Project

General

Profile

Patch #37024 » gl.yml.patch

Galician translation update patch against revision 21471 - Guillermo ML, 2022-04-24 18:39

View differences:

/tmp/gl.yml
1437 1437
  for_all_users: Para todos os usuarios
1438 1438
 text_allowed_queries_to_select: Soamente seleccionables consultas públicas (para calquera usuario)
1439 1439
 text_all_migrations_have_been_run: Foron executadas todas as migracións de base de datos
1440
 button_save_object: Save %{object_name}
1441
 button_edit_object: Edit %{object_name}
1442
 button_delete_object: Delete %{object_name}
1443
 text_setting_config_change: You can configure the behaviour in config/configuration.yml.
1444
  Please restart the application after editing it.
1445
 label_bulk_edit: Bulk edit
1446
 button_create_and_follow: Create and follow
1447
 label_subtask: Subtask
1440
 button_save_object: Gardar %{object_name}
1441
 button_edit_object: Edita %{object_name}
1442
 button_delete_object: Borrar %{object_name}
1443
 text_setting_config_change: Podes configurar o comportamento en config/configuration.yml.
1444
  Por favor, reinicia a aplicación despois de editalo.
1445
 label_bulk_edit: Editar á vez
1446
 button_create_and_follow: Crear e seguir
1447
 label_subtask: Subtarefa
1448 1448
 label_default_query: Consulta por defecto
1449
 field_default_project_query: Default project query
1450
 label_required_administrators: required for administrators
1451
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves
1452
  like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor
1453
  authentication at their next login.
1454
 label_auto_watch_on: Auto watch
1455
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Issues I contributed to
1449
 field_default_project_query: Consulta por defecto do proxecto
1450
 label_required_administrators: Obrigatorio para os administradores
1451
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> compórtase
1452
  com opcional, pero requirirá que todos os usuarios con dereitos de administración configuren autenticación de dous factores
1453
  no seu próximo inicio de sesión.
1454
 label_auto_watch_on: Auto monitorizar
1455
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Tarefas ás que teño contribuído
  (1-1/1)