bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2022-04-10 19:41

Download (3.11 KB)

View differences:

config/locales/bg.yml (working copy)
960 960
 label_downloads_abbr: D/L
961 961
 label_optional_description: Незадължително описание
962 962
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
963
 label_auto_watch_on: Автоматично включване в наблюдателите
964
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Задачи в които имам участие
963 965
 label_preferences: Предпочитания
964 966
 label_chronological_order: Хронологичен ред
965 967
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
......
1023 1025
 label_readonly: Само за четене
1024 1026
 label_required: Задължително
1025 1027
 label_required_lower: задължително
1028
 label_required_administrators: изисквано за администратори
1026 1029
 label_hidden: Скрит
1027 1030
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1028 1031
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
......
1360 1363
  по желание, освен ако тя не е задължителна от някоя от техните групи.
1361 1364
 twofa_hint_required_html: Настройка <strong>%{label}</strong> ще изисква всички потребители
1362 1365
  да установят двуфакторна автентикация при тяхното следващо влизане в Redmine.
1366
 twofa_hint_required_administrators_html: <strong>%{label}</strong> изглежда като по желание, но ще изисква всички потребители с административни права да установят
1367
  двуфакторна автентикация при тяхното следващо влизане.
1363 1368
 twofa_label_setup: Активиране на двуфакторна автентикация
1364 1369
 twofa_label_deactivation_confirmation: Деактивация на двуфакторната автентикация
1365 1370
 twofa_notice_select: 'Моля изберете двуфакторна схема, която желаете да използвате:'
......
1395 1400
  Това действие не може да бъде отменено. Често заключването на потребителя е по-добро решение от изтриването му.
1396 1401
  За да потвърдите, въведете името (%{login}) по-долу.
1397 1402
 text_project_destroy_enter_identifier: За да потвърдите действието, въведете идентификатора на проекта (%{identifier}) по-долу.
1398
 label_required_administrators: required for administrators
1399
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves
1400
  like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor
1401
  authentication at their next login.
1402
 label_auto_watch_on: Auto watch
1403
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Issues I contributed to