Project

General

Profile

Defect #38391 » ca.yml

Joan J, 2023-05-15 12:14

 
1
# Redmine Catalan translation:
2
# by Joan Duran
3
# Contributors: @gimstein (Helder Manuel Torres Vieira)
4

  
5
ca:
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
7
 direction: "ltr"
8
 date:
9
  formats:
10
   # Use the strftime parameters for formats.
11
   # When no format has been given, it uses default.
12
   # You can provide other formats here if you like!
13
   default: "%d-%m-%Y"
14
   short: "%e de %b"
15
   long: "%a, %e de %b de %Y"
16

  
17
  day_names: [Diumenge, Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte]
18
  abbr_day_names: [dg, dl, dt, dc, dj, dv, ds]
19

  
20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
21
  month_names: [~, Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre]
22
  abbr_month_names: [~, Gen, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov, Des]
23
  # Used in date_select and datime_select.
24
  order:
25
   - :year
26
   - :month
27
   - :day
28

  
29
 time:
30
  formats:
31
   default: "%d-%m-%Y %H:%M"
32
   time: "%H:%M"
33
   short: "%e de %b, %H:%M"
34
   long: "%a, %e de %b de %Y, %H:%M"
35
  am: "am"
36
  pm: "pm"
37

  
38
 datetime:
39
  distance_in_words:
40
   half_a_minute: "mig minut"
41
   less_than_x_seconds:
42
    one:  "menys d'un segon"
43
    other: "menys de %{count} segons"
44
   x_seconds:
45
    one:  "1 segons"
46
    other: "%{count} segons"
47
   less_than_x_minutes:
48
    one:  "menys d'un minut"
49
    other: "menys de %{count} minuts"
50
   x_minutes:
51
    one:  "1 minut"
52
    other: "%{count} minuts"
53
   about_x_hours:
54
    one:  "aproximadament 1 hora"
55
    other: "aproximadament %{count} hores"
56
   x_hours:
57
    one:  "1 hora"
58
    other: "%{count} hores"
59
   x_days:
60
    one:  "1 dia"
61
    other: "%{count} dies"
62
   about_x_months:
63
    one:  "aproximadament 1 mes"
64
    other: "aproximadament %{count} mesos"
65
   x_months:
66
    one:  "1 mes"
67
    other: "%{count} mesos"
68
   about_x_years:
69
    one:  "aproximadament 1 any"
70
    other: "aproximadament %{count} anys"
71
   over_x_years:
72
    one:  "més d'un any"
73
    other: "més de %{count} anys"
74
   almost_x_years:
75
    one:  "quasi 1 any"
76
    other: "quasi %{count} anys"
77

  
78
 number:
79
  # Default format for numbers
80
  format:
81
   separator: "."
82
   delimiter: ","
83
   precision: 3
84
  human:
85
   format:
86
    delimiter: ""
87
    precision: 3
88
   storage_units:
89
    format: "%n %u"
90
    units:
91
     byte:
92
      one: "Byte"
93
      other: "Bytes"
94
     kb: "KB"
95
     mb: "MB"
96
     gb: "GB"
97
     tb: "TB"
98

  
99
# Used in array.to_sentence.
100
 support:
101
  array:
102
   sentence_connector: "i"
103
   skip_last_comma: false
104

  
105
 activerecord:
106
  errors:
107
   template:
108
    header:
109
     one:  "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'ha trobat 1 error"
110
     other: "no s'ha pogut desar aquest %{model} perquè s'han trobat %{count} errors"
111
   messages:
112
    inclusion: "no està inclòs a la llista"
113
    exclusion: "està reservat"
114
    invalid: "no és vàlid"
115
    confirmation: "la confirmació no coincideix"
116
    accepted: "s'ha d'acceptar"
117
    empty: "no pot estar buit"
118
    blank: "no pot estar en blanc"
119
    too_long: "és massa llarg"
120
    too_short: "és massa curt"
121
    wrong_length: "la longitud és incorrecta"
122
    taken: "ja s'està utilitzant"
123
    not_a_number: "no és un número"
124
    not_a_date: "no és una data vàlida"
125
    greater_than: "ha de ser més gran que %{count}"
126
    greater_than_or_equal_to: "ha de ser més gran o igual a %{count}"
127
    equal_to: "ha de ser igual a %{count}"
128
    less_than: "ha de ser menys que %{count}"
129
    less_than_or_equal_to: "ha de ser menys o igual a %{count}"
130
    odd: "ha de ser senar"
131
    even: "ha de ser parell"
132
    greater_than_start_date: "ha de ser superior que la data inicial"
133
    not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
134
    circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
135
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Una incidència no es pot enllaçar a una de les seves subtasques"
136
    earlier_than_minimum_start_date: "no pot ser anterior a %{date} derivat a les peticions precedents"
137
    not_a_regexp: "no és una expressió regular vàlida"
138
    open_issue_with_closed_parent: "Una incidència oberta no es pot assignar auna tasca pare tancada "
139
    must_contain_uppercase: "ha de tenir lletres majuscules (A-Z)"
140
    must_contain_lowercase: "ha de tenir lletres minúscules (a-z)"
141
    must_contain_digits: "ha de tenir digits (0-9)"
142
    must_contain_special_chars: "ha de tenir caràcters especials (!, $, %, ...)"
143
    domain_not_allowed: "conté un domini no permès (%{domain})"
144

  
145
 actionview_instancetag_blank_option: "Seleccionar"
146

  
147
 general_text_No: "No"
148
 general_text_Yes: "Si"
149
 general_text_no: "no"
150
 general_text_yes: "si"
151
 general_lang_name: "Catalan (Català)"
152
 general_csv_separator: ";"
153
 general_csv_decimal_separator: ","
154
 general_csv_encoding: "ISO-8859-15"
155
 general_pdf_fontname: "freesans"
156
 general_pdf_monospaced_fontname: "freemono"
157
 general_first_day_of_week: "1"
158

  
159
 notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
160
 notice_account_invalid_credentials: "Usuari o contrasenya invàlid"
161
 notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
162
 notice_account_wrong_password: "Contrasenya incorrecta"
163
 notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
164
 notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
165
 notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
166
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat correctament. Ara ja podeu entrar."
167
 notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
168
 notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
169
 notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
170
 notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
171
 notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
172
 notice_locking_conflict: "Un altre usuari ha actualitzat les dades."
173
 notice_not_authorized: "No teniu permís per accedir a aquesta pàgina."
174
 notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a %{value}"
175
 notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu (%{value})"
176
 notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del Atom."
177
 notice_api_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés a l'API."
178
 notice_failed_to_save_issues: "No s'han pogut desar %{count} incidències de %{total} seleccionades: %{ids}."
179
 notice_failed_to_save_members: "No s'han pogut desar els membres: %{errors}."
180
 notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
181
 notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
182
 notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
183
 notice_unable_delete_time_entry: "No s'ha pogut suprimir l'entrada del registre de temps."
184
 notice_issue_done_ratios_updated: "S'ha actualitzat el percentatge de les incidències."
185

  
186
 error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: %{value} "
187
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el repositori."
188
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al repositori: %{value}"
189
 error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
190
 error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat la incidència o no pertany a aquest projecte"
191
 error_no_tracker_in_project: "Aquest projecte no cap tipus d'incidència associada. Comproveu els paràmetres del projecte."
192
 error_no_default_issue_status: "No s'ha definit cap estat d'incidència predeterminada. Comproveu la configuració (aneu a «Administració -> Estats de la incidència»)."
193
 error_can_not_delete_custom_field: "No s'ha pogut suprimir el camp personalitat"
194
 error_can_not_delete_tracker: "Aquest tipus d'incidència conté incidències i no es pot suprimir."
195
 error_can_not_remove_role: "Aquest rol s'està utilitzant i no es pot suprimir."
196
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Una incidència assignada a una versió tancada no es pot tornar a obrir"
197
 error_can_not_archive_project: "Aquest projecte no es pot arxivar"
198
 error_issue_done_ratios_not_updated: "No s'ha actualitzat el percentatge de les incidències."
199
 error_workflow_copy_source: "Seleccioneu un tipus d'incidència o rol font"
200
 error_workflow_copy_target: "Seleccioneu tipus de incidències i rols objectiu"
201
 error_unable_delete_issue_status: "No s'ha pogut suprimir l'estat de la incidència (%{value})"
202
 error_unable_to_connect: "No s'ha pogut connectar (%{value})"
203
 warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar %{count} fitxers."
204
 error_ldap_bind_credentials: "Compte/Contrasenya LDAP incorrecte"
205

  
206
 mail_subject_lost_password: "Contrasenya de %{value}"
207
 mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
208
 mail_subject_register: "Activació del compte de %{value}"
209
 mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
210
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «%{value}» per entrar."
211
 mail_body_account_information: "Informació del compte"
212
 mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de %{value}"
213
 mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou (%{value}). El seu compte està pendent d'aprovació:"
214
 mail_subject_reminder: "%{count} incidències venceran els següents %{days} dies"
215
 mail_body_reminder: "%{count} incidències que teniu assignades venceran els següents %{days} dies:"
216
 mail_subject_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki «%{id}»"
217
 mail_body_wiki_content_added: "En %{author} ha afegit la pàgina wiki «%{id}»."
218
 mail_subject_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»"
219
 mail_body_wiki_content_updated: "L'autor %{author} ha actualitzat la pàgina wiki «%{id}»."
220

