status_closed: "pechada"
845
 version_status_locked: "bloqueada"
846
 version_status_open: "aberta"
847
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Non se pode volver abrir unha petición que estea asignada a unha versión pechada."
848
 label_user_anonymous: "Anónimo"
849
 button_move_and_follow: "Mover e seguir"
850
 setting_default_projects_modules: "Módulos activados de maneira predeterminada para novos proxectos."
851
 setting_gravatar_default: "Imaxe de Gravatar predeterminada"
852
 field_sharing: "Compartir"
853
 label_version_sharing_hierarchy: "Coa xerarquía do proxecto"
854
 label_version_sharing_system: "Con todos os proxectos"
855
 label_version_sharing_descendants: "Cos subproxectos"
856
 label_version_sharing_tree: "Coa árbore de proxectos"
857
 label_version_sharing_none: "Non compartir"
858
 error_can_not_archive_project: "Non é posíbel arquivar este proxecto."
859
 button_duplicate: "Duplicado"
860
 button_copy_and_follow: "Copiar e seguir"
861
 label_copy_source: "Fonte"
862
 setting_issue_done_ratio: "Calcular a proporción de peticións completadas mediante"
863
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "O estado das peticións"
864
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Non se actualizaron as proporcións de peticións completadas."
865
 error_workflow_copy_target: "Seleccione os tipos de petición e os roles."
866
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Use o campo da petición"
867
 label_copy_same_as_target: "O mesmo que o de destino"
868
 label_copy_target: "Petición de destino"
869
 notice_issue_done_ratios_updated: "Actualizáronse as proporcións de peticións completadas."
870
 error_workflow_copy_source: "Seleccione un tipo de petición e rol de orixe."
871
 label_update_issue_done_ratios: "Actualizar as proporcións de peticións completadas"
872
 setting_start_of_week: "Que os calendarios comecen o"
873
 permission_view_issues: "Ver as peticións"
874
 label_display_used_statuses_only: "Só mostrar os estados que osa este tipo de petición."
875
 label_revision_id: "Revisión %{value}"
876
 label_api_access_key: "Chave de acceso á API"
877
 label_api_access_key_created_on: "A chave de acceso á API creouse hai %{value}."
878
 label_feeds_access_key: "Chave de acceso mediante Atom"
879
 notice_api_access_key_reseted: "Restableceuse a súa chave de acceso á API."
880
 setting_rest_api_enabled: "Activar o servizo web REST."
881
 label_missing_api_access_key: "Necesita unha chave de acceso á API."
882
 label_missing_feeds_access_key: "Necesita unha chave de acceso mediante Atom."
883
 button_show: "Mostrar"
884
 text_line_separated: "Permítense varios valores (un por liña)."
885
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Acurtar as mensaxes a partir dunha destas liñas."
886
 permission_add_subprojects: "Crear subproxectos"
887
 label_subproject_new: "Crear un sobproxecto"
888
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
889
  Está a piques de eliminar todos ou parte dos permisos de que dispón, e pode
890
  que en canto remate perda a capacidade de facer máis cambios neste proxecto.
891
  Está seguro de que quere continuar?
892
 label_close_versions: "Pechar as versións completadas"
893
 label_board_sticky: "Destacado"
894
 label_board_locked: "Bloqueado"
895
 permission_export_wiki_pages: "Exportar as páxinas do wiki"
896
 setting_cache_formatted_text: "Gardar o texto formatado na caché."
897
 permission_manage_project_activities: "Xestionar as actividades do proxecto"
898
 error_unable_delete_issue_status: "Non foi posíbel eliminar o estado da petición."
899
 label_profile: "Perfil"
900
 permission_manage_subtasks: "Xestionar as subtarefas"
901
 field_parent_issue: "Tarefa superior"
902
 label_subtask_plural: "Subtarefas"
903
 label_project_copy_notifications: "Enviar notificacións por correo electrónico durante a copia do proxecto."
904
 error_can_not_delete_custom_field: "Non foi posíbel eliminar o campo personalizado."
905
 error_unable_to_connect: "Non foi posíbel conectarse (%{value})."
906
 error_can_not_remove_role: "Este rol non pode eliminarse porque está a usarse."
