pl-update-r21328.patch

Go MAEDA, 2022-01-03 16:37

Download (66.7 KB)

View differences:

config/locales/pl.yml
41 41
   long: "%d %B %Y"
42 42

 
43 43
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
44
  abbr_day_names: [nie, pon, wto, śro, czw, pia, sob]
44
  abbr_day_names: [niedz., pn., wt., śr., czw., pt., sob.]
45 45

 
46 46
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
47 47
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
......
83 83
    other: "około %{count} godzin"
84 84
   x_hours:
85 85
    one:  "1 godzina"
86
    few:  "%{count} godziny"
86 87
    other: "%{count} godzin"
87 88
   x_days:
88 89
    one:  "1 dzień"
......
110 111
  errors:
111 112
   template:
112 113
    header:
113
     one:  "%{model} nie został zachowany z powodu jednego błędu"
114
     other: "%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów"
115
    body: "Błędy dotyczą następujących pól:"
114
     one:  "%{model} nie został zapisany z powodu jednego błędu"
115
     other: "%{model} nie został zapisany z powodu %{count} błędów"
116 116
   messages:
117 117
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
118 118
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
......
126 126
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić %{count} znaków)"
127 127
    taken: "jest już zajęte"
128 128
    not_a_number: "nie jest liczbą"
129
    not_a_date: "nie jest prawidłową datą"
129 130
    greater_than: "musi być większe niż %{count}"
130 131
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe %{count}"
131 132
    equal_to: "musi być równe %{count}"
......
137 138
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
138 139
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć zapętloną zależność"
139 140
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
140
    earlier_than_minimum_start_date: "nie może być wcześniej niż %{date} z powodu poprzedających zagadnień"
141
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
142
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
143
    must_contain_uppercase: "must contain uppercase letters (A-Z)"
144
    must_contain_lowercase: "must contain lowercase letters (a-z)"
145
    must_contain_digits: "must contain digits (0-9)"
146
    must_contain_special_chars: "must contain special characters (!, $, %, ...)"
141
    earlier_than_minimum_start_date: "nie może być wcześniejsza niż %{date} z powodu poprzedzających zagadnień"
142
    not_a_regexp: "nie jest prawidłowym wyrażeniem regularnym"
143
    open_issue_with_closed_parent: "Otwarte zagadnienie nie może zostać przypisane do zamkniętego zagadnienia nadrzędnego"
144
    must_contain_uppercase: "musi zawierać wielkie litery (A-Z)"
145
    must_contain_lowercase: "musi zawierać małe litery (a-z)"
146
    must_contain_digits: "musi zawierać cyfry (0-9)"
147
    must_contain_special_chars: "musi zawierać znaki specjalne (!, $, %, ...)"
147 148

 
148 149
 support:
149 150
  array:
......
155 156
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
156 157
 # Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2010
157 158

 
158
 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybrać
159 159
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
160 160

 
161 161
 button_activate: Aktywuj
162 162
 button_add: Dodaj
163 163
 button_annotate: Adnotuj
164
 button_apply: Ustaw
164
 button_apply: Zatwierdź
165 165
 button_archive: Archiwizuj
166 166
 button_back: Wstecz
167 167
 button_cancel: Anuluj
......
178 178
 button_list: Lista
179 179
 button_lock: Zablokuj
180 180
 button_log_time: Dziennik
181
 button_login: Login
181
 button_login: Zaloguj się
182 182
 button_move: Przenieś
183 183
 button_quote: Cytuj
184 184
 button_rename: Zmień nazwę
......
222 222
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
223 223
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
224 224
 error_issue_not_found_in_project: 'Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
225
 error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
225
 error_scm_annotate: Wpis nie istnieje lub nie można wyświetlić dla niego adnotacji.
226 226
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
227 227
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
228 228
 field_account: Konto
......
242 242
 field_comments: Komentarz
243 243
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
244 244
 field_created_on: Data utworzenia
245
 field_default_value: Domyślny
245
 field_default_value: Domyślna wartość
246 246
 field_delay: Opóźnienie
247 247
 field_description: Opis
248 248
 field_done_ratio: "% Wykonania"
......
261 261
 field_hours: Godzin
262 262
 field_identifier: Identyfikator
263 263
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
264
 field_is_default: Domyślny status
264
 field_is_default: Domyślna wartość
265 265
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
266 266
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
267 267
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
268 268
 field_is_public: Publiczny
269 269
 field_is_required: Wymagane
270 270
 field_issue: Zagadnienie
271
 field_issue_to: Powiązania zagadnienia
271
 field_issue_to: Powiązane zagadnienie
272 272
 field_language: Język
273 273
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
274 274
 field_lastname: Nazwisko
......
332 332
 label_all: wszystko
333 333
 label_all_words: Wszystkie słowa
334 334
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
335
 label_applied_status: Stosowany status
335
 label_applied_status: Zastosowany status
336 336
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
337 337
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
338 338
 label_attachment: Plik
......
352 352
 label_board_plural: Fora
353 353
 label_boolean: Wartość logiczna
354 354
 label_browse: Przegląd
355
 label_bulk_edit_selected_issues: Zbiorowa edycja zagadnień
355
 label_bulk_edit_selected_issues: Masowa edycja zagadnień
356 356
 label_calendar: Kalendarz
357 357
 label_change_plural: Zmiany
358 358
 label_change_properties: Zmień właściwości
......
387 387
  one: 1 komentarz
388 388
  few: "%{count} komentarze"
389 389
  other: "%{count} komentarzy"
390
 label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
391
 label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
390
 label_commits_per_author: Commity według autorów
391
 label_commits_per_month: Commity według miesięcy
392 392
 label_confirmation: Potwierdzenie
393 393
 label_contains: zawiera
394 394
 label_copied: skopiowano
......
409 409
 label_details: Szczegóły
410 410
 label_diff_inline: w linii
411 411
 label_diff_side_by_side: obok siebie
412
 label_disabled: wyłaczone
412
 label_disabled: wyłączone
413 413
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
414 414
 label_document: Dokument
415 415
 label_document_added: Dodano dokument
......
423 423
 label_environment: Środowisko
424 424
 label_equals: równa się
425 425
 label_example: Przykład
426
 label_export_to: Eksportuj do
426
 label_export_to: 'Eksportuj do:'
427 427
 label_f_hour: "%{value} godzina"
428 428
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
429
 label_feed_plural: Ilość Atom
429
 label_feed_plural: Kanały
430 430
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
431 431
 label_file_added: Dodano plik
432 432
 label_file_plural: Pliki
......
445 445
 label_in_more_than: większe niż
446 446
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
447 447
 label_index_by_date: Indeks wg daty
448
 label_index_by_title: Indeks
448
 label_index_by_title: Indeks wg tytułu
449 449
 label_information: Informacja
450 450
 label_information_plural: Informacje
451 451
 label_integer: Liczba całkowita
......
466 466
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
467 467
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
468 468
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
469
 label_language_based: Na podstawie języka
469
 label_language_based: Na podstawie języka użytkownika
470 470
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
471 471
 label_last_login: Ostatnie połączenie
472 472
 label_last_month: ostatni miesiąc
......
