bg.yml

Ivan Cenov, 2010-10-16 16:32

Download (50.5 KB)

 
1
bg:
2
 direction: ltr
3
 date:
4
  formats:
5
   # Use the strftime parameters for formats.
6
   # When no format has been given, it uses default.
7
   # You can provide other formats here if you like!
8
   default: "%Y-%m-%d"
9
   short: "%b %d"
10
   long: "%B %d, %Y"
11
   
12
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
13
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
14
   
15
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
16
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
17
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
18
  # Used in date_select and datime_select.
19
  order: [ :year, :month, :day ]
20

  
21
 time:
22
  formats:
23
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
24
   time: "%H:%M"
25
   short: "%d %b %H:%M"
26
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
27
  am: "am"
28
  pm: "pm"
29
  
30
 datetime:
31
  distance_in_words:
32
   half_a_minute: "half a minute"
33
   less_than_x_seconds:
34
    one:  "по-малко от 1 секунда"
35
    other: "по-малко от {{count}} секунди"
36
   x_seconds:
37
    one:  "1 секунда"
38
    other: "{{count}} секунди"
39
   less_than_x_minutes:
40
    one:  "по-малко от 1 минута"
41
    other: "по-малко от {{count}} минути"
42
   x_minutes:
43
    one:  "1 минута"
44
    other: "{{count}} минути"
45
   about_x_hours:
46
    one:  "около 1 час"
47
    other: "около {{count}} часа"
48
   x_days:
49
    one:  "1 ден"
50
    other: "{{count}} дена"
51
   about_x_months:
52
    one:  "около 1 месец"
53
    other: "около {{count}} месеца"
54
   x_months:
55
    one:  "1 месец"
56
    other: "{{count}} месеца"
57
   about_x_years:
58
    one:  "около 1 година"
59
    other: "около {{count}} години"
60
   over_x_years:
61
    one:  "над 1 година"
62
    other: "над {{count}} години"
63
   almost_x_years:
64
    one:  "почти 1 година"
65
    other: "почти {{count}} години"
66

  
67
 number:
68
  format:
69
   separator: "."
70
   delimiter: ""
71
   precision: 3
72
  human: 
73
   format: 
74
    precision: 1
75
    delimiter: ""
76
   storage_units: 
77
    format: "%n %u"
78
    units: 
79
     byte: 
80
      one: Byte
81
      other: Bytes
82
     kb: "KB"
83
     mb: "MB"
84
     gb: "GB"
85
     tb: "TB"
86
   
87
# Used in array.to_sentence.
88
 support:
89
  array:
90
   sentence_connector: "и"
91
   skip_last_comma: false
92
   
93
 activerecord:
94
  errors:
95
   messages:
96
    inclusion: "не съществува в списъка"
97
    exclusion: "е запазено"
98
    invalid: "е невалидно"
99
    confirmation: "липсва одобрение"
100
    accepted: "трябва да се приеме"
101
    empty: "не може да е празно"
102
    blank: "не може да е празно"
103
    too_long: "е прекалено дълго"
104
    too_short: "е прекалено късо"
105
    wrong_length: "е с грешна дължина"
106
    taken: "вече съществува"
107
    not_a_number: "не е число"
108
    not_a_date: "е невалидна дата"
109
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от {{count}}"
110
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на {{count}}"
111
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на {{count}}"
112
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от {{count}}"
113
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на {{count}}"
114
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
115
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
116
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
117
    not_same_project: "не е от същия проект"
118
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
119

  
120
 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
121
 
122
 general_text_No: 'Не'
123
 general_text_Yes: 'Да'
124
 general_text_no: 'не'
125
 general_text_yes: 'да'
126
 general_lang_name: 'Bulgarian'
127
 general_csv_separator: ','
128
 general_csv_decimal_separator: '.'
129
 general_csv_encoding: UTF-8
130
 general_pdf_encoding: UTF-8
131
 general_first_day_of_week: '1'
132
 