  
221
 field_name: "Nom"
222
 field_description: "Descripció"
223
 field_summary: "Resum"
224
 field_is_required: "Necessari"
225
 field_firstname: "Nom"
226
 field_lastname: "Cognom"
227
 field_mail: "Correu electrònic"
228
 field_filename: "Fitxer"
229
 field_filesize: "Mida"
230
 field_downloads: "Baixades"
231
 field_author: "Autor"
232
 field_created_on: "Creat"
233
 field_updated_on: "Actualitzat"
234
 field_field_format: "Format"
235
 field_is_for_all: "Per tots els projectes"
236
 field_possible_values: "Valors possibles"
237
 field_regexp: "Expressió regular"
238
 field_min_length: "Longitud mínima"
239
 field_max_length: "Longitud màxima"
240
 field_value: "Valor"
241
 field_category: "Categoria"
242
 field_title: "Títol"
243
 field_project: "Projecte"
244
 field_issue: "Incidència"
245
 field_status: "Estat"
246
 field_notes: "Notes"
247
 field_is_closed: "Incidència tancada"
248
 field_is_default: "Estat predeterminat"
249
 field_tracker: "Tipus d'incidència"
250
 field_subject: "Tema"
251
 field_due_date: "Data de venciment"
252
 field_assigned_to: "Assignat a"
253
 field_priority: "Prioritat"
254
 field_fixed_version: "Versió prevista"
255
 field_user: "Usuari"
256
 field_principal: User or Group
257
 field_role: "Rol"
258
 field_homepage: "Pàgina web"
259
 field_is_public: "Públic"
260
 field_parent: "Subprojecte de"
261
 field_is_in_roadmap: "Incidències mostrades en la planificació"
262
 field_login: "Identificador"
263
 field_mail_notification: "Notificacions per correu electrònic"
264
 field_admin: "Administrador"
265
 field_last_login_on: "Última connexió"
266
 field_language: "Idioma"
267
 field_effective_date: "Data"
268
 field_password: "Contrasenya"
269
 field_new_password: "Nova contrasenya"
270
 field_password_confirmation: "Confirmació"
271
 field_version: "Versió"
272
 field_type: "Tipus"
273
 field_host: "Servidor"
274
 field_port: "Port"
275
 field_account: "Compte"
276
 field_base_dn: "Base DN"
277
 field_attr_login: "Atribut d'entrada"
278
 field_attr_firstname: "Atribut del nom"
279
 field_attr_lastname: "Atribut del cognom"
280
 field_attr_mail: "Atribut del correu electrònic"
281
 field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
282
 field_start_date: "Inici"
283
 field_done_ratio: "% realitzat"
284
 field_auth_source: "Mode d'autenticació"
285
 field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
286
 field_comments: "Comentari"
287
 field_url: "URL"
288
 field_start_page: "Pàgina inicial"
289
 field_subproject: "Subprojecte"
290
 field_hours: "Hores"
291
 field_activity: "Activitat"
292
 field_spent_on: "Data"
293
 field_identifier: "Identificador"
294
 field_is_filter: "Utilitzat com filtre"
295
 field_issue_to: "Incidència relacionada"
296
 field_delay: "Retràs"
297
 field_assignable: "Es poden assignar incidències a aquest rol"
298
 field_redirect_existing_links: "Redirigeix els enllaços existents"
299
 field_estimated_hours: "Temps previst"
300
 field_column_names: "Columnes"
301
 field_time_entries: "Registre de temps"
302
 field_time_zone: "Zona horària"
303
 field_searchable: "Es pot cercar"
304
 field_default_value: "Valor predeterminat"
305
 field_comments_sorting: "Mostra els comentaris"
306
 field_parent_title: "Pàgina pare"
307
 field_editable: "Es pot editar"
308
 field_watcher: "Vigilant"
309
 field_content: "Contingut"
310
 field_group_by: "Agrupa els resultats per"
311
 field_sharing: "Compartir"
312
 field_parent_issue: "Tasca pare"
313

  
314
 setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
315
 setting_welcome_text: "Text de benvinguda"
316
 setting_default_language: "Idioma predeterminat"
317
 setting_login_required: "Es necessita autenticació"
318
 setting_self_registration: "Registre automàtic"
319
 setting_attachment_max_size: "Mida màxima dels fitxers adjunts"
320
 setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'incidències"
321
 setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
322
 setting_plain_text_mail: "només text pla (no HTML)"
323
 setting_host_name: "Nom del Servidor"
324
 setting_text_formatting: "Format del text"
325
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial de la wiki"
326
 setting_feeds_limit: "Límit de contingut del canal"
327
 setting_default_projects_public: "Els projectes nous són públics per defecte"
328
 setting_autofetch_changesets: "Omple automàticament les publicacions"
329
 setting_sys_api_enabled: "Activar WS per a la gestió del repositori"
330
 setting_commit_ref_keywords: "Paraules claus per a la referència"
331
 setting_commit_fix_keywords: "Paraules claus per a la correcció"
332
 setting_autologin: "Entrada automàtica"
333
 setting_date_format: "Format de la data"
334
 setting_time_format: "Format de hora"
335
 setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'incidències entre projectes"
336
 setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'incidències"
337
 setting_emails_footer: "Peu dels correus electrònics"
338
 setting_protocol: "Protocol"
339
 setting_per_page_options: "Opcions dels objectes per pàgina"
340
 setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
341
 setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
342
 setting_display_subprojects_issues: "Mostra les incidències d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
343
 setting_enabled_scm: "Activar SCM"
344
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunca els correus electrònics després d'una d'aquestes línies"
345
 setting_mail_handler_api_enabled: "Activar WS per correus electrònics d'entrada"
346
 setting_mail_handler_api_key: "Clau API"
347
 setting_sequential_project_identifiers: "Genera identificadors de projecte seqüencials"
348
 setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
349
 setting_gravatar_default: "Imatge Gravatar predeterminada"
350
 setting_diff_max_lines_displayed: "Número màxim de línies amb diferències mostrades"
351
 setting_file_max_size_displayed: "Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia"
352
 setting_repository_log_display_limit: "Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers"
353
 setting_password_min_length: "Longitud mínima de la contrasenya"
354
 setting_new_project_user_role_id: "Aquest rol es dóna a un usuari no administrador per a crear projectes"
355
 setting_default_projects_modules: "Mòduls activats per defecte en els projectes nous"
356
 setting_issue_done_ratio: "Calcula tant per cent realitzat de la incidència amb"
357
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "Utilitza l'estat de la incidència"
358
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Utilitza el camp de la incidència"
359
 setting_start_of_week: "Inicia les setmanes en"
360
 setting_rest_api_enabled: "Habilita el servei web REST"
361
 setting_cache_formatted_text: "Cache formatted text"
362

  
363
 permission_add_project: "Crear projecte"
364
 permission_add_subprojects: "Crear subprojectes"
365
 permission_edit_project: "Editar projecte"
366
 permission_select_project_modules: "Selecciona els mòduls del projecte"
367
 permission_manage_members: "Gestionar els membres"
368
 permission_manage_project_activities: "Gestionar les activitats del projecte"
369
 permission_manage_versions: "Gestionar les versions"
370
 permission_manage_categories: "Gestionar les categories de les incidències"
371
 permission_view_issues: "Visualitza les incidències"
372
 permission_add_issues: "Afegir incidències"
373
 permission_edit_issues: "Editar incidències"
374
 permission_manage_issue_relations: "Gestiona les relacions de les incidències"
375
 permission_add_issue_notes: "Afegir notes"
376
 permission_edit_issue_notes: "Editar notes"
377
 permission_edit_own_issue_notes: "Editar notes pròpies"
378
 permission_delete_issues: "Suprimir incidències"
379
 permission_manage_public_queries: "Gestionar consultes públiques"
380
 permission_save_queries: "Desar consultes"
381
 permission_view_gantt: "Visualitzar gràfica de Gantt"
382
 permission_view_calendar: "Visualitzar calendari"
383
 permission_view_issue_watchers: "Veure la llista de vigilants"
384
 permission_add_issue_watchers: "Afegir vigilants"
385
 permission_delete_issue_watchers: "Eliminar vigilants"
386
 permission_log_time: "Registrar el temps invertit"
387
 permission_view_time_entries: "Visualitzar el temps invertit"
388
 permission_edit_time_entries: "Editar els registres de temps"
389
 permission_edit_own_time_entries: "Editar els registres de temps propis"
390
 permission_manage_news: "Gestionar noticies"
391
 permission_comment_news: "Comentar noticies"
392
 permission_view_documents: "Visualitzar documents"
393
 permission_manage_files: "Gestionar fitxers"
394
 permission_view_files: "Visualitzar fitxers"
395
 permission_manage_wiki: "Gestionar la wiki"
396
 permission_rename_wiki_pages: "Canviar el nom de les pàgines wiki"
397
 permission_delete_wiki_pages: "Suprimir les pàgines wiki"
398
 permission_view_wiki_pages: "Visualitzar la wiki"
399
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial de la wiki"
400
 permission_edit_wiki_pages: "Editar les pàgines wiki"
401
 permission_delete_wiki_pages_attachments: "Suprimir adjunts"
402
 permission_protect_wiki_pages: "Protegir les pàgines wiki"
403
 permission_manage_repository: "Gestionar el repositori"
404
 permission_browse_repository: "Navegar pel repositori"
405
 permission_view_changesets: "Visualitzar els canvis realitzats"
406
 permission_commit_access: "Accés a les publicacions"
407
 permission_manage_boards: "Gestionar els taulers"
408
 permission_view_messages: "Visualitzar els missatges"
409
 permission_add_messages: "Enviar missatges"
410
 permission_edit_messages: "Editar missatges"
411
 permission_edit_own_messages: "Editar missatges propis"
412
 permission_delete_messages: "Suprimir els missatges"
413
 permission_delete_own_messages: Suprimir els missatges propis
414
 permission_export_wiki_pages: "Exportar les pàgines wiki"
415
 permission_manage_subtasks: "Gestionar subtasques"
416

  
417
 project_module_issue_tracking: "Tipus d'incidències"
418
 project_module_time_tracking: "Seguidor de temps"
419
 project_module_news: "Noticies"
420
 project_module_documents: "Documents"
421
 project_module_files: "Fitxers"
422
 project_module_wiki: "Wiki"
423
 project_module_repository: "Repositori"
424
 project_module_boards: "Taulers"
425
 project_module_calendar: "Calendari"
426
 project_module_gantt: "Gantt"
427