475 475
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
476 476
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
477 477
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
478
 label_less_than_ago: dni temu
478
 label_less_than_ago: mniej niż dni temu
479 479
 label_list: Lista
480 480
 label_loading: Ładowanie...
481 481
 label_logged_as: Zalogowany jako
482
 label_login: Login
483
 label_logout: Wylogowanie
482
 label_login: Zaloguj się
483
 label_logout: Wyloguj się
484 484
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
485 485
 label_me: ja
486 486
 label_member: Uczestnik
......
495 495
 label_module_plural: Moduły
496 496
 label_month: Miesiąc
497 497
 label_months_from: miesiące od
498
 label_more_than_ago: dni od teraz
498
 label_more_than_ago: więcej niż dni temu
499 499
 label_my_account: Moje konto
500 500
 label_my_page: Moja strona
501 501
 label_my_projects: Moje projekty
502 502
 label_new: Nowy
503
 label_new_statuses_allowed: Uprawnione nowe statusy
503
 label_new_statuses_allowed: Dozwolone nowe statusy
504 504
 label_news: Komunikat
505 505
 label_news_added: Dodano komunikat
506 506
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
......
567 567
 label_revision: Rewizja
568 568
 label_revision_plural: Rewizje
569 569
 label_roadmap: Mapa
570
 label_roadmap_due_in: W czasie
571
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
570
 label_roadmap_due_in: Termin za %{value}
571
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień dla tej wersji
572 572
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
573 573
 label_role: Rola
574 574
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
......
606 606
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
607 607
 label_used_by: Używane przez
608 608
 label_user: Użytkownik
609
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
609
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam"
610 610
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
611 611
 label_user_mail_option_selected: "Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
612 612
 label_user_new: Nowy użytkownik
......
626 626
 label_workflow: Przepływ pracy
627 627
 label_year: Rok
628 628
 label_yesterday: wczoraj
629
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:"
629
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na Twoje zatwierdzenie:"
630 630
 mail_body_account_information: Twoje konto
631 631
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
632 632
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
633 633
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
634 634
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
635
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta %{value}"
635
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne dla konta %{value}"
636 636
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
637 637
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
638 638
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
639 639
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
640
 notice_account_invalid_credentials: y użytkownik lub hasło
640
 notice_account_invalid_credentials: Nieprawidłowy użytkownik lub hasło
641 641
 notice_account_lost_email_sent: E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
642
 notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
643
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
642
 notice_account_password_updated: Hasło zostało pomyślnie zmienione.
643
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie przez administratora."
644 644
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
645
 notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
646
 notice_account_wrong_password: e hasło
645
 notice_account_updated: Konto zostało pomyślnie zaktualizowane.
646
 notice_account_wrong_password: Nieprawidłowe hasło
647 647
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła.
648 648
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
649
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania e-maila (%{value})"
649
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania wiadomości e-mail (%{value})"
650 650
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
651
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
651
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
652 652
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany.
653
 notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
654
 notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
655
 notice_not_authorized: Nie posiadasz autoryzacji do oglądania tej strony.
653
 notice_file_not_found: Strona, do której próbujesz się dostać, nie istnieje lub została usunięta.
654
 notice_locking_conflict: Dane zostały zaktualizowane przez innego użytkownika.
655
 notice_not_authorized: Nie jesteś upoważniony do oglądania tej strony.
656 656
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
657 657
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone pomyślnie.
658 658
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone pomyślnie.
659 659
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone pomyślnie.
660
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji
660
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji.
661 661
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
662 662
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
663 663
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
......
714 714
 project_module_wiki: Wiki
715 715
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
716 716
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
717
 setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
717
 setting_attachment_max_size: Maksymalny rozmiar załącznika
718 718
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
719 719
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
720 720
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
......
725 725
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
726 726
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
727 727
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
728
 setting_enabled_scm: Dostępny SCM
729
 setting_feeds_limit: Limit danych Atom
728
 setting_enabled_scm: Dostępne SCM
729
 setting_feeds_limit: Limit elementów w kanale Atom
730 730
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
731 731
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
732 732
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
733 733
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
734 734
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
735
 setting_mail_from: Adres e-mail wysyłki
735
 setting_mail_from: Adres wysyłki e-mail
736 736
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
737 737
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
738 738
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
......
749 749
 status_active: aktywny
750 750
 status_locked: zablokowany
751 751
 status_registered: zarejestrowany
752
 text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
752
 text_are_you_sure: Jesteś pewien?
753 753
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
754
 text_caracters_maximum: "%{count} znaków maksymalnie."
755
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż %{count} znaków."
754
 text_caracters_maximum: Maksymalnie %{count} znaków.
755
 text_caracters_minimum: Musi być nie krótsze niż %{count} znaków.
756 756
 text_comma_separated: Dozwolone wielokrotne wartości (rozdzielone przecinkami).
757 757
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
758 758
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
759 759
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
760
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
761
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tą wartość:'
760
 text_email_delivery_not_configured: |-
761
  Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadomienia są nieaktywne.
762
  Skonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i włącz powiadomienia.
763
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tę wartość:'
762 764
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
763
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
764
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone (przez %{author})."
765
 text_file_repository_writable: Zapisywalny katalog plików
766
 text_issue_added: Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone przez %{author}.
765 767
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
766 768
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii są przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
767
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
768
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane (przez %{author})."
769
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
769
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienia do tej kategorii
770
 text_issue_updated: Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane przez %{author}.
771
 text_issues_destroy_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane zagadnienia?
770 772
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień Redmine w komentarzach w repozytorium
771 773
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
772 774
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
773
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nWysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
775
 text_no_configuration_data: |-
776
  Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.
777
  Wysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwa edycji tych danych.
774 778
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
775 779
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
776 780
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
777
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail są przyporządkowani automatycznie."
781
 text_repository_usernames_mapping: |-
782
  Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.
783
  Użytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail są przyporządkowani automatycznie.
778 784
 text_minimagick_available: MiniMagick dostępne (opcjonalnie)
779
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony e-mailem.
785
 text_select_mail_notifications: Wybierz akcje, dla których powinno być wysłane powiadomienie e-mail.
780 786
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
781 787
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
782
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(y): %{value} zostaną także usunięte."
783
 text_tip_issue_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
784
 text_tip_issue_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
785
 text_tip_issue_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
788
 text_subprojects_destroy_warning: Podprojekty %{value} zostaną także usunięte.
789
 text_tip_issue_begin_day: zagadnienie rozpoczyna się dzisiaj
790
 text_tip_issue_begin_end_day: zagadnienie rozpoczyna i kończy się dzisiaj
791
 text_tip_issue_end_day: zagadnienie kończy się dzisiaj
786 792
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
787 793
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
788 794
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
789 795
 text_user_wrote: "%{value} napisał(a):"
790 796
 text_user_wrote_in: "%{value} napisał(a) (%{link}):"
791
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość?
797
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć tę wiki i całą jej zawartość?
792 798
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
793 799

 
794 800
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
795 801
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
796 802
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
797
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
803
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnic do pokazania
798 804
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
799
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
805
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załączników nie zostało zapisanych."
