Project

General

Profile

Defect #38391 » ca.yml

Joan J, 2023-03-29 17:54

 
1
# Redmine Catalan translation:
2
# by Joan Duran
3
# Contributors: @gimstein (Helder Manuel Torres Vieira)
4

  
5
ca:
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
7
 direction: "ltr"
8
 date:
9
  formats:
10
   # Use the strftime parameters for formats.
11
   # When no format has been given, it uses default.
12
   # You can provide other formats here if you like!
13
   default: "%d-%m-%Y"
14
   short: "%e de %b"
15
   long: "%a, %e de %b de %Y"
16

  
17
  day_names: [Diumenge, Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte]
18
  abbr_day_names: [dg, dl, dt, dc, dj, dv, ds]
19

  
20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
21
  month_names: [~, Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre]
22
  abbr_month_names: [~, Gen, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov, Des]
23
  # Used in date_select and datime_select.
24
  order:
25
   - :year
26
   - :month
27
   - :day
28

  
29
 time:
30
  formats:
31
   default: "%d-%m-%Y %H:%M"
32
   time: "%H:%M"
33
   short: "%e de %b, %H:%M"
34
   long: "%a, %e de %b de %Y, %H:%M"
35
  am: "am"
36
  pm: "pm"
37

  
38
 datetime:
39
  distance_in_words:
40
   half_a_minute: "mig minut"
41
   less_than_x_seconds:
42
    one:  "menys d'un segon"
43
    other: "menys de %{count} segons"
44
   x_seconds:
45
    one:  "1 segons"
46
    other: "%{count} segons"
47
   less_than_x_minutes:
48
    one:  "menys d'un minut"
49
    other: "menys de %{count} minuts"
50
   x_minutes:
51
    one:  "1 minut"
52
    other: "%{count} minuts"
53
   about_x_hours:
54
    one:  "aproximadament 1 hora"
55
    other: "aproximadament %{count} hores"
56
   x_hours:
57
    one:  "1 hora"
58
    other: "%{count} hores"
59
   x_days:
60
    one:  "1 dia"
61
    other: "%{count} dies"
62
   about_x_months:
63
    one:  "aproximadament 1 mes"
64
    other: "aproximadament %{count} mesos"
65
   x_months:
66
    one:  "1 mes"
67
    other: "%{count} mesos"
68
   about_x_years:
69
    one:  "aproximadament 1 any"
70
    other: "aproximadament %{count} anys"
71
   over_x_years:
72
    one:  "més d'un any"
73
    other: "més de %{count} anys"
74
   almost_x_years:
75
    one:  "quasi 1 any"
76
    other: "quasi %{count} anys"
77

  
78
 number:
79
  # Default format for numbers
80
  format:
81
   separator: "."
82
   delimiter: ","
83
   precision: 3
84
  human:
85
   format:
86
    delimiter: ""
87
    precision: 3
88
   storage_units:
89
    format: "%n %u"
90
    units:
91
     byte:
92
      one: "Byte"
93
      other: "Bytes"
94
     kb: "KB"
95
     mb: "MB"
96
     gb: "GB"
97
     tb: "TB"
98

  
99
# Used in array.to_sentence.
100
 support:
101
  array:
102
   sentence_connector: "i"
103
   skip_last_comma: false
104

  
105
 activerecord:
106
  errors:
107
   template:
108
    header:
109
     one:  "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'ha trobat 1 error"
110
     other: "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'han trobat %{count} errors"
111
   messages:
112
    inclusion: "no està inclòs a la llista"
113
    exclusion: "està reservat"
114
    invalid: "no és vàlid"
115
    confirmation: "la confirmació no coincideix"
116
    accepted: "s'ha d'acceptar"
117
    empty: "no pot estar buit"
118
    blank: "no pot estar en blanc"
119
    too_long: "és massa llarg"
120
    too_short: "és massa curt"
121
    wrong_length: "la longitud és incorrecta"
122
    taken: "ja s'està utilitzant"
123
    not_a_number: "no és un número"
124
    not_a_date: "no és una data vàlida"
125
    greater_than: "ha de ser més gran que %{count}"
126
    greater_than_or_equal_to: "ha de ser més gran o igual a %{count}"
127
    equal_to: "ha de ser igual a %{count}"
128
    less_than: "ha de ser menys que %{count}"
129
    less_than_or_equal_to: "ha de ser menys o igual a %{count}"
130
    odd: "ha de ser senar"
131
    even: "ha de ser parell"
132
    greater_than_start_date: "ha de ser superior que la data inicial"
133
    not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
134
    circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
135
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Una incidència no es pot enllaçar a una de les seves subtasques"
136
    earlier_than_minimum_start_date: "no pot ser anterior a %{date} derivat a les peticions precedents"
137
    not_a_regexp: "no és una expressió regular vàlida"
138
    open_issue_with_closed_parent: "Una incidència oberta no es pot assignar auna tasca pare tancada "
139
    must_contain_uppercase: "ha de tenir lletres majuscules (A-Z)"
140
    must_contain_lowercase: "ha de tenir lletres minúscules (a-z)"
141
    must_contain_digits: "ha de tenir digits (0-9)"
142
    must_contain_special_chars: "ha de tenir caràcters especials (!, $, %, ...)"
143
    domain_not_allowed: "conté un domini no permès (%{domain})"
144

  
145
 actionview_instancetag_blank_option: "Seleccionar"
146

  
147
 general_text_No: "No"
148
 general_text_Yes: "Si"
149
 general_text_no: "no"
150
 general_text_yes: "si"
151
 general_lang_name: "Catalan (Català)"
152
 general_csv_separator: ";"
153
 general_csv_decimal_separator: ","
154
 general_csv_encoding: "ISO-8859-15"
155
 general_pdf_fontname: "freesans"
156
 general_pdf_monospaced_fontname: "freemono"
157
 general_first_day_of_week: "1"
158

  
159
 notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
160
 notice_account_invalid_credentials: "Usuari o contrasenya invàlid"
161
 notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
162
 notice_account_wrong_password: "Contrasenya incorrecta"
163
 notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
164
 notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
165
 notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
166
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat correctament. Ara ja podeu entrar."
167
 notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
168
 notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
169
 notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
170
 notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
171
 notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
172
 notice_locking_conflict: "Un altre usuari ha actualitzat les dades."
173
 notice_not_authorized: "No teniu permís per accedir a aquesta pàgina."
174
 notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a %{value}"
175
 notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu (%{value})"
176
 notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del Atom."
177
 notice_api_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés a l'API."
178
 notice_failed_to_save_issues: "No s'han pogut desar %{count} incidències de %{total} seleccionades: %{ids}."
179
 notice_failed_to_save_members: "No s'han pogut desar els membres: %{errors}."
180
 notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
181
 notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
182
 notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
183
 notice_unable_delete_time_entry: "No s'ha pogut suprimir l'entrada del registre de temps."
184
 notice_issue_done_ratios_updated: "S'ha actualitzat el percentatge de les incidències."
185

  
186
 error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: %{value} "
187
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el repositori."
188
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al repositori: %{value}"
189
 error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
190
 error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat la incidència o no pertany a aquest projecte"
191
 error_no_tracker_in_project: "Aquest projecte no cap tipus d'incidència associada. Comproveu els paràmetres del projecte."
192
 error_no_default_issue_status: "No s'ha definit cap estat d'incidència predeterminada. Comproveu la configuració (aneu a «Administració -> Estats de la incidència»)."
193
 error_can_not_delete_custom_field: "No s'ha pogut suprimir el camp personalitat"
194
 error_can_not_delete_tracker: "Aquest tipus d'incidència conté incidències i no es pot suprimir."
195
 error_can_not_remove_role: "Aquest rol s'està utilitzant i no es pot suprimir."
196
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Una incidència assignada a una versió tancada no es pot tornar a obrir"
197
 error_can_not_archive_project: "Aquest projecte no es pot arxivar"
198
 error_issue_done_ratios_not_updated: "No s'ha actualitzat el percentatge de les incidències."
199
 error_workflow_copy_source: "Seleccioneu un tipus d'incidència o rol font"
200
 error_workflow_copy_target: "Seleccioneu tipus de incidències i rols objectiu"
201
 error_unable_delete_issue_status: "No s'ha pogut suprimir l'estat de la incidència (%{value})"
202
 error_unable_to_connect: "No s'ha pogut connectar (%{value})"
203
 warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar %{count} fitxers."
204
 error_ldap_bind_credentials: "Compte/Contrasenya LDAP incorrecte"
205

  
206
 mail_subject_lost_password: "Contrasenya de %{value}"
207
 mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
208
 mail_subject_register: "Activació del compte de %{value}"
209
 mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
210
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «%{value}» per entrar."
211
 mail_body_account_information: "Informació del compte"
212
 mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de %{value}"
213
 mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou (%{value}). El seu compte està pendent d'aprovació:"
214
 mail_subject_reminder: "%{count} incidències venceran els següents %{days} dies"
215
 mail_body_reminder: "%{count} incidències que teniu assignades venceran els següents %{days} dies:"
216
 mail_subject_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki «%{id}»"
217
 mail_body_wiki_content_added: "En %{author} ha afegit la pàgina wiki «%{id}»."
218
 mail_subject_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»"
219
 mail_body_wiki_content_updated: "L'autor %{author} ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»."
220