133
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
134
 notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
135
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
136
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
137
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно.
138
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
139
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
140
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
141
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в системата.
142
 notice_successful_create: Успешно създаване.
143
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
144
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
145
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
146
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
147
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
148
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
149
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на {{value}}"
150
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail ({{value}})"
151
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за RSS достъп беше променен.
152
 
153
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
154
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: {{value}}"
155
 
156
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола ({{value}})"
157
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
158
 mail_subject_register: "Активация на профил ({{value}})"
159
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
160
 
161
 gui_validation_error: 1 грешка
162
 gui_validation_error_plural: "{{count}} грешки"
163
 
164
 field_name: Име
165
 field_description: Описание
166
 field_summary: Групиран изглед
167
 field_is_required: Задължително
168
 field_firstname: Име
169
 field_lastname: Фамилия
170
 field_mail: Email
171
 field_filename: Файл
172
 field_filesize: Големина
173
 field_downloads: Изтеглени файлове
174
 field_author: Автор
175
 field_created_on: От дата
176
 field_updated_on: Обновена
177
 field_field_format: Тип
178
 field_is_for_all: За всички проекти
179
 field_possible_values: Възможни стойности
180
 field_regexp: Регулярен израз
181
 field_min_length: Мин. дължина
182
 field_max_length: Макс. дължина
183
 field_value: Стойност
184
 field_category: Категория
185
 field_title: Заглавие
186
 field_project: Проект
187
 field_issue: Задача
188
 field_status: Състояние
189
 field_notes: Бележка
190
 field_is_closed: Затворена задача
191
 field_is_default: Състояние по подразбиране
192
 field_tracker: Тракер
193
 field_subject: Относно
194
 field_due_date: Крайна дата
195
 field_assigned_to: Възложена на
196
 field_priority: Приоритет
197
 field_fixed_version: Планувана версия
198
 field_user: Потребител
199
 field_role: Роля
200
 field_homepage: Начална страница
201
 field_is_public: Публичен
202
 field_parent: Подпроект на
203
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
204
 field_login: Потребител
205
 field_mail_notification: Известия по пощата
206
 field_admin: Администратор
207
 field_last_login_on: Последно свързване
208
 field_language: Език
209
 field_effective_date: Дата
210
 field_password: Парола
211
 field_new_password: Нова парола
212
 field_password_confirmation: Потвърждение
213
 field_version: Версия
214
 field_type: Тип
215
 field_host: Хост
216
 field_port: Порт
217
 field_account: Профил
218
 field_base_dn: Base DN
219
 field_attr_login: Атрибут Login 
220
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
221
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
222
 field_attr_mail: Атрибут Email
223
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
224
 field_start_date: Начална дата
225
 field_done_ratio: % Прогрес
226
 field_auth_source: Начин на оторизация
227
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
228
 field_comments: Коментар
229
 field_url: Адрес
230
 field_start_page: Начална страница
231
 field_subproject: Подпроект
232
 field_hours: Часове
233
 field_activity: Дейност
234
 field_spent_on: Дата
235
 field_identifier: Идентификатор
236
 field_is_filter: Използва се за филтър
237
 field_issue_to: Свързана задача
238
 field_delay: Отместване
239
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
240
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
241
 field_estimated_hours: Изчислено време
242
 field_default_value: Стойност по подразбиране
243
 
244
 setting_app_title: Заглавие
245
 setting_app_subtitle: Описание
246
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
247
 setting_default_language: Език по подразбиране
248
 setting_login_required: Изискване за вход в системата
249
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
250
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
251
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
252
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
253
 setting_host_name: Хост
254
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
255
 setting_wiki_compression: Wiki компресиране на историята
256
 setting_feeds_limit: Максимален брой за емисии
257
 setting_autofetch_changesets: Автоматично обработване на ревизиите
258
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
259
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
260
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
261
 setting_autologin: Автоматичен вход
262
 setting_date_format: Формат на датата
263
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
264
 
