Project

General

Profile

Patch #37025 » pl.patch

Robert Korulczyk, 2022-04-24 23:25

View differences:

config/locales/pl.yml (kopia robocza)
973 973
 label_downloads_abbr: Pobieranie
974 974
 label_optional_description: Opcjonalny opis
975 975
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
976
 label_auto_watch_on: Automatyczne obserwowanie
977
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Zagadnienia, w których brałem udział
976 978
 label_preferences: Preferencje
977 979
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
978 980
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
......
1395 1397
 twofa_text_group_disabled: "This setting is only effective when the global two factor authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication is disabled."
1396 1398
 text_user_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć tego użytkownika i wszystkie odwołania do niego? Tej operacji nie można cofnąć. Zwykle zablokowanie użytkownika jest lepszym rozwiązaniem, niż jego całkowite usunięcie. Aby potwierdzić operację, podaj jego login (%{login}) poniżej."
1397 1399
 text_project_destroy_enter_identifier: "Aby potwierdzić, podaj identyfikator projektu (%{identifier}) poniżej."
1398
 label_auto_watch_on: Auto watch
1399
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Issues I contributed to
(1-1/2)