  
221
 field_name: "Nom"
222
 field_description: "Descripció"
223
 field_summary: "Resum"
224
 field_is_required: "Necessari"
225
 field_firstname: "Nom"
226
 field_lastname: "Cognom"
227
 field_mail: "Correu electrònic"
228
 field_filename: "Fitxer"
229
 field_filesize: "Mida"
230
 field_downloads: "Baixades"
231
 field_author: "Autor"
232
 field_created_on: "Creat"
233
 field_updated_on: "Actualitzat"
234
 field_field_format: "Format"
235
 field_is_for_all: "Per tots els projectes"
236
 field_possible_values: "Valors possibles"
237
 field_regexp: "Expressió regular"
238
 field_min_length: "Longitud mínima"
239
 field_max_length: "Longitud màxima"
240
 field_value: "Valor"
241
 field_category: "Categoria"
242
 field_title: "Títol"
243
 field_project: "Projecte"
244
 field_issue: "Incidència"
245
 field_status: "Estat"
246
 field_notes: "Notes"
247
 field_is_closed: "Incidència tancada"
248
 field_is_default: "Estat predeterminat"
249
 field_tracker: "Tipus d'incidència"
250
 field_subject: "Tema"
251
 field_due_date: "Data de venciment"
252
 field_assigned_to: "Assignat a"
253
 field_priority: "Prioritat"
254
 field_fixed_version: "Versió prevista"
255
 field_user: "Usuari"
256
 field_principal: User or Group
257
 field_role: "Rol"
258
 field_homepage: "Pàgina web"
259
 field_is_public: "Públic"
260
 field_parent: "Subprojecte de"
261
 field_is_in_roadmap: "Incidències mostrades en la planificació"
262
 field_login: "Identificador"
263
 field_mail_notification: "Notificacions per correu electrònic"
264
 field_admin: "Administrador"
265
 field_last_login_on: "Última connexió"
266
 field_language: "Idioma"
267
 field_effective_date: "Data"
268
 field_password: "Contrasenya"
269
 field_new_password: "Nova contrasenya"
270
 field_password_confirmation: "Confirmació"
271
 field_version: "Versió"
272
 field_type: "Tipus"
273
 field_host: "Servidor"
274
 field_port: "Port"
275
 field_account: "Compte"
276
 field_base_dn: "Base DN"
277
 field_attr_login: "Atribut d'entrada"
278
 field_attr_firstname: "Atribut del nom"
279
 field_attr_lastname: "Atribut del cognom"
280
 field_attr_mail: "Atribut del correu electrònic"
281
 field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
282
 field_start_date: "Inici"
283
 field_done_ratio: "% realitzat"
284
 field_auth_source: "Mode d'autenticació"
285
 field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
286
 field_comments: "Comentari"
287
 field_url: "URL"
288
 field_start_page: "Pàgina inicial"
289
 field_subproject: "Subprojecte"
290
 field_hours: "Hores"
291
 field_activity: "Activitat"
292
 field_spent_on: "Data"
293
 field_identifier: "Identificador"
294
 field_is_filter: "Utilitzat com filtre"
295
 field_issue_to: "Incidència relacionada"
296
 field_delay: "Retràs"
297
 field_assignable: "Es poden assignar incidències a aquest rol"
298
 field_redirect_existing_links: "Redirigeix els enllaços existents"
299
 field_estimated_hours: "Temps previst"
300
 field_column_names: "Columnes"
301
 field_time_entries: "Registre de temps"
302
 field_time_zone: "Zona horària"
303
 field_searchable: "Es pot cercar"
304
 field_default_value: "Valor predeterminat"
305
 field_comments_sorting: "Mostra els comentaris"
306
 field_parent_title: "Pàgina pare"
307
 field_editable: "Es pot editar"
308
 field_watcher: "Vigilant"
309
 field_content: "Contingut"
310
 field_group_by: "Agrupa els resultats per"
311
 field_sharing: "Compartir"
312
 field_parent_issue: "Tasca pare"
313

  
314
 setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
315
 setting_welcome_text: "Text de benvinguda"
316
 setting_default_language: "Idioma predeterminat"
317
 setting_login_required: "Es necessita autenticació"
318
 setting_self_registration: "Registre automàtic"
319
 setting_attachment_max_size: "Mida màxima dels fitxers adjunts"
320
 setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'incidències"
321
 setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
322
 setting_plain_text_mail: "només text pla (no HTML)"
323
 setting_host_name: "Nom del Servidor"
324
 setting_text_formatting: "Format del text"
325
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial de la wiki"
326
 setting_feeds_limit: "Límit de contingut del canal"
327
 setting_default_projects_public: "Els projectes nous són públics per defecte"
328
 setting_autofetch_changesets: "Omple automàticament les publicacions"
329
 setting_sys_api_enabled: "Activar WS per a la gestió del repositori"
330
 setting_commit_ref_keywords: "Paraules claus per a la referència"
331
 setting_commit_fix_keywords: "Paraules claus per a la correcció"
332
 setting_autologin: "Entrada automàtica"
333
 setting_date_format: "Format de la data"
334
 setting_time_format: "Format de hora"
335
 setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'incidències entre projectes"
336
 setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'incidències"
337
 setting_emails_footer: "Peu dels correus electrònics"
338
 setting_protocol: "Protocol"
339
 setting_per_page_options: "Opcions dels objectes per pàgina"
340
 setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
341
 setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
342
 setting_display_subprojects_issues: "Mostra les incidències d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
343
 setting_enabled_scm: "Activar SCM"
344
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunca els correus electrònics després d'una d'aquestes línies"
345
 setting_mail_handler_api_enabled: "Activar WS per correus electrònics d'entrada"
346
 setting_mail_handler_api_key: "Clau API"
347
 setting_sequential_project_identifiers: "Genera identificadors de projecte seqüencials"
348
 setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
349
 setting_gravatar_default: "Imatge Gravatar predeterminada"
350
 setting_diff_max_lines_displayed: "Número màxim de línies amb diferències mostrades"
351
 setting_file_max_size_displayed: "Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia"
352
 setting_repository_log_display_limit: "Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers"
353
 setting_password_min_length: "Longitud mínima de la contrasenya"
354
 setting_new_project_user_role_id: "Aquest rol es dóna a un usuari no administrador per a crear projectes"
355
 setting_default_projects_modules: "Mòduls activats per defecte en els projectes nous"
356
 setting_issue_done_ratio: "Calcula tant per cent realitzat de la incidència amb"
357
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "Utilitza l'estat de la incidència"
358
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Utilitza el camp de la incidència"
359
 setting_start_of_week: "Inicia les setmanes en"
360
 setting_rest_api_enabled: "Habilita el servei web REST"
361
 setting_cache_formatted_text: "Cache formatted text"
362

  
363
 permission_add_project: "Crear projecte"
364
 permission_add_subprojects: "Crear subprojectes"
365
 permission_edit_project: "Editar projecte"
366
 permission_select_project_modules: "Selecciona els mòduls del projecte"
367
 permission_manage_members: "Gestionar els membres"
368
 permission_manage_project_activities: "Gestionar les activitats del projecte"
369
 permission_manage_versions: "Gestionar les versions"
370
 permission_manage_categories: "Gestionar les categories de les incidències"
371
 permission_view_issues: "Visualitza les incidències"
372
 permission_add_issues: "Afegir incidències"
373
 permission_edit_issues: "Editar incidències"
374
 permission_manage_issue_relations: "Gestiona les relacions de les incidències"
375
 permission_add_issue_notes: "Afegir notes"
376
 permission_edit_issue_notes: "Editar notes"
377
 permission_edit_own_issue_notes: "Editar notes pròpies"
378
 permission_delete_issues: "Suprimir incidències"
379
 permission_manage_public_queries: "Gestionar consultes públiques"
380
 permission_save_queries: "Desar consultes"
381
 permission_view_gantt: "Visualitzar gràfica de Gantt"
382
 permission_view_calendar: "Visualitzar calendari"
383
 permission_view_issue_watchers: "Veure la llista de vigilants"
384
 permission_add_issue_watchers: "Afegir vigilants"
385
 permission_delete_issue_watchers: "Eliminar vigilants"
386
 permission_log_time: "Registrar el temps invertit"
387
 permission_view_time_entries: "Visualitzar el temps invertit"
388
 permission_edit_time_entries: "Editar els registres de temps"
389
 permission_edit_own_time_entries: "Editar els registres de temps propis"
390
 permission_manage_news: "Gestionar noticies"
391
 permission_comment_news: "Comentar noticies"
392
 permission_view_documents: "Visualitzar documents"
393
 permission_manage_files: "Gestionar fitxers"
394
 permission_view_files: "Visualitzar fitxers"
395
 permission_manage_wiki: "Gestionar la wiki"
396
 permission_rename_wiki_pages: "Canviar el nom de les pàgines wiki"
397
 permission_delete_wiki_pages: "Suprimir les pàgines wiki"
398
 permission_view_wiki_pages: "Visualitzar la wiki"
399
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial de la wiki"
400
 permission_edit_wiki_pages: "Editar les pàgines wiki"
401
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Suprimir adjunts"
402
 permission_protect_wiki_pages: "Protegir les pàgines wiki"
403
 permission_manage_repository: "Gestionar el repositori"
404
 permission_browse_repository: "Navegar pel repositori"
405
 permission_view_changesets: "Visualitzar els canvis realitzats"
406
 permission_commit_access: "Accés a les publicacions"
407
 permission_manage_boards: "Gestionar els taulers"
408
 permission_view_messages: "Visualitzar els missatges"
409
 permission_add_messages: "Enviar missatges"
410
 permission_edit_messages: "Editar missatges"
411
 permission_edit_own_messages: "Editar missatges propis"
412
 permission_delete_messages: "Suprimir els missatges"
413
 permission_delete_own_messages: Suprimir els missatges propis
414
 permission_export_wiki_pages: "Exportar les pàgines wiki"
415
 permission_manage_subtasks: "Gestionar subtasques"
416

