Project

General

Profile

Patch #37548 » bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2022-08-04 07:03

View differences:

config/locales/bg.yml (working copy)
330 330
 field_language: Език
331 331
 field_effective_date: Дата
332 332
 field_password: Парола
333
 field_current_password: Текуща парола
333 334
 field_new_password: Нова парола
334 335
 field_password_confirmation: Потвърждение
335 336
 field_twofa_scheme: Схема за двуфакторна автентикация
......
1132 1133
 label_my_bookmarks: Моите отметки
1133 1134
 label_assign_to_me: Назначи на мен
1134 1135
 label_default_query: Заявка по подразбиране
1136
 label_edited: Редактирано
1137
 label_time_by_author: "%{time} от %{author}"
1135 1138

 
1136 1139
 button_login: Вход
1137 1140
 button_submit: Изпращане
......
1362 1365
 text_project_is_public_anonymous: Публичните проекти са достъпни и тяхното съдържание е видимо без ограничения в мрежата.
1363 1366
 label_import_time_entries: Импортиране на записи за използвано време
1364 1367
 label_import_users: Импортиране на потребители
1368
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>Какво се случва?</strong> Трябва да потвърдите вашата парола преди да предприемете административни действия. Това осигурява вашият акаунт."
1365 1369

 
1366 1370
 twofa__totp__name: Authenticator app
1367 1371
 twofa__totp__text_pairing_info_html: Сканирайте този QR код или въведете текстовия ключ
......
1415 1419
  Това действие не може да бъде отменено. Често заключването на потребителя е по-добро решение от изтриването му.
1416 1420
  За да потвърдите, въведете името (%{login}) по-долу.
1417 1421
 text_project_destroy_enter_identifier: За да потвърдите действието, въведете идентификатора на проекта (%{identifier}) по-долу.
1418
 field_current_password: Current password
1419
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>What's happening?</strong> You need to reconfirm
1420
  your password before taking any administrative actions, this ensures your account
1421
  stays protected."
1422
 label_edited: Edited
1423
 label_time_by_author: "%{time} by %{author}"
  (1-1/1)