907
 error_can_not_delete_tracker: "Este tipo de petición non pode eliminarse porque existen peticións deste tipo."
908
 field_principal: "Principal"
909
 notice_failed_to_save_members: "Non foi posíbel gardar os membros: %{errors}."
910
 text_zoom_out: "Afastar"
911
 text_zoom_in: "Achegar"
912
 notice_unable_delete_time_entry: "Non foi posíbel eliminar a entrada do historial."
913
 label_overall_spent_time: "Tempo total empregado"
914
 field_time_entries: "Rexistrar tempo"
915
 project_module_gantt: "Gantt"
916
 project_module_calendar: "Calendario"
917
 button_edit_associated_wikipage: "Editar a páxina do wiki asociada: %{page_title}"
918
 field_text: "Campo de texto"
919
 setting_default_notification_option: "Opción de notificación predeterminada"
920
 label_user_mail_option_only_my_events: "Só para as cousas que sigo ou nas que estou involucrado"
921
 label_user_mail_option_none: "Non hai eventos."
922
 field_member_of_group: "Grupo do asignado"
923
 field_assigned_to_role: "Rol do asignado"
924
 notice_not_authorized_archived_project: "O proxecto ao que intenta acceder está arquivado."
925
 label_principal_search: "Buscar un usuario ou grupo:"
926
 label_user_search: "Buscar un usuario:"
927
 field_visible: "Visíbel"
928
 setting_commit_logtime_activity_id: "Actividade de tempo rexistrado"
929
 text_time_logged_by_changeset: "Aplicado nos cambios %{value}."
930
 setting_commit_logtime_enabled: "Activar o rexistro de tempo."
931
 notice_gantt_chart_truncated: "O diagrama recortouse porque se superou o número de elementos que pode mostrar (%{max})."
932
 setting_gantt_items_limit: "Número máximo de elementos que se poden mostrar no diagrama de Gantt."
933
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Avisarme antes de pechar unha páxina que conteña texto sen gardar."
934
 text_warn_on_leaving_unsaved: "A páxina actual contén texto sen gardar que se perderá se continúa."
935
 label_my_queries: "Consultas personalizadas"
936
 text_journal_changed_no_detail: "Actualizouse o campo «%{label}»."
937
 label_news_comment_added: "Engadiuse un comentario a unha nova."
938
 button_expand_all: "Expandilo todo"
939
 button_collapse_all: "Recollelo todo"
940
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Transicións adicionais que se lle permiten ao asignado"
941
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Transicións adicionais que se lle permiten ao autor"
942
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Editar as entradas de tempo seleccionadas á vez"
943
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Está seguro de que quere eliminar as entradas de tempo seleccionadas?"
944
 label_role_anonymous: "Anónimo"
945
 label_role_non_member: "Non membro"
946
 label_issue_note_added: "Engadiuse a nota."
947
 label_issue_status_updated: "Actualizouse o estado."
948
 label_issue_priority_updated: "Actualizouse a prioridade."
949
 label_issues_visibility_own: "Peticións creadas polo usuario ou asignadas a el"
950
 field_issues_visibility: "Visibilidade das peticións"
951
 label_issues_visibility_all: "Todas as peticións"
952
 permission_set_own_issues_private: "Peticións propias públicas ou privadas"
953
 field_is_private: "Privadas"
954
 permission_set_issues_private: "Peticións públicas ou privadas"
955
 label_issues_visibility_public: "Todas as peticións non privadas"
956
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Isto tamén eliminará %{count} subtareas."
957
 field_commit_logs_encoding: "Codificación das mensaxes das remisións"
958
 field_scm_path_encoding: "Codificación das rutas"
959
 text_scm_path_encoding_note: "Predeterminada: UTF-8"
960
 field_path_to_repository: "Ruta do repositorio"
961
 field_root_directory: "Cartafol raíz"
962
 field_cvs_module: "Módulo"
963
 field_cvsroot: "CVSROOT"
964
 text_mercurial_repository_note: "Repositorio local (por exemplo «/hgrepo» ou «C:\\hgrepo»)"
965
 text_scm_command: "Orde"
966
 text_scm_command_version: "Versión"
967
 label_git_report_last_commit: "Informar da última remisión de ficheiros e cartafoles"
968
 notice_issue_successful_create: "Creouse a petición %{id}."