  
417
 project_module_issue_tracking: "Tipus d'incidències"
418
 project_module_time_tracking: "Seguidor de temps"
419
 project_module_news: "Noticies"
420
 project_module_documents: "Documents"
421
 project_module_files: "Fitxers"
422
 project_module_wiki: "Wiki"
423
 project_module_repository: "Repositori"
424
 project_module_boards: "Taulers"
425
 project_module_calendar: "Calendari"
426
 project_module_gantt: "Gantt"
427

  
428
 label_user: "Usuari"
429
 label_user_plural: "Usuaris"
430
 label_user_new: "Nou usuari"
431
 label_user_anonymous: "Anònim"
432
 label_project: "Projecte"
433
 label_project_new: "Nou projecte"
434
 label_project_plural: "Projectes"
435
 label_x_projects:
436
  zero: "cap projecte"
437
  one:  "1 projecte"
438
  other: "%{count} projectes"
439
 label_project_all: "Tots els projectes"
440
 label_project_latest: "Els últims projectes"
441
 label_issue: "Incidència"
442
 label_issue_new: "Nova incidència"
443
 label_issue_plural: "Incidències"
444
 label_issue_view_all: "Visualitzar totes les incidències"
445
 label_issues_by: "Incidències per %{value}"
446
 label_issue_added: "Incidència afegida"
447
 label_issue_updated: "Incidència actualitzada"
448
 label_document: "Document"
449
 label_document_new: "Nou document"
450
 label_document_plural: "Documents"
451
 label_document_added: "Document afegit"
452
 label_role: "Rol"
453
 label_role_plural: "Rols"
454
 label_role_new: "Nou rol"
455
 label_role_and_permissions: "Rols i permisos"
456
 label_member: "Membre"
457
 label_member_new: "Nou membre"
458
 label_member_plural: "Membres"
459
 label_tracker: "Tipus d'incidència"
460
 label_tracker_plural: "Tipus d'incidències"
461
 label_tracker_new: "Nou tipus d'incidència"
462
 label_workflow: "Flux de treball"
463
 label_issue_status: "Estat de la incidència"
464
 label_issue_status_plural: "Estats de les incidències"
465
 label_issue_status_new: "Nou estat"
466
 label_issue_category: "Categoria de la incidència"
467
 label_issue_category_plural: "Categories de la incidència"
468
 label_issue_category_new: "Nova categoria"
469
 label_custom_field: "Camp personalitzat"
470
 label_custom_field_plural: "Camps personalitzats"
471
 label_custom_field_new: "Nou camp personalitzat"
472
 label_enumerations: "Llistat de valors"
473
 label_enumeration_new: "Nou valor"
474
 label_information: "Informació"
475
 label_information_plural: "Informació"
476
 label_register: "Registrar"
477
 label_password_lost: "Has oblidat la contrasenya?"
478
 label_home: "Inici"
479
 label_my_page: "La meva pàgina"
480
 label_my_account: "El meu compte"
481
 label_my_projects: "Els meus projectes"
482
 label_administration: "Administració"
483
 label_login: "Iniciar sessió"
484
 label_logout: "Tancar sessió"
485
 label_help: "Ajuda"
486
 label_reported_issues: "Incidències informades"
487
 label_assigned_to_me_issues: "Incidències assignades a mi"
488
 label_last_login: "Última connexió"
489
 label_registered_on: "Informat el"
490
 label_activity: "Activitat"
491
 label_user_activity: "Activitat de %{value}"
492
 label_new: "Nou"
493
 label_logged_as: "Heu entrat com a"
494
 label_environment: "Entorn"
495
 label_authentication: "Autenticació"
496
 label_auth_source: "Mode d'autenticació"
497
 label_auth_source_new: "Nou mode d'autenticació"
498
 label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
499
 label_subproject_plural: "Subprojectes"
500
 label_subproject_new: "Nou subprojecte"
501
 label_and_its_subprojects: "%{value} i els seus subprojectes"
502
 label_min_max_length: "Longitud mín - màx"
503
 label_list: "Llista"
504
 label_date: "Data"
505
 label_integer: "Numero"
506
 label_float: "Flotant"
507
 label_boolean: "Booleà"
508
 label_string: "Text"
509
 label_text: "Text llarg"
510
 label_attribute: "Atribut"
511
 label_attribute_plural: "Atributs"
512
 label_no_data: "Sense dades a mostrar"
513
 label_change_status: "Canvia l'estat"
514
 label_history: "Historial"
515
 label_attachment: "Fitxer"
516
 label_attachment_new: "Nou fitxer"
517
 label_attachment_delete: "Suprimir fitxer"
518
 label_attachment_plural: "Fitxers"
519
 label_file_added: "Fitxer afegit"
520
 label_report: "Informe"
521
 label_report_plural: "Informes"
522
 label_news: "Noticies"
523
 label_news_new: "Nova noticia"
524
 label_news_plural: "Noticies"
525
 label_news_latest: "Últimes noticies"
526
 label_news_view_all: "Visualitza totes les noticies"
527
 label_news_added: "Noticies afegides"
528
 label_settings: "Paràmetres"
529
 label_overview: "Resum"
530
 label_version: "Versió"
531
 label_version_new: "Nova versió"
532
 label_version_plural: "Versions"
533
 label_close_versions: "Tancar versions completades"
534
 label_confirmation: "Confirmació"
535
 label_export_to: "També disponible a:"
536
 label_read: "Llegir..."
537
 label_public_projects: "Projectes públics"
538
 label_open_issues: "obert"
539
 label_open_issues_plural: "oberts"
540
 label_closed_issues: "tancat"
541
 label_closed_issues_plural: "tancats"
542
 label_x_open_issues_abbr:
543
  zero: "0 oberts"
544
  one:  "1 obert"
545
  other: "%{count} oberts"
546
 label_x_closed_issues_abbr:
547
  zero: "0 tancats"
548
  one:  "1 tancat"
549
  other: "%{count} tancats"
550
 label_total: "Total"
551
 label_permissions: "Permisos"
552
 label_current_status: "Estat actual"
553
 label_new_statuses_allowed: "Nous estats autoritzats"
554
 label_all: "tots"
555
 label_none: "cap"
556
 label_nobody: "ningú"
557
 label_next: "Següent"
558
 label_previous: "Anterior"
559
 label_used_by: "Utilitzat per"
560
 label_details: "Detalls"
561
 label_add_note: "Afegir una nota"
562
 label_calendar: "Calendari"
563
 label_months_from: "mesos des de"
564
 label_gantt: "Gantt"
565
 label_internal: "Intern"
566
 label_last_changes: "últims %{count} canvis"
567
 label_change_view_all: "Visualitza tots els canvis"
568
 label_comment: "Comentari"
569
 label_comment_plural: "Comentaris"
570
 label_x_comments:
571
  zero: "sense comentaris"
572
  one: "1 comentari"
573
  other: "%{count} comentaris"
574
 label_comment_add: "Afegir un comentari"
575
 label_comment_added: "Comentari afegit"
576
 label_comment_delete: "Suprimir comentaris"
577
 label_query: "Consulta personalitzada"
578
 label_query_plural: "Consultes personalitzades"
579
 label_query_new: "Nova consulta"
580
 label_filter_add: "Afegir un filtre"
581
 label_filter_plural: "Filtres"
582
 label_equals: "és"
583
 label_not_equals: "no és"
584
 label_in_less_than: "en menys de"
585
 label_in_more_than: "en més de"
586
 label_greater_or_equal: ">="
587
 label_less_or_equal: "<="
588
 label_in: "en"
589
 label_today: "avui"
590
 label_yesterday: "ahir"
591
 label_this_week: "aquesta setmana"
592
 label_last_week: "l'última setmana"
593
 label_last_n_days: "els últims %{count} dies"
594
 label_this_month: "aquest més"
595
 label_last_month: "l'últim més"
596
 label_this_year: "aquest any"
597
 label_date_range: "Rang de dates"
598
 label_less_than_ago: "fa menys de"
599
 label_more_than_ago: "fa més de"
600
 label_ago: "fa"
601
 label_contains: "conté"
602
 label_not_contains: "no conté"
603
 label_day_plural: "dies"
604
 label_repository: "Repositori"
605
 label_repository_plural: "Repositoris"
606
 label_browse: "Navegar"
607
 label_branch: "Branca"
608
 label_tag: "Etiqueta"
609
 label_revision: "Revisió"
610
 label_revision_plural: "Revisions"
611
 label_revision_id: "Revisió %{value}"
612
 label_associated_revisions: "Revisions associades"
613
 label_added: "afegit"
614
 label_modified: "modificat"
615
 label_copied: "copiat"
616
 label_renamed: "reanomenat"
617
 label_deleted: "suprimit"
618
 label_latest_revision: "Última revisió"
619
 label_latest_revision_plural: "Últimes revisions"
620
 label_view_revisions: "Visualitzar revisions"
621
 label_view_all_revisions: "Visualitza totes les revisions"
622
 label_max_size: "Mida màxima"
623
 label_roadmap: "Planificació"
624
 label_roadmap_due_in: "Venç en %{value}"
625
 label_roadmap_overdue: "%{value} tard"
626
 label_roadmap_no_issues: "No hi ha incidències per a aquesta versió"
627
 label_search: "Cerca"
628
 label_result_plural: "Resultats"
629
 label_all_words: "Totes les paraules"
630
 label_wiki: "Wiki"
631
 label_wiki_edit: "Edició wiki"
632
 label_wiki_edit_plural: "Edicions wiki"
633
 label_wiki_page: "Pàgina wiki"
634
 label_wiki_page_plural: "Pàgines wiki"
635
 label_index_by_title: "Índex per títol"
636
 label_index_by_date: "Índex per data"
637
 label_current_version: "Versió actual"
638
 label_preview: "Previsualitzar"
639
 label_feed_plural: "Canals"
640
 label_changes_details: "Detalls de tots els canvis"
641
 label_issue_tracking: "Seguiment d'incidències"
642
 label_spent_time: "Temps invertit"
643
 label_f_hour: "%{value} hora"
644
 label_f_hour_plural: "%{value} hores"
645
 label_time_tracking: "Temps de seguiment"
646
 label_change_plural: "Canvis"
647
 label_statistics: "Estadístiques"
648
 label_commits_per_month: "Publicacions per mes"
649
 label_commits_per_author: "Publicacions per autor"
650
 label_view_diff: "Visualitza les diferències"
651
 label_diff_inline: "en línia"
652
 label_diff_side_by_side: "costat per costat"
653
 label_options: "Opcions"
654
 label_copy_workflow_from: "Copia el flux de treball des de"
655
 label_permissions_report: "Informe de permisos"
656
 label_watched_issues: "Incidències vigilades"
657
 label_related_issues: "Incidències relacionades"
658
 label_applied_status: "Estat aplicat"
659
 label_loading: "S'està carregant..."
660
 label_relation_new: "Nova Relació"
661
 label_relation_delete: "Suprimir relació"
662
 label_relates_to: "relacionat amb"
663
 label_duplicates: "duplicats"
664
 label_duplicated_by: "duplicat per"
665
 label_blocks: "bloqueja"
666
 label_blocked_by: "bloquejats per"
667
 label_precedes: "anterior a"
668
 label_follows: "posterior a"
669
 label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
670
 label_disabled: "inhabilitat"
671
 label_show_completed_versions: "Mostra les versions completes"
672
 label_me: "jo mateix"
673
 label_board: "Tauler"
674
 label_board_new: "Nou Tauler"
675
 label_board_plural: "Taulers"
676
 label_board_locked: "Bloquejat"
677
 label_board_sticky: "Sticky"
678
 label_topic_plural: "Temes"
679
 label_message_plural: "Missatges"
680
 label_message_last: "Últim missatge"
681
 label_message_new: "Nou missatge"
682
 label_message_posted: "Missatge afegit"
683
 label_reply_plural: "Respostes"
684
 label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
685
 label_year: "Any"
686
 label_month: "Mes"
687
 label_week: "Setmana"
688
 label_date_from: "Des de"
689
 label_date_to: "A"
690
 label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
691
 label_sort_by: "Ordenar per %{value}"
692
 label_send_test_email: "Enviar correu electrònic de prova"
693
 label_feeds_access_key: "Clau d'accés Atom"
694
 label_missing_feeds_access_key: "Falta una clau d'accés Atom"
695
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés Atom creada fa %{value}"
696
 label_module_plural: "Mòduls"
697
 label_added_time_by: "Afegit per %{author} fa %{age}"
698
 label_updated_time_by: "Actualitzat per %{author} fa %{age}"
699
 label_updated_time: "Actualitzat fa %{value}"
700
 label_jump_to_a_project: "Anar al projecte..."
701
 label_file_plural: "Fitxers"
702
 label_changeset_plural: "Conjunt de canvis"
703
 label_default_columns: "Columnes predeterminades"
704
 label_no_change_option: (sense canvis)
705
 label_bulk_edit_selected_issues: "Editar en bloc les incidències seleccionades"
706
 label_theme: "Tema"
707
 label_default: "Predeterminat"
708
 label_search_titles_only: "Cerca només per títol"
709
 label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
710
 label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
711
 label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
712
 label_registration_activation_by_email: "activació del compte per correu electrònic"
713
 label_registration_manual_activation: "activació del compte manual"
714
 label_registration_automatic_activation: "activació del compte automàtica"
715
 label_display_per_page: "Per pàgina: %{value}"
716
 label_age: "Edat"
717
 label_change_properties: "Canvia les propietats"
718
 label_general: "General"
719
 label_scm: "SCM"
720
 label_plugins: "Complements"
721
 label_ldap_authentication: "Autenticació LDAP"
722
 label_downloads_abbr: "Baixades"
723
 label_optional_description: "Descripció opcional"
724
 label_add_another_file: "Afegir un altre fitxer"
725
 label_preferences: "Preferències"
726
 label_chronological_order: "En ordre cronològic"
727
 label_reverse_chronological_order: "En ordre cronològic invers"
728
 label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
729
 label_generate_key: "Generar una clau"
730
 label_issue_watchers: "Vigilants"
731
 label_example: "Exemple"
732
 label_display: "Mostrar"
733
 label_sort: "Ordenar"
734
 label_ascending: "Ascendent"
735
 label_descending: "Descendent"
736
 label_date_from_to: "Des de %{start} a %{end}"
737
 label_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki"
738
 label_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki"
739
 label_group: "Grup"
740
 label_group_plural: "Grups"
741
 label_group_new: "Nou grup"
742
 label_time_entry_plural: "Temps invertit"
743
 label_version_sharing_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
744
 label_version_sharing_system: "Amb tots els projectes"
745
 label_version_sharing_descendants: "Amb tots els subprojectes"
746
 label_version_sharing_tree: "Amb l'arbre del projecte"
747
 label_version_sharing_none: "Sense compartir"
748
 label_update_issue_done_ratios: "Actualitza el tant per cent de les incidències realitzades"
749
 label_copy_source: "Font"
750
 label_copy_target: "Objectiu"
751
 label_copy_same_as_target: "El mateix que l'objectiu"
752
 label_display_used_statuses_only: "Mostra només els estats que utilitza aquest tipus d'incidència"
753
 label_api_access_key: "Clau d'accés API"
754
 label_missing_api_access_key: "Falta una clau d'accés API"
755
 label_api_access_key_created_on: "Clau d'accés API creada fa %{value}"
756
 label_profile: "Perfil"
757
 label_subtask_plural: "Subtasques"
758
 label_project_copy_notifications: "Envia notificacions de correu electrònic durant la còpia del projecte"
759

