Project

General

Profile

RE: XLS export plugin » bg.yml

Ivan Cenov, 2011-02-07 20:25

 
1
 bg:
2
 label_plugin_xlse_relations: "Експорт на връзките"
3
 label_plugin_xlse_watchers: "Експорт на наблюдателите"
4
 label_plugin_xlse_description: "Експорт на описанията"
5
 label_plugin_xlse_time: "Експорт на употребеното време"
6
 label_plugin_xlse_attachments: "Списък на прикачените файлове"
7
 label_plugin_xlse_query_columns_only: "Експорт само на избраните колони"
8
 label_plugin_xlse_group: "Разделяне по критерий за групиране"
9
 label_plugin_xlse_generate_name: "Предполагане на името на експортния файл"
10
 label_plugin_xlse_issues_limit: "Пренебрегване на максималния брой задачи за експорт"
11
 label_plugin_xlse_issues_limit_help: "0 по подразбиране"
12
 label_plugin_xlse_export_name: "Разширение (суфикс) на експортния файл"
13
 
14
 label_plugin_xlse_settings_title: "Опции на експорта"
15
 label_plugin_xlse_button_export: "Експортиране"
16
 label_plugin_xlse_button_back: "Назад към задачите"
17
 
18
 label_plugin_xlse_field_attachment: "Прикачени файлове"
19
 
20
 label_plugin_xlse_export_format: "Експорт в XLS:"
21
 label_plugin_xlse_export_format_quick: "Бързо"
22
 label_plugin_xlse_export_format_quick_tooltip: "Експортиране с опции по подразбиране"
23
 label_plugin_xlse_export_format_detailed: "Подробно"
24
 label_plugin_xlse_export_format_detailed_tooltip: "Избор на опции преди експортиране"
  (1-1/1)