969
 label_between: "entre"
970
 setting_issue_group_assignment: "Permitir asignar peticións a grupos."
971
 label_diff: "Diferencias"
972
 text_git_repository_note: "O repositorio está baleiro e é local (por exemplo, «/gitrepo» ou «C:\\gitrepo»)"
973
 description_query_sort_criteria_direction: "Dirección da orde"
974
 description_project_scope: "Ámbito da busca"
975
 description_filter: "Filtro"
976
 description_user_mail_notification: "Configuración das notificacións por correo electrónico"
977
 description_message_content: "Contido da mensaxe"
978
 description_available_columns: "Columnas dispoñíbeis"
979
 description_issue_category_reassign: "Escolla a categoría da petición."
980
 description_search: "Campo de busca"
981
 description_notes: "Notas"
982
 description_choose_project: "Proxectos"
983
 description_query_sort_criteria_attribute: "Ordenar polo atributo"
984
 description_wiki_subpages_reassign: "Escoller unha nova páxina superior"
985
 description_selected_columns: "Columnas seleccionadas"
986
 label_parent_revision: "Revisión superior"
987
 label_child_revision: "Subrevisión"
988
 error_scm_annotate_big_text_file: "Non pode engadirse unha anotación á entrada, supera o tamaño máximo para os ficheiros de texto."
989
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "usar a data actual como a data de inicio das novas peticións."
990
 button_edit_section: "Editar esta sección"
991
 setting_repositories_encodings: "Anexos e codificación dos repositorios"
992
 description_all_columns: "Todas as columnas"
993
 button_export: "Exportar"
994
 label_export_options: "Opcións de exportación a %{export_format}"
995
 error_attachment_too_big: "Non é posíbel enviar este ficheiro porque o seu tamaño supera o máximo permitido (%{max_size})."
996
 notice_failed_to_save_time_entries: "Non foi posíbel gardar %{count} das %{total} entradas de tempo seleccionadas: %{ids}."
997
 label_x_issues:
998
  zero: "0 peticións"
999
  one:  "1 petición"
1000
  other: "%{count} peticións"
1001
 label_repository_new: "Engadir un repositorio"
1002
 field_repository_is_default: "Repositorio principal"
1003
 label_copy_attachments: "Copiar os anexos"
1004
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1005
 label_completed_versions: "Versións completadas"
1006
 text_project_identifier_info: "Só se permiten letras latinas minúsculas (a-z), díxitos, guións e guións baixos.<br />Non pode cambiar o identificador despois de gardalo."
1007
 field_multiple: "Varios valores"
1008
 setting_commit_cross_project_ref: "Permitir ligar e solucionar peticións do resto de proxectos."
1009
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Engadir as notas e descartar o resto dos cambios."
1010
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Aplicar os cambios de todos xeitos (as notas anteriores manteranse, pero pode que se perda algún dos outros cambios)."
1011
 notice_issue_update_conflict: "Outro usuario actualizou a petición mentres vostede estaba a modificala."
1012
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Descartar todos os meus cambios e volver mostrar %{link}."
1013
 permission_manage_related_issues: "Xestionar as peticións relacionadas"
1014
 field_auth_source_ldap_filter: "Filtro de LDAP"
1015
 label_search_for_watchers: "Buscar seguidores que engadir"
1016
 notice_account_deleted: "A súa conta eliminouse de maneira permanente."
1017
 setting_unsubscribe: "Permitirlle aos usuarios eliminar as súas contas."
1018
 button_delete_my_account: "Eliminar a miña conta."
1019
 text_account_destroy_confirmation: |-
1020
  Está seguro de que quere continuar?
1021
  A súa conta eliminarase de maneira permanente, e non poderá volvela activar nunca.
1022
 error_session_expired: "Caducou a sesión, acceda de novo ao sitio."
1023
 text_session_expiration_settings: "Advertencia: ao cambiar estas opcións é posíbel que caduquen todas as sesións actuais, incluída a súa, e todos os usuarios deban identificarse de novo."