  
760
 button_login: "Accedir"
761
 button_submit: "Acceptar"
762
 button_save: "Desar"
763
 button_check_all: "Selecciona-ho tot"
764
 button_uncheck_all: "No seleccionar res"
765
 button_delete: "Eliminar"
766
 button_create: "Crear"
767
 button_create_and_continue: "Crear i continuar"
768
 button_test: "Provar"
769
 button_edit: "Editar"
770
 button_add: "Afegir"
771
 button_change: "Canviar"
772
 button_apply: "Aplicar"
773
 button_clear: "Netejar"
774
 button_lock: "Bloquejar"
775
 button_unlock: "Desbloquejar"
776
 button_download: "Baixar"
777
 button_list: "Llistar"
778
 button_view: "Visualitzar"
779
 button_move: "Moure"
780
 button_move_and_follow: "Moure i continuar"
781
 button_back: "Enrere"
782
 button_cancel: "Cancel·lar"
783
 button_activate: "Activar"
784
 button_sort: "Ordenar"
785
 button_log_time: "Registre de temps"
786
 button_rollback: "Tornar a aquesta versió"
787
 button_watch: "Vigilar"
788
 button_unwatch: "No vigilar"
789
 button_reply: "Resposta"
790
 button_archive: "Arxivar"
791
 button_unarchive: "Desarxivar"
792
 button_reset: "Reiniciar"
793
 button_rename: "Reanomenar"
794
 button_change_password: "Canviar la contrasenya"
795
 button_copy: "Copiar"
796
 button_copy_and_follow: "Copiar i continuar"
797
 button_annotate: "Anotar"
798
 button_update: "Actualitzar"
799
 button_configure: "Configurar"
800
 button_quote: "Citar"
801
 button_show: "Mostrar"
802

  
803
 status_active: "actiu"
804
 status_registered: "registrat"
805
 status_locked: "bloquejat"
806

  
807
 version_status_open: "oberta"
808
 version_status_locked: "bloquejada"
809
 version_status_closed: "tancada"
810

