Project

General

Profile

Patch #38551 » bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2023-05-15 20:48

View differences:

config/locales/bg.yml (working copy)
821 821
 label_no_issues_in_project: никакви задачи в проект
822 822
 label_any_open_issues: отворени задачи
823 823
 label_no_open_issues: без отворени задачи
824
 label_has_been: някога е било
825
 label_has_never_been: никога не е било
826
 label_changed_from: променено от
824 827
 label_day_plural: дни
825 828
 label_repository: Хранилище
826 829
 label_repository_new: Ново хранилище
......
841 844
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
842 845
 label_view_revisions: Виж ревизиите
843 846
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
847
 label_view_previous_annotation: Показване на анотацията преди промяната
844 848
 label_x_revisions: "%{count} ревизии"
845 849
 label_max_size: Максимална големина
846 850
 label_roadmap: Пътна карта
......
1201 1205
 button_edit_object: Редактиране %{object_name}
1202 1206
 button_delete_object: Изтриване %{object_name}
1203 1207
 button_create_and_follow: Създаване и продължаване
1208
 button_apply_issues_filter: Прилагане на филтъра
1204 1209

 
1205 1210
 status_active: активен
1206 1211
 status_registered: регистриран
......
1422 1427
  Това действие не може да бъде отменено. Често заключването на потребителя е по-добро решение от изтриването му.
1423 1428
  За да потвърдите, въведете името (%{login}) по-долу.
1424 1429
 text_project_destroy_enter_identifier: За да потвърдите действието, въведете идентификатора на проекта (%{identifier}) по-долу.
1425
 button_apply_issues_filter: Apply issues filter
1426
 label_view_previous_annotation: View annotation prior to this change
1427
 label_has_been: has been
1428
 label_has_never_been: has never been
1429
 label_changed_from: changed from
  (1-1/1)