bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2021-07-28 19:48

Download (6.07 KB)

View differences:

config/locales/bg.yml (working copy)
412 412
 field_history_default_tab: Таб по подразбиране в историята на задачите
413 413
 field_unique_id: Уникален ID
414 414
 field_toolbar_language_options: Езици за избор в <pre><code class="..."> бутон
415
 field_twofa_required: Изискване за двуфакторна автентикация
416
 field_default_issue_query: Заявка по подразбиране
415 417

 
416 418
 setting_app_title: Заглавие
417 419
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
......
512 514
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Показване на промените на състоянието на задачите в поле Относно на имейлите
513 515
 setting_project_list_defaults: Проектен списък
514 516
 setting_twofa: Двуфакторна автентикация
517
 setting_default_issue_query: Заявка по подразбиране
515 518

 
516 519
 permission_add_project: Създаване на проект
517 520
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
......
1100 1103
 label_optgroup_others: Други проекти
1101 1104
 label_optgroup_recents: Последно използвани
1102 1105
 label_last_notes: Последни коментари
1106
 label_default_queries:
1107
  for_all_projects: За всички проекти
1108
  for_current_project: За този проект
1109
  for_all_users: За всички потребители
1103 1110
 label_nothing_to_preview: Няма нищо за предварителен преглед
1104 1111
 label_inherited_from_parent_project: Наследени от родителския проект
1105 1112
 label_inherited_from_group: Наследени от група %{name}
......
1281 1288
 text_select_apply_tracker: Изберете тракер
1282 1289
 text_avatar_server_config_html: Текущият сървър на аватари е <a href="%{url}">%{url}</a>.
1283 1290
  Бие можете да го конфигурирате в config/configuration.yml.
1291
 text_allowed_queries_to_select: Само публичните (за всички потребители) заявки са достъпни за избор
1284 1292

 
1285 1293
 default_role_manager: Мениджър
1286 1294
 default_role_developer: Разработчик
......
1343 1351
 twofa_not_active: Не е активирана
1344 1352
 twofa_label_code: Код
1345 1353
 twofa_hint_disabled_html: Настройка <strong>%{label}</strong> ще деактивира двуфакторната автентикация за всички потребители.
1354
 twofa_hint_optional_html: Този избор <strong>%{label}</strong> ще позволи на потребителите да установят двуфакторна автентикация27
1355
  по желание, освен ако тя не е задължителна от някоя от техните групи.
1346 1356
 twofa_hint_required_html: Настройка <strong>%{label}</strong> ще изисква всички потребители
1347 1357
  да установят двуфакторна автентикация при тяхното следващо влизане в Redmine.
1348 1358
 twofa_label_setup: Активиране на двуфакторна автентикация
......
1372 1382
 twofa_text_backup_codes_created_at: Резервни кодове генерирани на %{datetime}.
1373 1383
 twofa_backup_codes_already_shown: Резервните кодове не могат да бъдат показани отново, моля <a data-method="post"
1374 1384
  href="%{bc_path}">генерирайте нови резервни кодове</a>, ако е необходимо.
1375
 
1385
 twofa_text_group_required: Този избор е ефективен само, когато глобалната двуфакторна автентикация е установена на 'по избор'.
1386
  Понастоящем, двуфакторната автентикация се изисква за всички потребители.
1387
 twofa_text_group_disabled: Този избор е ефективен само, когато глобалната двуфакторна автентикация е установена на 'по избор'.
1388
  Понастоящем, двуфакторната автентикация е забранена.
1376 1389
 text_user_destroy_confirmation: Наистина ли желаете да изтриете този потребител и всички позовавания (references) на него?
1377 1390
  Това действие не може да бъде отменено. Често заключването на потребителя е по-добро решение от изтриването му.
1378 1391
  За да потвърдите, въведете името (%{login}) по-долу.
1379 1392
 text_project_destroy_enter_identifier: За да потвърдите действието, въведете идентификатора на проекта (%{identifier}) по-долу.
1380
 field_twofa_required: Require two factor authentication
1381
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up
1382
  two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1383
 twofa_text_group_required: This setting is only effective when the global two factor
1384
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1385
  is required for all users.
1386
 twofa_text_group_disabled: This setting is only effective when the global two factor
1387
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1388
  is disabled.
1389
 field_default_issue_query: Default issue query
1390
 setting_default_issue_query: Default Query
1391
 label_default_queries:
1392
  for_all_projects: For all projects
1393
  for_current_project: For current project
1394
  for_all_users: For all users
1395
 text_allowed_queries_to_select: Public (to any users) queries only selectable