265
 label_user: Потребител
266
 label_user_plural: Потребители
267
 label_user_new: Нов потребител
268
 label_project: Проект
269
 label_project_new: Нов проект
270
 label_project_plural: Проекти
271
 label_x_projects:
272
  zero: 0 проекти
273
  one:  1 проект
274
  other: "{{count}} проекта"
275
 label_project_all: Всички проекти
276
 label_project_latest: Последни проекти
277
 label_issue: Задача
278
 label_issue_new: Нова задача
279
 label_issue_plural: Задачи
280
 label_issue_view_all: Всички задачи
281
 label_document: Документ
282
 label_document_new: Нов документ
283
 label_document_plural: Документи
284
 label_role: Роля
285
 label_role_plural: Роли
286
 label_role_new: Нова роля
287
 label_role_and_permissions: Роли и права
288
 label_member: Член
289
 label_member_new: Нов член
290
 label_member_plural: Членове
291
 label_tracker: Тракер
292
 label_tracker_plural: Тракери
293
 label_tracker_new: Нов тракер
294
 label_workflow: Работен процес
295
 label_issue_status: Състояние на задача
296
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
297
 label_issue_status_new: Ново състояние
298
 label_issue_category: Категория задача
299
 label_issue_category_plural: Категории задачи
300
 label_issue_category_new: Нова категория
301
 label_custom_field: Потребителско поле
302
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
303
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
304
 label_enumerations: Списъци
305
 label_enumeration_new: Нова стойност
306
 label_information: Информация
307
 label_information_plural: Информация
308
 label_please_login: Вход
309
 label_register: Регистрация
310
 label_password_lost: Забравена парола
311
 label_home: Начало
312
 label_my_page: Лична страница
313
 label_my_account: Профил
314
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
315
 label_administration: Администрация
316
 label_login: Вход
317
 label_logout: Изход
318
 label_help: Помощ
319
 label_reported_issues: Публикувани задачи
320
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
321
 label_last_login: Последно свързване
322
 label_registered_on: Регистрация
323
 label_activity: Дейност
324
 label_new: Нов
325
 label_logged_as: Влязъл като
326
 label_environment: Среда
327
 label_authentication: Оторизация
328
 label_auth_source: Начин на оторозация
329
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
330
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
331
 label_subproject_plural: Подпроекти
332
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
333
 label_list: Списък
334
 label_date: Дата
335
 label_integer: Целочислен
336
 label_boolean: Чекбокс
337
 label_string: Текст
338
 label_text: Дълъг текст
339
 label_attribute: Атрибут
340
 label_attribute_plural: Атрибути
341
 label_download: "{{count}} изтегляне"
342
 label_download_plural: "{{count}} изтегляния"
343
 label_no_data: Няма изходни данни
344
 label_change_status: Промяна на състоянието
345
 label_history: История
346
 label_attachment: Файл
347
 label_attachment_new: Нов файл
348
 label_attachment_delete: Изтриване
349
 label_attachment_plural: Файлове
350
 label_report: Справка
351
 label_report_plural: Справки
352
 label_news: Новини
353
 label_news_new: Добави
354
 label_news_plural: Новини
355
 label_news_latest: Последни новини
356
 label_news_view_all: Виж всички
357
 label_settings: Настройки
358
 label_overview: Общ изглед
359
 label_version: Версия
360
 label_version_new: Нова версия
361
 label_version_plural: Версии
362
 label_confirmation: Одобрение
363
 label_export_to: Експорт към
364
 label_read: Read...
365
 label_public_projects: Публични проекти
366
 label_open_issues: отворена
367
 label_open_issues_plural: отворени
368
 label_closed_issues: затворена
369
 label_closed_issues_plural: затворени
370
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
371
  zero: 0 отворени / {{total}}
372
  one:  1 отворена / {{total}}
373
  other: "{{count}} отворени / {{total}}"
374
 label_x_open_issues_abbr:
375
  zero: 0 отворени
376
  one:  1 отворена
377
  other: "{{count}} отворени"
378
 label_x_closed_issues_abbr:
379
  zero: 0 затворени
380
  one:  1 затворена
381
  other: "{{count}} затворени"
382
 label_total: Общо
383
 label_permissions: Права
384
 label_current_status: Текущо състояние
385
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
386
 label_all: всички
387
 label_none: никакви
388
 label_next: Следващ
389
 label_previous: Предишен
390
 label_used_by: Използва се от
391
 label_details: Детайли
392
 label_add_note: Добавяне на бележка
393
 label_per_page: На страница
394
 label_calendar: Календар
395
 label_months_from: месеца от
396
 label_gantt: Мрежов график
397
 label_internal: Вътрешен
398