  
428
 label_user: "Usuari"
429
 label_user_plural: "Usuaris"
430
 label_user_new: "Nou usuari"
431
 label_user_anonymous: "Anònim"
432
 label_project: "Projecte"
433
 label_project_new: "Nou projecte"
434
 label_project_plural: "Projectes"
435
 label_x_projects:
436
  zero: "cap projecte"
437
  one:  "1 projecte"
438
  other: "%{count} projectes"
439
 label_project_all: "Tots els projectes"
440
 label_project_latest: "Els últims projectes"
441
 label_issue: "Incidència"
442
 label_issue_new: "Nova incidència"
443
 label_issue_plural: "Incidències"
444
 label_issue_view_all: "Visualitzar totes les incidències"
445
 label_issues_by: "Incidències per %{value}"
446
 label_issue_added: "Incidència afegida"
447
 label_issue_updated: "Incidència actualitzada"
448
 label_document: "Document"
449
 label_document_new: "Nou document"
450
 label_document_plural: "Documents"
451
 label_document_added: "Document afegit"
452
 label_role: "Rol"
453
 label_role_plural: "Rols"
454
 label_role_new: "Nou rol"
455
 label_role_and_permissions: "Rols i permisos"
456
 label_member: "Membre"
457
 label_member_new: "Nou membre"
458
 label_member_plural: "Membres"
459
 label_tracker: "Tipus d'incidència"
460
 label_tracker_plural: "Tipus d'incidències"
461
 label_tracker_new: "Nou tipus d'incidència"
462
 label_workflow: "Flux de treball"
463
 label_issue_status: "Estat de la incidència"
464
 label_issue_status_plural: "Estats de les incidències"
465
 label_issue_status_new: "Nou estat"
466
 label_issue_category: "Categoria de la incidència"
467
 label_issue_category_plural: "Categories de la incidència"
468
 label_issue_category_new: "Nova categoria"
469
 label_custom_field: "Camp personalitzat"
470
 label_custom_field_plural: "Camps personalitzats"
471
 label_custom_field_new: "Nou camp personalitzat"
472
 label_enumerations: "Llistat de valors"
473
 label_enumeration_new: "Nou valor"
474
 label_information: "Informació"
475
 label_information_plural: "Informació"
476
 label_register: "Registrar"
477
 label_password_lost: "Has oblidat la contrasenya?"
478
 label_home: "Inici"
479
 label_my_page: "La meva pàgina"
480
 label_my_account: "El meu compte"
481
 label_my_projects: "Els meus projectes"
482
 label_administration: "Administració"
483
 label_login: "Iniciar sessió"
484
 label_logout: "Tancar sessió"
485
 label_help: "Ajuda"
486
 label_reported_issues: "Incidències informades"
487
 label_assigned_to_me_issues: "Incidències assignades a mi"
488
 label_last_login: "Última connexió"
489
 label_registered_on: "Informat el"
490
 label_activity: "Activitat"
491
 label_user_activity: "Activitat de %{value}"
492
 label_new: "Nou"
493
 label_logged_as: "Heu entrat com a"
494
 label_environment: "Entorn"
495
 label_authentication: "Autenticació"
496
 label_auth_source: "Mode d'autenticació"
497
 label_auth_source_new: "Nou mode d'autenticació"
498
 label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
499
 label_subproject_plural: "Subprojectes"
500
 label_subproject_new: "Nou subprojecte"
501
 label_and_its_subprojects: "%{value} i els seus subprojectes"
502
 label_min_max_length: "Longitud mín - màx"
503
 label_list: "Llista"
504
 label_date: "Data"
505
 label_integer: "Numero"
506
 label_float: "Flotant"
507
 label_boolean: "Booleà"
508
 label_string: "Text"
509
 label_text: "Text llarg"
510
 label_attribute: "Atribut"
511
 label_attribute_plural: "Atributs"
512
 label_no_data: "Sense dades a mostrar"
513
 label_change_status: "Canvia l'estat"
514
 label_history: "Historial"
515
 label_attachment: "Fitxer"
516
 label_attachment_new: "Nou fitxer"
517
 label_attachment_delete: "Suprimir fitxer"
518
 label_attachment_plural: "Fitxers"
519
 label_file_added: "Fitxer afegit"
520
 label_report: "Informe"
521
 label_report_plural: "Informes"
522
 label_news: "Noticies"
523
 label_news_new: "Nova noticia"
524
 label_news_plural: "Noticies"
525
 label_news_latest: "Últimes noticies"
526
 label_news_view_all: "Visualitza totes les noticies"
527
 label_news_added: "Noticies afegides"
528
 label_settings: "Paràmetres"
529
 label_overview: "Resum"
530
 label_version: "Versió"
531
 label_version_new: "Nova versió"
532
 label_version_plural: "Versions"
533
 label_close_versions: "Tancar versions completades"
534
 label_confirmation: "Confirmació"
535
 label_export_to: "També disponible a:"
536
 label_read: "Llegir..."
537
 label_public_projects: "Projectes públics"
538
 label_open_issues: "obert"
539
 label_open_issues_plural: "oberts"
540
 label_closed_issues: "tancat"
541
 label_closed_issues_plural: "tancats"
542
 label_x_open_issues_abbr:
543
  zero: "0 oberts"
544
  one:  "1 obert"
545
  other: "%{count} oberts"
546
 label_x_closed_issues_abbr:
547
  zero: "0 tancats"
548
  one:  "1 tancat"
549
  other: "%{count} tancats"
550
 label_total: "Total"
551
 label_permissions: "Permisos"
552
 label_current_status: "Estat actual"
553
 label_new_statuses_allowed: "Nous estats autoritzats"
554
 label_all: "tots"
555
 label_none: "cap"
556
 label_nobody: "ningú"
557
 label_next: "Següent"
558
 label_previous: "Anterior"
559
 label_used_by: "Utilitzat per"
560
 label_details: "Detalls"
561
 label_add_note: "Afegir una nota"
562
 label_calendar: "Calendari"
563
 label_months_from: "mesos des de"
564
 label_gantt: "Gantt"
565
 label_internal: "Intern"
566
 label_last_changes: "últims %{count} canvis"
567
 label_change_view_all: "Visualitza tots els canvis"
568
 label_comment: "Comentari"
569
 label_comment_plural: "Comentaris"
570
 label_x_comments:
571
  zero: "sense comentaris"
572
  one: "1 comentari"
573
  other: "%{count} comentaris"
574
 label_comment_add: "Afegir un comentari"
575
 label_comment_added: "Comentari afegit"
576
 label_comment_delete: "Suprimir comentaris"
577
 label_query: "Consulta personalitzada"
578
 label_query_plural: "Consultes personalitzades"
579
 label_query_new: "Nova consulta"
580
 label_filter_add: "Afegir un filtre"
581
 label_filter_plural: "Filtres"
582
 label_equals: "és"
583
 label_not_equals: "no és"
584
 label_in_less_than: "en menys de"
585
 label_in_more_than: "en més de"
586
 label_greater_or_equal: ">="
587
 label_less_or_equal: "<="
588
 label_in: "en"
589
 label_today: "avui"
590
 label_yesterday: "ahir"
591
 label_this_week: "aquesta setmana"
592
 label_last_week: "l'última setmana"
593
 label_last_n_days: "els últims %{count} dies"
594
 label_this_month: "aquest més"
595
 label_last_month: "l'últim més"
596
 label_this_year: "aquest any"
597
 label_date_range: "Rang de dates"
598
 label_less_than_ago: "fa menys de"
599
 label_more_than_ago: "fa més de"
600
 label_ago: "fa"
601
 label_contains: "conté"
602
 label_not_contains: "no conté"
603
 label_day_plural: "dies"
604
 label_repository: "Repositori"
605
 label_repository_plural: "Repositoris"
606
 label_browse: "Navegar"
607
 label_branch: "Branca"
608
 label_tag: "Etiqueta"
609
 label_revision: "Revisió"
610
 label_revision_plural: "Revisions"
611
 label_revision_id: "Revisió %{value}"
612
 label_associated_revisions: "Revisions associades"
613
 label_added: "afegit"
614
 label_modified: "modificat"
615
 label_copied: "copiat"
616
 label_renamed: "reanomenat"
617
 label_deleted: "suprimit"
618
 label_latest_revision: "Última revisió"
619
 label_latest_revision_plural: "Últimes revisions"
620
 label_view_revisions: "Visualitzar revisions"
621
 label_view_all_revisions: "Visualitza totes les revisions"
622
 label_max_size: "Mida màxima"
623
 label_roadmap: "Planificació"
624
 label_roadmap_due_in: "Venç en %{value}"
625
 label_roadmap_overdue: "%{value} tard"
626
 label_roadmap_no_issues: "No hi ha incidències per a aquesta versió"
627
 label_search: "Cerca"
628
 label_result_plural: "Resultats"
629
 label_all_words: "Totes les paraules"
630
 label_wiki: "Wiki"
631
 label_wiki_edit: "Edició wiki"
632
 label_wiki_edit_plural: "Edicions wiki"
633
 label_wiki_page: "Pàgina wiki"
634
 label_wiki_page_plural: "Pàgines wiki"
635
 label_index_by_title: "Índex per títol"
636
 label_index_by_date: "Índex per data"
637
 label_current_version: "Versió actual"
638
 label_preview: "Previsualitzar"
639
 label_feed_plural: "Canals"
640
 label_changes_details: "Detalls de tots els canvis"
641
 label_issue_tracking: "Seguiment d'incidències"
642
 label_spent_time: "Temps invertit"
643
 label_f_hour: "%{value} hora"
644
 label_f_hour_plural: "%{value} hores"
645
 label_time_tracking: "Temps de seguiment"
646
 label_change_plural: "Canvis"
647
 label_statistics: "Estadístiques"
648
 label_commits_per_month: "Publicacions per mes"
649
 label_commits_per_author: "Publicacions per autor"
650
 label_view_diff: "Visualitza les diferències"
651
 label_diff_inline: "en línia"
652
 label_diff_side_by_side: "costat per costat"
653
 label_options: "Opcions"
654
 label_copy_workflow_from: "Copia el flux de treball des de"
655
 label_permissions_report: "Informe de permisos"
656
 label_watched_issues: "Incidències vigilades"
657
 label_related_issues: "Incidències relacionades"
658
 label_applied_status: "Estat aplicat"
659
 label_loading: "S'està carregant..."
660
 label_relation_new: "Nova Relació"
661
 label_relation_delete: "Suprimir relació"
662
 label_relates_to: "relacionat amb"
663
 label_duplicates: "duplicats"
664
 label_duplicated_by: "duplicat per"
665
 label_blocks: "bloqueja"
666
 label_blocked_by: "bloquejats per"
667
 label_precedes: "anterior a"
668
 label_follows: "posterior a"
669
 label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
670
 label_disabled: "inhabilitat"
671
 label_show_completed_versions: "Mostra les versions completes"
672
 label_me: "jo mateix"
673
 label_board: "Tauler"
674
 label_board_new: "Nou Tauler"
675
 label_board_plural: "Taulers"
676
 label_board_locked: "Bloquejat"
677
 label_board_sticky: "Sticky"
678
 label_topic_plural: "Temes"
679
 label_message_plural: "Missatges"
680
 label_message_last: "Últim missatge"
681
 label_message_new: "Nou missatge"
682
 label_message_posted: "Missatge afegit"
683
 label_reply_plural: "Respostes"
684
 label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
685
 label_year: "Any"
686
 label_month: "Mes"
687
 label_week: "Setmana"
688
 label_date_from: "Des de"
689
 label_date_to: "A"
690
 label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
691
 label_sort_by: "Ordenar per %{value}"
692
 label_send_test_email: "Enviar correu electrònic de prova"
693
 label_feeds_access_key: "Clau d'accés Atom"
694
 label_missing_feeds_access_key: "Falta una clau d'accés Atom"
695
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés Atom creada fa %{value}"
696
 label_module_plural: "Mòduls"
697
 label_added_time_by: "Afegit per %{author} fa %{age}"
698
 label_updated_time_by: "Actualitzat per %{author} fa %{age}"
699
 label_updated_time: "Actualitzat fa %{value}"
700
 label_jump_to_a_project: "Anar al projecte..."
701
 label_file_plural: "Fitxers"
702
 label_changeset_plural: "Conjunt de canvis"
703
 label_default_columns: "Columnes predeterminades"
704
 label_no_change_option: (sense canvis)
705
 label_bulk_edit_selected_issues: "Editar en bloc les incidències seleccionades"
706
 label_theme: "Tema"
707
 label_default: "Predeterminat"
708
 label_search_titles_only: "Cerca només per títol"
709
 label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
710
 label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
711
 label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
712
 label_registration_activation_by_email: "activació del compte per correu electrònic"
713
 label_registration_manual_activation: "activació del compte manual"
714
 label_registration_automatic_activation: "activació del compte automàtica"
715
 label_display_per_page: "Per pàgina: %{value}"
716
 label_age: "Edat"
717
 label_change_properties: "Canvia les propietats"
718
 label_general: "General"
719
 label_scm: "SCM"
720
 label_plugins: "Complements"
721
 label_ldap_authentication: "Autenticació LDAP"
722
 label_downloads_abbr: "Baixades"
723
 label_optional_description: "Descripció opcional"
724
 label_add_another_file: "Afegir un altre fitxer"
725
 label_preferences: "Preferències"
726
 label_chronological_order: "En ordre cronològic"
727
 label_reverse_chronological_order: "En ordre cronològic invers"
728
 label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
729
 label_generate_key: "Generar una clau"
730
 label_issue_watchers: "Vigilants"
731
 label_example: "Exemple"
732
 label_display: "Mostrar"
733
 label_sort: "Ordenar"
734
 label_ascending: "Ascendent"
735
 label_descending: "Descendent"
736
 label_date_from_to: "Des de %{start} a %{end}"
737
 label_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki"
738
 label_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki"
739
 label_group: "Grup"
740
 label_group_plural: "Grups"
741
 label_group_new: "Nou grup"
742
 label_time_entry_plural: "Temps invertit"
743
 label_version_sharing_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
744
 label_version_sharing_system: "Amb tots els projectes"
745
 label_version_sharing_descendants: "Amb tots els subprojectes"
746
 label_version_sharing_tree: "Amb l'arbre del projecte"
747
 label_version_sharing_none: "Sense compartir"
748
 label_update_issue_done_ratios: "Actualitza el tant per cent de les incidències realitzades"
749
 label_copy_source: "Font"
750
 label_copy_target: "Objectiu"
751
 label_copy_same_as_target: "El mateix que l'objectiu"
752
 label_display_used_statuses_only: "Mostra només els estats que utilitza aquest tipus d'incidència"
753
 label_api_access_key: "Clau d'accés API"
754
 label_missing_api_access_key: "Falta una clau d'accés API"
755
 label_api_access_key_created_on: "Clau d'accés API creada fa %{value}"
756
 label_profile: "Perfil"
757
 label_subtask_plural: "Subtasques"
758
 label_project_copy_notifications: "Envia notificacions de correu electrònic durant la còpia del projecte"
759