1024
 setting_session_lifetime: "Tempo de vida máximo das sesións"
1025
 setting_session_timeout: "Tempo de inactividade máximo das sesións"
1026
 label_session_expiration: "Caducidade das sesións"
1027
 permission_close_project: "Pechar ou volver abrir o proxecto"
1028
 label_show_closed_projects: "Ver os proxectos pechados"
1029
 button_close: "Pechar"
1030
 button_reopen: "Volver abrir"
1031
 project_status_active: "activo"
1032
 project_status_closed: "pechado"
1033
 project_status_archived: "arquivado"
1034
 text_project_closed: "O proxecto está pechado, e só admite accións de lectura."
1035
 notice_user_successful_create: "Creouse o usuario %{id}."
1036
 field_core_fields: "Campos estándar"
1037
 field_timeout: "Tempo límite (en segundos)"
1038
 setting_thumbnails_enabled: "Mostrar as miniaturas dos anexos."
1039
 setting_thumbnails_size: "Tamaño das miniaturas (en píxeles)"
1040
 label_status_transitions: "Transicións de estado"
1041
 label_fields_permissions: "Permisos dos campos"
1042
 label_readonly: "Só lectura"
1043
 label_required: "Necesario"
1044
 text_repository_identifier_info: "Só se permiten letras minúsculas latinas (a-z), díxitos, guións e guións baixos.<br />Non pode cambiar o identificador unha vez queda gardado."
1045
 field_board_parent: "Foro superior"
1046
 label_attribute_of_project: "%{name} do proxecto"
1047
 label_attribute_of_author: "%{name} do autor"
1048
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} do asignado"
1049
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} da versión de destino"
1050
 label_copy_subtasks: "Copiar as subtarefas"
1051
 label_copied_to: "copiado a"
1052
 label_copied_from: "copiado de"
1053
 label_any_issues_in_project: "calquera petición do proxecto"
1054
 label_any_issues_not_in_project: "calquera petición fóra do proxecto"
1055
 field_private_notes: "Notas privadas"
1056
 permission_view_private_notes: "Ver as notas privadas"
1057
 permission_set_notes_private: "Marcar as notas como privadas"
1058
 label_no_issues_in_project: "O proxecto non ten peticións."
1059
 label_any: "todos"
1060
 label_last_n_weeks: "ultimas %{count} semanas"
1061
 setting_cross_project_subtasks: "Permitir tarefas en varios proxectos"
1062
 label_cross_project_descendants: "Con subproxectos"
1063
 label_cross_project_tree: "Con árbore de proxectos"
1064
 label_cross_project_hierarchy: "Con xerarquía de proxectos"
1065
 label_cross_project_system: "Con todos os proxectos"
1066
 button_hide: "Agochar"
1067
 setting_non_working_week_days: "Días non lectivos"
1068
 label_in_the_next_days: "nos seguintes"
1069
 label_in_the_past_days: "nos últimos"
1070
 label_attribute_of_user: "%{name} do usuario"
1071
 text_turning_multiple_off: "Se desactiva varios valores, eliminaranse varios valores para preservar só un valor por elemento."
1072
 label_attribute_of_issue: "%{name} da petición"
1073
 permission_add_documents: "Engadir documentos"
1074
 permission_edit_documents: "Editar os documentos"
1075
 permission_delete_documents: "Eliminar os documentos"
1076
 label_gantt_progress_line: "Liña do progreso"
1077
 setting_jsonp_enabled: "Activar a compatibilidade con JSONP."
1078
 field_inherit_members: "Herdar os membros"
1079
 field_closed_on: "Pechado"
1080
 field_generate_password: "Xerar un contrasinal"
1081
 setting_default_projects_tracker_ids: "Tipos de petición predeterminados para novos proxectos."
1082
 label_total_time: "Total"
1083
 text_scm_config: "Pode configurar as súas ordes de SCM en «config/configuration.yml». Reinicie o programa despois de gardar os cambios."
1084
 text_scm_command_not_available: "A orde de SCM non está dispoñíbel. Revise a opción desde o panel de administración."
1085
 setting_emails_header: "Cabeceira da mensaxe"
1086
 notice_account_not_activated_yet: 'Aínda non activou a conta. <a href="%{url}">Siga esta ligazón</a> para solicitar unha nova mensaxe de confirmación.'