  
811
 field_active: "Actiu"
812

  
813
 text_select_mail_notifications: "Seleccionar les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
814
 text_regexp_info: "ex. ^[A-Z0-9]+$"
815
 text_project_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?"
816
 text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: %{value}."
817
 text_workflow_edit: "Seleccioneu un rol i un tipus d'incidència per a editar el flux de treball"
818
 text_are_you_sure: "Segur?"
819
 text_journal_changed: "%{label} ha canviat de %{old} a %{new}"
820
 text_journal_set_to: "%{label} s'ha establert a %{value}"
821
 text_journal_deleted: "%{label} s'ha suprimit (%{old})"
822
 text_journal_added: "S'ha afegit %{label} %{value}"
823
 text_tip_issue_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
824
 text_tip_issue_end_day: "tasca que finalitza aquest dia"
825
 text_tip_issue_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
826
 text_caracters_maximum: "%{count} caràcters com a màxim."
827
 text_caracters_minimum: "Com a mínim ha de tenir %{count} caràcters."
828
 text_length_between: "Longitud entre %{min} i %{max} caràcters."
829
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest tipus d'incidència"
830
 text_unallowed_characters: "Caràcters no permesos"
831
 text_comma_separated: "Es permeten valors múltiples (separats per una coma)."
832
 text_line_separated: "Es permeten diversos valors (una línia per cada valor)."
833
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Referència i soluciona les incidències en els missatges publicats"
834
 text_issue_added: "la incidència %{id} ha sigut informada per %{author}."
835
 text_issue_updated: "la incidència %{id} ha sigut actualitzada per %{author}."
836
 text_wiki_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquesta wiki i tot el seu contingut?"
837
 text_issue_category_destroy_question: "Algunes incidències (%{count}) estan assignades a aquesta categoria. Què voleu fer?"
838
 text_issue_category_destroy_assignments: "Suprimir les assignacions de la categoria"
839
 text_issue_category_reassign_to: "Tornar a assignar les incidències a aquesta categoria"
840
 text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. incidències on sou l'autor o hi esteu assignat)."
841
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, tipus d'incidència, estats de la incidència i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
842
 text_load_default_configuration: "Carregar la configuració predeterminada"
843
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat en el conjunt de canvis %{value}."
844
 text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir les incidències seleccionades?"
845
 text_select_project_modules: "Seleccionar els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
846
 text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
847
 text_file_repository_writable: "Es pot escriure en el repositori de fitxers"
848
 text_plugin_assets_writable: "Es pot escriure als complements actius"
849
 text_minimagick_available: "MiniMagick disponible (opcional)"
850
 text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %{hours} hores en les incidències que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
851
 text_destroy_time_entries: "Suprimir les hores informades"
852
 text_assign_time_entries_to_project: "Assignar les hores informades al projecte"
853
 text_reassign_time_entries: "Tornar a assignar les hores informades a aquesta incidència:"
854
 text_user_wrote: "%{value} va escriure:"
855
 text_user_wrote_in: "%{value} va escriure (%{link}):"
856
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objectes estan assignats a aquest valor."
857
 text_enumeration_category_reassign_to: "Torna a assignar-los a aquest valor:"
858
 text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/configuration.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
859
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al repositori.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del repositori s'assignaran automàticament."
860
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han truncat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
861
 text_custom_field_possible_values_info: "Una línia per a cada valor"
862
 text_wiki_page_destroy_question: "Aquesta pàgina %{descendants} pàgines fill(es) i descendent(s). Què voleu fer?"
863
 text_wiki_page_nullify_children: "Deixar les pàgines filles com a pàgines arrel"
864
 text_wiki_page_destroy_children: "Suprimir les pàgines filles i tots els seus descendents"
865
 text_wiki_page_reassign_children: "Reassignar les pàgines filles a aquesta pàgina pare"
866
 text_own_membership_delete_confirmation: "Esteu a punt de suprimir algun o tots els vostres permisos i potser no podreu editar més aquest projecte.\nSegur que voleu continuar?"
867
 text_zoom_in: "Reduir"
868
 text_zoom_out: "Ampliar"
869

  
870
 default_role_manager: "Gestor"
871
 default_role_developer: "Desenvolupador"
872
 default_role_reporter: "Informador"
873
 default_tracker_bug: "Error"
874
 default_tracker_feature: "Característica"
875
 default_tracker_support: "Suport"
876
 default_issue_status_new: "Nou"
877
 default_issue_status_in_progress: "En Progrés"
878
 default_issue_status_resolved: "Resolt"
879
 default_issue_status_feedback: "Comentaris"
880
 default_issue_status_closed: "Tancat"
881
 default_issue_status_rejected: "Rebutjat"
882
 default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
883
 default_doc_category_tech: "Documentació tècnica"
884
 default_priority_low: "Baixa"
885
 default_priority_normal: "Normal"
886
 default_priority_high: "Alta"
887
 default_priority_urgent: "Urgent"
888
 default_priority_immediate: "Immediata"
889
 default_activity_design: "Disseny"
890
 default_activity_development: "Desenvolupament"
891

  
892
 enumeration_issue_priorities: "Prioritat de les incidències"
893
 enumeration_doc_categories: "Categories del document"
894
 enumeration_activities: "Activitats (seguidor de temps)"
895
 enumeration_system_activity: "Activitat del sistema"
896