  
760
 button_login: "Accedir"
761
 button_submit: "Acceptar"
762
 button_save: "Desar"
763
 button_check_all: "Selecciona-ho tot"
764
 button_uncheck_all: "No seleccionar res"
765
 button_delete: "Eliminar"
766
 button_create: "Crear"
767
 button_create_and_continue: "Crear i continuar"
768
 button_test: "Provar"
769
 button_edit: "Editar"
770
 button_add: "Afegir"
771
 button_change: "Canviar"
772
 button_apply: "Aplicar"
773
 button_clear: "Netejar"
774
 button_lock: "Bloquejar"
775
 button_unlock: "Desbloquejar"
776
 button_download: "Baixar"
777
 button_list: "Llistar"
778
 button_view: "Visualitzar"
779
 button_move: "Moure"
780
 button_move_and_follow: "Moure i continuar"
781
 button_back: "Enrere"
782
 button_cancel: "Cancel·lar"
783
 button_activate: "Activar"
784
 button_sort: "Ordenar"
785
 button_log_time: "Registre de temps"
786
 button_rollback: "Tornar a aquesta versió"
787
 button_watch: "Vigilar"
788
 button_unwatch: "No vigilar"
789
 button_reply: "Resposta"
790
 button_archive: "Arxivar"
791
 button_unarchive: "Desarxivar"
792
 button_reset: "Reiniciar"
793
 button_rename: "Reanomenar"
794
 button_change_password: "Canviar la contrasenya"
795
 button_copy: "Copiar"
796
 button_copy_and_follow: "Copiar i continuar"
797
 button_annotate: "Anotar"
798
 button_update: "Actualitzar"
799
 button_configure: "Configurar"
800
 button_quote: "Citar"
801
 button_show: "Mostrar"
802

  
803
 status_active: "actiu"
804
 status_registered: "registrat"
805
 status_locked: "bloquejat"
806

  
807
 version_status_open: "oberta"
808
 version_status_locked: "bloquejada"
809
 version_status_closed: "tancada"
810

  
811
 field_active: "Actiu"
812

  
813
 text_select_mail_notifications: "Seleccionar les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
814
 text_regexp_info: "ex. ^[A-Z0-9]+$"
815
 text_project_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?"
816
 text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: %{value}."
817
 text_workflow_edit: "Seleccioneu un rol i un tipus d'incidència per a editar el flux de treball"
818
 text_are_you_sure: "Segur?"
819
 text_journal_changed: "%{label} ha canviat de %{old} a %{new}"
820
 text_journal_set_to: "%{label} s'ha establert a %{value}"
821
 text_journal_deleted: "%{label} s'ha suprimit (%{old})"
822
 text_journal_added: "S'ha afegit %{label} %{value}"
823
 text_tip_issue_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
824
 text_tip_issue_end_day: "tasca que finalitza aquest dia"
825
 text_tip_issue_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
826
 text_caracters_maximum: "%{count} caràcters com a màxim."
827
 text_caracters_minimum: "Com a mínim ha de tenir %{count} caràcters."
828
 text_length_between: "Longitud entre %{min} i %{max} caràcters."
829
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest tipus d'incidència"
830
 text_unallowed_characters: "Caràcters no permesos"
831
 text_comma_separated: "Es permeten valors múltiples (separats per una coma)."
832
 text_line_separated: "Es permeten diversos valors (una línia per cada valor)."
833
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Referència i soluciona les incidències en els missatges publicats"
834
 text_issue_added: "la incidència %{id} ha sigut informada per %{author}."
835
 text_issue_updated: "la incidència %{id} ha sigut actualitzada per %{author}."
836
 text_wiki_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir aquesta wiki i tot el seu contingut?"
837
 text_issue_category_destroy_question: "Algunes incidències (%{count}) estan assignades a aquesta categoria. Què voleu fer?"
838
 text_issue_category_destroy_assignments: "Suprimir les assignacions de la categoria"
839
 text_issue_category_reassign_to: "Tornar a assignar les incidències a aquesta categoria"
840
 text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. incidències on sou l'autor o hi esteu assignat)."
841
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, tipus d'incidència, estats de la incidència i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
842
 text_load_default_configuration: "Carregar la configuració predeterminada"
843
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat en el conjunt de canvis %{value}."
844
 text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir les incidències seleccionades?"
845
 text_select_project_modules: "Seleccionar els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
846
 text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
847
 text_file_repository_writable: "Es pot escriure en el repositori de fitxers"
848
 text_plugin_assets_writable: "Es pot escriure als complements actius"
849
 text_minimagick_available: "MiniMagick disponible (opcional)"
850
 text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %{hours} hores en les incidències que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
851
 text_destroy_time_entries: "Suprimir les hores informades"
852
 text_assign_time_entries_to_project: "Assignar les hores informades al projecte"
853
 text_reassign_time_entries: "Tornar a assignar les hores informades a aquesta incidència:"
854
 text_user_wrote: "%{value} va escriure:"
855
 text_user_wrote_in: "%{value} va escriure (%{link}):"
856
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objectes estan assignats a aquest valor."
857
 text_enumeration_category_reassign_to: "Torna a assignar-los a aquest valor:"
858
 text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/configuration.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
859
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al repositori.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del repositori s'assignaran automàticament."
860
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han truncat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
861
 text_custom_field_possible_values_info: "Una línia per a cada valor"
862
 text_wiki_page_destroy_question: "Aquesta pàgina %{descendants} pàgines fill(es) i descendent(s). Què voleu fer?"
863
 text_wiki_page_nullify_children: "Deixar les pàgines filles com a pàgines arrel"
864
 text_wiki_page_destroy_children: "Suprimir les pàgines filles i tots els seus descendents"
865
 text_wiki_page_reassign_children: "Reassignar les pàgines filles a aquesta pàgina pare"
866
 text_own_membership_delete_confirmation: "Esteu a punt de suprimir algun o tots els vostres permisos i potser no podreu editar més aquest projecte.\nSegur que voleu continuar?"
867
 text_zoom_in: "Reduir"
868
 text_zoom_out: "Ampliar"
869