1087
 notice_account_locked: "A conta está bloqueada."
1088
 label_hidden: "Agochado"
1089
 label_visibility_private: "só para min"
1090
 label_visibility_roles: "só para estes roles"
1091
 label_visibility_public: "para calquera usuario"
1092
 field_must_change_passwd: "Debe cambiar de contrasinal a seguinte vez que acceda ao sitio."
1093
 notice_new_password_must_be_different: "O novo contrasinal non pode ser idéntico ao contrasinal actual."
1094
 setting_mail_handler_excluded_filenames: "Excluír anexos por nome"
1095
 text_convert_available: "O programa «convert» de ImageMagick está dispoñíbel (opcional)."
1096
 label_link: "Ligazón"
1097
 label_only: ""
1098
 label_drop_down_list: "lista despregábel"
1099
 label_checkboxes: "caixas de opción múltiple"
1100
 label_link_values_to: "Ligar os valores co URL"
1101
 setting_force_default_language_for_anonymous: "Definir un idioma predeterminado para os usuarios anónimos."
1102
 setting_force_default_language_for_loggedin: "Definir un idioma predeterminado para os usuarios rexistrados."
1103
 label_custom_field_select_type: "Seleccionar o tipo de obxecto ao que se anexará o campo personalizado."
1104
 label_issue_assigned_to_updated: "Actualizouse o asignado."
1105
 label_check_for_updates: "Comprobar se hai actualizacións"
1106
 label_latest_compatible_version: "Última versión compatíbel"
1107
 label_unknown_plugin: "Complemento descoñecido"
1108
 label_radio_buttons: "caixas de opción única"
1109
 label_group_anonymous: "Usuarios anónimos"
1110
 label_group_non_member: "Usuarios non membros"
1111
 label_add_projects: "Engadir proxectos"
1112
 field_default_status: "Estado predeterminado"
1113
 text_subversion_repository_note: "Exemplos: file:///, http://, https://, svn://, svn+[esquema de túnel]://"
1114
 field_users_visibility: "Visibilidade dos usuarios"
1115
 label_users_visibility_all: "Todos os usuarios activos"
1116
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: "Membros de proxectos visíbeis"
1117
 label_edit_attachments: "Editar os ficheiros anexos"
1118
 setting_link_copied_issue: "Ligar aos tíckets ao copialos"
1119
 label_link_copied_issue: "Ligar ao tícket copiado"
1120
 label_ask: "Preguntar"
1121
 label_search_attachments_yes: Buscar nomes e descricións dos ficheiros
1122
 label_search_attachments_no: Non buscar ficheiros
1123
 label_search_attachments_only: Buscar só ficheiros
1124
 label_search_open_issues_only: Só peticións abertas
1125
 field_address: Correo electrónico
1126
 setting_max_additional_emails: Máximo número de enderezos de correo adicionais
1127
 label_email_address_plural: Correos
1128
 label_email_address_add: Engadir enderezo de correo
1129
 label_enable_notifications: Activar notificacións
1130
 label_disable_notifications: Desactivar notificacións
1131
 setting_search_results_per_page: Resultados da busca por páxina
1132
 label_blank_value: En branco
1133
 permission_copy_issues: Copiar peticións
1134
 error_password_expired: A túa contrasinal caducou ou o administrador obrígate
1135
  a cambiala.