800 806
 field_editable: Edytowalne
801 807
 label_display: Wygląd
802 808
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
......
817 823
 text_wiki_page_destroy_children: Usuń wszystkie podstrony
818 824
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
819 825
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
820
 mail_subject_wiki_content_updated: "Strona wiki '%{id}' została uaktualniona"
826
 mail_subject_wiki_content_updated: Strona wiki "%{id}" została uaktualniona
821 827
 label_wiki_content_added: Dodano stronę wiki
822
 mail_subject_wiki_content_added: "Strona wiki '%{id}' została dodana"
823
 mail_body_wiki_content_added: Strona wiki '%{id}' została dodana przez %{author}.
828
 mail_subject_wiki_content_added: Strona wiki "%{id}" została dodana
829
 mail_body_wiki_content_added: Strona wiki "%{id}" została dodana przez %{author}.
824 830
 label_wiki_content_updated: Uaktualniono stronę wiki
825
 mail_body_wiki_content_updated: Strona wiki '%{id}' została uaktualniona przez %{author}.
831
 mail_body_wiki_content_updated: Strona wiki "%{id}" została uaktualniona przez %{author}.
826 832
 permission_add_project: Tworzenie projektu
827
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administatora
833
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administratora
828 834
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
829
 label_tag: Słowo kluczowe
830
 label_branch: Gałąź
835
 label_tag: Tag
836
 label_branch: Branch
831 837
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
832 838
 error_no_default_issue_status: Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień").
833 839
 text_journal_changed: "Zmieniono %{label} z %{old} na %{new}"
......
840 846
 text_journal_added: "Dodano %{label} %{value}"
841 847
 field_active: Aktywne
842 848
 enumeration_system_activity: Aktywność systemowa
843
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź do kopii zagadnienia
844
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź do zagadnienia
849
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź
850
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź
845 851
 button_show: Pokaż
846 852
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
847 853
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
848 854
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
849 855
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
850
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typ(y) zagadnień i rolę(e)
856
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typy zagadnień i role
851 857
 field_sharing: Współdzielenie
852 858
 label_api_access_key: Klucz dostępu do API
853 859
 label_api_access_key_created_on: Klucz dostępu do API został utworzony %{value} temu
......
871 877
 notice_api_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do API został zresetowany.
872 878
 notice_issue_done_ratios_updated: Uaktualnienie % wykonania zakończone pomyślnie.
873 879
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
874
 permission_delete_issue_watchers: Usuń obserwatorów
880
 permission_delete_issue_watchers: Usuwanie obserwatorów
875 881
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
876 882
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
877 883
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
......
881 887
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
882 888
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
883 889
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
884
 text_line_separated: Dozwolone jest wiele wartości (każda wartość w osobnej linii).
890
 text_line_separated: Dozwolone wielokrotne wartości (każda wartość w osobnej linii).
885 891
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
886
  Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwości edycji tego projektu.
892
  Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwość edycji tego projektu.
887 893
  Czy na pewno chcesz kontynuować?
888 894
 version_status_closed: zamknięta
889 895
 version_status_locked: zablokowana
......
899 905
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
900 906
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
901 907
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
902
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia e-mailowe przy kopiowaniu projektu
908
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia e-mail podczas kopiowania projektu
903 909
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
904 910
 error_unable_to_connect: Nie można połączyć (%{value})
905
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
906
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
911
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie
912
  może zostać usunięta.
913
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie
914
  może zostać usunięty.
907 915
 field_principal: Przełożony
908 916
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
909 917
 text_zoom_out: Zmniejsz
......
913 921
 project_module_gantt: Diagram Gantta
914 922
 project_module_calendar: Kalendarz
915 923
 button_edit_associated_wikipage: "Edytuj powiązaną stronę Wiki: %{page_title}"
916
 field_text: Text field
924
 field_text: Pole tekstowe
917 925
 setting_default_notification_option: Domyślna opcja powiadomień
918 926
 label_user_mail_option_only_my_events: "Tylko to, co obserwuję lub w czym biorę udział"
919 927
 label_user_mail_option_none: "Brak powiadomień"
920 928
 field_member_of_group: Grupa osoby przypisanej
921 929
 field_assigned_to_role: Rola osoby przypisanej
922
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, do którego próbujesz uzyskać dostęp został zarchiwizowany."
930
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, do którego próbujesz uzyskać dostęp, został zarchiwizowany."
923 931
 label_principal_search: "Szukaj użytkownika lub grupy:"
924 932
 label_user_search: "Szukaj użytkownika:"
925 933
 field_visible: Widoczne
926 934
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktywność dla śledzonego czasu
927 935
 text_time_logged_by_changeset: Zastosowane w zmianach %{value}.
928 936
 setting_commit_logtime_enabled: Włącz śledzenie czasu
929
 notice_gantt_chart_truncated: Liczba elementów wyświetlanych na diagramie została ograniczona z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu (%{max}).
937
 notice_gantt_chart_truncated: Liczba elementów wyświetlanych na diagramie została ograniczona z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu (%{max})
930 938
 setting_gantt_items_limit: Maksymalna liczba elementów wyświetlanych na diagramie Gantta
931 939
 field_warn_on_leaving_unsaved: Ostrzegaj mnie, gdy opuszczam stronę z niezapisanym tekstem
932 940
 text_warn_on_leaving_unsaved: Obecna strona zawiera niezapisany tekst, który zostanie utracony w przypadku jej opuszczenia.
933 941
 label_my_queries: Moje kwerendy
934
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
942
 text_journal_changed_no_detail: Zaktualizowano %{label}
935 943
 label_news_comment_added: Dodano komentarz do komunikatu
936 944
 button_expand_all: Rozwiń wszystkie
937 945
 button_collapse_all: Zwiń wszystkie
938
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest przypisany do zadania
939
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest autorem zadania
940
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Zbiorowa edycja wpisów dziennika
941
 text_time_entries_destroy_confirmation: Czy na pewno chcesz usunąć zaznaczon(y/e) wpis(y) dziennika?
946
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest przypisany do zagadnienia
947
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest autorem zagadnienia
948
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masowa edycja wpisów dziennika
949
 text_time_entries_destroy_confirmation: Czy na pewno chcesz usunąć wybrane wpisy dziennika?
942 950
 label_role_anonymous: Anonimowy
943 951
 label_role_non_member: Bez roli
944 952
 label_issue_note_added: Dodano notatkę
945 953
 label_issue_status_updated: Uaktualniono status
946 954
 label_issue_priority_updated: Uaktualniono priorytet
947 955
 label_issues_visibility_own: Utworzone lub przypisane do użytkownika
948
 field_issues_visibility: Widoczne zagadnienia
956
 field_issues_visibility: Widoczność zagadnień
949 957
 label_issues_visibility_all: Wszystkie
950 958
 permission_set_own_issues_private: Ustawianie własnych zagadnień jako prywatne/publiczne
951 959
 field_is_private: Prywatne
952 960
 permission_set_issues_private: Ustawianie zagadnień jako prywatne/publiczne
953 961
 label_issues_visibility_public: Wszystkie nie prywatne
954 962
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: To spowoduje usunięcie również %{count} podzagadnień.
