Project

General

Profile

Patch #37170 » bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2022-05-29 19:47

View differences:

config/locales/bg.yml (working copy)
274 274
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Имейл адрес %{value} вече не получава известия.
275 275
 mail_body_settings_updated: ! 'Изменения в конфигурацията:'
276 276
 mail_body_password_updated: Вашата парола е сменена.
277
 mail_destroy_project_failed: Проект %{value} не беше изтрит.
278
 mail_destroy_project_successful: Проект %{value} беше изтрит успешно.
279
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Проект %{value} и неговите подпроекти бяха изтрити успешно.
277 280

 
278 281
 field_name: Име
279 282
 field_description: Описание
......
1201 1204
 project_status_active: активен
1202 1205
 project_status_closed: затворен
1203 1206
 project_status_archived: архивиран
1207
 project_status_scheduled_for_deletion: определен за изтриване
1204 1208

 
1205 1209
 version_status_open: отворена
1206 1210
 version_status_locked: заключена
......
1211 1215
 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
1212 1216
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
1213 1217
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
1218
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Сигурен ли сте, че искате да изтриете избраните проекти и техните данни?
1219
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1220
  Вие сте на път да изтриете следващите проекти, включително и техните подпроекти и свързаните с тях данни.
1221
  Моля прегледайте информацията по-долу и потвърдете, че това наистина е вашето намерение.
1222
  Това действие не може да бъде върнато назад.
1223
 text_projects_bulk_destroy_confirm: За да потвърдите, моля въведете "%{yes}" в полето отдолу.
1214 1224
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: %{value} също ще бъдат изтрити."
1225
 text_subprojects_bulk_destroy: 'включително и неговите подпроекти: %{value}'
1215 1226
 text_project_close_confirmation: Сигурни ли сте, че желаете да затворите проект '%{value}' и да го направите достъпен само за четене?
1216 1227
 text_project_reopen_confirmation: Сигурни ли сте, че желаете да отворите отново проект %{value}'?
1217 1228
 text_project_archive_confirmation: Сигурни ли сте, че желаете да архивирате проект '%{value}'?
......
1403 1414
  Това действие не може да бъде отменено. Често заключването на потребителя е по-добро решение от изтриването му.
1404 1415
  За да потвърдите, въведете името (%{login}) по-долу.
1405 1416
 text_project_destroy_enter_identifier: За да потвърдите действието, въведете идентификатора на проекта (%{identifier}) по-долу.
1406
 mail_destroy_project_failed: Project %{value} could not be deleted.
1407
 mail_destroy_project_successful: Project %{value} was deleted successfully.
1408
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Project %{value} and its subprojects
1409
  were deleted successfully.
1410
 project_status_scheduled_for_deletion: scheduled for deletion
1411
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected
1412
  projects and related data?
1413
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1414
  You are about to permanently delete the following projects, including possible subprojects and any related data.
1415
  Please review the information below and confirm that this is indeed what you want to do.
1416
  This action cannot be undone.
1417
 text_projects_bulk_destroy_confirm: To confirm, please enter "%{yes}" in the box below.
1418
 text_subprojects_bulk_destroy: 'including its subproject(s): %{value}'
  (1-1/1)