gl.yml.patch

Galician translation update patch against revision 21131 - Guillermo ML, 2021-08-05 09:47

Download (4.25 KB)

View differences:

/tmp/gl.yml
1409 1409
 button_add_subtask: Engadir subtarefa
1410 1410
 notice_invalid_watcher: 'Invalid watcher: O usuario non recibirá ningunha notificación
1411 1411
  porque non ten acceso a ver este obxecto.'
1412
 button_fetch_changesets: Fetch commits
1413
 permission_view_message_watchers: View message watchers list
1414
 permission_add_message_watchers: Add message watchers
1415
 permission_delete_message_watchers: Delete message watchers
1416
 label_message_watchers: Watchers
1417
 button_copy_link: Copy link
1418
 error_invalid_authenticity_token: Invalid form authenticity token.
1419
 error_query_statement_invalid: An error occurred while executing the query and has
1420
  been logged. Please report this error to your Redmine administrator.
1421
 permission_view_wiki_page_watchers: View wiki page watchers list
1422
 permission_add_wiki_page_watchers: Add wiki page watchers
1423
 permission_delete_wiki_page_watchers: Delete wiki page watchers
1424
 label_wiki_page_watchers: Watchers
1425
 label_attachment_description: File description
1426
 error_no_data_in_file: The file does not contain any data
1427
 field_twofa_required: Require two factor authentication
1428
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up
1429
  two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1430
 twofa_text_group_required: This setting is only effective when the global two factor
1431
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1432
  is required for all users.
1433
 twofa_text_group_disabled: This setting is only effective when the global two factor
1434
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1435
  is disabled.
1436
 field_default_issue_query: Default issue query
1437
 setting_default_issue_query: Default Query
1412
 button_fetch_changesets: Recoller os cambios
1413
 permission_view_message_watchers: Ver a listaxe de seguidores da mensaxe
1414
 permission_add_message_watchers: Engadir seguidores na mensaxe
1415
 permission_delete_message_watchers: Borrar seguidores da mensaxe
1416
 label_message_watchers: Seguidores
1417
 button_copy_link: Copiar ligazón
1418
 error_invalid_authenticity_token: Sesión non válida.
1419
 error_query_statement_invalid: Aconteceu un erro executando a consulta e ten sido
1420
  engadido no log. Por favor, informe deste erro ao administrador do Redmine.
1421
 permission_view_wiki_page_watchers: Ver a listaxe de seguidores da páxina da wiki
1422
 permission_add_wiki_page_watchers: Engadir seguidores á páxina da wiki
1423
 permission_delete_wiki_page_watchers: Borrar os seguidores da páxina da wiki
1424
 label_wiki_page_watchers: Seguidores
1425
 label_attachment_description: Descrición do ficheiro
1426
 error_no_data_in_file: O ficheiro non contén ningún tipo de datos
1427
 field_twofa_required: Precisa autenticación de dous factores
1428
 twofa_hint_optional_html: A configuración <strong>%{label}</strong> permitirá aos usuarios estabrecer
1429
  autenticación de dous factores á súa vontade, a menos que sexa requerido por un dos seus grupos.
1430
 twofa_text_group_required: Esta configuración só é efectiva cando a configuración de autenticación global
1431
  de dous factores estea estabrecida a 'opcional'. Actualmente, a autenticación de dous factores
1432
  é obrigatoria para todos os usuarios.
1433
 twofa_text_group_disabled: Esta configuración só é efectiva cando a configuración de autenticación global
1434
  de dous factores estea estabrecida a 'opcional'. Actualmente, a autenticación de dous factores
1435
  está deshabilitada.
1436
 field_default_issue_query: Consulta de peticións por defecto
1437
 setting_default_issue_query: Consulta por defecto
1438 1438
 label_default_queries:
1439
  for_all_projects: For all projects
1440
  for_current_project: For current project
1441
  for_all_users: For all users
1442
 text_allowed_queries_to_select: Public (to any users) queries only selectable
1443
 text_all_migrations_have_been_run: All database migrations have been run
1439
  for_all_projects: Para todos os proxectos
1440
  for_current_project: Para o proxecto actual
1441
  for_all_users: Para todos os usuarios
1442
 text_allowed_queries_to_select: Soamente seleccionables consultas públicas (para calquera usuario)
1443
 text_all_migrations_have_been_run: Foron executadas todas as migracións de base de datos