 label_last_changes: "последни {{count}} промени"
399
 label_change_view_all: Виж всички промени
400
 label_personalize_page: Персонализиране
401
 label_comment: Коментар
402
 label_comment_plural: Коментари
403
 label_x_comments:
404
  zero: 0 коментари
405
  one: 1 коментар
406
  other: "{{count}} коментари"
407
 label_comment_add: Добавяне на коментар
408
 label_comment_added: Добавен коментар
409
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
410
 label_query: Потребителска справка
411
 label_query_plural: Потребителски справки
412
 label_query_new: Нова заявка
413
 label_filter_add: Добави филтър
414
 label_filter_plural: Филтри
415
 label_equals: е
416
 label_not_equals: не е
417
 label_in_less_than: след по-малко от
418
 label_in_more_than: след повече от
419
 label_in: в следващите
420
 label_today: днес
421
 label_this_week: тази седмица
422
 label_less_than_ago: преди по-малко от
423
 label_more_than_ago: преди повече от
424
 label_ago: преди
425
 label_contains: съдържа
426
 label_not_contains: не съдържа
427
 label_day_plural: дни
428
 label_repository: Хранилище
429
 label_browse: Разглеждане
430
 label_modification: "{{count}} промяна"
431
 label_modification_plural: "{{count}} промени"
432
 label_revision: Ревизия
433
 label_revision_plural: Ревизии
434
 label_added: добавено
435
 label_modified: променено
436
 label_deleted: изтрито
437
 label_latest_revision: Последна ревизия
438
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
439
 label_view_revisions: Виж ревизиите
440
 label_max_size: Максимална големина
441
 label_sort_highest: Премести най-горе
442
 label_sort_higher: Премести по-горе
443
 label_sort_lower: Премести по-долу
444
 label_sort_lowest: Премести най-долу
445
 label_roadmap: Пътна карта
446
 label_roadmap_due_in: "Излиза след {{value}}"
447
 label_roadmap_overdue: "{{value}} закъснение"
448
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
449
 label_search: Търсене
450
 label_result_plural: Pезултати
451
 label_all_words: Всички думи
452
 label_wiki: Wiki
453
 label_wiki_edit: Wiki редакция
454
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
455
 label_wiki_page: Wiki страница
456
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
457
 label_index_by_title: Индекс
458
 label_index_by_date: Индекс по дата
459
 label_current_version: Текуща версия
460
 label_preview: Преглед
461
 label_feed_plural: Емисии
462
 label_changes_details: Подробни промени
463
 label_issue_tracking: Тракинг
464
 label_spent_time: Отделено време
465
 label_f_hour: "{{value}} час"
466
 label_f_hour_plural: "{{value}} часа"
467
 label_time_tracking: Отделяне на време
468
 label_change_plural: Промени
469
 label_statistics: Статистики
470
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
471
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
472
 label_view_diff: Виж разликите
473
 label_diff_inline: хоризонтално
474
 label_diff_side_by_side: вертикално
475
 label_options: Опции
476
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
477
 label_permissions_report: Справка за права
478
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
479
 label_related_issues: Свързани задачи
480
 label_applied_status: Установено състояние
481
 label_loading: Зареждане...
482
 label_relation_new: Нова релация
483
 label_relation_delete: Изтриване на релация
484
 label_relates_to: свързана със
485
 label_duplicates: дублира
486
 label_blocks: блокира
487
 label_blocked_by: блокирана от
488
 label_precedes: предшества
489
 label_follows: изпълнява се след
490
 label_end_to_start: край към начало
491
 label_end_to_end: край към край
492
 label_start_to_start: начало към начало
493
 label_start_to_end: начало към край
494
 label_stay_logged_in: Запомни ме
495
 label_disabled: забранено
496
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
497
 label_me: аз
498
 label_board: Форум
499
 label_board_new: Нов форум
500
 label_board_plural: Форуми
501
 label_topic_plural: Теми
502
 label_message_plural: Съобщения
503
 label_message_last: Последно съобщение
504
 label_message_new: Нова тема
505
 label_reply_plural: Отговори
506
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
507
 label_year: Година
508
 label_month: Месец
509
 label_week: Седмица
510
 label_date_from: От
511
 label_date_to: До
512
 label_language_based: В зависимост от езика
513
 label_sort_by: "Сортиране по {{value}}"
514
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
515
 label_feeds_access_key_created_on: "{{value}} от създаването на RSS ключа"
516
 label_module_plural: Модули
517
 label_added_time_by: "Публикувана от {{author}} преди {{age}}"
518
 label_updated_time: "Обновена преди {{value}}"
519
 label_jump_to_a_project: Проект...
520
 