1136
 field_time_entries_visibility: Visibilidade das entradas de tempo
1137
 setting_password_max_age: Obrigar a cambiar a contrasinal despois de
1138
 label_parent_task_attributes: Atributos da tarefa pai
1139
 label_parent_task_attributes_derived: Calculada a partir das subtarefas
1140
 label_parent_task_attributes_independent: Independente das subtarefas
1141
 label_time_entries_visibility_all: Todas as entradas de tempo
1142
 label_time_entries_visibility_own: Horas creadas polo usuario
1143
 label_member_management: Xestión de membros
1144
 label_member_management_all_roles: Todos os roles
1145
 label_member_management_selected_roles_only: Só estes roles
1146
 label_password_required: Confirma a túa contrasinal para continuar
1147
 label_total_spent_time: "Tempo total empregado"
1148
 notice_import_finished: "%{count} elementos foron importados"
1149
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} dun total de %{total} elementos non puideron ser importados"
1150
 error_invalid_file_encoding: O ficheiro non é un ficheiro codificado %{encoding} válido
1151
 error_invalid_csv_file_or_settings: O ficheiro non é un arquivo CSV ou non coincide coas
1152
  opcións de abaixo
1153
 error_can_not_read_import_file: Aconteceu un erro lendo o ficheiro a importar
1154
 permission_import_issues: Importar peticións
1155
 label_import_issues: Importar peticións
1156
 label_select_file_to_import: Selecciona o ficheiro a importar
1157
 label_fields_separator: Separador dos campos
1158
 label_fields_wrapper: Envoltorio dos campos
1159
 label_encoding: Codificación
1160
 label_comma_char: Coma
1161
 label_semi_colon_char: Punto e coma
1162
 label_quote_char: Comilla simple
1163
 label_double_quote_char: Comilla dobre
1164
 label_fields_mapping: Mapeo de campos
1165
 label_file_content_preview: Vista previa do contido
1166
 label_create_missing_values: Crear valores non presentes
1167
 button_import: Importar
1168
 field_total_estimated_hours: Total de tempo estimado
1169
 label_api: API
1170
 label_total_plural: Totais
1171
 label_assigned_issues: Peticións asignadas
1172
 label_field_format_enumeration: Listaxe chave/valor
1173
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1174
 field_default_version: Versión predeterminada
1175
 error_attachment_extension_not_allowed: A extensión anexada %{extension} non é permitida
1176
 setting_attachment_extensions_allowed: Extensións permitidas
1177
 setting_attachment_extensions_denied: Extensións prohibidas
1178
 label_any_open_issues: Calquera petición aberta
1179
 label_no_open_issues: Peticións non abertas
1180
 label_default_values_for_new_users: Valor predeterminado para novos usuarios
1181
 error_ldap_bind_credentials: A conta/contrasinal do LDAP non é válida
1182
 setting_sys_api_key: Chave da API
1183
 setting_lost_password: Esqueceu a contrasinal?
1184
 mail_subject_security_notification: Notificación de seguridade
1185
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} modificado.'
1186
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} modificado por %{value}.'
1187
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} engadido.'
1188
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} eliminado.'
1189
 mail_body_security_notification_notify_enabled: O correo electrónico %{value} agora recibirá
1190
  notificacións
1191
 mail_body_security_notification_notify_disabled: O correo electrónico %{value} deixará de recibir
1192
  notificacións
1193
 mail_body_settings_updated: ! 'As seguintes opcións foron actualizadas:'
1194
 field_remote_ip: Enderezo IP
1195
 label_wiki_page_new: Nova páxina wiki
1196
 label_relations: Relacións
1197
 button_filter: Filtro
1198
 mail_body_password_updated: A súa contrasinal foi cambiada.
1199
 label_no_preview: Non hai vista previa dispoñible
1200
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: O proxecto non ten ningún tipo 
1201
  para que poida crear unha petición
1202
 label_tracker_all: Tódolos tipos
1203
 label_new_project_issue_tab_enabled: Amosar a lapela "Nova petición"
1204
 setting_new_item_menu_tab: Lapela no menú de cada proxecto para creación de novos obxectos 
1205
 label_new_object_tab_enabled: Amosar a lista despregable "+"
1206
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Non hai proxectos con tipos
1207
  para as que poida crear unha petición
1208
 field_textarea_font: Fonte usada nas áreas de texto
1209
 label_font_default: Fonte por defecto
1210
 label_font_monospace: Fonte Monospaced
1211
 label_font_proportional: Fonte Proporcional
1212
 setting_timespan_format: Formato de período temporal
1213
 label_table_of_contents: Índice de contidos
1214
 setting_commit_logs_formatting: Aplicar formateo de texto para as mensaxes de commit
1215
 setting_mail_handler_enable_regex: Activar expresións regulares
1216
 error_move_of_child_not_possible: 'A subtarefa %{child} non se pode mover ao novo
1217
  proxecto: %{errors}'
1218
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: O tempo empregado non pode
1219
  ser reasignado a unha petición que vai ser eliminada
1220
 setting_timelog_required_fields: Campos obrigatorios para as imputacións de tempo
1221
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1222
 label_user_mail_option_only_assigned: Só para as cousas que sigo ou que teño asignado
1223
 label_user_mail_option_only_owner: Só para as cousas que sigo ou son o propietario
1224
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Os cambios provocarán o borrado automático
1225
  dos valores de un ou máis campos dos obxectos seleccionados
1226
 field_updated_by: Actualizado por
1227
 field_last_updated_by: Última actualización por
1228
 field_full_width_layout: Deseño para ancho completo
1229
 label_last_notes: Últimas notas
1230
 field_digest: Suma de verificación
1231
 field_default_assigned_to: Asignado por defecto
1232
 setting_show_custom_fields_on_registration: Amosar os campos personalizados no rexistro
1233
 permission_view_news: Ver noticias
1234
 label_no_preview_alternative_html: Non hai vista previa dispoñible. %{link} o ficheiro no seu lugar.