  
870
 default_role_manager: "Gestor"
871
 default_role_developer: "Desenvolupador"
872
 default_role_reporter: "Informador"
873
 default_tracker_bug: "Error"
874
 default_tracker_feature: "Característica"
875
 default_tracker_support: "Suport"
876
 default_issue_status_new: "Nou"
877
 default_issue_status_in_progress: "En Progrés"
878
 default_issue_status_resolved: "Resolt"
879
 default_issue_status_feedback: "Comentaris"
880
 default_issue_status_closed: "Tancat"
881
 default_issue_status_rejected: "Rebutjat"
882
 default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
883
 default_doc_category_tech: "Documentació tècnica"
884
 default_priority_low: "Baixa"
885
 default_priority_normal: "Normal"
886
 default_priority_high: "Alta"
887
 default_priority_urgent: "Urgent"
888
 default_priority_immediate: "Immediata"
889
 default_activity_design: "Disseny"
890
 default_activity_development: "Desenvolupament"
891

  
892
 enumeration_issue_priorities: "Prioritat de les incidències"
893
 enumeration_doc_categories: "Categories del document"
894
 enumeration_activities: "Activitats (seguidor de temps)"
895
 enumeration_system_activity: "Activitat del sistema"
896

  
897
 button_edit_associated_wikipage: "Editar pàgines Wiki asociades: %{page_title}"
898
 field_text: "Camp de text"
899
 setting_default_notification_option: "Opció de notificació per defecte"
900
 label_user_mail_option_only_my_events: "Només pels objectes on estic en vigilància o involucrat"
901
 label_user_mail_option_none: "Sense notificacions"
902
 field_member_of_group: "Assignat al grup"
903
 field_assigned_to_role: "Assignat al rol"
904
 notice_not_authorized_archived_project: "El projecte al que intenta accedir està arxivat."
905
 label_principal_search: "Cercar per usuari o grup:"
906
 label_user_search: "Cercar per usuari:"
907
 field_visible: "Visible"
908
 setting_commit_logtime_activity_id: "Activitat dels temps registrats"
909
 text_time_logged_by_changeset: "Aplicat en el canvi %{value}."
910
 setting_commit_logtime_enabled: "Habilitar registre d'hores"
911
 notice_gantt_chart_truncated: "S'ha retallat el diagrama perquè excedeix del número màxim d'elements que es poden mostrar (%{max})"
912
 setting_gantt_items_limit: "Numero màxim d'elements mostrats dins del diagrama de Gantt"
913
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Avisa'm quan surti d'una pàgina sense desar els canvis"
914
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Aquesta pàgina conté text sense desar i si surt els seus canvis es perdran"
915
 label_my_queries: "Les meves consultes"
916
 text_journal_changed_no_detail: "S'ha actualitzat %{label}"
917
 label_news_comment_added: "S'ha afegit un comentari a la notícia"
918
 button_expand_all: "Expandir tot"
919
 button_collapse_all: "Col·lapsar tot"
920
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Operacions addicionals permeses quan l'usuari assignat la incidència"
921
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Operacions addicionals permeses quan l'usuari és propietari de la incidència"
922
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Editar en bloc els registres de temps seleccionats"
923
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Està segur de voler eliminar (l'hora seleccionada/les hores seleccionades)?"
924
 label_role_anonymous: "Anònim"
925
 label_role_non_member: "No membre"
926
 label_issue_note_added: "Nota afegida"
927
 label_issue_status_updated: "Estat actualitzat"
928
 label_issue_priority_updated: "Prioritat actualitzada"
929
 label_issues_visibility_own: "Peticions creades per l'usuari o assignades a ell"
930
 field_issues_visibility: "Visibilitat de les peticions"
931
 label_issues_visibility_all: "Totes les peticions"
932
 permission_set_own_issues_private: "Posar les teves peticions pròpies com publica o privada"
933
 field_is_private: "Privat"
934
 permission_set_issues_private: "Posar les peticions com publica o privada"
935
 label_issues_visibility_public: "Totes les peticions no privades"
936
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Es procedira a eliminar tambe %{count} subtas/ca/ques."
937
 field_commit_logs_encoding: "Codificació dels missatges publicats"
938
 field_scm_path_encoding: "Codificació de les rutes"
939
 text_scm_path_encoding_note: "Per defecte: UTF-8"
940
 field_path_to_repository: "Ruta al repositori "
941
 field_root_directory: "Directori arrel"
942
 field_cvs_module: "Modul"
943
 field_cvsroot: "CVSROOT"
944
 text_mercurial_repository_note: Repositori local (p.e. /hgrepo, c:\hgrepo)
945
 text_scm_command: "Comanda"
946
 text_scm_command_version: "Versió"
947
 label_git_report_last_commit: "Informar de l'ultim canvi(commit) per fitxers i directoris"
948
 notice_issue_successful_create: "Incidència %{id} creada correctament."
949
 label_between: "entre"
950
 setting_issue_group_assignment: "Permetre assignar incidències als grups"
951
 label_diff: "diferencies"
952
 text_git_repository_note: Directori repositori local (p.e. /hgrepo, c:\hgrepo)
953
 description_query_sort_criteria_direction: "Ordre d'ordenació"
954
 description_project_scope: "Àmbit de la cerca"
955
 description_filter: "Filtre"
956
 description_user_mail_notification: "Configuració de les notificacions per correu"
957
 description_message_content: "Contingut del missatge"
958
 description_available_columns: "Columnes disponibles"
959
 description_issue_category_reassign: "Escollir una categoria de la incidència"
960
 description_search: "Camp de cerca"
961
 description_notes: "Notes"
962
 description_choose_project: "Projectes"
963
 description_query_sort_criteria_attribute: "Atribut d'ordenació"
964
 description_wiki_subpages_reassign: "Esculli la nova pàgina pare"
965
 description_selected_columns: "Columnes seleccionades"
966
 label_parent_revision: "Pare"
967
 label_child_revision: "Fill"
968
 error_scm_annotate_big_text_file: "L'entrada no es pot anotar, ja que supera la mida màxima per fitxers de text."
969
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "Utilitzar la data actual com a data inici per les noves peticions"
970
 button_edit_section: "Editar aquest apartat"
971
 setting_repositories_encodings: "Codificació per defecte pels fitxers adjunts i repositoris"
972
 description_all_columns: "Totes les columnes"
973
 button_export: "Exportar"
974
 label_export_options: "%{export_format} opcions d'exportació"
975
 error_attachment_too_big: "Aquest fitxer no es pot pujar perquè excedeix de la mida màxima (%{max_size})"
976
 notice_failed_to_save_time_entries: "Error al desar %{count} entrades de temps de les %{total} selecionades: %{ids}."
977
 label_x_issues:
978
  zero: "0 incidències"
979
  one:  "1 incidència"
980
  other: "%{count} incidències"
981
 label_repository_new: "Nou repositori"
982
 field_repository_is_default: "Repositori principal"
983
 label_copy_attachments: "Copiar adjunts"
984
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
985
 label_completed_versions: "Versions completades"
986
 text_project_identifier_info: "Només es permeten lletres en minúscula (a-z), números i guions.<br />Una vegada desat, l'identificador no es pot canviar."
987
 field_multiple: "Valors múltiples"
988
 setting_commit_cross_project_ref: "Permetre referenciar i resoldre peticions de tots els altres projectes"
989
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Afegir les meves notes i descartar els altres canvis"
990
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Aplicar els meus canvis de totes formes (les notes anteriors es mantindran però alguns canvis poden ser sobreescrits)"
991
 notice_issue_update_conflict: "la incidència ha sigut actualitzada per un altre membre mentre s'editava"
992
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Descartar tots els meus canvis i mostrar de nou %{link}"
993
 permission_manage_related_issues: "Gestionar peticions relacionades"
994
 field_auth_source_ldap_filter: "Filtre LDAP"
995
 label_search_for_watchers: "Cercar vigilants per afegir-los"
996
 notice_account_deleted: "El seu compte ha sigut eliminat de forma permanent."
997
 setting_unsubscribe: "Permetre als usuaris eliminar el seu propi compte"
998
 button_delete_my_account: "Eliminar el meu compte"
999
 text_account_destroy_confirmation: |-
1000
  Estàs segur de continuar?
1001
  El seu compte s'eliminarà de forma permanent, sense la possibilitat de reactivar-lo.
1002
 error_session_expired: "La seva sessió ha expirat. Si us plau, torni a identificar-se"
1003
 text_session_expiration_settings: "Advertència: el canvi d'aquestes opcions poden provocar la expiració de les sessions actives, incloent la seva."
1004
 setting_session_lifetime: "Temps de vida màxim de les sessions"
1005
 setting_session_timeout: "Temps màxim d'inactivitat de les sessions"
1006
 label_session_expiration: "Expiració de les sessions"
1007
 permission_close_project: "Tancar / reobrir el projecte"
1008
 button_close: "Tancar"
1009
 button_reopen: "Reobrir"
1010
 project_status_active: "actiu"
1011
 project_status_closed: "tancat"
1012
 project_status_archived: "arxivat"
1013
 text_project_closed: "Aquest projecte està tancat i només és de lectura."
1014
 notice_user_successful_create: "Usuari %{id} creat correctament."
1015
 field_core_fields: "Camps bàsics"
1016
 field_timeout: "Temps d'inactivitat (en segons)"
1017
 setting_thumbnails_enabled: "Mostrar miniatures dels fitxers adjunts"
1018
 setting_thumbnails_size: "Mida de les miniatures (en píxels)"
1019
 label_status_transitions: "Transicions d'estat"
1020
 label_fields_permissions: "Permisos sobre els camps"
1021
 label_readonly: "Només lectura"
1022
 label_required: "Requerit"
1023
 text_repository_identifier_info: "Només es permeten lletres en minúscula (a-z), números i guions.<br />Una vegada desat, l'identificador no es pot canviar."