  
897
 button_edit_associated_wikipage: "Editar pàgines Wiki asociades: %{page_title}"
898
 field_text: "Camp de text"
899
 setting_default_notification_option: "Opció de notificació per defecte"
900
 label_user_mail_option_only_my_events: "Només pels objectes on estic en vigilància o involucrat"
901
 label_user_mail_option_none: "Sense notificacions"
902
 field_member_of_group: "Assignat al grup"
903
 field_assigned_to_role: "Assignat al rol"
904
 notice_not_authorized_archived_project: "El projecte al que intenta accedir està arxivat."
905
 label_principal_search: "Cercar per usuari o grup:"
906
 label_user_search: "Cercar per usuari:"
907
 field_visible: "Visible"
908
 setting_commit_logtime_activity_id: "Activitat dels temps registrats"
909
 text_time_logged_by_changeset: "Aplicat en el canvi %{value}."
910
 setting_commit_logtime_enabled: "Habilitar registre d'hores"
911
 notice_gantt_chart_truncated: "S'ha retallat el diagrama perquè excedeix del número màxim d'elements que es poden mostrar (%{max})"
912
 setting_gantt_items_limit: "Numero màxim d'elements mostrats dins del diagrama de Gantt"
913
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Avisa'm quan surti d'una pàgina sense desar els canvis"
914
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Aquesta pàgina conté text sense desar i si surt els seus canvis es perdran"
915
 label_my_queries: "Les meves consultes"
916
 text_journal_changed_no_detail: "S'ha actualitzat %{label}"
917
 label_news_comment_added: "S'ha afegit un comentari a la notícia"
918
 button_expand_all: "Expandir tot"
919
 button_collapse_all: "Col·lapsar tot"
920
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Operacions addicionals permeses quan l'usuari assignat la incidència"
921
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Operacions addicionals permeses quan l'usuari és propietari de la incidència"
922
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Editar en bloc els registres de temps seleccionats"
923
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Està segur de voler eliminar (l'hora seleccionada/les hores seleccionades)?"
924
 label_role_anonymous: "Anònim"
925
 label_role_non_member: "No membre"
926
 label_issue_note_added: "Nota afegida"
927
 label_issue_status_updated: "Estat actualitzat"
928
 label_issue_priority_updated: "Prioritat actualitzada"
929
 label_issues_visibility_own: "Peticions creades per l'usuari o assignades a ell"
930
 field_issues_visibility: "Visibilitat de les peticions"
931
 label_issues_visibility_all: "Totes les peticions"
932
 permission_set_own_issues_private: "Posar les teves peticions pròpies com publica o privada"
933
 field_is_private: "Privat"
934
 permission_set_issues_private: "Posar les peticions com publica o privada"
935
 label_issues_visibility_public: "Totes les peticions no privades"
936
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Es procedira a eliminar tambe %{count} subtas/ca/ques."
937
 field_commit_logs_encoding: "Codificació dels missatges publicats"
938
 field_scm_path_encoding: "Codificació de les rutes"
939
 text_scm_path_encoding_note: "Per defecte: UTF-8"
940
 field_path_to_repository: "Ruta al repositori "
941
 field_root_directory: "Directori arrel"
942
 field_cvs_module: "Modul"
943
 field_cvsroot: "CVSROOT"
944
 text_mercurial_repository_note: Repositori local (p.e. /hgrepo, c:\hgrepo)
945
 text_scm_command: "Comanda"
946
 text_scm_command_version: "Versió"
947
 label_git_report_last_commit: "Informar de l'ultim canvi(commit) per fitxers i directoris"
948
 notice_issue_successful_create: "Incidència %{id} creada correctament."
949
 label_between: "entre"
950
 setting_issue_group_assignment: "Permetre assignar incidències als grups"
951
 label_diff: "diferencies"
952
 text_git_repository_note: Directori repositori local (p.e. /hgrepo, c:\hgrepo)
953
 description_query_sort_criteria_direction: "Ordre d'ordenació"
954
 description_project_scope: "Àmbit de la cerca"
955
 description_filter: "Filtre"
956
 description_user_mail_notification: "Configuració de les notificacions per correu"
957
 description_message_content: "Contingut del missatge"
958
 description_available_columns: "Columnes disponibles"
959
 description_issue_category_reassign: "Escollir una categoria de la incidència"
960
 description_search: "Camp de cerca"
961
 description_notes: "Notes"
962
 description_choose_project: "Projectes"
963
 description_query_sort_criteria_attribute: "Atribut d'ordenació"
964
 description_wiki_subpages_reassign: "Esculli la nova pàgina pare"
965
 description_selected_columns: "Columnes seleccionades"
966
 label_parent_revision: "Pare"
967
 label_child_revision: "Fill"
968
 error_scm_annotate_big_text_file: "L'entrada no es pot anotar, ja que supera la mida màxima per fitxers de text."
969
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Utilitzar la data actual com a data inici per les noves peticions"
970
 button_edit_section: "Editar aquest apartat"
971
 setting_repositories_encodings: "Codificació per defecte pels fitxers adjunts i repositoris"
972
 description_all_columns: "Totes les columnes"
973
 button_export: "Exportar"
974
 label_export_options: "%{export_format} opcions d'exportació"
975
 error_attachment_too_big: "Aquest fitxer no es pot pujar perquè excedeix de la mida màxima (%{max_size})"
976
 notice_failed_to_save_time_entries: "Error al desar %{count} entrades de temps de les %{total} selecionades: %{ids}."
977
 label_x_issues:
978
  zero: "0 incidències"
979
  one:  "1 incidència"
980
  other: "%{count} incidències"
981
 label_repository_new: "Nou repositori"
982
 field_repository_is_default: "Repositori principal"
983
 label_copy_attachments: "Copiar adjunts"
984
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
985
 label_completed_versions: "Versions completades"
986
 text_project_identifier_info: "Només es permeten lletres en minúscula (a-z), números i guions.<br />Una vegada desat, l'identificador no es pot canviar."
987
 field_multiple: "Valors múltiples"
988
 setting_commit_cross_project_ref: "Permetre referenciar i resoldre peticions de tots els altres projectes"
989
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Afegir les meves notes i descartar els altres canvis"
990
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Aplicar els meus canvis de totes formes (les notes anteriors es mantindran però alguns canvis poden ser sobreescrits)"
991
 notice_issue_update_conflict: "la incidència ha sigut actualitzada per un altre membre mentre s'editava"
992
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Descartar tots els meus canvis i mostrar de nou %{link}"
993
 permission_manage_related_issues: "Gestionar peticions relacionades"
994
 field_auth_source_ldap_filter: "Filtre LDAP"
995
 label_search_for_watchers: "Cercar vigilants per afegir-los"
996
 notice_account_deleted: "El seu compte ha sigut eliminat de forma permanent."
997
 setting_unsubscribe: "Permetre als usuaris eliminar el seu propi compte"
998
 button_delete_my_account: "Eliminar el meu compte"
999
 text_account_destroy_confirmation: |-
1000
  Estàs segur de continuar?
1001
  El seu compte s'eliminarà de forma permanent, sense la possibilitat de reactivar-lo.
1002
 error_session_expired: "La seva sessió ha expirat. Si us plau, torni a identificar-se"
1003
 text_session_expiration_settings: "Advertència: el canvi d'aquestes opcions poden provocar la expiració de les sessions actives, incloent la seva."
1004
 setting_session_lifetime: "Temps de vida màxim de les sessions"
1005
 setting_session_timeout: "Temps màxim d'inactivitat de les sessions"
1006
 label_session_expiration: "Expiració de les sessions"
1007
 permission_close_project: "Tancar / reobrir el projecte"
1008
 button_close: "Tancar"
1009
 button_reopen: "Reobrir"
1010
 project_status_active: "actiu"
1011
 project_status_closed: "tancat"
1012
 project_status_archived: "arxivat"
1013
 text_project_closed: "Aquest projecte està tancat i només és de lectura."
1014
 notice_user_successful_create: "Usuari %{id} creat correctament."
1015
 field_core_fields: "Camps bàsics"
1016
 field_timeout: "Temps d'inactivitat (en segons)"
1017
 setting_thumbnails_enabled: "Mostrar miniatures dels fitxers adjunts"
1018
 setting_thumbnails_size: "Mida de les miniatures (en píxels)"
1019
 label_status_transitions: "Transicions d'estat"
1020
 label_fields_permissions: "Permisos sobre els camps"
1021
 label_readonly: "Només lectura"
1022
 label_required: "Requerit"
1023
 text_repository_identifier_info: "Només es permeten lletres en minúscula (a-z), números i guions.<br />Una vegada desat, l'identificador no es pot canviar."
1024
 field_board_parent: "Tauler pare"
1025
 label_attribute_of_project: "%{name} del projecte"
1026
 label_attribute_of_author: "%{name} de l'autor"
1027
 label_attribute_of_assigned_to: "{name} de l'assignat"
1028
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} de la versió objectiu"
1029
 label_copy_subtasks: "Copiar subtasques"
1030
 label_copied_to: "copiada a"
1031
 label_copied_from: "copiada des de"
1032
 label_any_issues_in_project: "qualsevol incidència del projecte"
1033
 label_any_issues_not_in_project: "qualsevol incidència que no sigui del projecte"
1034
 field_private_notes: "Notes privades"
1035
 permission_view_private_notes: "Veure notes privades"
1036
 permission_set_notes_private: "Posar notes com privades"
1037
 label_no_issues_in_project: "sense peticions al projecte"
1038
 label_any: "tots"
1039
 label_last_n_weeks: "en les darreres %{count} setmanes"
1040
 setting_cross_project_subtasks: "Permetre subtasques creuades entre projectes"
1041
 label_cross_project_descendants: "Amb tots els subprojectes"
1042
 label_cross_project_tree: "Amb l'arbre del projecte"
1043
 label_cross_project_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
1044
 label_cross_project_system: "Amb tots els projectes"
1045
 button_hide: "Amagar"
1046
 setting_non_working_week_days: "Dies no laborables"
1047
 label_in_the_next_days: "en els pròxims"
1048
 label_in_the_past_days: "en els anteriors"
1049
 label_attribute_of_user: "%{name} de l'usuari"
1050
 text_turning_multiple_off: "Si es desactiva els valors múltiples, aquest seran eliminats per deixar només un únic valor per element."
1051
 label_attribute_of_issue: "%{name} de la incidència"
1052
 permission_add_documents: "Afegir document"
1053
 permission_edit_documents: "Editar document"
1054
 permission_delete_documents: "Eliminar document"
1055
 label_gantt_progress_line: "Línia de progres"
1056
 setting_jsonp_enabled: "Habilitar suport JSONP"
1057
 field_inherit_members: "Heretar membres"
1058
 field_closed_on: "Tancada"
1059
 field_generate_password: "Generar contrasenya"
1060
 setting_default_projects_tracker_ids: "Tipus d'estats d'incidència habilitat per defecte"
1061
 label_total_time: "Total"
1062
 text_scm_config: "Pot configurar les ordres SCM en el fitxer config/configuration.yml. Sis us plau, una vegada fet ha de reiniciar l'aplicació per aplicar els canvis."
1063
 text_scm_command_not_available: "L'ordre SCM que es vol utilitzar no és troba disponible. Si us plau, comprovi la configuració dins del menú d'administració"
1064
 setting_emails_header: "Encapçalament dels correus"
1065
 notice_account_not_activated_yet: Encara no ha activat el seu compte. Si vol rebre un nou correu d'activació, si us plau <a href="%{url}">faci clic en aquest enllaç</a>.
1066
 notice_account_locked: "Aquest compte està bloquejat."
1067
 label_hidden: "Amagada"
1068
 label_visibility_private: "només per mi"
1069
 label_visibility_roles: "només per aquests rols"
1070
 label_visibility_public: "per qualsevol usuari"
1071
 field_must_change_passwd: "Canvi de contrasenya al pròxim inici de sessió"
1072
 notice_new_password_must_be_different: "La nova contrasenya ha de ser diferent de l'actual."
1073
 setting_mail_handler_excluded_filenames: "Excloure fitxers adjunts per nom"
1074
 text_convert_available: "Conversió ImageMagick disponible (opcional)"
1075
 label_link: "Enllaç"
1076
 label_only: "només"
1077
 label_drop_down_list: "Llista desplegable (Drop down)"
1078
 label_checkboxes: "Camps de selecció (Checkboxes)"
1079
 label_link_values_to: "Enllaçar valors a la URL"
1080
 setting_force_default_language_for_anonymous: "Forçar llenguatge per defecte als usuaris anònims."
1081
 setting_force_default_language_for_loggedin: "Forçar llenguatge per defecte als usuaris identificats."