521
 button_login: Вход
522
 button_submit: Прикачване
523
 button_save: Запис
524
 button_check_all: Избор на всички
525
 button_uncheck_all: Изчистване на всички
526
 button_delete: Изтриване
527
 button_create: Създаване
528
 button_test: Тест
529
 button_edit: Редакция
530
 button_add: Добавяне
531
 button_change: Промяна
532
 button_apply: Приложи
533
 button_clear: Изчисти
534
 button_lock: Заключване
535
 button_unlock: Отключване
536
 button_download: Изтегляне
537
 button_list: Списък
538
 button_view: Преглед
539
 button_move: Преместване
540
 button_back: Назад
541
 button_cancel: Отказ
542
 button_activate: Активация
543
 button_sort: Сортиране
544
 button_log_time: Отделяне на време
545
 button_rollback: Върни се към тази ревизия
546
 button_watch: Наблюдаване
547
 button_unwatch: Край на наблюдението
548
 button_reply: Отговор
549
 button_archive: Архивиране
550
 button_unarchive: Разархивиране
551
 button_reset: Генериране наново
552
 button_rename: Преименуване
553
 
554
 status_active: активен
555
 status_registered: регистриран
556
 status_locked: заключен
557
 
558
 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
559
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
560
 text_min_max_length_info: 0 - без ограничения
561
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
562
 text_workflow_edit: Изберете роля и тракер за да редактирате работния процес
563
 text_are_you_sure: Сигурни ли сте?
564
 text_tip_task_begin_day: задача започваща този ден
565
 text_tip_task_end_day: задача завършваща този ден
566
 text_tip_task_begin_end_day: задача започваща и завършваща този ден
567
 text_project_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри и тирета.<br />Невъзможна промяна след запис.'
568
 text_caracters_maximum: "До {{count}} символа."
569
 text_length_between: "От {{min}} до {{max}} символа."
570
 text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
571
 text_unallowed_characters: Непозволени символи
572
 text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
573
 text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
574
 text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер {{id}} (от {{author}})."
575
 text_issue_updated: "Задача {{id}} е обновена (от {{author}})."
576
 text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
577
 text_issue_category_destroy_question: "Има задачи ({{count}}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
578
 text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
579
 text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
580
 