1024
 field_board_parent: "Tauler pare"
1025
 label_attribute_of_project: "%{name} del projecte"
1026
 label_attribute_of_author: "%{name} de l'autor"
1027
 label_attribute_of_assigned_to: "{name} de l'assignat"
1028
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} de la versió objectiu"
1029
 label_copy_subtasks: "Copiar subtasques"
1030
 label_copied_to: "copiada a"
1031
 label_copied_from: "copiada des de"
1032
 label_any_issues_in_project: "qualsevol incidència del projecte"
1033
 label_any_issues_not_in_project: "qualsevol incidència que no sigui del projecte"
1034
 field_private_notes: "Notes privades"
1035
 permission_view_private_notes: "Veure notes privades"
1036
 permission_set_notes_private: "Posar notes com privades"
1037
 label_no_issues_in_project: "sense peticions al projecte"
1038
 label_any: "tots"
1039
 label_last_n_weeks: "en les darreres %{count} setmanes"
1040
 setting_cross_project_subtasks: "Permetre subtasques creuades entre projectes"
1041
 label_cross_project_descendants: "Amb tots els subprojectes"
1042
 label_cross_project_tree: "Amb l'arbre del projecte"
1043
 label_cross_project_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
1044
 label_cross_project_system: "Amb tots els projectes"
1045
 button_hide: "Amagar"
1046
 setting_non_working_week_days: "Dies no laborables"
1047
 label_in_the_next_days: "en els pròxims"
1048
 label_in_the_past_days: "en els anteriors"
1049
 label_attribute_of_user: "%{name} de l'usuari"
1050
 text_turning_multiple_off: "Si es desactiva els valors múltiples, aquest seran eliminats per deixar només un únic valor per element."
1051
 label_attribute_of_issue: "%{name} de la incidència"
1052
 permission_add_documents: "Afegir document"
1053
 permission_edit_documents: "Editar document"
1054
 permission_delete_documents: "Eliminar document"
1055
 label_gantt_progress_line: "Línia de progres"
1056
 setting_jsonp_enabled: "Habilitar suport JSONP"
1057
 field_inherit_members: "Heretar membres"
1058
 field_closed_on: "Tancada"
1059
 field_generate_password: "Generar contrasenya"
1060
 setting_default_projects_tracker_ids: "Tipus d'estats d'incidència habilitat per defecte"
1061
 label_total_time: "Total"
1062
 text_scm_config: "Pot configurar les ordres SCM en el fitxer config/configuration.yml. Sis us plau, una vegada fet ha de reiniciar l'aplicació per aplicar els canvis."
1063
 text_scm_command_not_available: "L'ordre SCM que es vol utilitzar no és troba disponible. Si us plau, comprovi la configuració dins del menú d'administració"
1064
 setting_emails_header: "Encapçalament dels correus"
1065
 notice_account_not_activated_yet: Encara no ha activat el seu compte. Si vol rebre un nou correu d'activació, si us plau <a href="%{url}">faci clic en aquest enllaç</a>.
1066
 notice_account_locked: "Aquest compte està bloquejat."
1067
 label_hidden: "Amagada"
1068
 label_visibility_private: "només per mi"
1069
 label_visibility_roles: "només per aquests rols"
1070
 label_visibility_public: "per qualsevol usuari"
1071
 field_must_change_passwd: "Canvi de contrasenya al pròxim inici de sessió"
1072
 notice_new_password_must_be_different: "La nova contrasenya ha de ser diferent de l'actual."
1073
 setting_mail_handler_excluded_filenames: "Excloure fitxers adjunts per nom"
1074
 text_convert_available: "Conversió ImageMagick disponible (opcional)"
1075
 label_link: "Enllaç"
1076
 label_only: "només"
1077
 label_drop_down_list: "Llista desplegable (Drop down)"
1078
 label_checkboxes: "Camps de selecció (Checkboxes)"
1079
 label_link_values_to: "Enllaçar valors a la URL"
1080
 setting_force_default_language_for_anonymous: "Forçar llenguatge per defecte als usuaris anònims."
1081
 setting_force_default_language_for_loggedin: "Forçar llenguatge per defecte als usuaris identificats."
1082
 label_custom_field_select_type: "Seleccioni el tipus d'objecte al qual vol posar el camp personalitzat"
1083
 label_issue_assigned_to_updated: "Persona assignada actualitzada"
1084
 label_check_for_updates: "Comprovar actualitzacions"
1085
 label_latest_compatible_version: "Ultima versió compatible"
1086
 label_unknown_plugin: "Complement desconegut"
1087
 label_radio_buttons: "Camps de selecció (Radiobutton)"
1088
 label_group_anonymous: "Usuaris anònims"
1089
 label_group_non_member: "Usuaris no membres"
1090
 label_add_projects: "Afegir projectes"
1091
 field_default_status: "Estat per defecte"
1092
 text_subversion_repository_note: "Exemples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://"
1093
 field_users_visibility: "Visibilitat dels usuaris"
1094
 label_users_visibility_all: "Tots els usuaris actius"
1095
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: "Membres dels projectes visibles"
1096
 label_edit_attachments: "Editar fitxers adjunts"
1097
 setting_link_copied_issue: "Enllaçar incidència quan es realitzi la còpia"
1098
 label_link_copied_issue: "Enllaçar incidència copiada"
1099
 label_ask: "Demanar"
1100
 label_search_attachments_yes: "Cercar per fitxer adjunt i descripció"
1101
 label_search_attachments_no: "Sense fitxers adjunts"
1102
 label_search_attachments_only: "Només fitxers adjunts"
1103
 label_search_open_issues_only: "Només peticions obertes"
1104
 field_address: "Correu electrònic"
1105
 setting_max_additional_emails: "Màxim número de correus electrònics addicionals"
1106
 label_email_address_plural: "Correus electrònics"
1107
 label_email_address_add: "Afegir adreça de correu electrònic"
1108
 label_enable_notifications: "Activar notificacions"
1109
 label_disable_notifications: "Desactivar notificacions"
1110
 setting_search_results_per_page: "Cercar resultats per pàgina"
1111
 label_blank_value: "blanc"
1112
 permission_copy_issues: "Copiar incidència"
1113
 error_password_expired: "La teva contrasenya ha expirat, és necessari canviar-la"
1114
 field_time_entries_visibility: "Visibilitat de les entrades de temps"
1115
 setting_password_max_age: "Requereix canviar la contrasenya després de"
1116
 label_parent_task_attributes: "Atributs de la tasca pare"
1117
 label_parent_task_attributes_derived: "Calculat de les subtasques"
1118
 label_parent_task_attributes_independent: "Independent de les subtasques"
1119
 label_time_entries_visibility_all: "Tots els registres de temps"
1120
 label_time_entries_visibility_own: "Els registres de temps creats per mi"
1121
 label_member_management: "Administració de membres"
1122
 label_member_management_all_roles: "Tots els rols"
1123
 label_member_management_selected_roles_only: "Només aquests rols"
1124
 label_password_required: "Confirmi la seva contrasenya per continuar"
1125
 label_total_spent_time: "Temps total invertit"
1126
 notice_import_finished: "%{count} element/s han sigut importats"
1127
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} de %{total} elements no s'ha pogut importar"
1128
 error_invalid_file_encoding: "El fitxer no utilitza una codificació valida (%{encoding})"
1129
 error_invalid_csv_file_or_settings: "El fitxer no es un CSV o no coincideix amb la configuració (%{value})"
1130
 error_can_not_read_import_file: "S'ha produït un error mentre es llegia el fitxer a importar"
1131
 permission_import_issues: "Importar incidències"
1132
 label_import_issues: "Importar incidències"
1133
 label_select_file_to_import: "Escull el fitxer per importar"
1134
 label_fields_separator: "Separador dels camps"
1135
 label_fields_wrapper: "Envoltori dels camps"
1136
 label_encoding: "Codificació"
1137
 label_comma_char: "Coma"
1138
 label_semi_colon_char: "Punt i coma"
1139
 label_quote_char: "Cometa simple"
1140
 label_double_quote_char: "Cometa doble"
1141
 label_fields_mapping: "Mapejat de camps"
1142
 label_file_content_preview: "Vista prèvia del contingut"
1143
 label_create_missing_values: "Crear valors no presents"
1144
 button_import: "Importar"
1145
 field_total_estimated_hours: "Temps total estimat"
1146
 label_api: "API"
1147
 label_total_plural: "Totals"
1148
 label_assigned_issues: "Incidències assignades"
1149
 label_field_format_enumeration: "Llistat clau/valor"
1150
 label_f_hour_short: "%{value} h"
1151
 field_default_version: "Versió per defecte"
1152
 error_attachment_extension_not_allowed: "L'extensió %{extension} no està permesa"
1153
 setting_attachment_extensions_allowed: "Extensions permeses"
1154
 setting_attachment_extensions_denied: "Extensions no permeses"
1155
 label_any_open_issues: "qualsevol incidència oberta"
1156
 label_no_open_issues: "cap incidència oberta"
1157
 label_default_values_for_new_users: "Valors per defecte pels nous usuaris"
1158
 setting_sys_api_key: "Clau API"
1159
 setting_lost_password: "Has oblidat la contrasenya?"
1160
 mail_subject_security_notification: "Notificació de seguretat"
1161
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} actualitzat.'
1162
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} actualitzat per %{value}.'
1163
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} afegit.'
1164
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} eliminat.'
1165
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "S'han activat les notificacions per l'adreça de correu %{value}"
1166
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "S'han desactivat les notificacions per l'adreça de correu %{value}"
1167
 mail_body_settings_updated: ! "Les següents opcions s'han actualitzat:"
1168
 field_remote_ip: Adreça IP
1169
 label_wiki_page_new: Nova pàgina wiki
1170
 label_relations: Relacions
1171
 button_filter: Filtre
1172
 mail_body_password_updated: "La seva contrasenya s'ha canviat."
1173
 label_no_preview: Previsualització no disponible
1174
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: "El projecte no disposa de cap tipus d'incidència sobre el qual vostè pugui crear una incidència"
