Project

General

Profile

RE: Knowledgebase Plugin » bg.yml

Ivan Cenov, 2010-12-20 18:27

 
1
# Bulgarian strings go here for Rails i18n
2
bg:
3
 field_tag_list: "Списък етикети"
4
 label_content: "Съдържание"
5
 label_summary: "Анотация"
6
 label_title: "Заглавие"
7
 label_category: "Категория"
8
 label_description: "Описание"
9
 label_home: "Начало"
10
 title_create_article: "Създаване на статия"
11
 title_edit_article: "Редактиране на статия"
12
 title_article_rating: "Рейтинг на статията"
13
 title_votes: "гласа"
14
 label_parent_category: "Родителска категория"
15
 label_root_category: "Коренна категория"
16
 title_edit_category: "Редактиране на категория"
17
 title_create_category: "Създаване на категория"
18
 label_title_articles: Статия
19
 label_title_category: Категория
20
 label_article_plural: Статии
21
 label_category_plural: Категории
22
 knowledgebase_title: "База знания"
23
 label_jump_category: "Преход към категория"
24
 title_newest_articles: "Нови статии"
25
 title_recently_updated_articles: "Скоро променяни статии"
26
 title_most_popular_articles: "Най-популярни статии"
27
 title_top_rated_articles: "Статии с най-голям рейтинг"
28
 title_browse_by_category: "Преглед по категории"
29
 title_new_category: "Нова категория"
30
 message_no_articles: "В базата все още не са добавени статии. Може би трябва да започнете сега ..."
  (1-1/1)