955
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy zatwierdzeń
956
 field_scm_path_encoding: Path encoding
957
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
958
 field_path_to_repository: Path to repository
959
 field_root_directory: Root directory
960
 field_cvs_module: Module
963
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy commitów
964
 field_scm_path_encoding: Kodowanie ścieżki
965
 text_scm_path_encoding_note: 'Domyślnie: UTF-8'
966
 field_path_to_repository: Ścieżka do repozytorium
967
 field_root_directory: Główny katalog
968
 field_cvs_module: Moduł
961 969
 field_cvsroot: CVSROOT
962
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
970
 text_mercurial_repository_note: Lokalne repozytorium (e.g. /hgrepo, c:hgrepo)
963 971
 text_scm_command: Polecenie
964 972
 text_scm_command_version: Wersja
965
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
966
 notice_issue_successful_create: Zagadnienie %{id} utworzone.
973
 label_git_report_last_commit: Wyświetlaj ostatni commit dla plików i katalogów
974
 notice_issue_successful_create: Zagadnienie %{id} zostało utworzone.
967 975
 label_between: pomiędzy
968 976
 setting_issue_group_assignment: Zezwól przypisywać zagadnienia do grup
969
 label_diff: diff
970
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
971
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
972
 description_project_scope: Search scope
973
 description_filter: Filter
974
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
975
 description_message_content: Message content
977
 label_diff: różnice
978
 text_git_repository_note: Repozytorium jest surowe (bare) oraz lokalne (e.g. /gitrepo, c:gitrepo)
979
 description_query_sort_criteria_direction: Kierunek sortowania
980
 description_project_scope: Zakres wyszukiwania
981
 description_filter: Filtr
982
 description_user_mail_notification: Ustawienia powiadomień e-mail
983
 description_message_content: Treść wiadomości
976 984
 description_available_columns: Dostępne kolumny
977
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
978
 description_search: Searchfield
979
 description_notes: Notes
980
 description_choose_project: Projects
981
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
982
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
985
 description_issue_category_reassign: Wybierz kategorię zagadnienia
986
 description_search: Pole wyszukiwania
987
 description_notes: Notatki
988
 description_choose_project: Projekty
989
 description_query_sort_criteria_attribute: Atrybut sortowania
990
 description_wiki_subpages_reassign: Wybierz nową stronę nadrzędną
983 991
 description_selected_columns: Wybrane kolumny
984
 label_parent_revision: Parent
985
 label_child_revision: Child
986
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
987
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty rozpoczęcia nowych zagadnień
992
 label_parent_revision: Rodzic
993
 label_child_revision: Dziecko
994
 error_scm_annotate_big_text_file: Nie można wyświetlić adnotacji dla tego wpisu,
995
  ponieważ przekracza on dozwoloną wielkość pliku tekstowego.
996
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty
997
  rozpoczęcia nowych zagadnień
988 998
 button_edit_section: Edytuj tą sekcje
989 999
 setting_repositories_encodings: Kodowanie znaków załączników i repozytoriów
990 1000
 description_all_columns: Wszystkie kolumny
991
 button_export: Exportuj
992
 label_export_options: "%{export_format} export options"
993
 error_attachment_too_big: Plik nie może być przesłany, ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalny rozmial (%{max_size})
994
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1001
 button_export: Eksportuj
1002
 label_export_options: Opcje eksportu %{export_format}
1003
 error_attachment_too_big: Plik nie może być przesłany, ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar (%{max_size})
1004
 notice_failed_to_save_time_entries: 'Błąd podczas zapisu wpisów z dziennika dla
1005
  %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}.'
995 1006
 label_x_issues:
996 1007
  zero: 0 zagadnień
997 1008
  one:  1 zagadnienie
998
  other: "%{count} zagadnienia"
1009
  few:  "%{count} zagadnienia"
1010
  other: "%{count} zagadnień"
999 1011
 label_repository_new: Nowe repozytorium
1000 1012
 field_repository_is_default: Główne repozytorium
1001 1013
 label_copy_attachments: Kopiuj załączniki
1002 1014
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1003
 label_completed_versions: Zamknięte wersje
1004
 text_project_identifier_info: 'Dozwolone małe litery (a-z), liczby i myślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
1015
 label_completed_versions: Ukończone wersje
1016
 text_project_identifier_info: Dozwolone są małe litery (a-z), liczby, myślniki i
1017
  podkreślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.
1005 1018
 field_multiple: Wielokrotne wartości
1006
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie zagadnień innych projektów
1007
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
1008
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
1009
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
1010
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1019
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie
1020
  zagadnień innych projektów
1021
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Dodaj moje notatki i odrzuć inne zmiany
1022
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Zatwierdź moje zmiany mimo to (poprzednie
1023
  notatki zostaną zachowane, ale niektóre zmiany mogą zostać nadpisane)
1024
 notice_issue_update_conflict: Zagadnienie zostało zaktualizowane przez innego użytkownika,
1025
  podczas gdy ty je edytowałeś.
1026
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Odrzuć wszystkie moje zmiany i wyświetl ponownie
1027
  %{link}
1011 1028
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
1012 1029
 field_auth_source_ldap_filter: Filtr LDAP
1013 1030
 label_search_for_watchers: Wyszukaj obserwatorów do dodania
......
1018 1035
  Czy jesteś pewien?
1019 1036
  Twoje konto zostanie trwale usunięte, bez możliwości przywrócenia go.
1020 1037
 error_session_expired: Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.
1021
 text_session_expiration_settings: "Uwaga: zmiana tych ustawień może spowodować przeterminowanie sesji obecnie zalogowanych użytkowników, w tym twojej."
1038
 text_session_expiration_settings: "Uwaga: zmiana tych ustawień może spowodować przeterminowanie sesji obecnie zalogowanych użytkowników, w tym Twojej."
1022 1039
 setting_session_lifetime: Maksymalny czas życia sesji
1023 1040
 setting_session_timeout: Maksymalny czas życia nieaktywnej sesji
1024
 label_session_expiration: Przeterminowywanie sesji
1025
 permission_close_project: Zamykanie / otwieranie projektów
1026
 button_close: Zamknij projekt
1027
 button_reopen: Otwórz projekt
1041
 label_session_expiration: Wygasanie sesji
1042
 permission_close_project: Zamykanie/otwieranie projektów
1043
 button_close: Zamknij
1044
 button_reopen: Otwórz
1028 1045
 project_status_active: aktywny
1029 1046
 project_status_closed: zamknięty
1030 1047
 project_status_archived: zarchiwizowany
......
