bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2021-08-21 15:34

Download (1.21 KB)

View differences:

config/locales/bg.yml (working copy)
1186 1186
 button_filter: Филтър
1187 1187
 button_actions: Действия
1188 1188
 button_add_subtask: Добавяне на подзадача
1189
 button_save_object: Запис %{object_name}
1190
 button_edit_object: Редактиране %{object_name}
1191
 button_delete_object: Изтриване %{object_name}
1189 1192

 
1190 1193
 status_active: активен
1191 1194
 status_registered: регистриран
......
1390 1393
  Това действие не може да бъде отменено. Често заключването на потребителя е по-добро решение от изтриването му.
1391 1394
  За да потвърдите, въведете името (%{login}) по-долу.
1392 1395
 text_project_destroy_enter_identifier: За да потвърдите действието, въведете идентификатора на проекта (%{identifier}) по-долу.
1393
 button_save_object: Save %{object_name}
1394
 button_edit_object: Edit %{object_name}
1395
 button_delete_object: Delete %{object_name}