581
 default_role_manager: Мениджър
582
 default_role_developer: Разработчик
583
 default_role_reporter: Публикуващ
584
 default_tracker_bug: Грешка
585
 default_tracker_feature: Функционалност
586
 default_tracker_support: Поддръжка
587
 default_issue_status_new: Нова
588
 default_issue_status_in_progress: Изпълнение
589
 default_issue_status_resolved: Приключена
590
 default_issue_status_feedback: Обратна връзка
591
 default_issue_status_closed: Затворена
592
 default_issue_status_rejected: Отхвърлена
593
 default_doc_category_user: Документация за потребителя
594
 default_doc_category_tech: Техническа документация
595
 default_priority_low: Нисък
596
 default_priority_normal: Нормален
597
 default_priority_high: Висок
598
 default_priority_urgent: Спешен
599
 default_priority_immediate: Веднага
600
 default_activity_design: Дизайн
601
 default_activity_development: Разработка
602
 
603
 enumeration_issue_priorities: Приоритети на задачи
604
 enumeration_doc_categories: Категории документи
605
 enumeration_activities: Дейности (time tracking)
606
 label_file_plural: Файлове
607
 label_changeset_plural: Ревизии
608
 field_column_names: Колони
609
 label_default_columns: По подразбиране
610
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
611
 setting_repositories_encodings: Кодови таблици
612
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
613
 label_bulk_edit_selected_issues: Редактиране на задачи
614
 label_no_change_option: (Без промяна)
615
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на {{count}} задачи от {{total}} избрани: {{ids}}."
616
 label_theme: Тема
617
 label_default: По подразбиране
618
 label_search_titles_only: Само в заглавията
619
 label_nobody: никой
620
 button_change_password: Промяна на парола
621
 text_user_mail_option: "За неизбраните проекти, ще получавате известия само за наблюдавани дейности или в които участвате (т.е. автор или назначени на мен)."
622
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
623
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
624
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
625
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
626
 label_float: Дробно
627
 button_copy: Копиране
628
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия {{value}} профил за вход."
629
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
630
 setting_protocol: Протокол
631
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
632
 setting_time_format: Формат на часа
633
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
634
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в {{value}}"
635
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител ({{value}}), очакващ вашето одобрение:"
636
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
637
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
638
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
639
 field_time_zone: Часова зона
640
 text_caracters_minimum: "Минимум {{count}} символа."
641
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
642
 button_annotate: Анотация
643
 label_issues_by: "Задачи по {{value}}"
644
 field_searchable: С възможност за търсене
645
 label_display_per_page: "На страница по: {{value}}"
646
 setting_per_page_options: Опции за страниране
647
 label_age: Възраст
648
 notice_default_data_loaded: Примерната информацията е успешно заредена.
649
 text_load_default_configuration: Зареждане на примерна информация
650
 text_no_configuration_data: "Все още не са конфигурирани Роли, тракери, състояния на задачи и работен процес.\nСтрого се препоръчва зареждането на примерната информация. Веднъж заредена ще имате възможност да я редактирате."
651
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на примерната информация: {{value}}"
652
 button_update: Обновяване
653
 label_change_properties: Промяна на настройки
654
 label_general: Основни
655
 label_repository_plural: Хранилища
656
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
657
 setting_user_format: Потребителски формат
658
 text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия {{value}}."
659
 label_more: Още
660
 text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
661
 label_scm: SCM (Система за контрол на кода)
662
 text_select_project_modules: 'Изберете активните модули за този проект:'
663
 label_issue_added: Добавена задача
664
 label_issue_updated: Обновена задача
665
 label_document_added: Добавен документ
666
 label_message_posted: Добавено съобщение
667
 label_file_added: Добавен файл
668
 label_news_added: Добавена новина
669
 project_module_boards: Форуми
670
 project_module_issue_tracking: Тракинг
671
 project_module_wiki: Wiki
672
 project_module_files: Файлове
673
 project_module_documents: Документи
674
 project_module_repository: Хранилище
675
 project_module_news: Новини
676
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
677
 text_file_repository_writable: Възможност за писане в хранилището с файлове
678
 text_default_administrator_account_changed: Сменен фабричния администраторски профил
679
 text_rmagick_available: Наличен RMagick (по избор)
680
 button_configure: Конфигуриране
681
 label_plugins: Плъгини
682
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
683
 label_downloads_abbr: D/L
684
 label_this_month: текущия месец
685
 label_last_n_days: "последните {{count}} дни"
686
 label_all_time: всички
687
 label_this_year: текущата година
688
 label_date_range: Период
689
 label_last_week: последната седмица
690
 label_yesterday: вчера
691
 label_last_month: последния месец
692
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
693
 label_optional_description: Незадължително описание
694
 text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
695
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
696
 text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
697
 text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
698