1175
 label_tracker_all: "Tots els tipus d'incidència"
1176
 label_new_project_issue_tab_enabled: Mostrar la pestanya "Nova incidència"
1177
 setting_new_item_menu_tab: Pestanya de nous objectes en el menu de cada projecte
1178
 label_new_object_tab_enabled: Mostrar el llistat desplegable "+"
1179
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: "Cap projecte disposa d'un tipus d'incidència sobre el qual vostè pugui crear una incidència"
1180
 field_textarea_font: Font utilitzada en les text àrea
1181
 label_font_default: Font per defecte
1182
 label_font_monospace: Font Monospaced
1183
 label_font_proportional: Font Proportional
1184
 setting_timespan_format: Time span format
1185
 label_table_of_contents: Taula de continguts
1186
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1187
 setting_mail_handler_enable_regex: Activar les expressions regulars
1188
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
1189
  project: %{errors}'
1190
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: El temps consumit no es pot reassignar
1191
  a una incidència que està a punt d'eliminar-se
1192
 setting_timelog_required_fields: Camps obligatoria per el registre de temps
1193
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1194
 label_user_mail_option_only_assigned: Només per coses que segueixo o a les que estic assignat
1195
 label_user_mail_option_only_owner: Només per coses que segueixo o a les que soc propietari
1196
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Els canvis implicaran en l'esborrat automàtic
1197
  dels valors de un o més camps dels objectes seleccionats
1198
 field_updated_by: Actualitzat per
1199
 field_last_updated_by: Última actualtizació per
1200
 field_full_width_layout: Amplada sencera
1201
 label_last_notes: Últimes notes
1202
 field_digest: Checksum
1203
 field_default_assigned_to: Assignat per defecte
1204
 setting_show_custom_fields_on_registration: Mostrar els camps personalitzat al registrar-se
1205
 permission_view_news: Veure notícies
1206
 label_no_preview_alternative_html: Sense vista prèvia. %{link} el fitxer.
1207
 label_no_preview_download: Descarreguèu
1208
 setting_close_duplicate_issues: Tanca incidències duplicades automàticament
1209
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: No es poden registrar més de %{max_hours} hores el mateix
1210
  dia (ja s'han registrat %{logged_hours} hores)
1211
 setting_time_entry_list_defaults: Llista del registre de temps per defecte
1212
 setting_timelog_accept_0_hours: Accepta registres de temps amb 0 hores
1213
 setting_timelog_max_hours_per_day: Màxim d'hores que es poden registrar per usuari i dia
1214
 label_x_revisions: "%{count} revisions"
1215
 error_can_not_delete_auth_source: Aquest mode d'autenticació està en ús i no es pot eliminar.
1216
 button_actions: Accions
1217
 mail_body_lost_password_validity: Tingueu en compte que podeu canviar la contrasenya només un cop
1218
  fent servir aquest enllaç.
1219
 text_login_required_html: When not requiring authentication, public projects and their
1220
  contents are openly available on the network. You can <a href="%{anonymous_role_path}">edit
1221
  the applicable permissions</a>.
1222
 label_login_required_yes: 'Yes'
1223
 label_login_required_no: No, permetre accés anonim als projectes públics
1224
 text_project_is_public_non_member: Els projectes públics i el seu contingut son disponibles
1225
  per tots els usuaris registrats.
1226
 text_project_is_public_anonymous: Els projectes públics i el seu contingut son disponibles de forma oberta
1227
  a la xarxa.
1228
 label_version_and_files: Versions (%{count}) i Fitxers
1229
 label_ldap: LDAP
1230
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (sense comprovació de certificat)
1231
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1232
 label_ldaps_warning: La recomanació es fer servir una connexió xifrada amb LDSPS amb verificació del certificat
1233
  certificat per prevenir qualsevol manipulació durant el procés d'autenticació.
1234
 label_nothing_to_preview: Res a previsualitzar
1235
 error_token_expired: This password recovery link has expired, please try again.
1236
 error_spent_on_future_date: Cannot log time on a future date
1237
 setting_timelog_accept_future_dates: Accept time logs on future dates
1238
 label_delete_link_to_subtask: "Suprimir relació"
1239
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: You are not allowed to log time
1240
  for other users
1241
 permission_log_time_for_other_users: Log spent time for other users
1242
 label_tomorrow: demà
1243
 label_next_week: la setmana vinent
1244
 label_next_month: el mes vinent
1245
 text_role_no_workflow: No workflow defined for this role
1246
 text_status_no_workflow: No tracker uses this status in the workflows
1247
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferred part of multipart (HTML) emails
1248
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Mostrar els canvis d'estat de les incidències en l'assumpte
1249
  de les notificacions per correu
1250
 label_inherited_from_parent_project: Heretats del projecte pare
1251
 label_inherited_from_group: Heretats del grup %{name}
1252
 label_trackers_description: Trackers description
1253
 label_open_trackers_description: View all trackers description
1254
 label_preferred_body_part_text: Text
1255
 label_preferred_body_part_html: HTML
1256
 field_parent_issue_subject: Parent task subject
1257
 permission_edit_own_issues: Editar les pròpies incidències
1258
 text_select_apply_tracker: Select tracker
1259
 label_updated_issues: Incidències actualitzades
1260
 text_avatar_server_config_html: The current avatar server is <a href="%{url}">%{url}</a>.
1261
  You can configure it in config/configuration.yml.
1262
 setting_gantt_months_limit: Maximum number of months displayed on the gantt chart
1263
 permission_import_time_entries: Import time entries
1264
 label_import_notifications: Send email notifications during the import
1265
 text_gs_available: ImageMagick PDF support available (optional)
1266
 field_recently_used_projects: Number of recently used projects in jump box
1267
 label_optgroup_bookmarks: Bookmarks
1268
 label_optgroup_others: Other projects
1269
 label_optgroup_recents: Recently used
1270
 button_project_bookmark: Add bookmark
1271
 button_project_bookmark_delete: Remove bookmark
1272
 field_history_default_tab: Pestanya per defecte de l'historic de la incidència
1273
 label_issue_history_properties: Property changes
1274
 label_issue_history_notes: Notes
1275
 label_last_tab_visited: Última pestanya visitada
1276
 field_unique_id: Unique ID
1277
 text_no_subject: sense assumpte
1278
 setting_password_required_char_classes: Required character classes for passwords
1279
 label_password_char_class_uppercase: lletres majuscules
1280
 label_password_char_class_lowercase: lletres minúscules
1281
 label_password_char_class_digits: digits
1282
 label_password_char_class_special_chars: caràcters especials
1283
 text_characters_must_contain: Ha de tenir %{character_classes}.
1284
 label_starts_with: comença amb
1285
 label_ends_with: acaba amb
1286
 label_issue_fixed_version_updated: Versió de destí al dia
1287
 setting_project_list_defaults: Projects list defaults
1288
 label_display_type: Mostrar resultats en
1289
 label_display_type_list: Llista
1290
 label_display_type_board: Taula
1291
 label_my_bookmarks: My bookmarks
1292
 label_import_time_entries: Import time entries
1293
 field_toolbar_language_options: Code highlighting toolbar languages
1294
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: Informar-me també de les incidències
1295
  with a priority of <em>%{prio}</em> or higher
1296
 label_assign_to_me: Assign to me
1297
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: Aquesta incidència no es pot tancar perquè té
1298
  almenys una subtasca oberta.
1299
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: Aquesta incidència no es pot tancar perquè està
1300
  bloquejada al menys per una incidència oberta.
1301
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: Aquesta incidència no es pot reobrir perquè la incidència
1302
  pare ja està tancada.
1303
 error_bulk_download_size_too_big: These attachments cannot be bulk downloaded because
1304
  the total file size exceeds the maximum allowed size (%{max_size})
1305
 setting_bulk_download_max_size: Maximum total size for bulk download
1306
 label_download_all_attachments: Descarregar tots els fitxers
1307
 error_attachments_too_many: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum
1308
  number of files that can be attached simultaneously (%{max_number_of_files})
1309
 setting_email_domains_allowed: Dominis de correu permesos
1310
 setting_email_domains_denied: Dominis de correu no permesos
1311
 field_passwd_changed_on: Últim canvi de contrasenya
1312
 label_relations_mapping: Relations mapping
1313
 label_import_users: Import users
1314
 label_days_to_html: "%{days} days up to %{date}"
1315
 setting_twofa: Two-factor authentication
1316
 label_optional: optional
1317
 label_required_lower: required
1318
 button_disable: Disable
1319
 twofa__totp__name: Authenticator app
1320
 twofa__totp__text_pairing_info_html: Scan this QR code or enter the plain text key
1321
  into a TOTP app (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google
1322
  Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo
1323
  Mobile</a>) and enter the code in the field below to activate two-factor authentication.
1324
 twofa__totp__label_plain_text_key: Plain text key
1325
 twofa__totp__label_activate: Enable authenticator app
1326
 twofa_currently_active: 'Currently active: %{twofa_scheme_name}'