1033 1050
 field_core_fields: Pola standardowe
1034 1051
 field_timeout: Limit czasu (w sekundach)
1035 1052
 setting_thumbnails_enabled: Wyświetlaj miniatury załączników
1036
 setting_thumbnails_size: Rozmiar minuatury (w pikselach)
1053
 setting_thumbnails_size: Rozmiar miniatury (w pikselach)
1037 1054
 label_status_transitions: Przejścia między statusami
1038 1055
 label_fields_permissions: Uprawnienia do pól
1039 1056
 label_readonly: Tylko do odczytu
1040 1057
 label_required: Wymagane
1041
 text_repository_identifier_info: 'Dozwolone małe litery (a-z), liczby, myślniki i podkreślenia.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
1058
 text_repository_identifier_info: 'Dozwolone są jedynie małe litery (a-z), liczby, myślniki i podkreślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
1042 1059
 field_board_parent: Forum nadrzędne
1043
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1044
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1045
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
1046
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1060
 label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
1061
 label_attribute_of_author: "%{name} autora"
1062
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} przypisanej osoby"
1063
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} wersji docelowej"
1047 1064
 label_copy_subtasks: Kopiuj podzagadnienia
1048 1065
 label_copied_to: skopiowane do
1049 1066
 label_copied_from: skopiowane z
......
1055 1072
 label_no_issues_in_project: brak zagadnień w projekcie
1056 1073
 label_any: wszystko
1057 1074
 label_last_n_weeks: ostatnie %{count} tygodnie
1058
 setting_cross_project_subtasks: Powiązania zagadnień między projektami
1075
 setting_cross_project_subtasks: Zezwól na dzielenie podzagadnień między projektami
1059 1076
 label_cross_project_descendants: Z podprojektami
1060 1077
 label_cross_project_tree: Z drzewem projektów
1061 1078
 label_cross_project_hierarchy: Z hierarchią projektów
1062 1079
 label_cross_project_system: Ze wszystkimi projektami
1063 1080
 button_hide: Ukryj
1064 1081
 setting_non_working_week_days: Dni nie-robocze
1065
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych dni
1066
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich dni
1067
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1068
 text_turning_multiple_off: Jeśli wyłączysz wielokrotne wartości, istniejące wielokrotne wartości zostana usunięte w celu zachowania tylko jednej z nich dla każdego obiektu.
1069
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1082
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych
1083
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich
1084
 label_attribute_of_user: "%{name} użytkownika"
1085
 text_turning_multiple_off: Jeśli wyłączysz wielokrotne wartości, istniejące wielokrotne wartości zostaną usunięte w celu zachowania tylko jednej z nich dla każdego obiektu.
1086
 label_attribute_of_issue: "%{name} zagadnienia"
1070 1087
 permission_add_documents: Dodawanie dokumentów
1071 1088
 permission_edit_documents: Edycja dokumentów
1072 1089
 permission_delete_documents: Usuwanie dokumentów
1073 1090
 label_gantt_progress_line: Linia postępu
1074
 setting_jsonp_enabled: Uaktywnij wsparcie dla JSONP
1091
 setting_jsonp_enabled: Włącz wsparcie dla JSONP
1075 1092
 field_inherit_members: Dziedziczenie uczestników
1076 1093
 field_closed_on: Data zamknięcia
1077 1094
 field_generate_password: Wygeneruj hasło
1078 1095
 setting_default_projects_tracker_ids: Domyślne typy zagadnień dla nowych projektów
1079 1096
 label_total_time: Ogółem
1080
 text_scm_config: Możesz skonfigurować polecenia SCM w pliku config/configuration.yml. Zrestartuj aplikację po wykonaniu zmian.
1097
 text_scm_config: Możesz skonfigurować polecenia SCM w pliku config/configuration.yml. Zrestartuj aplikację po dokonaniu zmian.
1081 1098
 text_scm_command_not_available: Polecenie SCM nie jest dostępne. Proszę sprawdzić ustawienia w panelu administracyjnym.
1082
 setting_emails_header: Nagłówek e-maili
1099
 setting_emails_header: Nagłówek e-mail
1083 1100
 notice_account_not_activated_yet: Jeszcze nie aktywowałeś swojego konta. Jeśli chcesz
1084
  otrzymać nowy e-mail aktywanyjny, <a href="%{url}">kliknij tutaj</a>.
1101
  otrzymać nowy e-mail aktywacyjny, <a href="%{url}">kliknij tutaj</a>.
1085 1102
 notice_account_locked: Twoje konto jest zablokowane.
1086 1103
 notice_account_register_done: Konto zostało pomyślnie utworzone. E-mail zawierający
1087
  instrukcję aktywacji konta został wysłany na adres %{email}.
1104
  instrukcje aktywacji konta został wysłany na adres %{email}.
1088 1105
 label_hidden: Ukryte
1089 1106
 label_visibility_private: tylko dla mnie
1090 1107
 label_visibility_roles: tylko dla ról
......
1104 1121
 label_issue_assigned_to_updated: Uaktualniono osobę przypisaną
1105 1122
 label_check_for_updates: Sprawdź aktualizacje
1106 1123
 label_latest_compatible_version: Najnowsza kompatybilna wersja
1107
 label_unknown_plugin: Nieznany plugin
1124
 label_unknown_plugin: Nieznana wtyczka
1108 1125
 label_radio_buttons: pola opcji
1109 1126
 label_group_anonymous: Anonimowi użytkownicy
1110
 label_group_non_member: Użytkownicy nie bedący uczestnikami
1127
 label_group_non_member: Użytkownicy nie będący uczestnikami
1111 1128
 label_add_projects: Dodaj projekty
1112 1129
 field_default_status: Domyślny status
1113 1130
 text_subversion_repository_note: 'Przykłady: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1114
 field_users_visibility: Widoczni użytkownicy
1131
 field_users_visibility: Widoczność użytkowników
1115 1132
 label_users_visibility_all: Wszyscy aktywni użytkownicy
1116 1133
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Uczestnicy widocznych projektów
1117 1134
 label_edit_attachments: Edytuj załączone pliki
......
1123 1140
 label_search_attachments_only: Szukaj tylko załączników
1124 1141
 label_search_open_issues_only: Tylko otwarte zagadnienia
1125 1142
 field_address: E-mail
1126
 setting_max_additional_emails: Maksymalna liczba dodatkowych adresów email
1127
 label_email_address_plural: Email
1128
 label_email_address_add: Dodaj adres email
1143
 setting_max_additional_emails: Maksymalna liczba dodatkowych adresów e-mail
1144
 label_email_address_plural: Adresy e-mail
1145
 label_email_address_add: Dodaj adres e-mail
1129 1146
 label_enable_notifications: Włącz powiadomienia
1130 1147
 label_disable_notifications: Wyłącz powiadomienia
1131 1148
 setting_search_results_per_page: Limit wyników wyszukiwania na stronie
1132
 label_blank_value: blank
1149
 label_blank_value: puste
1133 1150
 permission_copy_issues: Kopiowanie zagadnień
1134 1151
 error_password_expired: Twoje hasło wygasło lub administrator wymaga jego zmiany.
1135
 field_time_entries_visibility: Widoczny przepracowany czas
1152
 field_time_entries_visibility: Widoczność przepracowanego czasu
1136 1153
 setting_password_max_age: Wymagaj zmiany hasła po
1137 1154
 label_parent_task_attributes: Atrybuty zagadnień nadrzędnych
1138 1155
 label_parent_task_attributes_derived: Obliczone z podzagadnień
......