1082
 label_custom_field_select_type: "Seleccioni el tipus d'objecte al qual vol posar el camp personalitzat"
1083
 label_issue_assigned_to_updated: "Persona assignada actualitzada"
1084
 label_check_for_updates: "Comprovar actualitzacions"
1085
 label_latest_compatible_version: "Ultima versió compatible"
1086
 label_unknown_plugin: "Complement desconegut"
1087
 label_radio_buttons: "Camps de selecció (Radiobutton)"
1088
 label_group_anonymous: "Usuaris anònims"
1089
 label_group_non_member: "Usuaris no membres"
1090
 label_add_projects: "Afegir projectes"
1091
 field_default_status: "Estat per defecte"
1092
 text_subversion_repository_note: "Exemples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://"
1093
 field_users_visibility: "Visibilitat dels usuaris"
1094
 label_users_visibility_all: "Tots els usuaris actius"
1095
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: "Membres dels projectes visibles"
1096
 label_edit_attachments: "Editar fitxers adjunts"
1097
 setting_link_copied_issue: "Enllaçar incidència quan es realitzi la còpia"
1098
 label_link_copied_issue: "Enllaçar incidència copiada"
1099
 label_ask: "Demanar"
1100
 label_search_attachments_yes: "Cercar per fitxer adjunt i descripció"
1101
 label_search_attachments_no: "Sense fitxers adjunts"
1102
 label_search_attachments_only: "Només fitxers adjunts"
1103
 label_search_open_issues_only: "Només peticions obertes"
1104
 field_address: "Correu electrònic"
1105
 setting_max_additional_emails: "Màxim número de correus electrònics addicionals"
1106
 label_email_address_plural: "Correus electrònics"
1107
 label_email_address_add: "Afegir adreça de correu electrònic"
1108
 label_enable_notifications: "Activar notificacions"
1109
 label_disable_notifications: "Desactivar notificacions"
1110
 setting_search_results_per_page: "Cercar resultats per pàgina"
1111
 label_blank_value: "blanc"
1112
 permission_copy_issues: "Copiar incidència"
1113
 error_password_expired: "La teva contrasenya ha expirat, és necessari canviar-la"
1114
 field_time_entries_visibility: "Visibilitat de les entrades de temps"
1115
 setting_password_max_age: "Requereix canviar la contrasenya després de"
1116
 label_parent_task_attributes: "Atributs de la tasca pare"
1117
 label_parent_task_attributes_derived: "Calculat de les subtasques"
1118
 label_parent_task_attributes_independent: "Independent de les subtasques"
1119
 label_time_entries_visibility_all: "Tots els registres de temps"
1120
 label_time_entries_visibility_own: "Els registres de temps creats per mi"
1121
 label_member_management: "Administració de membres"
1122
 label_member_management_all_roles: "Tots els rols"
1123
 label_member_management_selected_roles_only: "Només aquests rols"
1124
 label_password_required: "Confirmi la seva contrasenya per continuar"
1125
 label_total_spent_time: "Temps total invertit"
1126
 notice_import_finished: "%{count} element/s han sigut importats"
1127
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} de %{total} elements no s'ha pogut importar"
1128
 error_invalid_file_encoding: "El fitxer no utilitza una codificació valida (%{encoding})"
1129
 error_invalid_csv_file_or_settings: "El fitxer no es un CSV o no coincideix amb la configuració (%{value})"
1130
 error_can_not_read_import_file: "S'ha produït un error mentre es llegia el fitxer a importar"
1131
 permission_import_issues: "Importar incidències"
1132
 label_import_issues: "Importar incidències"
1133
 label_select_file_to_import: "Escull el fitxer per importar"
1134
 label_fields_separator: "Separador dels camps"
1135
 label_fields_wrapper: "Envoltori dels camps"
1136
 label_encoding: "Codificació"
1137
 label_comma_char: "Coma"
1138
 label_semi_colon_char: "Punt i coma"
1139
 label_quote_char: "Cometa simple"
1140
 label_double_quote_char: "Cometa doble"
1141
 label_fields_mapping: "Mapejat de camps"
1142
 label_file_content_preview: "Vista prèvia del contingut"
1143
 label_create_missing_values: "Crear valors no presents"
1144
 button_import: "Importar"
1145
 field_total_estimated_hours: "Temps total estimat"
1146
 label_api: "API"
1147
 label_total_plural: "Totals"
1148
 label_assigned_issues: "Incidències assignades"
1149
 label_field_format_enumeration: "Llistat clau/valor"
1150
 label_f_hour_short: "%{value} h"
1151
 field_default_version: "Versió per defecte"
1152
 error_attachment_extension_not_allowed: "L'extensió %{extension} no està permesa"
1153
 setting_attachment_extensions_allowed: "Extensions permeses"
1154
 setting_attachment_extensions_denied: "Extensions no permeses"
1155
 label_any_open_issues: "qualsevol incidència oberta"
1156
 label_no_open_issues: "cap incidència oberta"
1157
 label_default_values_for_new_users: "Valors per defecte pels nous usuaris"
1158
 setting_sys_api_key: "Clau API"
1159
 setting_lost_password: "Has oblidat la contrasenya?"
1160
 mail_subject_security_notification: "Notificació de seguretat"
1161
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} actualitzat.'
1162
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} actualitzat per %{value}.'
1163
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} afegit.'
1164
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} eliminat.'
1165
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "S'han activat les notificacions per l'adreça de correu %{value}"
1166
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "S'han desactivat les notificacions per l'adreça de correu %{value}"
1167
 mail_body_settings_updated: ! "Les següents opcions s'han actualitzat:"
1168
 field_remote_ip: Adreça IP
1169
 label_wiki_page_new: Nova pàgina wiki
1170
 label_relations: Relacions
1171
 button_filter: Filtre
1172
 mail_body_password_updated: "La seva contrasenya s'ha canviat."
1173
 label_no_preview: Previsualització no disponible
1174
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: "El projecte no disposa de cap tipus d'incidència sobre el qual vostè pugui crear una incidència"
1175
 label_tracker_all: "Tots els tipus d'incidència"
1176
 label_new_project_issue_tab_enabled: Mostrar la pestanya "Nova incidència"
1177
 setting_new_item_menu_tab: Pestanya de nous objectes en el menu de cada projecte
1178
 label_new_object_tab_enabled: Mostrar el llistat desplegable "+"
1179
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: "Cap projecte disposa d'un tipus d'incidència sobre el qual vostè pugui crear una incidència"
1180
 field_textarea_font: Font utilitzada en les text àrea
1181
 label_font_default: Font per defecte
1182
 label_font_monospace: Font Monospaced
1183
 label_font_proportional: Font Proportional
1184
 setting_timespan_format: Time span format
1185
 label_table_of_contents: Taula de continguts
1186
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1187
 setting_mail_handler_enable_regex: Activar les expressions regulars
1188
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
1189
  project: %{errors}'
1190
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: El temps consumit no es pot reassignar
1191
  a una incidència que està a punt d'eliminar-se
1192
 setting_timelog_required_fields: Camps obligatoria per el registre de temps
1193
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1194
 label_user_mail_option_only_assigned: Només per coses que segueixo o a les que estic assignat
1195
 label_user_mail_option_only_owner: Només per coses que segueixo o a les que soc propietari
1196
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Els canvis implicaran en l'esborrat automàtic
1197
  dels valors de un o més camps dels objectes seleccionats
1198
 field_updated_by: Actualitzat per
1199
 field_last_updated_by: Última actualtizació per
1200
 field_full_width_layout: Amplada sencera
1201
 label_last_notes: Últimes notes
1202
 field_digest: Checksum
1203
 field_default_assigned_to: Assignat per defecte
1204
 setting_show_custom_fields_on_registration: Mostrar els camps personalitzat al registrar-se
1205
 permission_view_news: Veure notícies
1206
 label_no_preview_alternative_html: Sense vista prèvia. %{link} el fitxer.
1207
 label_no_preview_download: Descarreguèu
1208
 setting_close_duplicate_issues: Tanca incidències duplicades automàticament
1209
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: No es poden registrar més de %{max_hours} hores el mateix
1210
  dia (ja s'han registrat %{logged_hours} hores)
1211
 setting_time_entry_list_defaults: Llista del registre de temps per defecte
1212
 setting_timelog_accept_0_hours: Accepta registres de temps amb 0 hores
1213
 setting_timelog_max_hours_per_day: Màxim d'hores que es poden registrar per usuari i dia
1214
 label_x_revisions: "%{count} revisions"
1215
 error_can_not_delete_auth_source: Aquest mode d'autenticació està en ús i no es pot eliminar.
1216
 button_actions: Accions
1217
 mail_body_lost_password_validity: Tingueu en compte que podeu canviar la contrasenya només un cop
1218
  fent servir aquest enllaç.
1219
 text_login_required_html: When not requiring authentication, public projects and their
1220
  contents are openly available on the network. You can <a href="%{anonymous_role_path}">edit
1221
  the applicable permissions</a>.
1222
 label_login_required_yes: 'Yes'
1223
 label_login_required_no: No, permetre accés anonim als projectes públics
1224
 text_project_is_public_non_member: Els projectes públics i el seu contingut son disponibles
1225
  per tots els usuaris registrats.
1226
 text_project_is_public_anonymous: Els projectes públics i el seu contingut son disponibles de forma oberta
1227
  a la xarxa.
1228
 label_version_and_files: Versions (%{count}) i Fitxers
1229
 label_ldap: LDAP
1230
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (sense comprovació de certificat)
1231
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1232
 label_ldaps_warning: La recomanació es fer servir una connexió xifrada amb LDSPS amb verificació del certificat
1233
  certificat per prevenir qualsevol manipulació durant el procés d'autenticació.
1234
 label_nothing_to_preview: Res a previsualitzar
1235
 error_token_expired: This password recovery link has expired, please try again.
1236
 error_spent_on_future_date: Cannot log time on a future date
1237
 setting_timelog_accept_future_dates: Accept time logs on future dates
1238
 label_delete_link_to_subtask: "Suprimir relació"
1239
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: You are not allowed to log time
1240
  for other users
1241
 permission_log_time_for_other_users: Log spent time for other users
1242
 label_tomorrow: demà
1243
 label_next_week: la setmana vinent
1244
 label_next_month: el mes vinent
1245
 text_role_no_workflow: No workflow defined for this role
1246
 text_status_no_workflow: No tracker uses this status in the workflows
1247
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferred part of multipart (HTML) emails
1248
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Mostrar els canvis d'estat de les incidències en l'assumpte
1249
  de les notificacions per correu
1250
 label_inherited_from_parent_project: Heretats del projecte pare
1251
 label_inherited_from_group: Heretats del grup %{name}
1252
 label_trackers_description: Trackers description
1253
 label_open_trackers_description: View all trackers description
1254
 label_preferred_body_part_text: Text
1255
 label_preferred_body_part_html: HTML (experimental)
1256
 field_parent_issue_subject: Parent task subject
1257
 permission_edit_own_issues: Editar les pròpies incidències
1258
 text_select_apply_tracker: Select tracker
1259
 label_updated_issues: Incidències actualitzades
1260
 text_avatar_server_config_html: The current avatar server is <a href="%{url}">%{url}</a>.
1261
  You can configure it in config/configuration.yml.
1262
 setting_gantt_months_limit: Maximum number of months displayed on the gantt chart
1263
 permission_import_time_entries: Import time entries
1264
 label_import_notifications: Send email notifications during the import
1265
 text_gs_available: ImageMagick PDF support available (optional)
1266
 field_recently_used_projects: Number of recently used projects in jump box
1267
 label_optgroup_bookmarks: Bookmarks
1268
 label_optgroup_others: Other projects
1269
 label_optgroup_recents: Recently used
1270
 button_project_bookmark: Add bookmark
1271
 button_project_bookmark_delete: Remove bookmark
1272