1235
 label_no_preview_download: Descargar
1236
 setting_close_duplicate_issues: Pechar as peticións duplicadas de xeito automático
1237
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Non se poden imputar máis de %{max_hours} horas no
1238
  mesmo día (%{logged_hours} horas teñen sido xa imputadas)
1239
 setting_time_entry_list_defaults: Configuración por defecto do tempo imputado
1240
 setting_timelog_accept_0_hours: Admitir tempo imputado con 0 horas
1241
 setting_timelog_max_hours_per_day: Máximo número de horas que poden imputarse por día e usuario
1242
 label_x_revisions: "%{count} revisións"
1243
 error_can_not_delete_auth_source: Este método de autenticación está en uso e non pode
1244
  ser borrado.
1245
 button_actions: Accións
1246
 mail_body_lost_password_validity: Por favor, teña en conta que só pode cambiar a contrasinal
1247
  unha vez usando esta ligazón.
1248
 text_login_required_html: Cando non precisan autenticación os proxectos públicos e os seus
1249
  contidos están dispoñibles libremente na rede. Vostede pode <a href="%{anonymous_role_path}">editar
1250
  os permisos aplicados</a>.
1251
 label_login_required_yes: 'Si'
1252
 label_login_required_no: Non, permitir acceso anónimo aos proxectos públicos
1253
 text_project_is_public_non_member: Os proxectos públicos e os seus contidos están dispoñibles
1254
  para todos os usuarios logueados.
1255
 text_project_is_public_anonymous: Os proxectos públicos e os seus contidos están dispoñibles libremente
1256
  na rede.
1257
 label_version_and_files: Versións (%{count}) e Ficheiros
1258
 label_ldap: LDAP
1259
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (sen comprobación de certificado)
1260
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1261
 label_ldaps_warning: Se recomenda usar unha conexión LDAPS con comprobación de
1262
  certificado para evitar calquera manipulación durante o proceso de autenticación.
1263
 label_nothing_to_preview: Nada que previsualizar
1264
 error_token_expired: Esta ligazón para recuperar a contrasinal ten caducado, por favor, tente de novo.
1265
 error_spent_on_future_date: Non pode imputar tempo nunha data futura
1266
 setting_timelog_accept_future_dates: Permitir imputar tempo en datas futuras
1267
 label_delete_link_to_subtask: Eliminar relación
1268
 error_not_allowed_to_log_time_for_nother_users: Vostede non ten permitido imputar tempo para outros usuarios
1269
 permission_log_time_for_other_users: Imputar tempo dedicado a outros usuarios
1270
 label_tomorrow: mañá
1271
 label_next_week: próxima semana
1272
 label_next_month: próximo mes
1273
 text_role_no_workflow: Non hai fluxo de traballo definido para este rol
1274
 text_status_no_workflow: Ningún tipo de tarefa usa este estado nos fluxos de traballo
1275
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Parte preferida dos correos multiparte (HTML)
1276
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Amosar os cambios de estado no asunto das notificacións de correo das
1277
  tarefas
1278
 label_inherited_from_parent_project: Herdado do proxecto pai
1279
 label_inherited_from_group: Herdado do grupo %{name}
1280
 label_trackers_description: Descricións dos tipos de tarefas
1281
 label_open_trackers_description: Ver as descricións de todos os tipos de tarefas