1144 1161
 label_member_management_selected_roles_only: Tylko tymi rolami
1145 1162
 label_password_required: Potwierdź hasło aby kontynuować
1146 1163
 label_total_spent_time: Przepracowany czas
1147
 notice_import_finished: "%{count} items have been imported"
1148
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} out of %{total} items could not be imported"
1149
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
1150
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
1151
  settings below (%{value})
1152
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
1153
 permission_import_issues: Import issues
1154
 label_import_issues: Import issues
1155
 label_select_file_to_import: Select the file to import
1156
 label_fields_separator: Field separator
1157
 label_fields_wrapper: Field wrapper
1158
 label_encoding: Encoding
1159
 label_comma_char: Comma
1160
 label_semi_colon_char: Semicolon
1161
 label_quote_char: Quote
1162
 label_double_quote_char: Double quote
1163
 label_fields_mapping: Fields mapping
1164
 label_file_content_preview: File content preview
1165
 label_create_missing_values: Create missing values
1166
 button_import: Import
1164
 notice_import_finished: "%{count} elementów zostało prawidłowo zaimportowanych"
1165
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} z %{total} elementów nie mogło zostać
1166
  zaimportowanych"
1167
 error_invalid_file_encoding: Plik nie stosuje kodowania %{encoding}
1168
 error_invalid_csv_file_or_settings: Plik nie jest plikiem CSV lub nie pasuje do
1169
  ustawień poniżej
1170
 error_can_not_read_import_file: Wystąpił błąd podczas czytania pliku do importu
1171
 permission_import_issues: Importowanie zagadnień
1172
 label_import_issues: Import zagadnień
1173
 label_select_file_to_import: Wybierz plik do importu
1174
 label_fields_separator: Separator pól
1175
 label_fields_wrapper: Wrapper pól
1176
 label_encoding: Kodowanie
1177
 label_comma_char: Przecinek
1178
 label_semi_colon_char: Średnik
1179
 label_quote_char: Cytat
1180
 label_double_quote_char: Podwójny cytat
1181
 label_fields_mapping: Mapowanie pól
1182
 label_file_content_preview: Podgląd treści pliku
1183
 label_create_missing_values: Utwórz brakujące wartości
1184
 button_import: Importuj
1167 1185
 field_total_estimated_hours: Całkowity szacowany czas
1168 1186
 label_api: API
1169
 label_total_plural: Totals
1170
 label_assigned_issues: Assigned issues
1171
 label_field_format_enumeration: Key/value list
1172
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1173
 field_default_version: Default version
1174
 error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
1175
 setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
1176
 setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
1177
 label_any_open_issues: any open issues
1178
 label_no_open_issues: no open issues
1179
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1180
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
1187
 label_total_plural: Ogółem
1188
 label_assigned_issues: Przypisane zagadnienia
1189
 label_field_format_enumeration: Lista klucz/wartość
1190
 label_f_hour_short: "%{value} h"
1191
 field_default_version: Domyślna wersja
1192
 error_attachment_extension_not_allowed: Rozszerzenie %{extension} nie jest dozwolone
1193
  dla załączników
1194
 setting_attachment_extensions_allowed: Dozwolone rozszerzenia
1195
 setting_attachment_extensions_denied: Niedozwolone rozszerzenia
1196
 label_any_open_issues: dowolne otwarte zagadnienie
1197
 label_no_open_issues: brak otwartych zagadnień
1198
 label_default_values_for_new_users: Domyślne wartości dla nowych użytkowników
1199
 error_ldap_bind_credentials: Nieprawidłowe konto/hasło LDAP
1181 1200
 setting_sys_api_key: Klucz API
1182
 setting_lost_password: Zapomniane hasło
1183
 mail_subject_security_notification: Security notification
1184
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
1185
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
1186
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
1187
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
1188
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
1189
  notifications.
1190
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
1191
  receives notifications.
1192
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
1193
 field_remote_ip: IP address
1194
 label_wiki_page_new: New wiki page
1195
 label_relations: Relations
1196
 button_filter: Filter
1197
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
1198
 label_no_preview: No preview available
1199
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
1200
  for which you can create an issue
1201
 label_tracker_all: All trackers
1202
 label_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
1203
 setting_new_item_menu_tab: Project menu tab for creating new objects
1204
 label_new_object_tab_enabled: Display the "+" drop-down
1205
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: There are no projects with trackers
1206
  for which you can create an issue
1207
 field_textarea_font: Font used for text areas
1208
 label_font_default: Default font
1209
 label_font_monospace: Monospaced font
1210
 label_font_proportional: Proportional font
1211
 setting_timespan_format: Time span format
1212
 label_table_of_contents: Table of contents
1213
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1214
 setting_mail_handler_enable_regex: Enable regular expressions
1215
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
1216
  project: %{errors}'
1217
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
1218
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1219
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1220
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1221
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
1222
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1223
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
1224
  of values from one or more fields on the selected objects
1225
 field_updated_by: Updated by
1226
 field_last_updated_by: Last updated by
1227
 field_full_width_layout: Full width layout
1228
 label_last_notes: Last notes
1229
 field_digest: Checksum
1230
 field_default_assigned_to: Default assignee
1231
 setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
1232
 permission_view_news: View news
1233
 label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
1234
 label_no_preview_download: Download
1235
 setting_close_duplicate_issues: Close duplicate issues automatically
1236
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Cannot log more than %{max_hours} hours on the
1237
  same day (%{logged_hours} hours have already been logged)
1238
 setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults
1239
 setting_timelog_accept_0_hours: Accept time logs with 0 hours
1240
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hours that can be logged per day and user
1241
 label_x_revisions: "%{count} revisions"
1242
 error_can_not_delete_auth_source: This authentication mode is in use and cannot be
1243
  deleted.
1244
 button_actions: Actions
1245
 mail_body_lost_password_validity: Please be aware that you may change the password
1246
  only once using this link.
1247
 text_login_required_html: When not requiring authentication, public projects and their
1248
  contents are openly available on the network. You can <a href="%{anonymous_role_path}">edit
1249
  the applicable permissions</a>.
1250
 label_login_required_yes: 'Yes'
1251
 label_login_required_no: No, allow anonymous access to public projects
1252
 text_project_is_public_non_member: Public projects and their contents are available
1253
  to all logged-in users.
1254
 text_project_is_public_anonymous: Public projects and their contents are openly available
1255
  on the network.
1256
 label_version_and_files: Versions (%{count}) and Files
1201
 setting_lost_password: Pozwól zresetować hasło przez e-mail
1202
 mail_subject_security_notification: Powiadomienie bezpieczeństwa
1203
 mail_body_security_notification_change: "%{field} zostało zmienione."
1204
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} zostało zmienione na %{value}."
1205
 mail_body_security_notification_add: "%{field} %{value} zostało dodane."
1206
 mail_body_security_notification_remove: "%{field} %{value} zostało usunięte."
1207
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Od teraz adres e-mail %{value} otrzymuje
1208
  powiadomienia.
1209
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Adres e-mail %{value} nie otrzymuje
1210
  już powiadomień.
1211
 mail_body_settings_updated: 'Poniższe ustawienia zostały zmienione:'
1212
 field_remote_ip: Adres IP
1213
 label_wiki_page_new: Nowa strona wiki
1214
 label_relations: Relacje
1215
 button_filter: Filtruj
1216
 mail_body_password_updated: Twoje hasło zostało zmienione.
