bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2020-01-29 08:06

Download (2.18 KB)

View differences:

bg.yml (working copy)
391 391
 field_recently_used_projects: Брой на последно използваните проекти в списъка за бърз избор на проекти
392 392
 field_history_default_tab: Таб по подразбиране в историята на задачите
393 393
 field_unique_id: Уникален ID
394
 field_toolbar_language_options: Езици за избор в <pre><code class="..."> бутон
394 395

 
395 396
 setting_app_title: Заглавие
396 397
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
......
910 911
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, които наблюдавам или са назначени на мен
911 912
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, които наблюдавам или съм техен собственик
912 913
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
914
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: Известявайте ме и за задачи с приоритет <em>%{prio}</em> или по-голям
913 915
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
914 916
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
915 917
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
......
1287 1289
 text_project_is_public_non_member: Публичните проекти са достъпни за всички влезли в Redmine потребители.
1288 1290
 text_project_is_public_anonymous: Публичните проекти са достъпни и тяхното съдържание е видимо без ограничения в мрежата.
1289 1291
 label_import_time_entries: Импортиране на записи за използвано време
1290
 field_toolbar_language_options: Code highlighting toolbar languages
1291
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: Also notify me about issues
1292
  with a priority of <em>%{prio}</em> or higher