bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2021-06-28 21:25

Download (1.91 KB)

View differences:

config/locales/bg.yml (working copy)
226 226
 error_invalid_file_encoding: Файлът няма валидно %{encoding} кодиране.
227 227
 error_invalid_csv_file_or_settings: Файлът не е CSV файл или не съответства на зададеното по-долу (%{value})
228 228
 error_can_not_read_import_file: Грешка по време на четене на импортирания файл
229
 error_no_data_in_file: файлът не съдържа никакви данни
229 230
 error_attachment_extension_not_allowed: Файлове от тип %{extension} не са позволени
230 231
 error_ldap_bind_credentials: Невалидни LDAP име/парола
231 232
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Проектът няма тракери, за които да създавате задачи
......
705 706
 label_attachment_delete: Изтриване
706 707
 label_attachment_plural: Файлове
707 708
 label_file_added: Добавен файл
709
 label_attachment_description: Описание на файла
708 710
 label_report: Справка
709 711
 label_report_plural: Справки
710 712
 label_news: Новини
......
1375 1377
  Това действие не може да бъде отменено. Често заключването на потребителя е по-добро решение от изтриването му.
1376 1378
  За да потвърдите, въведете името (%{login}) по-долу.
1377 1379
 text_project_destroy_enter_identifier: За да потвърдите действието, въведете идентификатора на проекта (%{identifier}) по-долу.
1378
 label_attachment_description: File description
1379
 error_no_data_in_file: The file does not contain any data