1217
 label_no_preview: Podgląd nie jest dostępny
1218
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Ten projekt nie zawiera żadnych
1219
  typów zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
1220
 label_tracker_all: Wszystkie typy zagadnień
1221
 label_new_project_issue_tab_enabled: Wyświetl zakładkę "Nowe zagadnienie"
1222
 setting_new_item_menu_tab: Zakładka w menu do tworzenia nowych obiektów
1223
 label_new_object_tab_enabled: Wyświetl "+" jako listę rozwijaną
1224
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Nie ma projektów z typami
1225
  zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
1226
 field_textarea_font: Czcionka wykorzystywana w polach tekstowych
1227
 label_font_default: Domyślna czcionka
1228
 label_font_monospace: Czcionka o stałej szerokości
1229
 label_font_proportional: Czcionka proporcjonalna
1230
 setting_timespan_format: Format przedziału czasu
1231
 label_table_of_contents: Spis treści
1232
 setting_commit_logs_formatting: Zastosuj formatowanie testu do komentarzy dla commitów
1233
 setting_mail_handler_enable_regex: Włącz wyrażenia regularne
1234
 error_move_of_child_not_possible: 'Podzagadnienie %{child} nie mogło być przeniesione
1235
  do nowego projektu: %{errors}'
1236
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Nie można przypisać
1237
  przepracowanego czasu do zagadnienia, które ma zostać usunięte
1238
 setting_timelog_required_fields: Wymagane pola dla wpisów w dzienniku
1239
 label_attribute_of_object: "%{name} dla %{object_name}"
1240
 label_user_mail_option_only_assigned: Tylko to co obserwuję lub jestem przypisany
1241
 label_user_mail_option_only_owner: Tylko to co obserwuję lub jestem właścicielem
1242
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Zmiany będą skutkowały automatycznym usunięciem
1243
  wartości jednego lub więcej pól z wybranych obiektów
1244
 field_updated_by: Zaktualizowane przez
1245
 field_last_updated_by: Ostatnio zaktualizowane przez
1246
 field_full_width_layout: Układ strony na całą szerokość
1247
 label_last_notes: Ostatnie notatki
1248
 field_digest: Suma kontrolna
1249
 field_default_assigned_to: Domyślnie przypisana osoba
1250
 setting_show_custom_fields_on_registration: Pokazuj niestandardowe pola podczas
1251
  rejestracji
1252
 permission_view_news: Przeglądanie komunikatów
1253
 label_no_preview_alternative_html: Podgląd nie jest dostępny. Zamiast tego %{link}
1254
  plik.
1255
 label_no_preview_download: pobierz
1256
 setting_close_duplicate_issues: Automatycznie zamykaj zduplikowane zagadnienia
1257
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Nie można zapisać więcej niż %{max_hours} godzin
1258
  dla tego samego dnia (%{logged_hours} godzin już zostało zapisanych)
1259
 setting_time_entry_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście przepracowanego
1260
  czasu
1261
 setting_timelog_accept_0_hours: Akceptuj wpisy z zerową liczba godzin
1262
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maksymalna liczba godzin, jakie użytkownik może
1263
  wpisać dla jednego dnia
1264
 label_x_revisions: "%{count} rewizji"
1265
 error_can_not_delete_auth_source: Ten tryb uwierzytelniania jest w użyciu i nie
1266
  może zostać usunięty.
1267
 button_actions: Akcje
1268
 mail_body_lost_password_validity: Pamiętaj o tym, że korzystając z tego linku możesz
1269
  zmienić hasło tylko raz.
1270
 text_login_required_html: Jeśli uwierzytelnienie nie jest wymagane, publiczne projekty
1271
  i ich treść jest zawsze widoczna w sieci. Możesz <a href="%{anonymous_role_path}">edytować
1272
  odpowiednie uprawnienia</a>.
1273
 label_login_required_yes: Tak
1274
 label_login_required_no: Nie, pozwól na anonimowy dostęp do publicznych projektów
1275
 text_project_is_public_non_member: Publiczne projekty i ich treść jest dostępna
1276
  dla wszystkich zalogowanych użytkowników.
1277
 text_project_is_public_anonymous: Publiczne projekty i ich treść jest publicznie
1278
  dostępna w sieci.
1279
 label_version_and_files: Wersje (%{count}) oraz pliki
1257 1280
 label_ldap: LDAP
1258
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (without certificate check)
1281
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (bez sprawdzania certyfikatu)
1259 1282
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1260
 label_ldaps_warning: It is recommended to use an encrypted LDAPS connection with certificate
1261
  check to prevent any manipulation during the authentication process.
1262
 label_nothing_to_preview: Nothing to preview
1263
 error_token_expired: This password recovery link has expired, please try again.
1264
 error_spent_on_future_date: Cannot log time on a future date
1265
 setting_timelog_accept_future_dates: Accept time logs on future dates
1283
 label_ldaps_warning: Rekomendowane jest korzystanie z szyfrowanego połączenia LDAPS
1284
  z włączonym sprawdzaniem certyfikatu, aby zapobiec manipulacjom podczas procesu
1285
  uwierzytelniania.
1286
 label_nothing_to_preview: Nie ma nic do podglądu
1287
 error_token_expired: Ten link do resetu hasła już wygasł, spróbuj ponownie.
1288
 error_spent_on_future_date: Nie można zapisać czasu dla daty z przyszłości
1289
 setting_timelog_accept_future_dates: Akceptuj wpisy dla dat z przyszłości
1266 1290
 label_delete_link_to_subtask: Usuń powiązanie
1267
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: You are not allowed to log time
1268
  for other users
1269
 permission_log_time_for_other_users: Log spent time for other users
1270
 label_tomorrow: tomorrow
1271
 label_next_week: next week
1272
 label_next_month: next month
1273
 text_role_no_workflow: No workflow defined for this role
1274
 text_status_no_workflow: No tracker uses this status in the workflows
1275
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferred part of multipart (HTML) emails
1276
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Show status changes in issue mail notifications
1277
  subject
1278
 label_inherited_from_parent_project: Inherited from parent project
1279
 label_inherited_from_group: Inherited from group %{name}
1280
 label_trackers_description: Trackers description
1281
 label_open_trackers_description: View all trackers description
1282
 label_preferred_body_part_text: Text
1283
 label_preferred_body_part_html: HTML (experimental)
1284
 field_parent_issue_subject: Parent task subject
1285
 permission_edit_own_issues: Edit own issues
1286
 text_select_apply_tracker: Select tracker
1287
 label_updated_issues: Updated issues
1288
 text_avatar_server_config_html: The current avatar server is <a href="%{url}">%{url}</a>.
1289
  You can configure it in config/configuration.yml.