 text_reassign_time_entries: 'Прехвърляне на отделеното време към задача:'
699
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
700
 label_chronological_order: Хронологичен ред
701
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
702
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
703
 label_preferences: Предпочитания
704
 setting_display_subprojects_issues: Показване на подпроектите в проектите по подразбиране
705
 label_overall_activity: Цялостна дейност
706
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
707
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
708
 label_planning: Планиране
709
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: {{value}} също ще бъдат изтрити."
710
 label_and_its_subprojects: "{{value}} и неговите подпроекти"
711
 mail_body_reminder: "{{count}} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите {{days}} дни:"
712
 mail_subject_reminder: "{{count}} задачи с краен срок с следващите {{days}} дни"
713
 text_user_wrote: "{{value}} написа:"
714
 label_duplicated_by: дублирана от
715
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
716
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Пресвържете ги към тази стойност:'
717
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} обекта са свързани с тази стойност."
718
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
719
 label_generate_key: Генериране на ключ
720
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
721
 setting_mail_handler_api_key: API ключ
722
 text_email_delivery_not_configured: "Изпращането на e-mail-и не е конфигурирано и известията не са разрешени.\nКонфигурирайте вашия SMTP сървър в config/email.yml и рестартирайте Redmine, за да ги разрешите."
723
 field_parent_title: Родителска страница
724
 label_issue_watchers: Наблюдатели
725
 setting_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
726
 button_quote: Цитат
727
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
728
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
729
 label_renamed: преименуван
730
 label_copied: копиран
731
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
732
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
733
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
734
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените time logs
735
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
736
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
737
 permission_log_time: Log spent time
738
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
739
 permission_view_time_entries: Разглеждане на изразходваното време
740
 permission_manage_versions: Управление на версиите
741
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
742
 permission_manage_categories: Управление на категориите задачи
743
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
744
 permission_comment_news: Коментиране на новини
745
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
746
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
747
 permission_manage_documents: Управление на документи
748
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
749
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
750
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
751
 permission_move_issues: Преместване на задачи
752
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
753
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
754
 permission_manage_boards: Управление на boards
755
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове
756
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
757
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
758
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
759
 permission_manage_files: Управление на файлове
760
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
761
 permission_manage_news: Управление на новини
762
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
763
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
764
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
765
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
766
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
767
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
768
 permission_commit_access: Поверяване
769
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
770
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
771
 permission_edit_project: Редактиране на проект
772
 permission_add_issue_notes: Добаване на бележки
773
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
774
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
775
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
776
 permission_edit_time_entries: Редактиране на time logs
777
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
778
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
779
 label_example: Пример
780
 text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
781
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
782
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
783
 label_user_activity: "Активност на {{value}}"
784
 label_updated_time_by: "Обновена от {{author}} преди {{age}}"
785
 text_diff_truncated: '... Този diff не е пълен, понеже е надхвърля максималния размер, който може да бъде показан.'
786
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показани diff редове
787
 text_plugin_assets_writable: Папката на приставките е разрешена за запис
788
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} файла не бяха записани."
789
 button_create_and_continue: Създаване и продължаване
790
 text_custom_field_possible_values_info: 'Една стойност на ред'
791
 label_display: Display
792
 field_editable: Editable
793
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
794
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
795
 field_watcher: Наблюдател
796
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
797
 field_identity_url: OpenID URL