 field_history_default_tab: Pestanya per defecte de l'historic de la incidència
1273
 label_issue_history_properties: Property changes
1274
 label_issue_history_notes: Notes
1275
 label_last_tab_visited: Última pestanya visitada
1276
 field_unique_id: Unique ID
1277
 text_no_subject: sense assumpte
1278
 setting_password_required_char_classes: Required character classes for passwords
1279
 label_password_char_class_uppercase: lletres majuscules
1280
 label_password_char_class_lowercase: lletres minúscules
1281
 label_password_char_class_digits: digits
1282
 label_password_char_class_special_chars: caràcters especials
1283
 text_characters_must_contain: Ha de tenir %{character_classes}.
1284
 label_starts_with: comença amb
1285
 label_ends_with: acaba amb
1286
 label_issue_fixed_version_updated: Versió de destí al dia
1287
 setting_project_list_defaults: Projects list defaults
1288
 label_display_type: Mostrar resultats en
1289
 label_display_type_list: Llista
1290
 label_display_type_board: Taula
1291
 label_my_bookmarks: My bookmarks
1292
 label_import_time_entries: Import time entries
1293
 field_toolbar_language_options: Code highlighting toolbar languages
1294
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: Informar-me també de les incidències
1295
  with a priority of <em>%{prio}</em> or higher
1296
 label_assign_to_me: Assign to me
1297
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: Aquesta incidència no es pot tancar perquè té
1298
  almenys una subtasca oberta.
1299
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: Aquesta incidència no es pot tancar perquè està
1300
  bloquejada al menys per una incidència oberta.
1301
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: Aquesta incidència no es pot reobrir perquè la incidència
1302
  pare ja està tancada.
1303
 error_bulk_download_size_too_big: These attachments cannot be bulk downloaded because
1304
  the total file size exceeds the maximum allowed size (%{max_size})
1305
 setting_bulk_download_max_size: Maximum total size for bulk download
1306
 label_download_all_attachments: Descarregar tots els fitxers
1307
 error_attachments_too_many: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum
1308
  number of files that can be attached simultaneously (%{max_number_of_files})
1309
 setting_email_domains_allowed: Dominis de correu permesos
1310
 setting_email_domains_denied: Dominis de correu no permesos
1311
 field_passwd_changed_on: Últim canvi de contrasenya
1312
 label_relations_mapping: Relations mapping
1313
 label_import_users: Import users
1314
 label_days_to_html: "%{days} days up to %{date}"
1315
 setting_twofa: Two-factor authentication
1316
 label_optional: optional
1317
 label_required_lower: required
1318
 button_disable: Disable
1319
 twofa__totp__name: Authenticator app
1320
 twofa__totp__text_pairing_info_html: Scan this QR code or enter the plain text key
1321
  into a TOTP app (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google
1322
  Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo
1323
  Mobile</a>) and enter the code in the field below to activate two-factor authentication.
1324
 twofa__totp__label_plain_text_key: Plain text key
1325
 twofa__totp__label_activate: Enable authenticator app
1326
 twofa_currently_active: 'Currently active: %{twofa_scheme_name}'
1327
 twofa_not_active: Not activated
1328
 twofa_label_code: Code
1329
 twofa_hint_disabled_html: Setting <strong>%{label}</strong> will deactivate and unpair
1330
  two-factor authentication devices for all users.
1331
 twofa_hint_required_html: Setting <strong>%{label}</strong> will require all users
1332
  to set up two-factor authentication at their next login.
1333
 twofa_label_setup: Enable two-factor authentication
1334
 twofa_label_deactivation_confirmation: Disable two-factor authentication
1335
 twofa_notice_select: 'Please select the two-factor scheme you would like to use:'
1336
 twofa_warning_require: The administrator requires you to enable two-factor authentication.
1337
 twofa_activated: Two-factor authentication successfully enabled. It is recommended
1338
  to <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate backup codes</a> for your account.
1339
 twofa_deactivated: Two-factor authentication disabled.
1340
 twofa_mail_body_security_notification_paired: Two-factor authentication successfully
1341
  enabled using %{field}.
1342
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: Two-factor authentication disabled
1343
  for your account.
1344
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: New two-factor authentication backup codes
1345
  generated.
1346
 twofa_mail_body_backup_code_used: A two-factor authentication backup code has been
1347
  used.
1348
 twofa_invalid_code: Code is invalid or outdated.
1349
 twofa_label_enter_otp: Please enter your two-factor authentication code.
1350
 twofa_too_many_tries: Too many tries.
1351
 twofa_resend_code: Resend code
1352
 twofa_code_sent: An authentication code has been sent to you.
1353
 twofa_generate_backup_codes: Generate backup codes
1354
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: This will invalidate all existing backup
1355
  codes and generate new ones. Would you like to continue?
1356
 twofa_notice_backup_codes_generated: Your backup codes have been generated.
1357
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: New backup codes have been generated.
1358
  Your existing codes from %{time} are now invalid.
1359
 twofa_label_backup_codes: Two-factor authentication backup codes
1360
 twofa_text_backup_codes_hint: Use these codes instead of a one-time password should
1361
  you not have access to your second factor. Each code can only be used once. It is
1362
  recommended to print and store them in a safe place.
1363
 twofa_text_backup_codes_created_at: Backup codes generated %{datetime}.
1364
 twofa_backup_codes_already_shown: Backup codes cannot be shown again, please <a data-method="post"
1365
  href="%{bc_path}">generate new backup codes</a> if required.
1366
 error_can_not_execute_macro_html: Error executing the <strong>%{name}</strong> macro
1367
  (%{error})
1368
 error_macro_does_not_accept_block: This macro does not accept a block of text
1369
 error_childpages_macro_no_argument: With no argument, this macro can be called from
1370
  wiki pages only
1371
 error_circular_inclusion: Circular inclusion detected
1372
 error_page_not_found: Page not found
1373
 error_filename_required: Filename required
1374
 error_invalid_size_parameter: Invalid size parameter
1375
 error_attachment_not_found: Attachment %{name} not found
1376
 permission_delete_project: Delete the project
1377
 field_twofa_scheme: Two-factor authentication scheme
1378
 text_user_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this user and remove
1379
  all references to them? This cannot be undone. Often, locking a user instead of
1380
  deleting them is the better solution. To confirm, please enter their login (%{login})
1381
  below.
1382
 text_project_destroy_enter_identifier: To confirm, please enter the project's identifier
1383
  (%{identifier}) below.
1384
 button_add_subtask: Afegir subtasca
1385
 notice_invalid_watcher: 'Vigilant incorrecte: L''usuari no rebrà notificacions perquè
1386
  no te accés a veure aquest objecte.'
1387
 button_fetch_changesets: Fetch commits
1388
 permission_view_message_watchers: Veure la llista de vigilants del missatge
1389
 permission_add_message_watchers: Afegir vigilants al missatge
1390
 permission_delete_message_watchers: Eliminar vigilants del missatge
1391
 label_message_watchers: Vigilants
1392
 button_copy_link: Copy link
1393
 error_invalid_authenticity_token: Invalid form authenticity token.
1394
 error_query_statement_invalid: An error occurred while executing the query and has
1395
  been logged. Please report this error to your Redmine administrator.
1396
 permission_view_wiki_page_watchers: Veure els vigilants de la pàgina de la wiki
1397
 permission_add_wiki_page_watchers: Afegir vigilants a la pàgina de la wiki
1398
 permission_delete_wiki_page_watchers: Eliminar vigilants de la pàgina de la wiki
1399
 label_wiki_page_watchers: Vigilants
1400
 label_attachment_description: File description
1401
 error_no_data_in_file: The file does not contain any data
1402
 field_twofa_required: Require two factor authentication
1403
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up
1404
  two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1405
 twofa_text_group_required: This setting is only effective when the global two factor
1406
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1407
  is required for all users.
1408
 twofa_text_group_disabled: This setting is only effective when the global two factor
1409
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1410
  is disabled.
1411
 field_default_issue_query: Consulta per defecte de incidències
1412
 label_default_queries:
1413
  for_all_projects: Per tots els projectes
1414
  for_current_project: Per el projecte actual
1415
  for_all_users: Per tots els usuaris
1416
  for_this_user: Per aquest usuari
1417
 text_allowed_queries_to_select: Public (to any users) queries only selectable
1418
 text_all_migrations_have_been_run: All database migrations have been run
1419
 button_save_object: Guardar %{object_name}
1420
 button_edit_object: Editar %{object_name}
1421
 button_delete_object: Eliminar %{object_name}
1422
 text_setting_config_change: You can configure the behaviour in config/configuration.yml.
1423
  Please restart the application after editing it.
1424
 label_bulk_edit: Edició en bloc
1425
 button_create_and_follow: Crear i seguir
1426
 label_subtask: Subtasca
1427
 label_default_query: Consulta per defecte
1428
 field_default_project_query: Default project query
1429
 label_required_administrators: requirit per administradors
1430
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves
1431
  like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor
1432
  authentication at their next login.
1433
 label_auto_watch_on: Auto watch
1434
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Incidències on he contribuït
1435
 text_project_close_confirmation: Are you sure you want to close the '%{value}' project
1436
  to make it read-only?
1437
 text_project_reopen_confirmation: Are you sure you want to reopen the '%{value}' project?
1438
 text_project_archive_confirmation: Are you sure you want to archive the '%{value}'
1439
  project?
1440
 mail_destroy_project_failed: Project %{value} could not be deleted.
1441
 mail_destroy_project_successful: Project %{value} was deleted successfully.
1442
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Project %{value} and its subprojects
1443
  were deleted successfully.
1444
 project_status_scheduled_for_deletion: programat per eliminar
1445
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Esteu segur que voleu eliminar els projectes seleccionats
1446
  i les seves dades relacionades?
1447
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1448
  You are about to permanently delete the following projects, including possible subprojects and any related data.
1449
  Please review the information below and confirm that this is indeed what you want to do.
1450
  This action cannot be undone.
1451
 text_projects_bulk_destroy_confirm: To confirm, please enter "%{yes}" in the box below.
1452
 text_subprojects_bulk_destroy: 'including its subproject(s): %{value}'
1453
 field_current_password: Contrasenya actual
1454
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>Que està passant?</strong> Necesiteu reconfirmar
1455
  la contrasenya abans de fer cap canvi adminstratiu, això assegura que el vostre compte
1456
  segueix protegit."
1457
 label_edited: Editat
1458
 label_time_by_author: "%{time} per %{author}"
1459
 field_default_time_entry_activity: Default spent time activity
1460
 field_is_member_of_group: Membre del grup
1461
 text_users_bulk_destroy_head: You are about to delete the following users and remove
1462
  all references to them. This cannot be undone. Often, locking users instead of deleting
1463
  them is the better solution.
1464
 text_users_bulk_destroy_confirm: Per confirmar, entreu "%{yes}" a sota.
1465
 permission_select_project_publicity: Marcar projecte com a públic o privat
1466
 label_auto_watch_on_issue_created: Incidències que he creat
(1-1/2)