1290
 setting_gantt_months_limit: Maximum number of months displayed on the gantt chart
1291
 permission_import_time_entries: Import time entries
1292
 label_import_notifications: Send email notifications during the import
1293
 text_gs_available: ImageMagick PDF support available (optional)
1294
 field_recently_used_projects: Number of recently used projects in jump box
1295
 label_optgroup_bookmarks: Bookmarks
1296
 label_optgroup_others: Other projects
1297
 label_optgroup_recents: Recently used
1298
 button_project_bookmark: Add bookmark
1299
 button_project_bookmark_delete: Remove bookmark
1300
 field_history_default_tab: Issue's history default tab
1301
 label_issue_history_properties: Property changes
1302
 label_issue_history_notes: Notes
1303
 label_last_tab_visited: Last visited tab
1304
 field_unique_id: Unique ID
1305
 text_no_subject: no subject
1306
 setting_password_required_char_classes: Required character classes for passwords
1307
 label_password_char_class_uppercase: uppercase letters
1308
 label_password_char_class_lowercase: lowercase letters
1309
 label_password_char_class_digits: digits
1310
 label_password_char_class_special_chars: special characters
1311
 text_characters_must_contain: Must contain %{character_classes}.
1312
 label_starts_with: starts with
1313
 label_ends_with: ends with
1314
 label_issue_fixed_version_updated: Target version updated
1315
 setting_project_list_defaults: Projects list defaults
1316
 label_display_type: Display results as
1317
 label_display_type_list: List
1318
 label_display_type_board: Board
1319
 label_my_bookmarks: My bookmarks
1320
 label_import_time_entries: Import time entries
1321
 field_toolbar_language_options: Code highlighting toolbar languages
1322
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: Also notify me about issues
1323
  with a priority of <em>%{prio}</em> or higher
1324
 label_assign_to_me: Assign to me
1325
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: This issue cannot be closed because it has
1326
  at least one open subtask.
1327
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: This issue cannot be closed because it
1328
  is blocked by at least one open issue.
1329
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: This issue cannot be reopened
1330
  because its parent issue is closed.
1331
 error_bulk_download_size_too_big: These attachments cannot be bulk downloaded because
1332
  the total file size exceeds the maximum allowed size (%{max_size})
1333
 setting_bulk_download_max_size: Maximum total size for bulk download
1334
 label_download_all_attachments: Download all files
1335
 error_attachments_too_many: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum
1336
  number of files that can be attached simultaneously (%{max_number_of_files})
1291
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Nie jesteś upoważniony do zapisywania
1292
  czasu dla innych użytkowników
1293
 permission_log_time_for_other_users: Zapisywanie przepracowanego czasu dla innych
1294
  użytkowników
1295
 label_tomorrow: jutro
1296
 label_next_week: następny tydzień
1297
 label_next_month: następny miesiąc
1298
 text_role_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tej roli
1299
 text_status_no_workflow: Żaden typ zagadnienia nie korzysta z tego statusu w swoim
1300
  przepływie pracy
1301
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferowana cześć wiadomości multipart
1302
  (HTML)
1303
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Pokaż zmianę statusu zagadnienia w
1304
  tytule wiadomości e-mail
1305
 label_inherited_from_parent_project: Dziedziczone z nadrzędnego projektu
1306
 label_inherited_from_group: Dziedziczone z grupy %{name}
1307
 label_trackers_description: Opis typów zagadnień
1308
 label_open_trackers_description: Zobacz wszystkie opisy typów zagadnień
1309
 label_preferred_body_part_text: Tekst
1310
 label_preferred_body_part_html: HTML (eksperymentalne)
1311
 field_parent_issue_subject: Tytuł zagadnienia nadrzędnego
1312
 permission_edit_own_issues: Edycja swoich własnych zagadnień
1313
 text_select_apply_tracker: Wybierz typ zagadnienia
1314
 label_updated_issues: Zaktualizowane zagadnienia
1315
 text_avatar_server_config_html: Obecna usługa awatarów to <a href="%{url}">%{url}</a>.
1316
  Możesz zmienić ją w config/configuration.yml.
1317
 setting_gantt_months_limit: Maksymalna liczba miesięcy wyświetlanych na diagramie
1318
  Gantta
1319
 permission_import_time_entries: Import dziennika
1320
 label_import_notifications: Wyślij powiadomienia e-mail podczas importu
1321
 text_gs_available: Wsparcie dla PDF przez ImageMagick dostępne (opcjonalne)
1322
 field_recently_used_projects: Liczba ostatnich projektów widocznych polu "skocz
1323
  do projektu"
1324
 label_optgroup_bookmarks: Zakładki
1325
 label_optgroup_others: Inne projekty
1326
 label_optgroup_recents: Ostatnio używane
1327
 button_project_bookmark: Dodaj zakładkę
1328
 button_project_bookmark_delete: Usuń zakładkę
1329
 field_history_default_tab: Domyślna zakładka historii zagadnienia
1330
 label_issue_history_properties: Zmiany właściwości
1331
 label_issue_history_notes: Notatki
1332
 label_last_tab_visited: Ostatnio oglądana zakładka
1333
 field_unique_id: Unikalne ID
1334
 text_no_subject: brak tematu
1335
 setting_password_required_char_classes: Wymagane rodzaje znaków w haśle
1336
 label_password_char_class_uppercase: wielkie litery
1337
 label_password_char_class_lowercase: małe litery
1338
 label_password_char_class_digits: cyfry
1339
 label_password_char_class_special_chars: znaki specjalne
1340
 text_characters_must_contain: Musi zawierać %{character_classes}.
1341
 label_starts_with: rozpoczyna się od
1342
 label_ends_with: kończy się na
1343
 label_issue_fixed_version_updated: Uaktualniono wersję docelową
1344
 setting_project_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście projektów
1345
 label_display_type: Wyświetl wyniki jako
1346
 label_display_type_list: Lista
1347
 label_display_type_board: Tablica
1348
 label_my_bookmarks: Moje zakładki
1349
 label_import_time_entries: Importuj wpisy dziennika
1350
 field_toolbar_language_options: Lista języków z podświetlaniem składni dsotępna
1351
  w toolbarze
1352
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: Dodatkowo powiadamiaj mnie
1353
  o zagadnieniach z priorytetem <em>%{prio}</em> lub wyższym
1354
 label_assign_to_me: Przypisz do mnie
1355
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: To zagadnienie nie może zostać zamknięte,
1356
  ponieważ ma przynajmniej jedno otwarte podzagadnienie.
1357
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: To zagadnienie nie może zostać zamknięte,
1358
  ponieważ jest blokowane przez przynajmniej jedno otwarte zagadnienie.
1359
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: To zagadnienie nie może zostać
1360
  ponownie otwarte, ponieważ zagadnienie nadrzędne jest zamknięte.
1361
 error_bulk_download_size_too_big: Te załączniki nie mogą być masowo pobrane, ponieważ
1362
  ich rozmiar przekracza dozwoloną wielkość (%{max_size})
1363
 setting_bulk_download_max_size: Maksymalna wielkość załączników podczas masowego
1364
  pobierania
1365
 label_download_all_attachments: Pobierz wszystkie pliki
1366
 error_attachments_too_many: Ten plik nie może zostać wysłany, ponieważ przekracza
1367
  maksymalną liczbę plików, jakie mogą być jednocześnie załączone (%{max_number_of_files})
1337 1368
 setting_email_domains_allowed: Allowed email domains
1338 1369
 setting_email_domains_denied: Disallowed email domains
1339 1370
 field_passwd_changed_on: Password last changed