798
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
799
 field_content: Съдържание
800
 label_descending: Намаляващ
801
 label_sort: Сортиране
802
 label_ascending: Нарастващ
803
 label_date_from_to: От {{start}} до {{end}}
804
 label_greater_or_equal: ">="
805
 label_less_or_equal: <=
806
 text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има {{descendants}} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
807
 text_wiki_page_reassign_children: Преназначаване на страниците деца на тази родителска страница
808
 text_wiki_page_nullify_children: Запазване на тези страници като коренни страници
809
 text_wiki_page_destroy_children: Изтриване на страниците деца и всички техни descendants
810
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
811
 field_group_by: Групиране на резултатите по
812
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '{{page}}' не беше обновена"
813
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
814
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '{{page}}' беше добавена"
815
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '{{page}}' беше добавена от {{author}}.
816
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
817
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '{{page}}' беше обновена от {{author}}.
818
 permission_add_project: Създаване на проект
819
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
820
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
821
 label_tag: Версия
822
 label_branch: работен вариант
823
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
824
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
825
 text_journal_changed: "{{label}} променен от {{old}} на {{new}}"
826
 text_journal_set_to: "{{label}} установен на {{value}}"
827
 text_journal_deleted: "{{label}} изтрит ({{old}})"
828
 label_group_plural: Групи
829
 label_group: Група
830
 label_group_new: Нова група
831
 label_time_entry_plural: Използвано време
832
 text_journal_added: "Добавено {{label}} {{value}}"
833
 field_active: Активен
834
 enumeration_system_activity: Системна активност
835
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
836
 version_status_closed: затворена
837
 version_status_locked: заключена
838
 version_status_open: отворена
839
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
840
 label_user_anonymous: Анонимен
841
 button_move_and_follow: Преместване и продължаване
842
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
843
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
844
 field_sharing: Sharing
845
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
846
 label_version_sharing_system: С всички проекти
847
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
848
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
849
 label_version_sharing_none: Не споделен
850
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
851
 button_duplicate: Дублиране
852
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
853
 label_copy_source: Източник
854
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готово задачи с
855
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състояниетона задачите
856
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
857
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
858
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле 'задача'
859
 label_copy_same_as_target: Също като целта
860
 label_copy_target: Цел
861
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
862
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
863
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
864
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
865
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
866
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
867
 label_revision_id: Ревизия {{value}}
868
 label_api_access_key: API ключ за достъп
869
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди {{value}}
870
 label_feeds_access_key: RSS access ключ
871
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
872
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
873
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
874
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ RSS ключ за достъп
875
 button_show: Показване
876
 text_line_separated: Позволени са много стойности (по едно на ред).
877
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
878
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
879
 label_subproject_new: Нов подпроект
880
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
881
  Вие сте на път да премахнете някои или всички ваши разрешения и е възможно след това на да не можете да редатирате този проект.
882
  Сигурен ли сте, че искате да продължите?
883
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
884
 label_board_sticky: Sticky
885
 label_board_locked: Заключена
886
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
887
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
888
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
889
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
890
 label_profile: Профил
891
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
892
 field_parent_issue: Родителска задача
893
 label_subtask_plural: Подзадачи
894
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
895
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
896
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с ({{value}})
897
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
898
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
899
 field_principal: Principal
900
 label_my_page_block: My page block
901
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): {{errors}}."
902
 text_zoom_out: Намаляване
903
 text_zoom_in: Увеличаване
904
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис на time log.
905
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
906
 field_time_entries: Log time