gl-translation.patch

Go MAEDA, 2021-08-16 11:41

Download (1.6 KB)

View differences:

config/locales/gl.yml
1409 1409
 button_add_subtask: Engadir subtarefa
1410 1410
 notice_invalid_watcher: 'Invalid watcher: O usuario non recibirá ningunha notificación
1411 1411
  porque non ten acceso a ver este obxecto.'
1412
 button_fetch_changesets: Fetch commits
1413
 permission_view_message_watchers: View message watchers list
1414
 permission_add_message_watchers: Add message watchers
1415
 permission_delete_message_watchers: Delete message watchers
1416
 label_message_watchers: Watchers
1417
 button_copy_link: Copy link
1418
 error_invalid_authenticity_token: Invalid form authenticity token.
1419
 error_query_statement_invalid: An error occurred while executing the query and has
1420
  been logged. Please report this error to your Redmine administrator.
1412
 button_fetch_changesets: Recoller os cambios
1413
 permission_view_message_watchers: Ver a listaxe de seguidores da mensaxe
1414
 permission_add_message_watchers: Engadir seguidores na mensaxe
1415
 permission_delete_message_watchers: Borrar seguidores da mensaxe
1416
 label_message_watchers: Seguidores
1417
 button_copy_link: Copiar ligazón
1418
 error_invalid_authenticity_token: Sesión non válida.
1419
 error_query_statement_invalid: Aconteceu un erro executando a consulta e ten sido
1420
  engadido no log. Por favor, informe deste erro ao administrador do Redmine.
1421 1421
 permission_view_wiki_page_watchers: View wiki page watchers list
1422 1422
 permission_add_wiki_page_watchers: Add wiki page watchers
1423 1423
 permission_delete_wiki_page_watchers: Delete wiki page watchers