1327
 twofa_not_active: Not activated
1328
 twofa_label_code: Code
1329
 twofa_hint_disabled_html: Setting <strong>%{label}</strong> will deactivate and unpair
1330
  two-factor authentication devices for all users.
1331
 twofa_hint_required_html: Setting <strong>%{label}</strong> will require all users
1332
  to set up two-factor authentication at their next login.
1333
 twofa_label_setup: Enable two-factor authentication
1334
 twofa_label_deactivation_confirmation: Disable two-factor authentication
1335
 twofa_notice_select: 'Please select the two-factor scheme you would like to use:'
1336
 twofa_warning_require: The administrator requires you to enable two-factor authentication.
1337
 twofa_activated: Two-factor authentication successfully enabled. It is recommended
1338
  to <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate backup codes</a> for your account.
1339
 twofa_deactivated: Two-factor authentication disabled.
1340
 twofa_mail_body_security_notification_paired: Two-factor authentication successfully
1341
  enabled using %{field}.
1342
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: Two-factor authentication disabled
1343
  for your account.
1344
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: New two-factor authentication backup codes
1345
  generated.
1346
 twofa_mail_body_backup_code_used: A two-factor authentication backup code has been
1347
  used.
1348
 twofa_invalid_code: Code is invalid or outdated.
1349
 twofa_label_enter_otp: Please enter your two-factor authentication code.
1350
 twofa_too_many_tries: Too many tries.
1351
 twofa_resend_code: Resend code
1352
 twofa_code_sent: An authentication code has been sent to you.
1353
 twofa_generate_backup_codes: Generate backup codes
1354
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: This will invalidate all existing backup
1355
  codes and generate new ones. Would you like to continue?
1356
 twofa_notice_backup_codes_generated: Your backup codes have been generated.
1357
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: New backup codes have been generated.
1358
  Your existing codes from %{time} are now invalid.
1359
 twofa_label_backup_codes: Two-factor authentication backup codes
1360
 twofa_text_backup_codes_hint: Use these codes instead of a one-time password should
1361
  you not have access to your second factor. Each code can only be used once. It is
1362
  recommended to print and store them in a safe place.
1363
 twofa_text_backup_codes_created_at: Backup codes generated %{datetime}.
1364
 twofa_backup_codes_already_shown: Backup codes cannot be shown again, please <a data-method="post"
1365
  href="%{bc_path}">generate new backup codes</a> if required.
1366
 error_can_not_execute_macro_html: Error executing the <strong>%{name}</strong> macro
1367
  (%{error})
1368
 error_macro_does_not_accept_block: This macro does not accept a block of text
1369
 error_childpages_macro_no_argument: With no argument, this macro can be called from
1370
  wiki pages only
1371
 error_circular_inclusion: Circular inclusion detected
1372
 error_page_not_found: Page not found
1373
 error_filename_required: Filename required
1374
 error_invalid_size_parameter: Invalid size parameter
1375
 error_attachment_not_found: Attachment %{name} not found
1376
 permission_delete_project: Delete the project
1377
 field_twofa_scheme: Two-factor authentication scheme
1378
 text_user_destroy_confirmation: Esteu segurs que voleu eliminiar aquest usuari i totes les seves
1379
  referències? Això no es pot desfer. Sovint, bloquejar un usuari en lloc d'eliminar-lo
1380
  es millor solució. Per cofirmar, entreu el seu inici de sessió (%{login})
1381
  below.
1382
 text_project_destroy_enter_identifier: Per confirmar, entreu l'indentificador del projecte
1383
  (%{identifier}) a sota.
1384
 button_add_subtask: Afegir subtasca
1385
 notice_invalid_watcher: 'Vigilant incorrecte: L''usuari no rebrà notificacions perquè
1386
  no te accés a veure aquest objecte.'
1387
 button_fetch_changesets: Otenir comissions
1388
 permission_view_message_watchers: Veure la llista de vigilants del missatge
1389
 permission_add_message_watchers: Afegir vigilants al missatge
1390
 permission_delete_message_watchers: Eliminar vigilants del missatge
1391
 label_message_watchers: Vigilants
1392
 button_copy_link: Copiar enllaç
1393
 error_invalid_authenticity_token: Tipus de token d'autenticació invalid.
1394
 error_query_statement_invalid: Hi ha hagut un error quan s'executava la consulta i s'ha registrat.
1395
  Reporteu aquest error a l'administrador del Redmine.
1396
 permission_view_wiki_page_watchers: Veure els vigilants de la pàgina de la wiki
1397
 permission_add_wiki_page_watchers: Afegir vigilants a la pàgina de la wiki
1398
 permission_delete_wiki_page_watchers: Eliminar vigilants de la pàgina de la wiki
1399
 label_wiki_page_watchers: Vigilants
1400
 label_attachment_description: Descripció del fitxer
1401
 error_no_data_in_file: El fitxer no conté dades
1402
 field_twofa_required: Requerir doble factor
1403
 twofa_hint_optional_html: Posar <strong>%{label}</strong> permetrà els usuaris configurar
1404
  autenticació de doble factor com vulguin, a no se que ho requereixi algun dels seus grups.
1405
 twofa_text_group_required: Aquesta configuració només és efectiva quen l'autenticació de
1406
   segon factor global està posada coma 'opcional'. Actualment, l'autenticació amb segon
1407
  factor és obligatoria per tots els usuaris.
1408
 twofa_text_group_disabled: Aquesta configuració només és efectiva quan l'autenticació
1409
  de segon factor global està posada com a 'opcional'. Actualtment, l'autenticació amb segon
1410
  factor està desactivada.
1411
 field_default_issue_query: Consulta per defecte de incidències
1412
 label_default_queries:
1413
  for_all_projects: Per tots els projectes
1414
  for_current_project: Per el projecte actual
1415
  for_all_users: Per tots els usuaris
1416
  for_this_user: Per aquest usuari
1417
 text_allowed_queries_to_select: Publicar (a quasevol usuari) consultes només que puguin seleccionar
1418
 text_all_migrations_have_been_run: Totes les migracions de base de dades s'han fet
1419
 button_save_object: Guardar %{object_name}
1420
 button_edit_object: Editar %{object_name}
1421
 button_delete_object: Eliminar %{object_name}
1422
 text_setting_config_change: Podeu configurar aquest comportament a config/configuration.yml.
1423
  Reinicieu l'aplicació després d'editar.
1424
 label_bulk_edit: Edició en bloc
1425
 button_create_and_follow: Crear i seguir
1426
 label_subtask: Subtasca
1427
 label_default_query: Consulta per defecte
1428
 field_default_project_query: Consulta per defecte del projecte
1429
 label_required_administrators: requirit per administradors
1430
 twofa_hint_required_administrators_html: Indicar <strong>%{label}</strong> es comporta
1431
  com opcional, per requerirà que tots els usuaris amb drets d'administració configurin l'autenticació amb
1432
   doble factor quan tornin a entrar.
1433
 label_auto_watch_on: Vigilar automàticament
1434
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Incidències on he contribuït
1435
 text_project_close_confirmation: Esteu segur que voleu tancar el projecte '%{value}'
1436
  per fer-lo només de lectura?
1437
 text_project_reopen_confirmation: Esteu segur que voleu reobrir el projecte '%{value}'?
1438
 text_project_archive_confirmation: Esteu segur que voleu arxivar el projecte '%{value}'?
1439
 mail_destroy_project_failed: El projecte %{value} no s'ha pogut eliminar.
1440
 mail_destroy_project_successful: El projecte %{value} s'ha eliminat correctament.
1441
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: El projecte %{value} i els seus subprojectes
1442
  s'han eliminat correctament.
1443
 project_status_scheduled_for_deletion: programat per eliminar
1444
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Esteu segur que voleu eliminar els projectes seleccionats
1445
  i les seves dades relacionades?
1446
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1447
  Esteu a punt d'eliminar permanentment els següents projectes, incloent possible subprojectes i dades relacionades.
1448
  Reviseu la informació de sotat i confirmeu si és el que voleu fer.
1449
  Aquesta acció no es pot desfer.
1450
 text_projects_bulk_destroy_confirm: Per confirmar, entreu "%{yes}" en el recuadre de sota.
1451
 text_subprojects_bulk_destroy: 'incloent el(s) subprojecte(s): %{value}'
1452
 field_current_password: Contrasenya actual
1453
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>Que està passant?</strong> Necesiteu reconfirmar
1454
  la contrasenya abans de fer cap canvi adminstratiu, això assegura que el vostre compte
1455
  segueix protegit."
1456
 label_edited: Editat
1457
 label_time_by_author: "%{time} per %{author}"
1458
 field_default_time_entry_activity: Temps consumit per defecte de l'activitat
1459
 field_is_member_of_group: Membre del grup
1460
 text_users_bulk_destroy_head: Esteu a punt d'eliminar els següents usuaris i totes les referències
1461
  cap a ells. Aquesta acció no es pot desfer. Sovint, bloquejar usuaris enlloc de eliminar-los és
1462
  una solució millor.
1463
 text_users_bulk_destroy_confirm: Per confirmar, entreu "%{yes}" a sota.
1464
 permission_select_project_publicity: Marcar projecte com a públic o privat
1465
 label_auto_watch_on_issue_created: Incidències que he creat
1466
 field_any_searchable: Qualsevol text buscable
1467
 label_contains_any_of: conté algun de
1468
 button_apply_issues_filter: Aplicar el filtre de incidències
1469
 label_view_previous_annotation: Veure nota d'abans d'aquest canvi
1470
 label_has_been: ha sigut
1471
 label_has_never_been: mai ha sigut
1472
 label_changed_from: canviat de
(2-2/2)